Euskaltzaindiaren Hiztegia

540 emaitza ez bilaketarentzat - [1 - 100] bistaratzen.

ez
1 adb. Ezezko esaldi baten ordain den adizlaguna, galdera bati erantzutean erabiltzen dena. —Ekarriko duzu? —Ez. —Nahikoa da sinestea zerua iristeko? —Ez, jauna. Ez, noski.
2 adb. (Ukatzen denaren indargarri). Ez, ez da etorriko.
3 adb. (Galdera gisa). Ez da bihar etorriko?
4 adb. (Perpausaren amaieran, galdera gisa, esaten dena nolabait baieztatzeko eskatuz-edo). Ik. ezta2. Lau libera eta erdi?, arrailerian ari zara, ez?
5 Ezezko esaldiaren marka. (Partikula). (Aditz laguntzailearen edo adizki trinkoaren ezkerrean ezartzen da, bion artean ote, omen eta kidekoak soilik tarteka daitezkeela). Ez da gaiztoa. Ez du dirurik. Ez da bihar etorriko. Ez zuen ezer erosi. Ez daki irakurtzen. Ez omen dakar baimena. Ez bide du ikusi. Beldur naiz ez digula emango. Ez ezazu horrelakorik esan!
6 (Partikula). (Adizkirik gabeko esaldietan, aditzoinarekin edo partizipio burutuarekin aginte esaldiak eratuz). Ez beldurrik izan. Ez egin negarrik. Ez erre, mesedez. Bizi zareno, gogotik Jainkoa ez galdu. Ez ikara!
7 (Partikula). (Izenondo baten ezkerrean). Zortzi herritan egin nituen zortzi misio ez-laburrak. Afari ez-txarra eta ohe garbia. Huts bat handia eta kalte bat ez-txikia guretzat. Esku ez-garbiekin. Agerian jarri du gorputz ez-liraina. Badira zenbait ez-euskaldun, horrelakorik aditu nahi ez dutenak.
8 iz. Ezezkoa. Biz zuen baia "bai" eta zuen eza "ez". Eza eman zion. Lehenbiziko ezean ez dezagun etsi. Baiaren eta ezaren artean zalantzan. Garbizaleen garbizaletasuna ez da eza besterik.
9 iz. Gabezia. Eza beti zerbaiten eza baita. Eza zer den zuok ez dakizue.
10 iz. (Aditzaren partizipio burutuaren eskuinean). Damu dut zure lege santua gorde eza. Elizak esaten diguna, ikusi ezagatik, sinetsi eta ontzat hartzea.
Azpisarrerak

Aztergaia: ez

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArauB
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z1:BatHizt 1994-07-07 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:EEBS:01

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Euskaltzaindiaren Arauak

1 iz. 2 partikula. / AS: -ik eza, ez adituarena egin, ez bezala, ez entzunarena egin, ez eta... ere edo ezta (...ere), ez... ez..., ez ezagunarena egin, ez eze, ez ezen, ez ezik, ez ikusiarena egin.

Lantaldearen irizpideak
Forma arautuaren azalpenaz oharra

AS gisa gehituz: ez entzuna egin, ez entzun egin, ez eta, ez-gramatikal, ez-gramatikaltasun, ez ikusi egin, ez zera!

Informazio osagarria
Sarrera bati dago(z)kion azpisarrera(k)

gerora landu beharko diren egitura batzuk: ez bezala; ezean; ez eta / ezta; ez... ez... (EGLUk argitzekoak dira egitura hobestekoak); ez eze / ezeze; ez ezen / ezezen; ez ezik / ezezik; ez- + iz. (cf. ezordu, ezurte, ezuste, etab.); ez- + izond. (cf. "induljenzia plenarioa eta induljenzia ez plenarioa": CatLav 307; "Sartzen zaio etxeko andre ez garbia": AA III 331; "[Pekatu] ilgarriak eta ez-ilgarriak edo arinak": Itz Azald 133); ez- + {aditu(arena), entzun(arena), ezagun(arena), ikusi} egin

Formari buruzko oharrak

Euskaltzainen oharrak

 - [E210]:  part. laburdura agertzen da, baina laburduren zerrendan ez

 - [E109]: izena ere bada.

 - Erabakia: Batzordea (JAA, MA, IS) eta BAgiria (2000-03-30): ez sarreran partikula ezarriko da. // BAgiria (1997-02-28): izena ere izan daitekeela onartu da.

(ez) buru(rik) ez buztan(ik) ez izan
ad.-lok. Zerbaitek zentzurik ez izan, logikarik ez izan. Ik. (ez) buru(rik) ez hanka(rik) ez izan. Bururik ez buztanik ez zuten solasak. Asmazio honek ez du ez buru eta ez buztanik. Nolaz igorri gaituzte ez buru ez buztanik ez zuen gerla batera? Zure ideiak ez du bururik, ez buztanik. Arnegiraino autobide baten eraikitzeak ez du ez buru ez buztan.
(ez) buru(rik) ez hanka(rik) ez izan
ad.-lok. Zerbaitek zentzurik ez izan, logikarik ez izan. Ik. (ez) buru(rik) ez buztan(ik) ez izan. Izan ere, proiektu honek ez du ez buru, ez hanka. Ideiak ez zuen ez bururik, ez hankarik. Eginiko inbertsio batzuek ez dute ez buru ez hankarik.
ez adiorik
adkor. Adioa adierazteko esapidea. Gure artean ongi zinena apartatu zara fite, ez adiorik, lagun maitea, eta beraz ikusi arte!
Loturak

Aztergaia: ez adiorik

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 1997-03-12 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Informazio osagarria
Esapideei dagokien sistematika
Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

adio sarrerari dagokion azpisarrera.

ez aditu(arena) egin
ad.-lok. Entzungor egin. Ez adituarena egin ziola.
ez atzera (eta) ez aurrera
Mugitu ezinik, atzera edo aurrera mugitu ezinik. Ik. ez aurrera eta ez atzera. Eta horra non zaldiak, ez atzera eta ez aurrera, bertan gelditu ziren. Jendea ez atzera, ez aurrera zegoela, polizia tiroka hasi zen. || Ez atzera, ez aurrera dago erreferendum prozesua.
ez aurrera (eta) ez atzera
Mugitu ezinik, atzera edo aurrera mugitu ezinik. Ik. ez atzera eta ez aurrera. Arazoak izan zituzten katenarian eta tren bat ez aurrera eta ez atzera geratu zen. || Gobernuaren eta oposizioaren arteko negoziazioak ez aurrera, ez atzera daude Bolivian.
ez bat eta ez bi
Bat-batean eta erabakitasunez, zalantzan egon gabe. (Perpausaren barnean, esaldi beregain bezala). Lehengo egunean, ez bat eta ez bi, sartu zait nire lantokiko gelan emakume bat. Ez bat eta ez bi, bide bazterretik irtenda, errepideko erreian bertan jartzen da, besoa aterata, erpurua luze-luze eginda.

Aztergaia: ez bat eta ez bi

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z9:OEH:AS 2018-04-17 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

OEH: EZ BAT ETA EZ BI (G-to, AN-larr). Sin más ni más; sin más preámbulo. "Ez bat eta ez bi agertu zitzaigun, se nos apareció inopinadamente, sin decir uno ni dos (G-to)" A EY III 305. "Inopinadamente; de buenas a primeras" Asp Gehi. Arkitu nintzan jaun batekin gau artan etorriya, eta gure etxandriak, ez bat eta ez bi, sartu zuen nere gelan. Iraola 16. Lengo egunian, ez bat eta ez bi, sartu zait nere lan tokiko gelan emakume bat. Ib. 28. Ez bat eta ez bi, Allandek galdegiten dio Durundako nagusiari. Etxde JJ 46. Allanderi abagune guzitan menderatu zitzaion gizona, ez bat eta ez bi bulartu egin zitzaion. Ib. 83. Oso gutxi-etsitzea da ez bat eta ez bi burruka-joko ontako garaipena zaldun aundiki oien eskuetan uztea. "Sin más ni más". Berron Kijote 85. Eta gero, ez bat eta ez bi, elkarrengana abiatzen dirala eriosuan. Ib. 147

ez bat eta ez bi 11: Elkar 3 (“Eta, ez bat eta ez bi, bide bazterretik irtenda errepideko erreian bertan jartzen da besoa aterata, erpurua luze-luze eginda”), Berria (“35 pezetan erosi eta 1.000tik gora saldu zen ez bat eta ez bi Getariko taberna horietako batean, adibidez.”), EiTB (“Lopez de Uraldek adierazi duenez, tratu "oso zorrotza eta ulergaitza" jaso du preso egin dituen 20 egunetan. Bere hitzetan, ezin da onartu pertsona bat 20 egunez atxilotua eduki eta gero, ez bat eta ez bi, aske uztea”), Jakin (“Eta ez bat eta ez bi, autoa hartu, Sevillara joan, aldizkaria hartu eta ekarri nuen Gernikara”), Argia 4 (“Tokitan zegoen, baina ez bat eta ez bi, joan egin zen. Gidaritza –Oihenart beraren azken diskoa lagun– lasaigarria egin zitzaion, eta paisaia bihotz altxagarria, eta Irunberriko Arroilara iritsirik, harrika jaurti zuen telefonoa”), Erlea (“Pablo Iturria Sorozabal ikusi orduko, ez bat eta ez bi, hitz hauexek esan nizkion agurtzerakoan: “Hoy tengo la impresión de ser un impostor. Porque el verdadero Txillardegi eres tú, no yo””).

Beste (edozein) iturritako erabilerak

ez bat eta ez bi : Berria (“Gure historia asmatzen saiatzen ari garen honetan», adierazi zuen Koldo Izagirrek atzoko aurkezpenean, «alegia, ez bat eta ez bi, denok monarkiko bihurtu garen honetan eta ez naiz Espainiako printzearen ezkontzaz ari, Erdi Aroko erregeei monumentuak eraikitzen dizkiegun honetan, gure intxixu modernoen historian murgiltzeko proposamena dakar Anjel Lertxundik”), Patxi Zubizarreta 25 (“Ez bat eta ez bi, mezulariak bidali ditu, baina batek ere ez zuen Nur Al-Dinen albisterik ekarri. "Errua nirea da”), Patxi Ezkiaga 7, Txillardegi 5, Xabier Olarra 4, Karlos Zabala 3, Patxi Iturritegi 3, Juan Kruz Igerabide…

Lantaldearen irizpideak
Eratorri-konposatu berria da, egokia eta beharrezkoa

Adierazle egokia eta azpisarrera gisa jasotzekoa.

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

Azpisarrera gisa jasotzekoa ez sarreran.

ez behintzat
bizk. Ez horixe. Diru asko bildu zuen?, ez behintzat. Jakin banu nor zen, ni berarekin batu?, ez behintzat.
ez beste
Aipatzen dena salbuetsiz. Ik. izan ezik; salbu. Ez zuen uste berari horrenbeste gaitz eta kalte egiteko etsairik eduki zezakeenik, Piarres ez beste. || Hura ez beste guztiak hil zituen. Judas ez beste edozeinen bihotza bigunduko zuten. Jauna ez beste Jainkorik ez ezagutzeko. Atera ziren Maddi ez besteak.

Aztergaia: ez beste

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:EEBS:10 1999-04-20 Lantaldearen ustez aipatu gabe uztekoa
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z9:OEH:AS 2018-03-13 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

OEH: EZ BESTE (V, G, AN-gip, L, BN; Lar, Añ, H; ez bertze B). Ref.: A; Asp Leiz; Gte Erd 35. a) Aparte de, excepto. "(Todos marcharon), sino yo, sino dos, ni ez, beste guziak joan ziran" Lar. "Menos matarlo todo lo demás ha ejecutado con él, il ez beste guztia egin deutso" Añ. "Excepto esto o aquello, au edo ori salbute, au ez beste guztiak" Ib. "Ni ezbesteak yan zuten, comieron todos menos yo" Asp Leiz. "Mariak ez bertze guziek ongi dakite ori" Gte Erd 35. v. beste (2). Tr. Empleado por Mendiburu y autores guipuzcoanos posteriores; a partir de principios del s. XX (y, en mayor medida, desde la segunda mitad de éste), se encuentra tbn. en vizcaínos. Arritu ziran bat ez beste guziak. Mb IArg I 127. Jauna ez beste Jainkorik ez ezagutzeko. Ub 31. Nere nagusiak zu ez beste gauza guztiak utzi ditu nere eskuetan. AA III 331. Josue ta Kaleb ez besteak Ejipton zeuden. Ib. 297. Judas ez beste edozeñen biotza bigunduko zuten. Lard 443. Il ez beste guzia egin. Ib. 454. Galilea guzia, Jotapatako erria ez bestea. Ib. 540. Veneziaraño igarotzeko bear zutena ez beste guzia utzitzeko. Aran SIgn 74. Ostalariya ez beste guziyak. Sor AuOst 82. Oial saltzallea ez besteak. Ag Kr 94. Bi ez besteak gazte ile-beltzak. A Ardi 107. Aragi, aragi-salda ta arraia ez beste edozein janari. KIkG 64 (KIkV 79 izan ezik). Berak ez beste iñork egin eztezazken arrigarri naiko. Inza Azalp 30s. Gorputzez eta arpegiz ez beste gaiñerakoan azpikoz gora aldatu zaio. Mok 19. Noe ta bere familia ez beste gañerako gizon eta emakume guztiak. ArgiDL 30. Santa Cruzi ez beste guziei kastigu bat eman omen zien. Or SCruz 20. Pantxika ta Apaiz jauna ez besteak. Alz Ram 59. Petersen ez bestiak / Egin zitun ausi. Enb 129. Burua ez beste soñ guztia estaltzen. JMB ELG 70. Neskatxak ez beste lengoak eta Teseu. Zait Sof 132. Nere biotzaren arrenkura ez beste danak beera dijoaz. Txill Let 94. Arrasatearrak ez beste guziak. NEtx Antz 65. Lau ormak ez besteak, etxe osoa [...] erre. Erkiag Arran 157. Etxe-yaunek, zazpik ez besteak, ezetzera yo eudien. Akes Ipiñ 10. Bat ez beste guztiak alkarraitzeko. SM Zirik 33. Kontatzen zituan bera ez beste danak. And AUzta 87. Atera ziren Mayi ez bertzeak. Izeta DirG 122. Brozastarra ez beste guziak auzipe erori ziran. Gazt MusIx 58. Gizakiak ez beste guziak lege oieri [...] jarraitu bearrean arkitzen dira. (Sin det. ni suf. casual). Etzun uste berari orrenbeste gaitz eta kalte egiteko etsairik euki zezakeanik, Piarres ez beste. Etxde JJ 213. Ez ziela miñik eman, mandoari ez beste. Anab Poli 103. Erri aundia, aidetik ez beste, ez nuan ikusi. Anab Aprika 102. Jaungoikoa beltza da, / begiak ez beste. Azurm HitzB 45. b) Otro (...) que, diferente de. Emakume, bere senarra ez beste batekin atzitu zutena. Lard 413. An gelditu zen ertsirik etxeko ez beste izkuntzarik itzegiten zun yenderekin. Or Mi II. Zuk ez-beste sorkari adidun etsai batek ernarazi ta antolarazi zitula. Or Aitork 416. Animadunak, baserridunak, / zaldunak gaituk gu ere. / [...] Euskalerriko odolgarbiko / aitunen seme, eu ez beste. SMitx Aranz 71. c) (Ez bestea(k) y (alena(k)) ez bestena(k), precedidos de adjetivos o sintagmas compuestos de sustantivo y adjetivo (empleados generalmente como insultos), sirven para reforzar la intensidad de la expresión). "Ez beste, ez bestea, más que... . Se emplea para recalcar el adj. calificativo, repitiéndolo. Txoro, ez beste txoro, ¡loco, más que loco! Txoroa, ez bestea!" Asp Leiz2. "Ergela ez bertzea! (B) [...] ergela ez betena! (AN-gip) [...] kirten alena ez bestena (G-azp) [...] ergela alena ez besteena (G-azp) [...] txoro ez beste txoroa (AN-gip) [...] tupina, ez bertzea (BN-lab-arb)" Gte Erd 287.

EEBSko datuak [laburduren azalpena]

1900-1990 aldiko testu "ez beste" lematizatu guztiak 'x-z beste' modukoak dira (ik. ondoan testuinguruak): K. Basabe, Zam, Muj, Txill 2, Goazen Lourdes'a, SMitx Unam, Txill HetaH, F. Zubiaga, J.J. Arrizabalaga, B. Latiegi, I. Begiriztain, Ataño Zigor; PGoen, M. Pagola, J.M. Txurruka, EuskEgoeraIpar, J. Sudupe 2, X. Kintana, Azurm, M. Onaindia, OinEntz/5, Sagardoa, A. Valdes, P. Sastre, J.A. Arrieta, X. Monasterio, L. Izagirre, D. Urbistondo 2, Goiz-Argi 1983 2, ZArg 1974, Hizkuntza/OHO, Ugalde, R. Etxezarreta 2, EHAA 1988, Herria 2000 Eliza 1988, Satr, AKManifestua 1980, ArauErab 1988 // Ez dugu 'alaena, halakoa' indargarri-adierakorik aurkitu.

adib.: beste 5 (Salbuespena adierazten duten testuinguruetan). Hura ez beste guztiak hil zituen. Judas ez beste edozeinen bihotza bigunduko zuten. Jauna ez beste Jainkorik ez ezagutzeko. Nire ona besterik ez du nahi. Nahi izanez gero, ez zuten beren arteko konponketa egin besterik, nork berea jasoz. Zu besterik inor bizi al da? Garai haietan ez bainuen nik Basarri beste lagunik. Jainkoak bestek ez daki.

ez beste : Deia 2 (“Mozorrotuta, bikain mozorrotuta, azaldu ziren Olagarro elkartera bertsolariak ez beste afaltiar guztiak”), Elhuyar (“Haiek ez beste inork ez zuenez uste Kretazeoaren amaieran espezieak asteroide baten talkaren ondorioz desagertu zirenik, adiskide egin ziren”), Elkar (“Eta horrek apur bat atzera eragiten zidan, ia gauza segurua baitzen jai hartan ez nuela topatuko Koldo ez beste inor ezagunik”), Consumer (“prezioetan dagoen konpetentzia, Santanderren ez beste hiri guztietan, sarritan oso eskasa izaten da hiri bereko autoeskola batetik bestera”), Berria (“Hirugarren sailean ez beste guztietan aurretik aritu zen, eta zazpigarrenera iritsi zen bakarra izan zen”), EiTB (“Protesta ekitaldian ezker abertzalea ez beste alderdi guztiak izango dira”)…

Beste (edozein) iturritako erabilerak

ez beste : Berria (“PPCk ez beste alderdi guztiek deitu dute biharko kontzentraziora”), Asisko Frantzizko (“Coccorano herriko emakume bat ohatilan eraman zuten aita dohatsuaren hilobira; izan ere, mihia ez beste gorputz-atal guztiak ezinduak zituen”), Imanol Unzurrunzaga (“Jauna ez beste Jaungoikoren bati sakrifizioak eskaintzen dizkiona erabat suntsitua izango da”), Elizen arteko Biblia (“Jauna ez beste jainkoren bati sakrifizioak eskaintzen dizkiona erabat suntsitua izango da”), Patziku Perurena (“"alkik zakarrana ez beste guzia garbittu ditek" inguruko azindek, alegia”), Anjel Lertxundi (2 Hermann ez beste guztiok zapata-dendara sartu ginen erakusleihotik”)…

Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH-EuskHizt: adib. / HiztEn: AS / LurE: - / ElhHizt: AS / EskolaHE: -

Lantaldearen irizpideak
Gramatikak argitu beharrekoa

Gramatikak argitzekoa.

Eratorri-konposatu berria da, egokia eta beharrezkoa

Erabilia da eta azpisarrera gisa jasotzekoa izan liteke beste sarreran (eta beste 5 adierako ez beste formadun adibideak azpisarrerara pasatu eta hortik kentzekoak dira).

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

Azpisarrera gisa jasotzekoa da ez eta beste sarreretan.

ez bestea
(Gaitzespenezko izenondo baten eskuinean, indargarri gisa). Ik. alaen. Alferra, ez bestea!
ez bestena
(Gaitzespenezko izenondo baten eskuinean, indargarri gisa). Ik. alaen. Ergela, ez bestena!
ez bezala
Gauzak lehen ez bezala begietaratzen zitzaizkion. Aitak ez bezala eginik. Ni, Orixe ez bezala, Galileo ondokoa naiz. Bestetan, Katalunian, esate baterako, ez bezala.

Aztergaia: ez bezala

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau55
Araua: Z3:EArau68
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:HBB 1994-07-07 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Euskaltzaindiaren Arauak

AS: gauzak lehen ez bezala begietaratzen zitzaizkion.

Euskaltzaindiaren Arauak

AS

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

ez sarrerari dagokion azpisarrera.

Zerrendako formari azpisarrera dagokio

bezala sarrerari dagokion azpisarrera.

ez bezalako
Uste ez bezalako aldakuntzak dakartzate urteek. Hemen ez bezalako atseginak. Anitz baita orain ere ni ez bezalakorik, ni baino honetarako gaiagorik. Besterik ez bezalako liburua. Badirela linguistikak ez bezalako egiturak dituzten jakintzak. Baina gizonaren indarrak emaztearenak ez bezalakoak dira.

Aztergaia: ez bezalako

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau55

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

ez bezalako (eta bezelako, ez-b. 17, ezbezalako 3) 159: EZ Man II ("Arren eriari heda diozozu hazkuntza, / Manaz ez bezalako har dezantzat othuruntza"), Ax 3 (adib.: "Zeren anhitz izan baita orainokoan, eta baita orai ere, ni ez bezalakorik"), SP Phil ("Inspirazioneak konsenti detzatzun baino lehen kontuzko, extraordinariozko eta lehen ez bezalako gauzetan"), Gç ("Erregiñen ez bezalako, / Birjinen balsa garbian, / pausu saindua hartzen duzu / lili xurien erdian"), Ch ("Jainkozko konsolazioneak, gizonen konsolazioneak ez bezalakoak"), Mst ("Zeren gizonenak ez bezalako beitira Jinkuaren jüjamentiak"), Mb IArg 4 (adib.: "Munduan egiten ziranak ez bezalako diru zenbait"), Cb EBO 2 (adib.: "Beste Izkerak ez bezalako neurri justu, ta simetria egiñ egiñean"), Lg II ("Mundu guziak behatzen zion bertzeak ez bezalako gizon bati bezala"), Ub ("Gelditu ziran guziz biotz-aldatuak, len ziran ez-bezalakoak, ta bestelakoak"), Mg CC ("Juduak egin zuten bekatua zan egiaz belz itxusia, ta besterik ez bezalakoa"), AA 2 (adib.: "Egin zitzakean Jaunak beste ezin konta al anima gu ez bezalakoak"), Dh ("Hain dire batzu bertzeak ez bezalakoak munduko bizi-moduak ta hekiei datxeizkoten eginbideak"), Echag 4 (adib.: "Atzeneko paguba / ezta izan gaiztoa, / iñork munduban aitu / ez bezelakoa"), Bordel 2 (adib.: Herri huni errekontru / onak eman balako, / errespetu behar zuen / orai ez bezalako"), Izt C 3 (adib.: "Bestek ez bezalako doai on andiak / Dauzka Gipuzkoako baztar maitatiak"), Gy ("Espos bat izandun, gazte, gisakoa, / Gan dena ez bezalakoa"), Lard 8 (adib.: "Oietan Jainkoak besterik ez bezalako bat arkitu zuen, Abran zeritzana"), Dv 2 (adib.: "Biltzen dituzte guk ez bezalako bihi-aldeak"), Ip 2 (adib.: "Oh, zoin guriak ez bezalako diren Mariaren gogoak eta egitatiak!"), Hb Egia 2 (adib.: "Orai ez bezalako aroak"), Laph 3 (adib.: "Hauta zazue ni ezbezalako bat"), Arr 10 (adib.: "Estebanek bere aurtasunetik au egiñ zuen, bestek ez bezelako biguntasun eta amodioaz", "Ezen aur ark besterik ez bezelakoren bat bear zuela irten"), Zab Gabon ("Orain ere ekarri dezu zuk etxera erraiñ aberatsa, eta guri ez bezelako kukurruku jotzen dizu ollarrak"), Sor AuOst ("Bai, ni naiz Donosti eder artakua, katillu zillarrezkua, parerik gabekua, munduan besterik ez bezelakua"), Bv AsL 6 (adib.: "Artuko det esposa bat besterik ez bezelakua"), Zby ("Dantza hek gureak ez bezalakoak dauzkate"), Jnn SBi 9 (adib.: "Zenbatez ezta beraz gu ez-bezalakoa!"), Arb Igand 9 (adib.: "Hortik, mintzai nahastekatu guziek ez bezalako premia du Eskuarak"), HU Aurp 4 (adib.: "Zoin gozoki, zer itzuli bertzek ez bezalakoarekin derabiltzan eskuarak"), Moc Damu ("Ni ez bezelako zentzuz apaindurik zaude"), JE Bur ("Su gaitza ginduen bethi, hirian egiten ohi diren ez bezalakoetarik"), A Ardi 2 (adib.: "Leaburu, besterik ez bezelakoa al da?"), Inza Azalp 4 (adib.: "Bera beste egilleak ez bezalako Egillea da"), Barb Sup 2 (adib.: "Nafar arnoa Nafar astoak ez bezalakoa duk!"), Tx B II 2 (adib.: "Zuk orañ dezun txurreru ori / ez bezelako gizona"), Zub ("Ohartu bide zizte, irakurleak, herrixka guzietan badirela bi gizon bitxi, besteak ez bezelakoak direnak"), Alz Burr ("Musian eta prantzesez beste bat ez bezelakua dek ordia"), Ldi 3 (adib.: "Iguzkik ezin urtuzko egoz, / Ikarek ez bezelakoz, / goazeman zerura igoz"), Ir YKBiz ("Bere Elizaren legea, lurreko erregena ez bezelakoa"), Or 4 (adib.: "Onik eta bizkorrik zebillanean ez-bezalako poza gertatzen da"), ABar Goi 2 (adib.: "Ori ez bezelako neskak ugari arkituko dizkiagu"), TAg Uzt 2 (adib.: "Besterik ez bezelako arrautzagillea"), Lf Murtuts ("Deliberatu zuen prediku berri bat aterako zuela, sekulan ez bezalakoa"), SMitx Aranz ("Aurrak aman altzoan ez bezelakoa"), JAIraz Bizia 2 (adib.: "Lur aberatsak besterik ez bezelakoak"), MEIG 18 (adib.: "Pake-egunetako leialtasuna ez bezalakoa behar da", "Badirela linguistikak ez bezalako egiturak dituzten jakiteak"), Munita 4 (adib.: "Eta eman du iñork uste ez bezelako aberastasuna"), Lek SClar ("Izkuntza bakoitzak baditu bere itz ederrak; beste izkuntzetan ez bezelako itz ederrak"), Mde 4 (adib.: "Ipuin bat txit ez bezalakoa haur gazte batzuei kondatzeko!"), Zait Plat 5 (adib.: "Uste ez-bezalako erabaki eder bat artu zuen"), JEtchep ("Beste gizonek ez bezalako solasak baluzke aphez batek"), Anab Aprika ("Lilluratuta gelditu nintzan, alako uste ez bezelako tokiaz"), Larz Iru ("Halere, han, hemen ez bezalako aisetasunik du, artzaingotik nahi badu diru egin!"), Gazt MusIx ("Zeru goiaño oan / mendizut, bean ez bezelako / lanarte gozaleku"), Ibiñ Virgil ("Ekaitzaldietan ez bezelakoak gertatzen dira biotz-taupadak"), Ardoy SFran ("Sekulan ez bezalako... zezen lasterkak!"), Etxba Ibilt ("Ordainduko detsut, ziur, bestek ez bezelako neurrixan"), Berron Kijote 2 (adib.: "Gau onen illuna ta bestetan ez bezelako isilla").

EEBSko datuak [laburduren azalpena]

ez bezalako (eta bezelako, ez-b. 4, ezb. 2) 80: J.I. Uranga ("Nola etzuten bada maiteko bere gurasuak umilltasun eta ontasunez besterik ez bezelakua bazan?"), Eskual 1914 ("Aide hun, phausu gozo, bestetan ez bezalako hur argi, arhin, eta barne xahazale"), Barb (OEHko testuinguruetako bat), Elizdo Atzetorkia ("Lesm.: Etorri dediñean arrera on bat egin bear diogu. / Sinfo.: Orixe bai, bezteri ez bezelakua"), Ldi IL (OEHko testuinguruetako bat), El Día 1934 ("Uste ezbezelako jipoi garratza"), Herr 1946 eta 1987 3 (adib.: "Lapurdik eta Xuberoak ez bezalako har-emanak zituen Baxenabarrak Frantziarekin"), JE 2 (adib.: "Bizkar-muinan bai eta buru-hezurraren barnekoan aurkitzen direla zelula batzu, bertzeak ez bezalakoak"), Ayalde ("Ni ez bezelakoak ere bai"), Ibiñ ("Eguzkia bera arpegi alaiagoz datorkigu bestetan ez bezelako errañuak dariozkala"), Etxde ("Guk ez bezalako graziz eta ederrez jazten dute euskal-literatura"), D. Landart ("Roxali - Zer haiz, hi, besteak ez bezalakoa?"), Garm Inauteria ("Bestetan ez bezelako eguzkialdeko jazkera ikusgarria"), Uxola ("Ia, ia zure anai Joxanton ez bezelakoa zeran"), AKManifestua 1980 ("Inbasioak eta gurutzadak ez bezalako espedizio oso nabariak"), J.M. Irigoien ("Don Esteberen erlijioa ez bezalako beste mila erlijio mota zegoken"), Geografia/OHO ("Bizkaikoa ez bezalakoa da Gipuzkoako egoera"), J. Gaztañaga ("Bide bikoitz ori ez bezelakoa, berria, Ebangelioan oiñarritua"), I. Begiriztain ("Zuk eman zenizkion ukabilkadak ez bezelakoak izango dire nik emango dizkiodanak"), A. Arozena ("Beste iñoz ez bezelako jeiñu ta orrelako andiputzkeriak"), PAlt 2 (adib.: "Azter dezagun gure poetaren hizkera nolakoa den [...] herriaren hizkeraz den bezala baliatzen denarena ala herriak ez bezalako lege eta arauak betetzen dituenarena"), Iratz 2 (adib.: "Bere alaba emanen dio emaztetzat eta haren etxekoeri nihork ez bezalako eskubideak"), A. Lertxundi ("Nobelak ez bezalako erritmo etengabe, juxtua"), J. Lizarralde ("Problema bereziak eta espezifikoak planteatzen direla, euskara idatzian ez bezalakoak"), B. Urkizu ("Hizkuntz ikaskuntzaren prozesuak beste ikaskuntzaren ez bezalako ezaugarriak ditu"), HezkSaila 1984 ("Ikaslegoaren gehiengoari ez bezalako tratamendua eskaini"), KultUrtekaria 1985 ("Kontuan hartu gabe hemen herri bat badagoela, Madrilen uste duten ez bezalakoa"), J.M. Torrealdai ("Inguruko telebista arruntek eskaini ohi dutena ez bezalako produktua"), J. Arratibel ("Bazkaria behin ere ez bezalakoa"), Otoizlari 1986 ("Nehoiz-ez-bezalako Bazko-gaua"), Amaiur 1986 ("Esan leike Afrikakoa beste iñungo ez bezelakoa dela"), UZEI 3 (adib.: "Ohituretan aita ez-bezalakoa zen"), Hemen 1987 ("Aipatu lehenik [...] bi filmek merezi izan dutela [...] besteek ez bezalako harrera abegitsua"), K. Garmendia ("Kimu berriak, guk geuk eta gure aurrekoek bizi izan ditugun ez bezalako garaitan etorritakoak"), J. Apalategi ("Tradizioa duten kulturek, gaur egun sortzen dugun kulturak ez bezalako sozial statusak [...] eta usaia bereziak ohi dituzte"), L. Egia ("Guztietatik aparta eta oraindaño izan diranak ez bezelakoa"), X. Kintana ("Autore askok onddoen talde haundia [...] landareen eta animaliena ez bezalako erresumatzat jotzen dute"), J. Butron ("Gaur egungo baldintzak ez bezalakoetan sortua"), Azurm ("Arras geroago ez bezalako interpretazio eta balorazio bat egiten dio Erreformari"), GAO 1989 2 (adib.: "Aurreko paragrafoan ezarritakoak ez bezalako konpentsazio ekonomikoak"), MAgenda 1990 2 (adib.: "XIX. mende hondarrean eta XX.aren hasieran ordura arte ez bezalako ekinaldiak"), J.M. Zunzunegi ("Hauek ezbezalakoak agertzen dira sinesgabe baikor edo optimista esan genituen haiek"), K. Mujika ("Jende gehienaren ez bezalako arrazakoak ziren"), J. Agirre ("Seaskak bizi duen etapa berriaren seinale, auzapez eta hautetsien bileran ere aurrekoetan ez bezalako partaidetza eman zen"), BiMailMorfol ("Badira ingelesa ez bezalako hizkuntzentzat garatu diren ordenadorezko analisi morfologikorako sistemak"), Jakingarriak 1991 ("Auzokoak ez bezelako beste animalia batzuk"), E. Larre ("Lehen ez bezalako giro eta hazkurriz"), J. Cillero ("Anaiari jarraiki bizian egon arren, anaia ez bezalakoa irten da"), Esaizu/BBB1 2 (adib.: "Erditzeak ere bitxiak dira, lehorrekoenak ez bezalakoak"), U. Larramendi ("Elkarrizketatu hauek beste hizkuntz ikasle asko ez-bezalakoak dira"), E. Agirre ("Jauna, eskerrak eman nahi dizkizut besteak ez bezalakoa naizelako"), Beleko ("Badirudi oraingo erreforma honetan galdegai batzuk izan direla besteak ez bezalako indarra hartu dutenak"), I. Murua ("Zarautz eta Getariaren arteko galtzada [...] Euskal Herriko beste galtzada guztiek ez bezalako ezaugarriak dituena"), S. Ott ("Kontzeptu hau etxenkuak [...] deitutakoa ez bezalakoa da"), I. Laka ("Hizkuntza bereko beste edozein hizkuntz formaren esanahia ez bezalakoa"), I. Aranbarri ("Galdera berrituak ordura arte ez bezalako indarra hartuko zuen"), Gipuzkoako flora ("Azpiespezie edo espezieak ez bezalakoak sortu dira"), J. Garzia ("Olatu bortitzak ari ziren, uda guztian ez bezalakoak"), Goenkale ("Inork uste ez bezalako norabidea"), I. Ugarteburu ("Horra, zinean bertan ere ez bezalako nahaspila"), P. Iztueta ("Jendearekin zuzenean harremanetan jartzeko aukera, agian beste edozein literatur generok ez bezalakoa"), A. Bolinaga ("Emakumeok ez gara beste gizakiak ez bezalakoak"), LMuj ("Aspaldi ez bezalako bazkari bapoa"), J. Garzia ("Euskarazko perpaus bakunen ordenamendu erdaraz ez bezalakoa"), P. Salaberri ("Sinonimoen erabilera oparoak, esaterako, hizkuntza normalizatuetako idazlanetan ez bezalako garrantzia hartu bide du Axularren obran"), EUEstat 1997-98 ("Aurrekoek ez bezalako funtzio bereziak egiten dituzte"), Emakunde 1998 ("Neskak etxeratzeko ordutegia mutilena ez bezalakoa izatea"), Enbata 1998 ("Beharrik badituztela Hegoaldean gaur, guk ez bezalako indarrak ihardesteko!"), Sexua ("Emaitza oroitzapen arruntetan ez bezalakoa da"), J. Alonso ("Zalantzan aurkitzen ahal dugu besteak ez bezalakoa izatearen erroa").

Hainbat erabileraren informazioa [laburduren azalpena]

ez bezalako : DFrec 27 (eta ez bezelako ezbezalako, ezbezelako, adib.: "baditu bestetan ez bezalako berezitasunak"), HiztEn (adib. s.u. bezalako) // Ez dugu aurkitu ap. AB38, AB50, LurE, Euskalterm.

Euskara/euskara eta euskara/erdara hiztegietako datuak

ez bezalako : EuskHizt (AS s.u. bezala), ElhHizt (AS s.u. bezalako), HiruMila, Lh DBF (adib. s.u. bezalako), DRA (ez-bezalako) // Ez dugu aurkitu ap. EskolaHE, Lur EG/CE eta EF/FE, Casve EF, HaizeG BF, PMuj DVC.

Bestelakoak
Euskaltzaindiaren Arauak

AS: uste ez bezalako aldakuntzak dakartzate urteek.

ez da hala
(Perpausaren amaieran, galdera gisa, esaten dena nolabait baieztatzeko eskatuz-edo). Ik. ezta2. Bazuen bere baitan zerbait onik ere, ez da hala? Horiek ere bizi behar dute, ez da hala?
ez da mirakulu
Ipar. Ez da harritzekoa. Ik. ez da mirari. Ase zara munduko kontentamenduez, ez da mirakulu nardatzen bazara plazer espiritualez. || Mirakulu da zu hemen agertzea.

Aztergaia: ez da mirakulu

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 2001-02-07 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

ik. OEH: AS

Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH-EuskHizt: - / HiztEn: - / LurE: - / ElhHizt: - / EskolaHE: -

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

mirakulu sarrerari dagokion azpisarrera.

Erabileremu dialektala

Ipar.

Forma baten adiera(k)

ez da harritzekoa.

Erabilera-oharrak

baiezko perpausetan ere ager liteke, mirakulu da zu hemen agertzea bezalakoetan.

ez da mirari
Ez da harritzekoa. Ik. ez da mirakulu. Ez da mirari Jainkoa hain haserre egotea.

Aztergaia: ez da mirari

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 2001-02-07 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

ik. OEH: AS

Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH-EuskHizt: - / HiztEn: - / LurE: - / ElhHizt: - / EskolaHE: -

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

mirari sarrerari dagokion azpisarrera.

Forma baten adiera(k)

ez da harritzekoa.

ez da miresteko
Ez da harritzekoa. Ik. ez da mirari; ez da mirakulu. Ez da miresteko Iturriaga eta Xenpelar hizkera kontuetan bat etortzea.
ez da misterio
Heg. Ez da harritzekoa. Donostiak Zubietari, beti amodio; elkar estimatzea, ez da misterio.

Aztergaia: ez da misterio

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 2001-02-07 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

ik. OEH: AS

Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH-EuskHizt: - / HiztEn: - / LurE: - / ElhHizt: - / EskolaHE: -

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

misterio sarrerari dagokion azpisarrera.

Erabileremu dialektala

Heg.

Forma baten adiera(k)

ez da harritzekoa.

Formari buruzko oharrak

Euskaltzainen oharrak

 - Erabakia: (H2.2 / 2011-06-14) Onartu da azpisarrera gisa: ez da misterio Heg. 'ez da harritzekoa'.

ez entzun(a) egin, ez entzunarena egin
ad.-lok. Entzungor egin. Aitaren errietari ez entzunarena eginaz. Fernandok ez entzun egin zuen, eta ezer igarri ez balu bezala, bazkaltokira bildu zen.
ez eta
Ezta. Ez urrerik, ez eta zilarrik.
Loturak

Aztergaia: ez eta

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 1999-04-20 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH: AS / EuskHizt: AS: azalpen berritua / HiztEn: AS / LurE: AS / ElhHizt: - / EskolaHE: +

Informazio osagarria
Zerrendako forma onartuaren parekoak

ezta.

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

ez sarrerari dagokion azpisarrera.

ez eta... ere
Ezta ere. Gaur ez da etorriko, ez eta bihar ere. Ez olerkari garbi antzekoa, ez eta ere berrizale bihurria.
ez ezagunarena egin
ad.-lok. Norbait ikustean, hura ezagutzen ez den itxura egin. Ezagutu zuen nire izeba, baina ez ezagunarena egin zuen.

Aztergaia: ez ezagunarena egin

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau68

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Euskaltzaindiaren Arauak

AS

ez eze
Ez ezik. Ebaki ez eze, gugandik urrun bota behar da.
Loturak

Aztergaia: ez eze

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau68
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:HBB 1994-07-07 Lantaldeak erabaki gabe utzia

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

ez eze : Cb EBO, Añ EL, Mg CO, VMg, Gco, fB Olg, AB AmaE, Azc PB, Mok, Etxba Eib, MEIG; ez-eze : Etxde JJ, SM Zirik; ezeze : TAV, ConTAV; Cb EBO, Añ LoraS, A BeinB, A BGuzur, Ag AL, Kk Ab, Zink Crit, Altuna, Otx, Eguzk GizAuz, Bilbao IpuiB, Osk Kurl, Alzola Atalak

EEBSko datuak [laburduren azalpena]

ez eze : 16 ager. (B 5, G 1, EB 8, EgAs 2); ez-eze : 3 ager. (G 1, EgAs 2); ezeze : 9 ager (B 5, G 1, EgAs 3)

Bestelakoak
Euskaltzaindiaren Arauak

AS

Informazio osagarria
Idazkera egoki(en)a eskainiko da

lotuta ala bereiz idazten den ikusiko da (bi osagaiak gero eta lotuago idazteko joera suma liteke kasu honetan; eta ezezen/ez ezen eta ezezik/ez ezik kasuetan? Batera jokatzea litzateke egokiena)

ez ezen
Ez ezik. Oihenartenak ez ezen, oso gureak direla ere.
Loturak

Aztergaia: ez ezen

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau68
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:HBB 1994-07-07 Lantaldeak erabaki gabe utzia

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

ez ezen : Lar SAgust, Ub, Mg CC, VMg, Lard, Or SCruz, Ol, Or Aitork, MIH; ez-ezen : Ibiñ Virgil; ezezen : Ub

EEBSko datuak [laburduren azalpena]

ez ezen : 11 ager. (B 1; G 3; EB 7); ez-ezen : 1 (G); ezezen : 1 (EB)

Bestelakoak
Euskaltzaindiaren Arauak

AS

Informazio osagarria
Idazkera egoki(en)a eskainiko da

lotu/bereiz?

ez ezer
Ez beste ezer. (Ezezko sintagma baten eskuinean, ezeztapenaren indargarri gisa). (Aurretik eta juntagailua har dezake). Hitzen auzi hau ez da, nire ustez, ez auzia ez ezer. Zer diozu, zuena ez da ez gerra eta ez ezer!
Loturak

Aztergaia: ez ezer

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z9:OEH:AS 2018-03-13 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

OEH: EZ EZER. (Precedido o no de eta). Ni nada, ni ninguna otra cosa. [Gure gizonak] etxea galdu du: ez umeen konturik ta ez ezer. Cb Eg III 369. Ta joan zan toki atatik, dirurik ez ezer baga. Echta Jos 106. Etzan agiri an ez biztanlerik, ez abererik, ez zugatzik ez ezer, lur igerra baño. Kk Ab I 81. Atso gaixo ura, zarra, ergela, errena, ez sukaldezai ta ez ezer zan. JAIraz Bizia 58. Hitzen hauzi hau ez da, nere ustez, ez hauzia ez ezer. MIH 78. v. tbn. ez ezer: Altuna 24. Otx 153. Lab EEguna 62. Ez lanerako ta... ez ezertako. Ogiya ateratzeko ere ez. Sor Bar 82

adib: behinik behin lok. Behintzat. Erostunak baditu behinik behin, eta irakurleak izango ahal ditu. Hitzen auzi hau ez da, nire ustez, ez auzia ez ezer; ez luke behinik behin izan behar. Estatuaren zerbitzari bihurtzeko asmotan zebiltzan behinik behin.

ez ezer : Aizu (“Horiek ez dira ez euskaldunak, ez espainiarrak, ez ezer!”), Deia (“Zaharrak dira eta hitz hori erabiltzen dute beraien artean, leungarririk gabe, ez hirugarren adin ez ezer”), Elhuyar (“Eremu sakonera edo kamerak irudian sartzen duen angelua ezin dira kontrolatu; ez zoom-efekturik, ez ezer”), Elkar (“Ez dago gutunik, ez zintarik, ez ezer”), Berria (“Espainiar agintariek ezker abertzalearen Alternatiba Demokratikoa zapuztu eta zigortu zutenetik, herri honetan ez Lizarra ez Garazi ez ezer!“), EiTB (“Hasieratik jokatuko ez nuela jakin nuenean harrituta geratu nintzen, baina ez amorratuta ez ezer”), Jakin (“Besteetatik apartatu eta txarto ibili ginen, ez dirurik, ez lekurik, ez ezer”), Argia (“Oraingo upategi handiek ez dute ez mahastirik, ez traktorerik ez ezer. Hori da kontua”)…

Beste (edozein) iturritako erabilerak

ez ezer : Xabier Mendiguren Elizegi (“Ez musurik, ez ezer”), Antton Olano (“Zuk ez kemenik ez ezer ez duzunez, halaxe da eta, zertarako gezurretan ibili, ezta?”), Jon Maia (“Hemen ez da ezer aldatu, Vicente! Ez dago lanik, ez Azañak agindutako lurrik ez ezer!”), Luis Elberdin (“Horrela ez dago ez plazer, ez komunikazio, ez maitasun, ez samurtasun, ez ezer”), Eider Rodriguez (“ez atzapar gihartsurik, ez tripa puztu iletsu eta zain lodiz betetakorik, ez lan osteko zirririk bere emazteak ezagutzen ez duen Euskal Herria kaleko apartamentuan, ez sudur zabaleko gazterik Kubako hondartza batean, ez saunarik, ez ordu txikietako eskusartze alkoholiko eta anonimorik modaz haratagoko diskoteketan, ez ezer”), Joseba Sarrionandia (“Arianek ez zuen egundo ulertuko ez armena, ez enbarkazio usteldu harena, ez ezer”), Lopez de Arana (“Nahi baduk, lo egitera etor haiteke, oso mozkortuta ez bahago, eta ez ekarri ez lagunik, ez emakumerik, ez ezer”), Hasier Etxeberria (“Frantziako lautadaren gaitza da hori: behin gure herria atzean lagatakoan, ez mendirik, ez bihurgunerik, ez ezer”), Joan Mari Irigoien (“Nik, ordea, ez dut amets handirik, ez txikirik, ez ezer...”), Bernardo Atxaga (“Horregatik ezin naiz maistra izan nire ahizpa bezala eta gainera ez daukat ez ezkontzerik ez ezer”)…

Lantaldearen irizpideak
Eratorri-konposatu berria da, egokia eta beharrezkoa

Erabilia da eta azpisarrera gisa jasotzekoa izan liteke.

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

Azpisarrera gisa jasotzekoa da ezer sarreran.

ez ezik
Ez bakarrik. (ere hitza behar du eskuineko perpausean). Ik. ez eze. Bere izena ez ezik, familia guztiarena ere lohitzen ari zen. Aitortu gabe utzi zuen bekatua ez ezik, aitortuak ere berriro esan beharko ditu. Ezkontzak biziera ez ezik, bizilekua ere aldarazi zion. Hotzildu zen poliki-poliki, epeldu gero eta azkenik, hoztu ez ezik, baita izoztu ere.
Loturak

Aztergaia: ez ezik

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau68
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:HBB 1994-07-07 Lantaldeak erabaki gabe utzia

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

ez ezik : Mb, Dh, Izt, Lard, Dv, AB AmaE, Alz STFer, JMB ELG, Munita, Lab EEguna, SM Zirik, Gand Elorri, Ibiñ Virgil, MEIG; ez ezikan : Arti Tobera; ez-ezik : Lar SAgust, Aran SIgn, EusJok, Aitzol, Ldi IL, SMitx Aranz, Etxde JJ-AlosT, Anab Poli, Or Aitork, SM Zirik, Vill Jaink, Arti Ipuin, Berron Kijote; ezetzik : TAg Uzt; ezezik : AA, Arr May, Erkiag BatB, Gazt MusIx, Vill Jaink

EEBSko datuak [laburduren azalpena]

ez ezik 84 aldiz agertu da (G: 11; EB: 50; EgAs: 23; beste 5 aldiz 'izan ezik' balioz); ez-ezik 36 aldiz (G: 8; EB: 16; EgAs: 12); ezezik 103 aldiz (B: 1; G: 17; IE: 1; EB: 62; EgAs: 22; beste bat 'izan ezik' balioz)

Bestelakoak
Euskaltzaindiaren Arauak

AS

Informazio osagarria
Idazkera egoki(en)a eskainiko da

lotu/bereiz?

ez gehiago (eta) ez gutxiago
adb. (Indargarri gisa, aurretik esan dena azpimarratzeko erabiltzen da). Kalizan dagoen guztia, ez gehiago ez gutxiago. Nik oraindik ez diat mila pezeta baino gehiago pagatu lepazuri larrurik, eta hau ere horixe ordainduko diat, ez gehiago eta ez gutxiago.
ez hain laster... non...
adb. Ipar. g. g. er. Aipatzen dena gertatu eta berehala. Berri ikaragarri hori ez zen hain laster barreiatu herrian, non aurpegi guztiak goibeldu baitziren: berri ikaragarri hori herrian barreiatu bezain laster, aurpegi guztiak goibeldu ziren.

Aztergaia: ez hain laster... non...

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z11:EHL 2022-04-12 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak

[hain] hain laster 2 adb. (ez hain laster... non... esapidean, 'bezain laster', 'berehala' adierarekin). Ipar. g.g.er. Berri ikaragarri hori ez zen hain laster barreiatu herrian, non aurpegi guztiak goibeldu baitziren: berri ikaragarri hori herrian barreiatu bezain laster, aurpegi guztiak goibeldu ziren.

Lantaldearen irizpideak
Eratorri-konposatu berria da, egokia eta beharrezkoa

ez hain laster... non... egitura azpisarrera egitea komeni da eta oharrean ageri dena definizio gisa jaso. Adibidea eta azalpena mantendu, baina azpisarrera berrian.

ez haizu izan
da ad. Ipar. Zilegi ez izan. Noizdanik ote da hori ez haizu? || Angeluko serora guztiak berdin: ez haizu inon eskola ematera.
Azpisarrerak
ez hala
Aurretik esan denaren eta ondoren datorrenaren aurkakotasuna edo desberdintasuna adierazteko erabiltzen den esapidea. Ik. aldiz1; berriz 2. Allandek bere egarria osoro edo erdizka behinik behin ase bazuen, ez hala Mattin bere ilobak. Arropa zuri eta garbian ezagun da orban edo lohirik txikiena, ez hala zatar zikin batean.
Loturak

Aztergaia: ez hala

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z9:OEH:AS 2018-04-17 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

OEH: EZ HALA No así. Ongi arzen du eriak hitz onak dituen adiskid-ekuslea, [...] ekarzen badio aren gaitzari dagokan lurreko sendaga [...] bat [...]. Ez ala, guziak beinzat, animakoa [...] ekarzen diona. Mb IArg I 187. Iragoten badira lur koipatsuko basora, ezta esatekua zeinbat irabazi daruen [...]: ez ala lur gozatsuti badaruez lur agorrera. Mg PAb 126. Arropa zuri ta garbi piñ baten ezagun da mantxa edo loirik txikiena, ez ala zatar trebes baten. Mg CC 221. Leneko legean / guztiok bizi giñan / gloriyan pakean: / ai, ai, ai ez ala / gaurko egunean. Echag 167. Galdurik indarra, / Ez hala beharra. Oxalde in Ox 205. Auek gezurra artu dezakete egitako; ez ala Jaungoikoak. Inza Azalp 24. Allandek bere egarria osoro edo erdizka beñepein ase bazizun, ez ala Mattin bere illobak. Etxde JJ 170. Aren mintzaerak oro arritzen baititu; ez ala biotzondoak. Or Aitork 58. Ipui guziak, ori bai ziran; ipui utsak. Elbarriarena, ez ala. NEtx LBB 92

ez hala : Berria (“Urte hartan bereganatu zuten frankoen tropek Pirinio iparraldeko Baskonia. Ez hala, ordea, mendilerroaren hegoaldeko Baskonia zatia, Karlomagnoren kronikari Eginardok honela idatzita jaso zuenez”, “Kolokan dauden estatuetan egon dira batez ere demokratak azken egunetan,baina ez hala errepublikanoak”), Euskaltzaindia (“iraupen gutxiko gauza erakargarria besterik ez da berez bertsopapera. Ez hala, ordea, lore jokoetako kantua edo bertso liburua, hartzaile erosoagoa dutenez bai kulturaz eta bai diruz ere, eta autore jantziagoa eskatzen dute eskuarki aldizkariak eta bertso liburuak, bertsogintzaren iraupen luzeagoa”), Argia (“Sozialista iraultzaile eta lehen kooperatiben mugimenduko kide ere izan zen Mauss. Ez hala ere marxista. Barrutik ezagutu zuen Sobiet Batasun jaio berriko sistema, eta ikaratuta etxeratu ei zen”)…

Beste (edozein) iturritako erabilerak

ez hala : Herria (“Haurrak alegera ziren, bainan langilea eta laboraria ez hala”), Berria (“Kaleko jantziekin atera ziren gainontzeko trikitilariak, ez hala dantzariak”), Juan Garzia (“Aitortu du kontramaisu burukraskatuaren kontu hura gezurra zela, baina ez hala Holandan zain zeukan urkamendiarena”), Irene Aldasoro (“Egitura txiki pasibo batzuk arazorik gabe inplantatu ahal izaten dira batzuetan; ez hala sistema mugikorrak edo barne-organo edo - ehunetara ondo itsatsirik geratu behar duten gailuak”), Xabier Mendiguren Elizegi (“Pixkanaka isilduko ziren gure barreak; ez hala ahopeko komentarioak, ileen kontu hura axola handikoa baitzen guretzat”), Xabier Olarra (“Mendien laiotzetan, elurra dago, ez hala eguteretan”)…

Lantaldearen irizpideak
Eratorri-konposatu berria da, egokia eta beharrezkoa

Adierazle egokia, erabilia eta azpisarrera gisa jasotzekoa.

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

Azpisarrera gisa jasotzekoa hala sarreran.

ez horixe
Esan denarekiko adostasunik eza azpimarratzeko edota ezezko erantzuna indartzeko esapidea. Ik. ez, noski. Lur eman?, ez horixe! Aurpegia hondatzeko?, ez horixe! Ezin gaitezke antzinako moduan ibil, ez horixe.

Aztergaia: ez horixe

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: EArau 2009-05-29
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 1999-04-20 Lantaldeak erabaki gabe utzia

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

Ik. OEH argitaratuan AS gisa: Lar SAgust("Nor? San Agustiñ? Ez orixe", "Ez orixe, dio San Agustiñek"), Cb Eg("Orrelako gauza horrela artu? Ez orixe. Eternidade guzia horrela? Ez orixe"), Gy ("Gizonak dio: ez horixe"), Sor Bar("Emendik aurrera naiko artua ta gaztaña duben baserritarra ez dago gaizki. Ez orixen"), Moc Damu ("Etzaio aztuko [...] ermitan sartu-atera bat egitia, ez orixen"), Ag Kr ("Sasikoa dala uste al dau geure Mañasi? Ez orixe"), Goñi ("Zer esan nai du onek? Ez dugula sartu nai [...] esamiñ zorrotz [...] batean? ez orixe"), Kk Ab ("Neu ixillik? Ez orixe!"), Ill Testim ("Ez bada alperra dalako, ez orixen, ez du kupirik lana goizetik arratsera egiteko"), Alz Txib("Arpegi guziya ondatzeko? Ez orixe!"), Inza Azalp (Indarrez? ez orixe"), Altuna ("Ez orixe! Neuk egingo dautzut"), Lab EEguna ("Ez da sortu irrintzi botatzen eragotziko didan "guardia civil"ik. Ez orixe!"), Otx ("Etxauk lagunik bihar ixango; ez orixe!"), Ir YKBiz ("Yauna, ez orixe, etzaitzu olakorik gertatuko"), Eguzk GizAuz ("Baña biak, bardin lan-egin ete-dabe? Ez orixe!"), TAg Uzt ("Erregegaien batekin bearko [...]. Ez orixe!"), Etxde JJ ("Lur eman? Ez orixe!"), Erkiag Arran ("Ereti berebiziko orri iges egiten-laga? Ez orixe, iñundik al bazan"), Bilbao IpuiB ("Ni gaur goserik neure abiara? Ez orixe!"), SM Zirik ("Gu ezin geike aintxiñako moduan ibilli; ez orixe"), Zait Plat ("Gizon arraio ura etzan amutsa, ez orixe"), Ibiñ Virgil ("Etzaie, ez orixe, iturri gardenik paltako"), Alzola Atalak ("Etxako oraindiño aiztu. Ez orixe"), NEtx LBB ("Eztu merezi gure errukirik; ez orixe").

Hainbat erabileraren informazioa [laburduren azalpena]

ez horixe : HiztEn (AS), LurE (adib. gisa) // Ez dugu aurkitu ap. AB38, AB50, Euskalterm.

Euskara/euskara eta euskara/erdara hiztegietako datuak

ez horixe : EuskHizt - ElhHizt (AS), PMuj DVC(adib. gisa: ez orixe) // Ez dugu aurkitu ap. HiruMila, EskolaHE, Lur EG/CEeta EF/FE , HaizeG BF , Casve EF , DRA, Lh DBF

EEBSko datuak [laburduren azalpena]

ez (h)orixe : Inza Azalp 2 (adib.: "zerorrek igarritzen diozunaz edo zerorri ondo edo txarto irudi zaizunaz edo oartzen dezunaz? Ez orixe"), Junior 1927 2 (adib.: "Txepela zeralako ez da bada izango! Ez orixe!"), Urruz ("Ez orixe ;erantzun zion Joxepiñaxik"), El Día1934 ("Ez orixe!"), Bilbao IpuiB- SM Zirik (OEHko agerraldiak), I. Unzurrunzaga ("Ikusgarriak bai ezin obe jasoko ditu mundu guziaren aurrean, baña ain ongi ez daudena itz erdika poliki eztali? Ez orixe!"), Lab ("Nik ez dut ukatuko! Ez orixe!"), Alz Burr("Ez naiz nai bezin laster bakarrik gelditu. Ez, orixe!"), Ibiñ ("Baiña sail ortako olerki oro ez dira erri xearenak, ez orixe"), Zait ("Ez orixe, enetxo!"), Bide izkutua ("Anderetxoa samindu? Ez orixe"), Azurm ("Ez nintzan haren prezioaz asko akordatzen, ez horixe"), J. Gaztañaga ("Ez orixe"), Elhuyar 3 (adib.: "Matematikaren parte desberdinak, ez horixe!", "Ez horixe; beste zerbait gehiago ere egin dugu: eragiketa horien propietateak aztertu, alegia"), Aurraitz ("Illargi zuridun gaba, eguna baizen argia dala esango deusk baten batek. Ez orixe"), B. Latiegi 3 (adib.: "Ez zan ua, Baiona'ko borrokalarien billeretako giroa; ez orixe!", "Ez dira, ez orixe, txantxetako gauza"), G. Egaña ("Baiñan jateagatik soilki, len esan dudanez, ez giñake berriz Istanbul'era itzuliko, ez orixe!"), M.M. Zubiaga ("Ez orixe! Esate baterako: zuk oso maite zenduan baten eriotza buruan darabilkizu"), Tx. Garmendia ("Ez orixe!"), K. Zubizarreta ("Ez dik, ez orixe, Jainko eder, ez dik ez bizitza alaia"), E. Agirretxe ("Baserriko mutillaren kultura edo jakituria eskaxa dalako ote da? Ez orixe"), J.L. Iriarte ("Bestaldetik, nai-ta ere etzendukean egiterik berdinketa edo konparaketa iguingarriagorik! Ez orixe!"), J.Altuna ("Eta ez ezjakiñagaitik, ez orixe! beti Españi'ra begira bizi zalako baiño"), HezkSaila 1982 ("Hasera zikloan landu diren kontzeptu topologikoak ez dira bazterrean utzi behar oraingo honetan, ez horixe, aitzitik bere ezagutze prozesuan sakontzea dugu ziklo honen helburua"), R. Saizarbitoria ("Bizitu ez zuenak ez daki haren berri. Ez horixe"), J.A. Mujika ("Ez horixe! Herri osoa zegoen han"), I. Elias 2 ("Ez horixe! Jo aitzurrarekin eta kito!", "Entzun zuen Benitok nolatan deitu zion bi bider, baina ez zen erantzuten ausartuko. Ez horixe!"), etab.

Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH: - / EuskHizt: AS / HiztEn: AS / LurE: - / ElhHizt: AS / EskolaHE: -

Lantaldearen irizpideak
Euskaltzaindiaren esku utzi da forma erabakitzea

bai horixe indargarria jaso ez denez, hau jaso behar ote da?

Formari buruzko oharrak

Euskaltzainen oharrak

 - [E123]: Ez dakit nahitaezkoa den, baina ez du kalterik egiten. Jasoko nuke.

 - [E208]:  Ez horixe: ene ustez bai horixe eta ez horixe bi-biak sartu beharko lirateke, esaldi eginak diren aldetik.

 - [E116]: ados, eta ez sarrerako azpisarrera gisa eman dezakegu hau (hala egin du I. Sarasolaren hiztegiak).

 - Erabakia: (2009-05-29) ok, biak.

ez horratik
Ezta pentsatu ere, ez horixe. Ez zion ihes egingo eraile hark!, ez horratik! Ez nintzen kikilduko, ez horratik.

Aztergaia: ez horratik

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z9:OEH:AS 2018-03-13 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

OEH: EZ HORRATIK. No, ni hablar. --Ba, ezezkorik erantzuten badau, eztau gurean geiago ankazurrik sartuko. --Ori ez orraitiño. Ag Kr 127. Ez zion iges egingo eraille ark! Ez orratik! Loidi 44. Tranpia kendu biozula ta itxaitzeko? Ez orraitxiok! SM Zirik 121. Zer arraio darabik, Kaxkurrio? Angulatan ez orraitiok! Ib. 121

adib: horratik lok. Hala ere. Ik. haatik; horregatik. Ez da hemen sortua: badu, horratik, zerikusi berezirik euskaldunokin. Abiatu baino lehen, horratik, gaiari zuzen-zuzen dagokion oharren bat edo beste egin beharrean naiz. Hori horrela izanik ere, aitortu behar da, horratik, beren gisa ibili izan direla "estrukturalista" direlakoak. Hiztegi batetik hitz zahar eta zokoratuenak bildu eta parrastaka ereitea gauza atsegina izan daiteke, ez horratik irakurlearentzat.

ez horratik 9: Berria (“Izenak berak -ez, horratik, lehendakarigaiarenak, espainiar gobernuburuarenak baino-, aski lilura du, nonbait”), EiTB (“Baldin gerta baledi Erromako Pontifizeak bere zereginari uko egitea, baliotasunerako galdatzea da, ezen ukapena izan dadila libreki egina eta taxuz agertua, ez horratik izan dadila inork onartua”), Jakin (“Tristea? Horixe ez, horratik!”), Argia 4 (“Bi anai, nobela motza, nubela, 85ekoa, Obabakoak anaia handiaren itzalak, ba hori, itzaletara kondenatua, baina ez horratik balio gutxikoa”), Erlea (“Etsi ote dute bere atzetik zebiltzanek? Ez horratik”).

Beste (edozein) iturritako erabilerak

ez horratik 8: Juan Garzia 2 (“Poesia itun, arrats-beherati eta ez horratik halako ederrak idaztea, inguruan mundua sugarretan zegoela, ez zitzaigun iruditzen ez harrigarri eta ez lotsagarri ere”), Iñaki Segurola (“(Poza bera ere, aurreneko begiratuan, bai-gauza bat dela esango genuke, baina ez horratik bizipozaz ari bagara: biziaren kutsuak gogo bat eransten dio pozari erremedio gabe, eta orduan, poz horrek berekin ditu eza eta gabea)”), Xabier Montoia (“Behin edukiko oliotik urrun egoteko aukera, eta ez nintzen hara joango, ez horratik!”), Jon Alonso (“Ez nintzen kikilduko, ez horratik”), Hasier Etxeberria (“Aberatsa duk, baina tontoa ez horratik”), Josu Zabaleta (“-Ez horratik!”), Markos Zapiain (“Ez horratik naturak irainduena, ez da Asisko Frantziskoren leinukoa”).

Lantaldearen irizpideak
Eratorri-konposatu berria da, egokia eta beharrezkoa

Esapide erabilia da eta azpisarrera gisa jasotzekoa izan liteke.

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

Azpisarrera gisa jasotzekoa da horratik sarreran.

ez horregatik
Eskerrak eman dituenari erantzuteko erabiltzen den esapidea. — Eskerrik asko! — Ez horregatik, motel!
Loturak
ez hotz eta ez bero
1 adb. Hala-hola, ez ongi eta ez gaizki. Ik. hala moduz; erdipurdi; hainbestean 2. —Ezteiak ondo, Joana? —Ez hotz eta ez bero, Kattalin, bake-bakean joan dira.
2 adb. Inongo interesik edo zirrararik erakutsi edo sentitu gabe. Ik. axolagabe 3. Olatu bat ez da ezer niretzat, ez hotz eta ez bero gelditzen naiz harekin. Berari ez zitzaion iruditu halako gauza nazkagarria, baina ezta poema batzuetan aditzera ematen zen esperientzia zoragarri eta parerik gabea ere; besterik gabe, ez hotz eta ez bero geratu zen. Mapplethorperen lanak ez du inor ez hotz eta ez bero uzten.

Aztergaia: ez hotz eta ez bero

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z9:OEH:AS 2018-03-13 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

OEH: EZ HOTZ ETA EZ BERO. a) Regularmente, ni bien ni mal, no demasiado bien. Bizi zen, mundutarren eran ezpazen, relijiotar onen gisan ez, ta bizi zen ez otz ta ez bero bezala. Mb IArg I 280. --Eztaiak ondo, Juana? --Ez otz eta ez bero, Katalin. Pake-pakean joan dira. NEtx LBB 20. b) Indiferentemente, sin entusiasmo ni rechazo. Benitok [...] etzuan ezertarako ganorarik. Entzun zion emazteari eta an gelditu zan ez otz eta ez bero, bere zozokerian. NEtx LBB 68. Olatu bat ez da ezer neretzat, ez hotz eta ez bero gelditzen naiz harekin. MEIG IX 136 (en colab. con NEtx).

adib: hotz 4 (Adizlagun gisa). Ez hotz eta ez bero. Hastekoan entzuleak hotz; geroxeago, alde egin zuen hoztasunak; luzaro gabe malkoak ere ikusi nizkion bati baino gehiagori. Helenak burua hotz eduki zuen.

ez hotz (eta) ez bero 26: Deia (“Halakorik ezean, ez hotz ez bero”), Berria 20 (“Gauza higuingarria zela entzuna zien noizbait emakume batzuei, eta gizonezkoen ohaide izatea baino hobe zela moja sartzea; berari ez zitzaion iruditu halako gauza nazkagarria, baina ezta poema batzuetan aditzera ematen zen esperientzia zoragarri eta parerik gabea ere; besterik gabe, ez hotz eta ez bero geratu zen”), EiTB (“Obamak ez hotz ez bero utzi ditu israeldarrak eta palestinarrak”), Argia (“Ez bero ez hotz, zero graduan mantentzen den poemarioa da, irakurleak enpatia sano handia sentitzen ez badu behintzat idazlearen kezkekiko”), Erlea 2 (“Robert Mapplethorperen lanak ez du inor ez hotz eta ez bero uzten”), DiarioVasco (“Eguraldi ezin hobea, ez hotz ez bero, eguzkia laino tartean, Arri-tzagako igoera bildutakoen begien gozagarri izan zen”).

Beste (edozein) iturritako erabilerak

ez hotz ez bero 14: Berria 11 (“Reala, berriz, ez hotz ez bero dabil azken sei edo zazpi sasoietan”), Migel Angel Mintegi (“Estreinako bafadarekin zorabio modukoa sentitu zuen; bigarrenarekin ez hotz ez bero; hirugarrenarekin, ordea, gustua hartzen hasi.”), Fernando Rey (“Ez hotz ez bero uzten zaituzten gramatika bateko esaldiak, besterik ez”), Anjel Lertxundi (“Ez hotz ez bero utzi ninduela, horixe zen, ordea, nik Coppolaren filmaz gogoratzen nuen gauza ia bakarra, baina ez nion deus esan”).

Lantaldearen irizpideak
Eratorri-konposatu berria da, egokia eta beharrezkoa

Esapide erabilia da eta azpisarrera gisa jasotzekoa izan liteke.

Eratorri-konposatu berria da, egokia eta beharrezkoa

Kendu oharra eta gehitu adibide gehiago ez hotz eta ez bero 2 adieran. (2021-11-23).

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

Azpisarrera gisa jasotzekoa da hotz eta bero sarreretan.

ez idurian
Ipar. eta naf. Bestela badirudi ere; konturatu gabe. Horrela irakatsi ziguten unibertsitatean eta, ez idurian ere, horrela izaki, gutiz gehienik. Elkar ezagutzen ez duten jendeen arteko jestu horiek, ebaska bezala eginak direlarik, badukete, ez idurian, adiera sakon zerbait. Ez idurian parrokiako kermeza hurbiltzen ari da.
ez ikusi(a) egin, ez ikusiarena egin
ad.-lok. Norbait ikusi ez den itxura egin. Udalekuetako lagunei ez ikusiarena egiten die. Gainerako guztiei ez ikusi egin zien Jesus maitagarriak. Arduradunak ez ikusi egin zien nire begi suminduei. Aurpegia ilundu, eta ez ikusia egin zion.
ez jakin
(Jokatu gabe, osagarritzat zehar-galdera bat hartzen duela). Ik. jakin ez. Bi maite ukan eta ez jakin zein hauta. Aldaketa egin zenean, ez jakin zer pinu mota izango zen onena. Lehen hala, orain hola; gero ez jakin nola.
ez jakinarena egin
ad.-lok. Zerbait ez dakielako itxura egin. "Zer gertatu da?" ekin zion Mattinek, ez jakinarena eginez. Jakinda, ez jakinarena egitea.

Aztergaia: ez jakinarena egin

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 2000-04-11 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

ik. OEH: AS

Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH-EuskHizt: - / HiztEn: - / LurE: - / ElhHizt: - / EskolaHE: -

Informazio osagarria
Esapideei dagokien sistematika

egin: -rena.

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

jakin 1 sarrerari dagokion azpisarrera.

ez lako
bizk. Ez bezalakoa. Inoiz ez lako poza sarturik barruan. Besterik ez lako aberats hori.

Aztergaia: ez lako

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 2000-10-03 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

ik. OEH: AS

Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH-EuskHizt: - / HiztEn: - / LurE: - / ElhHizt: - / EskolaHE: -

Informazio osagarria
Zerrendakoa markatua edo erabilera urriagokoa da

Bizk. Ik. ez bezalako.

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

lako 1 sarrerari dagokion azpisarrera.

ez nora eta ez hara
Ez jakin nora. (desagertu, ihes egin, galdu eta kideko aditzen indargarri gisa). Aingeruak desagertu ziren, ez nora eta ez hara; ez zuten inoiz haien aztarrenik atera. Lagun honek diru harekin ez nora eta ez hara ihes egin zuen.
ez ote
Egia ote da?, hala ote da? (Ezezko adierazpen bati erantzunez, zalantza adierazteko). —Gaur ez dugu euri beldurrik. —Ez ote? —Ez, jauna, ez.
Loturak
ez zera, ez, zera
interj. Ezezko esaldiei erantzutean, esan dena guztiz ukatzeko erabiltzen den esapidea, bai horixe-ren baliokidea. Ik. bai zera. —Gaur ez da etorri. —Ez, zera! —Ez dago Historiaren kontra joaterik! —Ez zera!
Loturak
ez zerurako eta ez lurrerako
adb. Galdurik, zer egin jakin gabe; ez baterako eta ez besterako. Ik. noraezean 1. Anai-arrebak han gelditu ginen bakar-bakarrik, inoiz esaten den bezala, ez zerurako eta ez lurrerako. Urteak daramatzazunean ez zerurako, ez lurrerako. Eta orain hor dago egitasmo erraldoia, ez zerurako eta ez lurrerako. Trenak ez zerurako eta ez lurrerako utzi bagaitu (...).

Aztergaia: ez zerurako eta ez lurrerako

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z9:OEH:AS 2018-03-13 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

OEH: EZ ZERU(RA)KO ETA EZ LURRE(RA)KO. (Estar, etc.) perdido, colgado, ni para un lado ni para otro. Adarrean buruko ille luzeak nastuta, zinzilika gelditu zan [...] Soldadu batek ikusi zuen nola airean zegoan, ez zerurako eta ez lurrerako. Lard 200. Bi urte bete buruan iru gorputz atera zituzten gure etxe artatik. Tristura ederra utzi zuten. Anai-arrebak an gelditu giñan bakar-bakarrik, iñoiz esaten dan bezela, ez zerurako eta ez lurrerako. Salav 24. --Pastilla oikin etzo iñoloko kuido bearrik andrea!-- esanta, antxe uzten nen ez zeruko ta ez lurreko. Ixillik utzi? Beharko utzi ixillik! (AN-gip). PPer FLV 1987, 192.

adib: aire 2 iz. Nahastura horrek lur gainean betetzen duen bitartea. Itsasoko arrainak eta aireko txoriak. Airean ez da erraz ibiltzen hegoak moztuta. Airean gora abiatu. Kolore bizienak eta minenak histen dira aire handian. Airean zegoen, ez zerurako eta ez lurrerako.

ez zerurako (eta) ez lurrerako 4: Berria 2 (“Eta orain hor dago egitasmo erraldoia, ez zerurako eta ez lurrerako”), EiTB (“Ez zerurako ez lurrerako”), Argia (“Eta, ohi bezala, ezer irakurri ez banu baino okerrago geratu nintzen: ez lurrerako, ez zerurako, hainbestekoa baitzen kritiken arteko desadostasuna”).

Beste (edozein) iturritako erabilerak

ez zerurako (eta) ez lurrerako 31: Patxi Zubizarreta 22 (“Afifi anderea ez zerurako ez lurrerako geratu zen eta begi arranpaloekin begiratu zion adiskideari”), Aingeru Epaltza 2 (“ez zerurako ez lurrerako nengoen, loria bidean nintzela uste eta, tartekorik gabe, putzu beltzera erroiztua”), Iñaki Segurola (“ez horren seguru: ekonomiak eta diruak, zuriak eta beltzak, beste zerbaiten ordezko edo sublimagarri izaten badakite, eta hortxe utziko ditugu, ez zerurako eta ez lurrerako.”), Xabier Mendiguren Elizegi, Migel Angel Mintegi, Elizen arteko Biblia, Jokin Urain, Anton Garikano, Karlos Linazasoro.

Lantaldearen irizpideak
Eratorri-konposatu berria da, egokia eta beharrezkoa

Esapide erabilia, eta azpisarrera gisa jasotzekoa. Bide batez, ez zerurako ez infernurako adibidea gehitu infernu sarreran.

Eratorri-konposatu berria da, egokia eta beharrezkoa

Kendu oharra eta bihurtu definizio. Horrez gain, adibide gehiago jaso (oharreko utzi eta egon falta dira). (2021-11-23).

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

Azpisarrera gisa jasotzekoa da zeru eta lur sarreretan.

ez-betetze
iz. zuz. Norbaitek hartu duen eginbidea edo zerbaitek eskatzen duena ez egitea. Ez-betetzearen erantzule izan diren agintari edo enplegatu publikoei kargua etetea. Karguko betebeharren ez-betetze larria.

Aztergaia: ez-betetze

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 1999-04-20 Lantaldearen ustez aipatu gabe uztekoa
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z11: LBeh868 2022-12-13 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak

LB: 509; ETC: 212

Beste (edozein) iturritako erabilerak

Elhuyar: 0 / Adorez: ez-betetze: iz. incumplimiento / Labayru: 0 / NolaErran: eginbidearen ez betetze.

Erdaretako formak

es incumplimiento; fr non-respect: Elhuyar: s.m. ez betetze; hauste / Adorez: 1 ez betetze, ez egite; 2 infracción: urratze, hauste; incumplimiento de la ley: lege urratzea / Labayru: ez betetze | egite; infracción hauste, urratze / NolaErran: (eskubide-, arau-) urratze – ez errespetatze.

Bestelakoak
Zerrenda osagarriak

HezkAdmin: incumplimiento.

Lantaldearen irizpideak
Tradizioan finkatu gabea

ez- + iz.

Eratorri-konposatu berria da, egokia eta beharrezkoa

Badirudi zuzenbidean behar dutela. Jasotzekoa izan liteke dagokion markarekin.

Informazio lexikografikoa
Jakite-arloak

Zuz.

ez-egite
iz. Egin beharreko zerbait ez egitea edo ez gauzatzea; horren ondoriozko hutsa. Artikulu hau ez da egite edo ez-egite baten errudun dena epaiketarik eta zigorrik gabe gelditzeko arrazoi izango. Arau-hauste administratibotzat hartuko dira hurrengo artikuluetan halakotzat tipifikatzen diren ekintzak eta ez-egiteak. 81. artikuluak demandatzaileari demandan eginiko akats, ez-egite eta zehaztugabetasunak konpontzeko aukera ematen dio.

Aztergaia: ez-egite

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 1999-04-20 Lantaldearen ustez aipatu gabe uztekoa
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z11: LBeh78 2022-12-13 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak

LB: 250 (eta ez-egitez 25); ETC: 35

Beste (edozein) iturritako erabilerak

Elhuyar: ez-egite iz. omisión ez-egitezko bekatua: pecado por omisión; ez-egitezko delitua: delito por omisión / Adorez: 1 omisio, ez egite; incumplimiento de deberes por acción u omisión: betebeharrak, egitez edo omisioz, ez betetzea; la omisión de alimento: janari gabe uztea. 2 negligencia: ahazte, ez egite, ez esate, ... gabe uzte; la omisión del acento puede modificar el sentido de una palabra: azentua ez egiteak (azentua egin gabe uzteak / azentu gabe uzteak) itzaren esanahia alda dezake. 3 de omisión: ez eginezkoa, hutseginezkoa; pecado de omisión: ez eginezko bekatua / Labayru: ez-egite | -esan | -agertu, ahazte (olvido), utziketa / NolaErran: ez egite – ez aipatze omission.

Bestelakoak
Zerrenda osagarriak

HezkAdmin: omisión.

Lantaldearen irizpideak
Tradizioan finkatu gabea

ez- + iz.

Eratorri-konposatu berria da, egokia eta beharrezkoa

Oso erabilia eta ez soilik zuzenbidean. Jasotzekoa izan liteke, baina markarik gabe.

Formari buruzko oharrak

Euskaltzainen oharrak

 - [E210]: Zerrendaratzeko modukoa izan daiteke, egiteak eta ez-egiteak bereizteko (hori ezinbesteko gertatzen da zigor-zuzenbidean).

 - [E116]: ik. lantaldearen oharra, "ez- + iz." sarreran: "ez- + iz./izond. osaerako, eta kalko bidezko, hainbat formari ez dagokio hiztegi-sarrerarik, oraingoz behintzat; horrelakotzat joak dira aurrerago agertuko diren hainbat forma "H" eta "30.24" markak dituztenak"); horietakoa da ez-egite hau. Sarrera bereko beste oharrean aipatzen diren ezordu, ezurte, ezuste bezalakoak ez dira asko izango, baina badira batzuk, tradizioan sustraituak; ba al dira, ordea, -egite bezalako aditz-izena tartean dela osatu eta lexikalizatuak? Atzekoz aurrera azalduko ditut neure zalantzak: a) euskarazko forma hartzen bada abiapuntutzat, eraikuntza sintaktiko arrunta da ez egite, horren pareko ez aipatze, ez esate, ez kantatze, ez idazte bezalako ugariak bezain arrunt eta librea; b) hiztegian jasotzen bada, omisio bezalako baten eraginez jasoko da (edo "kalko bidez", nahiago bada: gure kulturari dagokion zerbait delako, hondarraren hondarrean, eta nola edo hala adierazi beharra edo nahia sumatzen delako, eta ez zigor-zuzenbidean bakarrik); c) ez egitea bezain 'omisioa' izan daiteke, adib., ez aipatzea edo ez irakurtzea, isildu dena aipagaia edo irakurgaia zenean; d) horrela, bi hitzetan, idazten dira arruntki [ez + aditz-izena] osaerakoak, eta ez dagokie hiztegi-sarrera: zertan oinarri genezake ez-egite bezalako elkartze edo trinkotzea, edo lexikalizatzea? Esango duzue.

 - Erabakia: (2009-05-29) ez aipatu.

ez-euklidear
adj. mat. Euklidearra ez dena, Euklidesen postulatuen araberakoa ez dena. Riemann-en geometria ez-euklidearra.

Aztergaia: ez-euklidear

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: ZS:HBL 2007-11-13 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Informazio osagarria
Arlo semantiko sistematikoki osatzekoak

-tar osaerakoak.

Oinarri-eratorrien arteko erregulartasuna

Ik. oharra s.u. euklidear.

Informazio lexikografikoa
Kategoria

izond.

Jakite-arloak

Mat.

Formari buruzko oharrak

Euskaltzainen oharrak

 - Erabakia: Osoko Bilkura (2015-06-26): Onartua.

ez-gramatikal
adj. hizkl. Gramatikaren araberakoa ez dena. Atzizki pilaketa ez-gramatikalak. Hurrenkera gramatikalak eta ez-gramatikalak.

Aztergaia: ez-gramatikal

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 1999-04-20 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

ez sarrerari dagokion azpisarrera.

Jakite-arloak

Gram.

ez-gramatikaltasun
iz. hizkl. Ez-gramatikala denaren nolakotasuna.

Aztergaia: ez-gramatikaltasun

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z5:EEBS:36 1999-04-20 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH-EuskHizt: - / HiztEn: - / LurE: - / ElhHizt: - / EskolaHE: -

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

ez sarrerari dagokion azpisarrera.

Jakite-arloak

Gram.

ez-hitzezko
adj. Hitzak erabili gabe gauzatzen dena, hitzez baliatzen ez dena; hitzik gabe adierazten dena. Hitzezko eta ez-hitzezko komunikazioa. Ez-hitzezko mezuak.

Aztergaia: ez-hitzezko

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z10: LBeh60 2020-09-29 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

Ez dugu aurkitu ez-hitzezko formarik.

ez-hitzezko 37: Argia (“Gorputzaren komunikazioan %75 ez-hitzezkoa da, eta bestearen inkontzienteak jasotzen duena ere gorputzarekin adierazten duguna da”), Elkar (“Gero, etxerakoan, aitari kontatzen zion, badaezpada, eta azkenean, galdera ez zèn galdera bat egiten zion, ez hitzezkoa baina bai keinuzkoa, maistrari entzundako baieztapen ezin biribilagoetan zalantza baten aztarna aurkitu balu bezala:“), Laneki 17 (“Errepikapena : keinuen bidez esaten dena (ez-hitzezko mezua) hitzaren bidez esaten denaren (hitzezko mezua) berdina da”), UEU 18 (“Ez-hitzezko komunikazioaren transkripzioa egiteko, Cuadrado k (1992) zehaztutako kategorizazio sistema erabili da, hezkuntza testuinguruetan gehien ematen diren jarrerak deskribatzeaz gain, haien interpretazioa ere ahalbidetzen duelako”).

Beste (edozein) iturritako erabilerak

ez hitzezko 1, Xabier Arregi (“Era horretako arkeologiak, bere eginbeharrean arrakasta izango balu, erakutsiko luke nola dauden jardute diskurtsibo jakin bati lotuta debekapenak, bazterketak, mugapenak, balioespenak, askatasunak, sexualitatearen arau-hausturak eta bere hitzezko, edo ez hitzezko, agerpen guztiak”).

Lantaldearen irizpideak
Eratorri-konposatu berria da, egokia eta beharrezkoa

Erabilia eta sarrera gisa jasotzekoa. Bide batez, hitzezko forma sarrera bihurtzekoa da (orain azpisarrera da). -zko atzizkidunen kokalekua berrikustea komeni da.

ez-konfesional
adj. Akonfesionala. Heziketa ez-konfesionala.

Aztergaia: ez-konfesional

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 2004-10-05 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

Ez dugu aurkitu.

EEBSko datuak [laburduren azalpena]

akonfesional 1, J-L. Davant (markatua: "Marxisma-Leninismari begira, beren burua sozialista-humanistatzat daukaten zenbaitek hau diote: "akonfesionala" izan behar duela sozialismak").

Hainbat erabileraren informazioa [laburduren azalpena]

akonfesional : AB38 1, AB50 1, HiztEn; akonfesionaltasun : Euskalterm 1; ez-konfesionaltasun : Euskalterm 1; ez-konfesional : Euskalterm 1; ezkonfesional : AB50 1 // Ez dugu aurkitu ap. DFrec, LurE.

Euskara/euskara eta euskara/erdara hiztegietako datuak

akonfesional, akonfesionaltasun : HiruMila // Ez dugu aurkitu ap. EuskHizt, ElhHizt, EskolaHE, Lur EG/CE eta EF/FE, HaizeG BF, Lh DBF, DRA, PMuj DVC.

Informazio osagarria
Zerrendako euskal forma onartuaren pareko mailegua

Sin. akonfesional.

Atzizkien (eta aurrizkien) erregulartasuna

ez- + izond.

Informazio lexikografikoa
Kategoria

izond.

Formari buruzko oharrak

Euskaltzainen oharrak
ez-kontributibo
adj. Prestazioez mintzatuz, Gizarte Segurantzan kotizatu ez dutenek jasotzen dutena. Ik. kotizazio gabeko. Etorkinei gizarte laguntza ez-kontributiboak ukatzeko. Pentsio kontributiboak eta pentsio ez-kontributiboak.

Aztergaia: ez-kontributibo

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z10:EHL 2020-10-27 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Lantaldearen irizpideak
Eratorri-konposatu berria da, egokia eta beharrezkoa

kontributibo forma aztertzerakoan, hau ere jasotzeko izan litekeela aipatu da, kontributibo forma proposatu berriaren azpisarrera gisa.

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

Azpisarrera gisa jasotzekoa kontributibo sarreran.

ez-markatu
1 adj. Markatua ez dagoena, markarik ez duena. Herritar normal bat zen, ez-markatua, ez-susmagarria.
2 adj. hizkl. Hitzez, azentuez edo joskerez mintzatuz, kidekoren batek izan dezakeen ezaugarri berezirik ez duena, neutroa dena. Ik. markatu2 2. Baina egitura ez-markatu edo neutroa (SOA), galdegaia ageri denean aldatzen da batez ere. Arau orokorra azentua bigarren silaban kokatzea da —baita hitzaren azkena denean ere— eta azentu ez-markatua goranzkoa da. Beste zenbait ñabardura esaldiaren elementu batzuen ordena logikoa edo ez-markatua aldatuz lortzen dira (seme neurea!, polita da sano...).
ez-metal
adj./iz. kim. Elementu kimikoez mintzatuz, metalen ezaugarri fisiko-kimikoak ez dituena. Sufrea eta oxigenoa ez-metalak dira.

Aztergaia: ez-metal

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4B:EEBS:009 2003-02-12 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

EIH: - / ElhHizt: + / EskolaHE: ez metal

Informazio osagarria
Atzizkien araberako erabakiak

ez- + izond.

Informazio lexikografikoa
Kategoria

izond.

Jakite-arloak

Kim.

ez-ofizial
adj. Ofiziala ez dena. Iturri ez-ofizialek zabaldu dute bi lagun hil direla. Enbatako kideek Aberri Egun ez-ofiziala antolatu zuten 1962an. Erlijioak ere asko markatu gintuen; nire kasuan, erlijio ez-ofizialak.

Aztergaia: ez-ofizial

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4B:EEBS:003 2003-02-12 Lantaldearen ustez aipatu gabe uztekoa
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z6:LBeh 2011-04-12 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak

LBeh (2011-03-03): ez-ofizial 8 ager.: Arantxa Elizegi (“Iturri ez-ofizialek nabarmendu dute”), Urtzi Urkizu (“herriko historia ez-ofiziala gure erara ari gara kontatzen”), Urtzi Urrutikoetxea 2 (“Ipar Kurdistango hiriburu ez-ofizialean jendetza bildu da ospakizunetan”, “kurduen hiriburu ez-ofizialean jarri dute xedea”), Irune Lasa (“estekak askoz modu eskuragarriagoan dituen ataro ez-ofizial berri bat”), Berria (“horra antifolk mugimenduaren lelo ez-ofiziala”), Juan Luis Zabala (“Mugimendu kultural ez-ofizial baten beharra du herriak”), Ixiar Zubiaurre (“iturri ez-ofizialek adierazi dutenez”).

Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

EIH: - / ElhHizt: - / EskolaHE: -

Euskaltzaindiaren Arauak

ez-gramatikal, ez-gramatikaltasun, ez-egiteko, ez-konfesional, ez-metal, ez-ohizko* e. ezohiko, ez-organiko.

Lantaldearen irizpideak
Tradizioan finkatu gabea

ez- + izond.

Baztertzekoa da, beste bat nagusitu baita

hedatua da.

ez-ohizko
adj. [Oharra: Euskaltzaindiak, ez-ohizko-k euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, forma hori ez erabiltzea gomendatzen du; ik. ezohiko].

Aztergaia: ez-ohizko

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:EEBS:21 1999-04-20 Lantaldeak baztertua, eta beste batez ordezkatzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH-EuskHizt: - / HiztEn: ezohizko / LurE: - / ElhHizt: ezohi(z)ko / EskolaHE: -

Informazio osagarria
Batasuna egiteko bidea eskaintzen duen forma

Ik. ezohiko.

ez-organiko
adj. kim. Gai konposatuez mintzatuz, karbonorik ez duena (CO2-a, karbonatoak eta zianuroak, besteak beste, izan ezik). Ik. kimika ez-organiko. Hondakin ez-organikoak biltzeko.

Aztergaia: ez-organiko

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArauB

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Euskaltzaindiaren Arauak

Kim.

ez, noski
Ez horixe. Bakarrik ote zen eginbide horretan?, ez, noski. —Gutarren artean aurkitzen dugun zoriona, ez duk diruarekin erosten dena. —Ez, noski.
ez... ez...
(Ezezko esaldietan). Ez naute gibelarazten, ez haizeek, ez euriek. Ez gazi, ez geza. Ez bururik (eta) ez hankarik. Ez zituen, ez hitzak leundu, ez gorrotoak estali. || (Lehen ez ezabaturik). Janaririk ez edaririk eskuratuko ez zioten bizibideak.
Loturak

Aztergaia: ez... ez...

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau68

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Euskaltzaindiaren Arauak

AS

eza
Ipar. Ez. (Galde perpausetan). —Ez baitut sakelan arditik ere zer eman! —Eza?
ezaba
adb. naf. g. er. Gorderik.

Aztergaia: ezaba

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 1999-04-20 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

Ik. OEH

Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH: + / EuskHizt: azalpen berritua / HiztEn: + / LurE: + / ElhHizt: + / EskolaHE: +

Informazio lexikografikoa
Kategoria

adlag.

Erabileremu dialektala

Zub.

Maiztasuna

g.er.

Forma baten adiera(k)

gorderik.

ezabaezin
adj. Ezin ezabatuzkoa. Ik. ezabagaitz. Arrasto ezabaezina.

Aztergaia: ezabaezin

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 1999-04-20 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH-EuskHizt: + / HiztEn: + / LurE: + / ElhHizt: + / EskolaHE: +

Informazio osagarria
Atzizkien (eta aurrizkien) erregulartasuna

-ezin/-gaitz.

Informazio lexikografikoa
Kategoria

izond.

ezabagailu
iz. Ezabatzeko erabiltzen den gauzakia. Arbela ezabagailuaz garbitu.

Aztergaia: ezabagailu

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 1999-04-20 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Zerrenda osagarriak

HezkAdmin: borrador / MilaHitz / PUrib: "ezabagailu/ezabailu".

Adierazle egokia da, eta horren premia dago

forma berri, egokia, eta oso-gardena (ezabailu "trinkotua" ez bezala).

Informazio osagarria
Atzizkien (eta aurrizkien) erregulartasuna

-gailu.

ezabagaitz
adj. Ezabatzen zaila, ia ezabaezina. Aztarna ezabagaitza.

Aztergaia: ezabagaitz

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArauB
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:HBB 1994-07-07 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Euskaltzaindiaren Arauak

izond.

Informazio osagarria
Idazkera egokia eskaintzen du, ez baitagokio behialako hots-legea

ez dago ezabakaitz hobesteko arrazoirik, forma berria izaki.

ezabagoma
iz. Borragoma. Aitonak erakutsi zidan ezabagomaren apurrak ez zirela eskuarekin kendu behar, papera zikintzen dutelako.

Aztergaia: ezabagoma

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArauB
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z2:IkHizt 1994-07-07 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Jatorrizko forma

ezabagoma, borragoma.

Euskaltzaindiaren Arauak

Sin. borragoma, goma.

Informazio osagarria
Sinonimoa(k)

borragoma, goma.

Formari buruzko oharrak

Iritzi-emaileak

 - [E301]: "borragoma [proposatzen dut, ordez]" (1994-11-02)

ezabaketa
iz. Ezabatzea.

Aztergaia: ezabaketa

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau68
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:HBB 1994-07-07 Lantaldeak besterik gabe onartua
ezabaki
adb. zub. g. er. Gordeki. Horra, nola deabruak sotilki eta ezabaki beregana biltzen gaituen.

Aztergaia: ezabaki

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 1999-04-20 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

Ik. OEH

Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH: + / EuskHizt: azalpen berritua / HiztEn: + / LurE: + / ElhHizt: + / EskolaHE: +

Informazio lexikografikoa
Kategoria

adlag.

Erabileremu dialektala

Zub.

Maiztasuna

g.er.

Forma baten adiera(k)

gorderik.

ezabapen
iz. Ezabatzea. Nazionalsozialismoak gizabanakoaren ezabapena aldarrikatzen zuen.

Aztergaia: ezabapen

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:EEBS:29 1999-04-20 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

Ez dugu aurkitu.

EEBSko datuak [laburduren azalpena]

ezabapen EB 9 (S. Goñi 2: "Ezabapena, idazpena eraginik gabe gelditu delako edo faltsoa delako gerta daiteke", "Ezabapen-idazpenen bidez, idazpen bat desagertu egiten da; oso-osorik ala inskripzioaren zati bat bakarrik"; M. Ensunza 2: "Material diamagnetikoetan, atomo bakoitzaren elektroien disposizioak efektu magnetikoaren ezabapen globala sorterazten du", "Material paramagnetikoek, ez dute efektu magnetikoen ezabapen globala aurkezten, materialaren atomo bakoitza iman txiki modura aritzen delarik"; GAO 1990: "Etorkizuneko araztegi baten funtzionamendu normala oztopa dezakeen sustantzia ororen ezabapena (produktu toxikoak)"; Argia 1989: "Birus on bat detektatu eta desegitea ia ezinezkoa da normalean sistema osoaren ezabapena eskatzen du sistema oso berregin behar delarik"; AdminLan (zerrendatu batean); LanSaila 1993: "Berenezko edo agizko bazkideak, borondatezko bajagatik edo Borondatezko Gizarte Aurrezaintzako Erakundearen deuseztapen eta ezabapenagatik, honengatik eskura ditzan kopuruei lan pertsonalaren etekin eritziko zaie, eta ordainketa bakarrean eskuratuz gero errenta irregular gisako trataera izango dute"; A. Gabikagogeaskoa: "Izan ere, nazionalsozialismoak gizabanakoaren ezabapena predikatzen baitzuen nazioaren ahalmen nagusian, gizabanakoa guztiaren menpe jartzea").

Hainbat erabileraren informazioa [laburduren azalpena]

ezabapen : AB38 2, AB50 1, HiztEn, Euskalterm 12 (hauetan e. dialitiko, e.-erreakzio, hondakin-e., etab.) // Ez dugu aurkitu ap. DFrec, LurE.

Euskara/euskara eta euskara/erdara hiztegietako datuak

ezabapen : HiruMila, ElhHizt, Casve EF, PMuj DVC // Ez dugu aurkitu ap. EuskHizt, EskolaHE, Lur EG/CE eta EF/FE, HaizeG BF, Lh DBF, DRA.

Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH-EuskHizt: - / HiztEn: + / LurE: - / ElhHizt: + / EskolaHE: -

Informazio osagarria
Atzizkien (eta aurrizkien) erregulartasuna

-pen/-keta/-tze.

ezabatu, ezaba/ezabatu, ezabatzen
da/du ad. Idatzirik edo markaturik dagoena, edo zerbaiten arrastoa edo seinalea desagerrarazi. Haurtzaroko orbaina gaztaroak ezabatzen du. Hondarrean idazten dena laster ezabatzen da. Haren hilketaren aztarna guztiak ezabatzeko. Haien bihotzetatik beren hizkuntzarekiko maitasuna ezabatzeko. Zerrendako zenbait ezabaturik agertzen ziren.

Esaera zaharrak

Haurtzaroko orbaina ezaba daiteke gaztaroko.

Aztergaia: ezabatu

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArauB
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:EEBS:06 1994-07-07 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Euskaltzaindiaren Arauak

ezabatu, ezaba, ezabatzen. da/du ad.

Informazio osagarria
Aditz-izenak eta aditzoina (era burutuaz gain)

ezabatu, ezaba, ezabatzen

ezabatze
iz. Idatzirik edo markaturik dagoena, edo zerbaiten arrastoa edo seinalea desagerraraztea. Ezabatze prozesu baten urrats laburrak.

Aztergaia: ezabatze

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 1999-04-20 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH: + / EuskHizt: azalpen berritua / HiztEn: - / LurE: + / ElhHizt: - / EskolaHE: -

Informazio osagarria
Atzizkien (eta aurrizkien) erregulartasuna

-tze/-keta/-pen.

ezadostasun
iz. Desadostasuna. Patronalaren eta sindikatuen artean dauden ezadostasun sakonak gainditu nahian. Ezadostasunak handiegiak ziren teilatupe berean bizitzeko.

Aztergaia: ezadostasun

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z5:EEBS:37 1999-04-20 Lantaldeak baztertua, eta beste batez ordezkatzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH-EuskHizt: - / HiztEn: - / LurE: - / ElhHizt: - / EskolaHE: -

Zerrenda osagarriak

HezkAdmin: ez-adostasun: desacuerdo. // EEgunk: "ezados (ezadostasun)".

Lantaldearen irizpideak
Eratorri-konposatu baztertzekoa da, lehiakide hedatuagoa duenez

desadostasun proposatua du lantaldeak, hedatuagoa dela uste baitu, eta bakarra aski delakoan.

Informazio osagarria
Lexema baztertuaren ordaina

Ik. desadostasun.

ezaguera
1 iz. Ezagutzea, aitortzea, eskertzea. Egin dizkigun mesedeen ezaguera eta esker ona agertzeko.
2 iz. Ezagutzea; zerbaiti buruz ezagutzen dena. Ik. ezagutza. Gutxi dira gertakari horren ezaguera dutenak. Ongiaren eta gaizkiaren ezaguera ez duten haurrak. Jainko egiazkoaren ezaguera zabaltzeko. || Ezaguera argiz eta osoz legea hausten denean. Bekatu larriren bat ezagueraz eta lotsaz agertu gabe utzi.
3 iz. Ezagutzeko eta arrazoitzeko gaitasuna edo ahalmena. Ik. ezagumen. Estualdietan, ezaguera duen edozein gizaseme nahiz emakumek bataia dezake. Ezaguera nuenetik izan ditudan nahigabeak. Gizakiak berezko ezagueraz ezin uler dezakeena. Giza ezagueraren mugak. Gurasoek maite dute itsu edo gor edo ezaguerarik gabe sortu zaiena ere. Ezaguera osoan zegoen.
4 iz. Haurtzaroa amaitzean izaten den gaitasuna edo ahalmena. Ezagueran sartutako haurrei. Ezaguera gabeko haurra.
5 iz. Konortea. Konorte gabe gelditu eta ez zitzaion berehalakoan ezaguera etorri.
6 iz. Pertsona artean gertatzen den harremana. Aste biko ezaguera ezin daiteke oso sakona izan.

Aztergaia: ezaguera

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau68
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:EEBS:05 1994-07-07 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Lantaldearen irizpideak
Forma arautuaren azalpenaz oharra

AS gisa gehituz: ezaguera(k) egin , ezaguera(k) hartu , ezagueran egon , ezaguerara etorri , ezaguerara heldu , ezagueraz .

Informazio lexikografikoa
Adiera mugatzeko zailtasunak

ezagutu / jakin banaketa argitu beharko da, batetik (hizkuntzak, adib., jakin egiten dira; hizkuntza bat ezagutzea, haren berri izatea da, ez hartaz baliatzeko gai izatea, etab.); bestetik, ezaguera / ezagumen / ezagutza banaketak

ezaguera eman
ad.-lok. Norbaiten edo zerbaiten berri eman. (-en atzizkiaren eskuinean). Aldizkariaren bidez, herriari bere lehengo bizitzaren ezaguera eman nahi zion.

Aztergaia: ezaguera eman

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z9:OEH:AS 2018-04-17 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

OEH: EZAGUERA(K) EMAN. a) Presentar(se). "Nik ez nuen ezagutzen baña berak eman zidan ezaguera (AN-gip), elkarri ezaguera eman zioten (G-azp, AN-gip-5vill, B)" Gte Erd 114. Franzes mandatariarekin batu zan [...] ostatu batean [...] eta beren ezaguerak alkarri emandakoan jalki zitzaion franzesari zeren bidez zetorren Españara. Izt C 162. Gaurko egunian ezaguerak eman dizkagu alkarri / urrengo baten nere ondora beldurrik gabe etorri. Iturzaeta in Uzt LEG I 188. b) (Tras gen.). Dar a conocer, dar noticia de. Lege-emalle txit jakintsuak Lagunkidari utzi ziozkan bitezarde eta eraen-moduaren ezaguera oso-osoa ematen. Aran SIgn 115. Ikasleak etxera bilduz eta aien bidez nere ezaguera emanez. Or Aitork 120. Aitak il nintzala esan die, ta ez det bake ori nastu nai... Nere ezaguera eman izan ba-nie [...]. NEtx Antz 92. c) Reconocer, conocer. Topatu zuan bere lenagoko adiskide batek, eta gaizki jantzirik bazeguan ere [...] adiskide onak ezaguera eman zion. Bv AsL 50. d) "Ezaguera eman ezkero, konprenitu" Alzo EusHabl 227 (ap. ELok 180). e) "Orrek ezaguera ematen du (agurtu, saludatu) (AN-gip)" Gte Erd 114

Ez dugu aurkitu ezaguera(k) eman formarik.

Beste (edozein) iturritako erabilerak

ezaguera eman 5: Bernardo Atxaga 3 (“Muinoan behera gindoazela ezaguera eman genion elkarri”), Karlos Zabala (“sinetsidazu, hamaika aldiz ikusi dut nola aldatzen den begitartea larrua jotzean, ez dago gauza politagorik plazerrak aldatutako begitarte bat baino, erabateko ezaguera ematen dizu”), Asisko Frantzizko (“Honela esan zion: "Jakin ezazu, Jesu Kristoren anaia arditxoa, zuk entzun zenituen hitzak esaten nituenean, bi argi erakusten zitzaizkiola nire arimari: batak neure buruaren notizia eta ezaguera ematen zidan, eta besteak Kreatzailearen notizia eta ezaguera”).

Lantaldearen irizpideak
Eratorri-konposatu berria da, egokia eta beharrezkoa

Adierazle egokia eta azpisarrera gisa jasotzekoa.

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

Azpisarrera gisa jasotzekoa ezaguera sarreran.

ezaguera galdu
1 ad.-lok. Konortea galdu. Ezaguera galdu arte edan.
2 ad.-lok. Ezagutzeko eta arrazoitzeko gaitasuna galdu. Ik. burua galdu. Herriko gizon batek ezaguera galdu zuen, eta maindire soil batekin jantzita joaten omen zen igandeko mezara.
ezaguera(k) egin
ad.-lok. Norbaiten ezagutzak egin, norbait ezagutu. Jonek lagun askoren ezaguera egin zuen herrian. Ezaguerak laster egin zituzten.
ezaguera(k) hartu
ad.-lok. g. er. Ezaguera egin. Zaldizain beltz batekin ezaguera hartu zuen.
ezagueradun
adj. Ezaguera duena, arrazoitzeko gaitasuna duena. Aingeruak dira Jainkoaren haur ezagueradunak.

Aztergaia: ezagueradun

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 1999-04-20 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

Ik. OEH

Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH: - / EuskHizt: + / HiztEn: - / LurE: - / ElhHizt: - / EskolaHE: -

Informazio osagarria
Atzizkien araberako erabakiak

-dun.

Informazio lexikografikoa
Kategoria

izond.

ezagueragabe
adj. Ezaguerarik ez duena, arrazoitzeko gaitasunik ez duena. Zinez, ezagueragabeen antzeko bihurtzen da otoitzik egiten ez duena.
Azpisarrerak

Aztergaia: ezagueragabe

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 1999-04-20 Lantaldeak besterik gabe onartua

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH: - / EuskHizt: + / HiztEn: - / LurE: - / ElhHizt: - / EskolaHE: -

Informazio osagarria
Sarrera bati dago(z)kion azpisarrera(k)

ezagueragabeko.

Atzizkien araberako erabakiak

-gabe.

Informazio lexikografikoa
Kategoria

izond.

ezagueragabeko
adj. Ezagueragabea.

Aztergaia: ezagueragabeko

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 1999-04-20 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH: - / EuskHizt: AS / HiztEn: - / LurE: - / ElhHizt: - / EskolaHE: -

Informazio osagarria
Atzizkien araberako erabakiak

-ko: gabe-ko.

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

ezagueragabe sarrerari dagokion azpisarrera.

Kategoria

izlag.

ezagueran egon
ad.-lok. Ezagutzeko eta arrazoitzeko gaitasuna izan. Oleazioko sakramentua eriari bere kordean eta ezagueran dagoela ematea.

Aztergaia: ezagueran egon

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 1999-04-20 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

Ik. OEH: AS

Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH-EuskHizt: - / HiztEn: - / LurE: - / ElhHizt: AS / EskolaHE: -

Informazio osagarria
Esapideei dagokien sistematika

egon: -an.

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

ezaguera sarrerari dagokion azpisarrera.

ezaguerara etorri
ad.-lok. Arrazoitzeko gaitasuna iritsi. Bekatu aktuala edo ezaguerara etorri ondoren egiten dena.

Aztergaia: ezaguerara etorri

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 1999-04-20 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

Ik. OEH: AS

Informazio osagarria
Esapideei dagokien sistematika

etorri: -ra.

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

ezaguera sarrerari dagokion azpisarrera.

ezaguerara heldu
ad.-lok. Arrazoitzeko gaitasuna iritsi. Adinera edo ezaguerara heldu diren kristau guztiak.

Aztergaia: ezaguerara heldu

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 1999-04-20 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

Ik. OEH: AS

Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH-EuskHizt: adib. / HiztEn: - / LurE: - / ElhHizt: - / EskolaHE: -

Informazio osagarria
Esapideei dagokien sistematika

heldu: -ra.

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

ezaguera sarrerari dagokion azpisarrera.

ezagueraz
adb. Ohartuki. Arriskura bere guraz, borondatez eta ezagueraz, premia gabe joatea.
Loturak

Aztergaia: ezagueraz

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 1999-04-20 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

Ik. OEH: AS

Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH-EuskHizt: - / HiztEn: - / LurE: - / ElhHizt: - / EskolaHE: -

Informazio osagarria
Atzizkien araberako erabakiak

-z.

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

ezaguera sarrerari dagokion azpisarrera.

Kategoria

adlag.

Forma baten adiera(k)

ohartuki.

ezagumen
iz. Ezagutzeko ahalmena. Gizonaren ezagumena eta nahimena. Arimaren belarrian, hots, ezagumenean.

Aztergaia: ezagumen

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau68
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:HBB 1994-07-07 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Euskaltzaindiaren Arauak

'ezagutzeko ahalmena'.

Informazio lexikografikoa
Forma baten adiera(k)

ezagutzeko ahalmena

ezagumendu
1 iz. g. er. Ezaguera, ezagutzea.
2 iz. g. er. Ezaguera, arrazoitzeko ahalmen eta gaitasuna.

Aztergaia: ezagumendu

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:EEBS:30 1999-04-20 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

corpusekoak 10 ager. dira, denak G: ezagumendu 1 (Ub); ezagunmendu 2 (Izt C); ezagumentu 7 (Ub). Ik. OEH argitaratuan, gainera: ezaumentu (LE Ong, LE-Fag; El), ezagumendu (Ant JesBiz), ezagumentu (Ber Trat, Munarriz; Añ MisE), zagumentu (Larrainzar), izagumentu (A EY III; Hual), ezaumentugabe (LE Kop), izagumentura .

EEBSko datuak [laburduren azalpena]

ezagumendu EB 8 (UZEI, Elhuyar, K. Altonaga, J. Arregi; Elhuyar:"ezagumendu-maila"); ezagumendura EB 1 (A. Irigoyen); ez dugu ezagumentu forma aurkitu.

Hainbat erabileraren informazioa [laburduren azalpena]

ezagumendu : DFrec 4, AB38 5, HiztEn, Euskalterm 1; ezagumentu : HiztEn ("ik. ezagumendu"), LurE.

Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH-EuskHizt: -mentu / HiztEn: + / LurE: -mentu / ElhHizt: + / EskolaHE: -mentu

Informazio osagarria
Atzizkien (eta aurrizkien) erregulartasuna

-mendu/-mentu.

Informazio lexikografikoa
Kategoria

iz.

Maiztasuna

g.er.

Forma baten adiera(k)

ezaguera.

ezagun
1 adj. Jende askok ezagutzen duena. Liburu ezagun batean irakurria. Beti gauza ezagunez mintzatzen. Oñatin egin zuen hitzaldi ezagunean. Horien kaltea ageri eta ezaguna da. Ezaguna zen Kolonbia guztian. Zuhaitz bat, Euskal Herrian oso ezaguna. Merezi lukete diren baino ezagunagoak izatea. Oraingo hizlari ezagunen artean. Ezagun baino ezagunago den izen bat aipa nezake.
2 iz. Elkar ezagutzen duten pertsonen artean, bakoitza besteekiko. Ezagun asko ikusi genuen bileran. Etxekoen ezaguna zen Jose. Bere ezagun batzuekin. Loidi aspaldiko ezaguna dut. Aita Felix Bizkaiko euskal herri askotan ezaguna dute. Etxekoak eta ezagunak.
Azpisarrerak

Aztergaia: ezagun

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArauB
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z1:BatHizt 1994-07-07 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:EEBS:01

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Jatorrizko forma

ezagun, ezagutu

Euskaltzaindiaren Arauak

izond. eta iz.: liburu ezagun batean irakurria; ezagun asko ikusi genuen bileran./ AS: ezagun izan: ezagun duzu Goierri aldekoa zarela; hemendik ezagun dira Baztango mendiak.

Informazio osagarria
Sarrera bati dago(z)kion azpisarrera(k)

ezagun izan ("ezagun duzu Goierri aldekoa zarela")

Informazio lexikografikoa
Adibide argigarriak, testuinguru egokiak

liburu ezagun batean irakurria; ezagun asko ikusi genuen bileran

ezagun izan
1 da/du ad.-lok. Nabaria izan, agerikoa izan. Ezagun duzu Goierri aldekoa zarela. Aurpegian ezagun du zer nahi duen. Ezagun da gaztea zarela. Ezagun zaizu deabruturik aurkitzen zarela.
2 da ad.-lok. Ikusgai egon. Hemendik ezagun dira Baztango mendiak.
3 da ad.-lok. Ezagutu. Hortik ezagun da nor den hiltzailea. Ezkurretik ezagun da haritza. Munduan ezagun diren abere mota guztiak.

Aztergaia: ezagun izan

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau68

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Euskaltzaindiaren Arauak

AS: ezagun duzu Goierri aldekoa zarela; hemendik ezagun dira Baztango mendiak.

ezagungabe
adj. Ezezaguna.

Aztergaia: ezagungabe

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z5:EEBS:40 1999-04-20 Bigarren mailan onartzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH: + / EuskHizt: azalpen berritua / HiztEn: + / LurE: + / ElhHizt: + / EskolaHE: +

Informazio osagarria
Zerrendakoa markatua edo erabilera urriagokoa da

Ik. ezezagun.

Atzizkien (eta aurrizkien) erregulartasuna

ez-/-gabe.

Informazio lexikografikoa
Kategoria

izond.

ezagungaitz
adj. Ezagutzen zaila, ia ezagutezina. Zurrumurru ezagungaitz bat.

Aztergaia: ezagungaitz

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 1999-04-20 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH: - / EuskHizt: + / HiztEn: - / LurE: - / ElhHizt: - / EskolaHE: -

Lantaldearen irizpideak
Erabilera urriko formen artean aukeratu da, arrazoia agertuz

erabilixeagoa da, dirudienez, ezagugaitz baino.

Informazio osagarria
Atzizkien araberako erabakiak

-gaitz.

Informazio lexikografikoa
Kategoria

izond.

ezagupen
1 iz. Ezagutza, zerbaiti buruz ezagutzen dena. Denbora askoan zehar, sukaldaritzako ezagupenak ez dira transmititu. Postuan jarduteko orduan eskatu zitzaizkien ezagupenak egiaztatzeko.
2 iz. Ezagutza, aitortza. Biktima guztien ezagupena eta bizikidetza bideratzea eskatu zuten. Edozein idazleri gustatzen zaio arrakasta, ezagupen soziala.

Aztergaia: ezagupen

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:EEBS:07 1994-07-07 Lantaldeak besterik gabe onartua
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4B:EEBS:131 2003-02-12 Lantaldearen ustez aipatu gabe uztekoa
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z6:LBeh 2011-09-20 Lantaldearen ustez aipatu gabe uztekoa
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z10: LBeh522 2020-11-24 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

ezagupen 1. Noción. Au da ez jakitia euskararen lendabiziko ezagupenak. Izt Carta a JJMg 27. 2. ezagutpen (Dv). "Action de reconnaître, de prendre connaissance" Dv. 3. ezaupen (AN-5vill). "Bista handikoa da hori: ezaupen aundikoa da (AN-5vill)" Gte Erd 64 (junto a begi ona, (e)zaupegi aundikoa, de otras zonas). v. ezaupegi

EEBSko datuak [laburduren azalpena]

ezagupen (eta ezagupen bide, ezagupen maila, e.-egitura...) 156: G. Nazabal 4, Azurm 3, Karmel 1976, ESB Programa, J. Elorza, J. Kalzada, P. Uribarren, X. Mendiguren B., M. Aramendi, Munduan zehar, I. Iñurrieta 9, UZEI, EuskararenProg 1982 2, L.M. Bandres 4, Amatiño, Habe, K. Mujika 3, Egoeraren definizioa, HezkSaila 1984, Arrantzaria, NaturOrienta 1984, VozEusk 1984, EHAA 1984-1995 bitartean 8, Zutabe 1985, J.M. Apalategi 3, B. Urkizu, D. Urbistondo, P. Arregi, JAMuj, Vill 5, Jesusek 1986, Zer 1986, Biztanleria 1987, P. Sastre 2, J. Zulaika, A. Biteri, J. Berruezori omenaldia, Eguna 1989, Anai elkarte bat, I. Uria, K. Navarro 3, R. Gomez, K. Santisteban, Filosofia/1, Jakingarriak 1991, Meatzaritza Goierrin, I. Larrea, Herr 1992, J.K. Igerabide, Emakunde 1993, Lasa 7, Egin 1985-1993 2, L. Uruburu, K. Amonarriz 6, Lasa 7, J.L. Goikoetxea, HezkSaila Txostena 1984, J. de Txurruka 3, M.J. Telleria, X. Altzibar, K. Linazasoro, AdminEusk 1994, Jakin 1995 8, Fisika Pr. 1995, Barojatarrak, ZuzenbHizkera, Pa. Zabaleta, Galtzaundi 1995, NaturZ 1996, P. Ezkiaga, A. Ibartzabal, DV 1996, DNoticias 1997, Orereta 1997, Deba 3, Danok senide, Garapen etiko-morala 2, J. Kortazar 2, Inguruaren Ezaguera/5, F. Bidart, Gizarte Zientziak/4, F.J. Mangado, L. Valverde, Emakunde 1999, M. Iturrioz, M.I. Astiazarain, Pasaia eta Lezo, M. Amas, X. Arregi, N. Anzizar, Polizia 1998 2 // Testuinguru batzuk: Karmel 1976 ("beren ikasketan berenganatu zituzten ezagupen eta gogo-lantze guzia"), P. Uribarren ("hizkuntzaren ezagupen osoa"), JAMuj ("ezagupenei buruz ari diren galdegin dakieke ala trebetasunez?"), Vill ("egon daiteke, haatik, sineste gabeko ezagupena!"), D. Urbistondo ("Zituen ezagupenei esker bera bakarrik zen lurralde haietan gal ez zitekeena, bere despisteren batek berriz, Pazifikora eramango zituen beldur baziren ere"), Azurm ("Hizkuntza indo-germanikoen ezagupenerako biziki interesgarriak diren fenomenoak aurki daitezke albaneran"), Herr 1992 ("Duela hamar urte gose greba egin zuen Baionako katedralean, Seaskak ezagupena ardiesteko Pariseren ganik"), Jakin 1995 ("hasiera-hasieratik bertsolaritzaz duten ezagupen eskasa"), P. Ezkiaga ("desberdin ikusi zuen, eme, eta ezagupen misteriotsu hartan bera baino askoz zaharragoa"); aurrezagupen 2: Esaizu/BBB1 ("Zure aurrezagupenak kanporatzen"), Esaizu/DBH ("Zuen aurrezagupenak kanporatzen"); ezezagupen 1, F.M. Ugarte ("Erret bide eta igarobide ezezagunetatik at dauden barrukaldeko lurralde haundien ezezagupena").

Hainbat erabileraren informazioa [laburduren azalpena]

ezagupen : DFrec 3 (Elhuyar: "edozein ezagupen zientzia izan dadin", ap. SMitx IG: "gizon politikoen berri ta arrastoaren ezagupena", M. Ugalde Euskal kondairaren sintesia: "lehen lau zikloen ezagupena"), AB38 4 (ezagupen maila 1), AB50 16, HiztEn, Euskalterm 1 (ezagupenezko adimen #mdash# ezagutza-adimen, ezagutzazko adimen sinonimoekin) // Ez dugu aurkitu ap. LurE.

Euskara/euskara eta euskara/erdara hiztegietako datuak

ezagupen : ElhHizt, HiruMila, Casve EF (ezagüpen), PMuj DVC; ezagupen maila : HiruMila (e. jakite maila) // Ez dugu aurkitu ap. EuskHizt, EskolaHE, Lur EG/CE eta EF/FE, HaizeG BF, Lh DBF, DRA.

ezagupen 57: Jakes Bortairu 2, Onintza Enbeita, Nora Arbelbide 6, Arkaitz Mendoza, Eneko Bidegain 5, Berria 8, Markos Nanclares, Xabier Paya, Patxi Telletxea, Ainhoa Etxaide, Alberto Barandiaran, Saioa, Ismael Manterola 3, Xan Harriague, Edurne Begiristain, Maria Silvestre, Jenofa Berhokoirigoin 10, Aitor Renteria, Urtzi Urkizu, Pello Urzelai, Ibai Agirrebarrena, EiTB.com 8. // ezagupen 526: Aizu 3, Arabako Batzar Nagusiak 2, Argia 37, Berria 221, Deia 7, Deustuko Unibertsitatea, DiarioVasco 40, Europar Batasuna, Euskal Herriko Agintaritza, EiTB 22, Elhuyar 2, Elkar 30, Erlea, Consumer 20, Espainiako Gobernua 2, Euskaltzaindia 3, Goiena 2, Jakin 45, Karmel 6, Laneki 43, Nafarroako Gobernua 2, UEU 32, Uztarria 2.

Beste (edozein) iturritako erabilerak

EPG: ezagupen 245: Herria 68, Berria 51, Ibon Uribarri 32, Xabier Arregi 18, Xabier Olarra 22, Joseba Zulaika 7, Esteban Antxustegi 7, Joan Mari Lekuona 5, Urtzi Urrutikoetxea 3, Elizen arteko Biblia 3, Patxi Altuna 3, Imanol Unzurrunzaga 3, Asisko Frantzizko 2, Monika Etxebarria 2, Itxaro Borda 2, Iñaki Iñurrieta 2, Filosofiako Gida 2, Pello Salaburu, Xabier Olarra, Hasier Etxeberria, J. Garzia, Juan Ignacio Perez, Anton Garikano 2, Xanti Iruretagoiena, Agurtzane Juanena, Irene Aldasoro, Juan Martin Elexpuru, Pello Zabala, Alberto Ladron Arana.

Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

EIH: - / ElhHizt: + / EskolaHE: -

Erabilera zainduetan nagusitu den forma

ezagutza arautuarekin aski delakoan.

Lantaldearen irizpideak
Eratorri-konposatu baztertzekoa da, lehiakide hedatuagoa duenez

aski dira ezaguera, ezagumendu, ezagutza.

Eratorri-konposatu berria da, egokia eta beharrezkoa

Maiztasun handia du, eta jasotzekoa izan liteke.

Informazio osagarria
Atzizkien (eta aurrizkien) erregulartasuna

-pen/-era/-mendu/-tza.

ezagutarazi, ezagutaraz, ezagutarazten
du ad. Ezagutzera eman. Berak ezagutu zuenaren eta zaharragoek ezagutarazi ziotenaren berri. Bertso zahar eta berriak biltzen eta ezagutarazten. Jainkoak ezagutarazi dituen egiak. Bere nahia ezagutarazteko. Lan anitzez bere burua ezagutarazi du azkenean.

Aztergaia: ezagutarazi

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArauB
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:EEBS:06 1994-07-07 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Euskaltzaindiaren Arauak

ezagutarazi, ezagutaraz, ezagutarazten. dio ad.

Informazio osagarria
Aditz-izenak eta aditzoina (era burutuaz gain)

ezagutarazi, ezagutaraz, ezagutarazten

ezagutarazle
iz. Zerbait ezagutarazten duen pertsona. Bertsolarien laguntzaile eta ezagutarazle gailena dugu A. Zabala.

Aztergaia: ezagutarazle

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 1999-04-20 Lantaldeak besterik gabe onartua

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH: - / EuskHizt: + / HiztEn: - / LurE: - / ElhHizt: - / EskolaHE: -

ezaguterraz
adj. Ezagutzen erraza dena. Ezaguterrazak dira atzerritarrak, begitartetik, ibileratik.

Aztergaia: ezaguterraz

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArauB
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:HBB 1994-07-07 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Adierazle egokia da, eta horren premia dago

egokia da, nahiz tradizio handirik ez duen

Euskaltzaindiaren Arauak

izond.

ezagutezin
adj. Ezin ezagutuzkoa. Jainkoa ezagutezina dela uste dutenak.

Aztergaia: ezagutezin

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArauB
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:HBB 1994-07-07 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Adierazle egokia da, eta horren premia dago

egokia da, nahiz tradizio handirik ez duen

Euskaltzaindiaren Arauak

izond.

ezagutu, ezagut, ezagutzen
1 du ad. Gogoan zerbaiten berri izan edo zerbaiten ideia eduki; norbaiten edo zerbaiten berri jakin. Ez dut hitz hori ezagutzen. Ezagutzen ditut arazoaren zailtasunak. Lan handi honetarako hautatua zela ezagutzeko argia Jainkoak eman zion. Inork ez du bere burua ongi ezagutzen. Sakonki ezagutzen ditu Lizardiren lanak. Ez du lehendik ezagutzen genuen bidea aurkitu besterik egin. Gizakiak oraindik sua ezagutzen ez zuenean. Lurraldea hobeki ezagutzeko. Ongia eta gaizkia ezagutzeko adinbat jakituria. Ezagutzen dut euskara, baina ez dakit euskaraz hitz egiten.
2 du ad. Norbait nor den gogoan izan edo ohartu; norbaitekin halako harremana izan. Kalean ikusi dut, baina ez nau ezagutu. Berehala ezagutu nuen. Ahotsagatik ezagutu zaitut. Ezagutzen dut, baina ez asko. Eskolatik ezagutzen dut. Norbait bistaz ezagutu. Donostian ezagutu nuen. Zure anaia atzo goizean ezagutu genuen.
3 du ad. Onartu, aitortu. Ezagutzen dut huts egin dudala. Ezagutu du oker zebilela. Gazteek ez omen dituzte gure alde onak ikusten, ez omen dute ezagutzen egin dugun lanaren balioa. Erdaldunek ez diote ezagutu ez aitortu Larramendiri gaztelaniak dion zorra. Aitak semetzat ezagutu eta etxean hazi zuen. Erregetzat ezagutu nahi ez zutelako.
4 du ad. Sexu harremanak izan. (Bereziki, Biblian eta kideko testuinguruetan erabiltzen da). Nola daiteke hori?, nik ez baitut ezagutzen gizonik.

Esaera zaharrak

Nehork bere barrena du ezagutzeko gaitzena.

Aztergaia: ezagutu

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArauB
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z1:BatHizt 1994-07-07 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:EEBS:01

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Jatorrizko forma

ezagun, ezagutu

Euskaltzaindiaren Arauak

ezagutu, ezagut, ezagutzen. du ad. 1: zure anaia atzo goizean ezagutu nuen. 2: ezagutzen dut huts egin dudala.

Lantaldearen irizpideak
Forma arautuaren azalpenaz oharra

AS gisa gehituz: ezagutzera eman .

Informazio osagarria
Aditz-izenak eta aditzoina (era burutuaz gain)

ezagutu, ezagut, ezagutzen

ezagutza
1 iz. Ezaguera, zerbaiti buruz ezagutzen dena. Jainkoaren ezagutza berezkoa du gizonak. Zure ezagutzan dira, Jauna, gauza guztiak, ikusten duzu zer iragaten den. || Ezagutza osoz egin zuen gaiztakeria. Ezagutza gabe egindako bekatua.
2 iz. Ezaguera, arrazoitzeko gaitasuna. Ezagutza dukedaino. Ezagutzara helduak direnak.
3 iz. Ongilearenganako esker ona agertzea. Ik. aitormen 2. Esker onezko ezagutza. Harturiko mesedeen ezagutza. Zergatik ez diozu ezagutza eginen eta esker emanen? Zureganako ezagutzaz bihotza betea. Zor dizudan ezagutza. Ezagutzazko sentipena.
4 iz. Aitortzea, onartzea. Norberaren hutsen ezagutza.

Aztergaia: ezagutza

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau68
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:EEBS:03 1994-07-07 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Euskaltzaindiaren Arauak

1 'ezaguera'. 2 'aitortzea, onartzea'. / AS: ezagutza galdu Ipar. 'konortea galdu', ezagutza(k) egin Ipar.

Informazio lexikografikoa
Forma baten adiera(k)

1 ezaguera; 2 aitortzea, onartzea

Formari buruzko oharrak

Iritzi-emaileak

 - [K201]: "Gaztelaniazko "conocimientos" adierazteko ere hauxe bultzatuko nuke" (1994-10-20)

 - [K204]: ezagutza galdu: konortea galdu" (1994-10-10)

ezagutza galdu
ad.-lok. Ipar. Konortea galdu.

Aztergaia: ezagutza galdu

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau68

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Euskaltzaindiaren Arauak

AS: Ipar. 'konortea galdu'.

ezagutza(k) egin
ad.-lok. Ipar. Norbait ezagutu. Ezagutza hertsiak egin zituen Iñakik portugaldar batekin.
ezagutzagabe
1 adj. g. er. Ezjakina. Euskara itotzea hartu dute gogoan, ezagutzagabeen urguilu zoroan.
2 adj. g. er. Eskergabea. Seme ezagutzagabea.

Aztergaia: ezagutzagabe

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 1999-04-20 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

Ik. OEH

Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH-EuskHizt: + / HiztEn: + / LurE: + / ElhHizt: + / EskolaHE: +

Informazio osagarria
Atzizkien araberako erabakiak

-gabe.

Informazio lexikografikoa
Kategoria

izond.

Maiztasuna

g.er.

ezagutzagabetasun
iz. g. er. Eskergabetasuna.

Aztergaia: ezagutzagabetasun

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 1999-04-20 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH: + / EuskHizt: azalpen berritua / HiztEn: + / LurE: + / ElhHizt: + / EskolaHE: +

Informazio osagarria
Atzizkien araberako erabakiak

-gabe-tasun.

Informazio lexikografikoa
Kategoria

iz.

Maiztasuna

g.er.

Orrialde guztiak:
 

Azkue Biblioteka eta Artxiboa

ORDUTEGIA
9:00 - 14:00

Azkue Biblioteka eta Artxiboa Euskaltzaindiaren zerbitzura dago. Horrez gainera, zabalik dago ikertzaile ororentzat, eta bere ahalbideen neurrian euskal kultura gaien ikerkuntza eta hedapena sustatzen eta laguntzen saiatzen da.

Es bueno saber que cada vez que gastas una moneda para tu placer culpable, ayudas a alguien que lo necesita. Ice Casino es conocido por sus generosas campañas benéficas en toda Europa. ¡Pero no olvides jugar responsablemente!

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus

Azkue Biblioteka eta argitalpenak

Maximiza tus ganancias en criptomonedas confiando en Bitplex 360, una plataforma diseñada para el éxito.