Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

740 emaitza sol bilaketarentzat

217: sol / soleil / sun

 • Gaia: Zerua eta eguzkia
 • Galdera (es): sol
 • Galdera (fr): soleil
 • Galdera (en): sun
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta iduzki idúzki 1: [iðúski] -
Ahetze iruzki irúzki 1: [irúski] -
Aia euzki euzkí 1: [euskí] -
Aia euzki eúzki 2: [eúski] -
Aia euzki euzkí 3: [eu̯skí] -
Aldude iguzki iguzkí 1: [iɣuskí] -
Alkotz iruzki iruzkí 1: [iruskí] -
Altzai ekhi ekhi 1: [ekhi] -
Altzai ¡unes ¡únes 2: [ʒúneś] -
Altzürükü ekhi ékhi 1: [ékhi] -
Altzürükü ¡uanes ¡uanés 2: [ʒwanéś] -
Amezketa euzki éuzkí 1: [éu̯skí] -
Andoain euzki euzkí 1: [eu̯skí] -
Aniz iruzki iruzkí 1: [iruskí] -
Aramaio euski éuski 1: [éu̯śki] -
Araotz (Oñati) euski éuski 1: [éuśki] -
Arbizu iruuzki iruuzkí 1: [iruuskí] -
Arboti ekhi ekhí 1: [ekhí] -
Armendaritze iguzki igúzki 1: [igúski] -
Armendaritze eñaut eñáut 2: [eɲáu̯t] -
Arnegi iduzki idúzki 1: [iðúski] -
Arnegi eguzki egúzkia 2: [eɣúskia] -
Arrangoitze eduzki éduzki 1: [éðuski] -
Arrasate euski éuski 1: [éuśki] -
Arrazola (Atxondo) euski éuski 1: [éu̯śki] -
Arrieta eguski egúski 1: [eɣúśki] -
Arroa (Zestoa) euzki euzkí 1: [eu̯skí] -
Arrueta ekhi ekhí 1: [ekhí] -
Arrueta eñaut éñaut 2: [éɲau̯t] -
Asteasu euzki euzkí 1: [eu̯skí] -
Ataun euzki euzkí 1: [eu̯skí] -
Azkaine iguzki iguzki 1: [iɣuski] -
Azkoitia euzki éuzki 1: [éu̯ski] -
Azpeitia euzki éuzki 1: [éu̯ski] -
Baigorri iguzki iguzki 1: [iɣuski] -
Bakio eguski egúski 1: [eɣúśki] -
Bardoze ekherri ekhérri 1: [ekhér̄i] -
Bardoze iduzki idúzkia 2: [iðúskia] -
Bardoze mahamet mahámet 3: [mahámet] -
Bardoze ekhi ékhi 4: [ékhi] -
Bardoze mahumet mahúmet 5: [mahúmet] -
Barkoxe ekhi ékhi 1: [ékhi] -
Barkoxe igüzki ig´üzki 2: [iɣýski] -
Bastida iuzki iúzki 1: [iúski] -
Beasain euzki euzkí 1: [eu̯skí] -
Behorlegi iuzki íuzki 1: [íuski] -
Beizama euzki éuzki 1: [éu̯ski] -
Bergara euzki eúzki 1: [eúski] -
Bermeo eguski egúski 1: [eɣúśki] -
Berriz euski éuski 1: [éu̯śki] -
Beruete euzke euzké 1: [eu̯ské] -
Beskoitze iguzki igúzki 1: [iɣúski] -
Bidarrai iguzki iguzkí 1: [iɣuskí] -
Bolibar eguski egúski 1: [eɣúśki] -
Busturia eguski egúski 1: [eɣúśki] -
Deba euski éuski 1: [éu̯śki] -
Dima eguski egúski 1: [eɣúśki] -
Domintxaine ekhi ekhí 1: [ekhí] -
Donamaria iguzki igúzki 1: [iɣúski] -
Donibane Lohizune iuzki íuzki 1: [íuski] -
Donostia euzki éuzki 1: [éu̯ski] -
Dorrao / Torrano iruzki irúzki 1: [irúski] -
Eibar euski éuski 1: [éu̯śki] -
Elantxobe euski éuski 1: [éu̯śki] -
Elduain eguzki eguzkí 1: [eɣuskí] -
Elgoibar euzki euzkí 1: [eu̯skí] -
Elorrio euski eúski 1: [eúśki] -
Erratzu iduzki íduzki 1: [íðuski] -
Errezil eguzki eguzkí 1: [eɣuskí] -
Errezil euzki éuzki 2: [éu̯ski] -
Errigoiti eguski egúski 1: [eɣúśki] -
Eskiula ekhi ekhí 1: [ekhí] -
Etxalar iguzki igúzki 1: [iɣúski] -
Etxaleku iguzki íguzkí 1: [íɣuskí] -
Etxarri (Larraun) euzki euzkí 1: [eu̯skí] -
Etxebarri eguski egúski 1: [eɣúśki] -
Etxebarria eguski egúski 1: [eɣúśki] -
Eugi iruzki iruzkí 1: [iruskí] -
Ezkio-Itsaso euzki euzkí 1: [eu̯skí] -
Ezkurra eguzki eguzkí 1: [eɣuskí] -
Ezterenzubi iruzki irúzki 1: [irúski] -
Ezterenzubi iuzki iúzki 2: [iúski] -
Gaintza iuzki iúzki 1: [júski] -
Gamarte iduzki idúzki/irúzki 1: [id̪úski] -
Gamarte iruzki irúzki 2: [irúski] -
Gamarte yuanes yuánes 3: [ǰwáneś] -
Gamiz-Fika eguski egúski 1: [eɣúśki] -
Garrüze iuzki iúzki 1: [iúski] -
Getaria euzki éuzki 1: [éu̯ski] -
Getxo eguski egúski 1: [eɣúśki] -
Gizaburuaga eguski egúski 1: [eɣúśki] -
Goizueta euzki euzkí 1: [euskí] -
Hazparne iuzki iúzki 1: [iúski] -
Hendaia iguzki igúzki 1: [iɣúski] -
Hernani euzki éuzki 1: [éu̯ski] -
Hondarribia eguzki egúzki 1: [eɣúski] -
Ibarruri (Muxika) euski éuski 1: [éu̯śki] -
Igoa iuzki íuzkí 1: [íuskí] -
Ikaztegieta euzki éuzki 1: [éu̯ski] -
Irisarri iguzki íguzki 1: [íɣuski] -
Itsasu iruzki irúzki 1: [irúski] -
Izturitze iduzki idúzki 1: [iðúski] -
Jaurrieta iguzki igúzki 1: [iɣúski] -
Jutsi iguzki igúzki 1: [iɣúski] -
Jutsi ekhi ekhi 2: [ekhi] -
Kortezubi eguski egúski 1: [eɣúśki] -
Landibarre iguzki igúzki 1: [iɣúski] -
Larrabetzu eguski éguski 1: [éɣuśki] -
Larraine ekhi ékhi 1: [ékhi] -
Larraine ¡ohañex ¡oháñex 2: [ʒoháɲeʃ] -
Larzabale iguzki igúzki 1: [iɣúski] -
Larzabale ekhi ékhi 2: [ékhi] -
Larzabale yuanes yuanez 3: [ǰwanes] -
Lasarte-Oria euzki éuzki 1: [éu̯ski] -
Laukiz eguski egúski 1: [eɣúśki] -
Legazpi eguzki egúzki 1: [eɣúski] -
Leintz Gatzaga eguski egúski 1: [eɣúśki] -
Leioa eguski egúski 1: [eɣúśki] -
Leitza euzki euzkí 1: [euskí] -
Lekaroz iduzki idúzki 1: [iðúski] -
Lekeitio eguski egúski 1: [eɣúśki] -
Lemoa eguski egúski 1: [eɣúśki] -
Lemoiz eguski egúski 1: [eɣúśki] -
Luzaide / Valcarlos iruzki irúzki 1: [irúski] -
Makea iguzki igúzki 1: [iɣúski] -
Mañaria eguski egúski 1: [eɣúśki] -
Mendaro euski euskí 1: [eu̯śkí] -
Mendata euski éuski 1: [éu̯śki] -
Mezkiritz iruzki irúzki 1: [irúski] -
Montori ekhi ékhi 1: [ékhi] -
Mugerre iguzki igúzki 1: [iɣúski] -
Mungia eguski egúski 1: [eɣúśki] -
Oderitz eguzki éguzkí 1: [éɣuskí] -
Oderitz iuzki iúzki 2: [júski] -
Oiartzun eguzki eguzkí 1: [eɣuskí] -
Oñati euski eúski 1: [eúśki] -
Ondarroa euski éuski 1: [éu̯śki] -
Orexa eguzki eguzkí 1: [eɣuskí] -
Orio euzki euzki 1: [eu̯ski] -
Orozko eguski egúski 1: [eɣúśki] -
Otxandio eguski egúski 1: [eɣúśki] -
Pagola ekhi ékhi 1: [ékhi] -
Pagola yuanes handia yuánes handía 3: [ǰwáneś handía] -
Pasaia iruzki írúzkí 1: [írúskí] -
Santa Grazi ekhi ékhi 1: [ékhi] -
Sara iguzki iguzkí 1: [iɣuskí] -
Senpere eguzki egúzki 1: [eɣúski] -
Sohüta ekhi ékhi 1: [ékhi] -
Sondika eguski egúski 1: [eɣúśki] -
Suarbe iduzki idúzki 1: [iðúski] -
Sunbilla iguzki iguzkí 1: [iɣuskí] -
Tolosa euzki euzkí 1: [eu̯skí] -
Uharte Garazi iruzki irúzki 1: [irú ski] -
Urdiain iuzki iúzki 1: [iúski] -
Urdiñarbe ekhi ékhi 1: [ékhi] -
Urdiñarbe allande allánde 2: [aʎánde] -
Urdiñarbe yoanes yoánes 3: [ǰoáneś] -
Urketa iuzki iúzki 1: [iúski] -
Urretxu euzki euzkí 1: [eu̯skí] -
Ürrüstoi ekhi ekhí 1: [ekhí] -
Uztaritze iguzki igúzki 1: [iɣúski] -
Zaratamo eguski egúski 1: [eɣúśki] -
Zeanuri eguski egúski 1: [eɣúśki] -
Zeberio eguski egúski 1: [eɣúśki] -
Zegama eguzki eguzkí 1: [eɣuskí] -
Zilbeti iruzki irúzki 1: [irúski] -
Zollo (Arrankudiaga) eguski éguski 1: [éɣuśki] -
Zornotza euski éuski 1: [éu̯śki] -
Zugarramurdi iruzki irúzki 1: [irúski] -
 

218: brillar, deslumbrar (el sol) / briller, éblouir (le soleil) / shine, dazzle (the sun) (to)

 • Gaia: Zerua eta eguzkia
 • Galdera (es): brillar, deslumbrar (el sol)
 • Galdera (fr): briller, éblouir (le soleil)
 • Galdera (en): shine, dazzle (the sun) (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta iduzki argi idúzki árgia 1: [iðúski ár̄ɣia] -
Ahetze distiratu distíratú 1: [diśtíratú] -
Aia dizdira eiñ dizdíra éiñ 1: [disðíra éɲ] -
Aldude dirdiratu dirdíratú 1: [dir̄ðíratú] -
Alkotz dirdira egin dírdir ítten dú 1: [dír̄ðir ítten dú] -
Alkotz dizdiri dízdirí 2: [dízðirí] -
Altzai argitu argítü 1: [ar̄gíty] -
Altzürükü argitu argítzen 1: [ar̄gítsen] -
Amezketa dirdiratu dirdíratú 1: [dir̄ðíratú ] -
Andoain resplandor resplandurí 1: [r̄eśplandurí] -
Andoain distiratu distíatú 1: [diśtíatú] -
Aniz dirdira dírdire 1: [dír̄dire] -
Aramaio argia emon argí¡emon 1: [ar̄ɣíʒ emon] -
Araotz (Oñati) disdekaia disdékaia 1: [diśðékai̯a] -
Arbizu íruuzkiyék áu árrgiyá íruuzkiyék áu árrgiyá 1: [íruuskiǰék áu̯ ár̄giǰá] -
Arboti xixtatu xíxtatzen 1: [ʃíʃtatsen] -
Armendaritze dirdiratu dirdíratu 1: [dir̄díratu] -
Arnegi argitu argítu 1: [ar̄ɣítu] -
Arnegi dirdiratu dirdíratu 1: [dir̄ðíratu] -
Arrangoitze dirdiratu dirdiratú 1: [ðir̄ðiratú] -
Arrasate bristadia bota bristádie bóta 1: [βriśtáðie βóta] -
Arrasate argi ein argí iten 2: [ar̄ɣí iten] -
Arrazola (Atxondo) brilloa bota brillúe bota 1: [βriʎúe βota] -
Arroa (Zestoa) dirdir ein dír dirr íñ 1: [dír̄ ðir̄ íɲ] -
Asteasu dizdira dizdírá 1: [dizðírá] -
Azkaine dirdiratu dirdiratu 1: [dir̄ðiratu] -
Azkoitia disdrira ein disdríra éitte ik 1: [diśdríra éi̯tte i̯k] -
Azkoitia disdira ein disdíra éitte ik 2: [diśðíra éi̯tte i̯k] -
Azpeitia distrida ein distrída éin 1: [diśtríða éi̯n] -
Azpeitia distridatu distrídatú 2: [diśtríðatú] -
Baigorri dirdiratu dirdiratu 2: [diRðiratu] -
Bakio brillu atara bríllue atára 1: [βríʎue atára] -
Bardoze errefleta in erréfleta íten 1: [er̄éfleta íten] -
Bardoze dirdiratu dirdíratzen 1: [dirdíratsen] -
Barkoxe argitu argítü 1: [ar̄gíty] -
Bastida nahasi nahási 1: [naháśi] -
Beasain bir-bir-bir bir bír bir 1: [bir̄ βir̄ βir̄] -
Beizama disdira ein disdíraittéu 1: [diźðírai̯ttéu̯] -
Beizama disdira ein disdíra ín 2: [diźðíra ín] -
Bergara bristadia emon bristadía émon 1: [briśtaðía émon] -
Bermeo brillu iñ brílluiñ 1: [βríʎwiɲ] -
Berriz argitu argítu 1: [ar̄ɣítu] -
Beruete distargi ein dístargi áse 1: [díśtar̄ɣi áśe] -
Beruete distargi ein dístargi étxen 2: [díśtar̄ɣi étʃen] -
Beruete distargi ein dístargi én 3: [díśtar̄ɣi én] -
Beskoitze diztiratu diztíratú 1: [ðistíratú] -
Bidarrai diztiratu diztirátu 1: [distirátu] -
Bolibar brillue bríllué 1: [bríʎué] -
Busturia dirdira egin dirdíra egín 1: [dir̄ðíra eɣín] -
Deba dristaria bota dristária botá 1: [driśtárja βotá] -
Dima reflejo refléjo 1: [r̄efléxo] -
Domintxaine yo yóiten 1: [ǰói̯ten] -
Donamaria dirdaria dirdária 1: [dir̄ðária] -
Donamaria dirdari dirdári 2: [dir̄ðári] -
Donibane Lohizune dirdiran dirdirán 1: [diRðirán] -
Donibane Lohizune dirdiratu dirdirátu 2: [diRðirátu] -
Donibane Lohizune dirdira dirdirá 3: [diRðirá] -
Donostia dizdira dízdira 1: [dísðira] -
Dorrao / Torrano brilloa bota brílloa bótatzen 1: [bríʎoa βótatsen] -
Dorrao / Torrano dirdira egin dirdíra éñ 1: [dir̄ðíra éɲ] -
Dorrao / Torrano dirdira bota dirdíra bóta 2: [dir̄ðíra βóta] -
Eibar bristada bristáa 1: [briśtáa] -
Eibar bristada bristária 2: [briśtária] -
Elantxobe argitu argítxu 1: [ar̄ɣítʃu] -
Elantxobe brillain bríllain 2: [βríʎain] -
Elduain disdirazio disdírazió 1: [diśðírasió] -
Elduain disdiratu disdíratú 2: [diźðíratú] -
Elgoibar bristada bristára 1: [briśtára] -
Elorrio bristada bristéda 1: [βriśtéða] -
Elorrio bristadea iñ bristdéa iñ 2: [βriśtðéa i̯ɲ] -
Erratzu dirdira dírdire 1: [dír̄ðire] -
Errezil disdira ein disdíra ittén 1: [diśðíra ittén] -
Errezil distiratu distíratu 2: [diśtíratu] -
Errigoiti dirdiratu dirdíratu 1: [dir̄ðíratu] -
Eskiula argitu argítzen 1: [ar̄gítsen] -
Etxalar dirdari dirdári 1: [dir̄ðári] -
Etxaleku brillante bríllanteá 1: [bríʎanteá] -
Etxarri (Larraun) dirdaye bota dírdaye botátzen do 1: [dír̄ðaǰe βotátsen do] -
Etxebarri lausue in lausúe íten 1: [lau̯śúe íten] -
Etxebarria argi dao argí daóla 1: [ar̄ɣí ðaóla] -
Eugi dirdirik dirdírik aundía dauké 1: [dir̄ðírik au̯ndía ðau̯ké] -
Ezkio-Itsaso distrirazioa bota distrírazioa bótatzen 1: [diśtrírasjoa βótatsen] -
Ezkio-Itsaso distrirazio distrírazió 2: [diśtrírasjó] -
Ezkio-Itsaso distrira ein distríra éñ 3: [diśtríra éɲ] -
Ezkurra errefletatu réfletatú 1: [r̄éflɛtatú] -
Ezkurra dizdiratu dízdiratú 1: [dízðiratú] -
Ezterenzubi distiratu distíratu 1: [diśtíratu] -
Gaintza dirdara bota dirdára botátze 1: [dir̄ðára βotátse] -
Gaintza dirdara bota dirdára botá 2: [dir̄ðára βotá] -
Gamarte dirdiratu dirdíratu 1: [dir̄díratu] -
Gamiz-Fika sir-sart egin sir sárt egin 3: [śir̄ śár̄t eɣin] -
Garrüze argitu argítu 1: [ar̄ɣítu] -
Garrüze dirdiratu dirdíratu 1: [dir̄díratu] -
Getaria disdira disdíra 1: [diśðíra] -
Getaria dirdira dirdíra 1: [dir̄ðíra] -
Getxo argia emon argí emon 1: [ar̄ɣí emon] -
Gizaburuaga brillu atara brillú atara 1: [briʎú atara] -
Goizueta dirdiratu dirdíratú 1: [dir̄ðíratú] -
Goizueta dirdaiza dirdáizá 2: [dir̄ðáisá] -
Hazparne dirdira dirdíra 1: [diRdíra] -
Hendaia dixtiratu díxtiratu 1: [díʃtiratu] -
Hendaia dirdiratu dírdiratu 2: [díRdiratu] -
Hernani dirdirra dirdírra 2: [dir̄ðír̄a] -
Hondarribia dizdira dizdíra 1: [disðíra] -
Ibarruri (Muxika) brillu emon bríllu emon 1: [βríʎu emon] -
Igoa diztari bota diztári botzé 1: [distári βotsé] -
Igoa diztari bota diztári botá 2: [distári βotá] -
Ikaztegieta euzkin dirdirra éuzkin dirdirra 1: [éu̯skin dir̄ðir̄a] -
Ikaztegieta distiratu distiatu 4: [diśtiatu] -
Irisarri dirdiratu dirdíratú 1: [diRðíratú] -
Irisarri iñatu iñátu 1: [iɲátu] -
Irisarri argi argí 2: [ar̄ɣí] -
Itsasu dirdira dirdíra 1: [dir̄ðíra] -
Itsasu brillain bríllatzen 2: [bríʎatsen] -
Izturitze dirdiratu dirdiratu 1: [dir̄diratu] -
Jaurrieta argi zer árgi dágo igúzkia 1: [ser̄ ár̄gi ðáɣo iɣúskja] -
Jaurrieta argitu nóla árgitzen dú igúzkiak 2: [nóla ár̄ɣitsen dú iɣúskjak] -
Jutsi mirailatu mirailatzen 1: [mirai̯latsen] -
Jutsi iuzki mirail iuzki miraila 2: [iuski mirai̯la] -
Kortezubi brilloa bota bríllue bota 1: [bríʎue βota] -
Larrabetzu bistea kantzau bístea kantzau 1: [bíśtea kantsau̯] -
Larraine arrargiten arrargiten 1: [ar̄ar̄giten] -
Larraine labakan ari labákan ari 2: [laβákan ari] -
Larzabale dirdiratu dirdirátzen 1: [dirdirátsen] -
Larzabale argitu argítu 2: [argítu] -
Larzabale errefletatu errefletátu 3: [er̄efletátu] -
Lasarte-Oria dirdira dírdira 1: [dír̄dira] -
Lasarte-Oria disdira dísdira 2: [díśdira] -
Laukiz argittasune bota argittásune bóta 1: [ar̄ɣittáśune βóta] -
Legazpi dirdiraztu dirdíraztu 1: [dir̄ðírastu] -
Legazpi bristadaka bristádaka 1: [briśtáðaka] -
Legazpi dirdirazka dirdírazka 2: [dir̄ðíraska] -
Legazpi dirdiraz dirdíraz 2: [dir̄ðíras] -
Leintz Gatzaga argi ein argí iñ 1: [ar̄ɣí iɲ] -
Leioa argitu argitú 1: [ar̄ɣitú] -
Leitza dizdiratu dizdíratú 1: [disdíratú] -
Leitza diztira díztirá 2: [dístirá] -
Lekaroz dirdira dirdíre 1: [dir̄ðíre] -
Lekeitio brilloa bota brillúa bota 1: [br̄iʎúa βota] -
Lemoa bistea kendu bístea kendu 1: [bíśtea kendu] -
Lemoiz erlus ein erlus éin 1: [er̄luś éin] -
Lemoiz brillain bríllain 2: [βríʎai̯n] -
Luzaide / Valcarlos dizdiratu dizdirátu 1: [disðirátu] -
Makea dirdiratu dirdirátu 1: [dir̄ðirátu] -
Mendaro bristadia bota bristádia botátzen 1: [briśtáðja βotátsen] -
Mendata argi ein argí¡ein 1: [ar̄ɣíʒ ei̯n] -
Mendata brillu emon bríllu emon 2: [bríʎu emon] -
Montori ütsütü ütsütü 1: [ytśyty] -
Mugerre dirdiratu dirdiratzen 1: [dir̄diratsen] -
Mugerre distiratu distiratu 2: [diśtiratu] -
Mungia erlux ein erlúx éin 1: [er̄lúʃ éi̯n] -
Mungia dirdiratu dirdíratu 1: [dir̄ðíratu] -
Mungia dirdix ein dirdíx ein 2: [dir̄ðíʃ ei̯n] -
Oderitz dísdira botá dísdira botá 1: [díźðira βotá] -
Oiartzun dizdira dizdírá 1: [disdírá] -
Oñati resplandua ein resplándua ein 1: [r̄eśplándua ei̯n] -
Oñati reflejo refléju 2: [r̄efléxu] -
Ondarroa xir-xart egin xir xárt eitxen 2: [ʃir̄ ʃár̄t ei̯tʃen] -
Orexa dirdirraakoa dirdírraakoa 1: [dir̄ðír̄aakoa] -
Orexa dirdira dirdírá 2: [dir̄ðírá ] -
Orexa erraiñu erráiñuá 3: [er̄áɲuá] -
Orexa dirdiratu dirdíratu 4: [dir̄ðíratu] -
Orio dirdir dir dir 1: [dir̄ ðir̄] -
Orio dirdir ein dírdirr éite 2: [dír̄ðir̄ éi̯te] -
Orozko argia emon argia emon 1: [ar̄ɣia emon] -
Otxandio argi ein argí iñ 1: [ar̄ɣíiɲ] -
Pagola argitu argítü 1: [ar̄gíty] -
Pasaia traba trábá 1: [tráβá] -
Santa Grazi dirdiran dirdiran 1: [dir̄diran] -
Santa Grazi argitu argítü 2: [ar̄gíty] -
Sara dirdiratu dirdíratu 1: [dir̄ðíratu] -
Senpere distiratu distiratú 1: [ðiśtiratú] -
Sohüta argitu argitü 1: [ar̄gity] -
Sondika argitu argitú in 1: [ar̄ɣitú in] -
Sondika argitu argítu 2: [ar̄ɣítu] -
Sondika brillain brilletan 3: [briʎetan] -
Suarbe dirdiratu dirdirétzen 1: [dir̄ðirétsen] -
Suarbe dirdira egin dirdír ein 2: [dir̄ðír ei̯n] -
Sunbilla dirdiri dirdíri 1: [dir̄ðíri] -
Tolosa dizdira eiñ dizdíra ín 1: [dizdíra ín] -
Uharte Garazi argitu argítu 1: [ar̄ɣítu] -
Uharte Garazi dirdiratu dirdíratú 1: [dir̄ðíratú] -
Urdiain argi árgiyá 1: [ár̄ɣiddá] -
Urdiñarbe yo ¡óiten 1: [ʒói̯ten] -
Urdiñarbe leñhürü leñh´ürü 2: [leɲhýry] -
Urketa itsusten itsústen 1: [itśúśten] -
Urretxu disdira disdíra 1: [diźðíra] -
Urretxu disdiratu disdíratú 1: [diźðíratú] -
Urretxu disdiratu disdíráu 2: [diźðíráu̯] -
Ürrüstoi argitu argítzen 1: [ar̄gítsen] -
Uztaritze dirdiratu dirdíratu 1: [diRðíratu] -
Zaratamo argi ein argí íten 1: [ar̄ɣí íten] -
Zeanuri erresplandorra bota erresplandórra bota 1: [er̄eśplandór̄a βota] -
Zeanuri dirdiratu dirdírau 1: [dir̄ðírau̯] -
Zeberio argitasun argitásune 1: [ar̄ɣitáśune] -
Zegama argitasune eta argítasune etátzen 1: [ar̄ɣítaśune: etátsen] -
Zilbeti dirdirika dirdírika 1: [dir̄ðírika] -
Zilbeti dirdirikeka ai dirdiríkeka ai dé 2: [dir̄ðiríkeka ai̯ ðé] -
Zollo (Arrankudiaga) resplandor résplandor 1: [r̄éśplandor] -
Zornotza brillu euki bríllu - euki 1: [βríʎu - eu̯ki] -
Zugarramurdi dirdira dirdíra 1: [dir̄ðíra] -
 

966: suelo / plancher, sol / ground

 • Gaia: Teilatu eta zureria
 • Galdera (es): suelo
 • Galdera (fr): plancher, sol
 • Galdera (en): ground
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta zola zóla 1: [sóla] -
Ahetze zola zóla 1: [sóla] -
Aia lur lúr 1: [lúr̄] -
Aia suelo sueló 2: [śweló] -
Aldude zola zolá 1: [solá] -
Aldude zoladura zoladúr 2: [solaðúr̄] -
Alkotz zola zóla 1: [sóla] -
Altzai zola zolá 1: [solá] -
Altzai zoladüa zóladüá 2: [sólaðyá] -
Altzürükü zoladüa zoládüá 1: [soláðyá] -
Amezketa zoru zorú 1: [sorú] -
Andoain lur lúr 2: [lúr̄] -
Aniz zola zóla 2: [sóla] -
Aramaio suelo suélo 1: [śwélo] -
Araotz (Oñati) soru sóru 1: [śóru] -
Arbizu zolu zólu 1: [sólu] -
Arboti zola zóla 1: [sóla] -
Armendaritze zola zolá 1: [solá] -
Arnegi zola ezkáatze zolá 1: [eskáatse solá] -
Arrangoitze zola zol 1: [sol] -
Arrasate lur lúr 1: [lúr̄] -
Arrasate suelo suélo 2: [śwélo] -
Arrazola (Atxondo) lur lúr 1: [lúr̄] -
Arrieta bee be 1: [βe] -
Arroa (Zestoa) lur lúr 1: [lúr̄] -
Arrueta zola zola 1: [sola] -
Asteasu lur lúr 1: [lúr̄] -
Asteasu suelo sueló 2: [sweló] -
Ataun lur lúr 2: [lúr̄] -
Azkaine zola zolá 1: [solá] -
Azkaine uzteñua uztéñua 2: [ustéɲua] -
Azkoitia lur lúr 1: [lúr̄] -
Azpeitia lur lúr 1: [lúr̄] -
Baigorri zoladura zoladur 1: [solaður̄] -
Baigorri zola zola 1: [sola] -
Bakio bee 1: [βé] -
Bardoze zola zóla 2: [sóla] -
Barkoxe zoladüa zolad´üa 1: [solaðýa] -
Barkoxe taula táula 2: [táu̯la] -
Beasain zoru zóru 1: [sóru] -
Beasain lur lurre 2: [lur̄e] -
Behorlegi zola zóla 1: [sóla] -
Beizama lur lúr 1: [lúr̄] -
Bergara zoru zóru 1: [sóru] -
Bergara lur lur 3: [lur̄] -
Bermeo bee béi 1: [βéi̯] -
Bermeo piso píso 2: [píśo] -
Berriz bee béra 1: [béra] -
Berriz lur lurréra 1: [lur̄éra] -
Berriz suelo suélo 2: [śwélo] -
Beruete lur lúr 1: [lúr̄] -
Beruete zola zolá 1: [solá] -
Beruete asentu ásentó 2: [áśentó] -
Beskoitze zola zóla 1: [sóla] -
Beskoitze lur lur 2: [luR] -
Bidarrai lur lur 1: [lur̄] -
Bidarrai zola zóla 1: [sóla] -
Bolibar bee bée 1: [bée] -
Bolibar lur lúr 2: [lúr̄] -
Busturia bee béi 1: [βéi̯] -
Busturia bee 2: [βé] -
Busturia lur lúr 3: [lúr̄] -
Deba lur lúr 1: [lúr̄] -
Deba ondo óndo 2: [óndo] -
Dima selei sélei 1: [śélei̯] -
Domintxaine zoladüa zoládüra 2: [soláðyra] -
Domintxaine zola zóla 3: [sóla] -
Donamaria lur lúrra 1: [lúr̄a] -
Donibane Lohizune zola zolá 1: [solá] -
Donostia zola sola 1: [śola] -
Donostia zoru zorúa 2: [sorúa] -
Dorrao / Torrano zoru zóru 1: [sóru] -
Dorrao / Torrano lur lúr 2: [lúr̄] -
Elantxobe bee béi 1: [βéi̯] -
Elduain lur lúrrá 1: [lúr̄á] -
Elduain suelo sueló 2: [śweló] -
Elorrio lur lúr 1: [lúr̄] -
Errezil ondo ondó 1: [ondó] -
Errigoiti bee béi 1: [béi̯] -
Eskiula zoladüa zólad´üa 1: [sólaðýa] -
Etxaleku zolu zolú 1: [solú] -
Etxarri (Larraun) lur lúr 2: [lúr̄] -
Etxebarri bee 1: [βé] -
Etxebarri selei seléi 1: [śeléi̯] -
Etxebarri lur lúrre 2: [lúr̄e] -
Etxebarria bee béra 1: [béra] -
Etxebarria lur lurréra 2: [lur̄ɛ́ra] -
Etxebarria sala sála 3: [śála] -
Eugi zoladura zoladúre 1: [solaðúre] -
Ezkio-Itsaso lur lúr 1: [lúr̄] -
Ezkio-Itsaso zoru zorú 2: [sorú] -
Ezkurra lurreko asentu lúrreko asénturé 1: [lúr̄eko aśénturé] -
Ezterenzubi zola zóla 1: [sóla] -
Gaintza lur lúr 1: [lúr̄] -
Gamarte zolaura zólaura 1: [sólaura] -
Gamiz-Fika bee be 1: [be] -
Garrüze zola zóla 1: [sóla] -
Getaria ondo ondó 1: [ondó] -
Getxo bee béa 1: [βéa] -
Gizaburuaga bee 1: [βé] -
Goizueta lur lúrra 1: [lúr̄a] -
Hazparne zola zóla 1: [sóla] -
Hendaia zola zolá 1: [solá] -
Hernani suelo sueló 1: [śuɛló] -
Hondarribia zola sola 1: [śola] -
Ibarruri (Muxika) bee 1: [βé] -
Igoa lur lúr 1: [lúr̄] -
Igoa zola zolá 2: [solá] -
Igoa asentu ásentú 3: [áśentú] -
Ikaztegieta zoru etxé zoru 1: [etʃé soru] -
Irisarri zoladura zólaúrr 1: [sólaú] -
Itsasu lur lur 1: [luR] -
Izturitze zola zóla 1: [sóla] -
Izturitze zoladura zoládura 2: [soláðura] -
Jaurrieta zola zóla 1: [sóla] -
Jutsi zoladura zoladura 1: [solaðura] -
Kortezubi bee 1: [βé] -
Landibarre zola zolá 1: [solá] -
Larrabetzu bee be 1: [be] -
Larraine zola zola 1: [sola] -
Larraine zoladüa zoladüa 2: [solaðya] -
Larzabale zola zola 1: [sola] -
Larzabale lur lur 2: [lur̄] -
Lasarte-Oria suelo sueló 1: [śweló] -
Lasarte-Oria lur lúr 2: [lúr̄] -
Laukiz bee béa 1: [βéa] -
Legazpi zoru zórue 1: [sórue] -
Leintz Gatzaga suelo suélo 1: [śwélo] -
Leioa bee bea 1: [bea] -
Leioa oñatze oñátze 2: [oɲátse] -
Lekeitio bee 1: [βé] -
Lemoa selei sélei 1: [śélei̯] -
Lemoa lur lur 1: [lur̄] -
Lemoiz bee 1: [βé] -
Luzaide / Valcarlos zola zolá 1: [solá] -
Luzaide / Valcarlos zoladura zoládurá 2: [soláðurá] -
Makea zola zóla 1: [sóla] -
Mañaria bee be 1: [be] -
Mendaro lur lúr 1: [lúr̄] -
Mendaro suelo suélo 2: [śwélo] -
Mendata bee 1: [βé] -
Mezkiritz zola zóla 1: [sóla] -
Montori zola zóla 1: [sóla] -
Mugerre zola zola 1: [sola] -
Mungia bee be 1: [be] -
Oderitz lur lúr 1: [lúr̄] -
Oiartzun lur lúr 1: [lúr̄] -
Oñati soru sóru 1: [śóru] -
Ondarroa suelo suélo 1: [śwélo] -
Orexa zoru zóru 1: [sóru] -
Orio lur lúr 1: [lúr̄] -
Orozko solu sólu 1: [śólu] -
Orozko selei sélai 1: [śélai̯] -
Otxandio lur lúr 1: [lúr̄] -
Pagola zoladüa zoládüa 1: [soláðya] -
Pagola zola zolá 2: [solá] -
Pasaia lur lúrrá 1: [lúr̄á] -
Santa Grazi zola zóla 1: [sóla] -
Sara zola zóla 1: [sóla] -
Sara zoladura zoládur 2: [soláður̄] -
Sara lur lur 3: [lur̄] -
Senpere zola zóla 1: [sóla] -
Sohüta zoladüa zólad´üa 1: [sólaðýa] -
Sondika bee 1: [βé] -
Suarbe lur lúr 2: [lúr̄] -
Tolosa suelo suéluá 1: [śwéluá] -
Tolosa lur lurrá 2: [lur̄á] -
Uharte Garazi zola zóla 1: [sóla] -
Uharte Garazi zoladura zoládur 2: [soláður̄] -
Urdiain lur lúr 1: [lúr̄] -
Urdiñarbe zoladüa zolad´üa 1: [solaðýa] -
Urketa zola zóla 1: [sóla] -
Urretxu lur lúr 1: [lúr̄] -
Ürrüstoi zoladüa zolad´üa 1: [solaðýa] -
Uztaritze zola zóla 1: [sóla] -
Zaratamo selei sélei 1: [śélei̯] -
Zeanuri sala sála 1: [śála] -
Zeberio selei etzesélei 1: [etseśélei̯] -
Zeberio etzesolu etzesólu 2: [etseśólu] -
Zegama lur lúr 1: [lúr̄] -
Zegama zoru zorún 2: [sorúŋ] -
Zilbeti zola zóla 1: [sóla] -
Zollo (Arrankudiaga) soru sóru 1: [śóru] -
Zornotza bee 1: [βé] -
Zugarramurdi zola zolá 1: [solá] -
 

967: entarimado / plancher, sol / planking

 • Gaia: Teilatu eta zureria
 • Galdera (es): entarimado
 • Galdera (fr): plancher, sol
 • Galdera (en): planking
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta zola zóla 1: [sóla] -
Ahetze zola zóla 1: [sóla] -
Ahetze taulatu táulatu 1: [táu̯latu] -
Aia suelo sueló 1: [śweló] -
Aia solairu soláiru 2: [śolái̯ru] -
Aia oltzairu oltzáiru 3: [ɔltsái̯ru] -
Aldude zoladura zoladúr 1: [solaðúr̄] -
Aldude zola zolá 2: [solá] -
Alkotz zola zóla 1: [sóla] -
Altzai zoladüa zóladüá 1: [sólaðyá] -
Altzai zola zolá 2: [solá] -
Altzürükü zoladüa zoládüá 1: [soláðyá] -
Amezketa solairu soláidú 1: [śolái̯ðú] -
Andoain zolera zólerá 1: [sólerá] -
Aniz sorallu sorállu 2: [śoráʎu] -
Aramaio suelo suélo 1: [śwélo] -
Araotz (Oñati) zoru sóru 1: [śóru] -
Arbizu entarima entárimá 1: [entárimá] -
Arboti zola zóla 1: [sóla] -
Armendaritze zola zolá 1: [solá] -
Arnegi zoladura zóladurá 1: [sólaðurá] -
Arrangoitze zola zol 1: [sol] -
Arrasate suelo suélo 1: [śwélo] -
Arrieta be be 1: [βe] -
Arroa (Zestoa) suelo sueló 1: [śweló] -
Arrueta zola zola 1: [sola] -
Asteasu suelo sueló 1: [śweló] -
Asteasu solairu soláidu 1: [śolái̯ðu] -
Ataun suelo sueló 1: [śweló] -
Azkaine tauladura tauladúra 1: [tau̯laðúra] -
Azkoitia suelo suélo 1: [śwélo] -
Azpeitia suelo suélo 1: [śwélo] -
Baigorri zoladura zoladur 1: [solaður̄] -
Bakio be 1: [βé] -
Bakio sala sála 2: [śála] -
Bardoze zola zóla 1: [sóla] -
Barkoxe zoladüa zolad´üa 1: [solaðýa] -
Barkoxe taula táula 2: [táu̯la] -
Beasain suelo súeloá 1: [śúeloá] -
Beasain suelo suélo 2: [śwélo] -
Beasain solairu soláiru 3: [śolái̯ru] -
Behorlegi zola zóla 1: [sóla] -
Beizama suelo sueló 1: [śweló] -
Beizama solairu soláiru 1: [śolái̯ru] -
Bergara suelo suélo 1: [śwélo] -
Bermeo be béi 1: [βéi̯] -
Bermeo piso píso 2: [píśo] -
Berriz suelo suélo 1: [śwélo] -
Beruete solairu sólairó 1: [śólai̯ró] -
Beruete asentu zurezko asentú zurezkó 2: [aśentú sureskó] -
Beskoitze zola zóla 1: [sóla] -
Bidarrai trona tróna 1: [tróna] -
Bidarrai karlaza karlaza 2: [kar̄laza] -
Bolibar be bée 1: [bée] -
Busturia be 1: [βé] -
Deba suelo suélo 1: [śwélo] -
Dima selei sélei 1: [śélei̯] -
Domintxaine zoladüa zoládüra 1: [soláðyra] -
Domintxaine zola zóla 2: [sóla] -
Donamaria solairu soláiru 1: [śolái̯ru] -
Donibane Lohizune zola zolá 1: [solá] -
Donostia ol óla 1: [óla] -
Donostia sola sola 1: [śola] -
Donostia zoru zorúa 2: [sorúa] -
Dorrao / Torrano zoru zóru 1: [sóru] -
Eibar suelo suélo 1: [śwélo] -
Elantxobe egurresko bei egurresko béi 1: [eɣur̄eśko βéi̯] -
Elduain solairu sóláirú 1: [śólái̯rú] -
Elgoibar suelo suélo 2: [śuélɔ] -
Elorrio tabla tábla 1: [táβla] -
Erratzu sorallu sóallu 2: [śóaʎu] -
Errezil suelo sueló 1: [śweló] -
Errezil solairu solairú 2: [śolai̯rú] -
Errigoiti be bei 1: [bei̯] -
Eskiula zoladüa zólad´üa 1: [sólaðýa] -
Etxalar solairu soláiru 1: olái̯ru] -
Etxaleku ol ólák 1: [ólák] -
Etxarri (Larraun) solairu sólairú 1: [śólai̯rú] -
Etxebarri be 2: [βé] -
Etxebarria suresko sala surésko sála 1: [śuréśko śála] -
Eugi zoladura zoladúre 1: [solaðúre] -
Ezkio-Itsaso suelo sueló 1: [śweló] -
Ezkio-Itsaso solairu soláiru 2: [śolái̯ru] -
Ezkurra asentu asentú 1: [aśentú] -
Ezterenzubi zola zóla 1: [sóla] -
Gaintza suelo sueló 1: [śweló] -
Gamarte zoladura zólaura 1: [sólaura] -
Gamiz-Fika be be 1: [be] -
Garrüze zola zóla 1: [sóla] -
Garrüze tronadura trónaura 1: [trónaura] -
Getaria suelo sueló/zueló 1: [s̟weló] -
Getxo sala sála 1: [śála] -
Gizaburuaga be 1: [βé] -
Goizueta solairu soláirú 1: [śolái̯rú] -
Hazparne zola zóla 1: [sóla] -
Hendaia zola zolá 1: [solá] -
Hernani suelo sueló 1: [śwɛló] -
Hernani egurrezko suelo egúrrezko súeluá 2: [eɣúr̄esko śúeluá] -
Hondarribia tarima taríma 1: [taríma] -
Hondarribia sola sola 1: [śola] -
Ibarruri (Muxika) be 1: [βé] -
Igoa solairu sólairú 1: [śólai̯rú] -
Igoa entarime éntarimé 2: [éntarimé] -
Ikaztegieta suelo suélon 1: [śwelon] -
Ikaztegieta etxe zoru etxé zoru 2: [etʃé soru] -
Irisarri zoladura zólaúrr 1: [sólaú] -
Irisarri tronaur trrónaúrr 2: [tRónaú] -
Itsasu taula táula 1: [táu̯la] -
Izturitze zoladura zoládura 1: [soláðura] -
Jaurrieta zerrol zerróla 1: [ser̄óla] -
Jutsi taulazko zoladura taulazko zoladura 1: [tau̯lasko solaðura] -
Jutsi tronadura tronadura 2: [tronaðura] -
Kortezubi be 1: [βé] -
Landibarre zola zola 1: [sola] -
Landibarre planxer plánxer 2: [plánʃer̄] -
Larrabetzu be olesko be olésko 1: [βe oléśko] -
Larraine zoladüa zoladüa 1: [solaðya] -
Larzabale zola zola 1: [sola] -
Lasarte-Oria tarima tarimá 1: [tarimá] -
Lasarte-Oria zolera zolerá 2: [solerá] -
Laukiz sala sála 1: [śála] -
Legazpi zoru zórue 1: [sórue] -
Leintz Gatzaga suelo suélo 1: [śwélo] -
Leioa oñatze oñátze 1: [oɲátse] -
Leitza solairu soláirú 1: [śolái̯rú] -
Leitza asentu asentú 2: [aśentú] -
Lekaroz sorallu sorallú 1: [śoraʎú] -
Lekeitio be 1: [βé] -
Lemoa selei sélei 1: [śélei̯] -
Lemoiz be 1: [βé] -
Luzaide / Valcarlos zoladura zoládurá 1: [soláðurá] -
Makea zola zóla 1: [sóla] -
Mañaria be be 1: [be] -
Mendaro suelo suélo 1: [śwélo] -
Mendata be 1: [βé] -
Mezkiritz zola zóla 1: [sóla] -
Montori parketa parkéta 1: [paRkéta] -
Mugerre taulatu taulatu 1: [tau̯latu] -
Mugerre parketa parketa 2: [par̄keta] -
Mungia be be 1: [be] -
Oderitz entarime entárimé 1: [entárimé] -
Oiartzun suelo sueló 1: [śweló] -
Oiartzun solairu soláiru 2: [śolái̯ru] -
Oiartzun tarima tarímá 3: [tarímá] -
Oñati zoru sóru 1: [śóru] -
Ondarroa suelo suélo 1: [śwélo] -
Orexa suelo suélo 1: [śwélo] -
Orexa solairu soláiru 1: [śolái̯ru] -
Orio suelo sueló 1: [śweló] -
Orozko suresko selai suresko sélai 1: [śureśko śélai̯] -
Pagola zoladüa zoládüa 1: [soláðya] -
Pagola zola zolá 2: [solá] -
Pasaia tarima tárimá 1: [tárimá] -
Santa Grazi zola zóla 1: [sóla] -
Sara taula táula 1: [táu̯la] -
Sara parketa parkéta 2: [paRkéta] -
Senpere zola zóla 1: [sóla] -
Sohüta taublatü taublatü 1: [tablaty] -
Sondika esto ésto 1: [éśto] -
Suarbe tarima taríme 1: [taríme] -
Suarbe entarime entaríme 2: [entaríme] -
Sunbilla solairu soláiru 1: [śolái̯ru] -
Tolosa solairu soláidú 1: [śolái̯ðú] -
Uharte Garazi zoladura zoládur 1: [soláður̄] -
Urdiñarbe zoladüa zolad´üa 1: [solaðýa] -
Urketa parketa parkéta 1: [paRkéta] -
Urketa parka párka 2: [páRka] -
Urketa plantxeta plántxeta 4: [plántʃeta] -
Urretxu suelo suélo 1: [śwélo] -
Ürrüstoi zoladüa zolad´üa 1: [solaðýa] -
Uztaritze zola zóla 1: [sóla] -
Uztaritze zolataula zólatáula 1: [sólatáu̯la] -
Uztaritze taulazola táulazóla 2: [táu̯lasóla] -
Zaratamo selei sélei 1: [śélei̯] -
Zeanuri sala sála 1: [śála] -
Zeberio etzeselei etzesélei 1: [etseśélei̯] -
Zeberio etzesolu etzesólu 2: [etseśólu] -
Zegama suelo sueló 1: [śweló] -
Zegama oldura óldurá 2: [ɔ́ldurá] -
Zilbeti zola zurezko zóla zurézkoa 1: [sóla suréskoa] -
Zilbeti zurezko zola zurézko zóla 2: [surésko sóla] -
Zollo (Arrankudiaga) salasoru salásoru 1: [śaláśoru] -
Zornotza sala sála 1: [śála] -
Zugarramurdi zurezko zola zurézko zolá 1: [surésko solá] -
 

2276: suela / semelle / shoe sole

 • Gaia: Oinetakoak
 • Galdera (es): suela
 • Galdera (fr): semelle
 • Galdera (en): shoe sole
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Hondarribia sol sol 1: [śol] -
 
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper