Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

161 emaitza 907 bilaketarentzat

907: panal / rayon de miel / honeycomb

  • Gaia: Erlea
  • Galdera (es): panal
  • Galdera (fr): rayon de miel
  • Galdera (en): honeycomb
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta panale panále 1: [panále] -
Ahetze breska bréska 1: [bRéśka] -
Aia abaska abáska 1: [aβáśka] -
Aldude beaska beáska 1: [beáśka] -
Alkotz freska fréska 1: [fréśka] -
Altzai erlin orraze erlín orrazía 2: [er̄lín or̄asía] -
Altzai orrazü orrázü 3: [or̄ásy] -
Altzürükü orraze orráze 1: [or̄áse] -
Amezketa abeaska abéaská 1: [aβéaśká] -
Andoain abaska ábáská 1: [áβáśká] -
Aniz balaska bálaska 1: [bálaśka] -
Aramaio abau ábau 1: [áβau̯] -
Araotz (Oñati) abao abáo 1: [aβáo] -
Arbizu panel pánelák 1: [pánelák] -
Arboti orratze orrátzia 2: [or̄átsja] -
Arboti orraze orráze 3: [or̄áse] -
Armendaritze erle orraze erlé orrazé 1: [er̄lé or̄asé] -
Arnegi freska fréska 1: [fréśka] -
Arrangoitze orraze orráze 3: [oRáse] -
Arrasate abau ábau 1: [áβau̯] -
Arrazola (Atxondo) abau ábau 1: [áβau̯] -
Arrieta kanal kanál 1: [kanál] -
Arroa (Zestoa) abaska abásk 1: [aβá:śk] -
Arrueta orraze orrazé 2: [or̄asé] -
Asteasu erle abaska erlé abaská 1: [ɛr̄lé aβaśká] -
Ataun abaska abaská 1: [aβaśká] -
Azkaine orraze orrázeka 1: [oRáseka] -
Azkoitia abaro abáro 1: [aβáro] -
Azpeitia abaraska abáraská 1: [aβáraśká] -
Baigorri erle orraz erle orraz 1: [eRle oRas] -
Bakio kaparra kapárra 1: [kapár̄a] -
Bardoze orraze orráze 1: [oRáse] -
Barkoxe ezti orhatz ezti orhátz 1: [esti or̄háts] -
Bastida orratze orrátze 1: [oRátse] -
Beasain abaska ábaska 1: [áβaśka] -
Behorlegi braska braská 1: [br̄aśká] -
Behorlegi erle orraze erlé orrazé 1: [er̄lé or̄asé] -
Beizama abaska abáská 1: [aβáśká] -
Bergara panal pánal 1: [pánal] -
Bergara abao ábaó 1: [áβaó] -
Berriz panal pánal 1: [pánal] -
Berriz aba ába 3: [áβa] -
Beruete peaska péaská 1: [péaśká] -
Beskoitze peska péska 1: [péśka] -
Bidarrai perexka peréxka 1: [peréʃka] -
Bolibar abau abáu 1: [aβáu̯] -
Busturia erle abi erlé abi 1: [er̄lé aβi] -
Deba panel panél 7: [panɛ́l] -
Dima abe ábe 1: [áβe] -
Domintxaine orrazia orrázia 1: [or̄ásja] -
Donibane Lohizune bereska bereská 1: [βereśká] -
Donostia atereska atéreska 1: [atéreśka] -
Dorrao / Torrano panal pánal 1: [pánal] -
Eibar abau ábau 1: [áβau̯] -
Elantxobe panal panál 1: [panál] -
Elduain aberaska abéraská 1: [aβɛ́raśká] -
Elgoibar abao abáo 1: [aβáo] -
Elorrio abau ábau 1: [áβau̯] -
Erratzu orrax orráx 1: [or̄áʃ] -
Errezil abaska abáska 1: [aβáśka] -
Errigoiti aba ába 1: [áβa] -
Eskiula orraze orráze 1: [or̄áse] -
Etxalar bereska beréska 1: [βeréśka] -
Etxaleku freska freská 1: [freśká] -
Etxarri (Larraun) peaska péaská 1: [péaśká] -
Etxebarri panal panál 1: [panál] -
Etxebarria abao abáo 1: [aβáo] -
Eugi orrazi orrázi 1: [or̄ási] -
Eugi panale panáleak 2: [panáleak] -
Ezkio-Itsaso markes markés 1: [mar̄kéś] -
Ezkurra peraska peraská 1: [peraśká] -
Ezterenzubi orraze orraze 1: [or̄ase] -
Ezterenzubi braska bráska 1: [bráśka] -
Gaintza ezti sare eztí saré 1: [estí śaré] -
Gamarte orrazia orrázia 1: [or̄ásia] -
Gamarte braska bráska 2: [bráśka] -
Gamiz-Fika aba ába 1: [áβa] -
Garrüze orraze orráze 1: [ɔr̄áse] -
Getaria abaraska abáraská 1: [aβáraśká] -
Getxo saparra sáparra 1: [śápar̄a] -
Gizaburuaga abau ábau 1: [áβau̯] -
Goizueta berexka beréxka 1: [beréʃka] -
Hazparne erle orraze érle orráze 1: [éRle oRáse] -
Hendaia orraze orráze 1: [oRáse] -
Hernani beazka beázká 1: øáská] -
Hernani beaska beaská 2: [βeaśká] -
Hondarribia greska greska 1: [greśka] -
Ibarruri (Muxika) aba ába 1: [áβa] -
Igoa breska breská 1: [breśká] -
Ikaztegieta aberaska abéraska 1: [aβéraśka] -
Irisarri breska bréska 2: [bRéśka] -
Itsasu peska péska 1: [péśka] -
Izturitze orraze orraze 1: [or̄ase] -
Jaurrieta panal panál 1: [panál] -
Jutsi orraze orraze 1: [or̄ase] -
Kortezubi aba ába 1: [áβa] -
Landibarre orraze orrazé 1: [or̄asé] -
Larrabetzu abia ábia 1: [áβia] -
Larrabetzu panal panál 2: [panál] -
Larraine erle orraze erle orráze 1: [er̄le or̄áse] -
Larzabale orraze orráze 1: [or̄áse] -
Lasarte-Oria erlemaill erlémaill 1: [er̄lémai̯ʎ] -
Laukiz saparra sáparra 1: [śápar̄a] -
Legazpi ezti markats eztí markáts 1: [estí mar̄kátś] -
Legazpi ezti markatza ezti markatza 2: [esti mar̄katsa] -
Leintz Gatzaga panal pánal 1: [pánal] -
Leioa saparra saparra 1: [śapar̄a] -
Leitza peraska peraská 1: [peraśká] -
Lekaroz orrax orráx 1: [ɔr̄áʃ] -
Lekeitio parra párra 1: [pár̄a] -
Lemoa abe ábe 1: [áβe] -
Lemoiz sapar sápar 1: [śápar̄] -
Luzaide / Valcarlos breska bréska 1: [bréśka] -
Luzaide / Valcarlos freska fréska 2: [fréśka] -
Makea orraze orráze 1: [or̄áse] -
Makea peeska péeska 2: [péeśka] -
Mañaria panal pánal 1: [pánal] -
Mañaria abie ábie 1: [áβie] -
Mendaro abao abáo 1: [aβáo] -
Mendata aba ába 1: [áβa] -
Mezkiritz panale panáletán 1: [panáletán] -
Montori orraze orráze 1: [or̄áse] -
Mugerre fleska fleska 1: [fleśka] -
Mungia panal panál 1: [panál] -
Oderitz peaska péaská 1: [péaśká] -
Oiartzun bereska beréská 1: [βeréśká] -
Oñati abarau abárau 1: [aβárau̯] -
Ondarroa abau ábau 1: [áβau̯] -
Orexa aberaska aberáska 1: [aβɛráśka] -
Orio abaska abáska 1: [aβáśka] -
Orozko abe ábe 1: [áβe] -
Otxandio abai ábai 1: [áβai̯] -
Pagola orraze orráze 1: [or̄áse] -
Pasaia panel pánelá 1: [pánelá] -
Pasaia eutza éutzá 2: [éu̯tsá] -
Santa Grazi orraze orráze 1: [or̄áse] -
Sara measka measká 1: [meaśká] -
Sara orraze orráze 2: [oRáse] -
Sara orratz orrátz 3: [oRáts] -
Senpere peaska peáska 1: [peáśka] -
Sohüta erle orraze érle orráze 3: [ér̄le or̄áse] -
Sondika tableta tabléta 1: [taβléta] -
Suarbe panal pánal 1: [pánal] -
Sunbilla bereska beréska 1: [beréśka] -
Tolosa abeaska ábeaská 1: [áβeaśká] -
Urdiain paneka panéka 1: [panéka] -
Urdiñarbe orratzü orrátzü 1: [or̄átsy] -
Urketa erleogi érleógi 1: [éRleóɣi] -
Urretxu panel pánel 1: [pánɛl] -
Ürrüstoi orraze orráze 1: [or̄áse] -
Uztaritze peska péska 1: [péśka] -
Zaratamo panal panál 1: [panál] -
Zaratamo abe ábe 1: [áβe] -
Zeanuri abai abái 1: [aβái̯] -
Zeberio abai ábai 1: [áβai̯] -
Zegama markats markáts 1: [mar̄kátś] -
Zegama panal panál 2: [panál] -
Zilbeti eztileku éztilékue 1: [éstilékue] -
Zollo (Arrankudiaga) aba ába 1: [áβa] -
Zornotza aba ába 1: [áβa] -
Zugarramurdi beraska beráska 1: [βeráśka] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper