Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

193 emaitza 899 bilaketarentzat

899: maullar / miauler / meow (to)

  • Gaia: Txakurra
  • Galdera (es): maullar
  • Galdera (fr): miauler
  • Galdera (en): meow (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta marraka marráka 1: [mar̄áka] -
Ahetze miau in miáu in 1: [miáu̯ in] -
Ahetze marrakaka marrákaka 1: [maRákaka] -
Aia miauka míauka 2: [míau̯ka] -
Aia marruz ai márruz ái 3: [már̄us ái̯] -
Aldude marraka márraká 1: [már̄aká] -
Aldude marrazka marrazká 2: [mar̄aská] -
Alkotz miarrauke miarráuke 1: [mjar̄áu̯ke] -
Alkotz miauke miáuke 2: [mjáu̯ke] -
Altzai marrakaz ari marrákaz aí 1: [mar̄á:kas aí] -
Altzai miauz ai miáuz ái 2: [miá:u̯s ái] -
Altzürükü marrakaz marrákaz 1: [mar̄ákas] -
Amezketa miau míáu 1: [míáu̯] -
Amezketa marruz márruz 2: [már̄us] -
Andoain miau míau 1: [míau̯] -
Aniz ñarraukeka ñarráukeka 2: [ɲar̄áu̯keka] -
Aramaio miau míau 1: [míau̯] -
Araotz (Oñati) miau miáu 1: [mjáu̯] -
Arbizu marrakas márrakás 1: [már̄akáś] -
Arboti marrumaz márrumaz 1: [már̄umas] -
Armendaritze ñauka ñáuka 1: [ɲáu̯ka] -
Armendaritze gatu marraka gatú marraká 1: [ɣatú mar̄aká] -
Armendaritze marruma marrúma 2: [mar̄úma] -
Arnegi marrakaka ari marrákaka ári 1: [mar̄ákaka ári] -
Arrangoitze marruma egin marrúma egín 1: [maRúma eɣín] -
Arrasate miau miáu 1: [mjáu̯] -
Arrazola (Atxondo) miau eiñ miáu eiñ 1: [mjáu̯ ei̯ɲ] -
Arrieta miauke míauke 1: [míau̯ke] -
Arroa (Zestoa) miau miáu 1: [mjáu̯] -
Arrueta miaulaka ari miaulaka ári 1: [mjau̯laka ári] -
Asteasu miaukai míaukái 2: [míau̯kái̯] -
Asteasu marruka márruka 3: [már̄uka] -
Ataun mao mao máo máo 1: [máo máo] -
Ataun marroiz marróiz 3: [mar̄ói̯s] -
Ataun orroiz orróiz 4: [or̄ói̯s] -
Azkaine marruma marrúmá 1: [maRúmá] -
Azkoitia miau miau miáu miáu 1: [mjáu̯ mjáu̯] -
Azkoitia mau mau máu máu 2: [máu̯ máu̯] -
Azkoitia marruz ai marrúz ái 3: [mar̄ús ái̯] -
Azkoitia katuorro katuórro 5: [katuɔ́r̄ɔ] -
Azpeitia maoka ai máoka ái 2: [máoka ái̯] -
Baigorri marraska marraska 1: [maRaśka] -
Bakio miau ein míau ein 1: [míau̯ ei̯n] -
Bardoze ñauka ari ñáuka ari 1: [ɲáu̯ka ari] -
Barkoxe marraka marráka 1: [mar̄áka] -
Bastida miaulan míaulan 1: [míau̯lan] -
Beasain miau miáu 1: [miáu̯] -
Beasain marroiz marróiz 2: [mar̄ói̯s] -
Beasain makakorroiak makákorroiak 4: [makákor̄oi̯ak] -
Behorlegi gatu marraka gatu marraká 1: [ɣatu mar̄aká] -
Beizama miaukai míaukái 2: [míau̯kái̯] -
Beizama marruka - ai márruka - ái 2: [már̄uka - ái̯] -
Bermeo miau iñ míau iñ 1: [míau iɲ] -
Berriz miaukegon míaukegon 1: [míau̯keɣon] -
Beruete marrakaz marrákaz 2: [mar̄ákas] -
Beruete miau miau miáu miáu 3: [mjáu̯ mjáu̯] -
Beskoitze marrumaz aizan marrumáz áizan 1: [maRumás ái̯san] -
Beskoitze marruma in marruma ín 2: [maRuma ín] -
Bidarrai ñaunka ari ñáunka arí 1: [ɲáu̯ŋka arí] -
Bolibar miau ein míau ein 2: [míau̯ ei̯n] -
Busturia miau míau 1: [míau̯] -
Deba meaukai méaukái 1: [méau̯kái̯] -
Deba marrusa marrúsa 2: [mar̄úśa] -
Dima miau miáu 1: [mjáu̯] -
Domintxaine marrakaz marrákaz 1: [mar̄ákas] -
Donamaria miauke miáuke 1: [miáu̯kə] -
Donibane Lohizune miau miáu 1: [mjáu̯] -
Donibane Lohizune xurrunga xurrúnga 2: [ʃuRúŋga] -
Donostia miau miau 1: [mjau̯] -
Dorrao / Torrano marrakas marrákas 2: [mar̄ákaź] -
Eibar miau míau 1: [míau̯] -
Elantxobe miau ein míau ein 1: [míau̯ ei̯n] -
Elduain miauka míauka 1: [míau̯ka] -
Elduain marrakaz marrákaz 2: [mar̄ákas] -
Elgoibar miau míau 1: [míau̯] -
Erratzu ñauka ñáuka 2: [ɲáu̯ka] -
Errezil miauka ai miáuka ái 2: [mjáu̯ka ái̯] -
Errezil miauka dabill miáuka dabíll 3: [mjáu̯ka ðaβíʎ] -
Errezil orruaz ai orrúaz ái 4: [ɔr̄úas ái̯] -
Errigoiti miau míau 1: [míau̯] -
Eskiula ñauz ñáuz 1: [ɲáu̯s] -
Etxalar marrauka marráuka 1: [mar̄áu̯ka] -
Etxalar miauka miáuka 2: [miáu̯ka] -
Etxaleku marraka márraká 1: [már̄aká] -
Etxarri (Larraun) marrakas márrakás 1: [már̄akáś] -
Etxebarri miau miáu 1: [miáu] -
Etxebarria miau in míau in 2: [míau̯ in] -
Etxebarria miaukeon míaukeón 3: [míau̯keón] -
Etxebarria marrauke ibili marráuke ibíli 4: [mar̄áu̯ke i̯βíli] -
Eugi ai de marrekaka ái de marrékaká 1: [ái̯ ðe mar̄ékaká] -
Ezkio-Itsaso miaukai míaukái 2: [míau̯kái̯] -
Ezkurra miauka míauka 3: [míau̯ka] -
Ezterenzubi marraka marráka 1: [mar̄áka] -
Gaintza miau míáu 1: [míáu̯] -
Gaintza marrakaz marrákaz 2: [mar̄ákas] -
Gamarte miauka míauka 1: [míau̯ka] -
Gamiz-Fika miau eiñ míau eiñ 1: [míau̯ ei̯ɲ] -
Gamiz-Fika orroi egiñ órroi egíñ 2: [ór̄oi̯ eɣíɲ] -
Getaria miau míáu 1: [míáu̯] -
Getaria makakorruak makákorruák 2: [makákɔr̄uák] -
Getxo miaukada miaukáda 1: [mjau̯káða] -
Gizaburuaga miau míau 1: [míau̯] -
Goizueta marraka marráká 1: [mar̄áká] -
Hazparne ñauka ai ñaúka ai 1: [ɲaúka ai̯] -
Hendaia miauka míauka 2: [míau̯ka] -
Hernani miauka míauka 1: [míaka] -
Hernani marragaz marrágaz 2: [mar̄áɣas] -
Hondarribia miau miau 1: [mjau̯] -
Hondarribia marramauka marramauka 1: [mar̄amau̯ka] -
Ibarruri (Muxika) miau eiñ míau eiñ 1: [míau̯ ei̯ɲ] -
Igoa marrakas márrakás 1: [már̄akáś] -
Igoa miau miáu 2: [mjáu̯] -
Ikaztegieta miau in miáu in 1: [miáu̯ in] -
Ikaztegieta marruka ai márruka ai 2: [már̄uka ai̯] -
Irisarri marraka in marráka ín 1: [maRáka ín] -
Itsasu miauka ai miauká aí 2: [miau̯ká aí] -
Izturitze marruma marrúma 1: [mar̄úma] -
Jaurrieta marrakaz marrákaz 1: [mar̄ákas] -
Jutsi marrakaz marrakaz 1: [mar̄akas] -
Kortezubi miau míau 1: [míau̯] -
Landibarre marrakaz ari marrákaz arí 2: [mar̄ákas arí] -
Larrabetzu miau míau 1: [míau̯] -
Larrabetzu marramiau marramíau 1: [mar̄amíau̯] -
Larraine marraka marráka 1: [mar̄áka] -
Larzabale marrakaz ari marrakáz ari 1: [mar̄akás ari] -
Lasarte-Oria marruska márruská 1: [már̄uśká] -
Lasarte-Oria miauka miauka 1: [miau̯ka] -
Laukiz miao miáo 1: [mjáo] -
Legazpi miauka míauka 1: [míau̯ka] -
Legazpi miauz míauz 2: [míau̯s] -
Legazpi marrusaz marrusaz 3: [mar̄uśas] -
Leintz Gatzaga meau meáu 1: [meáu̯] -
Leioa miau miáu 1: [mjáu̯] -
Leitza marrakaz marrákaz 2: [mar̄ákas] -
Lekaroz marrauke marráuke 2: [mar̄áu̯ke] -
Lekeitio miau miáu 1: [mjáu̯] -
Lemoa meau in meáu in 1: [meáu̯ in] -
Lemoiz miau miáu 1: [miáu̯] -
Luzaide / Valcarlos marrakaz ari marrákaz ái 1: [mar̄ákas ái̯] -
Makea marrakaz ari marrákaz arí 1: [maRákas arí] -
Mañaria miau eiñ míau éiñ 1: [míau̯ éi̯ɲ] -
Mendaro miau míáu 1: [míáu̯] -
Mendaro marrau márráu 2: [már̄áu̯] -
Mendaro meau méáu 3: [mé áu̯] -
Mendata miau míau 1: [míau̯] -
Mezkiritz marrakaz marrákaz 1: [mar̄ákas] -
Mezkiritz miau miáu 2: [miáu̯] -
Montori ñaukan ñáukan 1: [ɲáu̯kan] -
Mugerre marrumaz ari marrumaz ari 1: [mar̄umas ari] -
Mungia miauke egon míauke egón 1: [míau̯ke eɣón] -
Oderitz marrakas márrakás 1: [már̄akáś] -
Oiartzun marrakaz ari marrákaz ái 2: [mar̄ákas ái̯] -
Oñati miau iñ miáu iñ 1: [mjáu̯ iɲ] -
Ondarroa miau míau 1: [míau̯] -
Orexa miauka míauka 1: [míau̯ka] -
Orexa marruka márruka 2: [már̄uka] -
Orio miauka míauka 2: [míau̯ka] -
Orio marru marrúa 3: [mar̄úa] -
Orozko miau miáu 1: [miáu̯] -
Orozko marraka marráka 1: [mar̄áka] -
Otxandio miau miáu 1: [miáu̯] -
Pagola marraka marráka 1: [mar̄áka] -
Pasaia marrakez marrákez 1: [mar̄ákes] -
Pasaia miauka míauká 1: [míau̯ká] -
Santa Grazi marraka marraká 1: [mar̄aká] -
Sara marrumaka ai marrúmaká ai 1: [maRúmaká ai̯] -
Senpere miutaka ai miútaka ái 1: [miútaka ái̯] -
Sohüta marrakaz marrákaz 1: [mar̄ákas] -
Sohüta miau miau 2: [mjau̯] -
Sondika miau miáu 1: [mjáu̯] -
Suarbe miauke miáuke 2: [mjáu̯ke] -
Suarbe marrau marráu 3: [mar̄áu̯] -
Sunbilla narrauka narráuka 1: [nar̄áu̯ka] -
Tolosa miauka míauká 2: [míau̯ká] -
Tolosa makakorroka makákorroka 3: [makákor̄oka] -
Uharte Garazi marrakaz marrákaz 1: [mar̄ákas] -
Urdiñarbe marrakaz ari marrákaz aí 1: [mar̄ákas aí] -
Urketa miolatu miólatzen 1: [mjólatsen] -
Urretxu miauka ai miáuka ái 1: [mjáu̯ka ái̯] -
Urretxu marrusa marrúsa 2: [mar̄úśa] -
Ürrüstoi ñau ñau 1: [ɲau̯] -
Uztaritze marrakatu marrákatu 1: [maRákatu] -
Uztaritze miauka ai míauka ári 2: [míau̯ka ári] -
Zaratamo ein - miauka ein - míauka 1: [ei̯n - míau̯ka] -
Zaratamo marmaxau in marmáxau in 2: [mar̄máʃau̯ in] -
Zeanuri miao miáo 1: [mjáo] -
Zeberio miau miáu 1: [miáu̯] -
Zegama miauka ai miáuka ái 2: [mjáu̯ka ái̯] -
Zilbeti marrumieka marrúmieka 1: [mar̄úmjeka] -
Zollo (Arrankudiaga) miau miáu 1: [miáu̯] -
Zornotza miau miáu 1: [miáu̯] -
Zugarramurdi marrumaka aitu marrúmaká aitú 1: [mar̄úmaká ai̯tú] -
Zugarramurdi marroxka marroxkák 2: [mar̄oʃkák] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper