Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

239 emaitza 736 bilaketarentzat

736: rebaño de ovejas / troupeau de moutons / flock of sheep

  • Gaia: Etxabereak: ardiak
  • Galdera (es): rebaño de ovejas
  • Galdera (fr): troupeau de moutons
  • Galdera (en): flock of sheep
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta ardi saldo árdi sáldo 1: [ár̄ði śálðo] -
Ahetze artalde artálde 1: [aRtálde] -
Aia artalde artaldé 1: [ar̄taldé] -
Aldude ardi tropa ardí tropá 1: [ar̄ðí tropá] -
Aldude artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Alkotz ardi multzo árdi múltzué 1: [ár̄ði múltsué] -
Alkotz artalde artáldia 2: [ar̄tálðia] -
Altzai ardi saldo ardi sáldo 1: [ar̄di śáldo] -
Altzai artolha artolhá 2: [ar̄tolhá] -
Altzürükü ardi saldo árdi sáldo 1: [ár̄di śáldo] -
Altzürükü artolha arrtolhá 4: [ar̄tolhá:] -
Amezketa artalde artáldé 1: [ar̄táldé] -
Andoain artalde ártáldé 1: [ártáldé] -
Andoain ardi saill árdí sáill 2: [ár̄ðí śáʎ] -
Aniz ardi - multzu ardí - multzú 1: [ar̄ðí - multsú] -
Aramaio ardi mordo árdi mordo 1: [ár̄ði mor̄ðo] -
Aramaio errebaño errébaño 2: [er̄éβaɲo] -
Araotz (Oñati) artalde artálde 1: [ar̄tálðe] -
Arbizu artalde ártaldé 1: [ár̄taldé] -
Arbizu arsaldo ársaldó 3: [ár̄śaldó] -
Arboti arthalde arthálde 1: [ar̄thálde] -
Armendaritze ardi tropa ardí tropá 1: [ar̄dí tropá] -
Arnegi artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Arrangoitze ardi multzo árdi múltzo 1: [áRði múltso] -
Arrangoitze artalde artálde 1: [aRtálde] -
Arrasate errebaño errébaño 1: [er̄éβaɲo] -
Arrazola (Atxondo) ardi errebañu arrdí errebañu 1: [ar̄ðí er̄eβaɲu] -
Arrieta errebañu errebáñu 1: [er̄eβáɲu] -
Arroa (Zestoa) artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Arroa (Zestoa) ardisall ardísáll 2: [ar̄ðíśáʎ] -
Arrueta tropa tropá 1: [tropá] -
Arrueta artalde artálde 1: [ar̄táldɛ] -
Arrueta ardi tropa arrdí tropá 2: [ar̄ðí tropá] -
Asteasu artalde artaldé 1: [ar̄taldé] -
Ataun artalde artaldé 1: [ar̄taldé] -
Azkaine tropa tropá 1: [tropá] -
Azkaine artalde artáldia 2: [ar̄táldia] -
Azkaine ardi andana ardí andána 2: [ar̄ðí andána] -
Azkoitia artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Azpeitia artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Baigorri ardi tropa ardi tropa 1: [aRði tropa] -
Baigorri ardi saldo ardi saldo 1: [aRði śaldo] -
Baigorri arthalde arthalde 2: [aRthalde] -
Bakio errebañu errebáñu 1: [er̄eβáɲu] -
Bakio artedi artédi 1: [ar̄téði] -
Bakio artegi artégi 2: [ar̄téɣi] -
Bardoze ardi tropa árdi trópa 1: [árdi trópa] -
Bardoze tropa trópa 2: [trópa] -
Barkoxe arresaldo arresáldo 1: [ar̄eśáldo] -
Barkoxe arthola arthóla 2: [arthóla] -
Bastida andana andána 1: [andána] -
Bastida ardi frango ardi frángo 2: [aRði fráŋgo] -
Beasain artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Behorlegi artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Behorlegi ardi saldo ardí saldo 1: [ar̄dí śaldo] -
Behorlegi multxo múltxo 2: [múltʃɔ] -
Beizama artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Bergara artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Bergara errebañu errebáñu 1: [er̄eβáɲu] -
Bermeo manada manáda 1: [manáða] -
Berriz errebaño érrebáño 1: [ér̄eβáɲo] -
Berriz artalde ártalde 1: [ár̄talde] -
Beruete artalde artaldé 1: [ar̄taldé] -
Beskoitze ardi tropa ardí trópa 1: [aRðí tRópa] -
Beskoitze artalde artálde 1: [aRtálde] -
Bidarrai ardi mulzo ardí múlzo 1: [ar̄ðí múlso] -
Bidarrai ardi tropa arrdí trópa 2: [ar̄ðí trópa] -
Bolibar ardi errebañu ardí errebáñu 1: [ar̄ðí er̄eβáɲu] -
Bolibar artalde artálde 2: [ar̄tálde] -
Busturia ato áto 1: [áto] -
Deba artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Dima errebañu errebáñu 1: [er̄eβáɲu] -
Dima artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Domintxaine arthalde arthálde 1: [ar̄thálde] -
Domintxaine saldo sáldo 2: [śáldo] -
Donamaria artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Donibane Lohizune artalde artálde 1: [aRtálde] -
Donibane Lohizune ardi multzo ardi multzo 1: [ar̄di multso] -
Donibane Lohizune ardi tropa ardí tropa 3: [aRðí tRopa] -
Donostia artalde artalde 1: [ar̄talde] -
Donostia saill saill 2: [śai̯ʎ] -
Dorrao / Torrano artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Dorrao / Torrano ardi saldo árdi sáldo 2: [ár̄ði śáldo] -
Eibar ardi errebaño ardí errébaño 2: [ar̄ðí ɛr̄ɛ́βaɲo] -
Elantxobe ardi manada ardí manada 1: [ar̄ðí manaða] -
Elantxobe ardi errebaño ardí errebáño 1: [ar̄ðí er̄eβáɲo] -
Elduain artalde ártáldé 1: [ár̄táldé] -
Elduain ardi sall ardí sáll 1: [ar̄ðí śáʎ] -
Elgoibar artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Elorrio errebañu errebáñu 1: [er̄eβáɲu] -
Erratzu artalde artaldé 1: [ar̄taldé] -
Erratzu ardi multzo ardí multzó 1: [arðí multsó] -
Errezil artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Errigoiti ardi pillo ardi pillo 1: [ar̄ði piʎo] -
Errigoiti errebañu errebáñu 1: [er̄eβáɲu] -
Errigoiti artalde artálde 4: [ar̄tálde] -
Errigoiti ato áto 5: [áto] -
Errigoiti aldra áldra 6: [áldra] -
Eskiula ardi saldo ardi sáldo 1: [ar̄di śáldo] -
Eskiula saldo sáldo 2: [śáldo] -
Etxalar artalde artaldé 1: [ar̄taldé] -
Etxaleku artalde artaldé 1: [ar̄taldé] -
Etxarri (Larraun) artalde artáldé 1: [ar̄táldé] -
Etxebarri errebañu errébañu 1: [er̄éβaɲu] -
Etxebarria artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Etxebarria ardi errebaño ardí errébañó 2: [ar̄ðí ɛr̄ɛ́βaɲó] -
Eugi ardi saldo ardí sáldoa 1: [ar̄ðí śáldoa] -
Ezkio-Itsaso artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Ezkurra artalde artaldé 1: [ar̄taldé] -
Ezterenzubi tropa trópa 1: [trópa] -
Ezterenzubi saldo sáldo 1: [śáldo] -
Ezterenzubi artalde artálde 2: [ar̄tálde] -
Gaintza artalde artáldé 1: [ar̄táldé] -
Gaintza sall sallé 2: [śaʎé] -
Gaintza ardi sall ardí sáll 3: [ar̄ðí śáʎ] -
Gamarte ardi saldo árdi sáldo 1: [ár̄di śáldo] -
Gamarte arthalde arthálde 1: [ar̄thálde] -
Gamarte ardi multzo ardi multzo 2: [ar̄di multso] -
Gamiz-Fika errebañu errebáñú 1: [er̄eβáɲú] -
Garrüze ardi tropa ardí tropa 1: [aRðí tRopa] -
Garrüze artalde artálde 2: [aRtáldɛ] -
Getaria artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Getxo ardi pillo ardí pillo 1: [ar̄ðí piʎo] -
Getxo ardi talde arrdí talde 1: [ar̄ðí talde] -
Gizaburuaga ardi errebañu ardi errébañu 1: [ar̄ði er̄éβaɲu] -
Goizueta artalde artáldé 1: [ar̄táldé] -
Goizueta ardi sall ardí sallá 1: [ar̄ðí śaʎá] -
Hazparne ardi tropa ardí tropá 1: [aRðí tRopá] -
Hazparne artalde ártalde 1: [áRtalde] -
Hendaia artalde artálde 1: [aRtálde] -
Hernani artalde ártaldé 1: [ár̄taldé] -
Hondarribia artalde artalde 1: [ar̄talde] -
Ibarruri (Muxika) errebañu errebáñu 1: [er̄eβáɲu] -
Igoa artalde ártaldé 1: [ár̄taldé] -
Ikaztegieta artalde artalde 1: [ar̄talde] -
Ikaztegieta ardi saill ardí sáill 1: [ar̄ðí śái̯ʎ] -
Irisarri artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Itsasu ardi sail ardí sáil 1: [ar̄ðí śáil] -
Itsasu artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Izturitze tropa trópa 1: [trópa] -
Izturitze ardi tropa ardi trópa 2: [ar̄di trópa] -
Izturitze arthalde arthálde 3: [ar̄thálde] -
Jaurrieta ardi saldo ardí saldó 1: [ar̄ðí śaldó] -
Jutsi arthalde arthálde 1: [ar̄thálde] -
Jutsi arthola arthóla 2: [ar̄thóla] -
Jutsi ardi saldo ardi saldo 3: [ar̄di śaldo] -
Kortezubi errebañu errebáñu 1: [er̄eβáɲu] -
Landibarre azinda tropa ázinda tropa 1: [ásinda tropa] -
Landibarre artalde artálde 2: [ar̄tálde] -
Landibarre ardi multzo ardí multzó 2: [ar̄ðí multsó] -
Larrabetzu artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Larrabetzu errebañu errebáñu 1: [er̄eβáɲu] -
Larraine aharsaldo aharsáldo 1: [ahar̄śáldo] -
Larraine arresaldo arresáldo 2: [ar̄eśáldo] -
Larraine ardi saldo ardi sáldo 3: [ar̄di śáldo] -
Larraine arthola arthóla 4: [ar̄thóla] -
Larzabale arthalde arthálde 1: [arthálde] -
Larzabale ahari tropa ahári tropa 2: [ahári tropa] -
Lasarte-Oria artalde artaldé 1: [ar̄taldé] -
Lasarte-Oria ardi sail ardi sáil 2: [ar̄ði śái̯l] -
Laukiz errebañu errebáñu 1: [er̄eβáɲu] -
Laukiz artegi artégi 2: [ar̄téɣi] -
Legazpi artalde artalde 1: [ar̄talde] -
Leintz Gatzaga ardi errebaño ardí errébaño 1: [ar̄ðí er̄éβaɲo] -
Leintz Gatzaga ardi talde ardí talde 2: [ar̄ðí talðe] -
Leioa rebañu rebañú 1: [r̄eβaɲú] -
Leitza artalde artaldé 1: [ar̄talðé] -
Lekaroz ardi multzo ardí multzu 1: [ar̄ðí multsu] -
Lekeitio arditza ardítza 1: [ar̄ðítsa] -
Lemoa ardi errebañu ardi érrebañu 1: [ar̄ði ér̄eβaɲu] -
Lemoiz ardi errebañu ardí errebañu 1: [ar̄ðí er̄eβaɲu] -
Luzaide / Valcarlos artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Makea ardi tropa ardí trópa 1: [ar̄ðí trópa] -
Makea artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Mañaria errebañu errebáñu 1: [er̄eβáɲu] -
Mendaro artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Mendaro ardi koadrilla ardí koadrillá 2: [ar̄ðí koaðriʎá] -
Mendata errebañu errebáñu 1: [er̄eβáɲu] -
Mezkiritz ardi saldo arrdí saldo 1: [ar̄ðí śaldo] -
Montori saldo sáldo 1: [śáldo] -
Mugerre ardi tropa ardi tropa 1: [ar̄di tropa] -
Mugerre artalde tropa artalde tropa 2: [ar̄talde tropa] -
Mungia artegi artégi 1: [ar̄téɣi] -
Mungia ardi ato ardí ató 2: [ar̄ðí ató] -
Oderitz artalde ártaldé 1: [ár̄taldé] -
Oiartzun artalde artáldé 1: [ar̄táldé] -
Oiartzun ardi saill ardí sáill 2: [ar̄ðí śái̯ʎ] -
Oñati artalde artálde 1: [ar̄tálðe] -
Oñati rebaño rebáño 2: [r̄eβáɲo] -
Ondarroa artalde artálde 1: [ar̄tálðe] -
Ondarroa errebañu errebáñu 2: [er̄eβáɲu] -
Orexa artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Orio artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Orozko errebañu érrebañu 1: [ér̄eβaɲu] -
Orozko artalde artálde 2: [ar̄tálde] -
Orozko ardi aldra árdi aldra 2: [ár̄ði aldra] -
Otxandio rebaño rebáño 1: [r̄eβáɲo] -
Otxandio banda bánda 2: [βánda] -
Pagola ardi saldo ardi saldo 1: [ar̄di śaldo] -
Pagola arthola arthóla 2: [ar̄thóla] -
Pasaia artalde artáldé 1: [ar̄táldé] -
Pasaia ardi zaill ardí zaíll 2: [ar̄ðí saíʎ] -
Santa Grazi ardi saldo ardi saldó 1: [ar̄di śaldó] -
Santa Grazi arthola arthóla 2: [ar̄thóla] -
Santa Grazi saldo sáldo 3: [śáldo] -
Sara artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Senpere artalde artálde 1: [aRtálde] -
Senpere ardi sail ardí sail 2: [aRðí śai̯l] -
Senpere ardi andana ardí andána 2: [aRðí andána] -
Sohüta ardi saldo ardi sáldo 1: [ar̄di śáldo] -
Sohüta arthalde arthálde 2: [ar̄thálde] -
Sohüta arthola arthóla 4: [ar̄thóla] -
Sohüta artholha arthólhá 5: [ar̄thólhá] -
Sondika ardi errebañu ardí errebañu 1: [ar̄ðí er̄eβaɲu] -
Suarbe artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Sunbilla artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Tolosa artalde artáldé 1: [ar̄táldé] -
Uharte Garazi ardi tropa ardí tropá 1: [ar̄ðí tropá] -
Uharte Garazi artalde ártalde 1: [ár̄talde] -
Urdiain arsaldo arsáldo 1: [ar̄śáldo] -
Urdiñarbe ardi saldo ardi sáldo 1: [ar̄di śáldo] -
Urdiñarbe arthalde arthálde 2: [ar̄thálde] -
Urdiñarbe arthola arthóla 3: [arthóla] -
Urketa trupo trúpo 1: [trúpo] -
Urretxu artalde artálde 1: [ar̄tálde] -
Ürrüstoi ardi saldo ardi sáldo 1: [ar̄di śáldo] -
Ürrüstoi arthalde arthálde 2: [ar̄thálde] -
Ürrüstoi arthola arthóla 3: [ar̄thóla] -
Uztaritze artalde artálde 1: [aRtálde] -
Zaratamo ardi errebañu ardí errebáñu 1: [ar̄ðí er̄eβáɲu] -
Zeanuri errebañu errebáñu 1: [er̄eβáɲu] -
Zeberio errabañu errabáñu 1: [er̄aβáɲu] -
Zegama artalde artaldé 1: [ar̄taldé] -
Zegama ardi samalda ardí samaldá 1: [ar̄ðí śamaldá] -
Zilbeti ardi multzo árdi múltzo 1: [ár̄ði múltso] -
Zollo (Arrankudiaga) errebañu errébañu 1: [er̄éβaɲu] -
Zollo (Arrankudiaga) ardi kuadrilla ardí kuadrilla 2: [ar̄ðí kwaðriʎa] -
Zornotza errebañu errebáñu 1: [er̄eβáɲu] -
Zugarramurdi artalde artaldé 1: [artaldé] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper