Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

179 emaitza 732 bilaketarentzat

732: borrega / brebis qui n'a pas encore porté / lamb

  • Gaia: Etxabereak: ardiak
  • Galdera (es): borrega
  • Galdera (fr): brebis qui n'a pas encore porté
  • Galdera (en): lamb
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta borrega borréga 1: [bor̄éɣa] -
Ahetze antxu antxú 1: [antʃú] -
Aia arkazte arkázte 1: [ar̄káste] -
Aldude antxu antxú 1: [antʃú] -
Alkotz lentxa léntxa 1: [léntʃa] -
Altzai lehentxa lehéntxa 1: [lehéntʃa] -
Altzürükü lehentxa lehéntxa 1: [lehéntʃa] -
Altzürükü primala primála 1: [primála] -
Altzürükü antxü ántxü 2: [ántʃy] -
Amezketa arkazte árkazté 1: [ár̄kasté] -
Andoain bildotx bildótx 1: [βildótʃ] -
Aniz arlañtx árláñtx 1: [ár̄láɲtʃ] -
Aramaio antzu ántzu 1: [ántsu] -
Araotz (Oñati) artantzu artántzu 1: [ar̄tántsu] -
Arbizu arkazte arkazté 2: [ar̄kasté] -
Arboti antzu antziak 1: [antsjak] -
Armendaritze añtxu añtxú 2: [aɲtʃú] -
Arnegi ardi lehentx arrdí lehéntx 1: [ar̄ðí lehéntʃ] -
Arrangoitze antxu ántxu 1: [ántʃu] -
Arrasate arkaste arkáste 1: [ar̄káśte] -
Arrasate urte biko arkaste urté biko arkáste 2: [ur̄té βiko ar̄káśte] -
Arrazola (Atxondo) arkaste arkáste 1: [ar̄káśte] -
Arrieta bilddotz bilddótz 1: [βilddóts] -
Arroa (Zestoa) arkazte arkázte 1: [ar̄káste] -
Arrueta leheñtxa leheñtxá 1: [leheɲtʃá] -
Asteasu bildotx bildótx 1: [bildótʃ] -
Ataun arkazte arkazté 1: [ar̄kasté] -
Azkaine antzu antzúba 1: [antsúβa] -
Azkoitia arkazta arkázta 1: [ar̄kásta] -
Azkoitia arkazte arkázte 2: [ar̄káste] -
Azkoitia ardi gazte ardi gázte 3: [ar̄ði ɣáste] -
Azpeitia arkazte arkázte 1: [ar̄káste] -
Baigorri lehentxa lehentxa 1: [lehentʃa] -
Baigorri antxu antxu 2: [antʃu] -
Bakio ardi gaste ardí gaste 1: [ar̄ðí ɣaśte] -
Bardoze antxu ántxu 1: [ántʃu] -
Barkoxe lehentxa lehéntxa 3: [lehéntʃa] -
Beasain arkazte arkázté 1: [ar̄kásté] -
Behorlegi añtxu añtxú 1: [aɲtʃú] -
Beizama bildotx bildótx 1: [bildótʃ] -
Bergara urtebillotx urtebíllotx 1: [ur̄teβíʎotʃ] -
Bergara arkaste arkáste 1: [ar̄káśte] -
Beruete arkaxte árkaxté 2: [ár̄kaʃté] -
Beruete primal primál 3: [primál] -
Beruete artañtxo ártañtxó 4: [ár̄taɲtʃó] -
Beskoitze lehentxa lehéntxa 1: [lehéntʃa] -
Bidarrai bi urteko bi urtékoa 1: [bi ur̄tékoa] -
Bolibar ardi gaste arrdí gasté 1: [ar̄ðí ɣaśté] -
Busturia antzu ántzu 1: [ántsu] -
Deba bildotx bíldotx 1: [bíldotʃ] -
Dima askarta askárta 1: [aśkár̄ta] -
Dima bildotz antzu bildótz antzu 1: [βildóts antsu] -
Domintxaine antxü antx´ü 1: [antʃý] -
Domintxaine bihortxeko bíhortxekuák 1: [bíhor̄tʃekwák] -
Donamaria aleñtxa aléñtxa 1: [aléɲtʃa] -
Donamaria primala primála 1: [primála] -
Donibane Lohizune leeñtxa leeñtxá 1: [leeɲtʃá] -
Donostia bildotx bildótx 1: [bildótʃ] -
Dorrao / Torrano arkazte arkázte 1: [ar̄káste] -
Dorrao / Torrano primal prímal 2: [prímal] -
Eibar arkasta arkásta 1: [ar̄káśta] -
Elantxobe artxo ártxo 1: [ár̄tʃo] -
Elduain bildotx bildótx 1: [bildótʃ] -
Elgoibar arkaste arkáste 1: [ar̄káśte] -
Elorrio antzu ántzu 1: [ántsu] -
Erratzu arlañtxa arlañtxa 1: [ar̄laɲtʃa] -
Errezil arkazte arkazté 1: [ar̄kasté] -
Errigoiti ardi gaste ardí gaste 1: [ar̄ðí ɣaśte] -
Eskiula lehentxa lehéntxa 2: [lehéntʃa] -
Eskiula lehentxagei lehentxagei 3: [lehentʃaɣei̯] -
Etxalar arleñtxa arléñtxa 1: [ar̄léɲtʃa] -
Etxalar aurleñtx aurléñtx 2: [au̯r̄léɲtʃ] -
Etxaleku primala prímalá 1: [prímalá] -
Etxarri (Larraun) arkazte árkazté 2: [ár̄kasté] -
Etxebarri ardi gaste ardí gaste 1: [ar̄ðí ɣaśte] -
Etxebarria billoxko billóxko 1: [biʎóʃko] -
Eugi antxu lentxa ántxu léntxa 1: [ántʃu léntʃa] -
Ezkio-Itsaso arkazte arrkázte 1: [ar̄káste] -
Ezkurra arkazte arkazté 1: [ar̄kasté] -
Ezkurra arkaxte arkaxtéa 2: [ar̄kaʃtéa] -
Ezterenzubi lehentxa lehéntxa 1: [lehéntʃa] -
Gaintza arkazte arkazté 1: [ar̄kasté] -
Gaintza axkarte axkártetik 2: [aʃkár̄tetik] -
Gamarte lehentxa lehéntxa 2: [lehéntʃa] -
Garrüze leheñtxa leheñtxá 1: [leheɲtʃá] -
Garrüze biortxeko biórtxeko 2: [biɔ́r̄tʃeko] -
Getaria arkazte arkázte 1: [ar̄káste] -
Getxo matxorra matxórra 1: [matʃór̄a] -
Getxo ardi antzu ardí antzu 1: [ar̄ðí antsu] -
Gizaburuaga ardi gaste ardi gáste 1: [ar̄ði ɣáśte] -
Goizueta arkazte arkázté 1: [ar̄kásté] -
Goizueta arleñtxa arrléñtxá 2: [ar̄lé:ɲtʃá] -
Hazparne añtxo áñtxo 1: [áɲtʃo] -
Hernani artxeñtxu artxeñtxú 1: [ar̄tʃøɲtʃú] -
Hondarribia bildots bildóts 1: [bildotś] -
Hondarribia antzu antzu 2: [antsu] -
Ibarruri (Muxika) ardi gaste ardi gáste 1: [ar̄ði ɣáśte] -
Igoa arkaxte árkaxté 1: [ár̄kaʃté] -
Igoa axkarte áxkarté 2: [áʃkar̄té] -
Igoa leñtxa leñtxá 2: [leɲtʃá] -
Ikaztegieta bildots bildóts 1: [bildótś] -
Ikaztegieta ardi antzu ardí antzúk 1: [ar̄ðí antsúk] -
Irisarri lehentxa lehéntxa 1: [lehéntʃa] -
Itsasu bi urteko ardi bi urteko ardía 1: [bi ur̄teko ar̄dia] -
Izturitze lehentxa lehéntxa 3: [lehéntʃa] -
Jaurrieta primala primála 1: [primála] -
Jutsi antxu antxu 1: [antʃu] -
Kortezubi kuna in bako kuna im báko 1: [kuna i̯m báko] -
Landibarre leeñtxa léeñtxa 2: [léeɲtʃa] -
Larrabetzu urtebildotz urtebíldotz 1: [ur̄teβíldots] -
Larrabetzu urteko urtéko 2: [ur̄téko] -
Larraine lehentxa lehéntxa 1: [lehéntʃa] -
Larzabale lehentxa lehéntxa 1: [lehéntʃa] -
Lasarte-Oria bildotx bildótx 1: [bildótʃ] -
Laukiz antzu ántzu 1: [ántsu] -
Legazpi artantzu artántzue 1: [ar̄tántsue] -
Leintz Gatzaga arpiento arpíento 1: [ar̄píento] -
Leioa ardi gaste arrdi gasté 1: [ar̄ði ɣaśté] -
Leioa artxo ártxo 2: [ár̄tʃo] -
Leitza arkazte arkazté 1: [ar̄kasté] -
Lekaroz arlaiñtxa arláiñtxa 1: [ar̄láɲtʃa] -
Lemoa urteko bildotz urteko bildótza 1: [ur̄teko βildótsa] -
Lemoa ardi antzu ardi ántzu 1: [ar̄ði ántsu] -
Lemoiz billotz billótz 1: [βiʎóts] -
Luzaide / Valcarlos leeñtxa leéñtxa 1: [leéɲtʃa] -
Makea leentxa léentxa 1: [léentʃa] -
Mañaria arkasta arkásta 1: [ar̄káśta] -
Mendaro arkaste arkáste 1: [ar̄káśte] -
Mendata billos gaste billós gaste 1: [βiʎóś ɣaśte] -
Mezkiritz antxu ántxu 1: [ántʃu] -
Montori lehentxa lehentxá 1: [lehentʃá] -
Montori antxü ántxü 2: [ántʃy] -
Mugerre antxu antxu 1: [antʃu] -
Mungia urteko artxo urteko ártxo 1: [ur̄teko ár̄tʃo] -
Oderitz askarte áskarté 2: [áśkar̄té] -
Oiartzun billddots billddóts 1: [biʎddótś] -
Oiartzun artañtxo artáñtxó 1: [ar̄táɲtʃó] -
Oñati artantzu artántzu 1: [ar̄tántsu] -
Ondarroa ardi árdi 1: [ár̄ði] -
Orexa arkazte arkázte 1: [ar̄káste] -
Orio arkazte arkázte 1: [ar̄káste] -
Orozko arkasta arkásta 1: [ar̄káśta] -
Orozko antxu ántxu 1: [ántʃu] -
Otxandio arkasta árkasta 1: [ár̄kaśta] -
Otxandio antzu ántzu 1: [ántsu] -
Pagola lehentxa lehéntxa 1: [lehéntʃa] -
Pasaia urte artantxo urté artantxó 1: [ur̄té ar̄tantʃó] -
Santa Grazi lehentxa lehentxá 2: [lehentʃá] -
Santa Grazi antxu antxíki 3: [antʃíki] -
Sara antxu antxú 1: [antʃú] -
Sara ardi gazte ardí gazté 2: [aRðí ɣasté] -
Sara ardi antzu ardi ántzu 3: [aRði ántsu] -
Senpere antxu ántxu 1: [ántʃu] -
Sohüta lehentxagei lehéntxagéi 1: [lehéntʃaɣéi̯] -
Sohüta antxü ántxü 2: [ántʃy] -
Sondika umerik in bako umérik im báko 1: [umérik im báko] -
Suarbe leñtxa léñtxa 1: [léɲtʃa] -
Suarbe primal prímal 2: [prímal] -
Sunbilla arleñtx arléñtx 1: [ar̄léɲtʃ] -
Tolosa bildotx bildótx 1: [βildótʃ] -
Uharte Garazi lehentxa lehéntx 1: [lehéntʃ] -
Urdiain auntzu áuntzubá 1: [áu̯ntsuβá] -
Urdiñarbe lehentxa lehentxa 1: [lehentʃa] -
Urdiñarbe arthantzü arthántzü 1: [ar̄thántsy] -
Urdiñarbe antxü antxü 2: [antʃy] -
Urketa antxu ántxu 1: [ántʃu] -
Urretxu artantzu artántzu 1: [ar̄tántsu] -
Ürrüstoi lehentxagei lehentxagei 1: [lehentʃaɣei̯] -
Ürrüstoi lehentxa lehéntxa 2: [lehéntʃa] -
Uztaritze antxu ántxu 1: [ántʃu] -
Zaratamo arkasta arkásta 1: [ar̄káśta] -
Zeanuri matxorra matxórra 1: [matʃór̄a] -
Zeanuri antzu ántzu 1: [ántsu] -
Zeberio ardi antzu ardi ántzu 1: [ar̄ði ántsu] -
Zegama arkazte arkázte 1: [ar̄káste] -
Zilbeti antxu lentxa antxu léntxak 1: [antʃu léntʃak] -
Zollo (Arrankudiaga) urtartxo urtártxo 1: [ur̄tár̄tʃo] -
Zornotza arkasta arkásta 1: [ar̄káśta] -
Zugarramurdi antxu antxú 1: [antʃú] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper