Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

170 emaitza 724 bilaketarentzat

724: nombres propios de caballos / noms propres des chevaux / names for horses

  • Gaia: Etxabereak: behorrak
  • Galdera (es): nombres propios de caballos
  • Galdera (fr): noms propres des chevaux
  • Galdera (en): names for horses
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta noble nóble 1: [nóβle] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta rubio rúbio 2: [r̄úβjo] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta txato txáto 3: [tʃáto] -
Ahetze ponpidu pómpidú 1: [pómpiðú] -
Ahetze koket kóket 2: [kóket] -
Ahetze margo márgo 3: [máRɣo] -
Ahetze lóranz lóranz 4: [lórans] -
Aldude koket kokét 1: [kokét] -
Altzai marti martí 1: [mar̄tí] -
Altzai koket koket 2: [koket] -
Altzürükü ponpon pop´ôn 1: [põpṍ] -
Altzürükü marti martí 2: [mar̄tí] -
Altzürükü xuan xúan 3: [ʃúan] -
Altzürükü bi¡ú bi¡ú 4: [biʒú] -
Araotz (Oñati) nabárro nabárro 1: [naβár̄o] -
Araotz (Oñati) moro móro 2: [móro] -
Araotz (Oñati) martina marrtína 3: [mar̄tína] -
Arnegi ixarraduna ixár 1: [iʃár̄] -
Arnegi beor gorria beorgorría 2: [beor̄ɣor̄ía] -
Arnegi beorbeltza beorbéltza 3: [βeor̄βéltsa] -
Arrieta txula txúla 1: [tʃúla] -
Arrieta txiki txíki 2: [tʃíki] -
Arrueta mari mári 1: [mári] -
Arrueta polete póleta 2: [póleta] -
Arrueta lagróza lagróza 3: [lagrósa] -
Asteasu la rubia larrúbia 1: [lar̄úβja] -
Azkaine margo margó 1: [maRɣó] -
Azkaine xuan ¡uán 2: [ʒuán] -
Azkaine martin martín 3: [mar̄tín] -
Azpeitia noble nóble 1: [nóble] -
Baigorri xuan xuan 1: [ʃuan] -
Bardoze máñaña máñaña 1: [máɲaɲa] -
Bardoze kikabrísa kikabrísa 2: [kikabríśa] -
Bardoze kíka kíka 3: [kíka] -
Bastida ponpon pompon 1: [pompon] -
Bastida ponpon pomponéte 2: [pomponɛ́tœ] -
Bastida polete poléte 3: [polɛ́tœ] -
Beasain txata txáta 1: [tʃáta] -
Beasain mátxó mátxó 2: [mátʃó] -
Beizama santa maña sánta máña 1: [śánta máɲa] -
Berriz ispillsuri ispíllsurí 1: [iśpíʎśurí] -
Berriz oinsuri óinsurí 2: [ói̯nśurí] -
Berriz ankasuri ankásurí 3: [aŋkáśurí] -
Beruete ttíkittó ttíkittó 1: [ttíkittó] -
Bolibar rubia rúbia 1: [r̄úβja] -
Bolibar páterá páterá 2: [páterá] -
Deba txato txáto 1: [tʃáto] -
Deba rubio rúbió 2: [r̄úβjó] -
Dima sárra sárra 1: [śá:r̄a] -
Dima gastea gastéa 2: [gaśtéa] -
Dima kafetíllo kafetíllo 3: [kafetíʎo] -
Dima arra nausidune arranausidúne 4: [ar̄anau̯śiðúne] -
Dima tuertea tuértea 5: [twér̄tea] -
Domintxaine margo marrgó 1: [mar̄ɣó:] -
Domintxaine máripúllo máripúllo 2: [máripúʎo] -
Donibane Lohizune margo margó 1: [maRgó] -
Donibane Lohizune mari mári 2: [mári] -
Donibane Lohizune ponpon pompón 3: [pompón] -
Eibar árgi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Eibar txata txáta 2: [tʃáta] -
Errigoiti móna móna 1: [móna] -
Errigoiti baltza báltzá 2: [báltsá] -
Eskiula ¡uan ¡uan 1: [ʒwan] -
Eskiula marti martí 2: [mar̄tí] -
Eskiula marti-¡uan martí¡uan 3: [mar̄tíʒwan] -
Etxalar pintázuak pintázuak 1: [pintásuak] -
Etxebarria txata txáta 1: [tʃáta] -
Etxebarria lindo líndo 2: [líndo] -
Etxebarria linda línda 3: [línda] -
Etxebarria níño níño 4: [níɲo] -
Eugi gorrie gorríe 1: [gor̄íe] -
Eugi beltza béltza 2: [béltsa] -
Eugi xurie xuríe 3: [ʃuríe] -
Eugi kastaño kastáño 4: [kaśtáɲo] -
Eugi nabárro nabárro 5: [naβár̄o] -
Eugi txato txáto 6: [tʃáto] -
Eugi moreno moréno 7: [moréno] -
Eugi noble nóble 8: [nóβle] -
Ezkurra peñá peñá 1: [peɲá] -
Gamarte marti martí 1: [mar̄tí] -
Gamarte xuan xuan 2: [ʃwan] -
Garrüze krébixet krébixet 1: [kRǿbiʃet] -
Garrüze kíki kíki 2: [kíki] -
Garrüze putzúlu putzúlu 3: [putsúlu] -
Garrüze marti martí 4: [maRtí] -
Garrüze yoán yoán 5: [ǰoán] -
Getaria moriko moríko 1: [moríko] -
Getaria morika moríka 2: [moríka] -
Getxo torda torrda 1: [tor̄da] -
Getxo lola lola 2: [lola] -
Goizueta gaztain kolore gaztáinkolóre 1: [gastái̯ŋkolóre] -
Goizueta bior oria biórroría 2: [biór̄oría] -
Hendaia koket kokéte 1: [kokétə] -
Hendaia noel noél 2: [noél] -
Hendaia margo margó 3: [maRgó] -
Hendaia ixarraduna ixarrá 4: [iʃaRá] -
Hendaia lilí lilí 5: [lilí] -
Ibarruri (Muxika) linda linda 1: [linda] -
Ikaztegieta paka paka 1: [paka] -
Ikaztegieta rubia rrubia 2: [r̄uβia] -
Irisarri koket kóket 1: [kóket] -
Itsasu púttu púttu 1: [púttu] -
Izturitze margo márgo 1: [már̄go] -
Izturitze margerit margerit 2: [mar̄gœrit] -
Jaurrieta alazana alazána 1: [alasána] -
Jaurrieta kastaña kastáña 2: [kaśtáɲa] -
Jaurrieta beltza béltza 3: [béltsa] -
Jaurrieta nabárro nabárro 4: [naβár̄o] -
Jutsi türrene türrene 1: [tyRenœ] -
Jutsi konde konde 2: [kõnde] -
Jutsi ma¡elan ma¡elan 3: [maʒelãn] -
Jutsi bibi bibi 4: [biβi] -
Jutsi ponpon pompon 5: [pompõn] -
Landibarre marti márti 1: [már̄ti] -
Larraine beltxa beltxa 1: [beltʃa] -
Larraine gorri górri 2: [gór̄i] -
Larraine xuan xuan 3: [ʃuan] -
Larraine marti marti 4: [mar̄ti] -
Larraine xuman xuman 5: [ʃuman] -
Larzabale onorín onorín 1: [onorín] -
Leintz Gatzaga sikiro sikiro 1: [śikiro] -
Leintz Gatzaga potoskia potoskia 2: [potośkia] -
Leitza ixarraduna ixárraduná 1: [iʃár̄aðuná] -
Leitza muturzurie múturzurié 2: [mútur̄surié] -
Leitza ankatxurie ánkatxurié 3: [áŋkatʃurié] -
Lemoiz linda linda 1: [linda] -
Luzaide / Valcarlos púttu púttu 1: [púttu] -
Luzaide / Valcarlos kattalin kattalin 2: [kattalin] -
Makea pétti pétti 1: [pétti] -
Makea margo márgo 2: [már̄ɣo] -
Mañaria rubia rúbia 1: [r̄úβia] -
Mendata linda linda 1: [linda] -
Mezkiritz lajoakína lajoakína 1: [laxoakína] -
Mezkiritz ankamakur ánkamakúr 2: [áŋkamakúr] -
Mezkiritz alazana alazána 3: [alasána] -
Mezkiritz kastaña kastáña 4: [kaśtáɲa] -
Montori ponpon pompó 1: [pompṍ] -
Montori marti martí 2: [maRtí] -
Montori xuan xuán 3: [ʃwán] -
Mugerre rozali rozali 1: [r̄ozali] -
Mungia lai lai 1: [lai̯] -
Mungia rubio rúbio 2: [r̄úβjo] -
Oñati bior gorrixa biorrgorrixa 1: [bior̄gor̄iʃa] -
Oñati mantxa mantxa 2: [mantʃa] -
Oñati araotz araotz 3: [araots] -
Oñati gatzaga gatzaga 4: [gatsaɣa] -
Oñati aramaixo aramáixo 5: [aramáiʃo] -
Orexa zaldié zaldié 2: [saldié] -
Pasaia periko períko 1: [períko] -
Pasaia piñtta píñttá 2: [píɲttá] -
Santa Grazi kokó kokó 1: [kokó] -
Sara margo margó 1: [mar̄ɣó] -
Sara moñóko moñóko 2: [moɲóko] -
Sara ponpon pompón 3: [pompón] -
Senpere albezálakóa albezálakóa 1: [alβesálakóa] -
Senpere tarzan tarzán 2: [tar̄zán] -
Sohüta marti márti 1: [már̄ti] -
Sohüta xuan xuan 2: [ʃuan] -
Sunbilla kastaño kastáño 1: [kaśtáɲo] -
Sunbilla gorri gorrí 2: [gor̄í] -
Uharte Garazi mákottéro mákottéro 1: [mákottéro] -
Uharte Garazi gargánttüa gargánttüa 2: [ɣar̄ɣánttya] -
Uharte Garazi túnante túnante 3: [túnante] -
Urdiñarbe rozali rozali 1: [r̄ozali] -
Urketa ponpon pómpo 1: [pómpõ] -
Urketa pápillô pápillô 2: [pápiʎõ] -
Urketa néxka néxka 3: [néʃka] -
Zeberio baltza baltza 1: [βaltsa] -
Zeberio gorri gorrie 2: [gor̄ie] -
Zeberio surie surie 3: [śurie] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper