Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

172 emaitza 714 bilaketarentzat

714: trotar / trotter / trot (to)

  • Gaia: Etxabereak: behorrak
  • Galdera (es): trotar
  • Galdera (fr): trotter
  • Galdera (en): trot (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta trotean trótean 1: [trótean] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta lasterka lásterká 2: [láśter̄ká] -
Ahetze trostan trosta 1: [tRośta] -
Ahetze trostan tróstián 2: [tRóśtján] -
Aia trotean tróten 1: [tróten] -
Aldude trostan trostán 1: [trośtán] -
Alkotz trostan tróstan 1: [tróśtan] -
Altzai trostan tróstaz 1: [tróśtas] -
Altzürükü trostan tróstez 1: [tróśtes] -
Amezketa pausoon pausóon 1: [pau̯śóon] -
Andoain trotean trótián 1: [trótián] -
Aniz trostan tróstan 1: [tróśtan] -
Aramaio trotean trotíen 1: [trotíen] -
Araotz (Oñati) trotean trótian 1: [trótian] -
Arbizu trotean trótién 1: [trótién] -
Arboti trostan tróstan 1: [tróśtan] -
Armendaritze trostan trostán 1: [trośtán] -
Arnegi trostan trostán 1: [trośtán] -
Arrangoitze trostan tróstiá 1: [tRóśtiá] -
Arrangoitze trotean trótian 2: [tRótian] -
Arrasate ariñeketan aíñeketan 1: [aíɲeketan] -
Arrasate trotean trotéan 1: [trotéan] -
Arrazola (Atxondo) trotean trótien 1: [trótien] -
Arrieta triki trikien trikí trikíxen 1: [trikí trikíʃen] -
Arroa (Zestoa) trotean tróten 1: [tróten] -
Arrueta trostan trostán 1: [trośtán] -
Asteasu trotean trotián 1: [trotián] -
Ataun trotean tróten 1: [trɔ́ten] -
Azkaine trostan trostían 1: [trośtían] -
Azkoitia trotean trótien 1: [trótjen] -
Azpeitia trotean trótién 1: [trɔ́tién] -
Baigorri trostan trosta 1: [trośta] -
Bakio triki trikien trikí triki¡en 1: [trikí trikiʒen] -
Bardoze trostan tróstan 1: [tróśtan] -
Barkoxe trostan trostátü 1: [trośtáty] -
Bastida trostan tróstian 1: [tróśtjan] -
Beasain trotean trotéen 1: [trotéen] -
Behorlegi trostan tróstan 1: [tróśtan] -
Beizama trotean drótén 1: [drótén] -
Bergara trotean trótien 1: [trótien] -
Bermeo trotean trótien 1: [trótien] -
Berriz ariñeketan aríñeketán 1: [aríɲeketán] -
Berriz trotean trótien 1: [trótien] -
Beruete trostan tróstán 1: [trɔ́śtán] -
Beskoitze trostian trróstian 1: [tRó:śtjan] -
Bidarrai trostan tróstian 1: [tróśtian] -
Bolibar ariñeketan arínkearinké 1: [aríŋkeariŋké] -
Bolibar trotean trótien 1: [trótjen] -
Bolibar ariñeketan aríñ arinké 2: [aríɲ ariŋké] -
Busturia trotean trótien 1: [trótien] -
Deba trotean trótián 1: [trótián] -
Deba trotean trótian 2: [trótjan] -
Dima ariñeketan arintxoau 1: [arintʃoau̯] -
Dima trotean trótean 2: [trótean] -
Dima tipirrike típirrike 3: [típir̄ike] -
Domintxaine trostan trostan 1: [trośtan] -
Donamaria trostan tróstin 1: [tróśtin] -
Donibane Lohizune trostan trostián 1: [tRośtián] -
Donostia trotean trotian 1: [trotian] -
Dorrao / Torrano trostan tróstien 1: [tróśtjen] -
Eibar trotean trótian 1: [trótian] -
Elantxobe trotean trótien 2: [trótien] -
Elduain trotean trótén 1: [trótén] -
Elduain saltoka saltoka sáltón 2: [śáltón] -
Elgoibar trotean trótian 1: [trótian] -
Elorrio ariñeketan áiñeketan 1: [ái̯ɲeketan] -
Elorrio trotean trótian 2: [trótian] -
Erratzu trostan tróstan 1: [tróśtan] -
Errezil trotean trótian 1: [trótjan] -
Errigoiti trotean trótan 1: [trótan] -
Errigoiti ariñeketan aríntxoau 2: [aríntʃoau̯] -
Errigoiti ariñeketan aríñau 3: [aríɲau̯] -
Errigoiti sapa sapa sápa sápa 4: [śápa śápa] -
Eskiula trostan trostan 1: [trośtan] -
Etxalar trotean trótian 1: [trótian] -
Etxaleku trotean trótean 1: [trótean] -
Etxarri (Larraun) trostan tróstán 1: [tróśtán] -
Etxebarri trotean tróte 1: [tróte] -
Etxebarria trotean trótien 1: [trótjen] -
Eugi trostan tróstan 1: [tróśtan] -
Ezkio-Itsaso trotean tróten 1: [tróten] -
Ezkurra trotean troteán 1: [troteán] -
Ezterenzubi trostan tróstan 1: [tróśtan] -
Gaintza trotean tróteán 1: [tróteán] -
Gamarte trostan tróstan 1: [tróśtan] -
Gamiz-Fika saltoka saltoka sáltuke sáltuke 1: [śáltuke śáltuke] -
Gamiz-Fika trotean trótan 2: [trótan] -
Garrüze trostan trostá 1: [tRośtá] -
Getaria trotean dróte 1: [dróte] -
Getxo trotean tróten 1: [tróten] -
Gizaburuaga trotean trótien 1: [trótien] -
Goizueta zakurpauson zakúrpausón 1: [sakúr̄pau̯śón] -
Hazparne trostan tróstan 1: [tRóśtan] -
Hendaia trostan trostián 1: [tRośtján] -
Hendaia trostan trostátu 2: [tRośtátu] -
Hernani trotean trótián 1: [trótián] -
Hondarribia trotean trótian 1: [trótian] -
Ibarruri (Muxika) ariñeketan aríñeketan 1: [aríɲeketan] -
Ibarruri (Muxika) trotean trótien 4: [trótien] -
Igoa trostan tróstán 1: [tróśtán] -
Ikaztegieta trotean trote 1: [trote] -
Irisarri trostan tróstan 1: [tRóśtan] -
Itsasu trostan trróstan 1: [tRó:śtan] -
Izturitze trostan tróstian 1: [tróśtjan] -
Jaurrieta emeki emeki eméki emékia 1: [emékj emékja] -
Jutsi trostan trostan 1: [trośtan] -
Kortezubi taka taka taka táka 1: [taka táka] -
Landibarre trostan trostá 1: [trośtá] -
Larrabetzu trotean trótean 3: [trótean] -
Larraine trostan trósta 1: [tróśta] -
Larzabale trostan tróstan 1: [tróśtan] -
Lasarte-Oria trotean trótian 1: [trótian] -
Laukiz triki trikien tríki trikín 1: [tríki trikín] -
Legazpi galope txikiñ gálope txikíñ 1: [gálope tʃikíɲ] -
Leintz Gatzaga trotean trotíen 1: [trotíen] -
Leioa triki trikien trikí trikin 1: [trikí trikin] -
Leioa trotean trotéan 1: [trotéan] -
Leitza trotean trótén 1: [trótén] -
Lekaroz trostan trostá 1: [trośtá] -
Lekeitio trotean trotían 2: [trotían] -
Lemoa trotean trótean 1: [trótean] -
Lemoiz trotean tróten 1: [tróten] -
Luzaide / Valcarlos trostan tróstan 1: [tróśtan] -
Makea trostan tróstan 1: [tróśtan] -
Mañaria ariñeketan áiñeketan 1: [ái̯ɲeketan] -
Mañaria trotean trótan 1: [trótan] -
Mendaro trotean trótián 1: [trótián] -
Mendata trotean trótan 2: [trótan] -
Mezkiritz trotean trótean 1: [trótean] -
Montori trostan trósta 1: [tróśta] -
Mugerre trostan trostian 1: [trośtjan] -
Mungia triki trikien tríki trikíen 1: [tríki trikíen] -
Mungia trotean trótan 2: [trótan] -
Oderitz trostan tróstán 1: [tróśtán] -
Oiartzun trotean trótián 1: [trótián] -
Oñati trotean tróte 1: [tróte] -
Ondarroa geldi geldí 1: [gelðí] -
Ondarroa trotean tróte txikíxen 1: [tróte tʃikíʃen] -
Orexa trotean trotéán 1: [trotéán] -
Orio trotean tróten 1: [tróten] -
Orio laukon laukón 2: [lau̯kón] -
Orozko trotean trotéan 1: [trotéan] -
Otxandio trotean tróte 1: [tróte] -
Otxandio trotean trotíen 2: [trotíen] -
Pagola trostan tróstan 1: [tróśtan] -
Pasaia trotean tróteká 1: [tróteká] -
Santa Grazi trostan trostan 1: [trośtan] -
Sara trostan trostán 1: [trośtán] -
Senpere trostan trósteán 1: [tróśteán] -
Sohüta trostan trostan 1: [trośtan] -
Sondika triken tríken 1: [tríken] -
Suarbe trostan tróstan 1: [tróśtan] -
Sunbilla trotean trótin 1: [trótin] -
Tolosa korrika korriká 1: [kor̄iká] -
Tolosa trotean tróten 1: [tróten] -
Uharte Garazi trostan tróstian 1: [tróśtjan] -
Urdiain trotean trótién 1: [trótjén] -
Urdiñarbe trostan trostan 1: [trośtan] -
Urketa trostan tróstan 1: [tróśtan] -
Urretxu trotean trotén 1: [trotén] -
Ürrüstoi trostan tróstan 1: [tróśtan] -
Uztaritze trostan tróstian 1: [tRóśtjan] -
Zaratamo trotean trótien 1: [trótien] -
Zeanuri trotean atróte 1: [atróte] -
Zeanuri trotean trótean 1: [trótean] -
Zeberio trotean trótean 1: [trótean] -
Zegama trotean trótén 1: [trótén] -
Zilbeti trostan trósta 1: [tróśta] -
Zollo (Arrankudiaga) trotean trotíen 1: [trotíen] -
Zornotza trotean trótan 1: [trótan] -
Zornotza saltoka saltoka saltóka saltóka 2: [śaltóka śaltóka] -
Zugarramurdi trostan trósta 1: [tróśta] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper