Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

198 emaitza 688 bilaketarentzat

688: ¡a la derecha! / à droite! / to the right!

  • Gaia: Etxabereak: behiak
  • Galdera (es): ¡a la derecha!
  • Galdera (fr): à droite!
  • Galdera (en): to the right!
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta ator onata atór onáta 1: [atór̄ onáta] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta ator arata atór aráta 2: [atór̄ aráta] -
Ahetze eskoin árrebíra áugi éskoin 1: [áReβíra áu̯ɣi éśkoi̯n] -
Aia jatx játx 1: [xátʃ] -
Aia eskuin eskúira 2: [eśkúira] -
Aia gora góra 3: [góra] -
Aldude eskuin eskuín 1: [eśkwín] -
Alkotz buelta buélta 1: [bwélta] -
Altzai eskuñ esk'üñ 1: [eśkýɲ] -
Altzürükü eskuñ esk'üñ 1: [eśkýɲ] -
Amezketa aida gora áida góra 1: [ái̯ða gó:ra] -
Amezketa bera berá 2: [βe:rá] -
Aniz eskuñ gaiéskúiñ 1: [gai̯éśkúi̯ɲ] -
Aramaio eskumara eskúmaa 1: [eśkúmaa] -
Arboti arraützül árraütz'ül 1: [ár̄aytsýl] -
Arboti eskuin eskuin 2: [eśkui̯n] -
Arboti eskuin eskuin 3: [eśkwin] -
Armendaritze eskun eskún 1: [eśkún] -
Arrangoitze eskoin bírazité eskoín 1: [bírasité eśkoín] -
Arrasate etorriona eskérrera etórri 1: [eśkér̄era etór̄i] -
Arrasate etorriona etórri onéa 2: [etór̄i onéa] -
Arrazola (Atxondo) gora góra 2: [góra] -
Arrazola (Atxondo) bera béra 3: [βéra] -
Arroa (Zestoa) segi eskubialdea ségi eskúbialdeá 1: [śéɣj eśkúβjaldeá:] -
Arrueta itzul itzúl 1: [itsúl] -
Asteasu segieskubialdea segizákorréa 1: [śeɣisákɔr̄éa] -
Asteasu segieskubialdea segizákbestealdéa 2: [śeɣisákbeśtealdéa] -
Ataun ezkerretikzirikau ezkérretikziríkau 1: [eskɛ́r̄ɛtiksiríkau̯] -
Azkaine eskuñ eskúñ 1: [eśkúɲ] -
Azkoitia jira jíra 1: [xíra] -
Baigorri eskuñ eskuñ 1: [eśkuɲ] -
Baigorri eskuñ haileskuñ 2: [hai̯leśkuɲ] -
Bakio buelta buélta 1: [bwélta] -
Bardoze eskoin eskóin 1: [eśkói̯n] -
Bardoze arreyoan árreyoan 2: [ár̄eǰoan] -
Barkoxe goiti góiti 1: [gói̯ti] -
Barkoxe behea behéa 2: [behéa] -
Bastida eskun eskún 1: [eśkún] -
Beasain jira jiráu 1: [xiráu̯] -
Beasain buelta buéltaonéa 2: [bwéltaonéa] -
Beasain pasa pásaonéa 3: [páśaonéa] -
Behorlegi itzul itzúl 1: [itsúl] -
Beizama etorriona etórrionéa 1: [etór̄jonéa] -
Beizama aidagora áidagóra 2: [ái̯ðaɣóra] -
Beizama áidabéra áidabéra 3: [ái̯ðaβéra] -
Bergara gora góra 2: [góra] -
Bermeo eskumara eskumará 1: [eśkumará] -
Berriz éurealdéra éurealdéra 2: [éu̯realdéra] -
Beruete etorriona etorrónata 1: [etɔr̄ɔ́nata] -
Beruete eskuin atorrónataeskuíñeá 2: [atɔr̄ɔ́nataeśkwíɲeá] -
Beskoitze eskoin alé eskóin eskóin 1: [alé eśkói̯n eśkói̯n] -
Bolibar jeurt jeurt 1: [xeu̯r̄t] -
Bolibar bera béra 2: [bé:ra] -
Bolibar gora góra 3: [góra] -
Deba jatx bera játx béra 1: [xátʃ béra] -
Deba ia gora ía góra 2: [ía góra] -
Deba jatx gora játx góra 3: [xátʃ góra] -
Deba jatx játx 4: [xátʃ] -
Dima etorriona etórri onántza 1: [etór̄i onántsa] -
Domintxaine arreitzül árreítzül 1: [ár̄eítsyl] -
Domintxaine eskuñ árreeskúñ 2: [ár̄eeśkúɲ] -
Domintxaine arrehaugi árreháugi 3: [ár̄eháu̯gi] -
Domintxaine arre haugítzül árre háugítzül 4: [ár̄e háu̯ɣí:tsyl] -
Donamaria zearka ziárka 1: [siár̄ka] -
Donamaria itzul itzúli 2: [itsúli] -
Donibane Lohizune birari birári 1: [birá:ri] -
Donostia etorriona etórri onea 1: [etór̄i onea] -
Dorrao / Torrano buelta buélta 1: [bwélta] -
Eibar jeurt jéurt 1: [xéu̯r̄t] -
Elantxobe ona onábei¡e 1: [onáβei̯ʒe] -
Elduain ona onéagórabeié 1: [onéagóraβei̯é] -
Elduain ona oneabérabeié 2: [oneabéraβei̯é] -
Elgoibar jira jírau 1: [xírau̯] -
Elgoibar goittijirau góittijírau 2: [gói̯ttixírau̯] -
Elgoibar betijirau bétijiráu 3: [bé:tixiráu̯] -
Elorrio buelta buélta 2: [bwélta] -
Erratzu itzul itzúli 1: [itsúli] -
Errezil pasa pása 1: [páśa] -
Errigoiti etorriona etórrioná 1: [etór̄ioná] -
Errigoiti etorriona etórrionántz 2: [etór̄ionánts] -
Eskiula ützul 'ützül 1: [ýtsyl] -
Eskiula ützüladi ale üngüa ützüládi alé 'üngüa 2: [ytsyláði alé ýŋgya] -
Eskiula üngüa 'üngüa 3: [ýŋgya] -
Eskiula ützul 'ützül esk'ün 4: [ýtsyl eśkýn] -
Etxalar pasa pasá unat 1: [paśáunat] -
Etxaleku buelta buélta 1: [bwélta] -
Etxarri (Larraun) buelta buélta 1: [bwélta] -
Etxarri (Larraun) buelta buéltatú 2: [bwéltatú] -
Etxebarri eskoara eskóarantza 1: [eśkóarantsa] -
Etxebarria torrieskumera tórrieskúmera 1: [tór̄jeśkúmera] -
Etxebarria eskumera eskúmera 2: [eśkúmera] -
Eugi eskuin eskuínáo itzúli 1: [eśkwínáo itsúli] -
Ezkio-Itsaso ona onéaetórri ái 1: [onéaetór̄i ái̯] -
Ezkio-Itsaso ona onéaetorriái 2: [onéaetor̄jái̯] -
Ezkurra segieskubialdea séizagorá 1: [śéi̯sagorá] -
Ezkurra segieskubialdea séizaberá 2: [śéi̯saberá] -
Gaintza segieskubialdea ségieskuíñaldeá 1: [śéɣjeśkwíɲaldeá] -
Gamarte itzul itzúl 1: [itsúl] -
Gamarte goiti góiti 2: [gói̯ti] -
Gamiz-Fika eskoara etórrioná eskoará 1: [etór̄ioná eśkoará] -
Garrüze arreitzül árreitz'ül 1: [áReitsýl] -
Getaria tozonea toz tózonéa tóz 1: [tósonéa tós] -
Getxo buelta arantza buéltarantza 1: [bwéltarantsa] -
Gizaburuaga behea béera 1: [béera] -
Gizaburuaga gora góra 2: [góra] -
Goizueta jira jíraeskúia 1: [xíraeśkúia] -
Hazparne eskuin hárieskúin 1: [hárieśkún] -
Hondarribia ona onára 1: [onára] -
Hondarribia aldi artara aldi artára 2: [aldi ar̄tára] -
Ibarruri (Muxika) arántza arántza 2: [arántsa] -
Ibarruri (Muxika) bésterantza bésterantza 3: [béśterantsa] -
Ikaztegieta eskubia eskúbia 1: [eśkúβia] -
Izturitze eskun eskun 1: [eśkun] -
Jaurrieta eskuiala eskuíalá 1: [eśkwíalá] -
Jutsi eskuin eskuin 1: [eśkui̯n] -
Kortezubi gora bera gorá 1: [gorá] -
Kortezubi gora gorá 1: [gorá] -
Kortezubi bera béra 2: [βéra] -
Landibarre beiti béiti 1: [béiti] -
Landibarre goiti góiti 2: [gói̯ti] -
Landibarre yoarreitzul yoárreitzul 3: [ǰoár̄eitsul] -
Larrabetzu eskoara eskoára 1: [eśkoára] -
Larraine haigützül haigützül 1: [hai̯gytsyl] -
Larraine esküñ esküñ 2: [eśkyɲ] -
Larzabale eskuin eskúin 1: [eśkúi̯n] -
Larzabale eskuñ eskúñ 2: [eśkúɲ] -
Lasarte-Oria eskubia eskúbia 1: [eśkúβia] -
Laukiz albora albóra 1: [alβóra] -
Legazpi ona óna 1: [óna] -
Leintz Gatzaga gora bera gorá 1: [gorá] -
Leintz Gatzaga gora gorá 1: [gorá] -
Leintz Gatzaga bera béra 2: [βéra] -
Leioa eskoara buélta eskoára 1: [bwélta eśkoára] -
Leitza atozonera átozonéra 1: [átosonéra] -
Lekaroz buelta buéltáunet 1: [bwéltáu̯net] -
Lekaroz itzul itzúliunet 2: [itsúliunet] -
Lekeitio áira albóra áira albóra 1: [ái̯ra alβóra] -
Lemoa buelta buélta 2: [bwélta] -
Makea eskun itzúl eskúnerat 1: [itsúl eśkúnerat] -
Mañaria eskoara eskoára 1: [eśkoára] -
Mendaro gora bera góra bérá 1: [góra bérá] -
Mendata eskoara eskóara 1: [eśkóara] -
Mendata bera béra 2: [béra] -
Mendata gora góra 3: [góra] -
Mezkiritz buelta buélta 1: [bwélta] -
Montori ixk'üñ/exk'üñ ixk'üña/exk'üña 1: [ẹʃkýɲa] -
Mugerre eskoñ eskoñ 1: [eśkoɲ] -
Mungia eskuarau eskuárau 1: [eśkwárau̯] -
Oderitz ona óneá 1: [óneá:] -
Oderitz itzul ítzulí 1: [ítsulí] -
Oderitz órrealdeá órrealdeá 2: [ór̄ealdeá] -
Oderitz buelta buéltaonéa itzúli 2: [bwéltaonéa itsúli] -
Oderitz ona ónealdeá 3: [ónealdeá] -
Oiartzun pasa pásaionéa 1: [páśai̯onéa] -
Oñati gora góra 1: [ɣóra] -
Oñati bera béra 2: [βéra] -
Ondarroa ona óna 1: [óna] -
Ondarroa etorriona etórriona 2: [etór̄iona] -
Orexa jira jírabeié 1: [xíraβei̯é] -
Orexa jira jírairié 2: [xírai̯rié] -
Orexa buelta buéltairík 3: [bwéltai̯rík] -
Orio jira jíra onéa 1: [xíra onéa] -
Orozko albora albóra 1: [alβóra] -
Otxandio aida etorrieskerrera áida etorrieskérrera 1: [ái̯ða etor̄ieśkér̄era] -
Pagola eskuñ esk'üñ 1: [eśkýɲ] -
Santa Grazi abil hat abil hát 1: [aβil há:t] -
Santa Grazi trezaadi trezaádi 2: [tresaáði] -
Santa Grazi üskühat 'üskü 3: [ýśky] -
Santa Grazi üskü hat üskü hát 4: [yśky há:t] -
Santa Grazi exküñ exküñ 5: [eʃkyɲ] -
Sara eskuin eskúin 1: [eśkúin] -
Senpere eskoi éskoí 1: [éśkoí] -
Sohüta eskün eskün 1: [eśkyn] -
Sondika eskoara ártu buélteaeskoára 1: [ár̄tu βwélteaeśkoára] -
Suarbe zearka zéarká 1: [séar̄ká] -
Suarbe itzul itzúli 1: [itsúli] -
Sunbilla buelta buélta móxo 1: [bwélta móʃo] -
Tolosa jarrigora jarrigóra 1: [xar̄igóra] -
Tolosa jarribera jarribéra 2: [xar̄ibéra] -
Urdiñarbe esküñ esküñ 1: [eśkyɲ] -
Urketa marti márti eta yóan 1: [máRti eta ǰóan] -
Urketa zaizte záizte 2: [sái̯ste] -
Urketa eskoin eskóin 3: [eśkói̯n] -
Urketa arreyoan árreyoán 4: [áReǰoán] -
Urketa marti márti 5: [máRti] -
Urketa yoan yóan 6: [ǰóan] -
Ürrüstoi eskuñ eskuñ 1: [eśkuɲ] -
Uztaritze eskuin arrebíra eskuín 1: [aReβíra eśkwín] -
Zaratamo etorriona etórrióna 1: [etór̄ióna] -
Zeanuri buelta buéltau 1: [βwéltau̯] -
Zeanuri etorriona etórrionantza 1: [etór̄ionantsa] -
Zeberio goráu goráu 2: [ɣoráu̯] -
Zeberio bera beráu 3: [beráu̯] -
Zegama bestealdea besteáldea 1: [beśteáldea] -
Zilbeti eskuin pásaeskúin 1: [páśaeśkúin] -
Zollo (Arrankudiaga) buelta buélta 1: [bwélta] -
Zornotza bollabo bollabó 1: [βoʎaβó] -
Zugarramurdi eskoin eskóin 1: [eśkói̯n] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper