Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

206 emaitza 394 bilaketarentzat

394: lago / lac / lake

  • Gaia: Ibaia
  • Galdera (es): lago
  • Galdera (fr): lac
  • Galdera (en): lake
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta ur geldi úr géldia 1: [úr ɣéldia] -
Ahetze laku lákú 1: [lákú] -
Aia urgeldi urr geldía 1: [ur̄ geldía] -
Aia osiñ osíñ 2: [ośíɲ] -
Aldude lagun lagún 1: [laɣún] -
Aldude urgune úrguné 6: [úr̄ɣuné] -
Alkotz baltsa báltsa 1: [báltśa] -
Altzai phützü phützü 1: [phytsy] -
Altzürükü estaintzia estáintzia 3: [eśtái̯ntsja] -
Altzürükü hur eküatü húr ek´üatü 3: [húr ekýaty] -
Altzürükü barnüne barn´üne 4: [bar̄nýne] -
Amezketa urzulo urzúló 1: [ur̄súló] -
Andoain lago lágó 1: [láɣó] -
Andoain zingira zingirá 1: [siŋgirá] -
Andoain osiñ osíñ 2: [ośíɲ ] -
Aniz putzu pútzu 1: [pútsu] -
Aniz baltsa báltsa 2: [βáltśa] -
Aramaio urgeldi úrgeldi 1: [úr̄ɣelði] -
Araotz (Oñati) ur posu ur pósu 1: [ur̄ póśu] -
Arbizu ur geldi úr geldí 1: [úr ɣeldí] -
Arbizu ur geldittu úr geldittubá 2: [úr̄ ɣeldittuβá] -
Arbizu putzu pútzuba 3: [pútsuβa] -
Arboti laka láka 2: [láka] -
Armendaritze laka laká 1: [laká] -
Armendaritze putzu putzú 2: [putsú] -
Arnegi lako láko 1: [láko] -
Arrangoitze laku láku 1: [láku] -
Arrangoitze urgeldi úrgéldi 1: [úr̄ɣéldi] -
Arrasate urgeldi urgéldi 1: [ur̄ɣélði] -
Arrazola (Atxondo) ur poso ur póso 1: [ur̄ póśo] -
Arrieta presa présa 1: [préśa] -
Arroa (Zestoa) ur potzo úr potzó 1: [úr̄ potsó] -
Arroa (Zestoa) osiñ osíñ 2: [ośíɲ] -
Arrueta lake láke 2: [láke] -
Arrueta phützü phützia 3: [phytsja] -
Arrueta phutzu phútzu 4: [phútsu] -
Asteasu urgeldi urgéldi 1: [ur̄géldi] -
Ataun potzu pótzu 1: [pɔ́tsu] -
Azkaine laku laku 1: [laku] -
Azkoitia potzu pótzu 1: [pɔ́tsu] -
Azpeitia urgeldi urgéldi 1: [ur̄ɣɛ́ldi] -
Baigorri urgeldi urgeldi 1: [uRgeldi] -
Baigorri lakhua lakhua 2: [lakhua] -
Bakio leike leiké 1: [lei̯ké] -
Bardoze laka lákak 1: [lákak] -
Bardoze züphü z´üphia 2: [sýphja] -
Barkoxe azakia azakiá 1: [asakiá] -
Bastida laku láku 1: [láku] -
Beasain putzuzulo putzúzuló 1: [putsúsuló] -
Beasain urgeldi urgéldi 2: [ur̄ɣéldi] -
Behorlegi lako lakó 1: [lakó] -
Beizama urgeldi úrgeldí 1: [úr̄ɣɛldí] -
Bergara urgeldi urgéldi 1: [ur̄ɣéldi] -
Bergara lago lágo 1: [láɣo] -
Bergara osiñ ósiñ 2: [óśiɲ] -
Beruete urgelde úrgeldé 1: [úr̄ɣɛldé] -
Beruete geldittu géldittú 2: [gɛ́ldittú:] -
Beskoitze ur flaka ur fláka 1: [ur̄ fláka] -
Busturia urmendi urméndi 1: [ur̄méndi] -
Deba urgeldi urgéldi 3: [ur̄ɣɛ́ldi] -
Dima urgeldi urgéldi 2: [ur̄ɣéldi] -
Domintxaine laka laka 1: [laka] -
Donamaria putzu pútzu 1: [pútsu] -
Donibane Lohizune laku lakú 1: [lakú] -
Donibane Lohizune ur putzu úr pútzu 2: [úr̄ pútsu] -
Donibane Lohizune putzu putzúa 2: [putsúa] -
Donibane Lohizune ur zipo úr zípo 3: [úr̄ sípo] -
Donostia ur geldi ur geldíya 1: [ur̄ ɣeldíǰa] -
Dorrao / Torrano paltsa páltsa 1: [páltśa] -
Elantxobe lago lágo 1: [láɣo] -
Elduain lago lágo 1: [láɣo] -
Elduain ur putzu úr putzú 2: [úr putsú] -
Elgoibar potzu potzu 1: [potsu] -
Elorrio ur xingara ur xíngara 1: [ur̄ ʃíŋgara] -
Erratzu putzu putzú 1: [putsú] -
Errezil osiñ osíñ 1: [ośíɲ] -
Errigoiti lago lágo 1: [láɣo] -
Eskiula azekia ázekía 1: [ásekía] -
Eskiula losko lósko 2: [lóśko] -
Etxalar putzu pútzu 1: [pútsu] -
Etxalar osiñ osíñ 2: [ośíɲ] -
Etxaleku ur baltsa ur baltsá 1: [ur̄ βaltśá] -
Etxarri (Larraun) baltsa báltsa 1: [báltśa] -
Etxarri (Larraun) ualde úaldé 2: [úaldé] -
Etxebarri lago lágo 1: [láɣo] -
Etxebarri zingiri zingíri 1: [siŋgíri] -
Etxebarri urlotu urlótu 2: [ur̄lótu] -
Etxebarria ursulo ursúlo 1: [urśúlo] -
Eugi putzu pútzu 1: [pútsu] -
Ezkio-Itsaso urgeldi urgeldí 3: [ur̄ɣɛldí] -
Ezkurra putzu putzú 2: [putsú] -
Ezkurra baltsa baltsá 5: [baltśá] -
Ezterenzubi lako láko 1: [láko] -
Ezterenzubi plantano plántano 2: [plántano] -
Ezterenzubi phutzu phútzu 3: [phútsu] -
Ezterenzubi barradera barrádera 4: [bar̄áðera] -
Gaintza urgeldi úrrgeldí 1: [úr̄ɣɛldí] -
Gamarte laka láka 1: [láka] -
Gamarte osin osin 2: [ośin] -
Gamarte phutzu phútzu 3: [phútsu] -
Gamiz-Fika urlotu urlótu 1: [ur̄lótu] -
Garrüze putzu pútzia 1: [pútsia] -
Garrüze klosko klóskoa 1: [klóśkoa] -
Getaria lago lágo 1: [láɣo] -
Getxo lago lágo 1: [láɣo] -
Getxo urlotu úrlotu 2: [úr̄lotu] -
Gizaburuaga ur poso úr poso 1: [úr̄ pośo] -
Goizueta ur ill ur ílla 1: [ur íʎa] -
Goizueta osimputzu osímputzú 2: [ośímputsú] -
Hazparne naza náza 1: [nása] -
Hendaia putzu pútzu 1: [pútsu] -
Hernani putzuzulo putzú zulo 1: [putsú sulo] -
Hondarribia putzu solo pútzu soló 1: [pútsu śoló] -
Ibarruri (Muxika) urgeldi urgéldi 1: [ur̄ɣélði] -
Igoa urtzulo úrtzuló 1: [úr̄tsuló] -
Igoa urgeldi úrgeldí 2: [úr̄ɣɛldí] -
Ikaztegieta udasko udásko 1: [uðáśko] -
Irisarri lako láko 1: [láko] -
Itsasu laka laká 1: [laká] -
Izturitze laku laku 1: [laku] -
Izturitze ziphu ziphu 2: [siphu] -
Izturitze phutzu phutzu 3: [phutsu] -
Jaurrieta baltsa báltsa 2: [báltśa] -
Jutsi lako lako 1: [lako] -
Kortezubi lago lágo 1: [láɣo] -
Landibarre lako lakó 1: [lakó] -
Larrabetzu lago lágo 1: [láɣo] -
Larraine ur presa ur presá 1: [ur̄ preźá] -
Larraine gorga górga 2: [górga] -
Larzabale etana etana 1: [etana] -
Larzabale laka laka 2: [laka] -
Larzabale osin osin 3: [ośin] -
Lasarte-Oria putzu pútzu 1: [pútsu] -
Laukiz urlotu urlótu 2: [ur̄lótu] -
Legazpi urgeldi urgéldi 1: [ur̄ɣéldi] -
Leintz Gatzaga laguna lagúna 1: [laɣúna] -
Leintz Gatzaga enbalse embálse 2: [embálśe] -
Leioa itze ítze 1: [ítse] -
Leioa urlotu urlotú 1: [ur̄lotú] -
Leitza putzu putzú 1: [putsú] -
Lekaroz putzu pútzu 1: [pútsu] -
Lekeitio lagu lágu 1: [láɣu] -
Lekeitio enbalse embálse 2: [embálśe] -
Lemoa urtoki urtóki 1: [ur̄tóki] -
Lemoiz poso póso 1: [póśo] -
Makea lak lak 1: [lak] -
Mañaria lago lágo 1: [láɣo] -
Mendaro potzu potzú 1: [pɔtsú] -
Mendata urgeldi urgéldi 1: [ur̄ɣélði] -
Mezkiritz baltsa báltsa 1: [báltśa] -
Mezkiritz urgeldi úrgéldi 4: [úr̄ɣéldi] -
Montori barra¡ia barrá¡ia 1: [bar̄áʒja] -
Montori naza náza 2: [nása] -
Mugerre ur gelditu ur geldituia 1: [ur̄ geldituja] -
Mungia poso póso 1: [póśo] -
Oderitz baltsa baltsá 2: [βaltśá] -
Oderitz urgeldi úrrgeldí 2: [úr̄ɣeldí:] -
Oiartzun osiñ osíñ 1: [ośíɲ] -
Oñati ur posouna urr pósouna 1: [ur̄ póśou̯na] -
Ondarroa lagu lágu 1: [láɣu] -
Ondarroa urgeldi urgéldi 2: [ur̄ɣéldi] -
Orexa putzu pútzu 1: [pútsu] -
Orio zingira zingira 4: [siŋgira] -
Orio osiñ osíñ 5: [ośíɲ] -
Orozko lago lágo 1: [láɣo] -
Otxandio urgeldi urgéldi 1: [ur̄ɣélði] -
Pagola urgeldi urgéldi 1: [ur̄géldi] -
Pagola lak lak 2: [lak] -
Pagola phützü ph´ützü 3: [phýtsy] -
Santa Grazi phützü ph´ützü 1: [phýtsy] -
Santa Grazi losko lósko 2: [lóśko] -
Santa Grazi lak lak 3: [lak] -
Sara lako lakó 1: [lakó] -
Senpere laku láku 1: [láku] -
Senpere ur putzu úr putzúa 2: [úR putsúa] -
Sohüta lak lákik 1: [lákik] -
Sohüta hur ekhü hur ekh´ü 2: [hur ekhý:] -
Sohüta losko lósko 3: [lóśko] -
Sondika enbalse embálse 1: [embálśe] -
Suarbe urgeldi urgéldi 1: [ur̄ɣɛ́ldi] -
Sunbilla putzu pútzu 1: [pútsu] -
Tolosa putzu pútzu 1: [pútsu] -
Uharte Garazi urgeldi úrgeldi 3: [úr̄ɣeldi] -
Uharte Garazi lako láko 4: [láko] -
Urdiain paltsa páltsa 1: [páltśa] -
Urdiñarbe estaintze estáintze 1: [eśtái̯ntse] -
Urdiñarbe lak lak 2: [lak] -
Urdiñarbe losko lósko 3: [lóśko] -
Urdiñarbe phützü txar ph´ützü txar 4: [phýtsy tʃar̄] -
Urketa lak lak 1: [lak] -
Urretxu urgeldi urgéldi 1: [ur̄ɣɛ́ldi] -
Ürrüstoi lak lak 1: [lak] -
Ürrüstoi losko lósko 2: [lóśko] -
Uztaritze laka laka 1: [laka] -
Zaratamo urlotu urlótu 1: [ur̄lótu] -
Zeanuri urmendi urméndi 1: [ur̄méndi] -
Zeberio poso póso 1: [póśo] -
Zeberio lago lágo 2: [láɣo] -
Zeberio urlotu urlótu 2: [ur̄lótu] -
Zeberio urgeldi urgéldi 3: [ur̄ɣélði] -
Zegama potzu potzú 1: [pɔtsú] -
Zilbeti putzu putzú 2: [putsú] -
Zollo (Arrankudiaga) lago lágo 1: [láɣo] -
Zornotza lagu lágu 1: [láɣu] -
Zugarramurdi putzu pútzu 1: [pútsu] -
Zugarramurdi ur edatu úra edátua 2: [úra eðátua] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper