Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

265 emaitza 309 bilaketarentzat

309: amanecer, alba / aube / dawn

  • Gaia: Eguna
  • Galdera (es): amanecer, alba
  • Galdera (fr): aube
  • Galdera (en): dawn
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta argiaste argiástea 2: [ar̄ɣiáśtea] -
Ahetze argiaste argiáste 1: [aRɣiáśte] -
Ahetze argipirrint argípirrínt 1: [aRɣípiRínt] -
Aia egunsenti éunsentí 1: [éu̯nśentí] -
Aldude argiaste argiáste 1: [ar̄ɣiáśte] -
Alkotz argiaste argísteá 1: [ar̄ɣíśteá] -
Altzai argileñhürü argileinhüia 1: [ar̄gilei̯nhyja] -
Altzai argixirrinta argitxirrínta 2: [ar̄gitʃir̄ínta] -
Altzai argihaste argiháste 3: [ar̄giháśte] -
Altzai argiazkorri argihazk´ürria 4: [ar̄gihaskýr̄ia] -
Altzürükü argiazkorri árgiazkórri 1: [ár̄giaskór̄i] -
Altzürükü argixirrinta argitzirrintá 3: [ar̄gitsir̄intá] -
Altzürükü egunargitze árgiargitzín 4: [ár̄giar̄gitsín] -
Amezketa egunsenti egúnsentí 1: [eɣúnśentí] -
Andoain eguntxinta éuñtxíñt 1: [éuɲtʃíɲt] -
Aniz argiaste argiáste 1: [ar̄ɣjáśte] -
Aniz goizargi goiz - árgi 2: [goi̯s - ár̄ɣi] -
Aramaio egunsenti egúnsenti 1: [eɣúnśenti] -
Araotz (Oñati) egunsenti egúnsenti 1: [eɣúnśenti] -
Araotz (Oñati) egunabar egúnabar 2: [eɣúnaβar] -
Arbizu argitze árgittú 1: [ár̄ɣittú] -
Arboti argixirrinta árgixirrínta 1: [ár̄giʃir̄ínta] -
Arboti argihaste árgiháste 2: [ár̄giháśte] -
Armendaritze argitirrinta argíttirriñttá 1: [ar̄gíttir̄iɲttá] -
Armendaritze argixirrinta argíxirrintá 2: [ar̄ɣíʃiRintá] -
Armendaritze argihaste argíhaste 3: [ar̄gíhaśte] -
Arnegi argiaste argíasté 1: [ar̄ɣíaśté] -
Arnegi argixirrinta argíxirrínt 2: [ar̄ɣíʃir̄ínt] -
Arrangoitze argiaste argíasté 1: [aRɣíaśté] -
Arrangoitze argitirrinta argíttirríntta 2: [aRɣíttiRíntta] -
Arrasate egunsenti egúnsenti 1: [eɣúnśenti] -
Arrasate egunabar egúnabar 2: [eɣúnaβar̄] -
Arrazola (Atxondo) egunsenti egúnsenti 1: [eɣúnśenti] -
Arrieta eun argi egune argítan 1: [eɣune ar̄ɣítan] -
Arrieta egunsenti egúnsentí 1: [eɣúnśentí:] -
Arroa (Zestoa) egunsenti eúnsentí 1: [eúnśentí] -
Arrueta argixirrinta árgixirrínta 2: [ár̄giʃir̄ínta] -
Arrueta argihaste árgihástian 2: [ár̄giháśtjan] -
Arrueta argixirrinta árgizirrént 3: [ár̄gisir̄ént] -
Asteasu egunsenti eúnsentí 1: [eúnśentí] -
Ataun egunsenti eunsentí 1: [eu̯nśentí] -
Azkaine alba álba 1: [álba] -
Azkaine argitirrinta argitirrintta 1: [ar̄ɣitiRintta] -
Azkoitia egunsenti egúnsentí 1: [eɣúnśɛntí] -
Azpeitia egunsenti eúnsentí 1: [eúnśentí] -
Baigorri argihaste argihaste 1: [aRgihaśte] -
Baigorri argixirrinta argizirrinta 1: [aRgisiRinta] -
Baigorri argitze argitze 2: [aRgitse] -
Baigorri argiurratze argiurratze 3: [aRgiuRatse] -
Bakio egunasikera egun asíkera 1: [eɣun aśíkera] -
Bakio egunsenti egúnsenti 1: [eɣúnśenti] -
Bakio egunikera egúnikera 2: [eɣúnikera] -
Bardoze eguntxirrinta éguñtxírrinta 1: [éɣuɲtʃír̄inta] -
Bardoze argipunta árgipúnta 2: [ár̄gipúnta] -
Barkoxe argiazkorri argiozkórri 1: [ar̄gioskór̄i] -
Barkoxe argihaste argiháste 1: [ar̄giháśte] -
Bastida egumpuntan egumpúntan 1: [eɣumpúntan] -
Beasain egunsenti eúnsenti 1: [eúnśenti] -
Behorlegi argixirrinta argizírrint 1: [ar̄ɣisír̄int] -
Behorlegi argiaste argiáste 2: [ar̄ɣiáśte] -
Beizama egunsenti eúnsentí 1: [eúnśentí] -
Bergara egunsenti egunsénti 1: [eɣunśénti] -
Bermeo alba albá 1: [alβá] -
Bermeo goixikera goixíkera 2: [ɣoi̯ʃíkera] -
Bermeo egunikera eguníkera 3: [eɣuníkera] -
Berriz egunsenti egúnsentí 1: [eɣúnśentí] -
Berriz goiznabar goxnábar 1: [goʃnáβar̄] -
Beruete argiaste árgiaxté 1: [ár̄ɣjaʃté] -
Beruete argiaste árgiasté 2: [ár̄ɣjaśté] -
Beruete argiaxti árrgiaxtí 2: [ár̄ɣjaʃtí] -
Beruete argiaste árgaxtí 4: [ár̄ɣaʃtí] -
Beskoitze argiaste argíáste 1: [aRɣíáśte] -
Beskoitze argitirrinta argítirrínta 1: [aRɣítiRínta] -
Bidarrai argiaste argiáste 1: [ar̄ɣiáśte] -
Bidarrai argixirrinta argízirrínt 2: [ar̄ɣísir̄ínt] -
Bolibar egunsenti égunsénti 1: [éɣunśénti] -
Busturia egunsenti egunsénti 1: [eɣunśénti] -
Busturia egunabar egúnabar 1: [eɣúnaβar̄] -
Deba egunsenti eúnsénti 1: [eúnśénti] -
Dima egunsenti egunsénti 1: [eɣunśénti] -
Dima ostrantza ostrántza 5: [ośtrántsa] -
Dima egunabar egunábar 6: [eɣunáβar̄] -
Domintxaine argixirrinta árgixirrínta 1: [ár̄giʃir̄ínta] -
Domintxaine argihaste árgihaste 3: [ár̄gihaśte] -
Donamaria argiaste argísti 2: [ar̄ɣíśti] -
Donamaria argiaste argíste 3: [ar̄gíśte] -
Donibane Lohizune argialba argiálba 1: [aRɣiálβa] -
Donibane Lohizune argiaste argiasté 1: [aRɣiaśté] -
Donibane Lohizune alba albán 2: [albán] -
Donostia eun sabalera eunsabáleran 1: [eu̯nśaβáleran] -
Donostia egunsenti egúnsentia 1: [eɣúnśentia] -
Donostia argitze árgitzenasten 2: [ár̄gitsenaśten] -
Dorrao / Torrano argisenti árgisentí 1: [ár̄ɣiśentí] -
Eibar egunsenti eúnsenti 1: [eúnśenti] -
Elantxobe alba álba 1: [álβa] -
Elantxobe egunsenti egunsénti 2: [eɣunśénti] -
Elduain egunsenti eúnsentí 1: [eúnśentí] -
Elgoibar egunsenti eúnsenti 1: [eúnśenti] -
Elorrio egunsenti egúnsenti 1: [eɣúnśenti] -
Erratzu argiaste árgiasté 1: [árɣiaśtɛ́] -
Errezil egunsenti egúnsentí 1: [eɣúnśentí] -
Errigoiti egunsenti egúnsentí 1: [eɣúnśentí] -
Errigoiti goiznabar goisnabár 1: [ɣoi̯śnaβár̄] -
Eskiula argitze argitze 1: [ar̄gitse] -
Etxalar argiaste argíeste 1: [ar̄ɣíøśtɛ] -
Etxaleku argiaste árgiasteá 1: [ár̄ɣiaśteá] -
Etxarri (Larraun) argitze árgitzé 1: [ár̄ɣitsé] -
Etxebarri egunsenti egúnsentí 1: [eɣúnśentí] -
Etxebarri goxalde goxálde 2: [ɣoʃálde] -
Etxebarria egunsenti egún sénti 1: [eɣún śénti] -
Eugi argiaste argiáste 1: [ar̄ɣiáśte] -
Ezkio-Itsaso egunsenti éunsentí 1: [éu̯nśentí] -
Ezkurra argiaste argíasté 1: [ar̄gíaśté] -
Ezterenzubi argiurratze argiurrátzian 1: [ar̄giur̄átsjan] -
Ezterenzubi argihaste argihástian 2: [ar̄giháśtjan] -
Ezterenzubi argixirrinta argixirrint 3: [ar̄giʃir̄int] -
Gaintza egunsenti éun sentí 1: [éu̯n śentí] -
Gamarte argihaste argiháste 1: [ar̄giháśte] -
Gamiz-Fika egunsenti egúnsenti 1: [eɣúnśenti] -
Gamiz-Fika goxalde goxálde 2: [ɣoʃálde] -
Gamiz-Fika goiznabar goisnábar 4: [ɣoi̯źnáβar̄] -
Gamiz-Fika egunabar egúnabar 6: [eɣúnaβar̄] -
Garrüze argixirrinta argixírrint 1: [ar̄ɣiʃír̄int] -
Getaria alba albá 1: [alβá] -
Getaria egunsenti egúnsentia 1: [eɣúnśentia] -
Getxo egunasikera egun asíkere 1: [eɣun aśíkere] -
Getxo egunabar egúnabar 1: [eɣúnaβar̄] -
Getxo egunasikera egún asikera 2: [eɣún aśikera] -
Gizaburuaga egunsenti egunsénti 1: [eɣunśénti] -
Goizueta egunasikera eún asitzeá 1: [eún aśitseá] -
Goizueta eguntxirrinta éuñtxirríñtxa 2: [éuɲtʃir̄íɲtʃa] -
Hazparne argitirrinta argittírriñtt 1: [aRɣittíRiɲtt] -
Hazparne argiaste argíasté 1: [aRɣíaśté] -
Hendaia argitirrinta argíttirríñtt 1: [aRgíttiRíɲtt] -
Hernani egunsenti eúnsenti 1: [eúnśenti] -
Hondarribia egun alba egun alba 2: [eɣun alβa] -
Hondarribia alba alba 3: [alβa] -
Hondarribia egunsenti egúnsentí 5: [eɣúnśentí] -
Hondarribia goiz puñtta goiz puñtta 6: [goi̯s puɲtta] -
Ibarruri (Muxika) egunsenti egúnsenti 1: [eɣúnśenti] -
Igoa argiaste árgiasté 1: [ár̄ɣjaśté] -
Ikaztegieta egunsenti egúnsenti 1: [eɣúnśenti] -
Irisarri argiurratze argíurrátze 1: [aRɣíuRátse] -
Irisarri argiaste argíáste 1: [aRɣíáśte] -
Itsasu argiaste argiáste 1: [ar̄ɣiáśte] -
Itsasu argitirrinta argíttirríñtta 1: [ar̄ɣíttir̄íɲtta] -
Izturitze argixirrinta argixirrínt 1: [ar̄giʃir̄ínt] -
Izturitze argihaste argiháste 2: [ar̄giháśte] -
Jaurrieta argi zabal argí zábal 1: [ar̄ɣí sáβal] -
Jutsi argixirrinta argizirrinta 1: [ar̄gisir̄inta] -
Jutsi argihatsarre argihatsarria 2: [ar̄gihatśar̄ja] -
Kortezubi egunsenti egunsénti 1: [eɣunśénti] -
Kortezubi egunikera egúnikere 2: [eɣúnikere] -
Landibarre argixirrinta argixirrínt 1: [ar̄ɣiʃir̄ínt] -
Landibarre argihaste argíhastiá 2: [ar̄ɣíhaśtiá] -
Larrabetzu egunsenti egunsénti 1: [eɣunśénti] -
Larraine oskorri oskórri 1: [ośkór̄i] -
Larraine argitirrinta argitirrínta 1: [ar̄gitir̄ínta] -
Larraine argiazkorri argioskorría 2: [ar̄giośkor̄ía] -
Larraine argihaste argihastía 3: [ar̄gihaśtía] -
Larraine übel übel 4: [yβel] -
Larzabale argixirrinta argixirrínta 1: [ar̄giʃir̄ínta] -
Larzabale argihaste argihástian 2: [ar̄giháśtjan] -
Larzabale argisortze argisórtzia 3: [ar̄giśór̄tsja] -
Larzabale argixirrinki argixirrínkian 4: [ar̄giʃir̄íŋkjan] -
Lasarte-Oria egun zabal egun zabála 1: [eɣun saβála] -
Lasarte-Oria egunsenti egunsenti 1: [eɣunśenti] -
Laukiz egunikera egúnike 1: [eɣúnike] -
Legazpi egunsenti eúnsentí 1: [eúnśentí] -
Legazpi eguntxinta eúñtxinta 2: [eúɲtʃinta] -
Legazpi egunargitze eúnen argítzen 3: [eúnen ar̄ɣítsen] -
Legazpi euneurratze eúne urrátzen 4: [eúne ur̄átsen] -
Leintz Gatzaga egunsenti egúnsenti 1: [eɣúnśenti] -
Leintz Gatzaga egunabar egúnabar 1: [eɣúnaβar̄] -
Leioa egunikera eguníkera 1: [eɣuníkera] -
Leitza egunargitze egun argitzé 1: [eɣun ar̄ɣitsé] -
Lekaroz argiaste argiáste 2: [ar̄gjáśte] -
Lekeitio egunsenti egúnsenti 1: [eɣúnśenti] -
Lemoa egunsenti egunsénti 1: [eɣunśénti] -
Lemoa goxalde goxálde 2: [ɣoʃálde] -
Lemoiz egun alba egúnalba 1: [eɣúnalβa] -
Luzaide / Valcarlos argiaste argíáste 1: [ar̄ɣíáśte] -
Luzaide / Valcarlos argixirrinta argíxirrínta 1: [ar̄ɣíʃir̄ínta] -
Makea argitirrinta argitirrínta 1: [ar̄ɣitir̄ínta] -
Mañaria egunsenti egusénti 1: [eɣuśénti] -
Mendaro egunsenti eúnsentí 1: [eúnśentí] -
Mendata egunsenti egusénti 1: [eɣuśénti] -
Mezkiritz argiaste árgiástia 1: [ár̄ɣiáśtja] -
Montori argitze argitzin 1: [ar̄gitsin] -
Montori argixirrinta árgitxirrintá 2: [ár̄gitʃir̄intá] -
Montori ekhi¡elkitze ékhi¡elkitzía 3: [ékhiʒelkitsía] -
Mugerre argihaste argihasten 1: [ar̄gihaśten] -
Mugerre argitirrinta argittirrinte 1: [ar̄gittir̄inte] -
Mugerre argitze argitzenhasten 2: [ar̄gitsenhaśten] -
Mungia egunikera egunéikera 1: [eɣunéi̯kera] -
Mungia egunsenti egunsentí 1: [eɣunśentí] -
Oderitz eun argi éunargí 1: [éu̯nar̄ɣí] -
Oderitz egunsenti éunsentí 1: [éu̯nśentí] -
Oderitz argitze árgitzén 2: [ár̄ɣitsén] -
Oiartzun egunsenti egúnsentí 1: [eɣúnśentí] -
Oñati egunsenti eúnsentí 1: [eúnśentí] -
Oñati egunabar eúnabar 4: [eúnaβar̄] -
Ondarroa egunsenti eunséntzi 1: [eunśéntsi] -
Ondarroa alba álba 2: [álβa] -
Ondarroa goiznabar goiznábar 2: [ɣoi̯snáβar̄] -
Ondarroa egunabar egunábar 4: [eɣunáβar̄] -
Orexa eguntxinta egunxínta 1: [eɣunʃínta] -
Orexa eguntxinta eguñtxínta 2: [eɣuɲtʃínta] -
Orio alba albá 1: [alβá] -
Orio goizargi goizargi 2: [goi̯sar̄ɣi] -
Orio eune zabaldu eúna zabáltziá 3: [eúna saβáltsiá] -
Orio egunsenti egúnsentiá 3: [eɣúnśentiá] -
Orozko egunsenti egúnsenti 1: [eɣúnśenti] -
Orozko egunabar egunábar 2: [eɣunáβar̄] -
Otxandio goxalde góxalde 1: [ɣóʃalðe] -
Pagola argileñhürü argileiñh´ü 1: [ar̄gilei̯ɲhý] -
Pagola argihaste argihastín 1: [ar̄gihaśtín] -
Pagola argixirrinta argixirríxta 2: [ar̄giʃir̄íʃta] -
Pagola argiaskorri argiaskorri 2: [ar̄giaśkor̄i] -
Pasaia alba álbá 1: [álβá] -
Pasaia egunsenti egúnsentí 1: [eɣúnśentí] -
Santa Grazi argileñhürü argileiñhüi 1: [ar̄gilei̯ɲhyi] -
Santa Grazi argihaste argihaste 2: [ar̄gihaśte] -
Santa Grazi argiazkorri argiazkorría 3: [ar̄giaskor̄ía] -
Santa Grazi argixirrinta argizirrínta 4: [ar̄gisir̄ínta] -
Sara argiaste argiasté 1: [ar̄ɣiaśté] -
Sara argitirrinta argítirrínta 1: [ar̄ɣítir̄ínta] -
Senpere argiaste argiáste 1: [aRɣjáśte] -
Senpere argitirrinta argítirrínta 1: [aRɣítiRínta] -
Sohüta argileñhürü argileñh´üria 1: [ar̄gileɲhỹ́ria] -
Sohüta argihaste argiháste 1: [ar̄giháśte] -
Sohüta ekhi¡elkitze ekhi¡elkigia 2: [ekhiʒelkiɣia] -
Sohüta ekhi¡elkitze ekhi¡elkitzia 3: [ekhiʒelkitsia] -
Sondika egunsenti egunsenti 1: [eɣunśenti] -
Sondika egunsenti egúnsenti 1: [eɣúnśenti] -
Sondika egunikera eguníkera 2: [eɣuníkera] -
Suarbe argiaste argíxtian 1: [ar̄ɣíʃtjan] -
Suarbe argiaste argíxte 2: [ar̄ɣíʃte] -
Sunbilla argiaste argíasté 1: [ar̄ɣíaśtɛ́] -
Tolosa eguntxinta éuñtxintá 1: [éuɲtʃintá] -
Uharte Garazi argiaste argiaste 1: [ar̄ɣiaśte] -
Uharte Garazi argixirrinta argízírrint 1: [ar̄ɣísír̄int] -
Urdiain argitze árgitziekím bateá 1: [ár̄ɣitsjekím bateá] -
Urdiñarbe argiazkorri árgiazkórri 1: [ár̄giaskór̄i] -
Urketa argihaste árgihástia 1: [áRgiháśtja] -
Urketa argipunta árgipúnta 2: [áRgipúnta] -
Urketa argitze argítzia 3: [aRgítsja] -
Urretxu egunsenti éunsentí 1: [éu̯nśentí] -
Ürrüstoi argiazkorri argiezkórri 1: [ar̄gieskór̄i] -
Ürrüstoi argixirrinta argitxirrínta 1: [ar̄gitʃir̄ínta] -
Uztaritze argiaste argíáste 1: [aRɣíáśte] -
Zaratamo egunsenti egúnsentéiyek 1: [eɣúnśentéi̯ǰek] -
Zaratamo illunabar illúnabárr 1: [iʎúnaβár̄] -
Zaratamo egunsenti egúnsentí 2: [eɣúnśentí] -
Zeanuri egunsenti egunsénti 1: [eɣunśénti] -
Zeanuri goxalde goxálde 2: [ɣoʃálðe] -
Zeberio egunsenti egunsénti 1: [eɣunśénti] -
Zegama eune zabaldu eúne zabáldu 1: [eúne saβáldu] -
Zegama egunsenti eúnsentí 1: [eúnśentí] -
Zilbeti argiaste árgiástian 1: [ár̄ɣiáśtian] -
Zollo (Arrankudiaga) egunsenti egúnsenti 1: [eɣúnśenti] -
Zollo (Arrankudiaga) egunabar egúnabar 4: [eɣúnaβar̄] -
Zornotza egunsenti egúnsenti 1: [eɣúnśenti] -
Zugarramurdi argiaste argíastéan 1: [ar̄ɣíaśtéan] -
Zugarramurdi argitze argítzea 2: [ar̄ɣítsea] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper