Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

193 emaitza 2515 bilaketarentzat

2515: padrastro / parâtre / step-father

  • Gaia: Senidetasuna
  • Galdera (es): padrastro
  • Galdera (fr): parâtre
  • Galdera (en): step-father
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta ugazaita ugazáita 1: [uɣasái̯ta] -
Ahetze aitaordain aitaórrdain 1: [ai̯taór̄ðai̯n] -
Aia attaordeko attáorrdekó 1: [attáor̄ðekó] -
Aldude aitazun aitázun 2: [ai̯tásun] -
Alkotz uezaite úezáite 1: [úesái̯te] -
Altzai aitaxün áitax´ün 1: [ái̯taʃýn] -
Altzai osaba osába 2: [ośáβa] -
Altzürükü aitagiharreba áitagihárreba 1: [ái̯taɣihár̄eβa] -
Altzürükü osaba osába 1: [ośáβa] -
Altzürükü aitaxün aitáxün 2: [ai̯táʃyn] -
Amezketa aittordeko aittórrdekó 1: [ai̯ttɔ́r̄ðekɔ́] -
Andoain guezatta guézattá 1: [ɣwésattá] -
Andoain aitordeko aitórrdekó 2: [ai̯tór̄ðekó] -
Aramaio aitteorde áitteorrde 1: [ái̯tteor̄ðe] -
Aramaio bigarrenaitte bígarrenaitte 2: [βíɣar̄enai̯tte] -
Araotz (Oñati) aittaordeko aittáorrdeko 1: [ai̯ttáor̄ðeko] -
Arbizu ubezaitta úbezaittá 1: [úbesai̯ttá] -
Armendaritze aitaizun aitaizún 1: [ai̯taisún] -
Arnegi aitaizun áitaizún 1: [ái̯tai̯sún] -
Arnegi oseba oséba 2: [ośéβa] -
Arrangoitze osaba osabá 1: [ośaβá] -
Arrasate bigarrengison bigárrengison 1: [βiɣár̄eŋgiśon] -
Arrasate aitorde aitórrde 1: [ai̯tór̄ðe] -
Arrazola (Atxondo) aitteorde áitteorrde 1: [ái̯tteor̄ðe] -
Arrieta aitteorde aittéorrdé 1: [ai̯ttéor̄ðé] -
Arroa (Zestoa) attaordeko attáorrdekó 1: [attáɔr̄ðekó] -
Arrueta otto otto 1: [otto] -
Asteasu uezatta uézatta 1: [wɛ́satta] -
Asteasu uazatta uázattá 2: [uásattá] -
Ataun uazaitte uazaitté 1: [uasai̯tté] -
Azkaine osaba osába 1: [ośáβa] -
Azkoitia uezaitte úezáitte 1: [úesái̯tte] -
Azpeitia uezaitte uézaitté 1: [uésatté] -
Baigorri aitaizun aitaizun 1: [ai̯tai̯sun] -
Bakio aitxeorde áitxeorrde 1: [ái̯tʃeor̄ðe] -
Bardoze bupera búpera 1: [búpera] -
Bardoze otto ottó 2: [ottó] -
Barkoxe aitaxün aitáxün 1: [ai̯táʃyn] -
Bastida bopera bopéra 1: [bopéra] -
Beasain uazatte úazatte 1: [úasatte] -
Behorlegi oseba osebá 1: [ośɛβá] -
Behorlegi aitaizun aitáizún 1: [ai̯táisún] -
Beizama uezaitta úezaittá 1: [úesattá] -
Beizama attaordeko attáorrdekó 2: [attáor̄ðekó] -
Bergara aittaordezko aittaorrdézko 1: [ai̯ttaor̄ðésko] -
Bergara ugezaitta ugezáitta 2: [uɣesái̯tta] -
Bermeo usaitx usáitx 1: [uśái̯tʃ] -
Bermeo aitxeorde aitxeórrde 1: [ai̯tʃeór̄ðe] -
Berriz aittorde aittórrde 1: [ai̯ttór̄ðe] -
Beruete uazatte úazatté 1: [úasatté] -
Beruete attordeko áttorrdekó 1: [áttɔr̄ðekó] -
Beskoitze bopera bopéra 1: [bopéra] -
Beskoitze osaba osába 2: [ośáβa] -
Beskoitze aitaorde aitáorrde 2: [ai̯táor̄ðe] -
Bidarrai oseba oséba 1: [ośéβa] -
Bolibar aitteorde aittéorrde 1: [ai̯ttéor̄ðe] -
Busturia aitxeorde aitxéorrde 1: [ai̯tʃéor̄ðe] -
Deba aitxatzako áitxatzakó 1: [átʃatsakó] -
Dima aitexe aitéxe 1: [ai̯téʃe] -
Dima aitorde aitórrde 1: [ai̯tór̄ðe] -
Domintxaine otto ótto 1: [ótto] -
Domintxaine aitaizün aitaiz´üna 2: [ai̯tai̯sýna] -
Donamaria guazatta guázátta 1: [gwásátta] -
Donibane Lohizune osaba ósaba 1: [óśaβa] -
Donostia attaordezko attaorrdezko 1: [attaor̄ðesko] -
Dorrao / Torrano ubezeitta úbezéitta 1: [úβesétta] -
Eibar aittaorde aittaórrde 1: [ai̯ttaór̄ðe] -
Elantxobe aitxeorde aitxéorrde 1: [ai̯tʃéor̄ðe] -
Elduain atteordeko attéorrdekó 1: [attɛ́or̄ðekɔ́] -
Elduain uazatte úazatté 2: [úasatté] -
Elgoibar aittaordego aittáorrdego 1: [aittáor̄ðeɣo] -
Elorrio aitteorde aittéorrde 1: [ai̯ttéor̄ðe] -
Erratzu osaba ósabá 1: [óśaβá] -
Errezil aittaordeko aittáorrdekó 1: [ai̯ttáor̄ðekó] -
Errigoiti aitteorde aittéorrde 1: [ai̯ttéor̄ðe] -
Eskiula osaba osába 1: [ośáβa] -
Etxalar guazatta guázattá 1: [gwásattá] -
Etxaleku uezaitte uézaitté 1: [uésai̯tté] -
Etxarri (Larraun) uazatte úazatté 1: [úasatté] -
Etxebarri aittordeko aittórrdeko 1: [ai̯ttór̄ðeko] -
Etxebarria aittaorde aittáorrdé 1: [attáor̄ðé] -
Eugi uezaite uézáite 1: [uésái̯te] -
Ezkio-Itsaso uazaitte uázaitté 1: [uásatté] -
Ezkio-Itsaso atteordeko attéorrdekó 1: [attéor̄ðekó] -
Ezkurra ugazatte ugazatté 1: [uɣasatté] -
Ezterenzubi aitezun aitézun 1: [ai̯tésun] -
Ezterenzubi aitorde aitórrde 1: [ai̯tór̄ðe] -
Ezterenzubi oseba oseba 2: [ośeβa] -
Gaintza atteordeko atteórrdekó 1: [atteɔ́r̄ðekó] -
Gaintza atteordeko attéorrdekó 2: [attéor̄ðekó] -
Gamarte otto ottó 1: [ottó] -
Gamiz-Fika aitteorde aittéorrdé 1: [ai̯ttéor̄ðé] -
Garrüze oseba oséba 1: [ośéβa] -
Garrüze aitazun aitazún 1: [ai̯tasún] -
Getaria attabigarrena áttabígarrená 1: [áttaβíɣar̄ɛná] -
Getaria attaordeko attáorrdekó 1: [attáɔr̄ðekó] -
Getxo aitxeostako aitxéostako 1: [ai̯tʃéośtako] -
Getxo aiteorde aitéorde 1: [ai̯téorðe] -
Gizaburuaga aitteorde aitteórrde 1: [ai̯tteór̄ðe] -
Goizueta attaordeko attáorrdekó 1: [attáɔr̄ðekó] -
Hazparne aitaizun aitaízun 1: [ai̯taísun] -
Hendaia osaba osába 1: [ośáβa] -
Hernani uezatta uézattá 1: [uɛ́sattá] -
Hernani attordego attórrdegó 2: [attɔ́r̄ðɛɣó] -
Hondarribia attaordesko attaorrdesko 1: [attaor̄ðeśko] -
Ibarruri (Muxika) aitteorde aittéorrde 1: [ai̯ttéor̄ðe] -
Igoa goazatte góazatté 1: [góasatté] -
Ikaztegieta ugazatte ugazatte 1: [uɣasatte] -
Ikaztegieta atteordeko atteorrdeko 1: [atteor̄ðeko] -
Irisarri otto otto 1: [otto] -
Irisarri ttantta ttantta 2: [ttantta] -
Irisarri aitizun áitizun 3: [ái̯tisun] -
Itsasu osaba osába 1: [ośáβa] -
Izturitze aitizun aitízun 1: [ai̯tísun] -
Izturitze aiteizun aitéizun 2: [ai̯téisun] -
Jaurrieta ugazaita ugazáita 1: [uɣasái̯ta] -
Jutsi aitaizun aitaizun 1: [ai̯tai̯sun] -
Kortezubi aitxeorde aitxéorrde 1: [ai̯tʃéor̄ðe] -
Landibarre oseba oséba 1: [ośéba] -
Landibarre aitaizun aitáizun 1: [ai̯tái̯sun] -
Larrabetzu aiteordeko aiteórrdeko 1: [ai̯teór̄ðeko] -
Larraine aitaxün aitáxün 1: [ai̯táʃyn] -
Larzabale aitaizun aitáizuna 1: [ai̯tái̯suna] -
Larzabale oseba oseba 2: [ośeβa] -
Larzabale otto otto 3: [otto] -
Lasarte-Oria aitatzako aitátzakó 1: [ai̯tátsakó] -
Lasarte-Oria aitaordeko aitaorrdekó 1: [ai̯taor̄ðekó] -
Lasarte-Oria aitaorde aitáórrdé 2: [ai̯táór̄ðé] -
Laukiz aitorde áitorrde 1: [ái̯tor̄ðe] -
Legazpi atteordeko atteorrdeko 1: [atteor̄ðeko] -
Legazpi attelekuko attelekuko 2: [attelekuko] -
Legazpi attetzakoa attetzakoa 3: [attetsakoa] -
Leintz Gatzaga aittaorde aittáorrde 1: [ai̯ttáor̄ðe] -
Leioa aiteordeko aitéorrdeko 1: [ai̯téor̄ðeko] -
Leitza guazatte guázatté 1: [gwásatté] -
Lekeitio aittorde áittorrde 1: [ái̯ttor̄ðe] -
Lemoiz aitxeorde aitxéorrde 1: [ai̯tʃéor̄ðe] -
Luzaide / Valcarlos aitaizuna aitáizúna 1: [ai̯tái̯súna] -
Makea oseba oséba 1: [ośéβa] -
Makea aitaodre aitaodrre 2: [ai̯taoðRe] -
Mañaria aitteorde áitteórrde 1: [ái̯tteór̄ðe] -
Mendaro aitxaorde aitxáorrdé 1: [ai̯tʃáɔr̄ðé] -
Mendata aittepalastro aittepalástrro 1: [ai̯ttepaláśtr̄o] -
Mendata aitteorde aittéorrde 1: [ai̯ttéor̄ðe] -
Mezkiritz ugazaita úgazáita 1: [úɣasái̯ta] -
Mugerre otto otto 1: [otto] -
Mugerre osaba osaba 2: [ośaβa] -
Mungia aitteorde aittéorrdé 1: [ai̯ttéor̄ðé] -
Oderitz goazatte goázatté 1: [ɣoásatté] -
Oiartzun uazatta úazattá 1: [úasattá] -
Oñati ugasaitta ugásaitta 1: [uɣáśai̯tta] -
Ondarroa aitxeorda aitxéorrda 1: [ai̯tʃéor̄ða] -
Orexa ugazaita úgazáita 1: [úɣasái̯ta] -
Orio aitaordeko aitáorrdekó 1: [ai̯táɔr̄ðekó] -
Orio uazaita uázaitá 1: [uásai̯tá] -
Orozko aitepunteko aitépunteko 1: [ai̯tépunteko] -
Orozko aiteponteko aitéponteko 1: [ai̯téponteko] -
Orozko aiteordesko aitéorrdesko 2: [ai̯téor̄ðeśko] -
Otxandio aittorde áittorrde 1: [ái̯ttor̄ðe] -
Pagola osaba osába 1: [ośáβa] -
Pagola aitaxün aitaxün 2: [ai̯taʃyn] -
Pasaia guazaita guázaitá 1: [gwásai̯tá] -
Santa Grazi aitazün aitázün 1: [ai̯tásyn] -
Sara osaba ósaba 1: [óśaβa] -
Senpere osaba ósaba 1: [óśaβa] -
Senpere aitaorde aitáorrdé 2: [ai̯táor̄ðé] -
Sohüta aitaxün áitaxün 1: [ái̯taʃyn] -
Sondika aiteorde aitéorrde 1: [ai̯téor̄ðe] -
Suarbe padrastro padrástro 1: [paðráśtro] -
Suarbe bigarrenaite bigarrenáite 2: [βiɣar̄ɛnái̯te] -
Sunbilla guazatta guázattá 1: [ɣwásattá] -
Tolosa ugasaita ugásaitá 1: [uɣáśai̯tá] -
Tolosa aitaordeko aitáorrdekó 2: [ai̯táor̄ðekó] -
Uharte Garazi aitaizun aitaizún 1: [ai̯tai̯sún] -
Uharte Garazi oseba oséba 1: [ośéβa] -
Urdiain ubazaita úbazaitá 1: [úβasai̯tá] -
Urdiñarbe bopera bopéra 1: [bopéra] -
Urdiñarbe aitaxün aitaxün 2: [ai̯taʃyn] -
Urdiñarbe aitazün aitazün 3: [ai̯tasyn] -
Urketa osaba osába 1: [ośáβa] -
Urketa otto ótto 2: [ótto] -
Urretxu uezaitta uézaittá 1: [uésai̯ttá] -
Uztaritze aitaizun aitaízun 2: [ai̯taísun] -
Zaratamo aiteordesko aiteórrdeskó 1: [ai̯teɔ́r̄ðeśkó] -
Zaratamo aitexe aitéxe 1: [ai̯téʃe] -
Zeanuri aitorde aitórrde 1: [ai̯tór̄ðe] -
Zeberio aitorde aitórrde 1: [ai̯tór̄ðe] -
Zeberio aitaordeko aitáorrdeko 2: [ai̯táor̄ðeko] -
Zegama ugazaitte ugázaitté 1: [uɣásai̯tté] -
Zilbeti uezaita úezáita 1: [úesái̯ta] -
Zollo (Arrankudiaga) aiterdi áiterrdi 1: [ái̯ter̄ði] -
Zornotza aitteorde aittéorrde 1: [ai̯ttéor̄ðe] -
Zugarramurdi aitaerdi áitaerrdía 1: [ái̯taer̄ðía] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper