Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

185 emaitza 2500 bilaketarentzat

2500: tío / oncle / uncle

  • Gaia: Senidetasuna
  • Galdera (es): tío
  • Galdera (fr): oncle
  • Galdera (en): uncle
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta tio tío 1: [tío] -
Ahetze osaba osába 1: [ośáβa] -
Ahetze otto ótto 1: [ótto] -
Aia osaba osába 1: [ośáβa] -
Aldude oseba oséba 1: [ośéβa] -
Aldude otto ottó 2: [ottó] -
Alkotz osaba osába 1: [ośáβa] -
Altzai osaba osába 1: [ośáβa] -
Altzai ttotto ttotto 2: [ttõttõ] -
Altzürükü osaba osába 1: [ośáβa] -
Amezketa osaba osábá 1: [ośáβá] -
Andoain osoba osobá 1: [ośoβá] -
Aniz osaba osabá 1: [ośaβá] -
Aramaio osaba osába 1: [ośáβa] -
Araotz (Oñati) tio tío 1: [tío] -
Arbizu osaba osába 1: [ośáβa] -
Arboti otto ottó 1: [ottó] -
Arboti oseba oseba 1: [ośeβa] -
Armendaritze osaba ósaba 1: [óśaβa] -
Armendaritze otto ottó 2: [ottó] -
Arnegi oseba oséba 1: [ośéβa] -
Arnegi otto ótto 1: [ótto] -
Arrangoitze osaba osabá 1: [ośaβá] -
Arrasate tio tío 1: [tío] -
Arrazola (Atxondo) osaba osába 1: [ośáβa] -
Arrieta osaba osábá 1: [ośáβá] -
Arroa (Zestoa) osaba osábá 1: [ośáβá] -
Arrueta oso oso 1: [ośo] -
Arrueta otto ótto 2: [ótto] -
Asteasu osoba osóbá 1: [ośóβá] -
Ataun osaba osabá 1: [ośaβá] -
Azkaine osaba osába 1: [ośáβa] -
Azkoitia tio tió 1: [tió] -
Azpeitia osaba osába 1: [ośáβa] -
Baigorri oseba oseba 1: [ośeβa] -
Baigorri osaba osaba 2: [ośaβa] -
Baigorri otto otto 3: [otto] -
Bakio osaba osába 1: [ośáβa] -
Bakio tio tío 2: [tío] -
Bardoze osaba osába 1: [ośáβa] -
Bardoze otto ottó 2: [ottó] -
Barkoxe osaba osába 1: [ośáβa] -
Bastida otto ottó 1: [ottó] -
Beasain osaba osába 1: [ośáβa] -
Behorlegi oseba oséba 1: [ośéβa] -
Behorlegi otto ottó 2: [ottó] -
Beizama osaba ósabá 1: [óśaβá] -
Bergara osaba osába 1: [ośáβa] -
Bergara tio tío 2: [tío] -
Bermeo osaba osabá 1: [ośaβá] -
Bermeo tio tío 2: [tío] -
Berriz osaba osába 1: [ośáβa] -
Beruete osaba osabá 1: [ośaβá] -
Beruete osa osá 2: [ośá:] -
Beskoitze otto ottó 1: [ottó] -
Beskoitze osaba osába 2: [ośáβa] -
Bidarrai oseba oséba 1: [ośéβa] -
Bidarrai otto ótto 1: [ótto] -
Bolibar osaba osába 1: [ośáβa] -
Busturia osaba osába 1: [ośáβa] -
Deba tio tío 1: [tío] -
Deba osaba osába 2: [ośáβa] -
Dima osaba osába 1: [ośáβa] -
Domintxaine otto ótto 1: [ótto] -
Domintxaine oseba oséba 1: [ośéβa] -
Donamaria osaba osába 1: [ośáβa] -
Donibane Lohizune osaba osába 1: [ośáβa] -
Donostia osoba osóba 1: [ośóβa] -
Dorrao / Torrano osaba osába 1: [ośáβa] -
Eibar tio tió 1: [tió] -
Elantxobe osaba osába 1: [ośáβa] -
Elduain osaba ósabá 1: [óśaβá] -
Elgoibar tio tío 1: [tío] -
Elorrio osaba osába 1: [ośáβa] -
Erratzu osaba osába 1: [ośáβa] -
Errezil osaba osábá 1: [ośáβá] -
Errigoiti tio tío 1: [tío] -
Errigoiti osaba osába 2: [ośáβa] -
Eskiula osaba osaba 1: [ośaβa] -
Etxalar osaba osába 1: [ośáβa] -
Etxaleku osaba ósabá 1: [óśaβá] -
Etxarri (Larraun) osaba osabá 1: [ośaβá] -
Etxebarri osaba osába 1: [ośáβa] -
Etxebarria osaba osába 1: [ośáβa] -
Eugi osaba osába 1: [ośáβa] -
Eugi tio tío 2: [tío] -
Ezkio-Itsaso osaba osába 1: [ośáβa] -
Ezkurra osaba osabá 1: [ośaβá] -
Ezterenzubi oseba oséba 1: [ośéβa] -
Ezterenzubi otto ótto 1: [ótto] -
Gaintza osaba osabá 1: [ośaβá] -
Gamarte oseba oséba 1: [ośéβa] -
Gamarte otto ottó 2: [ottó] -
Gamiz-Fika osaba osábá 1: [ośáβá] -
Garrüze oseba oséba 1: [ośéβa] -
Garrüze otto ótto 2: [ótto] -
Getaria osaba osábá 1: [ośáβá] -
Getxo osaba osabá 1: [ośaβá] -
Gizaburuaga osaba osába 1: [ośáβa] -
Gizaburuaga tio tío 2: [tío] -
Goizueta osaba osába 1: [ośáβa] -
Hazparne osaba osába 1: [ośáβa] -
Hazparne otto ótto 2: [ótto] -
Hendaia osaba osába 1: [ośáβa] -
Hernani osaba osábá 1: [ośáβá] -
Hondarribia osaba osába 1: [ośáβa] -
Ibarruri (Muxika) tio tío 1: [tío] -
Ibarruri (Muxika) osaba osába 2: [ośáβa] -
Igoa osaba ósabá 1: [óśaβá] -
Ikaztegieta osaba osába 1: [ośáβa] -
Irisarri otto ótto 1: [ótto] -
Irisarri oseba oséba 2: [ośéβa] -
Itsasu oseba oséba 1: [ośéβa] -
Itsasu otto ottó 1: [ottó] -
Izturitze oseba oséba 1: [ośéβa] -
Izturitze otto otto 2: [otto] -
Jaurrieta tio tío 1: [tío] -
Jutsi oseba oseba 1: [ośeβa] -
Jutsi otto otto 2: [otto] -
Kortezubi tio tío 1: [tío] -
Landibarre otto ótto 1: [ótto] -
Landibarre oseba oséba 2: [ośéβa] -
Larrabetzu osaba osába 1: [ośáβa] -
Larraine osaba osába 1: [ośáβa] -
Larzabale oseba oséba 1: [ośéβa] -
Larzabale otto otto 2: [otto] -
Lasarte-Oria osaba osabá 1: [ośaβá] -
Laukiz osaba osába 1: [ośáβa] -
Legazpi osaba osaba 1: [ośaβa] -
Leintz Gatzaga osaba osába 1: [ośáβa] -
Leioa osaba osába 1: [ośáβa] -
Leitza osaba osabá 1: [ośaβá] -
Lekaroz osaba osaba 1: [ośaβa] -
Lekeitio osaba osába 1: [ośáβa] -
Lemoa osaba osába 1: [ośáβa] -
Lemoiz tio tío 1: [tío] -
Luzaide / Valcarlos oseba oséba 1: [ośéβa] -
Makea oseba oséba 1: [ośéβa] -
Makea otto ótto 1: [ótto] -
Mañaria osaba osába 1: [ośáβa] -
Mendaro osaba osába 1: [ośáβa] -
Mendaro tio tíó 2: [tíó] -
Mendata osaba osába 1: [ośáβa] -
Mezkiritz osaba osába 1: [ośáβa] -
Montori osaba osába 1: [ośáβa] -
Mugerre osaba osaba 1: [ośaβa] -
Mugerre otto otto 2: [otto] -
Mungia osaba osába 1: [ośáβa] -
Oderitz osaba ósabá 1: [óśaβá] -
Oiartzun osaba osábá 1: [ośáβá] -
Oñati tio tío 1: [tío] -
Ondarroa osaba osába 1: [ośáβa] -
Ondarroa tio tío 2: [tío] -
Orexa osaba osábá 1: [ośáβá] -
Orio osaba osábá 1: [ośáβá] -
Orozko osaba osába 1: [ośáβa] -
Otxandio osaba ósaba 1: [óśaβa] -
Pagola otto ottó 1: [ottó] -
Pagola osaba osába 2: [ośáβa] -
Pasaia osaba ósabá 1: [óśaβá] -
Santa Grazi osaba osaba 1: [ośaβa] -
Sara osaba osába 1: [ośáβa] -
Senpere osaba ósaba 1: [óśaβa] -
Sohüta osaba osába 1: [ośáβa] -
Sondika osaba osabá 1: [ośaβá] -
Suarbe tio tío 1: [tío] -
Sunbilla osaba osába 1: [ośáβa] -
Tolosa osaba osabá 1: [ośaβá] -
Uharte Garazi oseba oséba 1: [ośéβa] -
Uharte Garazi otto ótto 1: [ótto] -
Urdiain osaba osába 1: [ośáβa] -
Urdiñarbe osaba osába 1: [ośáβa] -
Urketa osaba osába 1: [ośáβa] -
Urretxu osaba osába 1: [ośáβa] -
Ürrüstoi osaba osaba 1: [ośaβa] -
Uztaritze osaba osába 1: [ośáβa] -
Uztaritze otto ótto 1: [ótto] -
Zaratamo osaba osába 1: [ośáβa] -
Zeanuri osaba osába 1: [ośáβa] -
Zeberio osaba osába 1: [ośáβa] -
Zegama osaba osabá 1: [ośaβá] -
Zilbeti osaba osába 1: [ośáβa] -
Zollo (Arrankudiaga) osaba osába 1: [ośáβa] -
Zornotza osaba osába 1: [ośáβa] -
Zugarramurdi osaba osába 1: [ośáβa] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper