Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

247 emaitza 2390 bilaketarentzat

2390: jorobado / bossu / humped

  • Gaia: Akats fisikoak
  • Galdera (es): jorobado
  • Galdera (fr): bossu
  • Galdera (en): humped
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta kurru kúrru 1: [kúr̄u] -
Ahetze konkor konkórr 1: [koŋkór̄] -
Aia bizkarroker bizkárrokérr 1: [βiskár̄ɔkɛ́r̄] -
Aia bizkarkonkor bizkárrkonkórr 1: [βiskár̄koŋkɔ́r̄] -
Aldude konkor konkórr 1: [koŋkór̄] -
Alkotz jiboso jibósoa 1: [xiβóśoa] -
Altzai küphüts küph´üts 1: [kyphýtś] -
Altzai ttonttor ttonttórra 2: [ttonttór̄a] -
Altzürükü konkor kónkor 1: [kóŋkor] -
Amezketa jiboxo jibóxó 1: [xiβóʃó] -
Amezketa txalkor txalkórr 1: [tʃalkɔ́r̄] -
Andoain jiboso jíbosó 1: [xíβośó] -
Andoain txalkor txalkórr 2: [tʃalkór̄] -
Aniz kunkur kúnkurr 1: [kúŋkur̄] -
Aramaio korkobau kórrkobau 1: [kór̄koβau̯] -
Aramaio lepomakur lépomakurr 2: [lépomakur̄] -
Araotz (Oñati) bixkarroker bixkárrokerr 1: [βiʃkár̄oker̄] -
Arbizu txeposo txepóso 1: [tʃepóśo] -
Arbizu txeposa txepósa 2: [tʃepóśa] -
Arboti kuxkurtia kuxkúrrtia 1: [kuʃkúr̄tja] -
Arboti kuxkur kúxkurr 2: [kúʃkur̄] -
Arboti kunkur kúnkurr 3: [kúŋkur̄] -
Armendaritze ttunttur ttuñttúrr 1: [ttuɲttúr̄] -
Arnegi tuntur tuntúrr 1: [tuntúr̄] -
Arnegi kunkur kúnkurr 2: [kúŋkur̄] -
Arnegi konkor konkórr 3: [koŋkór̄] -
Arrangoitze konkor kónkorr 1: [kóŋkor̄] -
Arrasate jeboso jebóso 1: [xeβóśo] -
Arrazola (Atxondo) lepote lepóte 1: [lepóte] -
Arrieta jiboso jibósó 1: [xiβóśó] -
Arrieta tontordun tontorrdún 1: [tontor̄ðún] -
Arrieta makur mákurr 2: [mákur̄] -
Arrieta txeposo txepóso 3: [tʃepóśo] -
Arroa (Zestoa) korkox korrkóx 1: [kɔr̄kóʃ] -
Arroa (Zestoa) konkordun konkórrdún 1: [koŋkɔ́r̄ðún] -
Arrueta ttunttur ttuñttúrr 1: [ttuɲttúr̄] -
Asteasu txalkor txálkórr 1: [tʃálkɔ́r̄] -
Ataun txalkor txalkórr 1: [tʃalkɔ́r̄] -
Ataun tontordun tontorrdún 1: [tontɔr̄ðún] -
Azkaine konkor konkórra 1: [koŋkór̄a] -
Azkoitia korkox kórrkox 1: [kɔ́r̄koʃ] -
Azpeitia bizkarroker bizkárrokérr 1: [βiskár̄ɔkɛ́r̄] -
Azpeitia korkobero korrkóberó 2: [kɔr̄kóβeró] -
Azpeitia korkox korrkóx 3: [kɔr̄kɔ́ʃ] -
Baigorri konkhor konkhórr 1: [koŋkhór̄] -
Bakio korkobadu korrkobadú 1: [kor̄koβaðú] -
Bardoze konkor konkórr 1: [koŋkór̄] -
Barkoxe ttünttür ttünttür 1: [ttynttyr] -
Bastida konkhortüa konkhorrtüa 1: [koŋkhor̄tya] -
Beasain txalkor txalkórr 1: [tʃalkɔ́r̄] -
Beasain jiboxo jibóxo 2: [xiβóʃo] -
Behorlegi ttunttur ttuñttúrr 1: [ttuɲttúr̄] -
Behorlegi konkor konkórr 1: [koŋkór̄] -
Beizama korkoxtun korrkóxtún 1: [kɔr̄kóʃtún] -
Beizama jiboso jibósó 3: [xiβóśó] -
Bergara korkotx kórrkotx 1: [kór̄kotʃ] -
Bergara jiboso jibóso 2: [xiβóśo] -
Bermeo dzibosau dzibosáu 1: [dziβośáu̯] -
Berriz korkobo korrkóbo 1: [kor̄kóβo] -
Berriz lepobi¡ur lepóbi¡úrr 2: [lepóβiʒúr̄] -
Berriz txepa txépa 3: [tʃépa] -
Beruete bizkarroker bízkarrokérr 1: [βískar̄ɔkɛ́r̄] -
Beruete konkortu kónkorrtú 1: [kɔ́ŋkɔr̄tú] -
Beruete bizkarkonkor bízkarrkonkórr 2: [βískar̄kɔŋkɔ́r̄] -
Beruete konkorto kónkorrtó 2: [kɔ́ŋkɔr̄tó] -
Beskoitze konkor kónkorr 1: [kóŋkor̄] -
Bidarrai konkor kónkorr 1: [kóŋkor̄] -
Bolibar makur mákurr 1: [mákur̄] -
Bolibar txeposo txepóso 1: [tʃepóśo] -
Busturia lepourten lepóurrten 1: [lepóu̯r̄ten] -
Deba korkox korrkóx 1: [kɔr̄kɔ́ʃ] -
Dima txeposo txepóso 1: [tʃepóśo] -
Domintxaine txünttür txünttür 1: [tʃynttyr] -
Domintxaine küphüts küph´üts 2: [kyphýtś] -
Donamaria kunkur kunkúr 1: [kuŋkúr] -
Donibane Lohizune konkor konkórr 1: [koŋkóR] -
Donibane Lohizune ttonttor ttoñttórr 2: [ttoɲttóR] -
Donostia txepa txépa 1: [tʃépa] -
Donostia kozkor kozkorr 2: [koskor̄] -
Dorrao / Torrano konkordun konkórrdun 1: [koŋkɔ́r̄ðun] -
Dorrao / Torrano bizkermakur bizkérrmakúrr 2: [βiskɛ́r̄makúr̄] -
Eibar korkobau korrkóbau 1: [kor̄kóβau̯] -
Elantxobe konkor konkórr 1: [koŋkór̄] -
Elantxobe txeposo txepóso 1: [tʃepóśo] -
Elduain txalkor txálkorr 1: [tʃálkor̄] -
Elgoibar korkotx korrkotx 1: [kor̄kotʃ] -
Elorrio txeposo txepóso 1: [tʃepóśo] -
Elorrio lepotxa lepótxa 3: [lepótʃa] -
Erratzu kunkur kúnkurr 1: [kúŋkur̄] -
Errezil txalkor txalkórr 1: [tʃalkɔ́r̄] -
Errigoiti txeposo txepóso 1: [tʃepóśo] -
Errigoiti jiboso jibóso 2: [xiβóśo] -
Errigoiti lepourten lepóurrten 3: [lepóur̄ten] -
Eskiula künkür k´ünkür 1: [kýŋkyr] -
Eskiula thoñüta thoñ´üta 2: [thoɲýta] -
Eskiula thuñüta thuñ´üta 3: [thuɲýta] -
Etxalar bizkarkunkur bizkárrkunkúrr 1: [βiskár̄kuŋkúr̄] -
Etxaleku bixkarmakur bixkárrmakurré 1: [biʃkár̄makur̄é] -
Etxaleku txeposo txéposoá 2: [tʃépośoá] -
Etxaleku koxkordun kóxkorrduné 3: [kóʃkor̄ðuné] -
Etxarri (Larraun) txalkor txalkórr 1: [tʃalkór̄] -
Etxebarri jiboso jibóso 1: [xiβóśo] -
Etxebarri lepomakur lepómakurr 3: [lepómakur̄] -
Etxebarria lepotxa lepótxa 1: [lepótʃa] -
Etxebarria karkarau karrkárau 2: [kar̄kárau̯] -
Eugi jiboso jibóso 1: [xiβóśo] -
Ezkio-Itsaso korkox korrkóx 1: [kɔr̄kɔ́ʃ] -
Ezkio-Itsaso jiboso jibóso 2: [xiβóśo] -
Ezkurra zalkor zalkórr 1: [salkɔ́r̄] -
Ezterenzubi kunkur kunkurr 1: [kuŋkur̄] -
Ezterenzubi ttunttur ttunttúrr 2: [ttunttúr̄] -
Gaintza txalkor txalkórr 1: [tʃalkɔ́r̄] -
Gamarte tuntur tuntúrr 1: [tuntúr̄] -
Gamiz-Fika txeposo txepóso 1: [tʃepóśo] -
Garrüze ttunttur ttúñttur 1: [ttúɲttur] -
Getaria bizkarroker biSZkárrokérr 1: [βis̟kár̄ɔkɛ́r̄] -
Getxo txeposo txeposó 1: [tʃepośó] -
Gizaburuaga lepota lepóta 1: [lepóta] -
Goizueta jiboso jibósó 1: [xiβóśó] -
Goizueta konkoxo konkóxó 1: [koŋkóʃó] -
Goizueta bizkarroker bizkárrOUkerrá 2: [biskár̄ọker̄á] -
Hazparne konkor kónkorr 1: [kóŋkor̄] -
Hazparne ttonttor ttóñttorra 2: [ttóɲttor̄a] -
Hendaia konkor konkórr 1: [kɔŋkɔ́R] -
Hernani jiboxo jiboxó 1: [xiβoʃó] -
Hondarribia konkor konkorr 1: [koŋkor̄] -
Hondarribia konkortu konkorrtu 1: [koŋkor̄tu] -
Ibarruri (Muxika) lepota lepóta 1: [lepóta] -
Igoa txeposo txéposó 1: [tʃépośó] -
Igoa bizkarmakur bizkarrmakúrr 2: [biskar̄makúr̄] -
Igoa bizkarkonkor bízkarrkonkórr 3: [bískar̄koŋkɔ́r̄] -
Igoa konkordun kónkorrdún 4: [kóŋkɔr̄ðún] -
Ikaztegieta txeposo txepóso 1: [tʃepóśo] -
Ikaztegieta txalkor txalkorr 2: [tʃalkor̄] -
Irisarri kunkur kunkúrr 1: [kuŋkúr̄] -
Itsasu konkor konkórr 1: [koŋkór̄] -
Itsasu ttonttor ttóntorr 2: [ttóntor̄] -
Izturitze konkhor konkhórr 1: [koŋkhór̄] -
Jaurrieta tzepa tzépa 1: [tsépa] -
Jaurrieta bizkarmakur bizkárrmakúrr 2: [βiskár̄makúr̄] -
Jutsi ttunttur ttuntturr 1: [ttunttur̄] -
Kortezubi lepota lepóta 1: [lepóta] -
Landibarre kunkur kúnkurr 1: [kúŋkur̄] -
Larrabetzu txeposo txepóso 1: [tʃepóśo] -
Larrabetzu lepoker lepókerr 3: [lepóker̄] -
Larraine khüpüts khüpüts 1: [khypytś] -
Larraine ttonttor ttonttórr 2: [ttonttór̄] -
Larraine küphüts küph´üts 3: [kyphýtś] -
Larzabale tuntur tuntúrr 1: [tuntúr̄] -
Larzabale ttunttur ttunttúrr 2: [ttunttúr̄] -
Lasarte-Oria jiboxo jiboxó 1: [xiβoʃó] -
Lasarte-Oria konkortu konkorrtú 1: [koŋkor̄tú] -
Lasarte-Oria txeposo txeposó 2: [tʃepośó] -
Lasarte-Oria biskarroker biskárrokérr 3: [biśkár̄okér̄] -
Laukiz txeposo txepóso 1: [tʃepóśo] -
Legazpi konkor konkorra 1: [koŋkor̄a] -
Legazpi jiboso jibosoa 2: [xiβośoa] -
Leintz Gatzaga txeposo txepóso 1: [tʃepóśo] -
Leioa txeposu txeposú 1: [tʃepośú] -
Leioa lepomakur lepómakurr 1: [lepómakur̄] -
Leioa jiboso jibosó 2: [xiβośó] -
Leioa soñulari soñulari 3: [śoɲulari] -
Leitza zalkor zalkórr 1: [salkɔ́r̄] -
Lekaroz kunkurtu kunkúrrtu 1: [kuŋkúr̄tu] -
Lekeitio yiboso yibóso 1: [ǰiβóśo] -
Lemoa lepoko arto lepoko árrto 1: [lepoko ár̄to] -
Lemoa lepoker lepókerr 1: [lepó:ker̄] -
Lemoa lepomakur lepomákurr 2: [lepomákur̄] -
Lemoiz txeposo txeposó 1: [tʃepośó] -
Luzaide / Valcarlos kunkurtu kunkúrrtu 1: [kuŋkúr̄tu] -
Makea konkor kónkorr 1: [kóŋkor̄] -
Mañaria jiboso jibóso 1: [xiβóśo] -
Mañaria txeposo txepóso 1: [tʃepóśo] -
Mendaro biskarroker biskárrokérr 1: [βiśkár̄ɔkɛ́r̄] -
Mendaro korkotx korrkótx 4: [kɔr̄kótʃ] -
Mendata lepota lepóta 1: [lepóta] -
Mendata txepo txépo 2: [tʃépo] -
Mezkiritz bizkarmakur bizkárrmakúrr 1: [biskár̄makúr̄] -
Montori ttonttor ttonttórra 1: [ttonttóRa] -
Montori küphüts k´üphüts 2: [kýphytś] -
Mugerre konkor konkorr 1: [koŋkor̄] -
Mungia jiboso jibóso 1: [xiβóśo] -
Mungia txeposo txepóso 2: [tʃepóśo] -
Oderitz bizkarmakur bízkarrmakúrr 1: [βískar̄makúr̄] -
Oderitz txeposo txéposó 2: [tʃépośó] -
Oderitz bizkardo bízkarrdó 4: [βískar̄ðó] -
Oiartzun konkoxo konkóxó 1: [koŋkóʃó] -
Oiartzun txeposo txepósó 2: [tʃepóśó] -
Oñati jiboxo jibóxo 1: [xiβóʃo] -
Oñati korkoxo korrkóxo 2: [kor̄kóʃo] -
Ondarroa korkotx kórrkotx 1: [kór̄kotʃ] -
Ondarroa lepota lepóta 1: [lepóta] -
Orexa zalkor zálkorr 1: [sálkɔr̄] -
Orio jiboso jibósó 1: [xiβóśó] -
Orio txalkor txalkórr 1: [tʃalkɔ́r̄] -
Orozko jiboso jibóso 1: [xiβóśo] -
Orozko kakotu kakótu 1: [kakótu] -
Orozko lepoker lepókerr 3: [lepóker̄] -
Otxandio yiboso yibóso 1: [ǰiβóśo] -
Otxandio lepoto lépoto 2: [lépoto] -
Pagola konkhor konkhórr 1: [koŋkhór̄] -
Pagola küphüts küph´üts 2: [kyphýtś] -
Pasaia jiboso jíbosó 1: [xíβośó] -
Pasaia txeposo txepóso 2: [tʃepóśo] -
Pasaia konkordun konkórrdún 3: [koŋkór̄ðún] -
Santa Grazi konkor kónkorr 1: [kóŋkor̄] -
Santa Grazi küphütx k´üphütx 2: [kýphytʃ] -
Sara konkor kónkorr 1: [kóŋkor̄] -
Senpere konkor kónkorr 1: [kóŋkor̄] -
Sohüta ttünttür tt´üntt´ür 1: [ttýnttýr] -
Sondika lepoker lepókerr 1: [lepóker̄] -
Suarbe konkortto konkórrtto 1: [koŋkɔ́r̄tto] -
Suarbe jiboso jibóso 2: [xiβóśo] -
Sunbilla konkosa konkósa 1: [koŋkóśa] -
Sunbilla kurru kúrru 2: [kúr̄u] -
Tolosa jiboso jibosó 1: [xiβośó] -
Tolosa txalkor txalkórr 1: [tʃalkɔ́r̄] -
Tolosa txeposo txéposó 2: [tʃépośó] -
Uharte Garazi kunkur kunkúrr 1: [kuŋkúr̄] -
Urdiain txeposo txepóso 1: [tʃepóśo] -
Urdiñarbe konkor konkór 2: [koŋkór] -
Urdiñarbe ttünttür tt´ünttürr 3: [ttýnttyr̄] -
Urketa konkor kónkorr 1: [kóŋkor̄] -
Urretxu jiboso jibóso 1: [xiβóśo] -
Urretxu txeposo txepóso 2: [tʃepóśo] -
Urretxu tontordun tontórrdun 2: [tontɔ́r̄ðun] -
Urretxu bizkarroker bizkárrokerrá 3: [biskár̄ɔkɛr̄á] -
Ürrüstoi khinkür khínkür 1: [khíŋkyr] -
Ürrüstoi thüntür th´üntür 2: [thýntyr] -
Uztaritze ttonttor ttónttorr 1: [ttónttor̄] -
Uztaritze konkor kónkorr 2: [kóŋkor̄] -
Zaratamo jiboso jibóso 1: [xiβóśo] -
Zaratamo lepoker lepóker 1: [lepó:ker] -
Zaratamo txeposo txepóso 2: [tʃepóśo] -
Zeanuri jiboso jibóso 1: [xiβóśo] -
Zeanuri lepomakur lepomákurr 1: [lepomákur̄] -
Zeanuri txeposo txepóso 2: [tʃepóśo] -
Zeberio jiboso jibóso 1: [xiβóśo] -
Zegama korkoxo korrkoxó 1: [kɔr̄koʃó] -
Zegama korkoxa korrkoxá 2: [kɔr̄koʃá] -
Zegama kurkuxauta kurrkúxauta 2: [kur̄kúʃau̯ta] -
Zilbeti ttunttur ttunttúrr 1: [ttunttúr̄] -
Zollo (Arrankudiaga) txeposo txéposo 1: [tʃépośo] -
Zollo (Arrankudiaga) lepomakur lepómakurr 2: [lepómakur̄] -
Zornotza txeposo txepóso 1: [tʃepóśo] -
Zornotza lepote lepóte 1: [lepóte] -
Zugarramurdi konkor konkórr 1: [koŋkór̄] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper