Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

184 emaitza 216 bilaketarentzat

216: cuarto creciente / le premier quartier / first quarter

  • Gaia: Zerua eta eguzkia
  • Galdera (es): cuarto creciente
  • Galdera (fr): le premier quartier
  • Galdera (en): first quarter
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta ilberri ilbérri 1: [ilbér̄i] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta kuarto kuártoan 2: [kwár̄toan] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta kuarto kreziente kuárto kreciénten 3: [kwár̄to kreɵjénten] -
Ahetze gorapen górapén 1: [gó rapén] -
Aia ilberri ilberrí 1: [ilβɛr̄í] -
Aldude gorapen górapén 1: [górapén] -
Alkotz ilberri ílberrí 1: [ílber̄í] -
Altzai goapen goapen 1: [goapen] -
Altzürükü goapen góapéna 1: [góapéna] -
Amezketa ilberri illbérri 1: [iʎβɛ́r̄i] -
Amezketa ilgora illgórá 1: [iʎgórá] -
Andoain illargi erdi illárgi erdí 1: [iʎár̄ɣi ɛr̄ðí] -
Andoain ilgora ilgorá 1: [ilɣorá] -
Aniz gorapen gorapen 1: [ɣorapen] -
Aramaio ilbera ilbéra 1: [ilβéra] -
Araotz (Oñati) ilgora ilgóra 1: [ilɣóra] -
Arbizu ilberri ílberrí 1: [ílβer̄í] -
Arbizu illa berria ílla bérria ziók 2: [íʎa βér̄ia siók] -
Arboti gohapen gohápena 1: [gohápena] -
Armendaritze gohapen gohapénian 1: [gohapénian] -
Armendaritze gorapen gorapen 2: [gorapen] -
Arnegi goorapen goórapén 1: [ɣoórapén] -
Arrangoitze gorapen gorápen 1: [gorápen] -
Arrasate ilbarri ilbárri 1: [ilβár̄i] -
Arrieta ilgora ílgora 1: [ílɣora] -
Arroa (Zestoa) ilgora ilgorá 1: [ilgorá] -
Arrueta lehen kartiera lehén kartiera 1: [lehéŋ kar̄tjera] -
Asteasu ilberri íllberrí 1: [íʎβer̄í] -
Ataun illargi erdi illárgi erdí 1: [iʎár̄ɣi ɛr̄ðí] -
Azkaine gorapen gorapena 1: [gorapena] -
Azkoitia ilgora ilgóra 1: [ilgóra] -
Azpeitia ilgora ílgorá 1: [ílgorá] -
Baigorri illargi gorapen ilargi gorapena 1: [ilaRgi gorapena] -
Bakio kresiente kresiénte 1: [kreśjénte] -
Bakio ilgora ílgora 1: [ílɣora] -
Bardoze goapen goápen 1: [goápen] -
Bardoze gorapen gorápena 2: [gorápena] -
Barkoxe goapen goapéna 1: [goapéna] -
Barkoxe goape goápe 2: [goápe] -
Bastida goorapen goorapena 1: [goorapena] -
Beasain ilberri illbérrí 1: [iʎbér̄í] -
Behorlegi goorapen goorapená 1: [goorapená] -
Beizama ilgora ílgorá 1: [ílgorá] -
Bergara ilgora ílgora 1: [ílɣora] -
Berriz ilbarri ilbárri 1: [ilβár̄i] -
Berriz ilgora ílgora 2: [ílɣora] -
Beruete illargi erdi íllargi érde 1: [íʎar̄ɣi ér̄ðe] -
Beskoitze gorapen górapen 1: [ɣórapen] -
Bidarrai gorapen gorápen 1: [ɣorápen] -
Bolibar ilgora ílgorá 1: [ílɣorá] -
Busturia urek gora úrekora 1: [úrekora] -
Busturia ilgora ílgora 1: [ílɣora] -
Deba ilgora ilgóra 1: [ilgóra] -
Dima ilgora ílgora 1: [ílɣora] -
Domintxaine gorapen górapen 1: [górapen] -
Donamaria ilberri ilbérri 1: [ilβér̄i] -
Donibane Lohizune gorapen gorápen 1: [gorápen] -
Donostia ilgora ílgora 1: [ílɣora] -
Dorrao / Torrano ilgora ilgóra 1: [ilgóra] -
Dorrao / Torrano ilberri ilbérri 2: [ilβɛ́r̄i] -
Eibar ilberri illberrí 1: [iʎβer̄í] -
Elantxobe ilgora ílgora 1: [ílɣora] -
Elduain ilberri illbérrí 1: [iʎβɛ́r̄í] -
Elduain ilgora íllgorá 2: [íʎgorá] -
Elgoibar ilgora ílgorá 1: [ílɣorá] -
Elorrio kresiente kresiénte 1: [kreśjénte] -
Erratzu gorapen gorapén 1: [ɣorapén] -
Errezil ilgora ilgorá 1: [ilgorá ] -
Errigoiti ilgora ílgora 1: [ílɣora] -
Eskiula goapen goapéna 1: [goapéna] -
Eskiula lehen karta lehen kárta 2: [leheŋ kár̄ta] -
Etxalar gorapen gorápen 1: [gorápen] -
Etxalar ilkora ílkora 1: [ílkora] -
Etxaleku ilberri ílberrí 1: [ílβer̄í] -
Etxebarri ilgora ílgora 1: [ílɣora] -
Etxebarria ilgora ílgorá 1: [ílɣorá] -
Eugi goran góran déla 1: [góran déla] -
Eugi ilgora ilgóratzen ai déla 2: [ilgóratsen ai̯ ðéla] -
Eugi goiti dae góiti daélaik 3: [gói̯ti ðaélai̯k] -
Ezkio-Itsaso illargi erdi illárgi érdi 1: [iʎár̄ɣi ɛ́r̄ði] -
Ezkurra ilberri illberrí 1: [iʎβɛr̄í] -
Ezterenzubi gorapen górapen 1: [gó rapen] -
Gaintza illargi erdi illárgi erdí 1: [iʎár̄ɣj er̄ðí] -
Gamarte gorapen górapen 1: [gó rapen] -
Gamarte gohorapen gohórapena 2: [gohórapena] -
Gamiz-Fika ilgora ílgora 1: [ílɣora] -
Gamiz-Fika illargi barri illargi bárri 1: [iʎar̄ɣi βár̄i] -
Gamiz-Fika kresiente kreziénte 2: [kresjénte] -
Garrüze goapen goápená 1: [ɣoápená] -
Getaria ilgora ilgóra 1: [ilɣóra] -
Getxo ilbera gora ílberagora 1: [ílβera ɣora] -
Gizaburuaga ilgora ílgora 1: [ílɣora] -
Goizueta yaiberri yáiberrí 1: [ǰái̯βɛr̄í] -
Goizueta ilberri ilbérri 2: [ilβɛ́r̄i] -
Hazparne gorapen górapén 1: [górapén] -
Hendaia gorapen gorápen 1: [ɣorápen] -
Hondarribia ilgora illgóra 1: [iʎɣóra] -
Ibarruri (Muxika) ilgora ílgora 1: [ílɣora] -
Igoa ilgora ílgorá 1: [ílgorá] -
Ikaztegieta ilgora ilgora 1: [ilgora] -
Irisarri gorapen gorápen 1: [gorápen] -
Itsasu gorapen gorápen 1: [gorápen] -
Izturitze gorapen gorapen 1: [gorapen] -
Jaurrieta ilargia goran ilárgia góran 1: [ilár̄ɣja góran] -
Jutsi goapen goapen 1: [goapen] -
Kortezubi kuarto kreziente kuarto kreciénte 1: [kwar̄to kreɵjénte] -
Kortezubi ilgora ílgora 1: [ílɣora] -
Landibarre gorapen gorapén 1: [gorapén] -
Larrabetzu ilgora ílgora 1: [ílɣora] -
Larraine argizagi goa argizági goá 1: [ar̄gisáɣi ɣoá] -
Larraine goako eztiapen goáko eztiapénak 2: [goáko estiapénak] -
Larzabale goapen goapena 1: [goapena] -
Lasarte-Oria ilberri illberriya 1: [iʎβer̄iǰa] -
Lasarte-Oria ilgora ílgora 1: [ílɣora] -
Lasarte-Oria illa betetzen illa bétetzen 2: [iʎa βétetsen] -
Laukiz urgora úrgora 1: [úr̄ɣora] -
Laukiz ilgora ílgora 1: [ílɣora] -
Legazpi kuarto koartoa 1: [koar̄toa] -
Leintz Gatzaga ilgora ilgóra 1: [ilɣóra] -
Leioa ilgora ilgóra 1: [ilɣóra] -
Leitza ilberri ilberrí 1: [ilβɛr̄í] -
Leitza ilgora ílgorá 2: [ílgorá] -
Lekaroz gorapen gorápén 1: [ɣorápén] -
Lekeitio ilgora ilgóra 1: [ilɣóra] -
Lemoa idergi barri idergi bárri 1: [iðer̄ɣi βár̄i] -
Lemoiz kresiente kreciénte 1: [kreɵjénte] -
Lemoiz ilgora ílgora 1: [ílɣora] -
Luzaide / Valcarlos gorapen górapen 1: [gó rapen] -
Makea gorapen gorápen 1: [gorápen] -
Mañaria ilgora ílgora 1: [ílɣora] -
Mendaro ilgora ilgorá 1: [ilgorá] -
Mendaro kuarto kuartó 2: [kwar̄tó] -
Mendata ilgora ílgora 1: [ílɣora] -
Mezkiritz ilberri ilbérri 1: [ilβér̄i] -
Montori goapen goápen 1: [goápen] -
Mugerre lehen kartiera lehen kartiera 1: [leheŋ kar̄tjera] -
Mungia urek gora úrek góra 1: [úrek ɣóra] -
Mungia ilgora ilgóra 1: [ilɣóra] -
Oderitz ilberri ílberrí 1: [ílβɛr̄í] -
Oderitz illargi erdi illárgi erdí 2: [iʎár̄ɣj er̄ðí] -
Oiartzun ilgora íllgorá 1: [íʎɣorá] -
Oñati ilbarri ilbárri 1: [ilβár̄i] -
Oñati ilgora ilgóra 1: [ilɣóra] -
Orexa ilberri ílberrí 1: [ílbɛr̄í] -
Orio kuartera kuartéra 1: [kwar̄téra] -
Orio ilgora ilgora 1: [ilɣora] -
Orozko ilgora ílgora 1: [ílɣora] -
Otxandio ilbarri ilbárri 1: [ilβár̄i] -
Pagola goapen goapéna 1: [goapéna] -
Pasaia betetzen bététzén 1: [bététsén] -
Pasaia ilgora ilgórá 1: [ilgórá] -
Santa Grazi argizagi goa argizagi góa 1: [ar̄gisaɣi góa] -
Santa Grazi arrakarta arrakárta 2: [ar̄akár̄ta] -
Sara gorapen górapén 1: [ɣórapén] -
Senpere goorapen góorapená 1: [góorapená] -
Sohüta goapen goápen 1: [goápen] -
Sondika kresiente kresiénte 1: [kreśjénte] -
Sunbilla ilberri ilbérri 1: [ilβér̄i] -
Tolosa ilberri ílbérrí 1: [ílβɛ́r̄í] -
Tolosa ilgora ílgorá 1: [ílgorá] -
Tolosa goran góra 2: [góra] -
Uharte Garazi goorapen goórapén 1: [goórapén] -
Urdiain ilberri ílberriyá 1: [ílβer̄iǰá] -
Urdiain illargi erdi ilárgi erdiyá 2: [ilár̄ɣi er̄ðiǰá] -
Urdiñarbe guapen guapéna 1: [guapéna] -
Urketa goapen goápena 1: [goápena] -
Urketa lehen kartiela lehén kartiéla 2: [lehéŋ kaRtjéla] -
Urretxu ilgora ílgorá 1: [ílgorá] -
Ürrüstoi goapen goapen 1: [goapen] -
Ürrüstoi lehen karta lehen kart 2: [leheŋ kar̄t] -
Uztaritze gorapen gorápen 1: [ɣorápen] -
Zaratamo ilbarri ílbarrí 1: [ílβar̄í] -
Zaratamo ilgora ílgorá 1: [ílɣorá] -
Zeanuri ilgora ílgora 1: [ílɣora] -
Zeberio kresiente kreciénte 1: [kreɵiénte] -
Zeberio ilgora ílgora 1: [ílɣora] -
Zegama illargi erdi illárgi erdí 1: [iʎár̄ɣi ɛr̄dí] -
Zegama ilgora ilgorá 2: [ilgorá] -
Zilbeti ilberri ilbérri 1: [ilβér̄i] -
Zollo (Arrankudiaga) ilgora ílgora 1: [ílɣora] -
Zornotza ilbarri ilbárri 1: [ilβár̄i] -
Zornotza ilgora ilgóra 1: [ilɣóra] -
Zugarramurdi illargi gorapen illárgi górapéna 1: [iʎár̄ɣi ɣó rapéna] -
Zugarramurdi bigarren kartila bigárren kartíla 2: [biɣár̄eŋ kar̄tíla] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper