Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

180 emaitza 1756 bilaketarentzat

1756: tener-haber / avoir / have (to)

  • Gaia: Sintaxia
  • Galdera (es): tener-haber
  • Galdera (fr): avoir
  • Galdera (en): have (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta baut báut 1: [báu̯t] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta daukat daukát 2: [dau̯kát] -
Ahetze badut badut 1: [baðut] -
Aia badet bádét 1: [báðét] -
Aia daukat daukát 1: [ðau̯kát] -
Aldude dut dút 1: [dút] -
Alkotz baut báut 1: [báut] -
Alkotz dute dúte 2: [dúte] -
Altzai badit bádit 1: [báðit] -
Altzürükü badit bádit 1: [báðit] -
Amezketa badet badét 1: [baðét] -
Andoain dakat dakat 1: [dakat] -
Aniz badiet badiét 1: [baðjɛ́t] -
Aramaio dauket dáuket 1: [dáu̯ket] -
Araotz (Oñati) dakot dakót 1: [dakót] -
Arbizu daukat daukát 1: [ðau̯kát] -
Arbizu dazkiye dazkiyé 2: [ðaskiǰé] -
Arboti baizit báizit 1: [báisit] -
Armendaritze badut badút 1: [baðút] -
Arnegi baut báut 1: [báu̯t] -
Arrangoitze badut badút 1: [baðút] -
Arrasate dauket dáuket 1: [ðáu̯ket] -
Arrazola (Atxondo) ¡eukat ¡éukat 1: [ʒéu̯kat] -
Arrieta dekot dekót 1: [dekót] -
Arroa (Zestoa) badet bádét 1: [báðét] -
Arroa (Zestoa) badaukat bádaukát 1: [βáðau̯kát] -
Arrueta baut baut 1: [bau̯t] -
Arrueta badiat bádiat 2: [báðjat] -
Asteasu daukat daukat 1: [dau̯kat] -
Ataun daukat dáukat 1: [dáu̯kat] -
Ataun daukat daukát 2: [dau̯kát] -
Azkaine badut badút 1: [baðút] -
Azkaine daukat daukát 2: [dau̯kát] -
Azkoitia dauket dáuket 1: [dáu̯ket] -
Azpeitia dauket daukét 1: [dau̯két] -
Baigorri badiat badiat 1: [badjat] -
Bakio dekot dekot 1: [ðekot] -
Bardoze badiat bádiat 1: [báðjat] -
Barkoxe badit bádit 1: [báðit] -
Bastida baut báut 1: [báu̯t] -
Beasain zeukeat zeukeát 1: [seu̯keát] -
Behorlegi baixit baixít 1: [bai̯ʃít] -
Beizama daukat daukát 1: [ðau̯kát] -
Bergara daukat daukát 1: [ðau̯kát] -
Bermeo dakot dakót 1: [dakót] -
Berriz dekot dekót 1: [ðekót] -
Berriz dekat dekát 2: [ðekát] -
Beruete baot baót 1: [βaót] -
Beruete baot baót 2: [βaót] -
Beskoitze baizut baízut 1: [baísut] -
Bidarrai badut badút 1: [βadút] -
Bolibar deuket deukét 1: [ðeu̯két] -
Busturia daukot daukót 1: [dau̯kót] -
Deba dakat dakád 1: [dakáð] -
Deba dakat dakát 2: [ðakát] -
Dima dekot -tekót 1: [-tekót] -
Dima yekoat yékoat 2: [ǰékoat] -
Domintxaine badut badút 1: [baðút] -
Donamaria badut badút 1: [baðút] -
Donibane Lohizune baut baút 1: [βaút] -
Donostia dakat dakat 1: [ðakat] -
Dorrao / Torrano dakat dakát 1: [dakát] -
Eibar daugat daugát 1: [ðau̯ɣát] -
Elantxobe daket daket 1: [daket] -
Elduain dauket dauket 1: [dau̯ket] -
Elgoibar dauget dauget 1: [dau̯ɣet] -
Elorrio dauket dáuket 1: [dáu̯ket] -
Erratzu baut báut 1: [báu̯t] -
Errezil daukat daukát 1: [ðau̯kát] -
Errigoiti dekot dekót 1: [ðekót] -
Eskiula badüt bádüt 1: [báðyt] -
Etxalar badut badút 1: [βaðút] -
Etxaleku bait báit 1: [bái̯t] -
Etxaleku battitek báttiték 2: [báttiték] -
Etxarri (Larraun) baot baót 1: [βaót] -
Etxarri (Larraun) baot báod 2: [báoð] -
Etxebarri dekot dekót 1: [dekót] -
Etxebarria badauket badaukét 1: [βaðau̯két] -
Eugi baut báut 1: [báu̯t] -
Eugi dauket dáuket 2: [dáu̯ket] -
Ezkio-Itsaso bauket báukét 1: [báu̯két] -
Ezkurra dauket daukét 1: [dau̯két] -
Ezterenzubi baut baút 1: [baút] -
Gaintza dauket -taukét 1: [-tau̯két] -
Gaintza daoket dáokét 2: [dáokét] -
Gamarte badu badú 1: [badú] -
Gamiz-Fika deket dekét 1: [dekét] -
Garrüze badiat badiát 1: [baðiát] -
Getaria daukat daukát 1: [ðau̯kát] -
Getxo dekot dékot 1: [ðékot] -
Gizaburuaga deuket deuket 1: [ðeu̯ket] -
Goizueta tut tút 1: [tút] -
Hazparne badiat badíat 1: [baðíat] -
Hendaia badut badút 1: aðút] -
Hernani dakat dakat 1: [dakat] -
Hernani nun nun 2: [nun] -
Hondarribia dut dut 1: [dut] -
Hondarribia ttuste ttuste 2: [ttuśte] -
Ibarruri (Muxika) deket deket 1: [ðeket] -
Igoa dot dot 1: [dot] -
Igoa dauket dauket 2: [dau̯ket] -
Ikaztegieta daukat daukat 1: [dau̯kat] -
Ikaztegieta dauzkate dauzkate 2: [ðau̯skate] -
Irisarri badut badút 1: [badút] -
Irisarri badaukat bádaukát 1: [báðau̯kát] -
Irisarri baut báut 2: [βáut] -
Itsasu dut dút 1: [ðút] -
Izturitze baut báut 1: [báu̯t] -
Izturitze badut bádut 2: [báðut] -
Jaurrieta badut badút 1: [baðút] -
Jutsi baute baute 1: [baute] -
Kortezubi dekot tékot 1: [tékot] -
Landibarre badut bádut 1: [báðut] -
Larrabetzu dekot dékot 1: [ðékot] -
Larraine badiat badiát 1: [baðját] -
Larzabale badiat badiat 1: [baðjat] -
Larzabale atxikitzen diat atxikitzen diat 2: [atʃikitsen djat] -
Lasarte-Oria bazaukat bazaukát 1: [basau̯kát] -
Lasarte-Oria dixkiye díxkiyé 2: [díʃkiǰé] -
Lasarte-Oria sauskek sauskék 3: [śau̯śkék] -
Laukiz dekot -tékot 1: [-tékot] -
Legazpi dauket dauket 1: [dau̯ket] -
Leintz Gatzaga deukat deukat 1: [deu̯kat] -
Leioa dekot dékot 1: [dékot] -
Leitza dauket daukét 1: [dau̯két] -
Lekaroz badut badút 1: [baðút] -
Lekeitio daukat daukat 1: [ðau̯kat] -
Lemoa dekot dékot 1: [dékot] -
Lemoiz dekot dekót 1: [dekót] -
Luzaide / Valcarlos dut dut 1: [dut] -
Makea badut bádut 1: [báðut] -
Mañaria deuket deukét 1: [ðeu̯két] -
Mendaro daukat daukát 1: [dau̯kát] -
Mendata dekot dekot 1: [dekot] -
Mezkiritz badut badút 1: [βaðút] -
Mezkiritz badute badúte 2: [βaðúte] -
Montori badiat badiát 1: [baðját] -
Mugerre baut báut 1: [báut] -
Mungia dekot dékot 1: [ðékot] -
Oderitz zaukeat tzaukeát 1: [tsau̯keát] -
Oderitz dauket dáukét 2: [dáu̯két] -
Oiartzun daukat daukát 1: [ðau̯kát] -
Oñati dakot dakót 1: [dakót] -
Ondarroa dakat dákat 1: [dákat] -
Orexa daukat daukát 1: [dau̯kát] -
Orio zekat tzékat 1: [tsékat] -
Orio bakau bákáu 2: [bákáu̯] -
Orio bayau báyáu 3: [báǰáu̯] -
Orozko deuket déuket 1: [déu̯ket] -
Otxandio dauket dáuket 1: [ðáu̯ket] -
Pagola badit bádit 1: [báðit] -
Pasaia dakat dakát 1: [ðakát] -
Santa Grazi badit badit 1: [baðit] -
Sara baut baút 1: [baút] -
Senpere baia baiá 1: [βai̯á] -
Sohüta badit badít 1: [baðít] -
Sondika dauket dauket 1: [ðau̯ket] -
Suarbe baut báut 1: [báu̯t] -
Sunbilla dauka dáuka 1: [ðáu̯ka] -
Tolosa daugat daugát 1: [dau̯ɣát] -
Uharte Garazi badu badú 1: [badú] -
Urdiain dukat dukát 1: [dukát] -
Urdiñarbe badüt bádüt 1: [báðyt] -
Urketa baut báut 1: [báu̯t] -
Urretxu daukat daukát 1: [dau̯kát] -
Ürrüstoi badüt badüt 1: [baðyt] -
Uztaritze badut badút 1: [βaðút] -
Uztaritze badaukat badaukát 1: [baðau̯kát] -
Zaratamo dekot dekót 1: [ðekót] -
Zeanuri deuket déuket 1: [déu̯ket] -
Zeberio deuket déuket 1: [déu̯ket] -
Zegama dauket daukét 1: [dau̯két] -
Zilbeti badut bádut 1: [báðut] -
Zilbeti dauket daukét 2: [ðau̯két] -
Zilbeti badu badú 3: [βaðú] -
Zilbeti batuzte batúzte 4: [βatúste] -
Zollo (Arrankudiaga) dauket dauket 1: [dau̯ket] -
Zornotza deket téket 1: [téket] -
Zugarramurdi bayat bayát 1: [βaǰát] -
Zugarramurdi baidizteg báidiztég 2: [bái̯ðistéɣ] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper