Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

342 emaitza 1739 bilaketarentzat

1739: alguna vez (+ afirm.) / quelquefois (+ affirm.) / sometime (+ affirm.)

  • Gaia: Izen morfologia: erakusleak
  • Galdera (es): alguna vez (+ afirm.)
  • Galdera (fr): quelquefois (+ affirm.)
  • Galdera (en): sometime (+ affirm.)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta zemeit aldis zémeit áldis 1: [sémei̯t áldiś] -
Ahetze batzutan batzután 1: [batsután] -
Ahetze eun bat edo bertzez eúm bat edo berrtzéz 2: [eúm bat eðo βeRtsés] -
Ahetze noizpeit nóizpeit 3: [nói̯spei̯t] -
Aia noizik beinka noizík beinká 1: [noi̯sík bei̯ŋká] -
Aia noizik beiñ noizík béiñ 2: [noi̯sík béɲ] -
Aia noizi peñ noizí péñ 3: [noi̯sí péɲ] -
Aia aldiz-aldiz áldiz áldiz 4: [áldis áldis] -
Aia alde meñ álde méñ 5: [álde méɲ] -
Aldude zenbait aldiz zembait aldíz 1: [sembai̯t aldís] -
Aldude noizpait nóizpait 1: [nói̯spai̯t] -
Alkotz bein edo bertze béiñ edo berrtzé 1: [béi̯ɲ eðo βer̄tsé] -
Alkotz noizbeit noizbéit 2: [noi̯zβéi̯t] -
Altzai zumait aldiz zúmait áldiz 1: [súmai̯t áldis] -
Altzai nuizpaizt nuizpáizt 2: [nui̯spái̯st] -
Altzürükü zumait aldiz zúmait áldiz 1: [súmai̯t áldis] -
Altzürükü behin béhin 2: [béhin] -
Altzürükü nuzpaizt nuzpáizt 3: [nuspái̯st] -
Altzürükü nuzpaezt nuzpáezt 4: [nuspáest] -
Altzürükü egun batez égüm bátez 5: [éɣym bátes] -
Amezketa batzutan bátzutan 1: [bátsutan] -
Amezketa aldin-aldin aldín aldín 2: [aldí:n alðín] -
Andoain eun batian o bestetan eum batian o bestetan 1: [eum batian o βeśtetan] -
Andoain eun batzutan eum batzutan 2: [eum batsutan] -
Aniz noiz beinke noiz béinke 1: [noi̯s βéi̯ŋke] -
Aramaio batzuetan batzúetan 1: [batsúetan] -
Araotz (Oñati) batzuetan bátzuetan 1: [bátswetan] -
Arbizu zenbaid garex zembáid garéx 1: [sembái̯ð ɣaréʃ] -
Arboti sonbeit aldi sombeit aldi 1: [śombei̯t aldi] -
Arboti noizbait noizbait 1: [noi̯sbai̯t] -
Arboti egun bat edo beste égüm bat edo béste 2: [éɣym bat eðo βéśte] -
Arboti egün batez eg´üm batez 3: [eɣým bates] -
Arboti aldi bat áldi bat 4: [áldi βat] -
Arboti noizbeit noizbeit 5: [noi̯sbei̯t] -
Arboti zonbeit aldiz zombéit aldiz 6: [sombéi̯t aldis] -
Armendaritze batzuetan batzuetán 1: [batswetán] -
Armendaritze noizbeit nóizbeit 1: [nói̯sβei̯t] -
Armendaritze egun batez egúm batez 2: [eɣúm bates] -
Armendaritze noizpeit nóizpeit 3: [nói̯spei̯t] -
Arnegi zomait aldiz zómait aldíz 1: [sómai̯t aldís] -
Arnegi egun batez edo bertzian egúm batez edo berdzián 2: [eɣúm bates eðo berðsián] -
Arnegi noizbait nóizbait 3: [nói̯sβai̯t] -
Arrangoitze zonbeit aldi zómbeit aldí 1: [sómbei̯t aldí] -
Arrangoitze noizpeit nóizpeit 1: [nói̯spei̯t] -
Arrangoitze eun batian edo bertzen eúm batian edo berrtzén 2: [eúm batjan eðo βeRtsén] -
Arrangoitze eun batez éum batéz 3: [éum batés] -
Arrangoitze behin edo berze behín edo berrzé 4: [behín eðo βeRsé] -
Arrasate batzutan batzútan 1: [batsútan] -
Arrasate lantzien bein lantzíem bein 1: [lantsíem bei̯n] -
Arrazola (Atxondo) batzutan bátzutan 1: [bátsutan] -
Arrazola (Atxondo) lantzien bein lantzíem bein 1: [lantsíem bei̯n] -
Arrazola (Atxondo) nose peñien nóse peñien 2: [nóśe peɲien] -
Arrieta egun batzuten egum bátzutén 1: [eɣum bátsutén] -
Arrieta nosenos nósenos 1: [nóśenoś] -
Arroa (Zestoa) batzutan bátzután 1: [bátsután] -
Arroa (Zestoa) noizonoiz nóizonóiz 2: [nói̯sonói̯s] -
Arrueta alde at edo beste álde at edo besté 1: [álde at eðo βeśté] -
Arrueta noizbeit noizbeit 2: [noi̯sbei̯t] -
Arrueta zumeit aldiz zuméit aldíz 3: [suméi̯t aldís] -
Asteasu iñoiz íñóiz 1: [íɲói̯s] -
Asteasu batzutan batzután 2: [batsután] -
Asteasu bein o beste béiñ o besté 3: [béi̯ɲ o βeśté] -
Ataun noizbiñetan noizbíñetan 1: [noi̯sbíɲetan] -
Ataun noizpaitt nóizpáitt 1: [nói̯spái̯tt] -
Ataun noizbeñetan noizbéñetán 2: [noi̯sbéɲetán] -
Azkaine zenbeit aldi zembéit aldí 1: [sembéi̯t aldí] -
Azkaine noizpeit noizpéit 1: [noi̯spéi̯t] -
Azkoitia batzutan bátzután 1: [bátsután] -
Azkoitia noizin beñetan noizím beñetán 1: [noi̯sím beɲetán] -
Azkoitia banaka batzutan bánaka batzután 2: [bánaka βatsután] -
Azpeitia noiz eo noiz noiz eo nóiz 1: [noi̯s eo nói̯s] -
Azpeitia noizpaiten noizpáiten 1: [noi̯spái̯ten] -
Azpeitia batzuten bátzutén 2: [bátsutén] -
Baigorri zomait aldiz zomait aldiz 1: [somai̯t aldis] -
Baigorri egun edo bihar egun edo bihar 2: [eɣun eðo βihar] -
Baigorri noizpait noizpáit 3: [noi̯spái̯t] -
Bakio lantzien bein lantziem béim 1: [lantsjem béi̯m] -
Bardoze zonbeit aldi zombéit aldi 1: [sombéi̯t aldi] -
Bardoze eun batez eúm batez 2: [eúm bates] -
Bardoze noizbeit noizbeit 3: [noi̯sbei̯t] -
Bardoze zumeit aldiz zúmeit aldiz 4: [súmei̯t aldis] -
Barkoxe zunbait aldiz zúmbait áldiz 1: [súmbai̯t áldis] -
Barkoxe egün bat edo beste eg´üm bat edo béste 2: [eɣým bat eðo βéśte] -
Bastida zomeit aldi zoméit aldi 1: [soméi̯t aldi] -
Bastida egun batez egum batez 2: [eɣum bates] -
Bastida noizbeit noizbeit 3: [noi̯sbei̯t] -
Bastida zonbeit aldi zonbéit aldi 4: [sonbéi̯t aldi] -
Beasain batzutan bátzutan 1: [bátsutan] -
Behorlegi zomait aldiz zomáit aldíz 1: [somái̯t aldís] -
Behorlegi noizbait noizbáit 2: [noi̯sβái̯t] -
Beizama noiz eo noiz nóiz eo nóiz 1: [nói̯s eo nói̯s] -
Beizama noizi peñ noizí peñ 2: [noi̯sí peɲ] -
Bergara batzutan bátzutan 1: [bátsutan] -
Bergara noiz ero noiz noiz ero noiz 2: [noi̯s ero noi̯s] -
Bermeo noisonois nóisonois 1: [nói̯śonoi̯ś] -
Berriz batzutan bátzutan 1: [βátsutan] -
Berriz nosonos nósonós 1: [nóśonóś] -
Berriz takien-takien takien takien 2: [takien takien] -
Berriz nosbait nosbáit 2: [nośβái̯t] -
Berriz nosbaitten nosbáitten 3: [nośβái̯tten] -
Beruete beñ eo beste beñ eó besté 1: [beɲ eɔ́ βeśté] -
Beruete noizpaitt e noizpáitt e 1: [noi̯spátt e] -
Beskoitze zomeit aldi zómeit aldí 1: [sómei̯t aldí] -
Beskoitze eun batez éum batéz 2: [éum batés] -
Beskoitze noizbeit nóizbeit 3: [nói̯sβei̯t] -
Bidarrai zonbait aldiz zómbait aldiz 1: [sómbai̯t aldis] -
Bidarrai noizpait nóizpait 2: [nói̯spai̯t] -
Bidarrai noizbait nóizbait 3: [nói̯sβai̯t] -
Bolibar lantzien bein lantzíem béin 1: [lantsíem béi̯n] -
Bolibar nose peiñ nosé peiñ 2: [nośé pei̯ɲ] -
Busturia noisi peñien nóisi peñien 1: [nói̯śi peɲien] -
Busturia lantzien bein lantziem béin 1: [lantsiem béi̯n] -
Deba noisian beñ nóiSZiAEm béñ 1: [nói̯s̟jạm béɲ] -
Dima batzutan bátzutan 1: [bátsutan] -
Dima nosenos nósenos 1: [nóśenoś] -
Domintxaine zumeit aldiz zuméit aldíz 1: [suméi̯t aldís] -
Domintxaine egun batez egúm batez 2: [eɣúm bates] -
Domintxaine aldi bat áldi bat 3: [áldi βat] -
Domintxaine nuizpeit nuizpéit 4: [nui̯spéi̯t] -
Donamaria bein edo bertze béiñ edo berrtzé 1: [béi̯ɲ eðo βer̄tsé] -
Donibane Lohizune batzutan batzután 1: [batsután] -
Donibane Lohizune noizpeit nóizpeit 1: [nói̯spei̯t] -
Donostia noizian bein noiziam bein 1: [noi̯siam bei̯n] -
Dorrao / Torrano beñ o beste béñ o béste 1: [béɲ o βéśte] -
Eibar noixian batzuetan noixíam bátzuetan 1: [noʃíam bátsuetan] -
Elantxobe batzuetan bátzuetan 1: [bátswetan] -
Elantxobe lantzien bein lantziem béiñ 1: [lantsjem béi̯ɲ] -
Elduain batzutan bátzutan 1: [bátsutan] -
Elduain aldi batzutan aldi batzutan 2: [aldi βatsutan] -
Elduain aldin-aldin aldíñ aldíñ 3: [aldíɲ aldíɲ] -
Elgoibar noizi peñetan nóiSZi peñétan 1: [nói̯s̟i peɲétan] -
Elorrio beiñ edo beiñ béiñ edo béiñ 1: [béi̯ɲ eðo βéi̯ɲ] -
Elorrio nusbaitten nusbáitten 1: [nuśβái̯tten] -
Elorrio lantzien bein lantzíem bein 2: [lantsíem bei̯n] -
Erratzu zenbait aldiz zémbait aldíz 1: [sémbai̯t aldís] -
Erratzu beiñ eo bertze béiñ eo berrtzé 2: [béi̯ɲ eo βer̄tsé] -
Errezil batzutan baño bestetan bátzutam baño béstetán 1: [bátsutam baɲo βéśtetán] -
Errezil noizbait nóizbáit 1: [nói̯zβái̯t] -
Errezil batzutan bátzután 2: [bátsután] -
Errezil noizpait nóizpáit 2: [nói̯spái̯t] -
Errezil noiz eo noiz nóiz eo nóiz 3: [nói̯s eo nói̯s] -
Errigoiti nos edo beiñ nos edo béiñ 1: [noś eðo βéi̯ɲ] -
Errigoiti nospaitt nospáitt 1: [nośpái̯tt] -
Errigoiti batien baño bestien bátiem baño béstiem 2: [bátiem baɲo βéśtiem] -
Eskiula artetaik artetáik 1: [artetái̯k] -
Eskiula behin edo behin behin edo behin 2: [behin eðo βehin] -
Eskiula nüxü pehin n´üxü péhin 3: [nýʃy péhin] -
Eskiula nüxbehin nüxbehin 4: [nyʃbehin] -
Eskiula nüxü bein n´üxü béin 5: [nýʃy béi̯n] -
Eskiula nüxü behin n´üxü behín 6: [nýʃy βehín] -
Eskiula nüxü pin n´üxü pin 7: [nýʃy pin] -
Eskiula nüxe behin nüxe béhin 8: [nyʃe βéhin] -
Etxalar bein edo bertze béiñ edo bérrtze 1: [béi̯ɲ eðo βér̄tse] -
Etxalar aldi batzuz do bertzez aldi batzuz do berrtzez 2: [aldi βatsus ðo βer̄tses] -
Etxalar noiz edo noiz nóiz edo nóiz 3: [nói̯s eðo nói̯s] -
Etxaleku zenbatt aldis zémbatt aldís 1: [sémbatt aldíś] -
Etxaleku noizpaitt e nóizpaitt é 2: [nói̯spai̯tt é] -
Etxarri (Larraun) zenbitt aldes zémbitt aldés 1: [sémbitt aldéś] -
Etxebarri batzuten batzúten 1: [batsúten] -
Etxebarri nosi pein nosí pein 2: [nośí pei̯n] -
Etxebarria eun batzuten éum batzutem 1: [éu̯m batsutem] -
Etxebarria nosonos nósonós 1: [nóśonóś] -
Etxebarria beñ o bein béñ o beim 2: [béɲ o βei̯m] -
Etxebarria beñ edo beñ béñ edo béñ 3: [béɲ eðo βéɲ] -
Eugi noiz ero noiz nóiz ero nóiz 1: [nói̯s ero nói̯s] -
Ezkio-Itsaso noizik eta beñ noizík eta béñ 1: [noi̯sík eta βéɲ] -
Ezkurra batzutan batzútan 1: [ba:tsútan] -
Ezkurra bein o beste béiñ o besté 1: [béi̯ɲ o βeśté] -
Ezkurra noiz eo noiz noiz eó noiz 2: [noi̯s eó noi̯s] -
Ezterenzubi zomait aldi zomait áldi 1: [somat áldi] -
Ezterenzubi noizpait nóizpait 1: [nói̯spai̯t] -
Ezterenzubi egun batez egúm batez 2: [eɣúm bates] -
Ezterenzubi zonbait aldi zombáit aldi 3: [sombái̯t aldi] -
Ezterenzubi batzutan bátzutan 4: [bátsutan] -
Gaintza batzutan bátzután 1: [bátsután] -
Gaintza noiz eo noiz nóiz eo nóiz 1: [nói̯s eo nói̯s] -
Gaintza noizpatt e nóizpatt e 2: [nói̯spatt e] -
Gamarte zonbait aldiz zombáit aldiz 1: [sombái̯t aldis] -
Gamarte noizbait nóizbait 2: [nói̯zβai̯t] -
Gamiz-Fika nosenos nósenós 1: [nóśenóś] -
Garrüze noizbeit nóizbeit 1: [nói̯sβei̯t] -
Garrüze zunbeit aldi zúmbeit aldí 2: [súmbei̯t aldí] -
Getaria noizpatt nóizpatt 1: [nói̯spatt] -
Getaria noizpatt e nóizpatt e 2: [nói̯spatt e] -
Getaria aldin beñ aldíim béñ 3: [aldíim béɲ] -
Getaria iñoiz íñoiz 4: [íɲoi̯s] -
Getxo batzuten bátzuten 1: [bátsuten] -
Getxo lantzen bein lantzém bein 1: [lantsém bei̯n] -
Gizaburuaga batzutan batzútan 1: [batsútan] -
Gizaburuaga lantzien bein lantzíem bein 1: [lantsíem bei̯n] -
Goizueta batzutan o bestetan bátzutan o béstetan 1: [bá:tsutan o βéśtetan] -
Goizueta beiñ o bider béiñ o bidérr 2: [béi̯ɲ o biðɛ́r̄] -
Hazparne zunbait aldi zumbait áldi 1: [sumbat áldi] -
Hazparne noizbeit nóizbeit 1: [nói̯sβɛi̯t] -
Hazparne eun batez eo bestez eúm batez eo bestéz 2: [eúm bates eo βeśtés] -
Hendaia zenbeitetan zembéitetán 1: [sembéi̯tetán] -
Hendaia artetan arrtétan 1: [aRtétan] -
Hendaia noizian beinka noiziám beinká 2: [noi̯sjám bei̯ŋká] -
Hendaia noizpait nóizpait 2: [nói̯spai̯t] -
Hernani batzutan bátzután 1: [bátsután] -
Hondarribia noizian beinka nóiziam béinka 1: [nói̯siam béi̯ŋka] -
Ibarruri (Muxika) nosi peñien nosí peñien 1: [nośí peɲien] -
Ibarruri (Muxika) lantzien bein lantziem béin 1: [lantsjem béi̯n] -
Igoa beñ eo beste béñ eo besté 1: [béɲ eo βeśté:] -
Ikaztegieta bein o beste béiñ o béste 1: [béi̯ɲ o βéśte] -
Ikaztegieta noizpait nóizpait 1: [nói̯spai̯t] -
Irisarri zonbait aldiz zómbait áldiz 1: [sómbai̯t áldis] -
Irisarri noizbait noizbáit 1: [noi̯sβái̯t] -
Itsasu batzuetan bátzuetan 1: [bátswetan] -
Itsasu noizbeit noizbéit 2: [noi̯sβéi̯t] -
Itsasu noizpeit nóizpeit 3: [nói̯spei̯t] -
Izturitze zomeit aldi zoméit aldi 1: [soméi̯t aldi] -
Izturitze noizbeit nóizbeit 2: [nói̯zbei̯t] -
Izturitze egun batez egúm batez 3: [eɣúm bates] -
Jaurrieta zomait aldiz zomáit aldíz 1: [somái̯t aldís] -
Jaurrieta noizbait nóizbait 2: [nói̯zβai̯t] -
Jaurrieta noizpeinka noizpéinka 3: [noi̯spéi̯ŋka] -
Jutsi zonbeit aldiz zombeit aldiz 1: [sombei̯t aldis] -
Jutsi noizbeit noizbeit 1: [noi̯zbei̯t] -
Kortezubi lantzien bein lantziem béin 1: [lantsjem béi̯n] -
Landibarre zonbeit aldiz zómbeit aldíz 1: [sómbɛi̯t aldís] -
Landibarre noizbeit nóizbeit 1: [nói̯sβei̯t] -
Larrabetzu batzuetan bátzuetan 1: [bátsuetan] -
Larrabetzu nosenos nósenos 1: [nóśenoś] -
Larrabetzu nosean bein nóseam bein 2: [nóśeam bei̯n] -
Larraine zuiñ aldiz zuiñ áldiz 1: [sui̯ɲ áldis] -
Larraine zunbait aldiz zumbait áldiz 2: [sumbai̯t áldis] -
Larraine nuizpait nuizpáit 3: [nui̯spái̯t] -
Larzabale zomeit aldiz zoméit aldiz 1: [soméi̯t aldis] -
Larzabale egun batez edo beste egúm batez edo béste 2: [eɣúm bates eðo βéśte] -
Larzabale noizbeit nóizbeit 3: [nói̯zbei̯t] -
Larzabale egun bat edo beste egúm bat edo béste 4: [eɣúm bat eðo βéśte] -
Lasarte-Oria noizian bein noizíam béiñ 1: [noi̯síam béi̯ɲ] -
Laukiz lantzen bein lantzém bein 1: [lantsém bei̯n] -
Legazpi beiñ o bestetan beiñ o bestetan 1: [bei̯ɲ o βeśtetan] -
Legazpi noizonoiz noizonoiz 1: [noi̯sonoi̯s] -
Legazpi iñoiz o beiñ iñóiz o beiñ 2: [iɲói̯s o βei̯ɲ] -
Leintz Gatzaga noixien bein noixíem bein 1: [noi̯ʃíem bei̯n] -
Leioa lantzez beinean lantzem béinean 1: [lantsem béi̯nean] -
Leitza beiñ eo beste beiñ eo besté 1: [bei̯ɲ eo βeśté] -
Lekaroz aldieka aldiéka 1: [aldjéka] -
Lekeitio noisi beñian nóisi beñían 1: [nói̯śi βeɲían] -
Lemoa batzutan bátzutan 1: [bátsutan] -
Lemoa nosenos nósenos 1: [nóśenoś] -
Lemoiz batzutan bátzutan 1: [bátsutan] -
Lemoiz lantze miñen lantzé miñen 1: [lantsé miɲen] -
Luzaide / Valcarlos aldi bat edo beste aldí bat edo besté 1: [aldí βat eðo βeśté] -
Luzaide / Valcarlos noizbait noizbáit 1: [noi̯sβái̯t] -
Makea zomeit aldi zómeit aldí 1: [sómei̯t aldí] -
Makea noizpeit nóizpeit 2: [nói̯spei̯t] -
Mañaria batzuetan bátzuetán 1: [bátsuetán] -
Mañaria nosenos nósenós 1: [nóśenóś] -
Mendaro noisi peñian nóisi peñían 1: [nói̯śi peɲían] -
Mendaro batzuetan bátzuetán 2: [bátswetán] -
Mendata lantzien bat lantziem bat 1: [lantsjem bat] -
Mezkiritz noizbeit noizbéit 1: [noi̯zβéi̯t] -
Montori nuizpaizt nuizpáizt 1: [nui̯spái̯st] -
Mugerre zomet aldi zomet aldi 1: [somet aldi] -
Mugerre aldi bat edo bertze aldi bat edo bertze 2: [aldi βat eðo βertse] -
Mugerre noizbet noizbet 3: [noi̯sbet] -
Mungia batzutan bátzutan 1: [bátsutan] -
Mungia nosi nosera nósi noséra 1: [nóśi nośéra] -
Oderitz bein o beste béin o béste 1: [béi̯n o βéśte] -
Oiartzun batzuetan bátzuetán 1: [bátsuetán] -
Oñati batzuetan bátzuetan 1: [bátswetan] -
Oñati noisi pein nóisi pein 2: [nói̯śi pei̯n] -
Ondarroa noixin bein noixím bein 1: [noiʃím bei̯n] -
Orexa batzuetan bátzuetam 1: [bátsuetam] -
Orexa noizik eta beiñ nóizik eta béiñ 2: [nói̯sik eta βéi̯ɲ] -
Orexa beiñ eo beste béiñ eo besté 3: [béi̯ɲ e:o βeśté] -
Orexa noiz eo noiz nóiz eo nóiz 4: [nói̯s eo nói̯s] -
Orio batzutan bátzutan 1: [bátsutan] -
Orio noizbait nóizbáit 1: [nói̯zβái̯t] -
Orio noizbaiten noizbáiten 2: [noi̯zβái̯ten] -
Orozko aldi betzuitan aldi bétzuitan 1: [aldi βétswitan] -
Orozko nosenos nósenos 1: [nóśenoś] -
Orozko batzuitan batzuítan 2: [batswítan] -
Otxandio batzutan batzútan 1: [batsútan] -
Otxandio nosbaisten nosbáisten 1: [nośβái̯śten] -
Otxandio nosenos nosénos 2: [nośénoś] -
Pagola zunbait aldiz zumbáit aldíz 1: [sumbái̯t aldís] -
Pagola egün batez eg´üm batéz 2: [eɣým batés] -
Pagola nuizpaizt nuizpáizt 3: [nui̯spái̯st] -
Pasaia noizik eta bein nóizik eta béin 1: [nói̯sik eta béi̯n] -
Pasaia noizik eta beñ nóizik eta béñ 2: [nói̯sik eta βéɲ] -
Santa Grazi zunbait aldiz zumbait áldiz 1: [sumbai̯t áldis] -
Santa Grazi nuizpatx nuizpátx 2: [nui̯spátʃ] -
Santa Grazi nuiz edo nuiz nuiz edo núiz 3: [nũi̯s eðo nṹi̯s] -
Santa Grazi nuizpait nuizpait 4: [nui̯spai̯t] -
Sara batzutan batzután 1: [batsután] -
Sara noizpait noizpáit 1: [noi̯spái̯t] -
Sara egun bat edo bertzez egum bat edo berrtzéz 2: [eɣum bat eðo βer̄tsés] -
Senpere batzuetan batzúetan 1: [batsúetan] -
Senpere egun bat edo bertzian egum bát edó bérrtzian 2: [eɣum bát eðó βéRtsian] -
Senpere noizpeit nóizpeit 3: [nói̯spei̯t] -
Senpere noizbait nóizbáit 4: [nói̯sβái̯t] -
Sohüta zunbait aldiz zúmbait áldiz 1: [súmbai̯t áldis] -
Sohüta nuizpaizt nuizpáizt 2: [nui̯spái̯st] -
Sondika lantzez beinean lantzem béinean 1: [lantsem béi̯nean] -
Suarbe zenbait aldis zembáit aldís 1: [sembái̯t aldíś] -
Suarbe beñ edo bertze béñ edo bérrtze 2: [béɲ eðo βér̄tse] -
Sunbilla zenbaitt aldiz zembáitt aldíz 1: [sembái̯tt aldís] -
Sunbilla batzutan bátzutám 2: [bátsutám] -
Sunbilla aldika aldíka 3: [aldíka] -
Tolosa batzutan bátzutan 1: [bátsutan] -
Uharte Garazi zonbait egunez zómbait egunéz 1: [sómbai̯t eɣunés] -
Uharte Garazi noizbait noizbáit 1: [noi̯sβái̯t] -
Uharte Garazi egun bates egúm batés 2: [eɣúm batéś] -
Urdiain bein o beste béin o besté 1: [béi̯n o βeśté] -
Urdiñarbe egün batez edo bestes egüm bátez edo béstes 1: [eɣym bátes eðo βéśteś] -
Urdiñarbe nuizpait nuizpáit 2: [nui̯spái̯t] -
Urdiñarbe zuñ aldiz zuñ áldiz 3: [sũɲ áldis] -
Urketa batzüietan batz´üietan 1: [batsýjetan] -
Urketa noizbeit nóizbeit 2: [nói̯sbei̯t] -
Urketa zonbet aldi zómbet áldi 3: [sómbet áldi] -
Urretxu noizbiñetan noizbíñetan 1: [noi̯zβíɲetan] -
Urretxu noizi peñetan noizí peñetán 2: [noi̯sí peɲetán] -
Ürrüstoi zunbait aldiz zumbait áldiz 1: [sumbai̯t áldis] -
Ürrüstoi behin edo beste béhin edo béste 2: [béhin eðo βéśte] -
Ürrüstoi nütxi pehin n´ütxi pehín 3: [nýtʃi pehín] -
Ürrüstoi noizpait noizpait 4: [noi̯spai̯t] -
Uztaritze zemet aldiz zemét aldíz 1: [semét aldís] -
Uztaritze noizbeit nóizbeit 2: [nói̯sβei̯t] -
Zaratamo batzuten batzúten 1: [batsúten] -
Zaratamo nosenos nosénos 1: [nośénoś] -
Zeanuri batzutan bátzutan 1: [bátsutan] -
Zeanuri lantzen bein lantzem béin 1: [lantsem béi̯n] -
Zeanuri nosenos nósenos 2: [nóśenoś] -
Zeberio batzutan bátzutan 1: [bátsutan] -
Zeberio nosenos nósenos 1: [nóśenoś] -
Zegama batzutan batzútám 1: [batsútám] -
Zegama noizpait noizpáit 1: [noi̯spái̯t] -
Zilbeti noiz emenka nóiz eménka 1: [nói̯s eméŋka] -
Zilbeti noizbait nóizbáit 2: [nói̯sβái̯t] -
Zollo (Arrankudiaga) lantzien bein lantzíem bein 1: [lantsíem bei̯n] -
Zollo (Arrankudiaga) lantzin bitan lantzím bitan 2: [lantsím bitan] -
Zornotza nose peinien baten nóse peiniem báten 1: [nóśe pei̯niem báten] -
Zornotza lantzien bein lantzíem bein 1: [lantsíem bei̯n] -
Zornotza nose peiñ nóse peiñ 2: [nóśe pei̯ɲ] -
Zugarramurdi zemait aldiz zemáit aldíz 1: [semái̯t aldís] -
Zugarramurdi ttarrtte ttarrtté 2: [ttar̄tté] -
Zugarramurdi bein edo bertze béin edo bérrtze 3: [béi̯n eðo βér̄tse] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper