Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

165 emaitza 1615 bilaketarentzat

1615: zapata (del freno) / sabot / brake shoe

  • Gaia: Garraiogintza
  • Galdera (es): zapata (del freno)
  • Galdera (fr): sabot
  • Galdera (en): brake shoe
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta zapeta zapéta 1: [sapéta] -
Ahetze zapata zapáta 1: [sapáta] -
Aia sokote sokoté 1: [śokoté] -
Aia tako takó 2: [takó] -
Aia zapata zapáta 3: [sapáta] -
Alkotz galga gálga 1: [gálɣa] -
Altzai eskalanpu eskalampu 1: [eśkalampũ] -
Altzürükü eskalanpu eskalampú 1: [eśkalampṹ] -
Amezketa zapata zapatá 1: [sapatá] -
Andoain zapat zapát 1: [sapát] -
Aniz zapata zápata 1: [sápata] -
Aramaio tako táko 1: [táko] -
Aramaio sapata sápata 1: [śápata] -
Araotz (Oñati) galgaegur galgáegurr 1: [ɣalɣáeɣur̄] -
Arbizu takuek tákuek 1: [tákwek] -
Arbizu zapata zapáta 2: [sapáta] -
Arboti eskalapuña eskálapuña 1: [eśkálapuɲa] -
Armendaritze eskalapoi eskalapói 1: [eśkalapói̯] -
Arnegi zapeta zapéta 1: [sapéta] -
Arrangoitze espalakoin espalakóin 1: [eśpalakói̯n] -
Arrasate sapata sapáta 1: [śapáta] -
Arrazola (Atxondo) tako táko 1: [táko] -
Arrieta galgapalu galgápalú 1: [galɣápalú] -
Arroa (Zestoa) tako takó 1: [takó] -
Arrueta eskalapuiñ eskálapuiñ 1: [eśkálapui̯ɲ] -
Asteasu tako takó 1: [takó] -
Ataun egur égurr 1: [éɣur̄] -
Azkaine arrastako zokla arrástako zoklá 1: [ar̄áśtako soklá] -
Azkaine espalakoñ espalákoñ 2: [eśpalákoɲ] -
Azkaine takua takúa 3: [takúa] -
Azkoitia tako táko 1: [táko] -
Azpeitia zokote zokóte 1: [sokóte] -
Baigorri eskalapuin eskalapúin 1: [eśkalapúi̯n] -
Bakio tako táko 1: [táko] -
Bardoze eskalapoiak eskalapóiak 1: [eśkalapójak] -
Bardoze arrestüeskalapoiak arréstüeskalápoiak 2: [ar̄éśtyeśkalápojak] -
Bastida zur zur 1: [sur] -
Bastida patena pátena 2: [pátena] -
Beasain tako takó 1: [takó] -
Behorlegi eskalapuin eskalapuin 1: [eśkalapui̯n] -
Behorlegi espartinzola espartinzola 2: [eśpartinsola] -
Beizama tako táko 1: [táko] -
Beizama zokote zokóte 1: [sokóte] -
Bergara zapata zapáta 1: [sapáta] -
Bermeo tako táko 1: [táko] -
Beruete zapeta zapetá 1: [sapetá] -
Beruete zapet zapét 2: [sapét] -
Beskoitze eskalapoi eskalápoi 1: [eśkalápoi̯] -
Bidarrai orgazapet orrgázápet 1: [or̄ɣásápet] -
Busturia sapata sapáta 1: [śapáta] -
Deba sapata sapáta 1: [śapáta] -
Dima tako táko 1: [táko] -
Domintxaine eskalapiñ éskalapiñ 1: [éśkalapiɲ] -
Donamaria zapata zapáta 1: [sapáta] -
Donibane Lohizune eskalapoiñ eskalápoiñ 1: [eśkalápoi̯ɲ] -
Donibane Lohizune ezpartinzola ezparrtinzola 2: [espaRtinsola] -
Donostia zokote zokóte 1: [sokóte] -
Dorrao / Torrano zapata zapáta 1: [sapáta] -
Eibar dragatako dragátako 1: [draɣátako] -
Elantxobe sapata sapáta 1: [śapáta] -
Elduain tako takó 1: [takó] -
Elduain zapata zápátá 1: [sápátá] -
Elgoibar trokote trokóte 1: [trokóte] -
Elgoibar tako táko 2: [táko] -
Elorrio tako táko 1: [táko] -
Erratzu eskalapoiñ eskalapóiñ 1: [eśkalapóɲ] -
Errezil tokote tokoté 1: [tokoté] -
Errigoiti si 1: [śí] -
Eskiula zabota zabóta 1: [saβóta] -
Etxalar zapata zapatá 1: [sapatá] -
Etxaleku zapata zapáta 1: [sapáta] -
Etxarri (Larraun) zapeta zápetá 1: [sápetá] -
Etxebarria dragaegur drágaégurr 1: [dráɣaéɣur̄] -
Eugi galga gálga 1: [gálga] -
Ezkio-Itsaso tako táko 1: [táko] -
Ezkio-Itsaso zokote zokóte 2: [sokóte] -
Ezkurra zapata zapatá 1: [sapatá] -
Ezterenzubi errotaeskalapuin errótaeskalapúin 1: [er̄ótaeśkalapúi̯n] -
Ezterenzubi espartin espartin 2: [eśpartin] -
Gamarte eskalapoin eskálapOUin 1: [eśkálapọi̯n] -
Gamiz-Fika galgaegur galgáegúr 1: [ɣalɣáeɣúr] -
Garrüze espartinzola esparrtinzola 1: [eśpaRtinsola] -
Getaria tako takó 1: [takó] -
Getxo sapata sapáta 1: [śapáta] -
Gizaburuaga tako táko 1: [táko] -
Gizaburuaga sapata sapáta 1: [śapáta] -
Goizueta zekote zekóté 1: [sekɔ́tɛ́] -
Hazparne zapeta zapeta 1: [sapeta] -
Hendaia zapata zapáta 1: [sapáta] -
Hernani zekote zékoté 1: [sékoté] -
Hondarribia tako táko 1: [táko] -
Ibarruri (Muxika) tako táko 1: [táko] -
Igoa tako takó 1: [takó] -
Ikaztegieta frenun tako frenún takó 1: [frenún takó] -
Irisarri orgaarrasta órrgaarrásta 1: [óRɣaaRáśta] -
Itsasu takoin tákoin 1: [tákoi̯n] -
Izturitze espalakoin espalakoin 1: [eśpalakoi̯n] -
Jaurrieta zapata zapáta 1: [sapáta] -
Jutsi arrestueskalapuñ arrestueskalapuñ 1: [ar̄eśtueśkalapuɲ] -
Kortezubi tako táko 1: [táko] -
Kortezubi sapata sapáta 1: [śapáta] -
Landibarre espartin espartin 1: [eśpartin] -
Larrabetzu frenu frénu 1: [frénu] -
Larrabetzu sapata sapáta 2: [śapáta] -
Larzabale eskalapuñ eskalapúñ 1: [eśkalapúɲ] -
Laukiz tako táko 1: [táko] -
Laukiz sapata sapáta 1: [śapáta] -
Legazpi zapata zapáta 1: [sapáta] -
Leintz Gatzaga sapata sapáta 1: [śapáta] -
Leioa sapata sapáta 1: [śapáta] -
Lekaroz eskalapoiñ eskálapoiñ 1: [eśkálapoi̯ɲ] -
Lekeitio sapata sapáta 1: [śapáta] -
Lemoa galgegur galgégurr 1: [ɣalɣéɣur̄] -
Lemoiz sapata sapáta 1: [śapáta] -
Makea arrestaespalakoin arréstaespalákoin 1: [ar̄éśtaeśpalákoi̯n] -
Mañaria sapata sapáta 2: [śapáta] -
Mendaro sapata sapáta 1: [śapáta] -
Mendata tako táko 1: [táko] -
Mendata sapata sapáta 1: [śapáta] -
Mezkiritz zapata zapáta 1: [sapáta] -
Montori freiñak fréiñak 1: [fréi̯ɲak] -
Montori espartin espartin 2: [eśpartin] -
Mugerre ezpalakoin ezpalakoin 1: [espalakoi̯n] -
Mungia tako táko 1: [táko] -
Mungia sapata sapáta 2: [śapáta] -
Oderitz zapata zapátá 1: [sapátá] -
Oiartzun zapata zapáta 1: [sapáta] -
Oiartzun frenotako frenótakó 2: [frɛnótakó] -
Oñati feodo feódo 1: [feóðo] -
Oñati tako táko 2: [táko] -
Ondarroa tako táko 1: [táko] -
Orexa zokote zokoté 1: [sokoté] -
Orio zokote zokóte 1: [sokóte] -
Orozko galgaburrin galgáburrin 1: [ɣalɣáβur̄in] -
Orozko sapata sapáta 2: [śapáta] -
Otxandio sapata sápata 1: [śápata] -
Pagola espartiña espárrtiña 1: [eśpár̄tiɲa] -
Pagola zola zóla 2: [sóla] -
Pasaia sapata sapatá 1: [śapatá] -
Sara eskalapoiñ eskálapóin 1: [eśkálapói̯n] -
Senpere eskalapoin eskalápoin 1: [eśkalápoi̯n] -
Sohüta eskalanpo eskalampó 1: [eśkalampṍ] -
Sondika sapata sapáta 1: [śapáta] -
Suarbe zapeta zapéta 1: [sapéta] -
Sunbilla trokulo trókulo 1: [trókulo] -
Sunbilla zapata zapáta 2: [sapáta] -
Tolosa tako táko 1: [táko] -
Tolosa zokote zokoté 2: [sokoté] -
Uharte Garazi espalakoin espálakoin 1: [eśpálakoi̯n] -
Urdiain tako táko 1: [táko] -
Urdiñarbe ezkalanpu ezkalampú 1: [eskalampṹ] -
Urketa espalakoin espálakóin 1: [eśpálakói̯n] -
Urretxu zokote zokoté 1: [sokoté] -
Ürrüstoi eskalapuin eskalapúin 1: [eśkalapúi̯n] -
Uztaritze espalakoin espálakóin 1: [eśpálakói̯n] -
Zaratamo galgegur galgégur 1: [galɣéɣur] -
Zeanuri sapata sapáta 1: [śapáta] -
Zeberio sapata sapáta 1: [śapáta] -
Zegama zapata zapatá 1: [sapatá] -
Zilbeti zapata zapáta 1: [sapáta] -
Zollo (Arrankudiaga) galgapalu galgápalu 1: [ɣalɣápalu] -
Zollo (Arrankudiaga) tako táko 2: [táko] -
Zornotza galgaegur galgáegurr 1: [ɣalɣáeɣur̄] -
Zornotza sapata sapáta 1: [śapáta] -
Zugarramurdi kalotz kalótz 1: [kalóts] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper