Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

125 emaitza 1573 bilaketarentzat

1573: cabezal, cabezada / têtière / head pad

  • Gaia: Uztarria
  • Galdera (es): cabezal, cabezada
  • Galdera (fr): têtière
  • Galdera (en): head pad
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta buruinlekua búruinlékua 1: [búrwi̯nlékwa] -
Ahetze lepogain lepogáin 1: [lepoɣái̯n] -
Aia lepatoki lépatokí 1: [lépatokí] -
Aldude buruleku burúlekú 1: [burúlekú] -
Altzai sagü sagü 1: [śaɣy] -
Altzai üztarohe üztarróhe 1: [ystar̄óhe] -
Altzürükü üztarrohia ´üztarrohia 1: [ýstar̄ohia] -
Amezketa buruzulo burúzuló 1: [burúsuló] -
Aniz beiburuko béibúruko 1: [béi̯búruko] -
Aramaio buruleku burúleku 1: [βurúleku] -
Aramaio kokotaleku kokótaleku 1: [kokótaleku] -
Araotz (Oñati) kokoteleku kokotéleku 1: [kokotéleku] -
Arbizu lepageñ lepagéñ 1: [lepaɣéɲ] -
Arboti üxtarrohia ´üxtarrohiá 1: [ýʃtar̄ohjá] -
Armendaritze uztarlepoa uztárrlepoá 1: [ustár̄lepoá] -
Arrangoitze burutoki burútokí 1: [burútokí] -
Arrasate kokotaleku kokótaleku 1: [kokótaleku] -
Arrazola (Atxondo) kokoteleku kokotéleku 1: [kokotéleku] -
Arrieta kasku kásku 1: [káśku] -
Arrieta kokoleku kokólekú 1: [kokólekú] -
Arroa (Zestoa) buruzulo burúzuló 1: [βurúsuló] -
Azkaine buruleku burúlekú 1: [burúlekú] -
Azkaine adarleku adárrlekú 2: [aðár̄lekú] -
Azkaine lepolekua lepólekúa 3: [lepólekúa] -
Azkaine lepoa lépoa 4: [lépoa] -
Azkoitia lepozulo lepozúlo 2: [leposúlo] -
Azpeitia lepotoki lepótokí 1: [lepótokí] -
Baigorri buruleku buruleku 1: [buruleku] -
Bakio busterrileku busterríleku 1: [βuśter̄íleku] -
Bakio kokotaleku kokotáleku 1: [kokotáleku] -
Bardoze üztarbüria üztárrbüria 1: [ystár̄βyrja] -
Barkoxe üztarribü üztarrib´ü 1: [ystar̄iβý:] -
Beasain lepaleku lepálekú 1: [lepálekú] -
Beizama uztarrilepo uztárrilepó 1: [ustár̄ilepó] -
Bergara buruganbela burúgambéla 1: [burúɣambéla] -
Bermeo toki tóki 1: [tóki] -
Bermeo burutoki burutóki 2: [βurutóki] -
Bidarrai uztarrietxe uztárrietxé 1: [ustár̄ietʃé] -
Bolibar busterri ganbela buSZtérri gámbelá 1: [bus̟tɛ́r̄i ɣámbelá] -
Busturia busterrilekue busterrílekue 1: [βuśter̄ílekue] -
Busturia buruleku burúleku 2: [βurúleku] -
Deba burutoki burútokí 1: [βurútokí] -
Deba burusulo burúsuló 1: [βurúśuló] -
Dima kokote kokóte 1: [kokóte] -
Domintxaine üxtarbüria ´üxtarb´üria 1: [ýʃtarβýrja] -
Donibane Lohizune uztarroatze uztarroatzé 1: [ustaRoatsé] -
Dorrao / Torrano lepageñ lepágeñ 1: [lepáɣeɲ] -
Eibar ganbela gambéla 1: [gambéla] -
Elduain buruleku burúlekú 1: [burúlekú] -
Elgoibar lepalekua lepálekua 2: [lepálekua] -
Elorrio buruleku burúleku 1: [βurúleku] -
Erratzu burutoki burutokí 1: [βurutokí] -
Errezil adarzulo adárrzuló 1: [aðár̄suló] -
Errezil burutoki burútokí 2: [βurútokí] -
Errigoiti kokot kokót 1: [kokót] -
Eskiula üstarohe üstarróhe 1: [yśtar̄óhe] -
Eskiula ohe óhe 2: [óhe] -
Etxaleku uztarburue úztarrbúrué 1: [ústar̄βúrué] -
Etxarri (Larraun) lepatoki lépatokí 1: [lépatokí] -
Etxebarria kokot kokót 1: [kokót] -
Ezkio-Itsaso lepagañ lepágáñ 1: [lepáɣáɲ] -
Ezterenzubi ohe ohé 1: [ohé] -
Gaintza lepatoki lepátokí 1: [lepátokí] -
Garrüze bürükoa bür´ükoa 1: [byrýkoa] -
Getaria lepazulo lepázuló 1: [lepásuló] -
Getaria buruko burúkó 1: [burúkó] -
Getxo kokotaleku kokotáleku 1: [kokotáleku] -
Gizaburuaga ganbela gambéla 1: [ɣambéla] -
Goizueta burugañeko burúgañekó 1: [βurúɣaɲekɔ́] -
Hazparne burleko burleko 3: [burleko] -
Hondarribia lepogaña lepógañá 1: [lepóɣaɲá] -
Ibarruri (Muxika) kokot leku kokót leku 1: [kokót leku] -
Igoa lepatoki lépatokí 1: [lépatokí] -
Ikaztegieta burutoki burútokí 1: [βurútokí] -
Izturitze uztarohe uztarrohe 1: [ustar̄ohe] -
Jaurrieta lepotoki lépotóki 1: [lépotóki] -
Kortezubi kokot leku kokót leku 1: [kokót leku] -
Landibarre uztarriburu uztárriburú 1: [ustár̄iβurú] -
Larrabetzu ganbel gámbel 1: [gámbel] -
Larraine üztarohe üztarróhe 1: [ystar̄óhe] -
Larzabale garkhola garrkhóla 1: [gar̄khóla] -
Lasarte-Oria lepogaiñ lepogáiñ 1: [lepoɣái̯ɲ] -
Laukiz kokot kokót 1: [kokót] -
Legazpi buruleku burúlekué 1: [burúlekué] -
Legazpi lepaleku lepálekú 2: [lepálekú] -
Legazpi lepazulo lepázuloá 3: [lepásuloá] -
Leintz Gatzaga buruleku burúleku 1: [βurúleku] -
Leioa ugetzaleku ugetzáleku 1: [uɣetsáleku] -
Leioa ugetz ugétz 2: [uɣéts] -
Lemoa sapa sápa 1: [śápa] -
Lemoiz kokotaleku kokotáleku 1: [kokotáleku] -
Luzaide / Valcarlos burulekia burulekia 1: [burulekia] -
Mendaro lepoleko lepólekó 1: [lepólekó] -
Mendata buruko aska buruko áska 1: [βuruko áśka] -
Montori üztarrbüia ´üztarrb´üia 1: [ýstaRbýjã] -
Mungia kokot leku kokót leku 1: [kokót leku] -
Oderitz buruleku búrulekú 1: [βúrulekú] -
Oñati buruleku buruléku 1: [βuruléku] -
Ondarroa buruleku buruléku 1: [βuruléku] -
Orio lepoaska lepóaská 1: [lepóaśká] -
Orozko bustertoki bustérrtoki 1: [βuśtér̄toki] -
Orozko buruleku buruléku 2: [βuruléku] -
Otxandio buruleku búruleku 1: [βúruleku] -
Pagola ohantze ohántze 1: [ohántse] -
Santa Grazi mulde múlde 1: [múlde] -
Santa Grazi garkotxako mulde garkotxeko múlde 2: [garkotʃeko múlde] -
Sara buruleku burúlekú 1: [βurúlekú] -
Senpere burutoki burútokí 1: [βurútokí] -
Sohüta üztarohe üztarróhe 1: [ystar̄óhe] -
Sondika kabesada kabesadá 1: [kaβeśaðá] -
Sondika buruleku buruléku 2: [βuruléku] -
Suarbe lepatoki lépatóki 1: [lépatóki] -
Urketa ohantze ohántze 1: [ohántse] -
Urretxu lepotoki lepótokí 1: [lepótokí] -
Zaratamo buruganeko burúganekó 1: [burúɣanekó] -
Zeanuri buruleku buruléku 1: [βuruléku] -
Zeanuri kokotaleku kokotáleku 1: [kokotáleku] -
Zeberio ugetz úgetz 1: [úɣets] -
Zegama buruleku burúlekú 1: [βurúlekú] -
Zollo (Arrankudiaga) kokotaleku kokótaleku 2: [kokótaleku] -
Zollo (Arrankudiaga) ugetz úgetz 3: [úɣets] -
Zornotza busterrileku busterríleku 1: [βuśter̄íleku] -
Zornotza kokoteleku kokotéleku 2: [kokotéleku] -
Zugarramurdi buruleku burúléku 1: [βurúléku] -
Zugarramurdi burutoki búrutokiá 2: [búrutokiá] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper