Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

144 emaitza 1447 bilaketarentzat

1447: EKARRI [+pas., hark-ni] / EKARRI [+pas., hark-ni] / EKARRI [+past, hark-ni]

  • Gaia: aditz morfologia: aditz trinkoak
  • Galdera (es): EKARRI [+pas., hark-ni]
  • Galdera (fr): EKARRI [+pas., hark-ni]
  • Galdera (en): EKARRI [+past, hark-ni]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta ekartzen tzade ekárrtzen tzáde 1: [ekár̄tsen tsáðe]
Aia nekarkin nekarrkíñ 1: [nekar̄kíɲ]
Aia ekarri niñun ekárri niñún 2: [ekár̄i niɲún]
Aia nitxekarkiñ nitxékarrkiñ 3: [nitʃékar̄kiɲ]
Alkotz nakarrelaik nákarreláik 1: [nákar̄elái̯k]
Altzai kharreatzen nindia khárreatzenindiá 1: [khár̄eatsenindjã]
Amezketa nekarren nekárren 1: [nɛkár̄ɛn]
Andoain nakarkiñ nakarrkíñ 1: [nakar̄kíɲ]
Aniz nindekarran nindékarram 1: [nindékar̄am]
Aramaio ekarten niñdduen ekárrten niñdduen 1: [ekár̄ten niɲdduen]
Araotz (Oñati) nekarren nekárren 1: [nekár̄en]
Arboti pasatzen nintzin pasátzeníntzin 1: [paśátseníntsin]
Armendaritze yoaiten nindin yoaiten nindin 1: [ǰoai̯ten nindin]
Armendaritze ekartzen ninduen ekarrtzen ninduen 2: [ekar̄tsen ninduen]
Arnegi ekartzen ninin ekarrtzen ninin 1: [ekar̄tsen ninin]
Arrangoitze ekartzen nitin ekárrtzenitín 1: [ekáRtsenitín]
Arrasate ekarte ninddoan ekarrte ninddoan 1: [ekar̄te ninddoan]
Arrazola (Atxondo) nakarren nakárren 1: [nakár̄en]
Arrieta ekarri ostan ekarrí ostán 1: [ekar̄í ośtán]
Arrieta ekarri nenduen ekarrí nenduen 1: [ekar̄í nendwen]
Arroa (Zestoa) natorren natorrén 1: [natɔr̄ɛ́n]
Arroa (Zestoa) nekarren nekarrén 2: [nekar̄én]
Asteasu nekarkin nekárrkin 1: [nekár̄kin]
Ataun nekarren nekárren 1: [nekár̄ɛn]
Azkoitia nekarren nekarrén 1: [nekar̄ɛ́n]
Azkoitia netorren netórren 2: [netór̄en]
Azpeitia ekarri nindun ekárri nindun 2: [ekár̄i nindun] -
Bakio ekarri nendun ekarrí nendun 1: [ekar̄í nendun]
Bardoze kurritzen nindian kúrritzeníndian 1: [kúr̄itseníndjan] -
Barkoxe iamaiten nündüzün iamáitenünd´üzün 1: [iamái̯tenyndýsyn]
Beasain nekarren nékarren 1: [nékar̄en]
Behorlegi iiltzen nindixin iiltzen nindixin 1: [iiltsen nindiʃin]
Beizama nekarkin nekarrkíñ 1: [nekar̄kíɲ]
Bergara nendorren nendórren 1: [nendór̄en]
Bergara nekarren nekárren 2: [nekár̄en]
Bermeo ekarri nauen ekárri nauen 1: [ekár̄i nau̯en]
Berriz nekarren nekárren 1: [nekár̄en]
Berriz nakarren nakarrén 2: [nakar̄én]
Beruete ekartzen tzen ekarrtzen tzém 1: [ekar̄tsen tsém]
Beskoitze ekartzen nintitzun ekárrtzen nintítzun 1: [ekáRtsen nintítsun]
Bidarrai ekartzen ninduen ekarrtzen ninduen 1: [ekar̄tsen ninduen]
Bolibar nekarren nekárren 1: [nekár̄en]
Busturia ekarri ninduen ekárri nindúen 1: [ekár̄i nindúen]
Deba nakarren nakarrén 1: [nakar̄ɛ́n]
Dima ekarri jeusten ekarrí yeusten 1: [ekar̄í ǰeu̯śten]
Dima ekarri osten ekarrí osten 2: [ekar̄í ośten]
Domintxaine ekhartzen nindien ekhártzenindién 1: [ekhártsenindjén]
Donamaria karri zitten karri zitten 1: [kar̄i sitten]
Donibane Lohizune ekartzen ninduen ekarrtzen ninduen 1: [ekar̄tsen ninduen]
Dorrao / Torrano zakarren zakarrén 1: [sakar̄én]
Dorrao / Torrano nekarren nékarrén 2: [nékar̄én]
Eibar nekarren nékarren 1: [nékar̄en]
Elantxobe nekarren nekárren 1: [nekár̄en]
Elduain nekarkiñ nékAErrkiñ 1: [nékạr̄kiɲ]
Elgoibar ekarri ninddun ekarri ninddun 1: [ekar̄i ninddun]
Elgoibar ekarri itte nindduan ekarri itte nindduan 2: [ekar̄i itte nindduan]
Elorrio ekarte ostan ekárrte ostan 1: [ekár̄te ośtan]
Erratzu kartzen zatan karrtzén zatán 1: [kar̄tsén satán]
Errezil netorren netórren 1: [netɔ́r̄ɛn]
Errigoiti ekar nendun ekár nendún 1: [ekár nendúŋ]
Errigoiti ekar nenduen ekár nenduen 2: [ekár nenduen]
Errigoiti ekar nauen ekar nauén 3: [ekar nau̯én]
Etxalar ekartze nauen ekarrtze nauen 1: [ekar̄tse nau̯en]
Etxarri (Larraun) ekartzen tzen ekárrtzen tzen 1: [ekár̄tsen tseŋ]
Etxebarri ekarri osten ekarrí osten 1: [ekar̄í ośten]
Etxebarria nekarren nekarrén 1: [nekar̄ɛ́n]
Eugi kartzen tziren kárrtzen tzirén 1: [kár̄tsen tsiréŋ]
Ezkio-Itsaso netorren netorrén 1: [netɔr̄ɛ́ŋ]
Ezkio-Itsaso nakarren nakarrén 2: [nakar̄ɛ́ŋ]
Ezkurra nekarren nekarrén 1: [nekar̄ɛ́n]
Ezterenzubi kartzen nindian kártzenindián 1: [kártsenindián]
Gaintza neakarren neákarrén 1: [neákar̄ɛ́n]
Gamarte ekartzen nindian ekarrtzen nindian 1: [ekar̄tsen nindian]
Gamiz-Fika ekarri osten ekárri ostén 1: [ekár̄i ośtén]
Gamiz-Fika nekarren nekarrén 1: [nekar̄én]
Getaria ekarri zian ekárri zian 1: [ekár̄i siaŋ]
Getxo ekarri nun ekarrí nun 1: [ekar̄í nun]
Gizaburuaga nenkarren nenkárren 1: [neŋkár̄en]
Goizueta nekarren nekárren 1: [nɛkár̄en]
Hendaia ekartzen ninduen ekarrtzen ninduen 1: [ekar̄tsen ninduen]
Hernani nakarkiñ nákarrkin 1: [nákar̄kin]
Hondarribia ekarki niken ekárrki nikén 1: [ekár̄ki nikén]
Ibarruri (Muxika) ekarri nenduen ekarrí nenduen 1: [ekar̄í nenduen]
Igoa ekartzen tzen ekarrtzen tzén 1: [ekar̄tsen tséŋ]
Ikaztegieta zakarkian zakárrkian 1: [sakár̄kian]
Irisarri ekartzen ninduen ekarrtzen ninduen 1: [ekar̄tsen ninduen]
Itsasu ibiltzen nintuen ibíltzen níntuen 1: [iβíltsen níntuen]
Itsasu ekartzen nintuen ekárrtzen níntuen 2: [ekáRtsen níntuen]
Izturitze ibiltzen nindin ibiltzenindín 1: [iβiltsenindí:n]
Jutsi ibili ninduen ibili ninduen 1: [iβili nindwen] -
Kortezubi ekarristen ekarrísten 1: [ekar̄íśten]
Landibarre emaiten ninduen emaiten ninduen 1: [emai̯ten ninduen]
Larrabetzu ekar nendun ekárr nendún 1: [ekár̄ nendún]
Larrabetzu nekarren nekárren 2: [nekár̄en]
Lasarte-Oria nakarkiñ nákarrkin 1: [nákar̄kin]
Laukiz ekar nendun ekarr néndun 1: [ekar̄ néndun]
Legazpi nekarren nekarren 1: [nekar̄eŋ]
Legazpi ekarri nindun ekarri nindun 2: [ekar̄i ninduŋ]
Leintz Gatzaga nekarren nekárren 1: [nekár̄eŋ]
Leioa ekarrite usten ekarríteusten 1: [ekar̄íteu̯śten]
Leitza nakarren nákarren 1: [nákar̄ɛn]
Leitza nekarren nékarrén 2: [nékar̄ɛ́n]
Lekaroz nakarran nakarrán 1: [nakar̄án]
Lekeitio ekarri naben ekarrí naben 1: [ekar̄í naβen]
Lemoa ekarri osten ekarrí ostén 1: [ekar̄í ośtén]
Lemoiz ekarri osten ekárri osten 1: [ekár̄i ośten]
Makea ekartzen nintuen ekárrtzenintuén 1: [ekáRtsenintwén]
Mañaria ekarri nindduen ekárri nindduén 1: [ekár̄i ninddwén]
Mañaria nekarren nekarrén 1: [nekar̄én]
Mendaro natorren natórren 1: [natór̄en]
Mendata ekarri naun ekarri naun 1: [ekar̄i nau̯n]
Mezkiritz kartzen zire kárrtzen ziré 1: [kár̄tsen siré]
Mungia nekarren nekárren 1: [nekár̄en]
Oderitz ekartzen tzen ékarrtzen tzén 1: [ékar̄tsen tsén]
Oiartzun nakarren nakárren 1: [nakár̄ɛn]
Oñati nekarren nekárren 1: [nekár̄en]
Ondarroa nekarren nekárren 1: [nekár̄eŋ]
Orexa nekarkin nékarrkíñ 1: [nékar̄kíɲ]
Orio nitxatorren nitxatorrén 1: [nitʃator̄én]
Orozko ekai eusten ekaí eusten 1: [ekaí eu̯śten]
Otxandio ekarri ninddun ekárri ninddun 1: [ekár̄i ninddun]
Pasaia nekarkiyen nékarrkiyén 1: [nékar̄kiǰén]
Sara ekarki ninduen ekárrki ninduén 1: [ekáRki ninduén]
Senpere ibiltzen ninduen ibíltzenindúen 1: [iβíltsenindúen]
Sohüta kharreatzen nindüzün kharreátzen nind´üzün 1: [khar̄eátsen nindýsyn]
Sondika ekarrite osten ekarríte osten 1: [ekar̄íte ośten]
Suarbe kartzen tziren karrtzen tzirén 1: [kar̄tsen tsiréŋ]
Sunbilla nakarran nákarran 1: [nákar̄an]
Tolosa nekarkin nekárrkin 1: [nekár̄kin]
Uharte Garazi ibiltzen nindien ibiltzen nindien 1: [iβiltsen nindien]
Uharte Garazi ekarzen ninduen ekarrzen ninduen 2: [ekar̄sen ninduen]
Urdiain zekan zekán 1: [sekán]
Urretxu ekartze nindun ekárrtze nindún 1: [ekár̄tse nindún]
Uztaritze ekartzen nintuin ekárrtzenintúin 1: [ekár̄tsenintúi̯n]
Zaratamo ekarri osten ekárri ostén 1: [ekár̄i ośtén]
Zaratamo nekarren nekárren 1: [nekár̄en]
Zeanuri ekarri osten ekarrí osten 1: [ekar̄í ośten]
Zeberio ekarri osten ekarrí osten 1: [ekar̄í ośten]
Zegama nekarren nekarrén 1: [nekar̄ɛ́n]
Zilbeti kartzen ziren kárrtzen zirén 1: [kár̄tsen sirén]
Zollo (Arrankudiaga) ekar osten ekárr osten 1: [ekár̄ ośten] -
Zornotza ekarri niñun ekarrí niñun 1: [ekar̄í niɲun]
Zornotza nakarren nakárren 2: [nakár̄en]
Zugarramurdi kartze ninduen kárrtze nínduen 1: [kár̄tse nínduen]
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper