Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

230 emaitza 127 bilaketarentzat

127: volar / voler / fly (to)

  • Gaia: Txoriak
  • Galdera (es): volar
  • Galdera (fr): voler
  • Galdera (en): fly (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta boladan bóladán 1: [bólaðán] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta bolatu bolátu 2: [βolátu] -
Ahetze egaldatu egaldátu 1: [eɣaldátu] -
Aia egan ibili egán 1: [eɣán] -
Aia egatu égatu 1: [éɣatu] -
Aia egan egin égan éiñ 2: [éɣan éɲ] -
Aia egan ibili égan ibílli 2: [éɣan iβíʎi] -
Aia egan joan égan jún 3: [éɣaŋ xún] -
Aldude egaldatu égaldatu 1: [éɣaldatu] -
Aldude airean ibili aireán ibíli 2: [ai̯reán iβíli] -
Alkotz egan ibili egán 1: [eɣán] -
Altzai hegalthatü hegalthátzen 1: [heɣalthátsen] -
Altzai hegaletan joan hegalétan ¡úiten 2: [heɣalétan ʒúi̯ten] -
Altzai hegaletan egon hegalétan égon 3: [heɣalétan éɣon] -
Altzürükü hegalthatü hégalthátü 1: [héɣaltháty] -
Amezketa egan ibili égan 1: [éɣan] -
Amezketa egan ibili égan ibílli 2: [éɣan iβíʎi] -
Andoain egan egin égan éiñ 1: [éɣan éi̯ɲ] -
Aniz egaldatu egáldatu 1: [eɣáldatu] -
Aniz airean joan airéan 2: [ai̯réan] -
Aramaio egax egin egáx ein 1: [eɣáʃ ein] -
Araotz (Oñati) egaras egin egáras ein 1: [eɣáraś ei̯n] -
Arbizu aidean fan áidien fán 1: [ái̯ðien fán] -
Arboti hegaldatü hegáldatü 1: [heɣáldaty] -
Arboti hegaldaka joan hegáldaka 2: [heɣáldaka] -
Armendaritze airean ibili iíli 1: [iíli] -
Armendaritze aphal ibili aphal ibíli 2: [aphal iβíli] -
Arnegi airatu airátu 1: [ai̯rátu] -
Arnegi hegaldatu hégaldatú 2: [héɣaldatú] -
Arrangoitze hegaldatu hégaldatú 1: [héɣaldatú] -
Arrasate egara egin egárain 1: [eɣárai̯n] -
Arrasate egax egin igí¡ ein 2: [iɣíʒ ei̯n] -
Arrazola (Atxondo) egan egin égan eiñ 1: [éɣan ei̯ɲ] -
Arrieta egas egin egás 1: [eɣáś] -
Arroa (Zestoa) egan ibili égan ibílli 1: [éɣan iβíʎi] -
Arrueta ehaldakatu eháldakatu 1: [eháldakatu] -
Asteasu egan ibili égan ibílli 1: [éɣan iβíʎi] -
Asteasu egatu egatú 2: [eɣatú] -
Ataun egan ibili égan 1: [éɣan] -
Ataun egaka joan égaká 1: [éɣaká] -
Ataun egan ibili égan dabiltzé 2: [éɣan daβiltsé] -
Azkaine gora ibili gora ibilki 1: [gora iβilki] -
Azkoitia egan ibili égan 1: [éɣan] -
Azkoitia egan egin égan éñ 2: [éɣan éɲ] -
Azpeitia egan ibili egán 1: [eɣán] -
Azpeitia egan ibili égan dabiltzá 2: [éɣan daβiltsá] -
Baigorri aphal ibili aphal dabiltza 1: [aphal daβiltsa] -
Bakio egas egin egás eiñ 1: [eɣáś ei̯ɲ] -
Bardoze hegaldatu hegáldatu 1: [heɣáldatu] -
Barkoxe hegaltatü hegaltátü 1: [heɣaltáty] -
Bastida hegalka joan heálka 1: [heálka] -
Bastida aphal ibili aphál pasátzen 2: [aphál paśátsen] -
Beasain egan ibili égan 1: [éɣan] -
Behorlegi egaldatu egaldátu 1: [eɣaldátu] -
Beizama egan ibili egán 1: [eɣán] -
Bergara egaran ibili égaran 1: [éɣaran] -
Bermeo egas egin egás iñ 1: [eɣáś iɲ] -
Berriz egan ibili égan 1: [éɣan] -
Berriz egaran ibili égaran 2: [éɣaran] -
Berriz egaran ibili égaran ibíli 3: [éɣaran iβíli] -
Beruete erakan joan érakáñ yoan 1: [érakáɲ ddoan] -
Beruete eakatu éakatú 1: [éakatú] -
Beruete erakan joan érakán 2: [érakán] -
Beruete eakatu éakatuín 2: [éakatwín] -
Beskoitze hegalka joan hegálka yoán 1: [heɣálka ǰoán] -
Bidarrai airean joan áirean yoan 1: [ái̯rean ǰoan] -
Bolibar egara egin egáraiñ 1: [eɣárai̯ɲ] -
Bolibar egara egin égarain 2: [éɣarai̯n] -
Busturia egas egin egás ein 1: [eɣáś ei̯n] -
Deba egan ibili égán 1: [éɣán] -
Deba egan ibili égan ibílli 2: [éɣan iβíʎi] -
Deba egan joan égan jún 3: [éɣan xún] -
Dima egax egin egax 1: [eɣaʃ] -
Domintxaine hegaldatü hégaldatü 1: [héɣaldaty] -
Donamaria egatu egátu 1: [eɣátu] -
Donamaria egaka joan egáka 2: [eɣáka] -
Donibane Lohizune airatu airátu 1: [ai̯rátu] -
Donostia aidean ibili áidian ibíli 1: [ái̯ðian iβíli] -
Donostia aidean joan áidian jóan 2: [ái̯ðiaŋ xóan] -
Dorrao / Torrano egalkan ibili égalkán 1: [éɣalkán] -
Dorrao / Torrano bolatu bólatú 2: [bólatú] -
Eibar egara egin égara 1: [éɣara] -
Eibar egara egin éin - egára 2: [éi̯n - eɣára] -
Eibar ega egin éga ín 3: [éɣa ín] -
Elantxobe egas egin egás ein 1: [eɣáś ei̯n] -
Elduain egan ibili égán 1: [éɣán] -
Elduain egoan egin égoan íñ 2: [éɣoan íɲ] -
Elgoibar egan ibili égan 1: [éɣan] -
Elgoibar egan egin égan éin 2: [éɣan éi̯n] -
Elorrio egeratu egératu 1: [eɣératu] -
Elorrio egeretan joan égeretan joan 2: [éɣeretaŋ xoan] -
Elorrio egara egin égeraiñ 3: [éɣerai̯ɲ] -
Erratzu aidean gan aidían gán 1: [ai̯ðíaŋ gán] -
Erratzu aidetu aidetú 2: [ai̯ðetú] -
Errezil egan ibili egán 1: [eɣán] -
Errezil egan egin égan ittén 1: [éɣan ittén] -
Errezil egan ibili égan ibíli 2: [éɣan iβíli] -
Errezil egan ibili égan ibílli 3: [éɣan iβíʎi] -
Errigoiti egas joan egás jóan 1: [eɣáś xóan] -
Errigoiti egas egin egás eiñ 2: [eɣáś ei̯ɲ] -
Eskiula hegaltatü hegaltatzen 1: [heɣaltatsen] -
Etxalar egaka joan egáka 1: [eɣáka] -
Etxaleku egalkan ibili égalkán ibílli 1: [éɣalkán iβíʎi] -
Etxarri (Larraun) eakan egin éakán 1: [éakán] -
Etxarri (Larraun) eakan egin éakán éitten 2: [éakán étten] -
Etxebarri egas egin egás 1: [eɣáś] -
Etxebarria egaran ibili egáran 1: [eɣáran] -
Etxebarria egara egin egára eín 2: [eɣára eín] -
Eugi bolan ibili bólan daziléik 1: [bólan dasiléi̯k] -
Ezkio-Itsaso egaka joan égaká 1: [éɣaká] -
Ezkio-Itsaso egan joan égan jún 2: [éɣan xún] -
Ezkio-Itsaso egan joan éan jún 3: [éan xún] -
Ezkio-Itsaso egan ibili égan ibílli 4: [éɣan iβíʎi] -
Ezkurra egatu egátú 1: [eɣátú] -
Ezterenzubi hegaldatu hegáldatu 1: [heɣáldatu] -
Gaintza egan ibili égán íillí 1: [éɣán íiʎí] -
Gamarte hegaldatu hegáldatu 1: [heɣáldatu] -
Gamiz-Fika egas egin egás 1: [eɣáś] -
Garrüze airatu airátu 1: [ai̯rátu] -
Getaria egetan ibili égetan siak 1: [éɣetan śiak] -
Getaria egan ibili égan dabill 1: [éɣan daβiʎ] -
Getxo egas egin égas 1: [éɣaś] -
Getxo egas egin egás in 2: [eɣáś in] -
Gizaburuaga bolau egin boláu in 1: [boláu̯ in] -
Gizaburuaga egan joan égan jun 2: [éɣan xun] -
Goizueta egan ibili egán 1: [e ɣán] -
Goizueta airean joan áiren 2: [ái̯ren] -
Goizueta airean joan áireñ yon 3: [ái̯reɲ ǰon] -
Goizueta egan eldu éldu - égan 4: [éldu - éɣan] -
Hazparne aidatu áidatú 1: [ái̯ðatú] -
Hazparne airatu airatú 2: [ai̯ratú] -
Hendaia egalez egaléz 1: [egalés] -
Hernani egan ibili égan 1: [éɣan] -
Hondarribia egan ibili egan 1: [eɣan] -
Hondarribia aidean joan áidian 2: [ái̯ðian] -
Ibarruri (Muxika) egas egin egás iñ 1: [eɣáś iɲ] -
Igoa airean ibili airín iílli 1: [ai̯rín iíʎi] -
Igoa airean joan áirín 2: [ái̯rí n] -
Ikaztegieta egatu egátu 1: [eɣátu] -
Ikaztegieta egan ibili egan 2: [eɣan] -
Irisarri hegaldatu hegáldatú 1: [heɣáldatú] -
Itsasu airean joan airéan yóan 1: [ai̯réan ǰóan] -
Itsasu aidean joan aidéan yóan 2: [ai̯ðéan ǰóan] -
Itsasu egaldatu egaldátu 2: [eɣaldátu] -
Izturitze hegaldatu hegaldátu 1: [heɣaldátu] -
Jaurrieta bolan ibili bólan 1: [bólan] -
Jaurrieta bolatu bolátu 2: [bolátu] -
Jutsi hegaldaka joan hegaldaka yuaiten 1: [heɣaldaka ǰwai̯ten] -
Kortezubi egas egin égas in 1: [éɣaś in] -
Landibarre airatu airátu 1: [ai̯rátu] -
Landibarre hegaldatu hegáldatu 2: [heɣáldatu] -
Larrabetzu egas egin égas 1: [éɣaś] -
Larraine hegaletan ibili hegaletan ibili 1: [heɣaletan iβili] -
Larraine aidatu aidatzía 1: [ai̯datsía] -
Larzabale airean joan airian 1: [ai̯rian] -
Larzabale gora ibili gora diabilek 2: [gora ðiaβilek] -
Lasarte-Oria egan ibili égan 1: [éɣan] -
Lasarte-Oria egan ibili égan dabíll 1: [éɣan daβíʎ] -
Lasarte-Oria egatu égatu 2: [éɣatu] -
Lasarte-Oria ega egin éga 3: [éɣa] -
Laukiz egas egin egás in 1: [eɣáś in] -
Legazpi egara egin egára in 1: [eɣára in] -
Leintz Gatzaga ega egin éga eiñ 1: [éɣa ei̯ɲ] -
Leitza egan ibili égan 1: [éɣan] -
Lekaroz airatu airétu 1: [ai̯rétu] -
Lekaroz airean gan aireán gán 2: [ai̯reáŋ gán] -
Lekeitio bolau egin bolá iñ 1: [βolá iɲ] -
Lemoa egax egin éax 1: [éaʃ] -
Lemoiz egas egin egás in 1: [eɣás in] -
Luzaide / Valcarlos egan ibili egán 1: [eɣán] -
Luzaide / Valcarlos airean joan airián doá 2: [ai̯rián doá] -
Makea airean joan áirean yoán 1: [ái̯rean ǰoán] -
Mañaria egas egin égas eiñ 1: [éɣaś ei̯ɲ] -
Mendaro egetan ibili égetán 1: [éɣetán] -
Mendaro egan ibili égan ibíli 2: [éɣan iβíli] -
Mendaro egetan ibili égetan ibíli 3: [éɣetan iβíli] -
Mendata egan egin égan iñ 1: [éɣan iɲ] -
Mezkiritz bolan ibili bóleán 1: [bóleán] -
Mezkiritz egaka joan egáka 2: [eɣáka] -
Montori hegaltatü hégaltátü 1: [héɣaltáty] -
Mugerre airatu airátzen 1: [ai̯rátsen] -
Mugerre hegalkatu hegalkatu 2: [heɣalkatu] -
Mungia egas egin egás 1: [eɣáś] -
Oderitz egalkan ibili égalkán 1: [éɣalkán] -
Oderitz egalkan ibili éalkan ibílli 2: [éalkan iβíʎi] -
Oiartzun egan egin égan in 1: [éɣan in] -
Oiartzun eran éran 2: [éran] -
Oñati egara egin egára 1: [eɣára] -
Oñati egas egin egás 1: [eɣáś] -
Ondarroa egan ibili égan 1: [éɣan] -
Orexa egan egin égan egíñ 1: [éɣan eɣíɲ] -
Orio egetan ibili egetan 1: [eɣetan] -
Orozko egas egin égas 1: [éɣaś] -
Otxandio egas egin egás iñ 1: [eɣáś iɲ] -
Pagola hegaltaka hegaltáka 1: [heɣaltáka] -
Pagola egalthatu egalthátzen 2: [eɣalthátsen] -
Pasaia egan egin égan eiñ 1: [éɣan ei̯ɲ] -
Pasaia ega egin éga ín 2: [éɣa ín] -
Santa Grazi hegalthatü hegalthátzen 1: [heɣalthátsen] -
Sara airean ibili áirian dabiltzá 1: [ái̯rian daβiltsá] -
Sara egaldatu egaldátu 1: [eɣaldátu] -
Senpere airatu áiratú 1: [ái̯ratú] -
Senpere egaldatu egaldátu 1: [eɣaldátu] -
Sohüta hegaltatü hegaltátü 1: [heɣaltáty] -
Sondika egasterea egin egásterea in 1: [eɣáśterea in] -
Sondika egas egin egás in 2: [eɣáś in] -
Suarbe egatu egátu 1: [eɣátu] -
Sunbilla egaka joan egáka 1: [eɣáka] -
Sunbilla egatu egátu 2: [eɣátu] -
Tolosa egoan egin égon jun 1: [éɣon xun] -
Uharte Garazi hegaldatu hegaldátu 1: [heɣaldátu] -
Uharte Garazi egaldatu egaldátu 2: [eɣaldátu] -
Urdiain bolatu bólatú 1: [bólatú] -
Urdiñarbe hegaltatü hegaltátzen 1: [heɣaltátsen] -
Urketa airatu áiratu 1: [ái̯ratu] -
Urretxu egan ibili égan 1: [éɣan] -
Urretxu egan joan égan jun 2: [éɣan xun] -
Ürrüstoi hegaltatü hegaltátzen 1: [heɣaltátsen] -
Uztaritze airean ibili airéan ibíltzea 1: [ai̯réan iβíltsea] -
Zaratamo egas egin egás éin 1: [eɣáś éi̯n] -
Zeanuri egas egin égas 1: [ɛ́ɣaś] -
Zeberio egas egin égas 1: [ɛ́ɣaś] -
Zegama egaka joan égaká 1: [éɣaká] -
Zegama egaka joan egákan jún 2: [eɣákan xún] -
Zegama egaka joan egáka jún 3: [eɣáka xún] -
Zilbeti bolan joan bólan joatén 1: [bólaŋ xoatén] -
Zilbeti bolan ibili bólan dazinék 2: [bólan dasinék] -
Zollo (Arrankudiaga) egas egin égas 1: [éɣaś] -
Zornotza egas egin egás ein 1: [eɣáś ei̯n] -
Zugarramurdi airatu áiratú 1: [ái̯ratú] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper