Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

307 emaitza 1001 bilaketarentzat

1001: armario / armoire / wardrobe

  • Gaia: Etxe barrua: altzariak, argia
  • Galdera (es): armario
  • Galdera (fr): armoire
  • Galdera (en): wardrobe
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta ropero ropéro 1: [r̄opéro] -
Ahetze garderroba garderróba 1: [ɣaRðeRóβa] -
Ahetze komoda komóda 2: [komóða] -
Aia kolgadura kolgáura 1: [kolɣáura] -
Aldude arropategi arrópatégi 1: [ar̄ópatéɣi] -
Aldude komoda komóda 1: [komóða] -
Aldude armairu ármairú 2: [ár̄mai̯rú] -
Alkotz arropero arropéroak 1: [ar̄opéroak] -
Altzai khaminet kháminét 1: [kháminét] -
Altzürükü khaminet khaminet 2: [khaminet] -
Amezketa kolgadure kolgáuré 1: [kolgáu̯ré] -
Amezketa armario armário 2: [ar̄mário] -
Andoain armario luna armáyolún 1: [ar̄máǰolún] -
Aniz kolgadore kolgadore 1: [kolɣaðore] -
Aramaio armai¡o ármai¡o 1: [ár̄mai̯ʒo] -
Aramaio komada kómada 2: [kómaða] -
Araotz (Oñati) kolgadore kolgádore 1: [kolɣáðore] -
Araotz (Oñati) armai¡o armái¡o 2: [ar̄mái̯ʒo] -
Araotz (Oñati) komora komóra 3: [komóra] -
Arbizu ropero ropéro 1: [r̄opéro] -
Arboti armerü armérü 1: [ar̄méry] -
Arboti khaminet kháminetian 2: [kháminetjan] -
Armendaritze ermeiru erméiru 1: [er̄méi̯ru] -
Armendaritze hermeria hérmeriá 2: [hér̄meriá] -
Armendaritze komoda komodá 3: [komoðá] -
Arnegi arropatei arrópateí 1: [ar̄ópateí] -
Arnegi garderroba garderróba 2: [gar̄ðœr̄óβa] -
Arnegi gabinet gabínet 2: [ɣaβínet] -
Arnegi ermairu ermáiru 3: [er̄mái̯ru] -
Arnegi komoda kómoda 3: [kómoða] -
Arrangoitze gabinet gabinéta 1: [ɣaβinéta] -
Arrangoitze portemanto portemántoa 2: [por̄temántoa] -
Arrasate komora komóra 1: [komóra] -
Arrazola (Atxondo) armario armári¡o 1: [ar̄máriʒo] -
Arrazola (Atxondo) komoda kómoda 2: [kómoða] -
Arrieta eskapolot eskapólot 1: [eśkapólot] -
Arrieta komada kómada 1: [kómaða] -
Arrieta kolgador kolgádor 2: [kolɣáðor] -
Arrieta armario armári¡o 3: [ar̄máriʒo] -
Arroa (Zestoa) kolgadura kolgáura 1: [kɔlɣáu̯ra] -
Arroa (Zestoa) kolgadura kolgáura 2: [kɔlɣáura] -
Arrueta kabinet khábinet 1: [kháβinet] -
Asteasu kolgadura kolgadurá 1: [kolɣaðurá] -
Asteasu ropero roperuak 2: [roperuak] -
Asteasu alkoba alkobá 3: [alkoβá] -
Asteasu komoda komodá 4: [komoðá] -
Ataun kolgadura kolgadurá 1: [kɔlɣaðurá] -
Ataun armario armarió 2: [ar̄marjó] -
Azkaine armario armáriua 1: [ar̄máriua] -
Azkoitia kolgadure kolgáduré 1: [kɔlɣáðuré] -
Azkoitia komora kómora 2: [kómora] -
Azpeitia kolgadure kolgáduré 1: [kɔlɣáðuré] -
Azpeitia komora kómora 1: [kómora] -
Azpeitia armayo armáyo 2: [ar̄máǰo] -
Baigorri armairu armairu 1: [aRmai̯ru] -
Bakio armario armári¡o 1: [ar̄máriʒo] -
Bakio komada komáda 1: [komáða] -
Bakio erroperu erropéru 2: [er̄opéru] -
Bakio eskapot eskápot 2: [eśkápot] -
Bardoze armuru ármuru 1: [ármuru] -
Bardoze armürü ármürü 2: [ármyry] -
Barkoxe kabinet kabinét 1: [kaβinét] -
Bastida armerü armerüa 1: [aRmerya] -
Bastida armeru armerú 2: [aRmerú] -
Bastida garderroba garderróba 3: [gaRðœRóβa] -
Bastida komoda kómoda 4: [kómoða] -
Beasain kolgadura kolgádura 1: [kolgáðura] -
Beasain armario armário 2: [ar̄máriɔ] -
Behorlegi murruko ganimet murrúko ganímeta 1: [mur̄úkoɣanímeta] -
Beizama kolgadura kolgádurá 1: [kolɣáðurá] -
Beizama komora kómorá 2: [kómorá] -
Beizama armayo ármayó 3: [ár̄maǰó] -
Bergara erroparrmaixo erróparrmáixo 1: [er̄ópar̄mái̯ʃo] -
Bergara komada kómara 2: [kómara] -
Bermeo eskopolot eskopolót 1: [eśkopolót] -
Bermeo armai¡o armái¡o 2: [ar̄mái̯ʒo] -
Berriz eskapolot eskápolót 1: [eśkápolót] -
Berriz komoda kómoda 2: [kómoða] -
Berriz erroperu errópero 3: [er̄ópero] -
Beruete kolgadore kolgádoré 1: [kɔlɣáðoré] -
Beruete komoda kómodá 1: [kómoðá] -
Beruete erroperu erróperó 2: [ɛr̄ɔ́peró] -
Beruete armario ármarió 3: [ár̄marjó] -
Beskoitze garderroba garderróba 1: [ɣar̄ðeRóβa] -
Beskoitze panderia pándería 2: [pándería] -
Beskoitze kabinet kabíneta 2: [kaβíneta] -
Beskoitze komoda komóda 3: [komóða] -
Beskoitze bufet buféta 4: [βuféta] -
Bidarrai kaminante kaminánte 1: [kaminánte] -
Bidarrai bufet búfet 2: [βúfet] -
Bidarrai armario armário 4: [ar̄mário] -
Bolibar eskupalet eskúpalét 1: [eśkúpalét] -
Bolibar komada kómadá 1: [kómaðá] -
Bolibar erroperu erróperú 2: [ɛr̄ɔ́perú] -
Bolibar armaixo ármaixó 3: [ár̄maʃó] -
Busturia eskapolot eskapolót 1: [eśkapolót] -
Busturia kolgador kolgadór 1: [kolɣaðór̄] -
Busturia armai¡o armái¡o 2: [ar̄mái̯ʒo] -
Deba kolgadura kolgádurá 1: [kɔlɣáðurá] -
Deba armaixo armáixo 2: [ar̄máʃo] -
Deba komora kómorá 3: [kómorá] -
Dima eskapolot eskapólot 1: [eśkapólot] -
Dima komoda kómoda 1: [kómoða] -
Dima erreperu errepéru 2: [er̄epéru] -
Dima armario armário 3: [ar̄mário] -
Domintxaine kamenet kamenét 1: [kamenét] -
Donamaria kolgadure kolgádure 1: [kolɣáðurə] -
Donibane Lohizune armario armário 1: [aRmário] -
Donibane Lohizune manka manká 1: [maŋká] -
Donibane Lohizune komoda komodá 2: [komoðá] -
Donostia armayo armáyo 1: [ar̄máǰo] -
Dorrao / Torrano armayo armáyo 1: [ar̄máǰo] -
Dorrao / Torrano komoda kómodá 1: [kómoðá] -
Dorrao / Torrano kako káko 2: [káko] -
Eibar kolgador kolgádor 1: [kolɣáðɔr̄] -
Eibar komora kómoria 2: [kómoria] -
Elantxobe komoda komóda 1: [komóða] -
Elduain armario ármarió 1: [ár̄marjó] -
Elduain ropero róperoá 2: [r̄óperoá] -
Elduain pertxero pértxeroá 3: [pér̄tʃeroá] -
Elgoibar kolgador kolgádor 1: [kolɣáðɔr] -
Elgoibar komora kómora 2: [kómora] -
Elorrio armario armári¡o 1: [ar̄máriʒo] -
Erratzu kolgadore kolgádore 1: [kolɣáðore] -
Erratzu arropero arróperó 2: [ar̄óperó] -
Errezil kolgadura kolgádurá 1: [kɔlɣáðurá] -
Errezil komora komorá 2: [komorá] -
Errezil armario armarió 3: [ar̄marjó] -
Errigoiti eskapolot eskapolót 1: [eśkapolót] -
Errigoiti erroperu erropéru 1: [er̄opéru] -
Errigoiti komada komáda 2: [komáða] -
Errigoiti armario armári¡o 2: [ar̄máriʒo] -
Eskiula kabinet kábinéta 1: [káβinéta] -
Etxalar kolgadore kolgadoré 1: [kolɣaðoré] -
Etxalar arropero arróperó 2: [ar̄óperó] -
Etxaleku arropero arroperó 1: [ar̄operó] -
Etxaleku armario ármarioá 2: [ár̄marjoá] -
Etxarri (Larraun) kolgadure kolgáduré 1: [kolɣáðuré] -
Etxarri (Larraun) armario ármarió 2: [ár̄marjó] -
Etxebarri komoda komóda 1: [komóða] -
Etxebarri koketa kokéta 2: [kokéta] -
Etxebarria erroperu erróperó 1: [ɛr̄ɔ́peró] -
Etxebarria armario ármarixoaundíxe 2: [ár̄mariʃoau̯ndíʃe] -
Etxebarria armario ármarixo náusixé 3: [ár̄mariʃo náu̯śiʃé] -
Etxebarria komada komáda 4: [komáða] -
Eugi armario armário 1: [ar̄márjo] -
Ezkio-Itsaso kolgadura kolgádurá 1: [kolɣáðurá] -
Ezkio-Itsaso korgadura korgádurá 2: [kor̄ɣáðurá] -
Ezkio-Itsaso komoda komodá 3: [komoðá] -
Ezkurra kolgadure kólgaduré 1: [kólgaðuré] -
Ezkurra arrefero arréferó 2: [ar̄éferó] -
Ezterenzubi gaminet gamínet 1: [gamínet] -
Gaintza kolgadure kolgáuré 1: [kɔlɣáu̯ré] -
Gaintza armayo armayó 2: [ar̄maǰó] -
Gaintza komora komorá 3: [komorá] -
Gamarte arropatei arrópatei 1: [ar̄ópatei̯] -
Gamiz-Fika armario armári¡o 1: [ar̄máriʒo] -
Gamiz-Fika eskopolot eskópolót 1: [eśkópolót] -
Gamiz-Fika erroperu erropéru 2: [er̄opéru] -
Gamiz-Fika komoda kómoda 3: [kómoða] -
Garrüze armarü árrmarü 1: [ár̄mary] -
Getaria armayo armayó 1: [ar̄maǰó] -
Getaria komora komorá 2: [komorá] -
Getxo armario armário 1: [ar̄márjo] -
Gizaburuaga eskapolot eskapolóta 1: [eśkapolóta] -
Gizaburuaga komada komáda 2: [komáða] -
Goizueta armario luna armario luná 1: [ar̄marjo luná] -
Goizueta armario armário 2: [ar̄márjo] -
Hazparne armuru armuru 1: [aRmuru] -
Hazparne beztier beztíer 2: [βestíer̄] -
Hendaia armario armariió 1: [aRmarijó] -
Hernani kolgadura kolgáurá 1: [kolgáurá] -
Hernani armayo armayó 2: [ar̄maǰó] -
Hondarribia armario armáriyo 1: [ar̄máriǰo] -
Ibarruri (Muxika) eskapolot eskapólot 1: [eśkapólot] -
Ibarruri (Muxika) komoda komóda 1: [komóða] -
Ibarruri (Muxika) armario armári¡o 2: [ar̄máriʒo] -
Igoa kolgadure kólgaduré 1: [kɔ́lɣaðuré] -
Igoa komoda kómodá 1: [kómoðá] -
Igoa armario ármarió 2: [ár̄marjó] -
Ikaztegieta kuartoko armario kuártoko armário 1: [kwár̄toko ar̄márjo] -
Irisarri gaminet gamínet 1: [gamínet] -
Irisarri armairu armáiru 1: [aRmái̯ru] -
Irisarri plakar plákar 2: [plákaR] -
Irisarri komoda kómoda 3: [kómoða] -
Itsasu germerio germério 1: [ɣer̄mério] -
Itsasu manka manká 2: [maŋká] -
Itsasu komoda kómodá 2: [kómoðá] -
Izturitze armeru arméru 1: [ar̄méru] -
Jaurrieta ropero ropéro 1: [r̄opéro] -
Jutsi gabinet gabinet 1: [gaβinet] -
Kortezubi eskupalet eskupalét 1: [eśkupalét] -
Kortezubi komada komáda 2: [komáða] -
Landibarre gaminet gaminét 1: [ɣaminét] -
Larrabetzu eskapolot eskapolót 1: [eśkapolót] -
Larrabetzu armario ármario 2: [ár̄mario] -
Larrabetzu erroperu erropéru 3: [er̄opéru] -
Larrabetzu komoda kómoda 4: [kómoða] -
Larraine gaminet gaminet 1: [gaminet] -
Larzabale gabinet gabinét 2: [gaβinét] -
Larzabale ermeru ermeru 3: [er̄meru] -
Lasarte-Oria armayo armayó 1: [ar̄maǰó] -
Laukiz armario armário 1: [ar̄márjo] -
Legazpi erropa arrmario errópa armário 1: [er̄ópa ar̄mário] -
Leintz Gatzaga armai¡o armái¡o 1: [ar̄mái̯ʒo] -
Leintz Gatzaga komoda komóda 2: [komóða] -
Leintz Gatzaga kolgadura kolgadúra 3: [kolɣaðúra] -
Leioa komoda kómoda 1: [kómoða] -
Leitza kolgadure kolgaduré 1: [kolɣaðuré] -
Leitza armario ármarioá 2: [ár̄marjoá] -
Lekaroz kolgadore kolgadoré 1: [kɔlɣaðoré] -
Lekeitio armari¡u armári¡u 1: [ar̄máriʒu] -
Lekeitio kolgador kolgádor 2: [kolɣáðor̄] -
Lekeitio komoda kómoda 3: [kómoða] -
Lemoa erreperu errepéru 1: [er̄epéru] -
Lemoa eskopolot eskopolóta 1: [eśkopolóta] -
Lemoa armario armário 2: [ar̄mário] -
Lemoa komoda kómoda 2: [kómoða] -
Lemoiz komoda kómoda 1: [kómoða] -
Luzaide / Valcarlos ermairu ermáiruápal 2: [er̄mái̯ruápal] -
Luzaide / Valcarlos bufet buféta 3: [buféta] -
Makea armeru arméru 1: [aRméru] -
Makea komoda komóda 2: [komóða] -
Mañaria armario armári¡ó 1: [ar̄máriʒó] -
Mañaria komoda kómoda 1: [kómoða] -
Mañaria erroperu erropéru 3: [er̄opéru] -
Mendaro kolgador kolgáor 1: [kɔlɣáor] -
Mendaro komora komóra 2: [komóra] -
Mendaro armaixo ármaixó 3: [ár̄mai̯ʃó] -
Mendata eskopolot eskopolót 1: [eśkopolót] -
Mendata komada kómada 2: [kómaða] -
Mezkiritz armario armário 1: [ar̄márjo] -
Montori kaminet kaminét 1: [kaminét] -
Mugerre garderroba garderroba 1: [gar̄dør̄oβa] -
Mugerre armario armario 2: [ar̄mario] -
Mungia eskaporot eskáporot 1: [eśkáporot] -
Mungia erroperu erropéru 1: [er̄opéru] -
Mungia armario armário 2: [ar̄mário] -
Mungia komoda kómoda 3: [kómoða] -
Oderitz kolgadure kólgaduré 1: [kɔ́lɣaðuré] -
Oderitz arrefero arréferó 2: [ar̄éferó] -
Oderitz komoda kómodá 3: [kómoðá] -
Oiartzun armayo armayó 1: [ar̄maǰó] -
Oiartzun armayo armáyo mótx 2: [ar̄máǰomótʃ] -
Oñati armai¡o armái¡o 1: [ar̄mái̯ʒo] -
Ondarroa armaixu armáixu 1: [ar̄mái̯ʃu] -
Ondarroa komoda kómoda 2: [kómoða] -
Orexa kolgadure kolgádure 1: [kolɣáðure] -
Orexa armario armário 2: [ar̄mário] -
Orio kolgadura kolgádura 1: [kolɣáðura] -
Orio armayo armayó 2: [ar̄maǰó] -
Orio komoda komodá 3: [komoðá] -
Orozko erroperu erropéru 1: [er̄opéru] -
Orozko armario armário 1: [ar̄mário] -
Otxandio eskapolot éskapolot 1: [éśkapolot] -
Otxandio komoda kómoda 2: [kómoða] -
Pagola kaminet kaminét 1: [kaminét] -
Pagola garderroba garderroba 2: [gar̄dər̄oβa] -
Pasaia armayo armayó 1: [ar̄maǰó] -
Santa Grazi khaminet khaminet 1: [khaminet] -
Sara armario armárió 1: [aRmárió] -
Sara garderroba gárderróbe 2: [gáRðeRóβe] -
Sara komoda kómod 2: [kómoð] -
Senpere komoda kómoda 1: [kómoða] -
Sohüta kabinet kábinet 1: [káβinet] -
Sondika kolgador kolgádor 1: [kolɣáðor̄] -
Sondika komada kómada 2: [kómaða] -
Suarbe kolgadore kólgadóre 1: [kɔ́lɣaðóre] -
Suarbe komoda kómoda 1: [kómoða] -
Suarbe arropero arrepéro 2: [ar̄epéro] -
Suarbe armario armário 3: [ar̄márjo] -
Sunbilla kolgadore kolgádoré 1: [kolɣáðoré] -
Tolosa kolgadura kolgáurá 1: [kolgáurá] -
Tolosa armayo armayó 2: [ar̄maǰó] -
Tolosa arremayo arrémayó 3: [ar̄émaǰó] -
Tolosa zintzilikayo zintzílikayó 4: [sintsílikaǰó] -
Uharte Garazi ermairu ermairú 1: [er̄mai̯rú] -
Uharte Garazi gaminet gáminet 2: [gáminet] -
Uharte Garazi bufet bufeta 2: [bufeta] -
Urdiain ropero rópesuá/róperuá 1: [r̄ópeś̪wá] -
Urdiñarbe kabinet kabinét 1: [kaβinét] -
Urketa armario armario 1: [aRmarjo] -
Urretxu kolgadura kolgádurá 1: [kɔlɣáðurá] -
Urretxu komoda kómodá 1: [kómoðá] -
Urretxu armario ármarió 2: [ár̄marjó] -
Ürrüstoi kabinet kabinét 1: [kaβinét] -
Ürrüstoi garderroba garderróba 2: [gar̄dœr̄óβa] -
Uztaritze armoriua armóriua 1: [aRmórjua] -
Uztaritze komoda komóda 1: [komóða] -
Zaratamo armario armári¡o 2: [ar̄máriʒo] -
Zaratamo komoda komóda 2: [komóða] -
Zaratamo erroperu erróperú 3: [er̄óperú] -
Zeanuri eskapolot eskapólot 1: [eśkapólot] -
Zeanuri armario armário 2: [ar̄márjo] -
Zeberio eskapolot eskapolót 1: [eśkapolót] -
Zeberio armario armário 2: [ar̄mário] -
Zeberio komoda komóda 3: [komóða] -
Zegama kolgadore kolgádoré 1: [kɔlɣáðoré] -
Zegama komoda komodá 1: [komoðá] -
Zegama armario armárió 2: [ar̄márjó] -
Zilbeti armario armário 1: [ar̄márjo] -
Zollo (Arrankudiaga) armario armári¡o 1: [ar̄máriʒo] -
Zollo (Arrankudiaga) komoda kómoda 2: [kómoða] -
Zornotza armario armári¡o 1: [ar̄máriʒo] -
Zornotza eskapolot eskapólot 1: [eśkapólot] -
Zornotza komada komáda 2: [komáða] -
Zugarramurdi armario armáriua 1: [armárjua] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper