Euskaltzaindiaren Hiztegia

15 emaitza jes bilaketarentzat - [1 - 15] bistaratzen.

jes
interj. Harridura edo ezustea adierazteko erabiltzen den hitza. Ik. jesus1 1. Jes!, zein laster egin duzun itzulia!

Aztergaia: jes

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z5:EEBS:38 2000-04-12 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

jes (eta yes 2) 6: Or 2 ("Jes! Nik oraino zer dut ikhusten?", "Ikustokia leporaño betea omen zegonan... nexkato gaztez. Yes! Ontara ez nintxinan agertu ere"); Ox ("Jes, alditxartzera noak"); Barb Sup ("hurbiltzen dira pitta bat, eta Maria oihuka hasten da: Jes!"); Lf Murtuts ("Jes-eta... zer zitaken, banoa lasterka, denak utzirik"); Larz Senper ("Yes.. Bainan, gizona, zer duzu?"). Ik. OEH argitaratuan, gainera: EskLAlm 1911 (ap. DRA) "Jes! Zakhur horrek hurbilxko dabila haragi horietarik muthurra"; eta aip. Othoizlari 1960.

EEBSko datuak [laburduren azalpena]

jes (eta yes 1) 3: Ox ("Oinetakoak lauetan-hogoi liberetan direla, jes!... zer da hori?"), Larz 2 ("Bai zuri ere!... Jes!... Zoin laster egin duzun itzulia!", "Yes hauxok bitxikeria!").

Hainbat erabileraren informazioa [laburduren azalpena]

Ez dugu aurkitu ap. DFrec, AB38, AB50, HiztEn, LurE, Euskalterm.

Euskara/euskara eta euskara/erdara hiztegietako datuak

jes : Lur EF/FE, HaizeG BF, Lh DBF, DRA // Ez dugu aurkitu ap. EuskHizt, ElhHizt, HiruMila, EskolaHE, Lur EG/CE, Casve EF, PMuj DVC.

Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH-EuskHizt: - / HiztEn: - / LurE: - / ElhHizt: - / EskolaHE: -

Informazio lexikografikoa
Kategoria

interj.

Forma baten adiera(k)

(harridura-eta adierazten du).

jesaile
iz. zub. Zerbait maileguz hartzen duena.

Aztergaia: jesaile

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 2000-04-12 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH: + / EuskHizt: azalpen berritua / HiztEn: + / LurE: + / ElhHizt: + / EskolaHE: +

Informazio lexikografikoa
Kategoria

iz.

Erabileremu dialektala

Zub.

Forma baten adiera(k)

dirua maileguz hartzen duena.

jesaite
iz. Maileguz hartzea.

Aztergaia: jesate

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 2000-04-12 Lantaldeak besterik gabe onartua

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH-EuskHizt: jesaite edo jesate / HiztEn: jesaite edo jesate / LurE: jesaite edo jesate / ElhHizt: jesaite / EskolaHE: -

Informazio osagarria
Atzizkien (eta aurrizkien) erregulartasuna

-tze/-pen.

jesan, jesan, jesaiten
du ad. zub. Maileguz hartu. Jesan diot ehun libera.

Aztergaia: jesan

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau79
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:HBB 1995-04-27 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Euskaltzaindiaren Arauak

jesan, jesa(i)ten. Zub. du ad. 'maileguz hartu'.

Informazio osagarria
Aditz-izen marka berezikoak

jesan, jesan, jesa(i)ten, jesanen/jesango.

Informazio lexikografikoa
Erabileremu dialektala

Zub.

Formari buruzko oharrak

Euskaltzainen oharrak

 - [E208]: 'hor jesa(i)ten forma bikoitza onesten dugu, aurrekoetan, norbaitek 'batasunaren bidesaria' deituagatik beti forma bakarrak proposatu ditugun arren. Nik, egia esan, ez deritzot gaizki bide honi, eta are gutxiago kontutan harturik gero ukan moduko aditzak azalduko zaizkigula (eta *ukaten ez dela inon esaten), baina argi ikus dezagun zer egiten dugun, kontraesanik ez izateko'.

 - Erabakia: BAgiria (1997-12-19): 'B. Oihartzabalek argitu du kontua esanaz printzipioa bozkatua dagoela eta, printzipio hori gogoan, aurrera egin daitekeela. Horrenbestez, dagoen bezala utzi da. Bi batez, zerrendan ageri diren zenbait aditzi erantsi zaizkien etorkizuneko adizkiak lekuz kanpo daudela esan da eta, beraz, erreferentzia horiek kendu beharrekoak dira denetan'.

jesapen
iz. Jesaitea.

Aztergaia: jesapen

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau79
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:IrEm

Formari buruzko oharrak

Iritzi-emaileak

 - [E301]: [nire ustez sartzekoa da] (1995-08-24)

Euskaltzainen oharrak

 - [E210]: '"Jesan" aditza zerrendan jasota dagoenez gero, komeni da jesapen izena ere zerrendan agertzea, Merkataritzako zuzenbidean hala erabiltzen baita empréstito esateko'.

 - Erabakia: BAgiria (1997-12-19): 'onartu dira honako [ohar] hauek: [...] jesapen'.

jesarleku
iz. bizk. Eserlekua, jarlekua. Harrizko jesarleku luze bat.

Aztergaia: jesarleku

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau79
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:HBB 1995-04-27 Lantaldeak erabaki gabe utzia

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Euskaltzaindiaren Arauak

Bizk.

Informazio osagarria
Lexemen erregulartasuna

-s-/-z- Bizk.

Partizipio-marken araberako eratorri-konposatuak

-r(ri)+l-.

jesarri, jesar, jesartzen
da/du ad. bizk. Eseri. Lurrean jesarri zen.

Aztergaia: jesarri

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau79
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:EEBS:07 1995-04-27 Lantaldeak erabaki gabe utzia

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
Txostenaren laburpena

-z- 149 ager. (OEH 83, EEBS 51, DFrec-AB38-AB50 15); -s- 96 (61, 28, 7).

OEHko datuak [laburduren azalpena]

jezarri (+ jezar leku...) formak 63 ager. ditu: B 60 (Enb; KIkV; Altuna; KK Ab I; KK Ab II; Otx; Bilbao IpuiB; Alzola Atalak), EB 3 (Arti MaldanB); iezarri (+ yezarri...) 18 ager.: B 15 (Azc PB; A BeinB; A BGuzur; Or Tormes; Kk Ab II) , G 3 (Zait Sof); jesarri (+ jesarleku...) 55 aldiz dago B (Altuna; Echta Jos; Gand Elorri; Azurm Elorri; Bilbao IpuiB; Erkiag Arran; Erkiag BatB; Alzola Atalak); iesarri (+ yesarri) B 2 (Akes Ipiña; Alzola Atalak); jazarri (+yazarri) 2 ager.: B 1 (Or Tormes), IE 1 (Balad); jasarri B 4 ager. (DurPl; AB AmaE).

EEBSko datuak [laburduren azalpena]

jezarri (+ jezar/ri, jezarleku...) forma da nagusi, 43 ager.rekin: B 22 (Otx; Laux; Kristiñau-ikasbidea; Zabala Arana, J. M. de; Gonzalez de Echavarri, L. B.; Buztintza Lasuen, E.; Ibargutxi, F.; Kerexeta, J.; Iratz; Kortazar, J. M.;), G 1 (Barandiaran, S.), EB 20 (Ugidos, A.; Euskaltzaindia; Aldabe, I.; Urbistondo, D; Hartsuaga, J. I.; Zeu Zeutara; Enseiucarrean; Gereño, X.; Iturralde, J.; Eguzkitza, A.; Urkijo, J.; Eguna); iezarri , yezarri, yezarleku B 7: Euskeraz irakurrteko irakaspidea; Bustintza Lasuen, E.; Aurre-Apraiz, B; 'Abeletxe'; Goiria, J. A.; Larrakoetxea, B. jesarri (+ jesar erazi, jesarleku...) 28 ager.: B 24 (Andra Marija Uribarricuaren bederatzi urrena; 'Zidor'; Echta Jos; A; Erkiag, BatB; Gereño, X.; Kerexeta, J.; Gallastegi, K.; Etxebarria, R.; Letona, S.; Zubiri, I.; Osk; Zer; Idatz & Mintz), G 1 (Vill), EB 3 (Zipristin; Navarro, M.; Telleria, F.); yesarri B 2 (Zamarripa Uraga, P.;Larrakoetxea, B.); jazarri B 1 (Ezezaguna. Oñati. Korpus eguna 1986).

Hainbat erabileraren informazioa [laburduren azalpena]

jesarleku : DFrec 1; AB50 2; LurE; jesarri : AB38 4; LurE; EEgunk; jesartze : LurE; jezarleku : AB38 2; AB50 1; HiztEn; jezarpen 'asentamiento': AB38 1; jezarri : AB38 4; AB50 2; HiztEn; yezarri : DFrec 5.

Bestelakoak
Euskaltzaindiaren Arauak

jesarri, jesar, jesartzen. Bizk. da/du ad.

Lantaldearen irizpideak
Sektorekoei galdetzekoa da zer darabilten

jezar- erabilixeagoa da -s-duna baino; esan, ordea, Bizkaian esaten da, eta ahozkoari dagokiona "s" da (Luis Baraiazarra ere "s"ren aldekoa da).

Informazio osagarria
Aditz-izenak eta aditzoina (era burutuaz gain)

jesarri, jesar, jesartzen.

Lexemen erregulartasuna

-s-/-z- Bizk.

Formari buruzko oharrak

Iritzi-emaileak

 - [A106]: "Aditz hau eta honetatik sortzen direnak z-z idaztearen aldeko naiz. Aipatzen diren arrazoiak denak dira ontzat ematekoak, baina bada denen gainetik dagoen bat eta, antza denez, errazegi ahazten duzuena: azken urteotan kontsultagai izan ditugun hiztegi erabilienetan, ia guztietan Sarasolaren Hauta-lanerakoa izan ezik, aditz hori z grafiaz azaldu da eta oraindik ere horrela dago: Europa hiztegia-n, z; Hiztegia 2000-n, z; Elhuyar hiztegi entziklopedikoa-n, z; Euskararako testu-liburu gehienetan, z; argitaratua dugun Idatz 1 Ortografia lantzeko liburuan, z; eta abar. Beraz, ez du horrenbeste axola zenbat aldiz azaltzen den liburu zaharretan s edo z duela. Garrantzitsuena zera da: azken 15-20 urteotan gehienbat z-z ikasi eta irakatsi dela eta ez dagoela erabateko arrazoirik aurrerantzean ere horrela izan ez dadin" (1995-11-02)

jestu
1 iz. Batez ere Ipar. Keinua, imintzioa. Eskuaren jestu nagi batekin. Egiten dituela pozaren jestuak.
2 iz. Batez ere Ipar. Borondate oneko ekintza.

Aztergaia: jestu

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:EEBS:13 2000-04-12 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

jestu (eta yestu 2) 18: Lç Ins ("Eta garen kaste, ez eginez solament, baina desirez, hitzez, eta jestuz"); AA ("egiten dituela pozaren jestuak, eta iduripenak"); Elsb Fram ("Han arizan zitzun luzaz ez dezakezit zer yestu egiten, zer mezu elgarri beharrira adi-arazten"); Zby ("itsusten eta mendratzen beizik ez du bere burua heien jestu, moda, mintzaia eta berrikeriak ederragotzat hartuz"); Zub ("Zirkoaren ate aitzinian bazen zimino bat, eta ze irriak egin zituzten debru apo xar haren itzulipurdiak eta bere begitarte biziaren keinu eta yestuak ikusirik"); Ox 6 (adib.: "Jestu berak, orro berak", "Lauak igaiten dira, hasarre, dena jestu, oihuka, orroaz"); JEtchep 2 ("Eta ez nuen gero berriz gibelerat behatu, hea amak zer jestu atxikiko zuen", "Ez detzazke gazte tzar hoien olas eta jestu larriak jasan"); Larz Senper ("Deneri gerta zukek aphur bat burua galtzea, eta behar ez diren jestuen, orduan ibiltzea"); Casve SGrazi 2 (Lf in Casve: "Gorri batek emaiten dio errefera jestu basa batzuekin"; "hitz eta jestu arruntez itsustu"); Xa 2 ("Zonbaitek berdin erranen dute gu ez garela perestu, erabiltzen ditugulakotz hal-hulako zonbait jestu"); jesto 4: Egiat ("Saulek galtho egin zereioan sorgiñari zianian jesto zonbait egin, heia zerbait ikhusten zianez?"); JJMg BasEsc 3 ("Onelako neskatilla askok, eureen arrotasun, apaindurija, jesto, ibillera, ta lotsarik ezagaz, arima geijago daruee Infernura", "Igaroten dira ugari esku estutute, txitximur, mokorkada, jesto, ta begirakune amorezko, geijeenez lujurijaz betiak", "Ze errespeto ta itzal gura dabee euki mutill, alako imenzinoe, jesto, ta zorakerijarik andijeenak egiten ditubeenak plaza agirijetan emakume argal batsubeen oiñetan?"); yusta 1, Gy ("Arliñek nihoiz eztu Haiñbertze deustu, ez yusta egiñ izatu").

EEBSko datuak [laburduren azalpena]

jestu (eta gestu 3) 29: A. Hillau ("Zuek segituko duzue jestuetarik, ederrak egiten omen tik!"); D. Dufau ("Ez zuten aski irri eta jestu"); Larz ("gerritik hartzeko jestua eginez"); J. Gorostiza ("arpegiko jestu izugarria aldatu gabe"); J.M. Kortazar ("militarren jestuak gero eta zoroagoak, bortitatzagoak, biolentoagoak dira"); Lab ("Teatroa ez omen da literatura, iminzio, jestu, keñu, zimiko ez ezik"); Lf 2 (adib.: "oro oihu, oro jestu"); Otoizlari 1981 ("Gainerateko jestuak , komedia baten pare dauzkatzu"); P. Mac Orlan 2 ("bere babesleak jestu hasarretu handi batez", "jestu hortaz urgulu handi bat izan zuen"); L. Etxezaharreta 2 (adib: "Etzuen jestu gaixtorik"); B. Mendisco ("erhi bat kaxketa hegirat heltzeko jestua eginik, letra jabearen ondotik zabilan"); I. Borda ("gestu mekanikoaz, prestuki, altxatzen zituen"); J.M. Irigoien 2 (adib.: "gestu noble hura bere oroimenean betirako zizelkatuz"); M. Dupac ("obedientzi jestua aurkitzen zuten"); Lantziri ("Errepublikatiarren ideiak ordea, ez zitezken jestu batez osoki bazter"); B. Oihartzabal ("jokalarien jestu eta mugimendu guztiak"); J. Landa ("Konplizitateko jestu bat egin diok oso disimulo txarraz"); BAtx Obab 3 (adib.: "behin sinu edo jestu bat egiteko mugitzen zirenean kostata bihurtuko zirela beren lekuetara"); Herr 1987 ("Berriz ere hiru iheslari arrastatuak eta jestu gutiz kanporatuak"); HerrizH 1988 2 (adib.: "ene ahalen ez deusa erakusten ziatan jestu mugatu bat"); J.A. Sagastizabal ("Eskua eskaini zidan, eskalearen jestuan"); Bertsolari 1992 ("oso irizpide zabalekoak direla bertsolarien protesta eta jestuak interpretatzeko orduan"); jestual 1, Egin 1986: "lan arras desberdinak ezarri ditu Zarauzko Teilatupen 'Eskultura jestualak' izenburu jenerikoaren pean"; jestuno 1, HerrizH 1988: "Euskal Herria eta Parisen artean ararteko sozialista bat beharrezkoa zela, jestuno batzu izan balira, ararteko horren balioa erakusteko!"; jesto (eta gesto 2) 4: Azurm ("PNV ez dadila gera gesto testimonial hutsetan"); Zehar 1993 ("Gorputzaren espresiozko keinua edo gestoa adierazteko erabiltzen den kontzeptu generikoa"); Egin 1986 ("Lan horietan guztietan edozein jesto kreatiboa izan daitekeela, frogatu nahi izan du Txarik"); Bertsolari 1992 ("Badauka tik bat edo jesto bat neri asko gustatzen zaidana").

Hainbat erabileraren informazioa [laburduren azalpena]

jestu : DFrec 5, AB50 1; gesto : AB50 1 // Ez dugu aurkitu ap. AB38, HiztEn, LurE, Euskalterm.

Euskara/euskara eta euskara/erdara hiztegietako datuak

jestu : Lur EF/FE, HaizeG BF, Lh DBF, DRA // Ez dugu aurkitu ap. EuskHizt, ElhHizt, HiruMila, EskolaHE, Lur EG/CE, Casve EF, PMuj DVC.

Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH-EuskHizt: - / HiztEn: - / LurE: - / ElhHizt: - / EskolaHE: -

Informazio lexikografikoa
Kategoria

iz.

Erabileremu dialektala

Batez ere Ipar.

Forma baten adiera(k)

keinua, imintzioa.

Formari buruzko oharrak

Euskaltzainen oharrak

 - [E204]: borondade ona edo disposizio ona erakusten duen ekintza. || jestu ez da arras ‘keinua’. Norbait, hegoaldean portatu dela esaten delarik, ‘jestua izan du’ erabiltzen da Iparraldean.

 - Erabakia: (H2.2 / 2010-04-13): Definitzaile biak isilduz aipatuko da.

jesuita
1 iz. Jesusen Lagundiko kidea. Ik. jesulagun. Larramendi jesuitak idatzia. Jesuiten ikastetxeetan. || pl. (Lekuzko atzizkiekin, 'jesuiten ordena, egoitza edo ikastetxea' adierazteko). Ez zuten jesuitetan onartu; zergatik? Jesuitetan ikasia. Handik Durangoko jesuitetara, eta ondoren Loiolara.
2 (Izenondo gisa). Aita jesuita.

Aztergaia: jesuita

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau79
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:EEBS:05 1995-04-27 Lantaldeak besterik gabe onartua
Hiztegi Batuko Lantaldea: ZS:HBL 2008-07-08

Formari buruzko datuak

Informazio osagarria
Arlo semantiko sistematikoki osatzekoak

Izen propiotikoak.

jesulagun
iz. Jesuita.

Aztergaia: jesulagun

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau79
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:EEBS:10 1995-04-27 Lantaldeak besterik gabe onartua
Hiztegi Batuko Lantaldea: ZS:HBL 2008-07-08

Formari buruzko datuak

Informazio osagarria
Arlo semantiko sistematikoki osatzekoak

Izen propiotikoak.

Formari buruzko oharrak

Euskaltzainen oharrak

 - [E109]: 'Agian aldamenean: "Hobe: jesuita"'.

 - Erabakia: EArau (1997-12-19): 'Jesulagun/jesuita hitzen artean lehenbizikoa hobesteko proposamena ez da onartu'.

jesus batean
adb. Berehala. Jesus batean jarriko dizuet gosari goxo bat.

Aztergaia: jesus batean

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 2000-04-12 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

ik. OEH: AS

Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH-EuskHizt: - / HiztEn: - / LurE: - / ElhHizt: - / EskolaHE: -

Informazio osagarria
Esapideei dagokien sistematika

bat-ean.

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

jesus 1 sarrerari dagokion azpisarrera.

Forma baten adiera(k)

berehala.

Adibide argigarriak, testuinguru egokiak

jesus batean jarriko dizuet gosari goxoa.

jesus1
1 interj. Harridura edo ezustea adierazteko erabiltzen den hitza. Ik. jes. Jesus!, hori ere bai? Jesus!, bai itsusia dela! || Jesus, Maria eta Jose! hori ere badugu?
2 interj. Norbaiti, doministiku egiten duenean, esaten zaion hitza.
jesusean
adb. Berehala; bat-batean. Jesusean joan zen.
Loturak

Aztergaia: jesusean

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 2000-04-12 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Informazio osagarria
Atzizkien araberako erabakiak

-n: -an.

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

jesus 1 sarrerari dagokion azpisarrera.

Kategoria

adlag.

Forma baten adiera(k)

berehala, bat-batean.

Adibide argigarriak, testuinguru egokiak

jesusean joan zen.

Jesusen bihotz
iz. Bihotz sakratua; bereziki, Jesu Kristoren irudia, bularraldean bihotza agerian duena. Gotzainak eskaini zizkion arrosario bat eta Jesusen bihotzaren irudia.
Loturak
 

Azkue Biblioteka eta Artxiboa

ORDUTEGIA
9:00 - 14:00

Azkue Biblioteka eta Artxiboa Euskaltzaindiaren zerbitzura dago. Horrez gainera, zabalik dago ikertzaile ororentzat, eta bere ahalbideen neurrian euskal kultura gaien ikerkuntza eta hedapena sustatzen eta laguntzen saiatzen da.

Es bueno saber que cada vez que gastas una moneda para tu placer culpable, ayudas a alguien que lo necesita. Ice Casino es conocido por sus generosas campañas benéficas en toda Europa. ¡Pero no olvides jugar responsablemente!

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus

Azkue Biblioteka eta argitalpenak

Maximiza tus ganancias en criptomonedas confiando en Bitplex 360, una plataforma diseñada para el éxito.