JAGONET

Internet bidez euskararen erabilera zuzena eta egokia eragiteko zerbitzua

Euskaltzaindia
  • zehar: basoan zehar, urtean zehar

    Badakit zuzena dela basoan zehar esatea; baina denborazkoa denean ere zuzena da zehar erabiltzea: adibidez, urtean zehar?

  • Partitiboaren erabilera okerra

    Partitiboa baiezko perpausetan, noiz eta nola erabili? (15. eta 30. arauak).
    Txostenari zertxobait falta zaiola dirudi. Hau da, hizkuntza-erabiltzaile berri gehienen kasuan, arazorik nagusiena ez da partitiboa baiezko perpausetan nola erabili; baizik eta ez dutela erabiltzen ezezko perpausetan. Kalkoak eginez, eta kasurik gehienetan ezezkotasunak daraman orokortasun mugagabe kutsua galtzen da: edo plurala barra-barra erabiltzen da, edo singular mugatua. Horixe gertatzen da, batez ere, eskolako testuetan.
    Beraz, ongi dagoelarik baiezko perpausez esaten dena, goraki esan behar da ezezko perpaus gehien-gehienek dutela partitiboa, eta, agian, argitu noiz den ezezko perpausetan beharrezkoa partitiboa.

Bideoak

Euskaltzaindia, historia laburra

Euskaltzaindiaren Mendeurrena - amaierako ekitaldia

Euskaltzaindiaren Mendeurrena - laburpena

Euskaltzaindia: egunak eta lanak

Atari bibliografikoa

baliabideak

Azkue Biblioteka eta Artxiboa

Azkue Biblioteka eta Artxiboa
ordua

ORDUTEGIA

Azkue Biblioteka eta Artxiboaren jendaurreko ordutegia:

9:00 - 14:00

Azkue Biblioteka eta Artxiboa Euskaltzaindiaren zerbitzura dago. Horrez gainera, zabalik dago ikertzaile ororentzat, eta bere ahalbideen neurrian euskal kultura gaien ikerkuntza eta hedapena sustatzen eta laguntzen saiatzen da.