Euskaltzaindiaren adierazpenak (1976-2019)

AURKEZPENA

Sagrario Aleman,
Sustapen batzordeko burua

Euskaltzaindiaren zereginetako bat euskara zaintzea eta aitzinatzea da. Xede hori bete ahal izateko, besteren artean, Akademiaren erantzukizuna da Euskal Herriko erakunde publikoei behar diren baliabideen bermea aholkatzea eta eskatzea. Eta hizkuntza erakunde ofiziala den aldetik, hori egin izan du erakunde publikoek bere irizpena eskatu diotenean. Halaber, berme hori kolokan jarri edo ukatu izan den bakoitzean, bere kezka jendaurrean agertu izan du. Euskaltzaindiaren ardura horren lekuko dira urteetan zehar, eta azkeneko lauzpabost hamarkadetan bereziki, plazaratu dituen adierazpenak.

Adierazpen horietako gehienak Akademiaren Euskera aldizkarian argitaratu izan dira eta beste batzuk Azkue Bibliotekako Artxiboan daude. Erabat sakabanaturik zeudenez gero, Sustapen batzordeak argitalpen berezi batean biltzea erabaki zuen. Hala egin zuen 2006. urtean ordura arteko 32 adierazpen biltzen zituen Euskaltzaindiaren adierazpenak izenburuko argitalpenean (Jagon bilduma, 3). Euskaltzaindiak, geroztik ere, zeregin horretan jarraitu du eta jadanik 57 dira eman dituen adierazpenak. Hori dela eta, Sustapen batzordeari egoki iruditu zaio, Euskaltzaindiaren mendeurreneko urte honetan adierazpenen bilduma eguneratua argitaratzea, eta hemendik aitzina ere urtez urte eguneratzen jarraitzea.

Sustapen batzordeak bere esker ona agertu nahi die bilduma hauek prestatzen lagundu duten guztiei eta, bereziki, lehenbiziko argitaraldian zeregin horretan ardura garrantzitsuena izan zuten Andres Urrutia eta Pello Telleria jaunei, bai eta hirugarren honetako paratzaile izan den Andres Iñigo Sustapen batzordeko kideari.