Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

209 emaitza obra bilaketarentzat

2553: mano de obra / main d'oeuvre / labour

  • Gaia: Lana eta langileak
  • Galdera (es): mano de obra
  • Galdera (fr): main d'oeuvre
  • Galdera (en): labour
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta lan lán 1: [lán] -
Ahetze malobrari malóbrrarí 1: [malóβr̄arí] -
Ahetze peon péon 2: [péon] -
Ahetze langile langíle 3: [laŋgíle] -
Aia eskulan eskulán 1: [eśkulán] -
Aldude langile langilé 1: [laŋgilé] -
Alkotz eskulan eskúlaná 1: [eśkúlaná] -
Altzai eskülan éskülán 1: [éśkylán] -
Altzai serbütxa serrbütxá 2: [śer̄βytʃá:] -
Altzai lagüngua lagüngúa 2: [laɣyŋgúa] -
Altzürükü eskü eskü 1: [eśky] -
Altzürükü lagüngua lágünguá 1: [láɣyŋgwá] -
Amezketa eskulan eskúlán 1: [eśkúlán] -
Andoain eskulan eskulán 1: [eśkulán] -
Aniz eskulan eskúlan 1: [eśkúlan] -
Aramaio eskulan eskúlan 1: [eśkúlan] -
Araotz (Oñati) langille langílle 1: [laŋgíʎe] -
Araotz (Oñati) eskulan eskúlan 2: [eśkúlan] -
Arbizu eskulan eskúlán 1: [eśkúlán] -
Arboti eskülan esk´ülan 1: [eśkýlan] -
Armendaritze exkulan exkúlan 1: [eʃkúlan] -
Arnegi langile langíle 1: [laŋgíle] -
Arrangoitze langile langilé 1: [laŋgilé] -
Arrasate eskuko lan eskúko lan 1: [eśkúko lan] -
Arrazola (Atxondo) eskubier eskúbierr 1: [eśkúβier̄] -
Arrieta eskubier eskúbiérr 1: [eśkúβiér̄] -
Arroa (Zestoa) eskulan eskúlán 1: [eśkúlán] -
Arrueta langile lángile 1: [láŋgile] -
Asteasu eskulan eskulán 1: [eśkulán] -
Ataun eskulan eskulán 1: [eśkulán] -
Azkaine langille langílleák 1: [laŋgíʎeák] -
Azkoitia eskulan eskúlan 1: [eśkúlan] -
Azpeitia eskulan eskúlán 1: [eśkúlán] -
Baigorri laguntza laguntza 1: [laɣuntsa] -
Bakio eskubiar eskúbiarr 1: [eśkúβiar̄] -
Bardoze yana yána 1: [ǰána] -
Bardoze langilepaga lángilepága 2: [láŋgilepáɣa] -
Barkoxe ezkülan ezkülán 1: [eskylán] -
Bastida manobra manobrak 1: [manobrak] -
Bastida langile langíle 2: [laŋgíle] -
Beasain eskulan eskúlan 1: [eśkúlan] -
Behorlegi ofiziale ofízialé 1: [ofísjalé] -
Behorlegi peon peón 2: [peón] -
Beizama eskulan eskúlán 1: [eśkúlán] -
Bergara eskulan eskúlan 1: [eśkúlan] -
Bermeo eskubiar eskubíarr 1: [eśkuβíar̄] -
Bermeo biargin biárrgin 2: [βiár̄ɣin] -
Berriz eskubier eskúbiérr 1: [eśkúβiér̄] -
Beruete eskulan éskulán 1: [éśkulán] -
Beskoitze eskulan eskúlan 1: [eśkúlan] -
Beskoitze langile lángile 3: [láŋgile] -
Bidarrai eskulan éskulan 1: [éśkulan] -
Bolibar eskubiar eskúbíarr 1: [eśkúβíar̄] -
Busturia biergin biérrgin 1: [βiér̄ɣin] -
Busturia eskubear eskúbearr 1: [eśkúβear̄] -
Busturia jornal jorrnál 2: [xor̄nál] -
Deba eskulan eskúlan 1: [eśkúlan] -
Dima eskubear eskubéarr 1: [eśkuβéar̄] -
Dima manodeobra manodeóbra 2: [manoðeɔ́βra] -
Domintxaine lan lan 1: [lan] -
Domintxaine lagüngua lag´üngua 1: [laɣýŋgwa] -
Domintxaine eskülan éskülána 2: [éśkylána] -
Donamaria eskulan eskúlana 1: [eśkúlana] -
Donibane Lohizune eskulan eskúlan 1: [eśkúlan] -
Donostia langille eskulaneako langille eskúlaneako 1: [laŋgiʎe eśkúlaneako] -
Dorrao / Torrano eskulan eskúlan 1: [eśkúlan] -
Eibar eskubier eskúbier 1: [eśkúβiɛr] -
Elantxobe biargin biárrgin 1: [βiár̄ɣin] -
Elantxobe langil lángil 2: [láŋgil] -
Elantxobe biarr eiñeko denporie biarr eiñéko démporie 3: [βiar̄ ei̯ɲéko ðémporie] -
Elduain eskulan eskúlan 1: [eśkúlan] -
Elgoibar eskulan eskúlan 1: [eśkúlan] -
Elorrio langille langille 1: [laŋgiʎe] -
Elorrio eskubear eskúbearr 1: [eśkúβear̄] -
Elorrio obreru obrréru 2: [oβr̄éru] -
Erratzu eskuz inego lan éskuz inégo lan 1: [éśkus inéɣo lan] -
Erratzu eskulan eskúlán 2: [eśkúlán] -
Errezil eskulan eskúlán 1: [eśkúlán] -
Errezil langille langillé 2: [laŋgiʎé] -
Errigoiti eskubiar eskúbiárr 1: [eśkúβiár̄] -
Eskiula langile lángile 1: [láŋgile] -
Eskiula eskülan éskülána 1: [éśkylána] -
Etxalar eskulan eskúlan 1: [eśkúlan] -
Etxaleku langille lángillé 1: [láŋgiʎé] -
Etxarri (Larraun) eskulan eskulán 1: [eśkulán] -
Etxebarri obreru obrréru 1: [oβr̄éru] -
Etxebarri eskubiar eskúbiarr 2: [eśkúβiar̄] -
Etxebarria eskubier eskúbiérr 1: [eśkúβiɛ́r̄] -
Eugi eskulan éskulaná 1: [éśkulaná] -
Ezkio-Itsaso eskulan eskúlán 1: [eśkúlán] -
Ezkurra lansari lansarí 1: [lanśarí] -
Ezkurra eskulan eskulán 1: [eśkulán] -
Ezterenzubi langile lángile 1: [láŋgile] -
Ezterenzubi eskulan eskulán 1: [eśkulán] -
Ezterenzubi peontzan peóntzan 2: [peóntsan] -
Gaintza eskulan eskúlán 1: [eśkúlán] -
Gamarte langile langíle 1: [laŋgíle] -
Gamarte brazero brazéro 2: [βraséro] -
Gamiz-Fika eskubiar eskúbiárr 1: [eśkúβiár̄] -
Garrüze langile lángile 1: [láŋgile] -
Garrüze brazero brazéro 1: [braséro] -
Garrüze peon peon 2: [peon] -
Getaria eskulan eskúlaná 1: [eśkúlaná] -
Getxo eskubear eskúbearr 1: [eśkúβear̄] -
Gizaburuaga biargin biárrgin 1: [βiár̄ɣin] -
Gizaburuaga eskubiar eskúbiarr 2: [eśkúβiar̄] -
Goizueta eskulan eskúlán 1: [eśkúlán] -
Hazparne yornal yorrnál 1: [ǰor̄nál] -
Hazparne eskulan eskúlan 1: [eśkúlan] -
Hendaia eskulan eskulán 1: [eśkulán] -
Hernani eskulan eskúlán 1: [eśkúlán] -
Hondarribia eskulan eskulan 1: [eśkulan] -
Ibarruri (Muxika) biargin biárrgin 1: [βiár̄ɣin] -
Ibarruri (Muxika) eskuko biar eskuko bíarr 2: [eśkuko βíar̄] -
Igoa eskulan éskulán 1: [éśkulán] -
Ikaztegieta langille langílle 1: [laŋgíʎe] -
Irisarri alokairu alokáiru 1: [alokái̯ru] -
Irisarri langile langíle 2: [laŋgíle] -
Itsasu eskulan eskulána 2: [eśkulána] -
Izturitze eskukaldi eskukaldi 1: [eśkukaldi] -
Izturitze eskulan eskulan 2: [eśkulan] -
Jaurrieta besolan bésolán 1: [béśolán] -
Jutsi langille langillak 1: [langiʎak] -
Kortezubi obrero obrréro 1: [oβr̄éro] -
Kortezubi biergin bierrgín 2: [βier̄ɣín] -
Kortezubi eskubiar eskúbiarr 3: [eśkúβiar̄] -
Landibarre eskulan eskúlan 1: [eśkúlan] -
Larrabetzu eskubiar eskúbiárr 1: [eśkúβiár̄] -
Larraine lagüngua lag´üngua 1: [laɣýŋgwa] -
Larzabale langile langile 1: [laŋgile] -
Larzabale eskulan eskúlana 1: [eśkúlana] -
Larzabale aprendiz aprendiz 2: [aprendis] -
Lasarte-Oria eskulan eskulán 1: [eśkulán] -
Laukiz beargin bearrgín 1: [βear̄ɣín] -
Laukiz eskubear eskúbearr 2: [eśkúβear̄] -
Legazpi langille langille 1: [laŋgiʎe] -
Leintz Gatzaga berelan berélan 1: [βerélan] -
Leintz Gatzaga eskulan eskúlan 1: [eśkúlan] -
Leintz Gatzaga obrero obrréro 2: [oβr̄éro] -
Leioa eskubear eskubéarr 1: [eśkuβéar̄] -
Leitza langille langíllé 1: [laŋgíʎé] -
Lekaroz eskulan eskulán 1: [eśkulán] -
Lekeitio biargin biárrgin 1: [βiár̄ɣin] -
Lekeitio eskubiar eskúbiarr 2: [eśkúβiar̄] -
Lemoa eskubear eskubéarr 1: [eśkuβéar̄] -
Lemoiz obreru obrréru 1: [oβr̄éru] -
Lemoiz beargin beárrgin 2: [βeár̄ɣin] -
Lemoiz eskubear eskúbearr 3: [eśkúβear̄] -
Luzaide / Valcarlos eskulan eskúlan 1: [eśkúlan] -
Makea langile lángilé 1: [láŋgilé] -
Makea eskulan eskúlan 1: [eśkúlan] -
Mañaria eskubiar eskubíarr 1: [eśkuβíar̄] -
Mendaro eskulan eskúlán 1: [eśkúlán] -
Mendata eskubiar eskúbiarr 1: [eśkúβiar̄] -
Mezkiritz eskulan éskulán 1: [éśkulán] -
Montori langile langíle 1: [laŋgíle] -
Montori lagüngua lagüngúa 2: [lagyngúa] -
Mugerre langille langilliak 1: [laŋgiʎjak] -
Mungia eskubiar eskúbiarr 1: [eśkúβiar̄] -
Oderitz eskulan éskulán 1: [éśkulán] -
Oiartzun eskulan eskúlán 1: [eśkúlán] -
Oñati langille langílle 1: [laŋgíʎe] -
Oñati obrero obrréro 2: [oβr̄éro] -
Oñati eskulan eskúlan 3: [eśkúlan] -
Oñati jornal jorrnál 4: [xor̄nál] -
Oñati eskusari eskúsari 5: [eśkúśari] -
Ondarroa biargin biárrgin 1: [βiár̄ɣin] -
Ondarroa eskubiar eskúbiarr 2: [eśkúβiar̄] -
Orexa eskulan eskúlan 1: [eśkúlan] -
Orio eskulan eskúlán 1: [eśkúlán] -
Orozko obreru obrréru 1: [oβr̄éru] -
Orozko langille langílle 1: [laŋgíʎe] -
Orozko jornaleru jorrnaléru 2: [xor̄naléru] -
Orozko eskulan eskúlan 3: [eśkúlan] -
Orozko eskuobra eskúobrra 4: [eśkúoβr̄a] -
Otxandio biargin biárrgin 1: [βiár̄ɣin] -
Otxandio eskubier éskubierr 1: [éśkuβier̄] -
Pagola eskülan eskülan 1: [eśkylan] -
Pasaia eskulan eskúlán 1: [eśkúlán] -
Santa Grazi langile langíle 1: [laŋgíle] -
Santa Grazi manobra manobra 1: [manobra] -
Santa Grazi lan lan 2: [lan] -
Santa Grazi eskülan eskülan 3: [eśkylan] -
Sara langile langíle 1: [laŋgíle] -
Senpere langile langíle 1: [laŋgíle] -
Sohüta lagüngua lágüngua 1: [láɣyŋgwa] -
Sohüta eskülan éskülán 2: [éśkylán] -
Sondika eskuko bear eskuko béarr 1: [eśkuko βéar̄] -
Suarbe lan lan 1: [lan] -
Sunbilla eskulan eskúlan 1: [eśkúlan] -
Tolosa eskulan eskulán 1: [eśkulán] -
Uharte Garazi langileri langílerí 1: [laŋgílerí] -
Urdiain eskulan éskulána 1: [éśkulána] -
Urdiñarbe eskulan eskülán 1: [eśkylán] -
Urketa langile langíle 1: [laŋgíle] -
Urretxu eskulan eskúlán 1: [eśkúlán] -
Ürrüstoi ezkülan ezkülan 1: [eskylan] -
Uztaritze eskulan eskúlan 1: [eśkúlan] -
Zaratamo eskubiar eskúbiár 1: [eśkúβiár] -
Zeanuri jornaleru jorrnaléru 1: [xor̄naléru] -
Zeanuri eskubear eskubéarr 2: [eśkuβéar̄] -
Zeberio langile langíle 1: [laŋgíle] -
Zeberio eskubear eskubearra 1: [eśkuβear̄a] -
Zegama eskulan eskulán 1: [eśkulán] -
Zilbeti eskulan eskúlán 1: [eśkúlán] -
Zollo (Arrankudiaga) eskubiar eskúbiarr 1: [eśkúβiar̄] -
Zollo (Arrankudiaga) biargin biárrgin 2: [βiár̄ɣin] -
Zornotza eskubiar eskúbiarr 1: [eśkúβiar̄] -
Zugarramurdi eskulan éskulaná 1: [éśkulaná] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper