Azpisarrerak (sarrerak) (2)
ahul.
Tr. Documentado al Norte a partir de finales del s. XVIII y al Sur desde mediados del s. XIX. En DFrec hay 49 ejs.
Etim. Préstamo románico; cf. cast. ant. ávol, etc. e incluso G, V abol, arol . v. DCECH s.v. ávol . La conservación del diptongo en R aultu se debe a su carácter reciente.
I . (Adj.).
(V, G, AN-larr-ulz-erro, L (a(h)ul) , B, BN, S; SP, Lar, Lecl, VocBN , Dv (+ aul G), H, VocB ), abol (G-goi-azp) Ref.: A ( aul, abol ); Lrq; Etxba Eib; Iz Ulz; Iz ArOñ ; EAEL 213; Elexp Berg .
(Aplicado a seres vivos o a alguna de sus partes o miembros). Débil, flojo, endeble (tanto en lo físico como en lo moral). "Maigre; magro; iharra " SP. " Ahulak usain gaitz, [celui] qui est à jeun a mauvaise haleine" Ib. "Flaco", "magro" Lar. "Maigre" Lecl. "Léger, de peu de valeur" VocBN . "Maigre, faible, de peu de consistance. S'emploie au propre et au figuré. [...] gizon ahula, homme de peu de fond " Dv. "1. faible, de peu de force. Langile ahula, ouvrier faible; [...] Syn. argala. 2. au fig., tous les sens qui se rapprochent du précédent: léger, de peu de valeur, de peu de goût, fade. Gizon ahula: homme sans énergie, caractère, insipide" H. "Débil" VocB . "1.º débil. "Débil, esmirriado. Sin. umetxikiña. No es corriente en el léxico común de Eibar. Lo recuerda algún apodo. Ezin laike izan alde aundixagorik, seme batagandik bestiagana: bata mardua, bestia aula " Etxba Eib. "El que puede pero no hace por pereza o falta de maña" Iz ArOñ . " Aule, lo débil, sin fuerza; bizkorra, lo fuerte" Iz Ulz. " Aul, inútil" Garate Cont Eusk 1972, 61. "Fofo, débil, de poca fuerza, consistencia o voluntad. Gero ta aulago nago aspaldian " Elexp Berg. En AxN se explica fauna (38) por aula. Cf. txaul. v. 1 makal, 1 erkin.
Hantik haiñbeste gizon ahül, hoilli ta itxusirik adiskidegoa güzien ihesi doatzanak. Egiat 224. Indarrez ahul eta / gorphutzez meharra. Bordel 103. Badakigu gerala guztiok Adanen zañetik sortutako geldo aul irristalariak. Izt C 238. Ain aula eta kemen gabea zegoan! Jaiki nai eta ezin jaiki. Lard 458. Illea ebaki ezkero, indarrak iges egingo liket, eta beste gizonen gisan, aul izango nintzake. Ib. 145. Eta zu gabe, lurreko aberatsena ere zeinen ahul eta laster galdua! Ib. 47. Ozarrek yo behar dute, ahulek yasan. Hb Egia 127. Halatsu bildu zituzten Parisat, Ejiptoako niniaren altxatzeko nihongo bide, zubi edo erreketan ziren injinadore ahul, onxko eta hautuak. Ib. 150. Osagarriz ahul, egun osoz nekhean, / Gabaz oren luzez zagon otoitzean. Zby RIEV 1908, 416. Ezagutu eta adoratu zuten haur xume eta ahul hura baithan, Jainko gauza guzien kreatzailea. Jnn SBi 16. Zer dire ahur bat serora herbail, ahul, Frantziako armada azkarrari ihardokitzeko? HU Zez 180. [Aita eta ama batzu] zoin ahul diren eta buru-gabe haurren altxatzearen gainean. Ib. 73. Geroago eta beti ahulago, beldurtiago, ez-deusago agertzen da gure Gobernamendua. Ib. 208. Ahul eta azkar, predikari, eskola-emaile. HU Aurp 148. Ez baita erraiteko baizik, itxurarik ahulenarekin badoakela bardin adimendurik azkarrena. Ib. 133. Bañan ardo pixka bat edaten ez dakiyen emakumea ere, gaur edo biyar zerbait gertatuta, aula izango dala-ta.... orrela izate ezkeroz, ezkontza galdu bearko dezutela. Moc Damu 29s (v. tbn. en el mismo contexto 32 gauza aula izango da ). Ez dago bapua, / mami gabekua, / aula ta plakua, / ia atera zazu / erretratua. AzpPr 74. Bainan badakizu, zoin naizen ahula, eta ahantzkorra; zu gabe deus ez dezaket. CatJauf 18. Urkiolan ikusi genduanetik urrengo neguan guztiz aunatua idorotzen zan gure Joanes. Orduan bai bai zarra gizagaixoa, orduan bai aula! Ag G 200. Irissartar koblaria zauku azkenean iduritu gutienik ahulena. JE Bur 147 (v. tbn. 148). Laguneri ezin jarraikiz ahulegiz eta zangoaren minaz. StPierre 28. Eztakit zer dedan. Indarga ta aul asmatzen det nere gorputz guztia. A Ardi 91. Zu bezalako hainitz behar liteke bazterretan, uzkur direnen sustatzeko, on bainan ahul direneri su-emaiteko. Barb Sup 56. Bere osasun ahularen hazkartzearen beharretan den bati. Ib. 155. Gu oso aldakorrak, txit aulak eta pekatariak izanik. ArgiDL 91. Ahulari jazartzen dena, ez bide da bera hain azkar. GH 1924, 315. Nola iritxiko luke ori, gizon aldakor, aul ta utseginkor baten eskuetan jartzen ba-zuen Eleiza? Inza Azalp 100. Indarrez ahul eta gorphutzez meharra. Ox 205. Nula holako gizon jakintsüna izan da hain kopetx arin, gabezia gorrian sartzeko, eta hain ahül bizi orotan, han itorik egoiteko. Const 42. Zaldi-gañean ibiltzen omen zan, oso aul baitzegoan. Or SCruz 21. Zer dodan eztakit, baña gexo nago: / gorputza aul daukot, gogua ariago. Laux BBa 2. Bakar batzutan haatik, jendea gelditzen da ahul, kalipurik gabe, kolore zurpail batzuekin. JE Med 52. Ire eskuak aulegi dituk. Or Mi 56. Baña bi ankak sendo dituna / limur (aul) da belaunetatik. Or Eus 170. Ardi aulak. "La enteca oveja" Ib. 246. Euskalerrian ez baitzan ua / bertsolaririk aulena. "No era el más manco de los improvisadores del país" . Ib. 201. Ta ordun, Arrasateko euskal-egunez, orain gauden areto ontan berton, txiki ta aul, ume axal-gorri, "Euskaltzaleak" deritzan elkartea sortu zan. Ldi IL 135. Ume ta emakume aulari lan gogorregia egiñazotea, ori txarto dago. Eguzk GizAuz 174. Irisagar zimela baño beltzago da mutilla; aul eta belaxka, gañera, tankeraz. TAg Uzt 7. Nere pentze zokoa lorez betea da. / Orotarik badira: urdin, ilun, ferde. [...] Denak oraino ahul, neri beha daude. / Hekien ikustean egiten dut irri, / Guziak maitagarri, pullit baitirade. Iratz 68. Israelitak aski ahulak izan ziren Sansonen etsaieri emateko. Zerb IxtS 48. Gizon on eta kartsu bat zen segurki Heli, bainan ahul hutsa bere haurrekin. Nahi zituzten guziak uzten ziozkaten egiterat. Ib. 50. Bai orai aitor zuen ahulegi izan zela, sobera fite onartu zituela ohoinaren erranak! Lf Murtuts 41. Aulek auleria berekin. (AN-larr). Inza NaEsZarr 331. Azienda aulek, arkakoso asko. (AN-larr). Ib. 699. Beraz, geuren buruz egia ardiesteko aul baikera. Or Aitork 133. Dirdai egin zenidan begi auletara, nigan bortizki erraiñutuz, eta ikaratu nintzan. Ib. 170. Amasei urteko mutill galanta, aita bañan aulagoa ez zana. JAIraz Bizia 76. Aula zegon eta [eskutitza] irikitzeak bildur ematen zion. Ib. 58. Bere orruak aundiak dira baño indarrez aula da. Etxde AlosT 40. Osasun aula. Ib. 39. Bere beso aulak ezindurik gelditzen zaizkio. Ib. 40. Ikusirik zegon Hegiaphaliako nagusi gaztea aula, txit aula zela aragizko gaietan. Etxde JJ 200. Gizon aula ta kemenik gabea. Ib. 68. Gizakumeok txit aulak gera eta geronekin daukagu pekaturako griña. Ib. 229. Ikusi ebanak eta entzun ebanak zauskada aundia egin eutsen Txanton gizon aul erkiñaren biotzari. Erkiag Arran 169. Bai. Flakoa izan nintzen orduan, oso ahula, eta damuz bizi naiz orain. Arti Ipuin 79. [Lehen-gizona] aul, indarge eta babesik gabe aurkitzen zan oien aurrean. Vill Jaink 31. Gizakume edo emakume aul kaxkar batek. Ib. 131. Gizon aul, kaxkar eta aldabera. Zait Plat 9. Aitor du gizona herbail eta ahul dela: ezin hel amesten dituen xede handietarat. Lf ( Ib. XX ). Aul nagola esan, miñez ta iltzear. Gazt MusIx 203. Zure bizi-iturriak agortzen ari bazera, zure ondorengoak ere aulak, kemen gabeak, erkituak, gaixoak, elbarriak izan ditezke. MAtx Gazt 43. Zakur aulak, arkakoso asko. EZBB II 136. Zaldi-guraso ori ere, eritasunez makal ta zaarrez aul denean, ukulloan gorde ezazu. Ibiñ Virgil 96. Gazte gaztea oraino, mutiko ona, izanagatik ahula. "Garçon sympathique bien que faible" . Ardoy SFran 244. Jainkoaren zerbitzari ahulagoa bazina. Ib. 148. Guti irakurri dut, begiak ahul nituelako. Iratz ( in Azlola Atalak 121 ). Jende aul ta beartsuen alde. Berron Kijote 145. Rozinante: luze-luze, aula ta argala, bizkar-ezurra zorrotz. Ib. 111. Au jende aula dek. Auei errexa zegok, bizkarrean daramazkiten fusillak eta armamentoak kentzen. Alkain 58. Ama ere hala zuen, bainan burutik puxka bat ahula. Etchebarne 65. Estomago aula daukanari indartu egiten dio. Ostolaiz 103. Indarraren aurrian, aula mendera. Gerrika 79. [Adiskidea] ahulago zegoenetan, kartak idazterazten zizkidan. MEIG IX 98. Ez gara gehiegi, ez gaude jakitez jantziegiak, [...]. Guztiok elkarganaturik, iritziak iritzi, eta maite omen dugun hizkutzari begira, ahulak ahula indar dezake. Eta ahulen multzoak bata bestearen arrimuan, gogor egin diezaieke indartsuagoei. MEIG VII 172.
v. tbn. TP Kattalin 185. Larz Iru 148. Xa Odol 274. Ataño TxanKan 172. Onaind STeresa 13. Ayesta 42.
(Como primer miembro de compuestos).
[Aita Leon Hamahirugarrenak] betidanik ere ahul aire izana zen; xuhail eta mehe. HU Aurp 132. Pozge daurkizute Lauaxeta; neketsu, ahul-antzean, egoak tolestuan. Aizol ( in Laux BBa VIII ). Onen samurtasunak samurtu zuan bai nagusia ere, baiña ez aul-modurik nabarmentzeraiño. "Pero no tanto que mostrase flaqueza alguna" . Berron Kijote 225.
(Empleado como insulto).
Emen negok; zer bear dezue? Aul ezerezak! Or SCruz 117. Aul, ezer-ez, berrizu! " Cobarde, inútil, charlatán" . Or Eus 171.
Danak zurbil eta arpegi aulagaz, edonor errukituteko lez. Kk Ab I 120.
Débil, endeble; sin consistencia, sin fundamento (aplicado a la voluntad, carácter, razones, sentimientos, propósitos...).
Urrikalmendu izan zazu nere izpiritu ahul lurtiarraz. Dv LEd 275s. Nere handi-nahi, jaki-nahi, estimu, atsegin eta zalekeriak, bertze asmu ahulekin begode bethikotz. Ib. 175. Nere ahalak ahulak eta deus-gutiak dire. Ib. 96. Bainan ene bihotzaren ahala / Hain da ahul eta hain da guti! Zby RIEV 1908, 287. Buru arin eta buru ahul baizik ez bagine. HU Zez 144. Xirula, Xiruli, / Neguak bihotz ahula. Ib. 132. Gu, Frantziako Eskualdunak, lehenik Eskualdun girelakotz gero Frantses giren bezala bardin. Ezta hau ele ahula, da xuxena. HU Aurp 207. Ikusten duzue noraino deramaken solas ahul, makur batek. Ib. 84. Bainan [Anas] Kaifasen aitaginarreba baitzen, bere suhi jite ahulekoa bere eskupean bezala zaukan. Leon Lc 3, 2n. Bertsu hoik irakurtzearekin, ez duzue, ni beldur, ezagutuko Oxalderen alderdi bat baizik: ahulena. Ox 203. Hori, ene gostuko, / arrazoin ahula. Etcham 104. Diote arras kexu direla laborariak, aroa sobera idorra doala, [...], eta beraz yaz baino uzta eta mozkin ahulagoak izain dituztela. Zub 122. Ura Sarnen bizi da, goiko gaztelu baten eta andik zure asarre aulari irri dagio. Goen Y 1934, 180. Oroimen aula. Or BM 96. Bainan "ispiritua azkar ba da, aragia ahul" dela orhoiturik, barkatuko derautzu naaski. Mde Pr 61. Gizon bihotz maltsoa eta gogo ahula zen. Ib. 177. Bihotza ahul, gogoa ahul, ulermena ahul, hura baino askoz, askoz indartsuago ordea! Mde HaurB 82. Bere biotz aulak ez zeukan indarrik orrelako kolpe bati irauteko. JAIraz Bizia 90. Ez da protxu aula, nere Iainko Iauna, Zuri aunitzek nigatik esker emaitea eta nigatik otoiztea. Or Aitork 247. Siñeste aula zutenak, orain aulago. Or QA 92. Zertarako dut, ortaz, gidaritzat, adimentu aul au? Txill Let 131. Biotzaren itz aula. Ib. 25. Gizonak, zuzen-gose ezpada, gogoa aul eta erkin billakatzen du borrokarako. Etxde JJ 210. Nolanai dala, auen bidemodua oso aula da, indar aundia kentzen dio esamañari, urardotzen du. Or ( in Gazt MusIx 26 ). [Itz] aulak eta alperrikakoak aintzakoago ta adirazleago diranen orde utzi bear dirala eskatzen baitzun. Gazt MusIx 164. Liburu bat bezala mintzo zen, hitzak behar ziren tokian ezarriz, elhe ahul eta larririk gabe. JEtchep 87. Alare, batasun ori beti aul eta erren ibili zan. Zait Plat 37. Sendakintza bera aula ote da? Ib. 134. Beren artu-emanetan, alderdi onak eta aulak elkarri ikusten bai dizkiote. NEtx LBB 169. Itzaldi aula ta kaxkarra. Ibiñ Virgil 103. Gure denboretan beretan bada [erresuma] ttipiago eta ahulago denik, ez bakarrik Afrikan bainan ere Europan. Ardoy SFran 36. Ene fedea zoin ahula den ikasia dut orduan. Xa Odol 328 (v. tbn. fede ahula en HU Zez 194). O, ama ona, sustenga zazu ene gogo ahula. Xa EzinB 67. Gure hizkuntza ahulak izan dezakeen indarraren egoitza nagusia hego aldean dugula. MIH 393. Liburu honen akatsak aipatu beharrik ez dago: hain daude axalean. Gaia ahula du. Ib. 359. Besteak beste gure oroimen ahul eta buru txarraren lagun etorri zaigu Auspoa . MEIG III 68. Hasiera ahul hark izan du segizio bortitzagorik. MEIG V 34.
(Aplicado a cosas). Endeble, sin consistencia.
Eta orai enganatzeko eskeintzen darozkidan ezdeuskeria edo ontasun ahulen bazka edo peitagatik, bethiko heriotzearen amuari lothuren othe naiz? Dv LEd 117. Onbor zarrek ematen dute sasia bezalako muskil ahul bat. Dv Lab 367. Apezen ganbaretako ateak aise idek zitzazketen, ahulak baitziren. HU Zez 171. Zergatik irri egin soñeko zarpildunari? Ille aulak azuri ederra estali zezaken. Or Mi 37. Txabol aul batean, iru anai ziran bizi / Erregearen agintza zutenak. Or Eus 50. Ale bakoitza berez aul dala, / edozein aizen jostaillu. Ib. 386. Azken-ari aul ua eten gabe geldi ez nendin. Or Aitork 205. Zu ari zintzaidan oraino, Iauna, nere barnean, [...], azken-ari aul ua eten gabe geldi ez nendin. Or Aitork 205. Goizeko lanho meheak urtzen ari ziren urriko iguzki ahularekin, emeki-emeki. JEtchep 25. Zer dagike gaxoak / ol aul bati eutsiz / osin beltz aserrearen aurrezka? Gazt MusIx 121. Zerbait pindar bazitaiken beraz ene baitan, bainan biziki ahula. Ufatuaren bortxaz zaizko artetan gar zirrista batzu atera. Xa Odol 34. Aul xamarra zan oea [...] eta leenaz-gaiñ mandazaiaren pisua eziñ jasorik, erori zan erori lurrera. Berron Kijote 180. Elorriak lore txuria du, ta aula [...]. Usai gozokoa, baiñan azkar desegin ere. Ostolaiz 121. Edozein haizetxok itzal dezakeen su ahul bat besterik. MIH 18. Kate-maila ahul xamar bat bederen aurkitzen diot arrazoibide horri. Ib. 214. Besteren esanera dauden zenbait erresuma ahuletan. Ib. 384.
v. tbn. Jaukol Biozk 55. Gand Elorri 130.
(V-ger-oroz-gip, L, BN, S; SP, Lar, Dv, H) Ref.: A; Lrq; Iz ArOñ ; Elexp Berg .
(Ref. a alimentos y bebidas). " Eltze ahula " SP. "Insulso" Lar. " Jan ahula, nourriture sans consistance" Dv. " Edari, ianhari ahula: boisson, nourriture de peu de force. Jan edanak neurri laburrean edo aulak artzea, au da dieta egitea. [...] Salda ahula, bouillon léger, sans goût. Syn. hitsa, geza, lelea, lergoa. Le radical semble être ahoa et le sens principal 'sans saveur', 'sans force au goût'. On peut rapprocher ahul du prov. 'avul'" H. "(V-ger-oroz-gip), insípido, soso" A. "Insipide, fade (aliment). En S, on dit le plus souvent gatxotx (gatz + hotz), sans sel, insipide" Lrq. " Bedar aula, la yerba floja, de poco alimento" Iz ArOñ . " Sagar onek aul xamarrak die (mamin harrokoak) " Elexp Berg.
Zopak nütin arthoz, / Salda ahül gatxox / godalia hur hotz. Etch 320. Emen ez ogirik, ez urik dago, egunoroko mana aulak gogoan jo gaitu. Lard 100. Gosari, bazkari aula, / baratzuri ta tipula. "Son poco sustanciosos" . Or Eus 372. An amar, amalau errez artzen dira, batetik katillu txikik diralako eta besterik kapea aula dalako. JAIraz Bizia 62. Gizonari arkakosoak, tximutxak eta gañerakoak batetik eta janari aulak bestetik irauten uzten ba zioten ez zan galesti. Ib. 87. Gero asi giñan mantekilla egiten, ta gero esnea aulagoa artu bear, mantekilla kendutakoa. BAyerbe 20.
(V, G, L, B, BN, S ap. A ; Dv).
" Lur ahulak, terres pauvres" Dv. "Terreno poco fértil" A.
Lur ahul batean erein giristino azi saindua. "Dans une terre débile" . Ardoy SFran 319.
Adios Galharraga, Galharraga ahüla! / Hitan lakhetzen dena dük haizia eta elhürra. Etch 364 (donde Galharraga es un nombre de lugar).
(Sonido, luz, etc.) débil, tenue.
Geruago ta abesti larrijago, aulago eukon. Altuna 37. Argi aul batek aitzuloko orma zerbelak gorrixtatzen zituen. Or Mi 72 (v. tbn. 82 argi-izpi aul bat, Txill Let 37 argi aula, Mde HaurB 15 bonbilak eskaintzen zion argi ahulean, JEtchep 78 argizagiaren distira ahula ). Zuzia hargin-lanaren gainetik eutsiz, izpi iñul (ahul) zenbait eman nuen. Mde Pr 114s. Abots eme aul bat. Etxde AlosT 53 (v. tbn. en contexto similar Or Mi 149 mintzo aulez, Mde Pr 84 boz ahul batez, Etxde JJ 262 abots aulez ). Irurok Yesukristoren argi berak argiturik. Yakiña, zerutarrak dirdai biziagoz, Garbitegikoak aulagoz. Or QA 118. Badaki hitzek dakarten argia sarritan dela urri eta ahula. MEIG VII 93.
(Planta) endeble.
[Lore] batzuek errexki uzten dute [usaina] , kasik gogotik; uzterrak dira eta ahulak; bertzeek, aldiz, tinki daukate. JE Bur 86. Sail batzuetan indar gutxiko landareak, aulak eta meatxak zeudela-ta azpiko iñausketa egiñaz indartu zituzten. Munita 62. Zurtzuri aul eta medarra. Etxde JJ 162. Landare azkarra desterra ditake eta lur arrotzean sar. [...] Landare ahula berritz, hobe da ez desterratzea. Larz Iru 146.
An aurkitzen da noski Gorriren laguna, / mutil bizkorra, baiña aula ere ez iztuna. "Valiente muchacho pero no menos buen hablista" . Or Eus 35.
Sorgin-afaria da Mezaren ondotik, / gau aretan sorgiñak ez dute batzarrik. / Bakoitzak apaltzen du aal dezakenetik: / ez da palta aulenean saiets ta azpizunik. Or Eus 144.
II . (Sust.).
1. Debilidad, flojera.
Sabelean ahul bat hautemaitearekin, [...] pala sorbaldarat goititurik banindoan azkenekotz etxerat. JE Bur 16. Izpirituaren orozbat xorrotx eta malguak badauko, emazteari, gorputzeko ahularen ordaina. Ib. 103. Etzekien ariek, arrano pola, aula zer zanik; etzuen nekearen berririk. TAg Uzt 158. Jaunaren zaldijak kanpuan irrintzi / eta axia aulez / eziñik jarraiki. Laux AB 42. Ahularekin ez dut uste lekoarik egin duen. Beraz mezatik lekora, goazen oro haren ondotik! Lf Murtuts 6. Ixildu dut zure burregoer elgar zagutzen dugula, / horra naizen dohakabe hunen bertutearen ahula! Xa Odol 266.
2. "Insipidez" Lar.
3. " Or eztago diru-aulik, ahí no hay falta de dinero (G-bet)" A EY III 289.
III . (Adv.).
Débilmente.
Noizean bein zeinutegiko mutillak, epea galduta, "daun" aul-aul jotzen zuten. A Ardi 62. Doatsu baiño doakabe biur detzaken gauzetan gogozago aribaitira, aiek aul gogoratuz. Or Aitork 273. Iñoiz bizkorrago, iñoiz aulago siñesten nuan, bai, baiña beti siñetsi dut ba zerala. Ib. 133. Ostera kaja osatu len baño aulago, malluak nekatu-urren. Anab Poli 67. Harrigarria da zein berandu eta ahul iritsi den erantzuna. MEIG VI 36. Puntu honetan, bere [Larramendiren] eragina edozeinengan da nabari, non sendoago non ahulago, baita mugaz harantza ere. MEIG V 105.
AHUL-AHULA.
Débilmente.
Jauna! Jauna! oihu egin zion, ahul-ahula, karrika txar hartarat buruz zoala. JEtchep 116.
AHULENIK
Olerki au itzul-errexa bada ere, au itzuli du aulenik, euskera ez baitago egiña Andere Mariren doaiak azaltzeko, ari deiak egiteko. "Es la más débilmente traducida" . Or ( in Gazt MusIx 50 ).
AHULIK.
(Estar, etc.) débil, flojo.
Billoix, zauriz dardar, aulik, / egarri ta barru-nekez. Gand Elorri 97.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper