Euskaltzaindiaren Hiztegia

16 emaitza orden bilaketarentzat - [1 - 16] bistaratzen.

ordena
1 iz. Arau baten araberako antolamendua; antolamendu horren ondoriozko egoera. Munduan ageri den ordena. Munduko ordenak Jainkoa du bere iturburua. Arimako giro bereziak agertzen dituen lan batean, gauzak ez daude halako logika edo ordena zorrotz batekin kateatuak. Ordena argia azaltzen du liburuan barrena. || Gizarte ordena.
2 iz. Hurrenkera. Hitz ordena euskaraz. Erdal hitzak euskal ordenan antolatuak. Ordenaz bata bestearen hurren gelditzen direlarik.
3 iz. Erl. Boto nagusiak egin ondoren, erlijioso bizitza daramaten pertsonen elkartea. Ik. anaidi 2. Karmeldarren ordena. Erlijioso ordenak. San Frantziskoren ordenako fraidea. Zistertarren ordenakoa. Ordenako jantzi santua. Ordenako komentu guztietan. Ordenako arauak betearazteko. Bere ordena-lagunei.
4 iz. Izaera erlijioso eta militarra duen erakundea, garai batean helburu nagusia musulmanen aurka borroka egitea zuena. Tenplarioen ordenako zaldun izendatu zuten.
5 iz. Erl. Elizaren zazpi sakramentuetako seigarrena, horretarako prestatuak diakono, apaiz edo apezpiku bihurtzen dituena. Ordenako sakramentua.
6 iz. Erl. Apaizgoaren mailetako bakoitza. Apaiz ordena edo apaizgoa. Ordena nagusiak eta txikiak. Esan dezatela zer bizimodutakoa den ordena eskatzen duena. Apezpikuak baizik ez du ematen ahal ordena. Apezpikugoa ere ordena bat da.
7 iz. Biol. Klase bat osatzen duten landare edo animalia taldeetako bakoitza. Ordena bat hainbat familiak osatzen dute. Pinuaren ordena. Ugaztun intsektujaleen ordena.
8 iz. Agindua, manua. Bertso bi paratzeko hartu dut ordena.
ordenagailu
iz. Tresna elektronikoa, informazioa metatu eta zenbakizko kalkuluak edo eragiketa logikoak lastertasun handiz egin ditzakeena. Ik. konputagailu. Kurtsorea keinuka ari zen ordenagailuaren pantailan. Ordenagailu sistema zaharkituak.

Aztergaia: ordenagailu

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau95
ordenak eman
ad.-lok. Agindu, egin behar dena adierazi. —Zer nahi duzue arratsaldean, eguraldi ona? —Bai, jauna, eta epela. —Ondo da; ordenak ematera noa.

Aztergaia: ordenak eman

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z9:OEH:AS 2019-06-13 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

OEH: ORDENA(K) EMAN. Dar la(s) orden(es). Ordena ematen duzu glorioso tronuan. EZ Man II 94. Errege batek ematen ditu ordena edo legeak; bere mendekoak ez dute obeditu nai. Mg CC 241. Eman zaukutenian Lapurdin ordena. FrantzesB II 9. [Ibiliko zan] ain laster lege barrijak egiten, ta ain laster ordenak emoten. fB Ic II 297. Gobernadore batek eman du / erremateko ordena. Xe 338. [Konfesoriak] absolbituta bere ordenak / emango ditu egoki. Ud 147. Aditu behar ditek ongi, zer ordena ematen dugun axundatak eta nik. Elzb PAd 78s. Uztaren ogei ta zortzian emen jartzera nuan ordena au eman zuen: [...]. Goñi 80 (v. tbn. 88). --Zer nai dezute artsaldian, egualdi ona?--Bai, jauna, eta epela. --Ondo da; ordenak ematera nua. Iraola 119.Dar orden (de), ordenar (que). Oraino bortz ehun mila / pikatu behar zirela / eman ziren ordenak. Monho 64. [Lehoiñak] ordena eman zuen / [...] deith-ziozaten / gaztelura ximinoa. Gy 291. Bire luzean oñez joateko / eman zioten ordena. Tx B I 43. Ta prefetak ordena ematen zuen baserrietan irina biltzeko. Mattin 35. Ordena guri emon euskuen / andik ebakuatzeko. FEtxeb 44.Aita Santubak errejistatu / du bere konzientziya, / ordenak eman diyon moduban, / bota digu sententziya. Ud 136.

adib: ordena 6 iz. Erl. Apaizgoaren mailetako bakoitza. Apaiz ordena edo apaizgoa. Ordena nagusiak eta txikiak. Esan dezatela zer bizimodutakoa den ordena eskatzen duena. Apezpikuak baizik ez du ematen ahal ordena. Apezpikugoa ere ordena bat da.

ordena eman 21: DiarioVasco (“Hermanotako orduko direktorea zan Inaziok, ordena eman zuen La Salleko ikasle guzientzat”), Elkar 4 (“Alde hartarantz arraunean joateko agindu ziela gizonei eta, urkiletako bati kablea lotu ondoren, nire kutxa (horrela deitzen baitzuen) ontzirantz garraiatzeko ordena eman ziela”), Deia 5 (“Horregatik eta horretarako bildu eta hertsi ziren Derioko Seminarioan, horregatik bidali zieten bere aldarriak azalduz Franco tiranoari gutun luze bat eta honek denak Zamorako kartzelara sartzeko ordena eman ere bai”), Berria 4 (“Azkenean, prefetak lekuak husteko ordena eman zion Fondasoli”), EiTB 4 (“Baina konsegitzen badu, hiltzera tiratzeko ordena eman dut…”), Laneki (“Erantzun-abiadura: Ordena ematen den unearen eta gailuaren erantzunaren artean dagoen abiadura”), UEU 2 (“azken batean, pertsonak gizartearen arauak behar baititu bere kontzientziari ordena emateko”); ordenak eman 1, Argia (“Espainiako Estatuan sozialdemokratek –beti eskuinaren lan zikina egitea egokitzen baitzaie– hartu dituzten erabakiak ikusi eta gero, ongizate estatuaren ezabapena sinatu dutenean, gogoratu dugu, hemen Europan ere, fatxada demokratiko homologatuen azpian, ordenak ematen –diktatzen– dituena, garbiki, burgesia dela”).

Beste (edozein) iturritako erabilerak

ordena eman 8: Berria (“Borroka handia nozitu zuen bere nerbio-sistematik zetozen intuizio konpultsiboak eta bere buruari ordena emateko ezintasunak sortzen zion inpotentziagatik”), Itxaro Borda 3 (“Gerard eta Martin, Provence aldeko bi adiskideak ehoak izan ziren; kapitainak bat-batean ez higitzeko eta tiroei ez ihardesteko ordena eman zuen.”), Joseba Zulaika (“Hark gelditzeko ordena eman, eta ikusi zutenean guardia konturatua zela beren dokumentazioan ageri zena eta automobilaren matrikula ez zirela berak, Etxebarrietak tirokatu eta hil egin zuen José Pardines”), Txema Ramirez de la Piscina (“Ordena eman erraza; egitea gaitza, ordea.”), Ibon Uribarri (“Hori, ordea, adimenak agerpenei eta beren izateari denbora-ordena emateari esker gertatzen da, agerpen horietako bakoitzari, ondorioa den heinean, aurreko agerpenei begira a priori determinatutako denbora-kokapen bat atxikitzen dion heinean, eta horrela ez balitz, agerpenak ez lirateke ados jarriko denbora berarekin, zeinak agerpenen zati bakoitzari a priori determinatzen dion bere kokapena”), Fernando Morillo (“Ordena eman zioten”); ordenak eman 1, Juan Garzia (“Gogoan ditut gizon konkortu batzuk beren fardelak azken patioan deskargatzen; Twirl-ek, larderiatsu, ordenak ematen zizkien.”).

Lantaldearen irizpideak
Eratorri-konposatu berria da, egokia eta beharrezkoa

Kolokazioa da eta, beraz, azpisarrera gisa jasotzekoa ordenak eman forman.

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

Azpisarrera gisa jasotzekoa ordena sarreran.

ordenak hartu
ad.-lok. Erl. Ordenatu, ordenako sakramentua hartu.

Aztergaia: ordenak hartu

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 2001-06-05 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Informazio osagarria
Esapideei dagokien sistematika

hartu: -ak.

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

ordena sarrerari (cf. 3. adiera) dagokion azpisarrera.

Jakite-arloak

Erl.

Forma baten adiera(k)

ordenatu, ordenako sakramentua hartu.

ordenaketa
iz. Ordena, antolamendua. Ik. ordenamendu.

Aztergaia: ordenaketa

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:EEBS:30 2001-06-05 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH-EuskHizt: - / HiztEn: + / LurE: - / ElhHizt: + / EskolaHE: -

Adierazle egokia da, eta horren premia dago

forma berria da, eta beharrezkoa, dirudienez.

Informazio osagarria
Atzizkien (eta aurrizkien) erregulartasuna

-keta.

ordenamendu
1 iz. Ordena, antolamendua. Bazirudien ezen izadia bera ere ados zegoela ordenamendu harekin, nor bere mailarako eta bere gradurako predestinaturik balego bezala.
2 iz. Agindua, manua.

Aztergaia: ordenamendu

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau95
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:HBB 1996-03-27 Lantaldeak besterik gabe onartua
ordenamendu juridiko
iz. Gizartearen antolamendua arautzen eta bermatzen duten arauen eta xedapenen multzoa. Datu pertsonalak babestuta izateko eskubidea, ordenamendu juridikoak ezarritako moduan. Erabakitzeko eskubidea jasota dago egungo ordenamendu juridikoan.
ordenan
1 adb. Egoki antolaturik. Liburutegia ordenan atxiki.
2 adb. Hurrenkeraren arabera antolaturik. Alfabeto ordenan jarri. Erdal hitzak euskal ordenan antolatuak.

Aztergaia: ordenan

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z9:OEH:AS 2019-05-14 Azpisarrera gisa onartzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

OEH: ORDENAN. En orden. "Billera au ordenian egin bear degu (V-gip)" Gte Erd 42. v. ORDENAZ. Garbi izazuz ene erropa dustiak ta iminzuz ordean. Mic 14r. Theresak zuen orain gizonaren soinekoen ardura, hark zizkion lo-gela eta biblioteka ordenan atxikitzen. Mde HaurB 67. Berriro lanean, gauzak ondo txukundu edo ordenean jarri arte. Albeniz 58. Adibideak nola eta nondik hartu behar diren, abezen nola jarriko ditugun ordenan eta horrelako beste mila. MEIG VII 76. (Con determinantes). "Billera au bere ordenan egin bear degu (G-azp)" Gte Erd 42. --Zeinbat petiziño daukaz Paternosterrak? --Zazpi, guztiak ifinirik ordena andian. Cap (ed. 1893), 35s. [Ipiñi bear ditu bere pensamentuak] klaro, labur, ordena eta modu onean. ErleG 3.

adib.: ordena 1 iz. Arau baten araberako antolamendua; antolamendu horren ondoriozko egoera. Munduan ageri den ordena. Munduko ordenak Jainkoa du bere iturburua. Arimako giro bereziak agertzen dituen lan batean, gauzak ez daude halako logika edo ordena zorrotz batekin kateatuak. Ordena argia azaltzen du liburuan barrena. Liburutegia ordenan atxiki. || Gizarte ordena. 2 iz. Hurrenkera. Hitz ordena euskaraz. Alfabeto ordenan jarri. Erdal hitzak euskal ordenan antolatuak. Ordenaz bata bestearen hurren gelditzen direlarik. // hierarkizatu 1 du ad. Hierarkia jakin baten arabera antolatu. Guztia aldi berean idaztea ezinezkoa denez, ideiak banatu, hierarkizatu eta ordenan jarri behar dira. // ondozkatu da/du ad. Bataren ondotik bestea jarri edo etorri. Badirudi Axularren paperak emanak izan zirela inprimatzaileari, ondozkatu gabe, ordenan ezarri gabe. Uharrak ondozkatuz beti jarraikitzen, halarik ere inarra ez da iraungitzen.

ordenan 144: Aizu, Elkar, Deia, Elhuyar, Consumer, Berria, EiTB, Karmel, Argia, DiarioVasco.

Beste (edozein) iturritako erabilerak

ordenan : Berria (“Txandaka, ondo kalkulatutako ordenan egingo da guztia”), Herria (“Iparraldearen kasuan, 1600 presuna galdekatuak izan dira bederazka, oren bat pasa iraun duten solasen biltzeko eta ordenan emaiteko lan erraldoia burutu du EKEk, eta hona non emaitzak agertzen dituzten zabalera”), Xabier Arregi (“espirituaren edo gauzen ordenan garatu ahal izan den seinaleztapen soila”), Imanol Unzuzrrunzaga “Oro izan baita dagokion ordenan sortua”), Xabier Amuriza (“Izan ere, gauzen lehenkiak ez ziren berariaz eta adimen argiz paratu bakoitza bere ordenan ez elkarrekin bakoitza nola mugitu erabaki, baina, betiraun guztitik hartutako kolpeen eraginez, hainbeste izan eta hainbeste aldakuntza jasanik, era guztietako mugidak eta elkartzeak esperimentatuz, azkenik gauzadi hau sortzeko eta irauteko moduko egituretara iritsi dira, eta, behin gauzadia mugida egokietara jaurtia izan denean”), Iñaki Mendiguren (“Haien tour de force-a otomandar esklabo-etxea zen: hau da, giza atari-txakurrak hartu eta trebatzea padishah-ren giza ganadua ordenan edukitzeko”), Piarres Xarriton (“Jainkoak ekoiztu dituen gauzak, egin dituen moduan eta ordenan baizik ez zituen ekoizten ahal”), Ibon Uribarri (“aitzitik, agerpenek beroiek determinatu behar dute beren denbora-kokapena elkarren artean eta bera denboraren ordenan beharrezkoa bihurtu behar dute”), Jon Muñoz (“Grosrouvrek ohartarazi dit, gutunean, ez zuela izan liburuak kutxaz kutxa ordenan jartzeko astirik”)…

Lantaldearen irizpideak
Eratorri-konposatu berria da, egokia eta beharrezkoa

Inesiboan lexikalizatutako adberbioa da, eta egokia izan liteke azpisarrera gisa jasotzea.

Informazio lexikografikoa
Zerrendako formari azpisarrera dagokio

Azpisarrera gisa jasotzekoa ordena sarreran.

ordenantza
iz. Agindua, manua. Ik. lege. Jainkoaren ordenantzak konplitzeko. Bearnoko sinodoaren ordenantzaz.

Aztergaia: ordenantza

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau95
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:HBB 1996-03-27 Lantaldeak besterik gabe onartua

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
Sektore jakin bateko informazioa

cf. BErrotul.

ordenatu ardatz, ordenatu-ardatz
iz. Plano bateko koordenatu sistema batean, ordenatuak marrazteko oinarri hartzen den ardatza.
ordenatu1, ordena/ordenatu, ordenatzen
1 du ad. Hurrenkera jakin batean jarri, ordenan jarri. Zuk mahai gainera jaurtitzen dituzu fitxak, eta berez inork ordenatu gabe, egokiro lerrokatuak ateratzen zaizkizu.
2 da/du ad. Erl. Ordenako sakramentua hartu edo eman. Ik. apaiztu; abadetu 2; ordenak hartu. Apaiz ordenatu berriak.
ordenatu2
iz. Mat. Planoko puntu batek koordenatu horizontaletik duen distantzia. Abzisa eta ordenatua.
ordenatzaile
iz./adj. Ordenatzen edo antolatzen duena. Adimen ordenatzaile batengandik datorrelako. Zeru-lurretan ageri den ordena miragarriak ordenatzaile baten aztarnak adierazten dizkigu.

Aztergaia: ordenatzaile

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau95
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:HBB 1996-03-27 Lantaldeak besterik gabe onartua
ordenazale
adj. Ordenaren zalea dena; bereziki, ohiko gizarte ordenaren aldekoa dena. Bestela esan, ordenazaleek sortu dute, eta ia esku-hutsik sortu gainera, desordena Txilen.

Aztergaia: ordenazale

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau95
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:HBB 1996-03-27 Lantaldeak besterik gabe onartua

Formari buruzko datuak

Informazio osagarria
Atzizkien (eta aurrizkien) erregulartasuna

-zale.

ordenazio
iz. Erl. Ordenako sakramentua hartzea edo ematea. Hona ordenazioen kopurua hamarkadaz hamarkada: 1860ko hamarkadan, 79 apaiz berri Euskal Herrian; 1870koan, 84.

Aztergaia: ordenazio

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:EEBS:23 2001-06-05 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH-EuskHizt: - / HiztEn: + / LurE: - / ElhHizt: + / EskolaHE: -

Informazio lexikografikoa
Kategoria

iz.

Jakite-arloak

Erl.

Forma baten adiera(k)

ordenako sakramentua hartzea edo ematea.

ordenu
iz. Ipar. Hilburukoa, testamentua.

Aztergaia: ordenu

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau95
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z2:HBB 1996-03-27 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Euskaltzaindiaren Arauak

Ipar. 'hilburukoa, testamentua'.

Informazio lexikografikoa
Forma baten adiera(k)

hilburukoa, testamentua.

Formari buruzko oharrak

Euskaltzainen oharrak

 - [E210]: 1- Definizioa laburtu: 'testamentua'. || 1- "Hilburukoa" aipatzea nahasgarria da, testamentu mota bat delako, hain zuzen ere, erdaraz izen honekin ezagutzen dena.

 - Erabakia: (H2.2 / 2010-07-19): Bere horretan utziko da oraingoz lehen itzulian erabakia.

 

Azkue Biblioteka eta Artxiboa

ORDUTEGIA
9:00 - 14:00

Azkue Biblioteka eta Artxiboa Euskaltzaindiaren zerbitzura dago. Horrez gainera, zabalik dago ikertzaile ororentzat, eta bere ahalbideen neurrian euskal kultura gaien ikerkuntza eta hedapena sustatzen eta laguntzen saiatzen da.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus