Euskaltzaindiaren Hiztegia

1 emaitza segur bilaketarentzat - [1 - 1] bistaratzen.

segur
1 adb. Ipar. Dudarik edo zalantzarik gabe. (-r- bakunarekin). Ik. segurki; seguru; ziur 2. Bai, segur. Jainko onaren grazia segur jautsiko da zuregana. Fraide ona segur, baina ez aski Jainkoari emana. Segur ez zutela zeren euriaren beldurrik izan. Eta, segur, sendatzen dituela guztiak? Zuri guztiak segur ez dituk irinak.
2 adj. Ipar. Dudarik edo zalantzarik gabea; arriskurik gabea. Ik. ziur 1. Esperantza segur batekin. Hau duzu laguntza guztiak erdiesteko bide segura. Biharko eguna ez da segura. Porturik segurena.

Aztergaia: segur

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau101
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z1:BatHizt 1996-07-03 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:EEBS:03

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

izenondo-erabilera arruntekoak alde batera utziz, hain segur(u), segur(u) ere, segur(u) aski/asko eta segur(r)ik/segur(r)enik, segurki moduko eraikuntzak aztertu dira OEHko corpusean; a) -r- bakunekoak 158 dira: segurik 131: G 4 (Or Aitork, Zait Plat, Azurm HitzB); IE 117 (Lç, EZ, Ax, SP, Ch, Mih, Monho, Bordel, Gy 9, Barb, Zerb IxtS, Lf Murtuts, Dv, Zby, Elsb Fram, Arb Igand, HU, Zerb Azk, JEtchep, Izeta DirG, Larz, Ardoy SFran, Xa Odol, XA EzinB, StPierre, Mattin); Zu 4 (Tt, Casve SGrazi); eta segürik Zu 6 (Bp II, Mst, Casve SGrazi); ain seguru 3, G (Izt C, Arr GB, Berron Kijote); seguraz ere IE 2 (Lf Murtuts); segurez ere IE 1 (Gy); segurik aski IE 1 (HU Zez); seguru aski EB 6 (MEIG); seguru asko 7: B 2 (Erkiag BatB); G 4 (Mok, JanEdII, Uzt Sas, Vill Elorri); EB 1 (MEIG); seguru be(re) B 5 (Kk Ab I, Erkiag Arran, Akes Ipiña, Erkiag BatB); seguru ere G 2 (Cb Eg II, Anab Aprika); b) -rr- anitzekoak 10 dira: segurrenik IE 4 (Ardoy SFran), eta segürrenik Zu 1 (CatS); segurrik IE 4 (Bordel, Mde Pr, JEtchep, Larz Iru); eta segürrik Zu 1 (Egiat); c) -r/rr- erabakigaitzekoak 397: segurki 324: G 16 (It Fab, Ir YKBiz, Etxde JJ, Zait Plat); IE 260 (E, Lç, EZ, Harb, Volt, Ax, SP Imit, INav, Gç, Mong, He Gudu, Mih, Monho, Dh, JesBih, MarIl, Gy, Hb Esk, Dv, Bordel, ChantP, Elzb PAd, Elsb Fram, Jnn SBi, Arb Igand, HU, CatJauf, JE Ber, Barb, Ox, Etcham, Zub, Zerb IxtS, Lf Murtuts, Mde Pr, Zerb Azk, Izeta DirG, Larz Iru, Ardoy SFran, Xa Odol, Mattin); Zu 14 (Tt, AstLas, Arch Fab); EB 4 (MEIG, Mde HaurB); horietan segürki 24, ZuEm (ChantP; Mst, CatLan, Xarlem, Etch, CatS, Casve SGrazi); seurki 6 (It Fab, JanEd II; Balad; Zub); hain segur 7: IE 6 (Bordel, Lf Murtuts, Zerb Azk, Xa Odol); EB 1 (MEIG); hain segurki IE 2 (E, Hb Egia); aski segur EB 1 (MEIG); segur aski 47: IE 1 (Larz Iru); EB 46 (MEIG); segur asko 6: IE 2 (Etcham, Iratz); EB 4 (MEIG); segur ere 6: IE 4 (ES, Gy, Dv Lab); EB 1 (MEIG); eta segür ere Zu 1 (Bp I); segurkiere IE 4 (Dh, JesBih, Dv Lab).

EEBSko datuak [laburduren azalpena]

EEBSko datuak llabur (autoreak eta, ikus ondoko azalpen luzeagoan): a) izond.aren formaz: segur(r) form(et)akoak 350 dira (B-G 5, IE-Zu 212, EB 133; horietan -r bakuneko 118, -r anitzeko 14, -r/-rr erabakigaitzeko 218): segur 18 (IE-Zu 15, EB 3); seguraz ere 5 (IE-EB); seguraski 55 (IE 2, EB 52, eta seuraski 1); segurasko 6 (B 1, G 1, EB 4); segurik 34 (IE 30, EB 3, eta seurik 1); segurr -10 (IE-Zu 8, EB 2); segurrik 4 (IE); segur(r) 129 (B 1, G 1, IE-Zu 86, EB 35, EgAs 5, eta seur 1); hain segur 16 (IE-EB), hain segur ere 1; segur aski 10 (IE 1, EB 9), segur asko 6 (EB); segurki 55 (G 1, IE-Zu 41, EB 12, eta seurki 1); seguro 10 (5 izond.: G 1, IE 1, EB 3; 5 iz., EB); seguru formakoak 298 (B-G 72, IE 6, EB-EgAs 220): seguru izond. 194 (B 22, G 31, IE 5, EB-EgAs 136; seguru iz. 7 (B 2, G 1, EB 4); inseguru 3 (EB); hain se(g)uru 2 (EB); seguru aski 12 (EB-EgAs); seguruaski7 (G); seguru asko 49 (B 2, G 7, IE 1, EB-EgAs 39); seguruasko 1 (EB); seguruen 6 (EB); seguruenik 15 (EB); segurutik 2 (EB); b) eratorriak: segurtasun 96 (B 1, EB-EgAs 95); segurtatu 75 (IE-Zu 18, EB-EgAs 57); segurtamen 11 (IE-Zu 6, EB 5); segurtamendu 1 (Zu); segurtapen 2 (EB); seguratu 6 (G 1, IE 3, EB 2); seguragailu 1 (EB); c) mailegu-eratorriak: asegur-/asur- hasiriko 64: asegurantza 2 (EB); aseguratu 9 (G 1, EB 8); aseguratzaile 1 (EB); aseguro 20 (B 4, EB 15, eta asegurodun); aseguru 29 (B 4, EB 25); asuratu 1 (IE); asurantza 2 (IE); segurantza 66 (G 1, IE 2, EB 63); desegurantza 1 (EB); segurantzia 7 (EB); segurantzi 7 (G 4, EB 3); segurantzi(a) 14 (G 2, IE 1, EB 11); seguri- (eta sekuri-) hasiriko 31: inseguridade 1, inseguritate 1, intseguritate 2; seguridade 2, seguritate 23; sekuritate 2.

Hainbat erabileraren informazioa [laburduren azalpena]

segur : DFrec 114 (eta segür 2), AB38 2, AB50 6, HiztEn-LurE; segura: AB38 1; segur asko: AB38 3, AB50 4; seguraski: DFrec 23, HiztEn; segurik: HiztEn-LurE; segurki: DFrec 11, AB38 2, HiztEn-LurE; segurtasun : DFrec 11, AB38 17 (eta segurtasun-x 13), AB50 28, HiztEn, LurE, Euskalterm 140; segurtu : AB38 1; seguro : AB50 6; seguro [iz.]: DFrec 1; seguru : DFrec 105, AB38 13, AB50 4, HiztEn ("ik. aseguru"), LurE, Euskalterm 10; seguru [iz.]: DFrec 17; eta segurusaltzaile: DFrec 1; seguru aski: AB50 3; seguru asko: AB50 4, HiztEn (AS s.u. seguru); seguruaski: AB50 1; segurutik: HiztEn; segurutu : AB38 3, LurE; segurutze: LurE; seguratu : DFrec 7, HiztEn; segurtatu : DFrec 16, AB38 11, AB50 17; HiztEn-LurE, Euskalterm 4; segurtagailu: HiztEn; segurtamen: AB38 5, LurE; segurtapen: DFrec 4; segurtapen neurri: AB38 1; segurtatze: LurE; segurtebide: DFrec 1; aseguru : AB50 8 (eta aseguru sozial 4), Euskalterm 99; asegurantza: AB50 5; aseguratu: AB50 3, Euskalterm 4; aseguratzaile: Euskalterm 3; aseguratze(ko): Euskalterm 1; segurantza : DFrec 24, AB38 3 (eta segurantza sozial 2), AB50 78, HiztEn (eta gizarte-segurantza), LurE, Euskalterm 58; segurantzi(a) : DFrec 3, AB38 1, AB50 2 (eta segurantzi sozial: AB50 2), LurE; segurantzi: HiztEn ("ik. segurantza"); seguritate : DFrec 44, AB38 8 (eta seguritate-x 11), AB50 26; seguridade: DFrec 13, AB50 1.

Bestelakoak
Euskaltzaindiaren Arauak

Ipar. / AS:hain segur, segur aski, segur izan. da ad.

Aurreko pasaldikoari egindako oharrak

BAgiria (1999-09): "segur/seguruauzia [...] datuak eskuetan, badirudi egoera oraindik ere ez dagoela behar bezain umotua. Segur-ek ez du biderik egin Hegoaldean. Euskaltzaindiak ez du bere burua auzi hori erabakitzeko gai ikusten eta, horrenbestez, biak atxikitzea onartu da. Koherentziaren izenean, hala ere, segur asko eta seguru aski zerrendatik kentzea onartu da. / Eztabaida honen haritik beste bat sortu da: izenondo gisa nola behar du, segura ala segurra? Gaur bigarrena izango litzateke nagusi. Baina eztabaidaren ondoren segura forma onartu da. Hori adierazteko, 'gauza segura' adibidea eskainiko da".

Lantaldearen irizpideak
Euskaltzaindiaren esku utzi da forma erabakitzea

batzordeak ez du ikusten modurik segur/seguru formen artean bakarra hobesteko (edo, bestela esanik, horietan bat baztertzeko; cf. eratorriak ere), eta Euskaltzaindiaren esku uzten du areagoko batasunik proposatzea.

Forma arautuaren azalpenaz oharra

erabakia dagoen adibidea jasoz: gauza segura.

Informazio osagarria
Sarrera bati dago(z)kion azpisarrera(k)

segur aski, segur asko, segur izan, hain segur, segurik.

Informazio lexikografikoa
Erabileremu dialektala

Ipar. batez ere.

Formari buruzko oharrak

Iritzi-emaileak

 - [E113]: "esan azkeneko -r hori -r edo -rr den (segura/segurra)" (1993-02)

Euskaltzainen oharrak

 - [E109]:  segur eta seguru, biak jaso dira, zein euskara baturako?

 - Erabakia: BAgiria (1999-07-23): hurrengo bileran erabakitzeko utzi da. // BAgiria (1999-09-24): "segur/seguru auzia [...] datuak eskuetan, badirudi egoera oraindik ere ez dagoela behar bezain umotua. Segur-ek ez du biderik egin Hegoaldean. Euskaltzaindiak ez du bere burua auzi hori erabakitzeko gai ikusten eta, horrenbestez, biak atxikitzea onartu da. Koherentziaren izenean, hala ere, segur asko eta seguru aski zerrendatik kentzea onartu da. / Eztabaida honen haritik beste bat sortu da: izenondo gisa nola behar du, segura ala segurra? Gaur bigarrena izango litzateke nagusi. Baina eztabaidaren ondoren segura forma onartu da. Hori adierazteko, 'gauza segura' adibidea eskainiko da".

 

Azkue Biblioteka eta Artxiboa

ORDUTEGIA
9:00 - 14:00

Azkue Biblioteka eta Artxiboa Euskaltzaindiaren zerbitzura dago. Horrez gainera, zabalik dago ikertzaile ororentzat, eta bere ahalbideen neurrian euskal kultura gaien ikerkuntza eta hedapena sustatzen eta laguntzen saiatzen da.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus