Pertsona-izenak

- Laguntza

*: Hizki bat edo gehiago ordezkatzeko
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Hizki bakarra ordezkatzeko
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Antso - Pertsona-izenak - EODA

Antso

Sancius (gaztelania), Sancho (gaztelania), Sanctius (gaztelania), Sanche (frantsesa), Sancius (frantsesa), Sancho (frantsesa), Sanctius (frantsesa), Sancho (ingelesa), Sanctius (ingelesa), Sancius (ingelesa)
Sexua:
gizonezkoa 
Hipokoristikoa:
Ez 
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 

Latineko Sanctius-etik (sanctus 'donea' hitzetik) atera zen euskal izen hau, San(t)zo eta San(t)so bitarteko zirela. Nafarroako erregeen izena izan zen, eta hau dela medio aski entzute handia erdietsi zuen. Oihenartek XVII. mendean bildutako atsotitzetako batean ageri da: 'Anxo limosnari, urde ebatsiaren oinak dematza beharrari'. Jaieguna ekainaren 5ean da. Aldaerak: Antxo, Santso, Santxo, Santzo...

 • azari et sanso semeroiz - (1111, 1120 [1968, 1995]) DRPLV , V, 87. or.
  (...)
  Azari et Sanso Semeroiz, (c. 1111, DocArtajona n.53)
  (...)

  Zer: Antroponimoa
  Non: Artaxoa
  Jatorria: DRPLV

 • anso oilacarizquetaco - (1200-1300 [1957, 1960]) IRIG.OMN , 133. or. [G. Larr., Priorado, 110. dok.]
  (...)
  Anso Oilacarizquetaco (vasc. Anso=Sancho; gent. del actual Ollacarizqueta)
  (...)

  Zer: Antroponimoa
  Non: Nafarroa
  Jatorria: IRIG.OMN

 • ansso gascueco - (1200-1300 [1957, 1960]) IRIG.OMN , 133. or. [G. Larr., Priorado, 110. dok.]
  (...)
  Ansso Gascueco (de Gascue)
  (...)

  Zer: Antroponimoa
  Non: Nafarroa
  Jatorria: IRIG.OMN

 • jaun anso ortiz - (1200-1300 [1957, 1960]) IRIG.OMN , 134. or. [G. Larr., Priorado, 120. dok.]
  (...)
  Jaun Anso Ortiz (el señor Sancho...)
  (...)

  Zer: Petxaduna
  Non: Larraga
  Jatorria: IRIG.OMN

 • jaun anso - (1200-1300 [1957, 1960]) IRIG.OMN , 134. or. [G. Larr., Priorado, 120. dok.]
  (...)
  Jaun Anso (señor Sancho)
  (...)

  Zer: Petxaduna
  Non: Larraga
  Jatorria: IRIG.OMN

 • ansso olacarizquetaco - (1200-1300 [1957, 1969]) GLAR.GPNASJ , 110 [M.NLCDI, FLV 1, § 6, 40. or.]
  (...)
  Con el nombre en plural [...] Sancho Ayretaco (377, hacia 1257): cf., con un nombre de población en -eta como Oilacariçqueta (110, siglo XIII), Ansso Olacarizquetaco (ib.)
  (...)

  Zer: Antroponimoa
  Non: Ollakarizketa
  Jatorria: M.NLCDI

 • jaun anso ortiz - (1200-1300 [1957, 1969]) GLAR.GPNASJ , 120 [M.NLCDI, FLV 1, § 14, 49. or.]
  (...)
  Como praenomina vascos son corrientes and(e)re 'domna' y jaun 'domnus' 'senior' [...] Con jaun, entre muchísimos otros [...] Jaun Anso Ortiz [...] (120, s. XIII, Larraga)
  (...)

  Zer: Antroponimoa
  Non: Larraga
  Jatorria: M.NLCDI

 • JAUN ANSO - (1221 [1994]) IRI.PIENE , 274 or.
  (...)
  4.61. JAUN ANSO: Jaun Anso Ortiz, (s. XIII, El gran Pr. Nav., dok. 120), andronymoa; Jaun Anso Miqueleiz, (1221, El gran Pr. Nav., dok. 179). Ikus SANSO hirugarren zerrendan. [...] Beste zenbait izen XIV mendea baino lehen Nafarroan agertzen direnak (laugarren zerrenda)
  (...)

  Zer: pertsona izena
  Non:
  Jatorria: IRI.PIENE

 • jaun anso miqueleiz - (1226 [1957, 1969]) GLAR.GPNASJ , 192 [M.NLCDI, FLV 1, § 14, 49. or.]
  (...)
  Como praenomina vascos son corrientes and(e)re 'domna' y jaun 'domnus' 'senior' [...] Con jaun, entre muchísimos otros [...] Jaun Miquele Gomeqa, Jaun Domicu filius Jaun Anso Miqueleiz (192, 1226, Uterga)
  (...)

  Zer: Antroponimoa
  Non: Uterga
  Jatorria: M.NLCDI

 • jaun anso - (1226/01/17 [1957, 1960]) IRIG.OMN , 134. or. [G. Larr., Priorado, 192. dok.]
  (...)
  Uterga, N. 192 [...] Jaun Anso [...] (señor Sancho...)
  (...)

  Zer: Antroponimoa
  Non: Uterga
  Jatorria: IRIG.OMN

 • anchoco - (1352 [1966, 2011]) NAN.C , 11.138.VIII [IKER.27, 336. or. (Prénoms (Basse-Navarre))]
  (...)
  anchoco Muletier, va de Pampelune à Saint-Palais, 1352 (Archiv-Nav.11.138.VIII)
  (...)

  Zer: Mandazaina
  Non: Iruñea-Donapaleu
  Jatorria: IKER.27

 • ancho berari - (1366) CAR.PNAXIV , 488 A (D.b dok. [AGN, sign. gb.], 49r B)

  Zer: Zergaduna
  Non: Orreaga
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • anso mutio - (1366 [1955]) IRIG.AMN , 500. or.
  (...)
  Anso mutio (Basaburúa) [AGN, rolde 1366]. Vasc. mutico (¿lapsus?) = chico. Confróntense citados gizon, zarra... = hombre, viejo...
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Basaburua (Na)
  Jatorria: IRIG.AMN

 • ansso apallo - (1366 [1955]) IRIG.AMN , 500-501. or.
  (...)
  Ansso apallo (Sant estevan) [AGN, rolde 1366], parece originario del top. de casa Apalloa (en Baztán). Vasc. apal = humilde. Confróntese Ansso con Andre Anssa, casera del Obispo. (Rolde Esteilla)
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Doneztebe
  Jatorria: IRIG.AMN

 • ansso ederr - (1366 [1955]) IRIG.AMN , 500. or.
  (...)
  Ansso ederr (Arce) [AGN, rolde 1366]. Apodo de cualidad física, vasc. eder = hermoso. Citados anteriormente similares. Ansso = Sancho
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Artzi
  Jatorria: IRIG.AMN

 • SANSO, ANSO - (1366 [1994]) IRI.PIENE , 254. or.
  (...)
  3.320. SANSO, ANSO-: Garcia Ansorena (342. oharra) (1366, PN-XIV, F.Sang., 474 orr.), Aria-n. // XII eta XIII mendeetarako SANSO / SAINSO, ANSO-, eta SANSA femeninoa: Sanso Urraquarena / Sanso Ona, (s. XIII, El gran Pr. Nav., dok. 104); Sainso Arceiz, (1195, El gran Pr. Nav., dok. 80); Sainso Fortuniz, (1092, Leyre, f. 73), agian despalatalizazio baten eraginez; Sansa Erascoiz / Sansa Ymarcoain / Sansa Gutia, (s. XIII, El gran Pr. Nav., dok. 105); Guarcea Ansorena, (1247, El gran Pr. Nav., dok. 315). Ikus ANDRE SANSA eta JAUN ANSO laugarren zerrendan, eta ANDRE ANSA hemen. // Agian hemen sar liteke SANSON ere, nahiz-eta izen biblikoaren itxura osoa duen, gurutzatu izaitea posible baita: Pero Sanson, (1350, PN-XIV, L.Mon.Est., 360 orr.), Suruslada-n. // Badira baita-ere SANCONET, SANCET, SANCOL (343. oharra), SANZ: Sanęonet, (1366, PN-XIV, F.Pamp.-Mont., 533 orr.), (Guaręayn con sus parroquias); Sancet, (1366, PN-XIV, F.Sang., 469 orr.), Erro-n; Sanęol, (1366, PN-XIV, F.Pamp.-Mont., 527 orr.), Ascarat-en; Pero Sanchiz, fijo de don Sanz, (1350, PN-XIV, L.Mon.Est., 344 orr.), Villa Escuerna-n. Sanz Carnięero, (1366, PN-XIV, F.Est., 611 orr.), Esteilla-n. // Hemen sartu behar litzateke SANO ere, gogoan hartzen balitz SANOYZ patronymikoa: Pedro de Maria Sanoyz, (1350, PN-XIV, L. Mon.Est., 374 OIT.), Cirauqui-n. Ikus GALISANIZ eta GALISANZ. // XI eta XII mendeetarako ikus SANZO ere, azken vokal ta guzti, eta baita dobletea den SANCI edo SANCE: Sanzo Vita, Sanzo Torreundocoa (344. oharra) (c. 1158, Doc. Artajoneses, dok. 123); Sanci iudices firmauit, (1006 edo 1010, Obarra, dok. 15); Sance de Sangossa, (1141, Doc. rep. Ebro 11, dok. 221) (345. oharra) // XII eta XIII mendeetan SANZ, SANÇOL, eta SANZA femeninoa: don Sanz d'Arteiz, (1181, El gran Pr. Nav., dok. 50); Sançol, (1233, El gran Pr. Nav., dok. 248); ad mea filia Sanza d'Estaldun, (s. XI-XII, El gran Pr. Nav., dok. 19). Ikus SANCHO. // 342. Oharra: Ansorena patronymikoa da, eta oinarritzat Anso pertsona-izena du, Sanso forma iatorrizkoan sibilantearen dissimilazio regressivoa gertatu dela. // 343. Oharra: Sansol edo Sanęol, —hau da, Santzol—, Nafarroa-ko hiri baten izena ere bada, eta kasu horretan San Zoilo hagionymoarekin identifikatzen da. // 344. Oharra: Transkripzioak Torreundocoęa dio, baina zuzendu egin da erratua delakoan, hau da, 'Torre ondoan bizi dena, edo han jatorria duena'. // 345. Oharra: José Ma Lacarra, 'Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del valle del Ebro", II, Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, vol. III, Zaragoza 1948, 500 orr. eta hurrengoak. [...] Zenbait izen XIV mendeko Nafarroan agertzen direnak (Hirugarren zerrenda)
  (...)

  Zer: pertsona izena
  Non:
  Jatorria: IRI.PIENE

 • ançomoçaarra «cabañas» de vaches de_ - (1376 [1966, 2011]) NAN.C , 33, 115, XIII [IKER.27, 148. or. (Indéterminés Cize)]
  (...)
  ançomoçaarra «cabañas» de vaches de_, 1376 (Archiv-Nav.33, 115, XIII)
  (...)

  Zer: Unaia
  Non: Garazi
  Jatorria: IKER.27

 • anchote - (1378 [1966, 2011]) NAN.C , I [IKER.27, 293. or. (Population Saint-Jean-Pied-de-Port avant 1400)]
  (...)
  anchote ouvrier du château, 1378 (Archiv-Nav.I)
  (...)

  Zer: Langilea
  Non: Donibane Garazi
  Jatorria: IKER.27

 • ansso miguel - (1388 [1966, 2011]) NAN.C , 49 [IKER.27, 162. or. (Guermiette)]
  (...)
  ansso miguel labrador, 1388 (Archiv-Nav.49)
  (...)

  Zer: Laboraria
  Non: Germieta (Baigorri)
  Jatorria: IKER.27

 • anchot - (1388 [1966, 2011]) NAN.C , 49 [IKER.27, 166. or. (Lespars)]
  (...)
  anchot labrador, 1388 (Archiv-Nav.49)
  (...)

  Zer: Laboraria
  Non: Leizpartze
  Jatorria: IKER.27

 • ansso bort - (1388 [1966, 2011]) NAN.C , 49 [IKER.27, 159. or. (Saint-Étienne-de-Baïgorry)]
  (...)
  ansso bort fidalgo, 1388 (Archiv-Nav.49)
  (...)

  Zer: Sasiko kaparea
  Non: Baigorri
  Jatorria: IKER.27

 • sancho fortuniz - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  sanctius fortunii (II, IX. kap., 184. orr. [0701. orr.]) // sancio fortuniones (II, XIV. kap., 304. orr. [0821. orr.]) Sandovalen latinezko aipuan. Antso Fortunion, Gartzia Antseitz Atapuerkan hil zuen zalduna // sancho fortuniz (II, XIV. kap., 307. orr. [0824. orr.]) Sandovalen gaztelaniazko aipuan. Zalduna
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sancio garsiae aurano - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  sancio garsiae aurano (III, XI. kap., 500. orr. [1017. orr.]) Antso Gartzeitz de Aure, Astarac-eko Blancaflorren senarra // sanctio-garsiae aurano (III, XII. kap., 512. orr. [sic 152] [1029. orr.]) Antso Gartzia Aure-koa, Asterko Agnes bizkondesaren senarra
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sancio remigio - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  sancio remigio (II, XIV. kap., 330. orr. [0847. orr.]) Iruñeko artxibategiko dokumentuaren latinezko aipuan. Sancio Remigio in Funes // sancio remigii (II, XIV. kap., 330. orr. [0847. orr.]) Iruñeko artxibategiko dokumentuaren latinezko aipuan. Sancio Remigii in Marañon
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sancius anerius à gerdresto - (1638) O.NUV , III, XIII. kap., 555. or. [1074. or.]

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sancius casanouanus - (1638) O.NUV , III, XIII. kap., 557. or. [1076. or.]

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sancius mitarra - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  sanctio (...) mitarra (synopsis capitum [0516-0517. orr.]) Cap. VI. De sancio citerioris Vasconiae Comite à Gasconibus in Principem seu Ducem electo, déque Mitarrae cognomento illi in quibusdam monumenti tributo. Antso "Mitarra" // sanctio (...) mitarrae, sanctivm, sanctioni (III, VI. kap., 419. orr. [0936. orr.]) De Sanctio (...) Mitarrae cognomento. Besteak beste, Duchesneren latinezko aipuan. Antso, gaskoiniako dukea // sancius mitarra, mitarra sanctius (III, VI. kap., 420. orr. [0937. orr.]) Auch eta Lescarreko dokumentuen latinezko aipuan // mitarrae (...) sanctio, sanctio i, sanctij (III, VI. kap., 424. orr. [0941. orr.]) Antso I.a Iruñeko errege // sancius mitarra (III, XI. kap., 489. orr. [1006. orr.]) // metarra seu mitarra (index, s.v. metarra [1088. orr.]) // sanctius 2 (...) mitarra (index, s.v. sanctius 2 [1092. orr.])
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sancius mullerus - (1638) O.NUV , III, XIII. kap., 557. or. [1076. or.]
  (...)
  Monachus
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sancius remires in leguin et in sangossa - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  sanctio ramirez en leguin et en sangossa et en funes (II, II. kap., 082. orr. [0599. orr.]) Antso Gartzeizek lizarrarrei emaniko gutunaren okzitanierazko aipua // sancius remires in leguin et in sangossa (II, III. kap., 100. orr. [0617. orr.]) Antso erregearen idazki baten aipuan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • fortunius sanctius - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  fortunii sanctii (II, XIV. kap., 303. orr. [0820. orr.]) Ermisenda Gartzeitzen senarra // fortunio-sâctio (II, XIV. kap., 320. orr. [0837. orr.]) Ermesinda Gartzeitzen senarra // fortunius sanctii (II, XVI. kap., 363. orr. [0880. orr.]) Nafarroako alferezen lerrokadan. Fortunio Sánchez // fortvnivs sancivs, fortunius sanctius (III, XIII. kap., 544. orr. [1061. orr.]) Baionako (Lapurdiko) bizkondea
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sanctii crassi - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  sanctii crassi (II, XI. kap., 230. orr. [0747. orr.]) Sancho 'el Craso', Teresa eta Leóngo Ranimiro erregearen semea // sanctii crassi, crassi (II, XIII. kap., 275. orr. [0792. orr.]) // sanctii crassi, crassi (II, XIII. kap., 285. orr. [0802. orr.])
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sanctii garsiae pennaleni - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  sanctii garsiae (...) pennaleni (II, XII. kap., 262. orr. [0779. orr.]) Antso Gartzeitz Peñalengoa // sanctii garsie (...) penaleni, sanctii garsiae, sanctium garsiam, sanctii-garsiae (...) penaleni (II, XIII. kap., 279. orr. [0796. orr.]) // sanctium (...) penaleni, sanctii, sanctio (...) penalenius, sanctius, sancho el noble, sancho (II, XIV. kap., 307. orr. [0824. orr.]) Besteak beste, Sandovalen gaztelaniazko aipuan; sanctium, qui Penaleni obiit; Sanctio, qui postea occasione obitus fui Penalenius dictus est. Antso Gartzeitz, Peñalengoa // sancho, sanctio, sanctium (II, XIV. kap., 308. orr. [0825. orr.]) Besteak beste, Sandovalen gaztelaniazko aipuan. Antso Peñalengoa // sanctius (II, XIV. kap., 318. orr. [0835. orr.]) Sandovalen latinezko aipuan. Antso Gartzeitz Peñalengoa // sanctii, sanctium, sanctius de peñalen, sanctius, sancius de peynnalen (II, XIV. kap., 319. orr. [0836. orr.]) Besteak beste, donazio-dokumentuaren latinezko aipuan. Quin etiam, inde Penalenii cognomen eius nomini eccessisse. Antso Peñalengoa // sanctium, sancius (II, XIV. kap., 321. orr. [0838. orr.]) Besteak beste, Iruñeko artxibategiko latinezko aipuan. Antso Gartzeitz Peñalengoa // sanctii (...) penalenius, penalenii, penalenium, sanctii, sanctio rege penalenio, penaleni (II, XIV. kap., 324. orr. [0841. orr.]) Besteak beste, Hovedenen latinezko aipuan // penalani, sanctio penalenio (II, XIV. kap., 325. orr. [0842. orr.]) // sanctium, sancti, sanctii (II, XIV. kap., 325. orr. [0842. orr.]) Antso, Peñalengoaren anaia // sanctij penalenij (index, s.v. garsias-ramiri [1084. orr.]) // sanctius-garsiae (...) penaleni (index, s.v. sanctius garsiae (2) [1092. orr.])
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sanctij asteriensis - (1638) O.NUV , III, XII. kap., 512. or. [sic 152] [1029. or.]

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sanctij-didaci, sanctius-didaci - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  sanctius didaci (II, XVII. kap., 373. orr. [0890. orr.]) Lope Diaz de Haroren anaia // sanctium-didaci (II, XVII. kap., 375. orr. [0892. orr.]) Diego Lopez Haroko I.aren eta Emiliaren semea // sanctij-didaci, sanctius-didaci (II, XVII. kap., 375. orr. [0892. orr.]) Lope Diaz Bizkaiko jaunaren anaia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sanctio capello - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  sâctij capelli (II, XVII. kap., 373. orr. [0890. orr.]) Antso Capelo, Portugalgo erregea // sanctio 2 (...) capello (II, XVII. kap., 377. orr. [0894. orr.]) Sanctio 2. huius nominis Portugalliae Regi, cognomento Capello. Antso II.a Portugalgo erregea 'capello'
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sanctio cesone abarcâ - (1638) O.NUV , II, XI. kap., 242. or. [0759. or.]

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sanctio remirez maragnon - (1638) O.NUV , II, II. kap., 083. or. [0600. or.]
  (...)
  Antso erregek Iratxeri emandako gutunaren latinezko aipuan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sanctio rosâ - (1638) O.NUV , II, III. kap., 094. or. [0611. or.]

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sanctium (...) leudegarium - (1638) O.NUV , III, V. kap., 409. or. [0926. or.]
  (...)
  Fredegarioren latinezko aipuan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sanctium fortem, inclusum - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  sanctium ultimum (...) inclusi (synopsis capitum [0515. orr.]) Cap. XIV. Alterum stemma quod posteros Sanctiis Maioris exhibet usque ad Sanctium ultimum, cui Inclusi cognomen fuit. Antso (izen horretako azkena) "el Encerrado" // sanctii (...) fortis (II, III. kap., 096. orr. [0613. orr.]) Antso indartsua, Nafarroako errege // sanctium (...) fortem seu inclusum, sanctii (II, III. kap., 099. orr. [0616. orr.]) Antso "indartsua" edo "entzerratua" // sanctii cognomento fortis, sanctio (II, VI. kap., 129. orr. [0646. orr.]) Antso indartsua // sanctii (...) inseratum seu inclusum (II, XIII. kap., 300. orr. [0817. orr.]) Sancho 'el Encerrado' // sanctium (...) inclusi (II, XIV. kap., 303. orr. [0820. orr.]) Antso 'el Encerrado' // sanctius (...) inclusus (II, XIV. kap., 303. orr. [0820. orr.]) Antso 'el Encerrado' // inclusi, sanctio cognomento inserato siue incluso, sanctio, sanctius (II, XIV. kap., 331. orr. [0848. orr.]) Antso 'el Encerrado' // sanctium (II, XV. kap., 332. orr. [0849. orr.]) Antso Entzerratua // inclusus, sanctij (index, s.v. inclusus [1086. orr.])
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • guillelmus sanctius - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  vvillelmi sanctii (II, XIII. kap., 267. orr. [0784. orr.]) Gillen Antseitz, Gaskoniako kondea // vvillelmi sanctii, guillelmi sanctii, sanctii, guillelmi-sanctii (II, XIII. kap., 283. orr. [0800. orr.]) Vrracam Vvillelmi Sanctii Gasconiae Comitis vxorem fuisse. Guillermo Antseitz, Gaskoiniako kondea // vv. sancij (III, IV. kap., 403. orr. [0920. orr.]) W. Sancho, Gaskoiniako kondea // vvillelmo sancio (III, IV. kap., 405. orr. [0922. orr.]) Baionako elizbarrutiko dokumentuaren latinezko aipuan. Guillermo Sancho, Gaskoniako dukea // vvilielmum-sanctium, vvilielmus-sanctius (III, VI. kap., 425. orr. [0942. orr.]) Auch-eko elizako dokumentuaren latinezko aipuan. Gillermo, Antso Gartzeitzen semea // guilhermi, vvilielmum sanctium, vvilielmi-sanctij, vvilielmi, gvilelmvus (III, VI. kap., 428. orr. [0945. orr.]) Besteak beste, Bigorreko dokumentuaren latinezko aipuan eta Aturriko Santa Kiteriako elizako hilartitzean. Gillermo Antseitz, Gaskoiniako dukea // vvilielmus-sancitj, vvilielmo, vvilielmi sanctij (III, VI. kap., 429. orr. [0946. orr.]) Gillermo Antseitz, Gaskoiniako dukea eta Bordeleko kondea // guillelmus sanctius, guillelmum-sanctij (III, VII. kap., 432. orr. [0949. orr.]) Antso, Vasconiako dukea // vvillelmi sancij, vvillelmi sancii (III, VII. kap., 434. orr. [0951. orr.]) Gillermo Antseitz, Vasconiako dukea // vvilielmi sancti, vvilielmi sanctii (III, VIII. kap., 459. orr. [0976. orr.]) Gillermo Antseitz, Vasconiako dukea // wwilielmo sanctio (III, VIII. kap., 462. orr. [0979. orr.]) Gillermo Antseitz, Vasconiako dukea // vvillelmo sanctio (III, IX. kap. [IV sic], 471. orr. [0988. orr.]) Vasconiako dukea // vvillielmi sanctij (III, X. kap., 479. orr. [0996. orr.]) Vasconiako kondea // vvilielmi sanctij (III, XIII. kap., 551. orr. [1068. orr.]) Vasconiako kondea // vvilielmi sanctij (index, s.v. vrraca vvilielmi [1095. orr.])
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sanctium garsiae 2. abarca - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  sanctius ii abarca (II, X. kap., 203. orr. [0720. orr.]) Blancas-en latinezko aipuan // abarcâ (II, XI. kap., 224. orr. [0741. orr.]) Nafarroako Antso Gartzeitz II.a 'Abarka' erregea // sanctium (...) abarca (II, XI. kap., 226. orr. [0743. orr.]) Sanctium auum Maioris, qui vulgo Abarca dictus est // sanctio (...) abarcâ (II, XI. kap., 227. orr. [0744. orr.]) // sanctio ii abarcâ (II, XI. kap., 228. orr. [0745. orr.]) // sanctii (...) abarcae, sanctium abarcam (II, XI. kap., 230. orr. [0747. orr.]) // sanctium, sanctius garseanis (…) abarca, sanctii abarce (II, XI. kap., 238. orr. *0755. orr.+) Besteak beste, Aragoiko kronikako latinezko aipuan. Sanctius Garseanis cum uxore sua Vrraca Regina & iste fuit vocatus à vulgo Abarca. Gartzia Antseitzen seme eta errege // sancho garcia, sanctio garsiae (II, XI. kap., 244. orr. [0761. orr.]) Besteak beste, erronkariarrek Albako dukeari eginiko eskaeraren gaztelaniazko aipuan // sanctium (...) abarcae (II, XII. kap., 246. orr. [0763. orr.]) // sanctius abarca (II, XIII. kap., 267. orr. [0784. orr.]) // sancho garcia abarca (II, XIII. kap., 271. orr. [0788. orr.]) Moralesen gaztelaniazko aipuan // sancho, sanctium, sanctii (II, XIII. kap., 272. orr. [0789. orr.]) Besteak beste, Sandovalen gaztelaniazko aipuan // sanctii (II, XIII. kap., 276. orr. [0793. orr.]) // sanctii abarcae, sancho garcés, sanctio garces (II, XIII. kap., 283. orr. [0800. orr.]) Besteak beste, Sandovalen gaztelaniazko aipuan // sanctium, sanctio (...) abarcae (II, XIII. kap., 284. orr. [0801. orr.]) // abarcae (II, XIII. kap., 284. orr. [0801. orr.]) // sanctii (...) abarcae (II, XIII. kap., 284. orr. [0801. orr.]) // sanctii (...) abarcae, sanctium abarcam, sanctium (II, XIII. kap., 285. orr. [0802. orr.]) // sanctius-garsiae, sanctium (II, XIII. kap., 286. orr. [0803. orr.]) // sanctio garsiâ 2, sanctii garsiae, sanctium (II, XIII. kap., 287. orr. [0804. orr.]) // sanctio (...) abarcâ (II, XIII. kap., 288. orr. [0805. orr.]) // sanctium garsiam (...) abarcae, sanctium, sanctio (II, XIII. kap., 289. orr. [0806. orr.]) // sanctii, sanctium, sanctii garsiae, sanctii garsie, d. sancho, sanctio garsiâ (II, XIII. kap., 290. orr. [0807. orr.]) Besteak beste, Briz-en gaztelaniazko aipuan // sanctii abarcae (II, XIII. kap., 291. orr. [0808. orr.]) // sanctii, sanctio abarcâ, sanctium abarcam, sanctium garsiae (II, XIII. kap., 292. orr. [0809. orr.]) Besteak beste, Blancas-en latinezko aipuan // sancti, sanctius (II, XIII. kap., 296. orr. [0813. orr.]) Blancas-en latinezko aipuan // sanctius (...) abarca, sanctium abarcam, sanctio abarca (II, XIII. kap., 297. orr. [0814. orr.]) Besteak beste, Blancas-en latinezko aipuan // sanctio abarcâ, sanctio-abarcâ, sanctii 2, sanctio 2, sancho (II, XIII. kap., 298. orr. [0815. orr.]) Besteak beste, Briz-en gaztelaniazko aipuan // sanctio abarcâ, abarcae, abarcâ, sâctio 2 (II, XIII. kap., 299. orr. [0816. orr.]) // abarcae (...) sanctium (...) garciae, abarcae, sanctium abarcae, abarce, sanctii (...) garciae (...) abarcae (II, XIII. kap., 300. orr. [0817. orr.]) // sanctio-garsiae (...) abarcam, abarcae, sanctius (...) abarca (II, XIII. kap., 301. orr. [0818. orr.]) Besteak beste, Sandovalen latinezko aipuan // sanctium garsiae 2 (II, XIV. kap., 308. orr. [0825. orr.]) // sanctium (...) garsiae (...) abarcae (II, XVI. kap., 354. orr. [0871. orr.]) Sanctium denique Garsiae huius nominis primum; cognomento Abarcae // sanctio, sanctius (II, XVI. kap., 355. orr. [0872. orr.]) // sanctio (II, XVI. kap., 356. orr. [0873. orr.]) // sanctio (II, XVI. kap., 359. orr. [0876. orr.]) // sanctio (III, IV. kap., 407. orr. [0924. orr.]) // sanctius (...) auarca, sanctius, sanctio 2 (III, VI. kap., 425. orr. [0942. orr.]) Besteak beste, Lucas de Tuy-ren latinezko aipuan // sanctium-garsiae (III, VI. kap., 426. orr. [0943. orr.]) // abarcae (index, s.v. abarcae [1078. orr.]) // sanctius-garsiae (...) abarca (index, s.v. sanctius garsiae (1) [1092. orr.]) // sanctij abarcae (index, s.v. vrraca, sanctij [1096. orr.])
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sanctium garsiae maiorem - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  sanctium (...) maiorem (synopsis capitum [0515. orr.]) Cap. XIII. Primum stemma, progeniem Eneconis-Garsiae ad Sanctium usque cognomento Maiorem continens. Antso Handia // sanctiis maioris (synopsis capitum [0515. orr.]) Cap. XIV. Alterum stemma quod posteros Sanctiis Maioris exhibet usque ad Sanctium ultimum, cui Inclusi cognomen fuit. Antso Handia // sanctius (...) maioris (II, III. kap., 092. orr. [0609. orr.]) // sanctii, sanctii maioris (II, III. kap., 093. orr. [0610. orr.]) // sanctii maioris (II, III. kap., 097. orr. [0614. orr.]) // sanctii maioris (II, V. kap., 115. orr. [0632. orr.]) Antso Handia // sanctium (...) maior (II, VII. kap., 136. orr. [0653. orr.]) Antso Handia // sanctium, sanctio; sanctium maiorem (II, VIII. kap., 144. orr. [0661. orr.]) Besteak beste, Teobaldo erregearen diplometako baten latinezko aipuan. Antso, Nafarroako errege // sanctio majore, sanctio (II, VIII. kap., 150. orr. [0667. orr.]) // sanctii maiorii (II, VIII. kap., 158. orr. [0675. orr.]) // sanctius (...) maior (II, VIII. kap., 167. orr. [0684. orr.]) Antso Handia // sanctio maiore (II, VIII. kap., 170. orr. [0687. orr.]) // sancti maioris, sanctii maioris (II, IX. kap., 176. orr. [0693. orr.]) // sanctium maiorem (II, X. kap., 201. orr. [0719. orr.]) // sanctius maior, sanctio, sanctium maiorem, sanctio maiori (II, X. kap., 207. orr. [0724. orr.]) Besteak beste, Antso Handiaren formularen latinezko aipuan // sanctii maioris (II, X. kap., 219. orr. [0736. orr.]) // sancium maiorem (II, X. kap., 222. orr. [0739. orr.]) // sanctium (...) maiorem (II, XI. kap., 224. orr. [0741. orr.]) // sanctium (...) maioris, sanctium, sanctio maiori, sanctium maiorem, sanctium (...) maioris (II, XI. kap., 226. orr. [0743. orr.]) // sanctius (...) maioris (II, XI. kap., 227. orr. [0744. orr.]) subscripsit Sanctius Regis filius, qui post patrem regnauit & Maioris nomenclaturam obtinuit // sanctio (...) maioris (II, XI. kap., 227. orr. [0744. orr.]) // sanctii maioris (II, XI. kap., 228. orr. [0745. orr.]) // sanctio maiore (II, XI. kap., 229. orr. [0746. orr.]) // sanctii maioris (II, XI. kap., 230. orr. [0747. orr.]) // sanctii maioris, sanctii (II, XI. kap., 231. orr. [0748. orr.]) // sancti maioris (II, XI. kap., 235. orr. [0752. orr.]) // sancti maioris (II, XI. kap., 237. orr. [0754. orr.]) // sanctii maioris, sanctio maiore (II, XI. kap., 238. orr. [0755. orr.]) // sanctio garsiae (...) 3 (...) maiori; sanctio maiori (II, XI. kap., 244. orr. [0761. orr.]) cum alteri Sanctio Garsiae, eius nominis 3. cognomento Maiori // sanctium (...) maiorem (II, XIII. kap., 267. orr. [0784. orr.]) // sanctius maior. (II, XIII. kap., 267. orr. [0784. orr.]) // sanctio maiore (II, XIII. kap., 274. orr. [0791. orr.]) // sanctii maioris (II, XIII. kap., 277. orr. [0794. orr.]) // sanctii maioris (II, XIII. kap., 280. orr. [0797. orr.]) // sanctius major (II, XIII. kap., 282. orr. [0799. orr.]) // sanctius (...) major (II, XIII. kap., 283-284. orr. [0800-0801. orr.]) Sanctius Rex Pompelonensis cognomento Major // sanctio (...) maiore, sanctio (...) maioris, sanctius (II, XIII. kap., 295. orr. [0812. orr.]) Besteak beste, Blancas-en latinezko aipuan // sanctii maioris, sanctii, maioris (II, XIII. kap., 297. orr. [0814. orr.]) // sanctio maiore, maioris (II, XIII. kap., 298. orr. [0815. orr.]) // sanctii (...) maiorem, sanctium maiorem (II, XIII. kap., 300. orr. [0817. orr.]) // sanctius maior, maioris, sanctio maiore (II, XIII. kap., 301. orr. [0818. orr.]) // micayum, antrayo, micayo (II, XIII. kap., 301. orr. [0818. orr.]) Antso Handiaren ustezko goitizena // sanctius, sanctium, sanctii maioris, sanctii (II, XIII. kap., 302. orr. [0819. orr.]) Besteak beste, Iruñeko artxibategiko latinezko aipuan. Antso Handia // sanctii maioris, sanctius maior, sâctii (II, XIV. kap., 303. orr. [0820. orr.]) // sanctium maiorem, sanctii, sanctio (II, XIV. kap., 304. orr. [0821. orr.]) // sanctii (II, XIV. kap., 306. orr. [0823. orr.]) Iruñeko artxibategiko dokumentuaren latinezko aipuan. Hantso Handia // sanctii maioris (II, XIV. kap., 308. orr. [0825. orr.]) // maioris, sanctii majoris, sanctium, sanctium maiorem (II, XIV. kap., 309. orr. [0826. orr.]) Nafarroako Antso Gartzeitz III.a 'Handia' // sanctio maiore (II, XIV. kap., 310. orr. [0827. orr.]) // sanctio maiori (II, XIV. kap., 311. orr. [0828. orr.]) // sancti maioris, sanctii, sanctio (II, XIV. kap., 312. orr. [0829. orr.]) // sanctii, sanctii maioris (II, XIV. kap., 313. orr. [0830. orr.]) Antso Handia // sanctius, sanctius (...) maior, sanctio maiore, maior, sanctio maiori (II, XIV. kap., 315. orr. [0832. orr.]) Besteak beste, Rodrigo Sánchezen, Alfonso Cartagenakoaren eta Rizioren latinezko aipuetan. Antso Handia // sanctio maiori, sanctio, sanctii (II, XIV. kap., 316. orr. [0833. orr.]) // sanctionis, sanctio (II, XIV. kap., 317. orr. [0834. orr.]) Besteak beste, Briz-en latinezko aipuan. Antso Handia // sanctio, sanctii, sancius (II, XIV. kap., 318. orr. [0835. orr.]) Besteak beste, Sandovalen eta Yepesen latinezko aipuetan. Antso Handia // sanctius (II, XVI. kap., 356. orr. [0873. orr.]) Antso Handia // sanctii, sancho, sanctio (II, XVI. kap., 358. orr. [0875. orr.]) Besteak beste, Gartzia Eugikoaren gaztelaniazko aipuan. Antso Handia // sanctium, sanctio (II, XVI. kap., 359. orr. [0876. orr.]) Antso Handia // sanctius maior (II, XVII. kap., 370. orr. [0887. orr.]) // sanctij (...) maioris, sanctij maioris (II, XVII. kap., 371. orr. [0888. orr.]) // sanctio maiori (II, XVII. kap., 372. orr. [0889. orr.]) // sanctio maiori (II, XVII. kap., 373. orr. [0890. orr.]) // sanctius maior (III, VI. kap., 429. orr. [0946. orr.]) Antso Handia // sanctij maioris (III, XI. kap., 492. orr. [1009. orr.]) // sanctij maioris (index, s.v. garsias [1085. orr.]) // sanctij maioris (index, s.v. ramirus [1091. orr.]) // sanctius maior (index, s.v. sanctius maior [1092. orr.]) // sanctio maiore (index, s.v. suparbiensiû [1093. orr.])
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sanctium-eneconis - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  sanctio eneconis (II, XI. kap., 230. orr. [0747. orr.]) // sanctii-eneconis (II, XIII. kap., 268. orr. [0785. orr.]) // sanctium-eneconis (II, XVII. kap., 374. orr. [0891. orr.]) Lope Enekoitz Bizkaiko jaunaren anaia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sanctius - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  sanctius (II, II. kap., 080. orr. [0597. orr.]) Joan Briz Martínezen latinezko aipu batean // sanctio (II, II. kap., 081. orr. [0598. orr.]) Joan Briz Martínezen latinezko aipu batean. Antso Iruñeko errege // sancii (II, II. kap., 082. orr. [0599. orr.]) Antso Gartzeizek lizarrarrei emaniko gutunaren okzitanierazko aipua // sanctius (II, II. kap., 082. orr. [0599. orr.]) Lizarrako gutunaren okzitanierazko testuaren latinezko itzulpenean // sanctius (II, II. kap., 083. orr. [0600. orr.]) Lizarrako gutunaren okzitanierazko testuaren latinezko itzulpenean // sancii (II, II. kap., 083. orr. [0600. orr.]) Nafarroako Antso errege // sancius, sanctius, sanctio (II, II. kap., 083. orr. [0600. orr.]) Antso erregek Iratxeri emandako gutunaren latinezko aipuan. Nafarroako Antso errege // sanctio (II, II. kap., 083. orr. [0600. orr.]) Antso erregek Iratxeri emandako gutunaren latinezko aipuan. Iratxeko abatea // sanctii (II, II. kap., 084. orr. [0601. orr.]) // sanctii (II, II. kap., 084. orr. [0601. orr.]) Alfontso erregeak Tuterari emandako gutunaren latinezko aipuan // sanctii (II, II. kap., 085. orr. [0602. orr.]) // sancius (II, II. kap., 086. orr. [0603. orr.]) Zangoza berriaren fundazio gutunaren latinezko aipua // sanctius (II, III. kap., 092. orr. [0609. orr.]) Antso Handiaren diploma baten latinezko aipuan: Dopnus Sanctius praedictus Episcopus [Iruñekoa] // sanctius (II, III. kap., 095. orr. [0612. orr.]) Besteak beste, Inozentzio II.aren diploma baten latinezko aipuan. Antso, Iruñeko apezpikua // sanctio (II, III. kap., 096. orr. [0613. orr.]) // sanctium (II, III. kap., 098. orr. [0615. orr.]) // sanctii (II, III. kap., 098. orr. [0615. orr.]) Fiteroko idazki baten latinezko aipuan. Antso Gaztelako erregea // sanctio, sanctius (II, III. kap., 099. orr. [0616. orr.]) Besteak beste, Antso erregearen idazki baten aipuan. Antso indartsuaren aita // sanctii, sanctius (II, III. kap., 100. orr. [0617. orr.]) Besteak beste, Antso erregearen idazki baten aipuan. Antso, Nafarroako errege // sanctius (II, III. kap., 100. orr. [0617. orr.]) Antso erregearen idazki baten aipuan. Iruñeko apezpikua // sanctiû, sanctio (II, V. kap., 115. orr. [0632. orr.]) // sanctium (II, VII. kap., 135. orr. [0652. orr.]) Iruñeko Antso I.a // sanctius, sanctii, sanctio (II, VIII. kap., 145. orr. [0662. orr.]) Iruñeko errege // sanctii, sanctium, sanctio (II, VIII. kap., 154. orr. [0671. orr.]) Besteak beste, Alfontso erregearen latinezko dokumentuaren aipuan: Sanctio Regi Nauarrae // sancti, sanctium, sanctius (II, VIII. kap., 157. orr. [0674. orr.]) Antso I.a Iruñeko errege // sanctio (II, VIII. kap., 160. orr. [0677. orr.]) Nafarroako errege 1198an // sancti (II, VIII. kap., 160. orr. [0677. orr.]) Antso, Nafarroako errege // sanctii, sanctio (II, VIII. kap., 168. orr. [0685. orr.]) Antso IV.a Espainiako erregea // sanctio (II, VIII. kap., 168. orr. [0685. orr.]) Antso Nafarroako errege, izen horretako azkena. // sanctii (II, VIII. kap., 169. orr. [0686. orr.]) Antso Nafarroako errege, izen horretako azkena. // sanctio (II, VIII. kap., 171. orr. [0688. orr.]) Antso, izen horretako azkena // sanctium (II, IX. kap., 184. orr. [0701. orr.]) // sanctio (II, IX. kap., 189. orr. [0706. orr.]) // sanctium (II, IX. kap., 196. orr. [0713. orr.]) // sanctio (II, X. kap., 201. orr. [0719. orr.]) Gartzia Enekoitzen loba // sanctius (II, X. kap., 209. orr. [0726. orr.]) Antso errege // sanctium (II, X. kap., 221. orr. [0738. orr.]) Antso erregea (Sobrarbe eta Ribagorçan) // sanctium (II, X. kap., 223. orr. [0740. orr.]) Sanctium & Petrum primo Suprarbienses Reges. // sanctii (II, XI. kap., 226. orr. [0743. orr.]) Antso, Gaztelako kondea eta Maioraren aita // sanctii (II, XI. kap., 227. orr. [0744. orr.]) Beste Antso bat, Abarkaren aitona // sanctio i (II, XI. kap., 228. orr. [0745. orr.]) Antso I.a Nafarroako errege // sanctio (II, XI. kap., 232. orr. [0749. orr.]) Zuritaren latinezko aipuan. Erregea ? // sanctii, sanctius (II, XI. kap., 233. orr. [0750. orr.]) Fortunio, Antso eta Gartzia, hurrenez hurren, Nafarroako erregeak // sanctium (II, XI. kap., 238. orr. [0755. orr.]) Aragoiko kronikako latinezko aipuan // sanctio (II, XI. kap., 245. orr. [0762. orr.]) Antso Gartzeiz // sanctium (II, XII. kap., 245. orr. [0762. orr.]) Eneko Aristaren semea // sanctionis (II, XII. kap., 246. orr. [0763. orr.]) Antso I.a Nafarroako errege // sanctii (II, XII. kap., 253. orr. [0770. orr.]) Antso, Erroko kondea // sanctio, seuche, sanctolum (II, XII. kap., 260. orr. [0777. orr.]) pro Sanctio Seuche (...) pro eodem Sanctio Sanctolum. Antso errege // sanctius (II, XIII. kap., 267. orr. [0784. orr.]) Viguerako Ramiroren semea // sanctii (II, XIII. kap., 280. orr. [0797. orr.]) // sanctius (II, XIII. kap., 283. orr. [0800. orr.]) Gaskoiniako kondea // sanctium (II, XIII. kap., 284. orr. [0801. orr.]) Antso, Viguerako Ramiroren semea // sancho (II, XIII. kap., 291. orr. [0808. orr.]) Briz-en gaztelaniazko aipuan. Atarésko jauna // sanctio 4 (II, XIII. kap., 291. orr. [0808. orr.]) Antso IV.a Aragoiko VII.a (?) // sanctius, sanctium (II, XIII. kap., 293. orr. [0810. orr.]) Antso Gaztelakoa, Fernando Handiaren semea // sanctio (II, XIII. kap., 296. orr. [0813. orr.]) Blancas-en latinezko aipuan. Antso, Iruñeko apezpikua // sancho (II, XIII. kap., 299. orr. [0816. orr.]) Briz-en gaztelaniazko aipuan. Antso, Atarésko jauna // sanctii (II, XIII. kap., 302. orr. [0819. orr.]) Iruñeko artxibategiko latinezko aipuan. Antso kondea // sanctii desiderati (II, XIV. kap., 303. orr. [0820. orr.]) Antso 'el Deseado', Gaztelako erregea // sanctium infantem, infante don sancho, infans dono sancio, infans donus sanctius (II, XIV. kap., 307. orr. [0824. orr.]) Besteak beste, Sandovalen gaztelaniazko aipuan. Gartzia Antseitz eta haren lehen emaztearen semea // sanctii (II, XIV. kap., 315. orr. [0832. orr.]) Alfonso Cartagenakoaren latinezko aipuan. Antso, Gaztelako kondea eta Elviraren aita // sanctii, sanctio (II, XIV. kap., 316. orr. [0833. orr.]) Antso, Gaztelako kondea eta Antso Handiaren aitaginarreba // sanctii (II, XIV. kap., 319. orr. [0836. orr.]) Antso Aragoiko erregea // sanctium, sanctio (II, XIV. kap., 327. orr. [0844. orr.]) Antso Gaztelako erregea // sanctius (II, XVII. kap., 366. orr. [0883. orr.]) Antso, euskaldun noblea eta Aragoiko kondeen aurrekoa // sanctius (II, XVII. kap., 366. orr. [0883. orr.]) Aznar Aragoiko kondearen anaia // sanctium, sanctio (II, XVII. kap., 368. orr. [0885. orr.]) Antso izena // sanctium (II, XVII. kap., 369. orr. [0886. orr.]) Antso, Aznar Aragoikoaren ustezko anaia // sanctii (II, XVII. kap., 370. orr. [0887. orr.]) Antso, Gaskoiniako kondea // sanctium, sanctij (II, XVII. kap., 372. orr. [0889. orr.]) Lope Diaz edo Ortizen seme legitimoa // sanctius (II, XVII. kap., 373. orr. [0890. orr.]) Lope Enekoitz II.a Bizkaiko jaunaren anaia // sanctius (II, XVII. kap., 373. orr. [0890. orr.]) Diego Lopez Bizkaiko jaunaren anaia eta Aiara leinuko lehena // sanctij 4 (II, XVII. kap., 373. orr. [0890. orr.]) Antso IV.a Gaztelako erregea // sanctio (II, XVII. kap., 374. orr. [0891. orr.]) Antso, Gaztelako kondea // sanctium (II, XVII. kap., 376. orr. [0893. orr.]) Leongo Fernando II.aren eta Urraka Lopezen semea // sanctium 4, sanctius (II, XVII. kap., 378. orr. [0895. orr.]) Antso IV.a Gaztelako erregea // sanctium, sanctii, sanctio (II, XVII. kap., 379. orr. [0896. orr.]) Antso erregea // sanctium & sanctionem (III, III. kap., 398. orr. [0915. orr.]) Antso izena // sancius (III, IV. kap., 405. orr. [0922. orr.]) Antso, Vasconiako dukea eta Azeariren anaia // sanctii 2, sanctij, sanctium (III, VI. kap., 421. orr. [0938. orr.]) Antso II.a, Gartzia 'el jorobado'ren aita // sanctii prioris (III, VI. kap., 421. orr. [0938. orr.]) Antso I.a // sanctium (III, VI. kap., 421. orr. [0938. orr.]) Antso izena // sanctij, sanctio, sanctii, sanctium (III, VI. kap., 422. orr. [0939. orr.]) Antso II.a // sanctio i, sanctij prioris (III, VI. kap., 423. orr. [0940. orr.]) Antso I.a Gaskoiniakoa // sanctium 2, sanctij, sanctius 2, sanctium (...) 2, sanctio (III, VI. kap., 423. orr. [0940. orr.]) Antso II.a Gaskoiniakoa // sanctio, sanctij (III, VI. kap., 424. orr. [0941. orr.]) Antso II.a Gaskoiniako dukea eta Gartzia Enekoitzen semea (bat bera omen baitira) // sanctij (III, VI. kap., 424. orr. [0941. orr.]) Antso izena // sanctium-sanctium (III, VI. kap., 425. orr. [0942. orr.]) Auch-eko elizako dokumentuaren latinezko aipuan. Antso Gartzeitzen semea // sanctium (III, VI. kap., 425. orr. [0942. orr.]) Auch-eko elizako dokumentuaren latinezko aipuan. Gillermo Antseitzen semea eta Gaskoniako dukea // sanctius (III, VI. kap., 427. orr. [0944. orr.]) Bigorreko dokumentuaren latinezko aipuan // sanctij (III, VI. kap., 428. orr. [0945. orr.]) Bigorreko dokumentuaren latinezko aipuan. Antso, Gillermo Gaskoiniakoaren aita // sanctius, sanctio, sanctij (III, VI. kap., 429. orr. [0946. orr.]) Gillermo Antseitzen semea, Gaskoiniako dukea eta Bordeleko kondea // sanctius (III, VII. kap., 432. orr. [0949. orr.]) Gillermo Antseitzen semea // sancii (III, VIII. kap., 460. orr. [0977. orr.]) Vasconiako dukea // sanctij (III, VIII. kap., 464. orr. [0981. orr.]) Antso, Vasconiako dukea edo kondea // sanctij (III, X. kap., 484. orr. [1001. orr.]) Antso, Vasconiako dukea // sanctione (III, X. kap., 487. orr. [1004. orr.]) Antso, Gaskoniako dukearen semea // sanctius, sanctij (III, XI. kap., 489. orr. [1006. orr.]) Antso, Vasconiako kondea // sanctio (III, XI. kap., 492. orr. [1009. orr.]) Antso, Vasconiako dukea // sancius, sanctius (III, XI. kap., 500. orr. [1017. orr.]) Astarac-eko Gillermo kondearen seme eta oinordekoa // sancio, sanctius 2 (III, XI. kap., 500. orr. [1017. orr.]) Astarac-eko Bernardo II.a kondearen semea eta oinordekoa // sanctio (III, XI. kap., 502. orr. [1019. orr.]) Antso, Vasconiako dukea // sancius, sancii (III, XII. kap., 525. orr. [1042. orr.]) La Barte-ko bizkondea // sanctio (III, XIII. kap., 551. orr. [1068. orr.]) Vasconiako dukea // sanctij (III, XIII. kap., 551. orr. [1068. orr.]) Antso, Oibarko kondea // sancius (III, XIII. kap., 554. orr. [1073. orr.]) Bearnoko apezpikua // sanctius (III, XIII. kap., 555. orr. [1074. orr.]) Bearnoko apezpikua // sanctij (...) vltimi (index, s.v. aquila [1079. orr.]) // sanctio (index, s.v. catenae [1082. orr.]) // sâctij (index, s.v. clementia [1082. orr.]) // sanctium i (index, s.v. gasconiae ducum catalogus [1085. orr.]) // sanctij (index, s.v. metarra [1088. orr.]) // sanctij (index, s.v. sanctij nomen [1092. orr.]) // sanctius (index, s.v. sanctius [1092. orr.]) // sanctius (index, s.v. sanctius dominus ataresij [1092. orr.])
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sanctius (...) s. mariae in cosmedin - (1638) O.NUV , II, III. kap., 102. or. [0619. or.]
  (...)
  Eugenio III.a aita santuaren latinezko testu baten aipuan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sanctius bartanus - (1638) O.NUV , III, XII. kap., 525. or. [1042. or.]

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • dalda sanctij estunigui - (1638) O.NUV , II, XVII. kap., 372. or. [0889. or.]

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sanctius fernandez montacutius - (1638) O.NUV , II, XVI. kap., 360. or. [0877. or.]

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sanctius garsiae - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  sanctio garciae (I, V. kap., 017. orr. [0534. orr.]) Sancho García (rey de Pamplona) // sancho (II, II. kap., 081. orr. [0598. orr.]) Antso Gartzeizek lizarrarrei emaniko gutunaren okzitanierazko aipua. Antso Gartzeiz, Nafarroako errege // sanctio garsiae (II, VIII. kap., 150. orr. [0667. orr.]) // sancti garciae (II, VIII. kap., 152. orr. [0669. orr.]) Antso Gartzeiz, Iruñeko erregea (Peñalengoa) // sanctium (II, VIII. kap., 158. orr. [0675. orr.]) Antso, Garcia Ramírezen semea // sanctii garsiae (II, VIII. kap., 171. orr. [0688. orr.]) Antso Gartzes (Peñalengoa) // sanctium garsiae, sanctio (II, IX. kap., 175. orr. [0692. orr.]) // sanctii garsiae (II, IX. kap., 176. orr. [0693. orr.]) // sanctium garsiae, sanctium (II, IX. kap., 183. orr. [0700. orr.]) // sanctii garsiae (II, IX. kap., 184. orr. [0701. orr.]) // sâctio garsiae, sanctii garsiae (II, IX. kap., 185. orr. [0702. orr.]) // sanctii garsiae (II, IX. kap., 186. orr. [0703. orr.]) // sanctii garsiae, sanctii (II, IX. kap., 189. orr. [0706. orr.]) // sanctii garsiae (II, IX. kap., 192. orr. [0709. orr.]) Antso Gartzes I.a Nafarroako errege // sanctio garsiae (II, IX. kap., 195. orr. [0712. orr.]) // sanctii (II, IX. kap., 197. orr. [0714. orr.]) Gartzia Enekoitzen semea // sanctii garciae (II, IX. kap., 198. orr. [0715. orr.]) // sanctii garsiae (II, X. kap., 202. orr. [0710. orr.]) // sanctio garseanes, sanctio garseanis (II, X. kap., 203. orr. [0720. orr.]) Blancas-en latinezko aipuan // sancho garcia (II, X. kap., 204. orr. [0721. orr.]) Erronkariarren pribilegioen gaztelaniazko aipuan // sancho garcia (II, X. kap., 205. orr. [0722. orr.]) Erronkariarren pribilegioen gaztelaniazko aipuan // sanctium (...) garciae (II, X. kap., 211. orr. [0728. orr.]) // sanctii garciae (II, X. kap., 214. orr. [0731. orr.]) // sanctium garciae (II, XI. kap., 224. orr. [0741. orr.]) Ez "Abarka" deitutakoa // sanctii garsiae, sanctii (II, XI. kap., 226. orr. [0743. orr.]) Sanctii, Garsiae filii, Eneconis nepotis. // sanctio garsiae, sanctii, sanctio garsiâ, sanctio (II, XI. kap., 228. orr. [0745. orr.]) Zuritaren latinezko aipuan. Antso Gartzeiz // sanctium garciae, sanctio garciae primo, sanctii (II, XI. kap., 229. orr. [0746. orr.]) Gartzia Enekoitzen bigarren semea, Fortunioren anaia // sanctium (II, XI. kap., 230. orr. [0747. orr.]) Antso Gartzeitz I.a // sanctii, sanctio, sanctio garsiâ, sanctio garseanes, sanctio (II, XI. kap., 231. orr. [0748. orr.]) Besteak beste, Zuritaren eta Albeldako kodizearen latinezko aipuan. Gartziaren semea // sanctio garsiae, sanctius garsiae (II, XI. kap., 233. orr. [0750. orr.]) Besteak beste, Blancas-en latinezko aipuan. Enekoitzen loba // sanctium vsque garciae (II, XI. kap., 235. orr. [0752. orr.]) Antso Gartzeiz // sanctium (…) garsiae (II, XI. kap., 237. orr. *0754. orr.+) Antso Gartzeiz, Antso Handiaren loba // sancius garseanes, sanctio, sanctius garseanes (II, XI. kap., 238. orr. [0755. orr.]) Aragoiko kronikako latinezko aipuan // sanctius garseanes, sanctio garsiae (II, XI. kap., 239. orr. [0756. orr.]) Besteak beste, Aragoiko kronikako latinezko aipuan. Gartzia Antseitzen seme eta Nafarroako errege // sanctio, sancitum garsiam, sanctii garsiae, sanctio garsiae, sanctius (II, XI. kap., 240. orr. [0757. orr.]) Antso Gartzeiz // sanctio garsia i, sanctio (II, XI. kap., 241. orr. [0758. orr.]) Antso Gartzeiz l.a Nafarroako errege // sanctio garsie, sanctii garsie, sancio, sanctii (II, XI. kap., 242. orr. [0759. orr.]) // sanctii, sanctio, sancho garcia, sancho (II, XI. kap., 243. orr. [0760. orr.]) Besteak beste, erronkariarrek Albako dukeari eginiko eskaeraren gaztelaniazko aipuan. Antso Gartzeiz Nafarroako errege // sanctivs (II, XIII. kap., 267. orr. [0784. orr.]) Antso Gartzeitz // sanctium garsiae, sanctii garsiae (II, XIII. kap., 270. orr. [0787. orr.]) // sanctio-garciae, sanctium, sanctio, sanctii, sâctii (II, XIII. kap., 274. orr. [0791. orr.]) // sanctii-garsiae, sanctio, sanctii-garciae (II, XIII. kap., 275. orr. [0792. orr.]) // sanctio garsianes, sanctium-garsiae (II, XIII. kap., 276. orr. [0793. orr.]) Besteak beste, La Peñako dokumentu baten latinezko aipuan. Antso Gartzeitz // sanctio garsianes (II, XIII. kap., 277. orr. [0794. orr.]) Briz-en letinezko aipuan // sanctii, sanctium, sanctii garsiae, sanctius (II, XIII. kap., 278. orr. [0795. orr.]) Antso Gartzeitz // sanctio, sanctio, sanctium garciam, sanctii (II, XIII. kap., 280. orr. [0797. orr.]) Antso Gartzeitz // sanctii, sanctium, sanctius (II, XIII. kap., 281. orr. [0798. orr.]) Besteak beste, Sandovalen latinezko aipuan. Antso Gartzeitz // sancho, sanctio garseanes, sanctius (II, XIII. kap., 282. orr. [0799. orr.]) Sandovalen aipuan. Antso Gartzeitz // sanctius (II, XIII. kap., 283. orr. [0800. orr.]) Antso Gartzeitz // sanctium-garciae (II, XIII. kap., 285. orr. [0802. orr.]) Antso Gartzeitz I.a // sanctio garciae (II, XIII. kap., 289. orr. [0806. orr.]) Antso Gartzeitz I.a // sanctio-garsiae, sanctius-garsiae (II, XIII. kap., 293. orr. [0810. orr.]) Fernan Gonzálezen loba, Gaztelako kondea // sanctii i (II, XIII. kap., 298. orr. [0815. orr.]) Antso Gartzeitz I.a // sanctium (...) garsiae, sanctio garciae seu garseanis, sanctius garseanis (II, XIII. kap., 301. orr. [0818. orr.]) Besteak beste, Sandovalen latinezko aipuan. Antso Gartzeitz I.a, Totaren senarra // sancti. (II, XIV. kap., 303. orr. [0820. orr.]) Antso, Gartzia Antseitz eta lehen emaztearen semea // sanctius, sanctii (II, XIV. kap., 303. orr. [0820. orr.]) Antso Gartzeitz, Gartzia Antseitzen semea // sancius (II, XIV. kap., 305. orr. [0822. orr.]) Iruñeko artxibategiko dokumentuaren latinezko aipuan. Antso Gartzeitz, Gartzia Antseitz eta Estefaniaren semea // sanctio-garsiae, sanctium i (II, XIV. kap., 308. orr. [0825. orr.]) Antso Gartzeitz I.a // sanctio-garsiae primo (II, XIV. kap., 310. orr. [0827. orr.]) Antso Gartzeitz I.a // sanctii-garciae (II, XIV. kap., 318. orr. [0835. orr.]) Antso Gartzeitz, Gartzia Antseitzen semea // sanctii, sanctii-garsiae (II, XIV. kap., 320. orr. [0837. orr.]) Antso Gartzeitz // sanctij garsiae (II, XVII. kap., 366. orr. [0883. orr.]) Antso Gartzeitz, Iruñeko errege // sanctii garciae i (II, XVII. kap., 371. orr. [0888. orr.]) Antso Gartzeitz I.a Nafarroako errege // sanctium-garsiae, sanctium-garsiam (III, VI. kap., 424. orr. [0941. orr.]) Antso Gartzeiz I.a // sanctio garsiae, sanctius-garsias (III, VI. kap., 425. orr. [0942. orr.]) Besteak beste, Auch-eko elizako dokumentuaren latinezko aipuan. Antso Gartzeitz, 'el Jorobado'ren semea // sanctius-garsiae (III, VI. kap., 429. orr. [0946. orr.]) Vasconia 'Mayor' delakoaren kondea // sanctium garsiae, sancius garsiae (III, XII. kap., 513. orr. [1030. orr.]) Antso Gartzeitz Aureko jauna // santius-garsias (III, XII. kap., 534. orr. [1051. orr.]) Lombez-ko apezpikua // sanctium garsiam (III, XIII. kap., 544. orr. [1061. orr.]) Baionako Regina Torta bizkondesaren senarra // sanctio-garsiae (index, s.v. abarcae [1078. orr.]) // sanctius-garsiae i (index, s.v. sanctius-garsiae i (1) [1092. orr.]) // sanctius-garsiae i (index, s.v. sanctius-garsiae i (2) [1092. orr.]) // sanctio-garsiae (index, s.v. sanctius garsiae (1) [1092. orr.])
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sanctius guillelmus - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  sanctii guilielmi (II, XIII. kap., 296. orr. [0813. orr.]) Blancas-en latinezko aipuan. Sancho Guillermo Gaskoiniako kondea // sanctius guillelmus (II, XIII. kap., 302. orr. [0819. orr.]) Iruñeko artxibategiko latinezko aipuan. Antso Guillermo, Gaskoiniako kondea // sanctio guilielmi (III, IX. kap. [IV sic], 471. orr. [0988. orr.]) Gascoiniako dukea
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sanctius hachius vel haxius - (1638) O.NUV , III, XIII. kap., 546. or. [1063. or.]

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sanctius lupi - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  sanctii lupi (II, VIII. kap., 160. orr. [0677. orr.]) Antso Lopitz, Bizkaiko jaun hautatua // sanctius-lupi (II, XVII. kap., 373. orr. [0890. orr.]) Diego López de Haro, Bizkaiko jaunaren anaia // sanctium-lupi (II, XVII. kap., 374. orr. [0891. orr.]) Antso Lopez, Lope Enekoitz II.aren semea // sanctio (II, XVII. kap., 377. orr. [0894. orr.]) Antso Lopez de Haro, Aiaratarretako lehena eta Lope Diaz II.aren semea // sanctius lupi (III, XIII. kap., 548. orr. [1065. orr.]) Baionako bizkondea
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sanctius palent. - (1638) O.NUV , II, XII. kap., 248. or. [0765. or.]

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sanctius ramiresius - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  sanctio ramires (II, II. kap., 079. orr. [0596. orr.]) // sanctium ramires, sanctium, sanctio (II, II. kap., 081. orr. [0598. orr.]) // sanctium remirez (II, II. kap., 085. orr. [0602. orr.]) // sancti (...) sancti ramiresii, sanctio remirez (II, III. kap., 093. orr. [0610. orr.]) // sanctio remiresio (II, III. kap., 097. orr. [0614. orr.]) Antso Remireitz // sanctium ramires (II, V. kap., 115-116. orr. [0632-0633. orr.]) // sanctii remirez (II, V. kap., 116. orr. [0633. orr.]) // sanctio remirez (II, VIII. kap., 171. orr. [0688. orr.]) Antso Remireitz, Aragoiko erregea // sanctio-ramiresii (II, XI. kap., 242. orr. [0759. orr.]) // sanctius ramiresius (II, XII. kap., 253. orr. [0770. orr.]) Antso Ramireitz, Iruñeko eta Aragoiko erregea // sanctii-ramiri (II, XIII. kap., 285. orr. [0802. orr.]) Antso Ramiritz, Aragoiko erregea // sanctius-ramiri, sanctii ramiri (II, XIII. kap., 292. orr. [0809. orr.]) Besteak beste, Blancas-en latinezko aipuan. Antso Ramiritz II.a Aragoikoa // sanctii ramiri (II, XIII. kap., 295. orr. [0812. orr.]) Antso Ramiritz, Aragoiko erregea // sanctii ramiri (II, XIII. kap., 297. orr. [0814. orr.]) Antso Ramiritz // sanctius-ramiri (II, XIII. kap., 298. orr. [0815. orr.]) Antso Ramiritz // sanctii ramiri, sanctio-ramirii (II, XIII. kap., 299. orr. [0816. orr.]) Antso Ramiritz erregea // sâctius-ramiri (II, XIV. kap., 303. orr. [0820. orr.]) Aragoiko eta Nafarroako erregea // sanctio-ramiri (II, XIV. kap., 310. orr. [0827. orr.]) Antso Ramiritz // sanctio-ramiri (II, XIV. kap., 313. orr. [0830. orr.]) Antso Ramiritz erregea // sancium-ramiri (II, XIV. kap., 319. orr. [0836. orr.]) Antso Ramiritz, Aragoiko Ramiro I.aren semea // sanctio-ramiri, sanctii ramiri, sanctii-ramirii, sancius, sancium-ramiri (II, XIV. kap., 321. orr. [0838. orr.]) Antso Ramiritz Aragoikoa // sanctius, sanctio, sanctii (II, XIV. kap., 322. orr. [0839. orr.]) Antso Ramiritz // sanctij-ramiri (index, s.v. felicia [1084. orr.]) // sanctius-ramiri (index, s.v. sanctius-ramiri [1092. orr.])
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sanctius sapiens - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  sancio (...) sapiente (I, VI. kap., 022. orr. [0539. orr.]) Antso Jakituna, Iruñeko errege // sancti (...) sapiens (II, III. kap., 093. orr. [0610. orr.]) // sanctio garsie (...) sapientis (II, III. kap., 096. orr. [0613. orr.]) Antso Gartzia Jakintsua // sanctii (...) sapientis (II, VIII. kap., 143. orr. [0660. orr.]) // sanctio (...) sapientis, sanctii (II, VIII. kap., 147. orr. [0664. orr.]) // sanctium (II, VIII. kap., 151. orr. [0668. orr.]) Antso Jakintsua // sancti (...) sapientis (II, VIII. kap., 158. orr. [0675. orr.]) // sanctio (...) sapiente (II, VIII. kap., 167. orr. [0684. orr.]) // sanctii (...) sapientem (II, XIII. kap., 300. orr. [0817. orr.]) Sancho 'el Sabio' // sanctius (...) sapiens, sanctium (II, XIV. kap., 303. orr. [0820. orr.]) // sanctii (...) sapientis (II, XIV. kap., 323. orr. [0840. orr.]) // sanctii (...) sapientis, sanctii, sanctio sapiente, sanctius, sanctii sapientis, sapientis (II, XIV. kap., 324. orr. [0841. orr.]) Besteak beste, Hovedenen latinezko aipuan // sanctii (...) sapientis, sanctius (II, XIV. kap., 328. orr. [0845. orr.]) Besteak beste, Iruñeko artxibategiko dokumentuaren latinezko aipuan // sancius, sancio (II, XIV. kap., 329. orr. [0846. orr.]) Iruñeko artxibategiko dokumentuaren latinezko aipuan. Antso Jakintsua // sancii, sapienti (II, XIV. kap., 330. orr. [0847. orr.]) Besteak beste, Iruñeko artxibategiko dokumentuaren latinezko aipuan. Antso Jakintsua // sapientis, sanctius (...) sapientia (II, XIV. kap., 331. orr. [0848. orr.]) // sanctii sapientis (II, XV. kap., 333. orr. [0850. orr.]) // sanctij (...) sapientis (index, s.v. sanctia [1092. orr.])
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • sanctius-sanctii - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  sanctij vel sancionis (II, XVII. kap., 368. orr. [0885. orr.]) // sanctius sanctij (II, XVII. kap., 369. orr. [0886. orr.]) Bertiniren latinezko aipuan. Sancho Sánchez, Aznar kondearen semea (edo anaia) // sancti-sanctionis (III, VI. kap., 419. orr. [0936. orr.]) San Eulogioren latinezko aipuan. Antso Antseitz // sanctius-sanctii (III, VI. kap., 429. orr. [0946. orr.]) Antso Antseitz, Gaskoniako duke eta kondea
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • ramirum sanctij - (1638) O.NUV , III, XIII. kap., 544. or. [1061. or.]

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • garciae sanctii - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  garciâ (II, III. kap., 097. orr. [0614. orr.]) Antso Handiaren semea, Nafarroako errege // garsiâ sanctii (II, VII. kap., 135. orr. [0652. orr.]) García Sánchez Iruñeko errege // garsia sanctionis (II, VIII. kap., 171. orr. [0688. orr.]) Gartzia Antsitzen dokumentu baten latinezko aipuan. Gartzia Sanchez, Iruñeko errege // garsiam, garciae, garciâ, sanctium abarcam (II, IX. kap., 176. orr. [0693. orr.]) // garsias sanctio (...) abarcae, abarca, sanctio abarcâ, abarcae, abarcam (II, IX. kap., 176. orr. [0693. orr.]) // garciae sanctii (II, IX. kap., 176. orr. [0693. orr.]) // garsiâ sanctii (II, IX. kap., 185. orr. [0702. orr.]) // garsiae sanctii (II, IX. kap., 193. orr. [0710. orr.]) // garsiam sanctii (II, XI. kap., 224. orr. [0741. orr.]) Ez "Tremuloa" deitutakoa // garsiae sanctionis (II, XI. kap., 225. orr. [0742. orr.]) // garsiae (...) sanctii, garsiae (II, XI. kap., 226. orr. [0743. orr.]) Antso Gartzeizen semea // garciam, garsiae, garciâ (II, XI. kap., 226. orr. [0743. orr.]) Gartzia, Antso eta Teudaren semea eta Nafarroako errege // garciam, garsiam, garsiae (II, XI. kap., 228. orr. [0745. orr.]) Besteak beste, Zuritaren latinezko aipuan. Antso Abarkaren semea // garcia, garseani, garsiam, garciae, garciam, garcias (II, XI. kap., 230. orr. [0747. orr.]) Besteak beste, Sampiroren latinezko aipuan. Pompelonensis Garcia Regis Sanctii filius // garsiae (...) sanctii (II, XI. kap., 233-234. orr. [0750-0751. orr.]) Antso Gartzeiz. Beraz, Gartziaren semea den Antso // garsias sanctionis (II, XI. kap., 238. orr. [0755. orr.]) Aragoiko kronikako latinezko aipuan // garsiam, garsias (II, XI. kap., 238-239. orr. [0755-0756. orr.]) Aragoiko kronikako latinezko aipuan. Antso Handiaren semea eta Nafarroako errege // garsiae-sanctionis, garsias (II, XII. kap., 246. orr. [0763. orr.]) García Sánchez // garsias sanctii curu[o] (II, XIII. kap., 267. orr. [0784. orr.]) Gartzia Antseitz 'el jorobado' ("curvo") // garsias (II, XIII. kap., 267. orr. [0784. orr.]) Antso Gartzeitzen semea // garsiam (II, XIII. kap., 274. orr. [0791. orr.]) Antso Gartzeitz eta Todaren semea // garcia-sanctii curuo (II, XIII. kap., 274. orr. [0791. orr.]) Gartzia Antseitz 'el Jorobado' (curvo), Antso Gartzeitz eta Todaren semea // garsiae, garsiam, garsiae-sanctii, garciae (II, XIII. kap., 275. orr. [0792. orr.]) Gartzia Antseitz // garcias, garsiam (II, XIII. kap., 277. orr. [0794. orr.]) Antso Handiaren semea // garsiae, garsias (II, XIII. kap., 278. orr. [0795. orr.]) Gartzia Antseitz, Antso Gartzeitzen semea // garsiae, garsiam, garsiâ (II, XIII. kap., 280. orr. [0797. orr.]) Gartzia Antseitz 'el Trémulo' // garsiam (...) curuum (II, XIII. kap., 280. orr. [0797. orr.]) Gartzia Antseitz 'el Jorobado' (el curvo) // garsie (II, XIII. kap., 281. orr. [0798. orr.]) Gartzia Antseitz 'el Trémulo' // garciae-sanctii, garciae, garsiâ (II, XIII. kap., 283. orr. [0800. orr.]) Gartzia Antseitz // garciae, garsiae-sanctii (II, XIII. kap., 284. orr. [0801. orr.]) Gartzia Antseitz 'el Trémulo' // garsiam (II, XIII. kap., 289. orr. [0806. orr.]) Gartzia 'el Trémulo' // garsie, garcia (II, XIII. kap., 290. orr. [0807. orr.]) Besteak beste, Briz-en gaztelaniazko aipuan. Gartzia 'el Trémulo' // garsiae (II, XIII. kap., 296. orr. [0813. orr.]) Blancas-en latinezko aipuan. Gartzia Antseitz // garciam, garcie, garsiae (II, XIII. kap., 302. orr. [0819. orr.]) Gartzia 'el Trémulo' // garsias (II, XIII. kap., 302. orr. [0819. orr.]) Iruñeko artxibategiko latinezko aipuan. Gartzia, Antso Handiaren semea // garsias (II, XIV. kap., 303. orr. [0820. orr.]) Gartzia Antseitz, Antso Handiaren semea // garsias (II, XIV. kap., 303. orr. [0820. orr.]) Antso Gartzeitzen semea (Gartzia bi daude) // garsias (II, XIV. kap., 303. orr. [0820. orr.]) Antso Gartzeitzen semea (Gartzia bi daude) // garciae, garsias, garsionem, garsio, garciam (II, XIV. kap., 304. orr. [0821. orr.]) Besteak beste, Sandovalen eta kronika maleazensearen latinezko aipuetan. Gartzia Antseitz, Antso Handiaren semea, Atapuerkan hila // garcias, garsia, garciae, garsiae (II, XIV. kap., 305. orr. [0822. orr.]) Besteak beste, Naiarako monasterioaren fundazioko latinezko aipuan. Gartzia Antseitz // garsias, garsiam, garciae, garsiae, garsiâ, garciâ (II, XIV. kap., 306. orr. [0823. orr.]) Besteak beste, Iruñeko artxibategiko dokumentuaren latinezko aipuan: Garsias filius sanctii. Gartzia Antseitz // garciae, garsiae (II, XIV. kap., 307. orr. [0824. orr.]) Besteak beste, Sandovalen gaztelaniazko aipuan; sanctium, qui Penaleni obiit; Sanctio, qui postea occasione obitus fui Penalenius dictus est. Gartzia Antseitz, Antso Handiaren semea // garsiae, garsiam (II, XIV. kap., 308. orr. [0825. orr.]) Gartzia Antseitz, Antso Handiaren semea // garciae, garsiam (II, XIV. kap., 309. orr. [0826. orr.]) Gartzia Antseitz, Antso Handiaren semea // garsias (II, XIV. kap., 315. orr. [0832. orr.]) Tuyko Lucasen latinezko aipuan. Gartzia Antseitz, Antso Handiaren semea // garsiam, garsiam, garsiamque (II, XIV. kap., 315. orr. [0832. orr.]) Rodrigo Sánchezen, Alfonso Cartagenakoaren, Volterranoren eta Rizioren latinezko aipuetan. Gartzia Antseitz, Antso Handiaren semea // garsiae, garsiâ (II, XIV. kap., 316. orr. [0833. orr.]) Gartzia Antseitz, Antso Handiaren semea // garciaeque (II, XIV. kap., 317. orr. [0834. orr.]) Gartzia Antseitz, Antso Handiaren semea // garsiae, garsiâ (II, XIV. kap., 317. orr. [0834. orr.]) Besteak beste, Briz-en latinezko aipuan. Gartzia Antseitz, Antso Handiaren semea // garsiae (II, XIV. kap., 318. orr. [0835. orr.]) Sandovalen latinezko aipuetan. Gartzia Antseitz, Antso Handiaren semea // garsias, garciae (II, XIV. kap., 319. orr. [0836. orr.]) Besteak beste, donazio-dokumentuaren latinezko aipuan. Gartzia Antseitz, Antso Handiaren semea // garsiae (II, XIV. kap., 320. orr. [0837. orr.]) Antso Gartzeitzen bi seme izenkideak // garsiae, garsias, garsiam (II, XIV. kap., 324. orr. [0841. orr.]) Besteak beste, Hovedenen latinezko aipuan. Gartzia Antseitz // garsiae sanctii (II, XVII. kap., 366. orr. [0883. orr.]) Gartzia Antseitz Iruñeko errege // garsiam sanctium curui (III, VI. kap., 420. orr. [0937. orr.]) Auch eta Lescarreko dokumentuen latinezko aipuan. Gartzia Antseitz 'el jorobado (curvo)' // garsias (...) curuus, gaseonibus [sic], garsiae (III, VI. kap., 421. orr. [0938. orr.]) Gartzia Antseitz 'el jorobado (curvo)' // garsiae (...) curuo, garsiam sanctium curui, garsiae-sanctij (III, VI. kap., 425. orr. [0942. orr.]) Besteak beste, Auch-eko elizako dokumentuaren latinezko aipuan. Gartzia 'el Jorobado', Antso Abarkaren semea // garsiae curuo, garsiâ curuo (III, VI. kap., 426. orr. [0943. orr.]) Gartzia Antseitz 'el Jorobado' // garsias-sanctij curuus (III, VI. kap., 429. orr. [0946. orr.]) Gartzia Antseitz 'el Jorobado', Gaskoiniako lehen kondea // garsius-sanctij, curuus (III, XI. kap., 489. orr. [1006. orr.]) Gartzia Antseitz 'el Jorobado' // garsia sanctij curuo (III, XI. kap., 499. orr. [1016. orr.]) Gartzia Antseitz 'el Jorobado' // garsias-sanctij, garsias sanctij (III, XIII. kap., 544. orr. [1061. orr.]) Baionako Regina Torta bizkondesaren semea eta oinordekoa // garsae-sanctij (index, s.v. amuna [1079. orr.]) // garsias-sanctij (index, s.v. garsias-sanctij [1084. orr.]) // garsiae-sanctij (index, s.v. garsiae-sanctij [1084. orr.]) // garsia-sanctij curuo (index, s.v. gasconiae ducum stemma [1085. orr.]) // garciae curuo (index, s.v. sanctius-garsiae i (2) [1092. orr.])
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • garciae sanctii tremulum - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  sanctio garsiae (...) tremulo, garciâ tremulo (II, IX. kap., 176. orr. [0693. orr.]) // garciâ (…) tremulo (II, X. kap., 201. orr. *0719. orr.+) Sandovalen lana: De Garciâ Rege cognomento Tremulo // tremulo (II, XI. kap., 224. orr. [0741. orr.]) Gartzia Antseitz Tremuloa // sanctii (...) tremulum (II, XI. kap., 230. orr. [0747. orr.]) // garsie tremuli (II, XI. kap., 238. orr. [0755. orr.]) // garsias tremulus (II, XIII. kap., 267. orr. [0784. orr.]) Antso Abarkaren semea // garcias (...) tremulum (II, XIII. kap., 300. orr. [0817. orr.]) // garsiae sanctii (...) 2 (...) tremulosi, hoc est tremuli, garcie (II, XIII. kap., 301. orr. [0818. orr.]) Gartzia Antseitz 'el Trémulo' // garsiae tremulenti, garsiam tremulum (II, XIV. kap., 315. orr. [0832. orr.]) Besteak beste, Alfonso Cartagenakoaren latinezko aipuan. Gartzia 'el Trémulo' // garsia tremuli (II, XVII. kap., 369. orr. [0886. orr.]) Gartzia 'el trémulo' // garsiae tremulo (II, XVII. kap., 373. orr. [0890. orr.]) // garsias-sanctij tremulus (index, s.v. garsias-sanctij tremulus [1085. orr.]) // tremulus (...) garsiae-sanctij (...) 2 (index, s.v. tremulus [1093. orr.])
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • pero sanchez de monte-agudo - (1638) O.NUV , II, XV. kap., 338. or. [0855. or.]
  (...)
  Iruñeko artxibategiko gaztelaniazko aipuan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • rodericus sanctius palentinus - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  rodericus sanctius palentinus (II, X. kap., 202. orr. [0710. orr.]) Rodrigo Sánchez el Palentino. // rodericus sanctius pal. (II, XIII. kap., 268. orr. [0785. orr.]) Rodrigo Sánchez Palentino historiadorea // rodericum sanctium, palentinum (II, XIV. kap., 312. orr. [0829. orr.]) Rodrigo Sánchez el palentino historiadorea // rodericus sanctius (II, XIV. kap., 315. orr. [0832. orr.]) Rodrigo Sánchez historiadorea
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • inichus sanctii - (1638) O.NUV , II, XVI. kap., 363. or. [0880. or.]
  (...)
  Nafarroako alferezen lerrokadan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • petrus sanctius montacutius - (1638) O.NUV , II, XVI. kap., 360. or. [0877. or.]
  (...)
  Nafarroako gobernadoreen lerrokadan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • munium, nunio sanctij - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  nunio sanctii (II, VIII. kap., 143. orr. [0660. orr.]) Muño Antseitz, Durangoko kondea // nunii sanctii (II, VIII. kap., 154. orr. [0671. orr.]) Nuño Sanchez, Durangoko kondea. Muño Antseitz, Durangoko kondea // munium-sanctij (II, XVII. kap., 372. orr. [0889. orr.]) Muño Antseitz, Durangoko kondea // nunione sanctii (III, XII. kap., 509. orr. [1026. orr.]) Nuño Antseitz, Cerretaniako kondea eta Bigorreko Petronila kondesaren bigarren senarra
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • anxo, ancho - (1657 [1992]) DRPLV , IV, 15, 23, 34, 35. or.
  (...)
  28: Anxo limosnari, vrde ebatsiaren oinac demaza beharrari, 'Ancho (c'est le nom propre d'vn homme) est vn grand faileur d'aumolnes, il donne au pauure les pieds du pourceau qu'il a dérobé' [Oihenart, Atsotitzak, 28. zkia.]
  (...)

  Zer: Antso gizon izena
  Non:
  Jatorria: DRPLV

 • anso - (1926) ETX.EEI , Euskera III-IV (1926), 119. or.
  (...)
  ¿Zenbat Santxo eta Lope euskaldunak ote ditgu gauŕ? Txit gutxi; lenago ez, etxên izenak esaten dutenez: Ansonea (Elizondo'n), —Anso, Antxo eta Santxo berdin dira—
  (...)

  Zer: Antroponimoa
  Non:
  Jatorria: ETX.EEI

 • anso saonch - (1953 [1997]) M.AV , 58
  (...)
  58. paragrafoa.- Anso n. pr. «Sancho»: «Anso Saonch, que en castellano quyere dezir Sancho Saez» (ms. Ibargüen-Cachopín, cuad. 65, f° 22 r); Ansoategui, (Ansuategui), Ansola, Ansorechea, Ansoregui, Ansorregui, Ansoteguí, Ansutegui (Anchustegui?). Top. Ansoain, Nav., doc. Sansoain (v. -ain), Ansoerreca (Araiz, Nav.). El nombre se convirtió primero en San(t)so (v. 537) por asimilación en cuanto al punto de articulación de ambas silbantes (cf. vasc. sín(h)etsí «creído», de zin, todavía çinheste en Dechepare; solas de rom. solaz, sasoi de sazón, etc.) y perdió luego por disimilación la consonante inicial (v. 611). El nombre Sansoain se ha conservado, sin embargo, hasta nuestros días en esta forma en otros pueblos de Nav.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: M.AV

 • ansso gascueco, sancho gascue - (1957) GLAR.GPNASJ , 110 [M.NLCDI, FLV 1, § 6, 39. or. (15. oharra)]
  (...)
  Para Ansso Gascueco = Sancho Gascue y Garcia Gambracoa = Garcia Cambra en el núm. 110, véase Textos arcaicos vascos, p. 35 s.
  (...)

  Zer: Antroponimoa
  Non: Nafarroa
  Jatorria: M.NLCDI

 • ansoain, anso - (1958 [2000]) LMEND.ETAP , 135 [SAL.STAIN, 119. or.]
  (...)
  También López-Mendizabal cree que -ain es un sufijo local; para este autor -ain es simplemente «una de las varias formas en que aparecen muchos de los sufijos locativos» (1958: 135). Así -ain alterna según López-Mendizabal con -uen (Barajuen, población alavesa / Barasoain, villa navarra), con -ano (Garitain, apellido de Olaberria, Gipuzkoa, en 1462) / Garitano, apellido de Bergara en 1491), con -an (Zumarain, caserío de Tolosa / Zumaran, casa solar de Eibar), con -uri (Aberastain, apellido guipuzcoano / Aberasturi, apellido vizcaíno), con -ao (Askain, villa de Lapurdi / Askao, término y calle de Bilbao), con -ue (Askain / Askue, Gaskue, apellidos guipuzcoanos), con -aun (Larrain, apellido de Gipuzkoa / Larraun, valle de Navarra). Otra variante de -ain es según este autor -ai, que cree ver en Ezkarai, villa en «la Rioja vasca », y que compara con -ano de Ezkarano, apellido antiguo de Hernani. // El intento del este autor es loable, pero, claro está, no se puede admitir que en Ansoain vea, tras rechazar la etimología Anso tan transparente (en realidad es San(t)so, pues la forma antigua de la población era San(t)soain), una variante de la raíz ando, andu –no especifica cuál es su significado– que «se encuentra en todo el país» en infinidad de topónimos. Tampoco se puede admitir que en Berasain (y Beasain), después de rechazar el antropónimo Beraza (sería Beraxa, nombre que seguramente habrá que transcribir como Beratsa) vea eraso, iraso, iratzu ‘helechal’ o belaz ‘pastizal’, ni que Gendulain sea explicado a través del «viejo nombre vasco» Andelus o Andelu
  (...)

  Zer: Herria, izena
  Non: Nafarroa
  Jatorria: SAL.STAIN

 • anso, sanso, sancho, anxo - (1959) M.FHV , 14.7 par., 291. or.
  (...)
  La sibilante inicial se ha perdido, al parecer por disimilación, en el antropónimo Anso, de Sanso, Sancho, muy frecuente en Navarra y atestiguado en Oihenart (Anxo) y en Andramendi
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: M.FHV

 • anso < sanso - (1959) M.FHV , 14.8 par., 293. or.
  (...)
  El nombre Anso (< Sanso) tiene como patr. Sanoyz, atestiguado con frecuencia en documentos medievales de Navarra: la pérdida de la sibilante interior fue suficientemente antigua para que su -n- aparezca tratada como intervocálica en vizc. ant. Saonch Sánchez < *Sâôch < *Sâôitz
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: M.FHV

 • Antso - (1966) EUS.NENP , 3 . or.
  (...)
  Antso, Anko (Antxito, Ansoerrant, Antxoko, Txantxo) (Ark. Tol. 1458) [Ark. = izen arkaikoa. Tol. = Tolosako artxibategia]
  (...)

  Zer: Gizon izena
  Non:
  Jatorria: EUS.NENP

 • Antxito - (1966) EUS.NENP , 3 . or.
  (...)
  Antso, Anko (Antxito, Ansoerrant, Antxoko, Txantxo) (Ark. Tol. 1458) [Ark. = izen arkaikoa. Tol. = Tolosako artxibategia]
  (...)

  Zer: Hipokoristikoa
  Non:
  Jatorria: EUS.NENP

 • Ansoerrant - (1966) EUS.NENP , 3 . or.
  (...)
  Antso, Anko (Antxito, Ansoerrant, Antxoko, Txantxo) (Ark. Tol. 1458) [Ark. = izen arkaikoa. Tol. = Tolosako artxibategia]
  (...)

  Zer: Hipokoristikoa
  Non:
  Jatorria: EUS.NENP

 • Antso - (1966) EUS.NENP , 9. or.
  (...)
  Antso. - (Ark. XII-XVII). [Ark = nombre arcaico]
  (...)

  Zer: gizon izena
  Non:
  Jatorria: EUS.NENP

 • anso - (1969) M.NLCDI , § 16, 52. or.
  (...)
  Cualquier observación sobre el sistema de los primeros nombres en estos documentos, en la medida en que se puede hablar de un sistema para zonas distintas en un espacio de varios siglos, tiene que ser por necesidad provisional. Los que aquí hallamos, si limitamos el examen a los más frecuentes en forma vasca, son sumamente pocos y no coinciden más que en pequeña parte con los que se atestiguan en la Rioja, Alava y Vizcaya. De hombre, Anso, patr. Sanoiz (Berasco Sanoiz 36, 1168, Sagüés), con forma femenina Ansa (Andranssa 198, hacia 1225), Sansa (Sansa Sanoiz 9, 1130)
  (...)

  Zer: Ponte izena
  Non:
  Jatorria: M.NLCDI

 • ANTSO - (1972) SATR.EI.72 , 11
  (...)
  ANTSO. Nombre frecuente en los archivos de Navarra. Ansso Eder, Fuegos, 1366. Arch. Prov. Guip. (doc. de Tolosa, 1458). Pervive en nombres de casas, como Ansorena, Ansonea
  (...)

  Zer: Gizon izena
  Non: --
  Jatorria: SATR.EI.72

 • Antso - (1972 [1974]) TXILL.EI , 180
  (...)
  Antso (Nafarroako paper zaharretan maiz aurkitua. "Antso Eder" erabili da XIV. mendeaz geroztik. Izen honen aztarnak dira "Ansorena" eta "Ansonea")
  (...)

  Zer: Gizon-izena
  Non: --
  Jatorria: TXILL.EI

 • ANSO - (1977) SATR.EI.77 , 18
  (...)
  Arch. Prov. Guip. (Tolosa, 1458); AGN (Fuegos, 1366)
  (...)

  Zer: Gizon izena
  Non: --
  Jatorria: SATR.EI.77

 • ANTSO - (1983) SATR.EI.83 , 21, 38 s.v. Santxo
  (...)
  ANTSO [...] SANTXO / Ikus: Antso
  (...)

  Zer: Gizon-izena
  Non: --
  Jatorria: SATR.EI.83

 • ANTSO - (1985) ETXDE.EPIZ ,
  (...)
  ANTSO: Sancho. "Anso Saonch, que en castellano quiere decir Sancho Saez" (Mitxelena: "Apellidos vascos", 3-gn, ediz, 49 P.). "Anso, Joane, Onsalu" (Mitxelena Textos Arcaicos Vascos, Minotauro, 160 P.). "Anso Gaskueko, Anso Olakarizketako" (Mitxelena: T. A. V., 35 p. "Anso Garziak gastelu ori emun ez" (Mitx. T. A. V. 97 P.). "laun Anso Mikeleiz" (Uterga 1221; J. M. Lakarra: Vasconia Medieval, 49 p. "Anso Iturriko" (Iriberri 1246: Lakarra, Vasc. Med., 38 P.). "laun Anso Ortiz" (Larraga, XIII mendea; Lak. Vasc. Med., 49 P.). Eleizalde, Listas Alfabéticas, RIEV-XIII, 1922, 422 P.: Ansaga (antso-aga), Elgetako soroa; Ansaran (antso-aran), Irungo baserria; Ansoetxe, Oñatiko baserria; Ansola, Elgoibarko baserria; Ansolope, Arabako Gazteluko tokia: Ansomendi, Mutrikuko baserria; Ansondo, Debako baserria; Ansorena, Astrain-go (N) etxea; Ansotegi, Donostiako baserria; Ansouri, Luyoko deitura (B); Ansuene, Donostiako baserria. Deiturak: Antsorena, Antsola, Antsotegi, Antsoain, Antsoalde, Antsorregi (Antso-torre-egi?) eta abar.
  (...)

  Zer: izena
  Non:
  Jatorria: ETXDE.EPIZ

 • ANTSOA - (1985) ETXDE.EPIZ , 515
  (...)
  ANTSOA (el Sancho): Antsoategi, Elgetako bi baserriren izena (Eleizalde, Listas Alfabéticas, RIEV, 1922, 422 P.). Deitura: Ansuategi.
  (...)

  Zer: izena
  Non:
  Jatorria: ETXDE.EPIZ

 • ANTSOKO - (1985) ETXDE.EPIZ , 515
  (...)
  ANTSOKO (Sanchito): Ansokorena, Oroz-Beteluko etxea (N). (Benito Urtasun: Toponimia de Oroz-Betelu, Fontes Linguae Vasconum, 1971, 9 lum., 336 P.).
  (...)

  Zer: izena
  Non:
  Jatorria: ETXDE.EPIZ

 • ansó < *ansone < sanso - (1986) IRI.TVC , 243. or.
  (...)
  86. Los hablantes vascos perdian la -n- intervocálica y hay indicios de ello en zona aragonesa, tratándose de un fenómeno fonético soterrado en la estratificación toponímica. Así tenemos que la "pardina llamada actualmente con las denominaciones de Mestribuelo, Mestrigüelo, Bestribuelo ó Bestrigüelo, en el monte de Hecho lindante con Aragüés del Puerto, p. j. de Jaca" está documentada por A. Ubieto para el s. IX también como Monasteriolo y Monestirivelo, donde además de caida de -n- intervocálica se ha producido, en la versión que tiene b- inicial, la disimilación de nasalidad, como en el caso de Bolibar < medieval Molinivar- / Bolinibar / Borinibar, cfr. Las leng. de los vizc., §§7, 15 y 29. Por otro lado Ansó aparece escrito el s. XI como Anson, es decir, que se trata del caso oblicuo *Ansone, en relación con Sanso por disimilación de sibilante. En §84 se ha señalado Chuliau, Barranco de, a partir de la forma latina Iulianus, con sibilante palatal inicial de tipo expresivo
  (...)

  Zer: Herria, izena
  Non: Aragoi
  Jatorria: IRI.TVC

 • antso - (1986) DRPLV , I, 149-150. or. (12-13. or.)
  (...)
  Hala ere aipatu beharrekoak ditugu erromatarren garaiko Akitaniako izkrizioak eta Nafarroako Lerga-n aurkitua, latinez izkribaturikakoak izanarren zenbait pertsona eta jainko izen eskaintzen baitizkigute euskararekin zer ikusia dutenak eta guri ezagun egiten zaizkigunak, Ifarraldeko euskal eremua Bordel ingururaino zela agerian utzirik. // Hor agertzen dira (...) V. Paetvs Suri f(ilius), CIL, XIII, 32, Suri nominatibokoa ere izan daitekeela, Sanctus / Sancti(us) direlakoetan latinez gertatzen zen bezalatsu Sancti erabiltzen zutenean (29) [29. oharra: Ikus Alfonso Irigoyen “Algunas consideraciones sobre onomástica personal vasca”, Euskera XXII (1977), pp. 567, nota 9, 571, 596, nota 41], Erdi Aroan Jaunçuria de Mont Real (1250-garrenean, El gran pr. de Navarra, 11, Pamplona 1957, dok. 333), Jaun izenaurreko duela eta Çuria izenak artikulua
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRPLV

 • antso, anso - (1991 [1995]) DRPLV , V, 230. or.
  (...)
  Antso- hasierakora Bizkaian ez du inork ezer aldatu, Anso-erakora baizik, zentzuzkoa den moduan
  (...)

  Zer: Deitura
  Non:
  Jatorria: DRPLV

 • santxo, anso, sanso - (1992) DRPLV , IV, 195. or.
  (...)
  Antxo toponymoaren explikazioa zuzenago litzateke Santxo pertsona izenetik txistukariaren disimilazioz sorturikoa dela erraiten balitz. Lehenago Anso agertzeak ez du nahi ta nahi ez baztertzen erran dudana, zeren Santxo eta Sanso izen beraren aldagarriak besterik ez baitziren, eskribauen artean problema gehiegirik gabe trukatzen zirenak, aldagarri gehiago ere tartean bazirela
  (...)

  Zer: Ponte izena
  Non:
  Jatorria: DRPLV

 • Anso - (1994) IÑ.SAL.NANTR , 1416 or.
  (...)
  Antsako, Anso, Antso, Antsoko, Antxote: hauek, batez ere gizonentzakoak, oso ugariak dira bai pertsona-izentzat eta bai oikonimotzat. Arazo nagusia sudurkari atzean hortz-hobietako igurzkaria (s) ala afrikaria (ts) duten jakitea da; forma hipokoristikoetan euskarazko sabaiko afrikaria (egun tx idazten duguna) emateko erdarazko ch ibiltzen da. Bizirik ditugun lekukoetan, etxe-izenetan, hortz-hobietako afrikaria dugu, Malerreka aldean behinik behin: Antsakonea, Antsokorena (Doneztebe), Antsonea (lturen).
  (...)

  Zer: pertsona izena
  Non:
  Jatorria: IÑ.SAL.NANTR

 • Antso - (1994) IÑ.SAL.NANTR , 1416 or.
  (...)
  Antsako, Anso, Antso, Antsoko, Antxote: hauek, batez ere gizonentzakoak, oso ugariak dira bai pertsona-izentzat eta bai oikonimotzat. Arazo nagusia sudurkari atzean hortz-hobietako igurzkaria (s) ala afrikaria (ts) duten jakitea da; forma hipokoristikoetan euskarazko sabaiko afrikaria (egun tx idazten duguna) emateko erdarazko ch ibiltzen da. Bizirik ditugun lekukoetan, etxe-izenetan, hortz-hobietako afrikaria dugu, Malerreka aldean behinik behin: Antsakonea, Antsokorena (Doneztebe), Antsonea (lturen).
  (...)

  Zer: pertsona izena
  Non:
  Jatorria: IÑ.SAL.NANTR

 • Antsoko - (1994) IÑ.SAL.NANTR , 1416 or.
  (...)
  Antsako, Anso, Antso, Antsoko, Antxote: hauek, batez ere gizonentzakoak, oso ugariak dira bai pertsona-izentzat eta bai oikonimotzat. Arazo nagusia sudurkari atzean hortz-hobietako igurzkaria (s) ala afrikaria (ts) duten jakitea da; forma hipokoristikoetan euskarazko sabaiko afrikaria (egun tx idazten duguna) emateko erdarazko ch ibiltzen da. Bizirik ditugun lekukoetan, etxe-izenetan, hortz-hobietako afrikaria dugu, Malerreka aldean behinik behin: Antsakonea, Antsokorena (Doneztebe), Antsonea (lturen).
  (...)

  Zer: pertsona izena
  Non:
  Jatorria: IÑ.SAL.NANTR

 • Antxote - (1994) IÑ.SAL.NANTR , 1416 or.
  (...)
  Antsako, Anso, Antso, Antsoko, Antxote: hauek, batez ere gizonentzakoak, oso ugariak dira bai pertsona-izentzat eta bai oikonimotzat. Arazo nagusia sudurkari atzean hortz-hobietako igurzkaria (s) ala afrikaria (ts) duten jakitea da; forma hipokoristikoetan euskarazko sabaiko afrikaria (egun tx idazten duguna) emateko erdarazko ch ibiltzen da. Bizirik ditugun lekukoetan, etxe-izenetan, hortz-hobietako afrikaria dugu, Malerreka aldean behinik behin: Antsakonea, Antsokorena (Doneztebe), Antsonea (lturen).
  (...)

  Zer: pertsona izena
  Non:
  Jatorria: IÑ.SAL.NANTR

 • antso - (1999) MOR.MPB , 169. or. (s. v. Antchola)
  (...)
  Antchola 1119 m [...] Sans doute du nom propre Antso suivi de ola “cabane”, bien qu'on ne puisse écarter tout à fait antxu “mouton” ou même aintzi “marécage”
  (...)

  Zer: Pertsona izena
  Non: --
  Jatorria: MOR.MPB

 • sansoiz (< santso, antso ‘sancho’) - (2000) SAL.STAIN , 127. or.
  (...)
  En otras ocasiones la forma con sibilante final únicamente la documentamos como patronímico, mientras que la forma en -ain da o daba nombre a alguna localidad: Akutiz (patronímico) / Akotain, Akutain (despoblado del valle de Longida; Akotain era, además, el nombre de una casa de Viscarret / Gerendiain en 1796 [12. oharra: Protocolo de Auritz (Burguete), carpeta nº 42 (J. J. Aquerreta)]) sobre *Akut (Acutus era, al parecer, nombre conocido en la Edad Media), Eriziz (patronímico) / Eriztain (despoblado de Orba), tal vez sobre Eritz ‘Félix’, Genduleiz, Genduliz, Gentuliz (patronímicos) / Gendulain (existen cuatro localidades navarras con este nombre. Cf., además, el topónimo Gendulaga de Esnotz, 1789 [13. oharra: Ibíd. [Protocolo de Auritz (Burguete), carpeta nº 42 (J. J. Aquerreta)]]) sobre Gendul(e) ‘Centol’, Sansoiz (patronímico) / Santsoain, Antsoain (localidades de Navarra) sobre Santso, Antso ‘Sancho’, Zuritz (patronímico) / Zuriain (localidad de Esteribar) sobre Zuri ‘Blanco’...
  (...)

  Zer: Deitura patronimikoa
  Non:
  Jatorria: SAL.STAIN

 • santsoain (< santso, antso ‘sancho’) - (2000) SAL.STAIN , 127. or.
  (...)
  En otras ocasiones la forma con sibilante final únicamente la documentamos como patronímico, mientras que la forma en -ain da o daba nombre a alguna localidad: Akutiz (patronímico) / Akotain, Akutain (despoblado del valle de Longida; Akotain era, además, el nombre de una casa de Viscarret / Gerendiain en 1796 [12. oharra: Protocolo de Auritz (Burguete), carpeta nº 42 (J. J. Aquerreta)]) sobre *Akut (Acutus era, al parecer, nombre conocido en la Edad Media), Eriziz (patronímico) / Eriztain (despoblado de Orba), tal vez sobre Eritz ‘Félix’, Genduleiz, Genduliz, Gentuliz (patronímicos) / Gendulain (existen cuatro localidades navarras con este nombre. Cf., además, el topónimo Gendulaga de Esnotz, 1789 [13. oharra: Ibíd. [Protocolo de Auritz (Burguete), carpeta nº 42 (J. J. Aquerreta)]]) sobre Gendul(e) ‘Centol’, Sansoiz (patronímico) / Santsoain, Antsoain (localidades de Navarra) sobre Santso, Antso ‘Sancho’, Zuritz (patronímico) / Zuriain (localidad de Esteribar) sobre Zuri ‘Blanco’...
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Nafarroa
  Jatorria: SAL.STAIN

 • antsoain (< santso, antso ‘sancho’) - (2000) SAL.STAIN , 127. or.
  (...)
  En otras ocasiones la forma con sibilante final únicamente la documentamos como patronímico, mientras que la forma en -ain da o daba nombre a alguna localidad: Akutiz (patronímico) / Akotain, Akutain (despoblado del valle de Longida; Akotain era, además, el nombre de una casa de Viscarret / Gerendiain en 1796 [12. oharra: Protocolo de Auritz (Burguete), carpeta nº 42 (J. J. Aquerreta)]) sobre *Akut (Acutus era, al parecer, nombre conocido en la Edad Media), Eriziz (patronímico) / Eriztain (despoblado de Orba), tal vez sobre Eritz ‘Félix’, Genduleiz, Genduliz, Gentuliz (patronímicos) / Gendulain (existen cuatro localidades navarras con este nombre. Cf., además, el topónimo Gendulaga de Esnotz, 1789 [13. oharra: Ibíd. [Protocolo de Auritz (Burguete), carpeta nº 42 (J. J. Aquerreta)]]) sobre Gendul(e) ‘Centol’, Sansoiz (patronímico) / Santsoain, Antsoain (localidades de Navarra) sobre Santso, Antso ‘Sancho’, Zuritz (patronímico) / Zuriain (localidad de Esteribar) sobre Zuri ‘Blanco’...
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Nafarroa
  Jatorria: SAL.STAIN

 • anso oxoaytz diriart - (2000 [1307]) ORP.MAISMED , I. kap., 38. or. [Comptos]
  (...)
  Le compte de 1307 [...] Les condamnations d’Ossès collectives pour [...] De Anso Oxoaytz diriart (“Iriarte” à Gahardu ou Exave: ce personnage reconnaissable à son prénom parfois donné seul est impliqué dans plusieurs procès du temps et devait avoir quelque fonction administrative) e de sus co(m)paynn(er)os
  (...)

  Zer: Etxe jauna, etxea [Iriarte]
  Non: Ortzaize [Gahardu edo Exave]
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • antso (giz.): (fr.) sanche - (2001) GOR.SAL.EIZ , 324

  Zer: Gizon-izena
  Non: --
  Jatorria: GOR.SAL.EIZ

 • antso (giz.): (gazt.) sancho - (2001) GOR.SAL.EIZ , 320

  Zer: Gizon-izena
  Non: --
  Jatorria: GOR.SAL.EIZ

 • antso (giz.) - (2001) GOR.SAL.EIZ , 94

  Zer: Gizon-izena
  Non: --
  Jatorria: GOR.SAL.EIZ

 • sancho (antso) - (2005) IT.UNCIT , 134. or.
  (...)
  Ansorena: la (casa) de Sancho (Antso)
  (...)

  Zer: Ponte izena
  Non: Naxurieta
  Jatorria: IT.UNCIT

 • ansoco (antsoko) - (2005) IT.UNCIT , 134. or.
  (...)
  Ansorena: la (casa) de Sancho (Antso). Ansoco (Antsoko) es un hipocorístico de dicho nombre
  (...)

  Zer: Hipokoristikoa
  Non: Naxurieta
  Jatorria: IT.UNCIT

 • sancho, antso - (2005) IT.UNCIT , 130. or.
  (...)
  Ansorena [...] La (casa) de Sancho –Antso-
  (...)

  Zer: Pertsona izena
  Non: Zenborain
  Jatorria: IT.UNCIT

 • antso (sancho) + gorri > antsogorri - (2005) IT.UNCIT , 116. or.
  (...)
  Ansogorri es un compuesto del nombre Antso (Sancho) y el calificativo gorri (rojo, royo). Ansogorriarena sería ‘la (casa) de Sancho el Rojo’
  (...)

  Zer: Antroponimoa
  Non: Artaitz
  Jatorria: IT.UNCIT

 • sancho (santxo o antso) - (2005) IT.UNCIT , 104. or.
  (...)
  La casa fue llamada en un principio como Sancho Andiarena, que parece un compuesto del nombre propio Sancho (Santxo o Antso) y el apodo Andia (‘el grande’)
  (...)

  Zer: Ponte izena
  Non: Altzorritz
  Jatorria: IT.UNCIT

 • ansoco - (2005) IT.UNCIT , 91. or.
  (...)
  ESTRUCTURA INTERNA DE LOS OICÓNIMOS // Se puede observar que a la hora de designar a un edificio se recurría a un sustantivo o a un nombre propio que pueden aparecernos: [...] - No son raros los hipocorísticos y diminutivos, entre los que están: // -ko, -iko, (Pachico, Martinco, Juanesco, Ansoco, Jilico, Asarico, Juanico, Juanisco…) // -to (Martinto, Juanisto, Jilito, Zocoto). // -lo (Miguelo). // Diferentes formas como Txantxo, Txantxa, Patxi, Batist, Mitxel, Periko, Gartxot…
  (...)

  Zer: Hipokoristikoa, etxe izena
  Non: Untzitibar
  Jatorria: IT.UNCIT

 • Antso I.a Leongoa edo Antso Gizena - (2016) ARAUA.181 , 4. or.
  (...)
  Antso I.a Leongoa edo Antso Gizena: Sancho I de León, el Craso (gaztelania); Sanche Ier de León, le Gros (frantsesa); Sancho I, the Fat (ingelesa)
  (...)

  Zer: Pertsonaia historikoa
  Non: Europa
  Jatorria: ARAUA.181

 • Antso Ramiritz - (2017) ARAUA.186 , 11. or.
  (...)
  Sancho Ramírez (gaztelania); Sanche Ier d'Aragon / Sancho Ramirez (frantsesa); Sancho Ramírez (ingelesa). 1. Oharra: Iruñeko errege ere izan zen.
  (...)

  Zer: Pertsonaia historikoa [Erregea]
  Non: Aragoi
  Jatorria: ARAUA.186

 • Antso II.a edo Antso Azkarra - (2017) ARAUA.186 , 13. or.
  (...)
  Sancho II el Fuerte (gaztelania); Sanche II de Castille (frantsesa); Sancho II the Strong (ingelesa)
  (...)

  Zer: Pertsonaia historikoa [Erregea]
  Non: Gaztela
  Jatorria: ARAUA.186

 • Antso III.a edo Antso Desiratua - (2017) ARAUA.186 , 13. or.
  (...)
  Sancho III el Deseado (gaztelania); Sanche III le Désiré (frantsesa); Sancho III (ingelesa)
  (...)

  Zer: Pertsonaia historikoa [Erregea]
  Non: Gaztela
  Jatorria: ARAUA.186

 • Antso IV.a edo Antso Ausarta - (2017) ARAUA.186 , 13. or.
  (...)
  Sancho IV el Bravo (gaztelania); Sanche IV le Brave (frantsesa); Sancho IV the Brave (ingelesa)
  (...)

  Zer: Pertsonaia historikoa [Erregea]
  Non: Gaztela
  Jatorria: ARAUA.186

 • Antso I.a edo Antso Populatzailea - (2017) ARAUA.186 , 16. or.
  (...)
  Sancho I el Poblador (gaztelania); Sanche Ier le Laboureur / le Fondateur / le Colonisateur / le Populaire (frantsesa); Sancho I the Populator (ingelesa)
  (...)

  Zer: Pertsonaia historikoa [Erregea]
  Non: Portugal
  Jatorria: ARAUA.186

 • Antso II.a edo Antso Debotoa edo Antso Kapeladuna - (2017) ARAUA.186 , 16. or.
  (...)
  Sancho II el Capelo / el Piadoso (gaztelania); Sanche II le Pieux (frantsesa); Sancho II the Pious / the Caped / the Capuched (ingelesa)
  (...)

  Zer: Pertsonaia historikoa [Erregea]
  Non: Portugal
  Jatorria: ARAUA.186

 • Antso - (2019) ARAUA.066 , 7. or.
  (...)
  Sancho, Sanc(t)ius (gaztelania); Sancho, Sanc(t)ius, Sanche (frantsesa); Sancho, Sanc(t)ius (ingelesa)
  (...)

  Zer: Santu-izena
  Non:
  Jatorria: ARAUA.066

 • Antso I.a Gartzeitz - (2020) ARAUA.192 , 6. or.
  (...)
  Sancho I Garcés (gaztelania); Sanche Ier Garcés (frantsesa); Sancho I Garcés (ingelesa)
  (...)

  Zer: Pertsonaia historikoa [Erregea]
  Non: Euskal Herria (errege-erreginak; herrialdeak)
  Jatorria: ARAUA.192

 • Antso II.a Gartzeitz edo Antso Abarka - (2020) ARAUA.192 , 6. or.
  (...)
  Sancho Garcés II / Sancho Abarca (gaztelania); Sanche II de Navarre / Sanche Abarca (frantsesa); Sancho Garcés II (ingelesa)
  (...)

  Zer: Pertsonaia historikoa [Erregea]
  Non: Euskal Herria (errege-erreginak; herrialdeak)
  Jatorria: ARAUA.192

 • Antso Ramiritz Viguerakoa - (2020) ARAUA.192 , 7. or.
  (...)
  Sancho Ramírez de Viguera (gaztelania); Sancho Ramírez de Viguera (frantsesa); Sancho Ramírez of Viguera (ingelesa). Oharra: erregeordea
  (...)

  Zer: Pertsonaia historikoa [Erregea]
  Non: Euskal Herria (errege-erreginak; herrialdeak)
  Jatorria: ARAUA.192

 • Antso III.a Gartzeitz edo Antso Nagusia - (2020) ARAUA.192 , 7. or.
  (...)
  Sancho III Garcés / Sancho el Mayor (gaztelania); Sanche III Garcés / Sanche le Grand (frantsesa); Sancho Garcés III / Sancho the Great (ingelesa)
  (...)

  Zer: Pertsonaia historikoa [Erregea]
  Non: Euskal Herria (errege-erreginak; herrialdeak)
  Jatorria: ARAUA.192

 • Antso IV.a Gartzeitz edo Antso Peñalengoa - (2020) ARAUA.192 , 8. or.
  (...)
  Sancho Garcés IV / Sancho el de Peñalén (gaztelania); Sanche IV Garcés (frantsesa); Sancho Garcés IV / Sancho of Peñalén (ingelesa)
  (...)

  Zer: Pertsonaia historikoa [Erregea]
  Non: Euskal Herria (errege-erreginak; herrialdeak)
  Jatorria: ARAUA.192

 • Antso V.a Ramiritz - (2020) ARAUA.192 , 8. or.
  (...)
  Sancho Ramírez / Sancho V de Pamplona (Sancho I de Aragón) (gaztelania); Sancho Ramirez / Sanche V de Pampelune (Sanche Ier d'Aragon) (frantsesa); Sancho Ramírez / Sancho V of Pamplona (Sancho I of Aragon) (ingelesa). Oharra: Aragoiko erregea izan zen 1063-1094 bitartean: Antso Ramiritz Aragoikoa
  (...)

  Zer: Pertsonaia historikoa [Erregea]
  Non: Euskal Herria (errege-erreginak; herrialdeak)
  Jatorria: ARAUA.192

 • Antso VI.a Gartzeitz edo Antso Jakituna - (2020) ARAUA.192 , 9. or.
  (...)
  Sancho VI de Navarra / Sancho el Sabio (gaztelania); Sanche VI de Navarre/ Sanche le Sage (frantsesa); Sancho Garcés VI / Sancho the Wise (ingelesa)
  (...)

  Zer: Pertsonaia historikoa [Erregea]
  Non: Euskal Herria (errege-erreginak; herrialdeak)
  Jatorria: ARAUA.192

 • Antso VII.a edo Antso Azkarra edo Antso Entzerratua - (2020) ARAUA.192 , 9. or.
  (...)
  Sancho VII / Sancho el Fuerte (gaztelania); Sanche VII / Sanche le Fort (frantsesa); Sancho VII / Sancho the Strong (ingelesa)
  (...)

  Zer: Pertsonaia historikoa [Erregea]
  Non: Euskal Herria (errege-erreginak; herrialdeak)
  Jatorria: ARAUA.192

Latineko Sanctius-etik (sanctus 'donea' hitzetik) atera zen euskal izen hau, San(t)zo eta San(t)so bitarteko zirela. Nafarroako erregeen izena izan zen, eta hau dela medio aski entzute handia erdietsi zuen. Oihenartek XVII. mendean bildutako atsotitzetako batean ageri da: 'Anxo limosnari, urde ebatsiaren oinak dematza beharrari'. Jaieguna ekainaren 5ean da. Aldaerak: Antxo, Santso, Santxo, Santzo...

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus

Azkue Biblioteka eta argitalpenak

Maximiza tus ganancias en criptomonedas confiando en Bitplex 360, una plataforma diseñada para el éxito.
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
z-library z-lib project
Casino siteleri arasında yerinizi alın, kazançlı çıkmanın keyfini sürün! Heyecanı kaçırmayın.
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper