Arauen Datutegi Onomastikoa (ADO)

174. araua - Arauak - ADO

110 emaitza 174. araua bilaketarentzat

abaro (Etniak eta herriak - Europa)

ávaros (gaztelania); Avars / Avares (frantsesa); Avars (ingelesa)

akadtar (Etniak eta herriak - Ekialdea)

acadio (gaztelania); Akkadien (frantsesa); Akkadian (ingelesa)

alaman (Etniak eta herriak - Europa)

alamanes / alemanes (gaztelania); Alamans / Alémans (frantsesa); Alemanni / Alamanni / Alamani (ingelesa)

alano (Etniak eta herriak - Europa)

alanos (gaztelania); Alains (frantsesa); Alans (ingelesa)

amalektar (Etniak eta herriak - Ekialdea)

amalecita / amalequita (gaztelania); Amalécite (frantsesa); Amalekite (ingelesa)

ammondar (Etniak eta herriak - Ekialdea)

amonita (gaztelania); Ammonite (frantsesa); Ammonite (ingelesa)

amorrita (Etniak eta herriak - Ekialdea)

amorreo / amorrita / amorita (gaztelania); Amorrite (frantsesa); Amorite (ingelesa)

anbroi (Etniak eta herriak - Europa)

ambrones (gaztelania); Ambrons (frantsesa); Ambrones (ingelesa)

anglo edo angliar (Etniak eta herriak - Europa)

anglos (gaztelania); Angles (frantsesa); Angles (ingelesa)

apuaniar (Etniak eta herriak - Europa)

apuanos (gaztelania); Apuans (frantsesa); Apuani (ingelesa)

aramear (Etniak eta herriak - Ekialdea)

arameo (gaztelania); Araméen (frantsesa); Aramean / Aramaean (ingelesa)

arebako (Etniak eta herriak - Europa)

arévacos (gaztelania); Arvaques / Arévaques (frantsesa); Arevaci / Aravaci (ingelesa)

ariar (Etniak eta herriak - Ekialdea)

ario (gaztelania); Aryen (frantsesa); Aryan (ingelesa)

asiriar (Etniak eta herriak - Ekialdea)

asirio (gaztelania); Assyrien (frantsesa); Assyrian (ingelesa)

astur (Etniak eta herriak - Europa)

astures (gaztelania); Astures (frantsesa); Astures / Asturs (ingelesa). 1. oharra: erre bigunaz deklinatzekoa: asturak, asturen…

auskiar (Etniak eta herriak - Europa)

auscos (gaztelania); Ausques (frantsesa); Ausci (ingelesa)

autrigoi (Etniak eta herriak - Europa)

autrigones (gaztelania); Autrigons (frantsesa); Autrigones (ingelesa)

bandalo (Etniak eta herriak - Europa)

vándalos (gaztelania); Vandales (frantsesa); Vandals (ingelesa)

barduliar (Etniak eta herriak - Europa)

várdulos (gaztelania); Vardules (frantsesa); Varduli (ingelesa)

barego (Etniak eta herriak - Europa)

varegos (gaztelania); Varègue (frantsesa); Varangians / Varyags (ingelesa)

baskoi (Etniak eta herriak - Europa)

vascones (gaztelania); Vascons (frantsesa); Vascones (ingelesa)

bendo edo wendo (Etniak eta herriak - Europa)

wendos / vendos (gaztelania); Wendes (frantsesa); Wends (ingelesa)

berbere edo amazig (Etniak eta herriak - Europa)

bereberes (gaztelania); Berbères (frantsesa); Berbers (ingelesa)

beroi (Etniak eta herriak - Europa)

berones (gaztelania); Berones (frantsesa); Berones (ingelesa)

betoi (Etniak eta herriak - Europa)

vetones (gaztelania); Vettons (frantsesa); Vettones (ingelesa)

bigerrioi (Etniak eta herriak - Europa)

bigerriones (gaztelania); Biguerres (frantsesa); Bigerriones (ingelesa)

bisigodo (Etniak eta herriak - Europa)

visigodos (gaztelania); Wisigoths (frantsesa); Visigoths (ingelesa)

brakariar (Etniak eta herriak - Europa)

brácaros (gaztelania); Bracari (frantsesa); Bracari (ingelesa)

brigantiar (Etniak eta herriak - Europa)

brigantes (gaztelania); Brigantes (frantsesa); Brigantes (ingelesa)

britaniar (Etniak eta herriak - Europa)

britanos / britones (gaztelania); Bretons (frantsesa); Britons (ingelesa)

bruktero (Etniak eta herriak - Europa)

brúcteros (gaztelania); Bructères (frantsesa); Bructeri (ingelesa)

burgundiar (Etniak eta herriak - Europa)

burgundios (gaztelania); Burgondes (frantsesa); Burgundians (ingelesa)

daniar (Etniak eta herriak - Europa)

danos (gaztelania); Danois (frantsesa); Danes (ingelesa)

edetaniar (Etniak eta herriak - Europa)

edetanos (gaztelania); Edetans (frantsesa); Edetani (ingelesa)

edomdar edo idumear (Etniak eta herriak - Ekialdea)

edomita / idumeo (gaztelania); Édomite / Iduméen (frantsesa); Edomite / Idumean (ingelesa)

elamdar (Etniak eta herriak - Ekialdea)

elamita (gaztelania); Élamite (frantsesa); Elamite (ingelesa)

elusate (Etniak eta herriak - Europa)

elusates (gaztelania); Elusates (frantsesa); Elusates (ingelesa)

erroxolan (Etniak eta herriak - Ekialdea)

roxolano / rojolano (gaztelania); Roxolan (frantsesa); Roxolan (ingelesa)

eskoto (Etniak eta herriak - Europa)

escotos (gaztelania); Scots (frantsesa); Scoti / Scotti (ingelesa)

eszitiar (Etniak eta herriak - Ekialdea)

escita (gaztelania); Scythe (frantsesa); Scythian (ingelesa)

etrusko edo etruriar (Etniak eta herriak - Europa)

etrusco (gaztelania); Étrusque (frantsesa); Etruscan (ingelesa)

falisko (Etniak eta herriak - Europa)

faliscos (gaztelania); Falisques (frantsesa); Falisci (ingelesa)

filistiar (Etniak eta herriak - Ekialdea)

filisteo (gaztelania); Philistin (frantsesa); Philistine (ingelesa)

franko (Etniak eta herriak - Europa)

francos (gaztelania); Francs (frantsesa); Franks (ingelesa)

franko erripuariar edo Rhineko franko (Etniak eta herriak - Europa)

francos ripuarios / francos renanos (gaztelania); Francs rhénans / Francs ripuaires (frantsesa); Ripuarian Franks (ingelesa)

franko saliar (Etniak eta herriak - Europa)

francos salios (gaztelania); Francs Saliens (frantsesa); Salian Franks (ingelesa)

galeziar edo galaiko (Etniak eta herriak - Europa)

galaicos (gaztelania); Gallaeci / Callaeci / Calaeci (frantsesa); Gallaeci / Callaeci (ingelesa)

garamante (Etniak eta herriak - Ekialdea)

garamante (gaztelania); Garamante (frantsesa); Garamante (ingelesa)

gauta (Etniak eta herriak - Europa)

gautas (gaztelania); Gautes / Goths de Scandinavie (frantsesa); Geats (ingelesa)

gepidiar (Etniak eta herriak - Europa)

gépidos (gaztelania); Gépides (frantsesa); Gepids (ingelesa)

godo (Etniak eta herriak - Europa)

godos (gaztelania); Goths (frantsesa); Goths (ingelesa)

guti (Etniak eta herriak - Ekialdea)

guti (gaztelania); Guti / Gouti (frantsesa); Guti / Gutian (ingelesa)

hebrear (Etniak eta herriak - Ekialdea)

hebreo (gaztelania); Hébreu (frantsesa); Hebrew (ingelesa)

herulo (Etniak eta herriak - Europa)

hérulos (gaztelania); Hérules (frantsesa); Heruli (ingelesa)

hikso (Etniak eta herriak - Ekialdea)

hicso (gaztelania); Hyksôs (frantsesa); Hyksos / Hycsos (ingelesa)

hitita (Etniak eta herriak - Ekialdea)

hitita (gaztelania); Hitite (frantsesa); Hittite (ingelesa)

huno (Etniak eta herriak - Ekialdea)

huno (gaztelania); Hun (frantsesa); Hun (ingelesa)

huno zuri edo heftalita (Etniak eta herriak - Ekialdea)

heftalita (gaztelania); Hephthalite / Hun blanc (frantsesa); Hephthalite / Ephthalite / White Hun (ingelesa)

hurrita (Etniak eta herriak - Ekialdea)

hurrita (gaztelania); Hourrite / Hurrite (frantsesa); Hurrian (ingelesa)

ilergete (Etniak eta herriak - Europa)

ilergetes (gaztelania); Ilergetes (frantsesa); Ilergetes (ingelesa)

indigete (Etniak eta herriak - Europa)

indigetes (gaztelania); Indigetes (frantsesa); Indigetes (ingelesa)

israeldar (Etniak eta herriak - Ekialdea)

israelita (gaztelania); Israélite (frantsesa); Israelite (ingelesa)

italiota (Etniak eta herriak - Europa)

italiotas (gaztelania); Italiotes (frantsesa); Italiotes (ingelesa)

jebustar (Etniak eta herriak - Ekialdea)

jebuseo (gaztelania); Jébuséen (frantsesa); Jebusites (ingelesa)

juto (Etniak eta herriak - Europa)

jutos (gaztelania); Jutes (frantsesa); Jutes (ingelesa)

kaldear (Etniak eta herriak - Ekialdea)

caldeo (gaztelania); Chaldéen (frantsesa); Chaldeans (ingelesa)

kanaandar (Etniak eta herriak - Ekialdea)

cananeo (gaztelania); Cananéen (frantsesa); Canaanite (ingelesa)

kantabriar (Etniak eta herriak - Europa)

cántabros (gaztelania); Cantabres (frantsesa); Cantabri (ingelesa)

karistiar (Etniak eta herriak - Europa)

caristios (gaztelania); Caristes (frantsesa); Caristii (ingelesa)

karpetaniar (Etniak eta herriak - Europa)

carpetanos (gaztelania); Carpétans (frantsesa); Carpetani (ingelesa)

kasita (Etniak eta herriak - Ekialdea)

casitas (gaztelania); Kassite / Cassite (frantsesa); Kassite (ingelesa)

khazariar (Etniak eta herriak - Ekialdea)

jázaro (gaztelania); Khazar (frantsesa); Khazar (ingelesa)

kontestaniar (Etniak eta herriak - Europa)

contestanos (gaztelania); Contestans (frantsesa); Contestani (ingelesa)

laietaniar (Etniak eta herriak - Europa)

layetanos (gaztelania); Laietans (frantsesa); Laietani (ingelesa)

langobardo edo lombardiar (Etniak eta herriak - Europa)

lombardos (gaztelania); Lombards / Langobards (frantsesa); Lombards / Langobards (ingelesa)

latino edo latindar (Etniak eta herriak - Europa)

latinos (gaztelania); Latins (frantsesa); Latins (ingelesa)

lazetaniar (Etniak eta herriak - Europa)

lacetanos (gaztelania); Lacetaniens (frantsesa); Lacetani (ingelesa)

ligur (Etniak eta herriak - Europa)

ligures (gaztelania); Ligures (frantsesa); Ligures (ingelesa). 2. oharra: erre bigunaz deklinatzekoa: ligurak, liguren...

lusitaniar (Etniak eta herriak - Europa)

lusitanos (gaztelania); Lusitaniens (frantsesa); Lusitanians (ingelesa)

markomano (Etniak eta herriak - Europa)

marcómanos (gaztelania); Marcomans (frantsesa); Marcomanni (ingelesa)

mediar (Etniak eta herriak - Ekialdea)

medo (gaztelania); Mède (frantsesa); Mede (ingelesa)

moabtar (Etniak eta herriak - Ekialdea)

moabita (gaztelania); Moabite (frantsesa); Moabite (ingelesa)

oretaniar (Etniak eta herriak - Europa)

oretanos (gaztelania); Oretani (frantsesa); Oretani (ingelesa)

osko (Etniak eta herriak - Europa)

oscos (gaztelania); Osques (frantsesa); Osci (ingelesa)

ostrogodo (Etniak eta herriak - Europa)

ostrogodos (gaztelania); Ostrogoths (frantsesa); Ostrogoths (ingelesa)

partiar (Etniak eta herriak - Ekialdea)

parto (gaztelania); Parthe (frantsesa); Parthian (ingelesa)

pelendoi (Etniak eta herriak - Europa)

pelendones (gaztelania); pelendons (frantsesa); Pellendones (ingelesa)

petxenego (Etniak eta herriak - Ekialdea)

pechenego (gaztelania); Petchénègue (frantsesa); Pechenegs (ingelesa)

pikto (Etniak eta herriak - Europa)

pictos (gaztelania); Pictes (frantsesa); Picts (ingelesa)

pizenoar (Etniak eta herriak - Europa)

picenos (gaztelania); Picéniens (frantsesa); Picentes / Picentini (ingelesa)

sabinar (Etniak eta herriak - Europa)

sabino (gaztelania); Sabine (frantsesa); Sabines (ingelesa)

sarmaziar (Etniak eta herriak - Ekialdea)

sármata (gaztelania); Sarmate (frantsesa); Sarmatian (ingelesa)

saxoi (Etniak eta herriak - Europa)

sajones (gaztelania); Saxons (frantsesa); Saxons (ingelesa)

sedetaniar (Etniak eta herriak - Europa)

sedetanos (gaztelania); Sedetans (frantsesa); Sedetani (ingelesa)

semita (Etniak eta herriak - Ekialdea)

semita (gaztelania); Sémite (frantsesa); Semite (ingelesa)

sikulo (Etniak eta herriak - Europa)

sículos (gaztelania); Sicules / Sikèles (frantsesa); Sicels (ingelesa)

sotiate (Etniak eta herriak - Europa)

sociates (gaztelania); Sotiates (frantsesa); Sotiates (ingelesa)

suburate edo sibulate (Etniak eta herriak - Europa)

sibulates (gaztelania); Suburates (frantsesa); Suburates (ingelesa)

suebo (Etniak eta herriak - Europa)

suevos (gaztelania); Suèves (frantsesa); Suebi (ingelesa)

sumertar (Etniak eta herriak - Ekialdea)

sumerio (gaztelania); Sumérien (frantsesa); Sumerian (ingelesa)

tarbeliar (Etniak eta herriak - Europa)

tarbelos (gaztelania); Tarbelles (frantsesa); Tarbelli (ingelesa)

teutoi (Etniak eta herriak - Europa)

teutones (gaztelania); Teutons (frantsesa); Teutons (ingelesa)

turdetaniar (Etniak eta herriak - Europa)

turdetanos (gaztelania); Turdétans / Turdules (frantsesa); Turdetani (ingelesa)

turmodigo (Etniak eta herriak - Europa)

turmogos (gaztelania); Turmodiges (frantsesa); Turmodigi (ingelesa)

umbriar (Etniak eta herriak - Europa)

umbros (gaztelania); Ombriens (frantsesa); Umbri (ingelesa)

veneto (Etniak eta herriak - Europa)

vénetos (gaztelania); Vénètes (frantsesa); Veneti (ingelesa)

zeltiko (Etniak eta herriak - Europa)

célticos (gaztelania); Celtici (frantsesa); Celtici (ingelesa)

zeretano (Etniak eta herriak - Europa)

ceretanos (gaztelania); Cerretains / Kerètes (frantsesa); Ceretani (ingelesa)

zimeriar (Etniak eta herriak - Ekialdea)

cimerio (gaztelania); Cimmérien (frantsesa); Cimmerian / Kimmerian (ingelesa)

zinbriar (Etniak eta herriak - Europa)

cimbros / cimbrios (gaztelania); Cimbres (frantsesa); Cimbri (ingelesa)

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper