Bilatzailea

Euskera 1994,3

Euskera 1994,3

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 1994
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

423 Euskaltzaindiaren 75. urteurreneko ospakizunen-hasieran: Oñati, 1993-10-01.

Laburpena: Euskaltzaindiaren sortzearen 75. urtemugaren ospakizunetan, Arantzazun, 1993-X-1ean ageriko batzarrean egindakoak. Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Angel M. Iturbe, Oñatiko alkatea ; Jean Haritxelhar, euskaltzainburua ; Eli Galdos, Gipuzkoako diputatu nagusia ; Juan Cruz Alli, Nafarroako gobernuburua ; Jose Antonio Ardantza, Euskal Herriko Autonomi Elkarteko lehendakaria.

621 Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarra: Leioa, 1994-10-03/07.

Laburpena: Jardunaldietan parte hartu zuten: Juan Jose Goiriena de Gandarias, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea ; Jean Haritxelhar, euskaltzainburua ; Luis Villasante ; Pello Salaburu ; Joseba Butron ; Miren Lourdes Oñederra ; Jose Ramon Etxebarria, Izaskun Etxebeste ; Igone Zabala Untzalu ; Juan Carlos Odriozola; Antton Elosegi Aldasoro ; Fito Rodriguez Bornaetxea ; Mikel Zalbide ; Esther Zulaika Ijurko ; Juan Luis Goikoetxea ; Beñat Oihartzabal ; Xabier Alberdi Larizgoitia ; Gotzon Aurrekoetxea ; Alan Roy King ; Alfontso Muxika Etxeberria ; Iñaki Azkune Mendia ; Julio Garcia Garcia de los Salmones ; Jose Antonio Aduritz ; Miriam Urkia ; Hiztegi Batuko batzordea ; Elixabete Perez Gaztelu ; Marilis Telletxea ; Jose Antonio Muxika ; Iñaki Ugarteburu ; Jon Irazusta ; Juan Mari Lekuona ; Patxi Altuna ; Pello Esnal ; Andoni Sagarna ; Andres Urrutia ; Hendrike Knörr ; M. Teresa Espinal ; Xabier Mendiguren Bereziartu ; Xabier Kintana ; Antton Gurrutxaga ; Gidor Bilbao Telletxea ; Andres Iñigo ; Iñaki Irazabalbeitia ; Patxi Salaberri Zaratiegi ; Amaia Boneta ; Pilartxo Etxeberria Murua ; Jose Ignacio Uhalde ; Itziar Aduritz. Euskaltzaindiaren sortzearen 75. urtemugaren ospakizuna.

647 Euskara batuaren filosofiaz Villasante, Luis

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

675 Euskara batuaren egungo premiak Salaburu, Pello

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

705 Ortografi gomendio batzuei buruzko gogoeta Butroe Jauregi, Joseba

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

711 Ortografiazko arazoak: "esploradore" ala "exploradore" Oñederra, Lourdes

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

717 Zergatik gorde "x" letra maileguzko hitzetan

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

723 Bat-batzuk eta nor(tzuk), zein(tzuk) ahozko hizkuntzan: (Euskal Herriko Hizkuntz Atlaseko datuen arabera) Etxebeste, Izaskun.

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

735 Laburtzapenen deklinabidea Zabala Untzalu, Igone.

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

743 Formulazio kimikoa eta euskal deklinabidea Odriozola, Juan Carlos.

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

755 Euskaltzaindiaren gomedio-arauen letra larriei buruzkoaren kasua Elosegi, Antton.

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

763 Hitz elkartuen lehen osagaiaren bukaera "a" delarik "hizkuntz-a" salbuespenarekin batera "hezkuntz-a" onartzearen aldeko emendakina Rodríguez Bornaetxea, Fito.

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

767 Hitz elkartuen osaera eta idazkera: gomendio-arauak prestatzeko erabili diren irizpideak Zalbide, Mikel

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

785 Aditzoina Ioanes Leizarragagan Zulaika Ixurko, Esther.

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

795 Bizkaieraren aberastasunetarik zeintzuk diren batuan sartu beharrekoak Goikoetxea, Juan Luis

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

831 Gramatika batzordea.

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean egindakoak.
Edukia:
Gramatika batzordea : [organigrama]
Gramatika batzordearen jardunaldiak : 1. Batasunerako proposamenak - 2. Okerrak zuzendu
Gramatika batzordearen "adierazpena" . -- Iruñean, 1994-III-25ean onartua

969 Hikako adizkeren paradigmen aurkezpena: Leioa, 1994-10-04 Oihartzabal, Beñat

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

983 Hitanoa non eta nork erabiltzen duen: Leioa, 1994-10-04 Alberdi Larizgoitia, Xabier.

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

995 Hitanoa ahozko hizkuntzan: (Euskal Herriko Hizkuntz Atlasen arabera): Leioa, 1994-10-04 Aurrekoetxea, Gotzon

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

1009 Aditz modalen erabilpena dela eta: Leioa, 1994-10-04 King, Alan R.

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

1023 "Neurtu" aditzaren erabilera berriaz: Leioa, 1994-10-04 Mujika Etxeberria, Alfontso.

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

1025 "Neurtu" aditzaren erregimenaz: Leioa, 1994-10-04: [Euskaltzaindiko Gramatika batzordeak egindako galderari, Elhuyar Elkartearen proposamena] Azkune Mendia, Iñaki

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

1027 "Neurtu" aditzaren erregimenaz: Leioa, 1994-10-04: [Euskaltzaindiko Gramatika batzordeak egindako galderari erantzuna]

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

1035 Lexiko Ebazpenen Finkapena: (LEF).

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean egindakoak.
Edukia:
LEF batzordea : [organigrama]
Eratorpenaz. -- Donostian, 1994-I-28an eta Gasteizen 1994-IV-22an egindako LEF batzordearen bileran aurkeztutako txostena

1059 Hiztegi Batuko Batzordea: [organigrama].

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean egindakoa.

1061 Euskaltzaiburuaren sarrera hitzak: [Leioako XIII. Biltzarrean eztabaidarako banatu ziren batzordeen txostenen sarrera hitzak]

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean egindakoa.

1063 Maileguzko hitzen zenbait muga-arazo Zalbide, Mikel

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena. Gasteizen, 1994-IV-22/23an, Hiztegi Batuko lantaldearen bileran aurkeztutako txostena.

1087 Hiztegi batua lantzeko irizpideak

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena. Gasteizen, 1994-IV-22/23an, Hiztegi Batuko lantaldearen bileran aurkeztutako txostena.

1111 Koldo Mitxelenaren zimena-kritiketako hitz elkartuak: Leioa, 1994-10-05 Perez Gaztelu, Elixabete.

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena. Gasteizen, 1994-IV-22/23an, Hiztegi Batuko lantaldearen bileran aurkeztutako txostena.

1129 Koldo Mitxelenaren zinema-kritiketako hitz eratorriak: Leioa, 1994-10-05 Perez Gaztelu, Elixabete.

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena. Gasteizen, 1994-IV-22/23an, Hiztegi Batuko lantaldearen bileran aurkeztutako txostena.

1159 Hiztegi batuaren datu-base lexikografikoa: Leioa, 1994-10-05 Aduritz Zabala, Jose Antonio

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena. Gasteizen, 1994-IV-22/23an, Hiztegi Batuko lantaldearen bileran aurkeztutako txostena.

1163 Noiz "g(e,i)" eta noiz "j(e,i)" latinetiko mailegu "berrietan": Leioa, 1994-10-05 Muxika, Jose Antonio

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena. Gasteizen, 1994-IV-22/23an, Hiztegi Batuko lantaldearen bileran aurkeztutako txostena.

1173 Osasun zientzietako laburtzapenak: Leioa, 1994-10-05 Ugarteburu, Iñaki.

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena. Gasteizen, 1994-IV-22/23an, Hiztegi Batuko lantaldearen bileran aurkeztutako txostena.

1185 Literatura batzordea: [organigrama].

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean egindakoa.

1187 Euskal estrofez Lekuona, Juan Mari

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena. Donostian, 1994-VII-22an egindako Literatura batzordearen bileran aurkeztutako txostena.

1221 Bertso lerroa Altuna, Patxi

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena. Donostian, 1994-VII-22an egindako Literatura batzordearen bileran aurkeztutako txostena.

1233 "Puntua" bertsolaritzan Esnal, Pello

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena. Donostian, 1994-VII-22an egindako Literatura batzordearen bileran aurkeztutako txostena.

1271 Hiztegi teknikoak: Leioa, 1994-10-05 Sagarna, Andoni

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

1279 Euskal hiztegi juridikoa: Leioa, 1994-10-05 Urrutia, Andres

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

1303 Onomastika batzordea: [organigrama].

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean egindakoa.

1305 Sarrera hitzak "exonomastikaz"

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean aurkeztutako txostena. Exonomastika lantaldeak, Miarritzen, 1994-7-1/2an antolatu V. Onomastika Jardunaldietan esandakoa.

1309 Criterios lingüísticos para la traducción de los nombres propios al catalan Espinal, M. Teresa.

Laburpena: Exonomastika lantaldeak, Miarritzen, 1994-7-1/2an antolatu V. Onomastika Jardunaldietan aurkeztutako txostena.

1333 Euskaltzaindiko Exonomastika azpibatzordearen proposamenak: historia eta irizpide nagusiak

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean aurkeztutako txostena. Exonomastika lantaldeak, Miarritzen, 1994-7-1/2an antolatu V. Onomastika Jardunaldietan aurkeztutako txostena.

1355 Mitologia eta astronomi izenen inguruan Kintana, Xabier

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean aurkeztutako txostena. Exonomastika lantaldeak, Miarritzen, 1994-7-1/2an antolatuV. Onomastika Jardunaldietan aurkeztutako txostena.

1363 Espainia-Frantzietako eskualde-probintzien eta Europako toponimia historikoa Kintana, Xabier

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean aurkeztutako txostena. Exonomastika lantaldeak, Miarritzen, 1994-7-1/2an antolatu V. Onomastika Jardunaldietan aurkeztutako txostena.

1371 Europa eta aldirietako toponimia historikoa Kintana, Xabier

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean aurkeztutako txostena. Ekonomastika lantaldeak, Miarritzen, 1994-7-1/2an antolatu V. Onomastika Jardunaldietan aurkeztutako txostena.

1377 Ponte-izenak Eguzkitza, Andolin

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean aurkeztutako txostena. Exonomastika lantaldeak, Miarritzen, 1994-7-1/2an antolatu V. Onomastika Jardunaldietan aurkeztutako txostena.

1387 Gainerako exonomastikaz Gurrutxaga, Antton.

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean aurkeztutako txostena. Exonomastika lantaldeak, Miarritzen, 1994-7-1/2an antolatu V. Onomastika Jardunaldietan aurkeztutako txostena.

1395 Latin jatorrizko izen bereziak euskal idazleetan Bilbao Telletxea, Gidor.

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean aurkeztutako txostena. Exonomastika lantaldeak, Miarritzen, 1994-7-1/2an antolatu V. Onomastika Jardunaldietan aurkeztutako txostena.

1415 Nafarroako antroponimia XVI. eta XVII. mendeetan Iñigo, Andres

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean aurkeztutako txostena. Exonomastika lantaldeak, Miarritzen, 1994-7-1/2an antolatu V. Onomastika Jardunaldietan aurkeztutako txostena.

1423 V. Onomastika Jardunaldiak Exonomastikaz: adierazpena = V Jornadas de Onomastica sobre Exonomastica: comunicado = Ve Session d'Onomastique a propos d'Exonomastique: conclusions.

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean aurkeztutako txostena. Testua euskaraz, gaztelaniaz eta frantsesez.

1429 Munduko estatuak, beren hiriburuak eta azkzidente geografiko nagusiak: Leioa, 1994-10-06 Irazabalbeitia, Inaki

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

1441 Munduko zenbait akzidente geografiko: Leioa, 1994-10-06 Irazabalbeitia, Inaki

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

1451 Alfabeto latinoz idazten ez diren hizkuntzen transkripzio eta transliterazioa Irazabalbeitia, Inaki

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean aurkeztutako txostena.

1473 Exotoponimoen jentilizioak osatzeko arauak Irazabalbeitia, Inaki

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean aurkeztutako txostena.

1477 Ponte-izenak, Espainia-Frantzietako eskualde-probintzien eta Europako toponimia historikoa: Leioa, 1994-10-06 Kintana, Xabier

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean aurkeztutako txostena.

1485 Nafarroako toponimia nagusia: arazoak: Leioa, 1994-10-06 Salaberri Zaratiegi, Patxi

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

1491 Hiribarrenen "Eskaldunac" poemako izen bereziak: Leioa, 1994-10-06 Boneta, Amaia.

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean aurkeztutako txostena.

1519 Ahoskera batzordea: [organigrama].

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean egindakoa.

1523 Ahoskera baturantz. Oñederra, Lourdes

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena. Bilbon, 1994-V-27an egindako Ahoskera batzordearen bileran aurkeztutako txostena.

1527 Ahoskera baturantz. Etxeberria Murua, Pilartxo.

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena. Bilbon, 1994-V-27an egindako Ahoskera batzordearen bileran aurkeztutako txostena.

1533 Ahoskera baturantz. Oñederra, Lourdes

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena. Bilbon, 1994-V-27an egindako Ahoskera batzordearen bileran aurkeztutako txostena.

1543 Hitz pareak Altuna, Patxi

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena. Bilbon, 1994-V-27an egindako Ahoskera batzordearen bileran aurkeztutako txostena.

1549 Euskal azentuak eta euskara batua Uhalde, Jose Ignacio.

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena. Bilbon, 1994-V-27an egindako Ahoskera batzordearen bileran aurkeztutako txostena.

1569 Euskal azentu ereduen sailkapenerako: Leioa, 1994-10-07 Uhalde, Jose Ignacio.

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

1579 Euskararen normalizazioa eta linguistika konputazionala: Leioa, 1994-10-07

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

1589 Ahoskera araupetzeaz Oñederra, Lourdes

Laburpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean irakurritako txostena.
Edukia: Ahoskera baturantz I, III

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper