Bilatzailea

Euskera 2004,2

Euskera 2004,2

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 2004
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

605 Jose Luis Lizundia Askondo Euskaltzaindian sartzea: Abadiñon, Gerediagako Salbadore batzar-etxean 2004-VII-23.

Laburpena: Jose Luis Lizundia Euskaltzaindian sartzea. Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Nekane Alonso, Bizkaiko Batzar Nagusietako ordezkaria ; Javier Uriarte, Abadiñoko alkatea Jose Luis Lizundia Askondo ; Jean-Louis Davant ; Jean Haritschelhar, euskaltzainburua ; Beñat Gaztelurrutia ; Anton Mari Aldekoa ; Jose Mari Iriondo. Abadiñon, 2004-VII-23an ageriko batzarrean egindakoak. Separata gisa ere argitaratu da.

609 Euskal kulturgintza 60ko hamarkadan: Gerediaga-Abadiñon, 2004.eko uztailaren 23an Lizundia, Jose Luis

Laburpena: Jose Luis Lizundia Euskaltzaindian sartzea. Abadiñon, 2004-VII-23an ageriko batzarrean egindako sarrera hitzaldia. Separata gisa ere argitaratu da.

631 Jose Luis Lizundia euskaltzain berriari erantzuna: Abadiñon, Gerediagako Salbadore batzar-etxean, 2004-VII- 23an Davant, Jean Louis

Laburpena: Jose Luis Lizundia Euskaltzaindian sartzea. Abadiñon, 2004-VII-23an ageriko batzarrean egindako sarrera hitzaldiari erantzuna. Separata gisa ere argitaratu da.

641 Jose Luis Lizundia-ren sarrera hiltzaldia: Abadiño, 2004-VII-23

Laburpena: Jose Luis Lizundiaren Euskaltzaindian sartzea. Abadiñon, 2004-VII-23an ageriko batzarrean egindakoak.

643 Gerediagako Salbadoren: Jose Luis Lizundia Askondo euskaltzain osoa: Abadiño, 2004-VII-23 Gaztelurrutia, Beñat.

Laburpena: Jose Luis Lizundia Euskaltzaindian sartzea. Abadiñon, 2004-VII-23an ageriko batzarrean egindakoak.

647 Akademiaren ekitaldi amaieran Iriondo, Joxemari

Laburpena: Jose Luis Lizundia Euskaltzaindian sartzea. Abadiñon, 2004-VII-23an ageriko batzarrean egindakoak.

653 Maurice Harrieten (1814-1904) "Euskara-frantsesa" hiztegiaren berezitasunak: Larresoro, 2004-VI-24 Hirigoien, Arantxa.

Laburpena: Maurice Harrieten heriotzaren lehen mendeurrena dela-eta , Haltsun eta Larresoron 2004-VI-24an egin ageriko batzarrean irakurritako txostena.

661 Maurice Harrieten liburutegia: Larresoro, 2004-VI-24 Andiazabal, Pierre

Laburpena: Maurice Harrieten heriotzaren lehen mendeurrena dela-eta , Haltsun eta Larresoron 2004-VI-24an egin ageriko batzarrean irakurritako txostena.

663 Larresoroko gaur egungo euskara: Larresoro, 2004-VI-24 Epelde Zendoia, Irantzu.

Laburpena: Maurice Harrieten heriotzaren lehen mendeurrena dela-eta , Haltsun eta Larresoron 2004-VI-24an egin ageriko batzarrean irakurritako txostena.

679 Bernard Maurice Harriet (1814-1904): haren askazgoa aberatsaren zenbait berri: Larresoro, 2004-VI-24 Xarritton, Piarres

Laburpena: Maurice Harrieten heriotzaren lehen mendeurrena dela-eta , Haltsun eta Larresoron 2004-VI-24an egin ageriko batzarrean irakurritako txostena.

703 Olatzagutia: [Iruñean, 2004ko irailaren 14an]

705 Laudio

Laburpena: Izenburua aurkibidetik jasoa.

709 "Lezamako toponimia" lanaren gaineko ekarpen kritikoa, Asier Bidart Meabe, Aintzane Etxebarria Lejarreta (Labayru ikastegia-Lezamako udala): Gorliz, 2004ko irailaren 7a Galé, Patxi.

725 Eibarko toponimia: Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitzan 2004ko uztailaren 7an emana Galé, Patxi.

804 VIII. Jagon Jardunaldiak "Eliza eta euskara Gasteizko elizbarrutian": 2004ko azaroaren 26a

Laburpena: Jardunaldietan parte hartu zuten: Andres Urrutia, Jagon sailburua ; Jose Luis Lizundia Askondo ; Joseba Intxausti ; Andrés Ibañez [ i. e. Gorka Aulestia] ; Emilio Perez ; Jean Haritschelhar, euskaltzainburua.

807 Eliza Katoliko "Erromatarra" eta euskara: haren hizkuntza hautapenei buruz zenbait ohar: Gasteiz, 2004-XI-26 Intxausti, Joseba

Laburpena: VIII. Jagon Jardunaldietan irakurritako txostena.

807 VIII. Jagon jardunaldiak: Gasteizko elizaren sortzea eta euskara: Gasteiz, 2004ko azaroaren 26an Lizundia, Jose Luis

Laburpena: VIII. Jagon Jardunaldietan irakurritako txostena.

875 Gasteizko Apaiztegia eta euskara gerra aurretik = El Seminario de Vitoria y el euskera antes de la guerra civil: Vitoria-Gasteiz, 26-XI-04 Aulestia, Gorka

Laburpena: VIII. Jagon Jardunaldietan irakurritako txostena.

885 Euskararen egungo egoera Gasteizko Elizbarrutiko pastoral jardueran: Gasteiz, Euskaltzaindiaren Arabako ordezkaritza, 2004-XI-26 Perez, Emilio.

Laburpena: VIII. Jagon Jardunaldietan irakurritako txostena.

903 Actitud de los hablantes de Villaverde de Trucíos hacia el euskera: 1986-2002 Gorrotxategi, Mikel

919 Euskara eta Euskaltzaindia Europako hizkuntzen mosaikoan = El euskera y su academia en el mosaico lingüístico europeo: Bartzelonan, 2004.eko irailaren 16an

Laburpena: Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz. Bartzelonan, 2004-IX-16an FORUM-04 sinposioan esandakoa.

927 Euskaltzaindiaren agerraldia Nafarroako Parlamentuak foru komunitatean egin eta garatzen den hizkuntza politika aztertzeko eratutako batzordearen aurrean = Comparecencia de Euskaltzaindia ante la ponencia constituida en el Parlamento Foral de Navarra, para el análisis del desarrollo de la política lingüística de la Comunidad Foral de Navarra: Iruñean, 2004ko irailaren 8an

Laburpena: Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

951 Jagonet: [2004ko datuak]

955 Pierre Lafitten gutundegia

Laburpena: Pierre Lafitte eta Aingeru Irigarairen arteko 17 gutun, 1933-1970 bitartekoak. P. Xarrittonek, P. Andiazabalek eta J. A. Irigaraik bildu dute Pierre Lafitten gutuneria "Pierre Lafitten gutundegia" izeneko bilduman.

989 Larresoron, 2004.eko ekainaren 25ean.

991 Bilkura irekia, Euskaltzaindia Haltsun eta Larresoron: Larresoro, 2004-VI-24.

Laburpena: Maurice Harrieten heriotzaren mendeurrena dela eta, egin ageriko bilkura.

995 Abadiñon, 2004.eko uztailaren 23an.

998 Ageriko bilkura bereziko batzar-agiria: [Abadiñon, 2004ko uztailaren 23an].

Laburpena: Jose Luis Lizundiaren Euskaltzaindian sartzea.

1000 Lizarran, 2004.eko irailaren 17an.

1003 Donostian, 2004.eko urriaren 29an.

1006 Gasteizen, 2004.eko azaroaren 26an.

1011 140: Gipuzkoako Herri izendegia.

Laburpena: Donostian, 2004-X-29an egindako hileroko batzarrean onartua.

1021 141: Herri-izenak, hurrenkera eta zeinu grafikoen erabilera.

Laburpena: Gasteizen, 2004-XI-26an egindako hileroko batzarrean onartua.

1029 142: Antzinateko eskualdeen euskarazko izenak.

Laburpena: Bilbon, 2004-XII-16an egindako hileroko batzarrean onartua.

1037 Batetik, Eusko Jaurlaritza, Arabako, Bizkaiko, eta Gipuzkoako Foru Aldundien eta, bestetik, Euskaltzaindiaren arteko 2004. urterako "Hitzarmen" erantsia

1041 Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV-EHU) eta Euskaltzaindiaren arteko "Hitzarmenaren" garapena 2004rako = Desarrollo del "Convenio" entre la Universidad del Pais Vasco (UPV-EHU) y Euskaltzaindia para el año 2004: [Leioan, 2004ko urriaren 1ean]

1043 "Lankidetza Hitzarmena", Iruñeko Udalaren eta Euskaltzaindia-Euskararen Erret Akademiaren artean = "Convenio de Colaboración" entre el Ayuntamiento de Pamplona y la Real Academia de la Lengua Vasca: Iruñean, 2004ko ekainaren hamaseian

1047 Tolosako Udalaren eta Euskaltzaindiaren arteko "Hitzarmena", "Tolosako leku izenak" deituriko lana sistematizatzeko eta maketatzeko: Tolosan, 2004ko uztailaren 16an

1053 Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioaren eta Euskaltzaindiaren arteko "Lankidetza-Hitzarmena": Bilbon, 2004ko urriaren 21ean

1059 Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioa eta Euskaltzaindiaren arteko ekitaldia: Bilbo, egoitza 2004-X- 21.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jean Haritschelhar, euskaltzainburua ; Pedro Aranburu, Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioko burua ; Andres Urrutia, Euskaltzaindiko Jagon sailburua ; J.I. Etxezarreta, Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioko zuzendaria.

1069 Idazle eta ikertzaile bat liburu artean beti, Jose Antonio Arana jaunaren goraipamenez: Bilbon, 2004ko ekainaren 8an Knörr, Henrike

Laburpena: Bilbon, 2004-VI-8an Bilboko Udalak antolatu Liburu Azokan "Urrezko luma" emandakoan esandakoa.

1093 R. M. literatura sariak 2003.

Laburpena: Edukia:
Sari banaketa: Bilbon, 2004-X-22. -- In: Euskera. -- 49. libk. (2004, 2) ; 1093-1108 or -- ISSN. 0210-1564. -- Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jean Haritxelhar, euskaltzainburua ; Xabier Kaltzakorta ; Joserra Bilbao, Bilbao Bizkaia Kutxako ordezkaria

1109 Nafarroa Oinez 2004: Euskaltzaindiak Lizarran antolatu dituen ekitaldiak, irailak 17 ortzirala = Actividades que organiza la Real Academia de la Lengua Vasca en Estella, 17 septiembre viernes

Laburpena: 2004-IX-14an Nafarroako ordezkaritzan ekitaldiak aurkezteko egin prentsaurrekoan parte hartu zuten: Andres Iñigo, Nafarroako ordezkariak eta Josu Reparaz, Lizarra Ikastolako zuzendaria. Testu elebidunak euskaraz eta gaztelaniaz. Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Andres Iñigo, Nafarroako ordezkaria ; Josu Reparaz Leiza, Lizarra Ikastolako zuzendaria ; María José Fernández, alcaldesa de Estella-Lizarra ; Patxi Salaberri ; Iñaki Camino ; Patxi Zabaleta ; Iñaki Astigarraga, Lizarra Ikastolako presidentea.

1121 Euskara Estellerrian: Estella-Lizarra, 2004-IX-17 Iñigo, Andres

Laburpena: "Nafarroa Oinez 2004" ekitaldiak direla eta, Lizarran 2004-IX-17an ageriko bilkuran irakurritako txostena. Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

1127 Toponimia, Estellerriko euskararen argigarri: Lizarra, 2004-IX-17 Salaberri Zaratiegi, Patxi

Laburpena: "Nafarroa Oinez 2004" ekitaldiak direla eta, Lizarran 2004-IX-17an ageriko bilkuran irakurritako txostena.

1137 Estellerriko euskara Arabako eta Nafarroa Garaiko hizkeren bidegurutzean: Lizarra, 2004-IX-17 Camino Lertxundi, Iñaki

Laburpena: "Nafarroa Oinez 2004" ekitaldiak direla eta, Lizarran 2004-IX-17an ageriko bilkuran irakurritako txostena.

1149 Lizarran argitaratu zen Eltsoko Santxoren "Dotrina": Lizarran 2004ko irailaren 17an Zabaleta, Patxi

Laburpena: "Nafarroa Oinez 2004" ekitaldiak direla eta, Lizarran 2004-IX-17an ageriko bilkuran irakurritako txostena.

1155 Liber 2004 Azoka: Liburuaren Nazioarteko 22. Azoka = 22ª Feria Internacional del Libro = 22ª Fira Internacional de Llibre

Laburpena: Bartzelonan, 2004-IX-28 eta 2004-X-02ren bitartean , antolatutako "Liber 2004" delakoaren kronika.

1157 Gema Insausti eta Itziar Rekalde-ri zillarrezko domina ematea: Gasteiz, 2004-XI-26

Laburpena: Gasteizen , 2004-IX-26an hileroko batzarrean egindakoak.

1159 Euskaltzaindiaren D maila tituludunen zerrenda

Laburpena: "Euskaltzaindiaren adierazpena "D" mailako hikzuntza gaitasun agiria ematerai uztean: Donostian, 2009ko otsailaren 13an" barne.

1167 Txile, Argentina eta Uruguaiko bidaiaren berri / Henrike Knörr, 2004ko abenduaren 14an.

Laburpena: Azaroaren 9tik abenduaren 2ra egindako "III Congreso Internacional de la Lengua Española" delakoan, Euskaltzaindiaren izenean parte hartzearen kronika. Bilbon, 2004-XII-16/17an egindako hileroko bileran eman zen bidaiaren berri.

1173 Manex Goyhenetche zenaren oroitzapena: (1942-2004) Davant, Jean Louis

Laburpena: Larresoron, 2004-VI-24an ageriko bilkuran irakurritako hilberri-txostena.

1177 Martin Ugalderen bizitzan zehar: (1921-2004) Torrealdai, Joan Mari

1185 Augustin Zubikarai Bedialauneta: (1914-2004) Urrutia, Andres

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper