Bilatzailea

Euskera 2003,1

Euskera 2003,1

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 2003
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

15 Recordando al profesor Jacques Allières: 2003-II-12 Knörr, Henrike

21 Onomastika: irizpenak

23 Miñao-Miñano Mayor

Laburpena: Izenburua aurkibidetik jasoa.

25 Gebara-Guevara

Laburpena: Izenburua aurkibidetik jasoa.

26 Albeiz-Albeniz

Laburpena: Izenburua aurkibidetik jasoa.

27 Gopegi-Gopegui

Laburpena: Izenburua aurkibidetik jasoa.

28 Añua

Laburpena: Izenburua aurkibidetik jasoa.

29 Narbaxa-Narvaja

Laburpena: Izenburua aurkibidetik jasoa.

30 Bergantzu-Berganzo

Laburpena: Izenburua aurkibidetik jasoa.

31 Zuhatza-Zuaza

Laburpena: Izenburua aurkibidetik jasoa.

32 Ehari-Ali

Laburpena: Izenburua aurkibidetik jasoa.

33 Okina-Oquina

Laburpena: Izenburua aurkibidetik jasoa.

34 Markina-Marquina

Laburpena: Izenburua aurkibidetik jasoa.

35 Altsasu-Alsasua

Laburpena: Izenburua aurkibidetik jasoa.

37 Altsasu-Alsasua izenaren inguruan: Iruñea, 2003ko urtarrilaren 21ean

Laburpena: Onoamstika batzordeak, 2002-XI-28an erabaki zuen eskatzea Patxi Salaberriri izen honi buruzko txosten bat prestatzea. Batzordeak, 2003-I-28an izan zuen bilkuran onartu zuen txosten hau.

41 Dictamen de la Real Academia de la Lengua Vasca - Euskaltzaindia sobre el nombre de Laguardia en lengua vasca: Vitoria-Gasteiz, a 24-VII-2003

Laburpena: Onomastika batzordeak, 2003-VI-19an izan zuen bilkuran onartua.

45 Berriozar

49 Kardaberazen III. mendeurrena: Hernani, 2003-II- 27.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Mertxe Etxeberria, Hernaniko Alkatea ; Jean Haritxelhar, euskaltzainburua ; Patxi Altuna. Agustin Kardaberazen jaiotzaren III. mendeurrena dela-eta 2003-II-27an Hernanin egindako omenaldian esandakoak. Separata gisa ere argitaratu da.

55 Aita Kardaberaz Elorriagaren bizitza: Hernani, 2003-II- 27 Altuna, Patxi

Laburpena: Agustin Kardaberazen jaiotzaren III. mendeurrena dela-eta Hernanin , 2003-II-27 egindakoak.

69 Marijesiak Arana Martixa, Jose Antonio

Laburpena: Juan Antonio Mogelen "Peru Abarka" idazlanaren bigarren mendeurrena dela-eta, Herri Literatura VII. Jardunaldietan irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

109 Erronda-kantuak eta eske-bertsoak Kaltzakorta, Xabier

Laburpena: Juan Antonio Mogelen "Peru Abarka" idazlanaren bigarren mendeurrena dela-eta, Herri Literatura VII. Jardunaldietan irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

165 Federiko Belaustegigoitiari omenaldia: Laudio, 2002-XII-20.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Pablo Gorostiaga Gonzalez, Laudioko Alkatea ; Jose Luis Lizundia Askondo ; Maitena Belaustegigoitia. Fedreriko Belaustegigoitiari omenaldia dela-eta Laudion , 2002-XII-13an eta 2002-XII-20an ageriko batzarrean esandakoak. Separata gisa ere argitaratu da.

173 Belaustegigoitiaren omenez: Laudion, 2002.eko abenduaren 20an Lizundia, Jose Luis

Laburpena: Fedreriko Belaustegigoitiari omenaldia dela-eta Laudion , 2002-XII-20an ageriko batzarrean esandakoak.

179 Bartolome de Carranza-ren V. mendeurrena: Miranda Argan-Argako Mirandan , 2003-V- 29.

Laburpena: 2003-V-28an Nafarroako ordezkaritzan ekitaldiak aurkezteko egin prentsaurrekoan parte hartu zuten: Maria Teresa Iradiel, Miranda Argako alkate andrea ; Martxintxo Elkano. Miranda Argako zinegotzia ; Jose Luis Lizundia , euskaltzaindiaren idazkariorde eta kudeatzailea eta Andres Iñigo, Nafarroako ordezkaria. Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Maria Teresa Iradiel, Miranda Argako alkate andrea ; Jean Haritxelhar, euskaltzainburua ; Jose Ignacio Telletxea Idigoras ; Martintxo Elcano ; Ismael Cuesta eta Maria Jose del Rio, "Euskararen Lagunak", Kultura Elkartekoa. Bartolome Karrantzaren V. mendeurrena dela-eta , Miranda Argan 2003-V-29an ageriko batzarrean egindakoak. Separata gisa ere argitaratu da.

187 "Mirandensis" , Fray Bartolome de Carranza de Miranda: Miranda de Arga, 29 de mayo de 2003 Telletxea Idigoras, Jose Ignacio

Laburpena: Bartolome Karrantzaren V. mendeurrena dela-eta , Miranda Argan 2003-V-29an ageriko batzarrean irakurritako txostena.

201 Pierre Broussain-en gutundegia

Laburpena: 35 gutun, 1891-1908 bitartekoak, ondoko egileek Pierre Broussaini igorrita: Jeanne-Marie Béhéran ; Jean Lorda ; Charles Minjonnet ; Mathiu Etcheverry ; Godin ; Arnaud Pochelou ; Etchegoyen Sauveur ; Wentworth Webster ; Haristoy Pierre ; Augustine ; Victor Dubarat ; Mokoroa Baleriano ; Gratien Adema ; Frère Juvenal M. ; Mocoçain. Piarres Xarrittonek eta Jean Pierre Ouretek bildu dute Pierre Broussainen gutuneria "Pierre Broussain-en gutundegia" izeneko bilduman.

255 Euskaltzaindiaren adierazpena "Egunkaria"ren ixtearen gainean: Hernanin, 2003ko otsailaren 28an.

Laburpena: Hernanin, 2003-II-28an hileroko batzarrean onartutako adierazpena.

263 124: Hiztegi batua "analogo-antzoki".

Laburpena: Euskaltzaindiak, Bilbon, 2003-I-31n, 2003-III-28an eta 2003-IV-25ean egindako hileroko batzarretan onartua. Arau honek osatu eta eguneratu egiten du 46. araua.

270 125: "San, santu done" eta besteren erabilera.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Bilbon, 2003-III-28an egindako hileroko batzarrean onartua.

272 126: Hiztegi batua "antzu-arbindu".

Laburpena: Euskaltzaindiak, Bilbon, 2003-IV-25ean eta Miranda Argan, 2003-V-30ean egindako hileroko batzarretan onartua. Arau honek osatu eta eguneratu egiten du 46. araua.

281 Laudion, 2002.eko abenduaren 20an.

284 Bilbon, 2003.eko urtarrilaren 31an.

288 Hernanin, 2003.eko otsailaren 28an.

Laburpena: XIII. Barne Jardunaldien agiria barne.

296 Bilbon, 2003.eko martxoaren 27an.

300 Bilbon, 2003.eko martxoaren 28an.

302 Bilbon, 2003.eko apirilaren 25ean.

304 Miranda Argan, 2003.eko maitzaren 30ean.

307 Euskaltzain urgazle berrien izendapena eta diploma banatzea

Laburpena: Bilbon, 2003-I-31n hileroko batzarrean onartu ziren izendapenak. Diploma banaketa, 2003-IV-25ean egin zen.

315 XIII. Barne jardunaldietan hausnartzeko: Bilbon, 2003.eko otsailaren 20an

Laburpena: Hernanin, 2003-II-28an XIII. Euskaltzaindiaren XIII. Barne Jardunaldietan irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

327 Euskaltzainburua Legebiltzarrean: Vitoria-Gasteiz, 2002-XI-12an

337 Euskaltzaindiaren batzar egutegia: urterako.

Laburpena: Edukia:
1975. -- In: Euskera. -- 20. libk. (1975) ; 471-473 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Azkoitin,1974-XII-27ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1979. -- In: Euskera. -- 24. libk. (1979, 1) ; 401-404 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon,1978-XII-29ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1981. -- In: Euskera. -- 26. libk. (1981, 1) ; 477-479 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1980-XII-19ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1982. -- In: Euskera. -- 27. libk. (1982, 1) ; 383-385 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Hondarribian, 1981-XII-29ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1983. -- In: Euskera. -- 28. libk. (1983, 1) ; 283-284 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Aramaion, 1982-XII-18ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1984. -- In: Euskera. -- 29. libk. (1984, 1) ; 403-406 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1983-XII-30eko batzarrean aurkeztutako egutegia
1985. -- In: Euskera. -- 30. libk. (1985, 2) ; 637-640 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1984-XII-21eko batzarrean aurkeztutako egutegia
1986. -- In: Euskera. -- 31. libk. (1986, 1) ; 239-244 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1985-XII-20ko batzarrean onartutako egutegia
1987. -- In: Euskera. -- 32. libk. (1987, 1) ; 199-201 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1986-XII-19ko batzarrean onartutako egutegia
1988. -- In: Euskera. -- 33. libk. (1988, 1) ; 47-51 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1987-XII-18an ageriko batzarrean onartutako egutegia
1989. -- In: Euskera. -- 34. libk. (1989, 1) ; 351. or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1988-XII-30ean ageriko batzarrean onartutako egutegia. Egutegiaren laburpean batzar-agirian argitaratua
1990. -- In: Euskera. -- 35. libk. (1990, 1) ; 249-250 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Iruñean, 1989-XII-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1991 [sic. 1992]. -- In: Euskera. -- 36. libk. (1991, 1) ; 333-335 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Andoainen, 1990-XII-21ean hileroko batzarrean onartutako egutegia
1992. -- In: Euskera. -- 36. libk. (1991, 3) ; 1081-1084 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1991-XI-29an ageriko batzarrean onartutako egutegia
1993. -- In: Euskera. -- 38. libk. (1993, 1) ; 234-235 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1992-XI-27an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1994. -- In: Euskera. -- 38. libk. (1993, 3) ; 467-470 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Zuzendaritzak, Durangon, 1993-XII-6an onartua, eta Euskaltzaindiak, Bilbon, 1993-XII-17an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1995. -- In: Euskera. -- 40. libk. (1995, 1) ; 565-567 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Zuzendaritzak, Durangon, 1994-XII-7an onartua eta Euskaltzaindiak, Oiartzunen, 1994-XII-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1996. -- Bilbon, 1995-XII-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia. Batzar egutegi hau ez da argitaratu
1997. -- In: Euskera. -- 41. libk. (1996, 3) ; 915-917 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1996-XI-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1998. --In: Euskera. -- 42. libk. (1997, 3) ; 623-626 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1997-XII-19an hileroko batzarrean aurkeztutako egutegia
1999. -- In: Euskera. -- 44. libk. (1999, 1) ; 477-480 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Gasteizen, 1998-XII-18an hileroko batzarrean onartutako egutegia
2000. -- In: Euskera. -- 45. libk. (2000, 1) ; 185-186 or -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1999-XII-16an hileroko batzarrean onartutako egutegia
2003. -- In: Euskera. -- 48. libk. (2003, 1) ; 337-339 or -- ISSN. 0210-1564. -- Laudion, 2002-XII-20an hileroko batzarrean onartutako egutegia
2004 . -- In: Euskera. -- 48. libk. (2003, 2) ; 1099 or -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 2003-XI-28an hileroko batzarrean onartutako egutegia. Donostian, 2004-I-30ean aldaketa bat egin ondoren ontzat hartzen da
2005 . -- In: Euskera. -- 50. libk. (2004, 1) ; 369-372 or -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, , 2004-XII-17an hileroko batzarrean onartutako egutegia.
2006 . -- In: Euskera. -- 51. libk. (2006, 1) ; 483 or -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 2005-XII-16an hileroko batzarrean onartutako egutegia.
2007 . -- Bilbon, 2006-XII-2an hileroko batzarrean onartutako egutegia. Batzar egutegi hau ez da argitaratu
2008 . -- In: Euskera. -- 52. libk. (2007, 3) ; 1599-1601 or -- ISSN. 0210-1564. -- Senperen, 2007-XII-21ean hileroko batzarrean onartutako egutegia.

341 Nafarroako Euskara Kontseiluari = Al Consejo Navarro del Euskera: Iruñean 2002ko urriaren 3ean

Laburpena: Tuteran, 2002-X-18an hileroko batzarrean onartu zen testua. Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

351 Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa-Euskaltzaindia: Literatura sariak [2002].

Laburpena: Edukia:
Sari banaketa: Bilbon, 2002-XII-13. -- In: Euskera. -- 48. libk. (2003, 1) ; 351-361 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jean Haritxelhar, euskaltzainburua ; Joserra Bilbao, BBKko ordezkaria

363 "Haizearen hegaletan" , Yehuda Ha-Levi, Xabier Kintanaren liburu-aurkezpena: Bilbo, 2002-XII-19

Laburpena: Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

365 Yehuda Ha-Levi, Xabier Kintanaren liburu-aurkezpena: Bilbao, 19-XII-2002

369 Yehuda Ha-Levi = Sobre Yehuda Ha-Levi: [liburu aurkezpena], Bilbo, 2002-XII-19 Kintana, Xabier

Laburpena: Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

373 "Sobre las alas del viento": [liburu aurzkezpena], Bilbo, 2002-XII-19

375 Nomenclator de Treviño-Trebiñu: Delegación de Vitoria-Gasteiz, 12-II-2003

377 Morfología del verbo auxiliar vasco: Pedro de Yrizar: Baionan 2003ko urtarrilaren 31n [i.e. otsailaren 13an]

Laburpena: Baionan, 2003-II-13an Pedro Irizarren liburuaren aukezpenean esandankoa.

379 Morfología del verbo auxiliar labortano, bajo navarro occidental bajo navarro oriental y suletino: Baiona, 13-II-03 Irizar, Pedro

Laburpena: Baionan, 2003-II-13an Pedro Irizarren liburuaren aukezpenean Pedro Ramon Irizar, bere semeak, bere izenean esandakoa.

381 Pedro de Yrizar: Baiona, 2003ko otsailaren 13a Artola, Koldo

Laburpena: Baionan, 2003-II-13an Pedro Irizarren liburuaren aukezpenean esandakoa.

387 "R. M. Azkue" Literatura sariak: 2002.

Laburpena: Edukia:
Sari banaketa: Bilbon, 2003-III-07. -- In: Euskera. -- 48. libk. (2003, 1) ; 387-395 or -- ISSN. 0210-1564. -- Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jean Haritxelhar, euskaltzainburua ; Joan Martí y Castell, President de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans ; Joserra Bilbao, Bilbao Bizkaia Kutxako ordezkaria
Argitalpenaren aurkezpena: Bilbo, egoitza, 2003-XI-13/ Amaia Okariz, Euskaltzaindiako prentsa-arduraduna. . -- In: Euskera. -- 48. libk. (2003, 2) ; 1165-1167 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jean Haritschelhar, euskaltzainburua ; Xabier Kaltzakorta ; Joserra Bilbao, BBK-ren elebitasun zerbitzuko burua

397 "Hondarribiko toponimia": prentsa oharra = nota de prensa: Hondarribia, 2003-III-21

Laburpena: Hondarribian, 2003-III-21ean "Onomasticon Vasconiae, 23" liburuaren aurkezpenean esandakoak. Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

401 "Hondarribiko toponimia"ren aurkezpena: Hondarribia, 2003-III-21

Laburpena: Hondarribian, 2003-III-21ean "Onomasticon Vasconiae, 23" liburuaren aurkezpenean esandakoak.

405 "Hondarribiko toponimia": liburu aurkezpena: Hondarribia, 2003-III-21 Furundarena, Joxe Jabier

Laburpena: Hondarribian, 2003-III-21ean "Onomasticon Vasconiae, 23" liburuaren aurkezpenean esandakoak.

413 Euskalkia eta hezkuntza: Iker 13 liburuaren aurkezpena: Bilbo, 2003-IV-24

415 Euskalkia eta hezkuntza: Iker 13: tesiko liburuaren aurkezpena Euskaltzaindian: Bilbo, 2003-IV-24 Goikoetxea, Juan Luis

427 "Euskalkia eta hezkuntza": Bilbo, 2003-IV-24

Laburpena: Bilbon, 2003-IV-24an "Iker, 13" liburuaren aurkezpenean esandakoak.

431 Euskalkia eta hezkuntza: Iker 13 Gaminde, Iñaki

Laburpena: Bilbon, 2003-IV-24an "Iker, 13" liburuaren aurkezpenean esandakoak.

435 On Karmelo Etxenagusiari "urrezko luma" emotea = Entrega de la "Pluma de oro": Bilbo, 2003-VI-02 Zugatzaga, Lorentzo.

Laburpena: Bilbon, 2003-V-29 - 2003-VI-08 bitartean Bilkoko Udalak antolatu XXXIII. Liburu Azokan "Urrezko luma" ematerakoan esandakoa. Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

449 Bego Amundarain Uriarte: 25 urte Euskaltzaindian lanean, zillarezko domina: Bilbo, 2003ko urtarrilaren 31n

Laburpena: Bilbon, 2003-I-31an hileroko batzarrean egindakoak.

451 Euskaltzaindiaren aurkitegia eta organigrama.

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da: : Berriak eta gai laburrak.

479 "Euskera" agerkariaren trukezkoen zerrenda = Intercambio de la revista "Euskera".

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper