Bilatzailea

Euskera 2001,2

Euskera 2001,2

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 2001
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

561 Pierre Lafitte-ri omenaldia: Luhuso eta Uztaritzen, 2001-IX-21 eta 22.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Bernard Auroy, Uztaritzeko alkatea ; Jean Haritxelhar, euskaltzainburua ; Jacques Mestelan ; Pierre Andiazabal ; Amelia Hernández Mata ; Emile Larre ; Alexandre de la Cerda ; Henri Duhau ; Pako Sudupe ; Raimond Saint-Jean ; Xipri Arbelbide ; Piarres Xarritton. Piarres Lafitteren jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Luhuso eta Uztaritzen, 2001-IX-21/22an egindakoak. Separata gisa ere argitaratu da.

571 L'abbé Lafitte Mestelan, Jacques

Laburpena: Piarres Lafitteren jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Luhuso eta Uztaritzen, 2001-IX-21/22an irakurritako txostena.

577 Pierre Lafitteren aita Andiazabal, Pierre

Laburpena: Piarres Lafitteren jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Luhuso eta Uztaritzen, 2001-IX-21/22an irakurritako txostena.

581 Piarres Lafitten sare intelektuala (1920-1940) Hernández Mata, Amelia.

Laburpena: Piarres Lafitteren jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Luhuso eta Uztaritzen, 2001-IX-21/22an irakurritako txostena.

639 Piarres Lafitte gure arbasoa (beretik eta azkena) Larre, Emile

Laburpena: Piarres Lafitteren jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Luhuso eta Uztaritzen, 2001-IX-21/22an irakurritako txostena.

643 Souvenirs sur le chanoine Pierre Lafitte, "Les mardis de Herria" La Cerda, Alexandre de.

Laburpena: Piarres Lafitteren jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Luhuso eta Uztaritzen, 2001-IX-21/22an irakurritako txostena.

647 Eguneroko euskararen ere sustatzaile: (Piarres Lafitteri omenaldia, Uztaritzen 2001eko irailaren 22an) Duhau, Henri

Laburpena: Piarres Lafitteren jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Luhuso eta Uztaritzen, 2001-IX-22an irakurritako txostena.

651 Lafitte, Iparraldearen eta Hegoaldearen ararteko Sudupe, Pako

Laburpena: Piarres Lafitteren jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Luhuso eta Uztaritzen, 2001-IX-21/22an irakurritako txostena.

661 Le père Lafitte, directeur de conscience Saint-Jean, Raymond.

Laburpena: Piarres Lafitteren jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Luhuso eta Uztaritzen, 2001-IX-21ean irakurritako txostena.

669 Piarres Lafitte eta antzerkia Arbelbide, Xipri

Laburpena: Piarres Lafitteren jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Luhuso eta Uztaritzen, 2001-IX-21ean irakurritako txostena.

685 Enbatatiarren artikuluak "Herria" astekarian 1962-1968 Arbelbide, Xipri

Laburpena: Piarres Lafitteren jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Luhuso eta Uztaritzen, 2001-IX-21ean irakurritako txostena.

699 Enbatatiarren artikuluak "Herria"n Arbelbide, Xipri

Laburpena: Piarres Lafitteren jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Luhuso eta Uztaritzen, 2001-IX-21ean irakurritako txostena.

717 Piarres Lafitte euskaltzaina eta Euskaltzaindia Xarritton, Piarres

Laburpena: Piarres Lafitteren jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Luhuso eta Uztaritzen, 2001-IX-21/22an irakurritako txostena.

723 R. M. Azkueren heriotzaren 50. urteurrena: Lekeitio, 2001-XI-11.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Miren Jaione Murelaga, Lekeitioko alkatea ; Andres Urrutia.

731 "Ezta" ala "ez da" ?: Gasteizen, 2001eko otsailaren 6an

Laburpena: Eusko Jaurlaritzako Ibon Olaziregiri emandako erantzuna.

733 "Ni" bizi naizen "nirekin bizi" den: Gasteizen, 2001eko martxoaren 12an

Laburpena: Iñaki San Torcuato jaunari emandako erantzuna.

735 "Ni" bizi naizen "nirekin honek" den: Gasteizen, 2001eko otsailaren 6an

Laburpena: Eusko Legebiltzarreko Itzulpen Zerbitzuko Jesus Mari Agirreri emandako erantzuna.

739 "Ziortza-Cenarruza" aldaeren inguruan: Iruñea, 2001-V-17

751 Karrantza-Carranza: 28-V-2001

752 Luxo-Lujo: 20-VI-2001

753 Erroeta-Onraita: Bilbao, 20-VI-2001

754 Korres-Corres: Bilbao, 20-IX-2001

755 Basurtu - Basurtu/Basurto: Bilbo, 2001-VII-19

756 Yecora-Ekora: Bilbo, 2001-XII-27

Laburpena: Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

759 "Euskal Autonomia Erkidegoko biztanle-entitateak" izeneko argitalpenean Euskaltzaindiak izen ofizialen zutabean jasotako izenetan gertatu diren aldaketa guztiak (2002ko urtarrilaren 8a arte)

769 Gratien Albert Goyheneche jaun mediku eta Donibane Lohizuneko auzapez ohiaren ohoretan (1847-1900): 2000-VII-21 Haritxelhar, Jean

Laburpena: Gratien Albert Goihenetxeren heriotzaren mendeurrena dela-eta, Donibane Lohizunen, 2000-VII-21ean, ageriko batzarrean irakurritako txostena.

775 Xuri gorriak euskalzaleen artean Albert Goyenetxeren garaian: 2000-VII-21 Goihenetxe, Manex

Laburpena: Gratien Albert Goihenetxeren heriotzaren mendeurrena dela-eta, Donibane Lohizunen, 2000-VII-21ean, ageriko batzarrean irakurritako txostena.

783 "El euskera en Álava a fines del siglo XVIII": un artículo de Don José Miguel de Barandiaran de 1926: anotaciones actuales sobre el documento publicado Ibisate Lozares, Angel.

807 Barne-erregelak.

841 109: Komunztadura aposizioetan.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Iturenen 2000-V-26an onarturiko testuaren ordez, beste berri hau onartua du Bilbon, 2001-VI-29an.

844 112: Hiztegi batua "a-abolizionista".

Laburpena: Arau honek osatu eta eguneratu egiten du 44. arauan argitaratutako Hiztegi batuko zerrenda, "a-abolizionista" tarteko hitzei dagokienez. Euskaltzaindiak, Donostian, 2001-I-26an eta Iruñean, 2001-III-30an hileroko batzarretan onartua.

849 113: "Behar izan" aditzaren jokabidea aditz iragangaitzekin.

Laburpena: Euskaltzaindiak Lekeition, 2001-II-23an eta Donostian, 2001-V-25ean hileroko batzarretan onartua.

851 114: "Nahi-gura izan"aditzen jokabidea aditz iragangaitzekin.

Laburpena: Euskaltzaindiak Lekeition, 2001-II-23an eta Donostian, 2001-V-25ean hileroko batzarretan onartua.

853 115: Zehargaldera orokorretako aditz-atzizkia "-en" eta "-(e)netz".

Laburpena: Euskaltzaindiak Lekeition, 2001-II-23an hileroko batzarrean onartua.

855 116: "-elako" eta "-en" atzizkiak izenak gobernaturiko perpaus osagarrietan.

Laburpena: Euskaltzaindiak Iruñean, 2001-III-30ean hileroko batzarrean onartua.

861 Bilbon, 2001.eko apirilaren 27an.

865 Ageriko batzarra: Bilbon, 2001.eko apirilaren 27an.

867 Donostian, 2001.eko maiatzaren 25ean.

871 Bilbon, 2001.eko ekainaren 29an.

878 Donostian, 2001.eko uztailaren 20an.

884 Geografia hitzen zerrenda.

Laburpena: "Instituto Geográfico Nacional"-etik egindako eskabideari erantzunez Euskaltzaindiak emandako irizpena da. Euskaltzaindiak, Donostian, 2000-XI-24an, eta Bilbon, 2000-XII-22an onartua, eta Donostian, 2001-I-20an hileroko batzarrean berrikusia eta osatua.

887 Bilbon, 2001.eko irailaren 28an.

893 Lodosan, 2001.eko urriaren 19an.

897 Bilbon, 2001.eko azaroaren 30ean.

904 Nafarroa Oinez 2001: Lodosa, 2001-X-19.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jean Haritxelhar, euskaltzainburua ; Javier Sainz Pezonaga, Joxemiel Bidador ; Iñaki Lasa, Nafarroa Oinezko koordinatzailea ; Jose Antonio Arana Martixa. Separata gisa ere argitaratu da.

907 Léxico euskérico de la Ribera Estellesa de Navarra: Lodosa, 19-X-2001 Sainz Pezonaga, Jabier

Laburpena: Lodosan, 2001-X-19an, "Nafarroa Oinez 2001" ekitaldietan irakurritako txostena.

915 Eusebio López: impresor bascófilo lodosano: Lodosa, 19-X-2001 Bidador, Joxemiel.

Laburpena: Lodosan, 2001-X-19an, "Nafarroa Oinez 2001" ekitaldietan irakurritako txostena.

931 Euskaltzaindiaren V. Jagon Jardunaldiak: Lodosa, 2001-X-19.

Laburpena: Jardunaldietan parte hartu zuten: Jean Haritxelhar, euskaltzainburua ; Joan Solá ; Francisco Fernández Rei ; Erramun Baxok ; Andres Urrutia ; Juan Cruz Alli Aranguren. Separara gisa ere argitaratu da.

935 Territorio y lengua catalana: situación actual Solà, Joan.

Laburpena: V. Jagon Jardunaldietan irakurritako txostena. Egilearen curriculum-vitae barne.

943 La situación del gallego en Asturias, León y Zamora: V Jornadas de la Sección Tutelar (Lodosa, 19-10-01) Fernández Rei, Francisco.

Laburpena: Azpizenburua izenburuaren aurrean. V. Jagon Jardunaldietan irakurritako txostena. Egilearen curriculum-vitae barne.

953 Euskalgintza hitzartua Ipar Euskal Herrian: Lodosa, 2001-X-19 Baxok, Erramun

Laburpena: V. Jagon Jardunaldietan irakurritako txostena.

963 El euskera, patrimonio común = Euskara, guztion ondarea: Lodosa, 19-X-2001

Laburpena: V. Jagon Jardunaldietan irakurritako txostena.

971 Perfiles institucionales de la lengua vasca en la Comunidad Foral de Navarra: Lodosa, 19-X-2001 Alli Aranguren, Juan Cruz.

Laburpena: V. Jagon Jardunaldietan irakurritako txostena.

1081 [Nafarroako Unibertsitate Publikoa elebiduna izan behar da: Euskaltzaindiaren adierazpena]

Laburpena: Antonio Pérez Prados, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Errektore jaunari bidalitako gutuna. Bilbon, 2001-VII-20an hileroko batzarrean onartutako adierazpena. Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

1089 Universidad del Pais Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea - Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia: 2001 Hitzarmena, Eranskina = Convenio 2001, Anexo: Leioan, 2001eko azaroaren 11an.

Laburpena: Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

1093 Universidad de Deusto-Deustuko Unibertsitatea - Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia: Hitzarmena = Convenio: Deustu-Bilbon, 2001ko abenduaren 20an.

Laburpena: Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

1105 "Orotariko Euskal Hiztegia"ren bulego berriak: Donostia-San Sebastián, 2001-VII-11.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jean Haritxelhar, euskaltzainburua ; Odon Elortza, Donostiako alkatea.

1113 Euskaltzaindiak "Euskal izendegia - Ponte izendegia - Diccionario de nombres de pila - Dictionnaire des prènoms" aurkezten du: Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitzan, 2001eko irailaren 14an eta Iruñean, 2001eko urriaren 5ean.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Hendrike Knörr, euskaltzainburuordea, Onomastika batzordeburu ohia ; A. Iztueta Azkue, Justizia Lan eta Gizarte Gaietako Sailburua ; Mikel Gorrotxategi, Onomastika batzordeko idazkaria ; Andres Iñigo, Onomastika batzordeburua ; Andres Urrutia.

1141 "Berbarik berba" saila deritzan liburukien aurkezpenak: Euskaltzaindiko egoitza

1145 Bitoriano Gandiaga olerkariaren omenez: kronika Badiola Uriarte, Rikardo

1171 Nere Altuna eta Ricardo Badiola Uriarte-ri Euskaltzaindiak zilarrezko "domina" eskaintzean: Bilbo, egoitza, 2001-XI-30.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jean Haritxelhar, euskaltzainburua ; Rikardo Badiola.

1179 Patxi Altuna eta Patxi Goenagari Azpeitiko Udalak omenaldia: Azpeitia, 2001-XII-20

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper