Bilatzailea

Euskera 1996,3

Euskera 1996,3

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 1996
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

445 Jose Ariztimuño "Aitzol"-en [jaiotzaren] mendeurrena: Tolosa, 1996-X-17.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Antxon Gonzalez Monfort, Tolosako alkateordea ; Jean Haritxelhar, euskaltzainburua ; Martin Ugalde ; Xabier Iratzeder ; Xabier Altzibar ; Lurdes Otaegi Imaz. Tolosan, 1996-X-17an ageriko batzarrean egindakoak.

451 Aitzol eta bere garaia: Tolosa, 1996-X-17 Ugalde, Martin

Laburpena: Aitzolen jaiotzaren mendeurrenean, Tolosan, 1996-X-17an ageriko batzarrean irakurritako txostena.

455 Hiru aldiz ikusi dut Aitzol: Tolosa, 1996-X-17 Iratzeder

Laburpena: Aitzolen jaiotzaren mendeurrenean, Tolosan, 1996-X-17an ageriko batzarrean irakurritako txostena.

467 Aitzolen kazetaritza: Tolosa, 1996-X-18 Altzibar, Xabier

Laburpena: Aitzolen jaiotzaren mendeurrenean, Tolosan, 1996-X-17an ageriko batzarrean irakurritako txostena.

499 Aitzol eta euskaltzaleak: Tolosan, 1996-X-17an Otaegi, Lurdes

Laburpena: Aitzolen jaiotzaren mendeurrenean, Tolosan, 1996-X-17an ageriko batzarrean irakurritako txostena.

509 II Jagon Jardunaldiak: Tolosa, 1996-X-18/19.

Laburpena: Jardunaldietan parte hartu zuten: Beñat Oihartzabal ; Juan Luis Goikoetxea Arrieta, euskaltzain urgazlea ; Juan Martin Elexpuru ; Jean Louis Davant ; Jojo Bidart ; Igone Etxebarria ; Miren Azkarate ; Xabier Mendiguren Bereziartu. Separata gisa ere argitaratu da.

511 Euskara batua eta euskalkiak: Aitzolen mendeurrena eta II. Jagon Jardunaldiak: Tolosa, 1996-X-17/19. Oihartzabal, Beñat

Laburpena: II. Jagon Jardunaldietan irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

517 Euskara batua eta bizkaiera ikasgelan: lekuan lekuko euskara, euskalki literarioa eta euskara batua, ikasgela barruan, guztiz konpatibleak eta interaktiboak dira: Tolosa, 1996-X-18 Goikoetxea, Juan Luis

Laburpena: II. Jagon Jardunaldietan irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

523 Herri-euskararen eremua: Tolosa, 1996-X-18 Elexpuru, Juan Martin

Laburpena: II. Jagon Jardunaldietan irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

531 Euskalkien eta euskara batuaren arteko harremana nolakoa den Iparraldean: Tolosa, 1996-X-18 Davant, Jean Louis

Laburpena: II. Jagon Jardunaldietan irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

541 Euskara batua-euskalkien erabilera Iparraldeko hiri euskal irratietan: Tolosa, 96-X-18 Bidart, Jojo.

Laburpena: II. Jagon Jardunaldietan irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

547 Euskalkiak EITB-n: orain arteko jokabidea eta ondorioak: Tolosa, 1996-X-18 Etxebarria Zamalloa, Igone

Laburpena: II. Jagon Jardunaldietan irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

557 Euskaltzaindiaren araugintza (II): Tolosa, 1996ko urria Azkarate, Miren

Laburpena: II. Jagon Jardunaldietan irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

583 Euskararen hizkuntz ereduaz eta kalitateaz zenbait gogoeta: Tolosa, 1996-X-19 Mendiguren Bereziartu, Xabier

Laburpena: II. Jagon Jardunaldietan irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

605 Paremiologiaz

Laburpena: Euskaltzaindiaren Herri Literatura azpibatzordeak antolatu Jardunaldi hauetan parte hartu zuten: Pilar Ardantza, Durangoko alkate anderea ; Jean Haritxelhar, euskaltzainburua ; Xabier Kaltzakorta ; Julia Sevilla Muñoz ; Gotzon Garate Goihartzun ; Alfonso Irigoien ; Károly Morvay ; Txomin Peillen ; Juan Mari Lekuona ; Patxi Juaristi ; Louis Combet ; Juan Manuel Etxebarria Aiesta ; Anjel Lertxundi. Separata gisa ere argitaratu da.

611 Euskal atsotitz-bildumak: Durango, 1996-XII-06 Kaltzakorta, Xabier

Laburpena: Herri Literatura IV. Jardunaldietan irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

641 Sobre la paremiología española: (Universidad Complutense de Madrid y Paremia): Durango, 06-XII-1996 Sevilla Muñoz, Julia.

Laburpena: Herri Literatura IV. Jardunaldietan irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

673 Ohiturak eta folklorea euskal atsotitzetan: Durangon, 1996-XII-06 Garate, Gotzon

Laburpena: Herri Literatura IV. Jardunaldietan irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

689 Gnomica biscaiensis: "Refranes y sentencias de 1596" junto a los recopilados por Oihenart: Durangon, 1996-XII-06 Irigoien, Alfonso

Laburpena: Herri Literatura IV. Jardunaldietan irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

719 Harri batez bi kolpe: cuestiones de fraseologia comparada: Durango, 6-XII-1996 Morvay, Károly.

Laburpena: Herri Literatura IV. Jardunaldietan irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

769 Jakes Belakoaren erran zaharrak eta filosofia: Durango, 1996-XII-06 Peillen, Txomin

Laburpena: Herri Literatura IV. Jardunaldietan irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

791 "Refranes y sentencias": zenbait baliabide mnemotekniko: Durango, 1996-XII-06 Lekuona, Juan Mari

Laburpena: Herri Literatura IV. Jardunaldietan irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

799 Esaera zaharren azterketa soziologiaren ikuspegitik: Durango, 1996.eko abenduaren 7a Juaristi Larrinaga, Patxi

Laburpena: Herri Literatura IV. Jardunaldietan irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

821 Los refranes en la literatura: Durango, 7-XII-1996 Combet, Louis.

Laburpena: Herri Literatura IV. Jardunaldietan irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

841 Esaerak etnografia ikuspuntutik: Durango, 1996-XII-07 Etxebarria, Juan Manuel.

Laburpena: Herri Literatura IV. Jardunaldietan irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

861 Tradizioa, idazlearen kale kantoitik: Durango, 1996-XII-07 Lertxundi, Anjel

Laburpena: Herri Literatura IV. Jardunaldietan irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

879 64: Hiztegi batua "epai-erretratu".

Laburpena: Euskaltzaindiak, Bilbon, 1996-XI-29an hileroko batzarrean onartua.

889 65: Hiztegi batua "erretreta-esplotazio".

Laburpena: Euskaltzaindiak, Azkoitian, 1996-XII-20an hileroko batzarrean onartua.

899 Gasteizen, 1996ko irailaren 27an.

902 Tolosan, 1996ko urriaren 18an.

904 Aitzolen mendeurrenaren agerizko bikura: [Tolosa, 1996-X-17].

905 Bilbon, 1996ko azaroaren 29an.

908 Euskaltzaindiko karguak hautatzeko bilkura berezia: [Bilbon, 1996ko azaroaren 29an].

909 Azkoitian, 1996ko abenduaren 20an.

914 Azkoitian, 1996ko abenduaren 20an: Jose Inazio Aranaren mendeurrenaren ospakizun-batzar irekia.

915 Euskaltzaindiaren batzar egutegia: urterako.

Laburpena: Edukia:
1975. -- In: Euskera. -- 20. libk. (1975) ; 471-473 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Azkoitin,1974-XII-27ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1979. -- In: Euskera. -- 24. libk. (1979, 1) ; 401-404 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon,1978-XII-29ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1981. -- In: Euskera. -- 26. libk. (1981, 1) ; 477-479 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1980-XII-19ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1982. -- In: Euskera. -- 27. libk. (1982, 1) ; 383-385 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Hondarribian, 1981-XII-29ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1983. -- In: Euskera. -- 28. libk. (1983, 1) ; 283-284 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Aramaion, 1982-XII-18ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1984. -- In: Euskera. -- 29. libk. (1984, 1) ; 403-406 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1983-XII-30eko batzarrean aurkeztutako egutegia
1985. -- In: Euskera. -- 30. libk. (1985, 2) ; 637-640 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1984-XII-21eko batzarrean aurkeztutako egutegia
1986. -- In: Euskera. -- 31. libk. (1986, 1) ; 239-244 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1985-XII-20ko batzarrean onartutako egutegia
1987. -- In: Euskera. -- 32. libk. (1987, 1) ; 199-201 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1986-XII-19ko batzarrean onartutako egutegia
1988. -- In: Euskera. -- 33. libk. (1988, 1) ; 47-51 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1987-XII-18an ageriko batzarrean onartutako egutegia
1989. -- In: Euskera. -- 34. libk. (1989, 1) ; 351. or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1988-XII-30ean ageriko batzarrean onartutako egutegia. Egutegiaren laburpean batzar-agirian argitaratua
1990. -- In: Euskera. -- 35. libk. (1990, 1) ; 249-250 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Iruñean, 1989-XII-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1991 [sic. 1992]. -- In: Euskera. -- 36. libk. (1991, 1) ; 333-335 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Andoainen, 1990-XII-21ean hileroko batzarrean onartutako egutegia
1992. -- In: Euskera. -- 36. libk. (1991, 3) ; 1081-1084 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1991-XI-29an ageriko batzarrean onartutako egutegia
1993. -- In: Euskera. -- 38. libk. (1993, 1) ; 234-235 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1992-XI-27an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1994. -- In: Euskera. -- 38. libk. (1993, 3) ; 467-470 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Zuzendaritzak, Durangon, 1993-XII-6an onartua, eta Euskaltzaindiak, Bilbon, 1993-XII-17an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1995. -- In: Euskera. -- 40. libk. (1995, 1) ; 565-567 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Zuzendaritzak, Durangon, 1994-XII-7an onartua eta Euskaltzaindiak, Oiartzunen, 1994-XII-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1996. -- Bilbon, 1995-XII-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia. Batzar egutegi hau ez da argitaratu
1997. -- In: Euskera. -- 41. libk. (1996, 3) ; 915-917 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1996-XI-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1998. --In: Euskera. -- 42. libk. (1997, 3) ; 623-626 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1997-XII-19an hileroko batzarrean aurkeztutako egutegia
1999. -- In: Euskera. -- 44. libk. (1999, 1) ; 477-480 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Gasteizen, 1998-XII-18an hileroko batzarrean onartutako egutegia
2000. -- In: Euskera. -- 45. libk. (2000, 1) ; 185-186 or -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1999-XII-16an hileroko batzarrean onartutako egutegia
2003. -- In: Euskera. -- 48. libk. (2003, 1) ; 337-339 or -- ISSN. 0210-1564. -- Laudion, 2002-XII-20an hileroko batzarrean onartutako egutegia
2004 . -- In: Euskera. -- 48. libk. (2003, 2) ; 1099 or -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 2003-XI-28an hileroko batzarrean onartutako egutegia. Donostian, 2004-I-30ean aldaketa bat egin ondoren ontzat hartzen da
2005 . -- In: Euskera. -- 50. libk. (2004, 1) ; 369-372 or -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, , 2004-XII-17an hileroko batzarrean onartutako egutegia.
2006 . -- In: Euskera. -- 51. libk. (2006, 1) ; 483 or -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 2005-XII-16an hileroko batzarrean onartutako egutegia.
2007 . -- Bilbon, 2006-XII-2an hileroko batzarrean onartutako egutegia. Batzar egutegi hau ez da argitaratu
2008 . -- In: Euskera. -- 52. libk. (2007, 3) ; 1599-1601 or -- ISSN. 0210-1564. -- Senperen, 2007-XII-21ean hileroko batzarrean onartutako egutegia.

919 Sailburu eta ordezkariak.

Laburpena: Azkoitian, 1996-XII-20an hileroko batzarrean onartuak.

925 "Grumeran" edo "Triano" mendikatearen okerreko izenaz

929 Erroibarko lexikoaren gainean: 1996-X-8 Ibarra Murillo, Orreaga.

1001 Los restos de la biblioteca de Francisco Ignacio de Lardizabal: 12-IX-1996 Garmendia Arruebarrena, Jose

1007 Iztueta y el euskera: 12-IX-1996 Garmendia Arruebarrena, Jose

1013 Aspectos de la personalidad de Iztueta: 12-IX-1996 Garmendia Arruebarrena, Jose

1025 Gasteizko Udala - R.A.L.V.-Euskaltzaindia: "Hitzarmena = "Convenio": [Vitoria-Gasteiz, 1996ko irailaren 27an].

Laburpena: Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

1029 Palabras de Jean Haritschelhar, presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia, con ocasión de la audiencia concedida por la Excma. Señora Dña. Esperanza Aguirre, Ministra de Educación y Cultura a la Junta Rectora de la Institución el día 30 de octubre de 1996

1035 Juan Mateo Zabala "Sermoiak" (I), Euskararen Lekukoak 18: [liburuaren aurkezpena]: Bilbo, 1996-11-28

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jean Haritxelhar, euskaltzainburua ; Luis Villasante ; euskaltzaina eta liburuaren prestatzailea ; Tomas Uribeetxebarria, Bizkaiko Kulturako foru diputatua.

1049 "Euskaltzaindia" eta "Aurten Bai" Fundazioaren artean "Euskera" agerkaria informatizatzeko "hitzarmena": [Bilbon, 1996.eko urriaren 21an].

1053 Euskaltzaindiaren eta Bilbao Bizkaia Kutxa-ren Literatura sariak: 1996.

Laburpena: Edukia:
Sari banaketa: 1996-XII-13. -- In: Euskera. -- 41. libk. (1996, 3) ; 1053-1056 or. -- ISSN. 0210-1564. Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jean Haritxelhar, euskaltzainburua ; Jon Mancisidor, Bilbao Bizkaia Kutxako ordezkaria
Argitalpenen aurkezpena: 1997-V-16. -- In: Euskera. -- 42. libk. (1997, 3) ; 757-759 or. -- ISSN. 0210-1564. Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jean Haritxelhar, euskaltzainburua ; Daniel Landart

1057 Respuesta de la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia al Diario de Navarra

1059 Euskaltzaindiaren aurkitegia eta organigrama.

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da: : Berriak eta gai laburrak.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper