Bilatzailea

Euskera 1987,1

Euskera 1987,1

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 1987
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

9 A. Damaso Intza, A. Oieregi eta A. Donostiaren mendeurren-ospakizuna: Larraun-Lekunberrin, urriak 24, 1986.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Luis Villasante, euskaltzainburua ; Jose M. Satrustegi, Patxi Ondarra ; Jose Antonio Arana Martixa. Damaso Intzakoa, Buenaventura Oieregikoa eta Aita Donostiaren jaiotzen mendeurrena dela-eta, Lekunberrin, 1986-X-24an ageriko batzarrean egindakoak.

13 Aita Damaso Intzakoa (1886-1986) gizon, elizgizon eta euskaltzale: Larraun-Lekunberrin, 1986-X-24 Satrustegi, Jose Maria

Laburpena: Damaso Intzakoa, Buenaventura Oieregikoa eta Aita Donostiaren jaiotzen mendeurrena dela-eta, Lekunberrin, 1986-X-24an ageriko batzarrean irakurritako txostena.

25 Oieregi-ko Buenaventura Aita (1886-1956): Larraun-Lekunberrin, 1986-X-24 Ondarra, Frantzisko

Laburpena: Damaso Intzakoa, Buenaventura Oieregikoa eta Aita Donostiaren jaiotzen mendeurrena dela-eta, Lekunberrin, 1986-X-24an ageriko batzarrean irakurritako txostena.

33 Aita Donostia erbestean: Lekunberri, 1986-X-24 Arana Martixa, Jose Antonio

Laburpena: Damaso Intzakoa, Buenaventura Oieregikoa eta Aita Donostiaren jaiotzen mendeurrena dela-eta, Lekunberrin, 1986-X-24an ageriko batzarrean irakurritako txostena.

41 P. T. Etxahun-en II. mendeurrena: Meza saintia: Barkoxe, 1986-VII-26/27 Uthurri, Thomas

Laburpena: Etxahun Barkoxekoaren jaiotzaren bigarren mendeurrena dela eta, Barkoxen, 1986-VII-27an ospatu mezako predikua.

45 Pierre Topet-Etxahun (1786-1862): Etxahunen sortzearen bigarren mendeurrena dela eta : Donostian, agorrilaren 22an, 1986 Etxaide, Yon

Laburpena: Etxahun Barkoxekoaren jaiotzaren bigarren mendeurrena dela-eta, Donostian, 1986-XI-28ko batzarrean irakurritako txostena.

55 Lur-berri egite eta toponimia mendebaleko eta erdiko Europan: Flaran-eko 8garren ixtorio egun internazionak: Donostia, 1986-XI-28 Orpustan, Jean Baptiste

Laburpena: Donostian, 1986-XI-28ko batzarrean irakurritako txostena.

67 Diccionario de las formas irregulares del verbo auxiliar vasco Morvay, Károly.

83 Laukiz-Lauquiniz: Bilbao, 8-IV-1986

84 Arraia-Maeztu - Arraya-Maestu: Bilbao, 6-VI-1986

85 Atarrabia, Villava o viceversa - Atarrabia, Billaba: Pamplona, 20-VI-1986

86 Markin-Etxebarria - Echevarria: Bilbon, 1986-X-8an

89 Barkoxen, 1986ko uztailaren 26an.

Laburpena: Ageriko batzarrea barne: 1986-VII-27, Etxahun Barkoxekoaren jaiotzaren bigarren mendeurrena.

92 Donostian, 1986ko irailaren 26an.

95 Larraun-Lekunberrin, 1986ko urriaren 25ean.

Laburpena: Ageriko batzarra barne: 1986-X-24, Damaso Intzakoa, Buenaventura Oieregikoa eta Aita Donostiaren jaiotzen mendeurrena.

98 Donostian, 1986.eko azaroaren 28an.

101 Donostian, 1986.eko abenduaren 19an.

107 Azentua eta entonazioa: harremanak: Euskal Ebakeraz II. Jardunaldiak: Durango, 1986-V-29 Rotaetxe, Karmele

Laburpena: Euskaltzaindiak antolatu Euskal Azentu eta Ebakeraz II. Jardunaldietan irakurritako txostena.

127 Orotariko euskal hiztegiaren inguruan: Donostia, 1986-IX-26 Mitxelena, Koldo

Laburpena: Donostian, 1986-IX-26ko batzarrean irakurritako txostena.

131 Haur eta gazteentzako liburuen itzulpenak: Donostia, 1986-IX-26 Arana Martixa, Jose Antonio

Laburpena: Donostian, 1986-IX-26ko batzarrean irakurritako txostena.

133 "Las traducciones al euskera de libros infantiles y juveniles": Donostia, 1986-IX-26 Calleja, Seve

Laburpena: Donostian, 1986-IX-26ko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

165 Lexiko-berrikuntzaren antolamendua zenbait herrialdetan: Donostia, 1986-XII-19 Sagarna, Andoni

Laburpena: Donostian, 1986-XI-19ko batzarrean irakurritako txostena.

185 Eguberri christmen mezuaz: (jaiotzaren inguruko poesia, musika eta artea): Donostia, 1986-XII-19 San Martin, Juan

Laburpena: Donostian, 1986-XII-19ko batzarrean irakurritako txostena.

199 Euskaltzaindiaren batzar egutegia: urterako.

Laburpena: Edukia:
1975. -- In: Euskera. -- 20. libk. (1975) ; 471-473 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Azkoitin,1974-XII-27ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1979. -- In: Euskera. -- 24. libk. (1979, 1) ; 401-404 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon,1978-XII-29ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1981. -- In: Euskera. -- 26. libk. (1981, 1) ; 477-479 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1980-XII-19ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1982. -- In: Euskera. -- 27. libk. (1982, 1) ; 383-385 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Hondarribian, 1981-XII-29ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1983. -- In: Euskera. -- 28. libk. (1983, 1) ; 283-284 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Aramaion, 1982-XII-18ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1984. -- In: Euskera. -- 29. libk. (1984, 1) ; 403-406 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1983-XII-30eko batzarrean aurkeztutako egutegia
1985. -- In: Euskera. -- 30. libk. (1985, 2) ; 637-640 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1984-XII-21eko batzarrean aurkeztutako egutegia
1986. -- In: Euskera. -- 31. libk. (1986, 1) ; 239-244 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1985-XII-20ko batzarrean onartutako egutegia
1987. -- In: Euskera. -- 32. libk. (1987, 1) ; 199-201 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1986-XII-19ko batzarrean onartutako egutegia
1988. -- In: Euskera. -- 33. libk. (1988, 1) ; 47-51 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1987-XII-18an ageriko batzarrean onartutako egutegia
1989. -- In: Euskera. -- 34. libk. (1989, 1) ; 351. or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1988-XII-30ean ageriko batzarrean onartutako egutegia. Egutegiaren laburpean batzar-agirian argitaratua
1990. -- In: Euskera. -- 35. libk. (1990, 1) ; 249-250 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Iruñean, 1989-XII-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1991 [sic. 1992]. -- In: Euskera. -- 36. libk. (1991, 1) ; 333-335 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Andoainen, 1990-XII-21ean hileroko batzarrean onartutako egutegia
1992. -- In: Euskera. -- 36. libk. (1991, 3) ; 1081-1084 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1991-XI-29an ageriko batzarrean onartutako egutegia
1993. -- In: Euskera. -- 38. libk. (1993, 1) ; 234-235 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1992-XI-27an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1994. -- In: Euskera. -- 38. libk. (1993, 3) ; 467-470 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Zuzendaritzak, Durangon, 1993-XII-6an onartua, eta Euskaltzaindiak, Bilbon, 1993-XII-17an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1995. -- In: Euskera. -- 40. libk. (1995, 1) ; 565-567 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Zuzendaritzak, Durangon, 1994-XII-7an onartua eta Euskaltzaindiak, Oiartzunen, 1994-XII-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1996. -- Bilbon, 1995-XII-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia. Batzar egutegi hau ez da argitaratu
1997. -- In: Euskera. -- 41. libk. (1996, 3) ; 915-917 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1996-XI-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1998. --In: Euskera. -- 42. libk. (1997, 3) ; 623-626 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1997-XII-19an hileroko batzarrean aurkeztutako egutegia
1999. -- In: Euskera. -- 44. libk. (1999, 1) ; 477-480 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Gasteizen, 1998-XII-18an hileroko batzarrean onartutako egutegia
2000. -- In: Euskera. -- 45. libk. (2000, 1) ; 185-186 or -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1999-XII-16an hileroko batzarrean onartutako egutegia
2003. -- In: Euskera. -- 48. libk. (2003, 1) ; 337-339 or -- ISSN. 0210-1564. -- Laudion, 2002-XII-20an hileroko batzarrean onartutako egutegia
2004 . -- In: Euskera. -- 48. libk. (2003, 2) ; 1099 or -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 2003-XI-28an hileroko batzarrean onartutako egutegia. Donostian, 2004-I-30ean aldaketa bat egin ondoren ontzat hartzen da
2005 . -- In: Euskera. -- 50. libk. (2004, 1) ; 369-372 or -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, , 2004-XII-17an hileroko batzarrean onartutako egutegia.
2006 . -- In: Euskera. -- 51. libk. (2006, 1) ; 483 or -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 2005-XII-16an hileroko batzarrean onartutako egutegia.
2007 . -- Bilbon, 2006-XII-2an hileroko batzarrean onartutako egutegia. Batzar egutegi hau ez da argitaratu
2008 . -- In: Euskera. -- 52. libk. (2007, 3) ; 1599-1601 or -- ISSN. 0210-1564. -- Senperen, 2007-XII-21ean hileroko batzarrean onartutako egutegia.

203 Langue, langage, parol, nola euskaraz?: Bilbon, 1986-VII-19 Irigoien, Alfonso

Laburpena: Juan Luis Goikoetxeari bidalitako eskutitza.

205 Euskal hiztegiaz eginiko itaunen erantzuna: Bilbon, 1986-XII-2 Irigoien, Alfonso

Laburpena: Juan Luis Goikoetxeari bidalitako eskutitza.

209 Liber 86: Bilbo, 1986-XI-26.

Laburpena: Donostian 1986-XI-28an hileroko batzarrean, Bartzelonako "Liber 86" Nazioarteko 4. Liburu Azokari buruzko kronika.

213 Lexiko-berrikuntzaz gogoetak: Larraun-Lekunberrin, 1986, Urriak 24: sarrera-hitzak

Laburpena: Lekunberrin, 1986-X-24an ageriko batzarrean esandakoa.

217 Lexiko-berrikuntzaren inguruko zenbait ohar-azalpen: Larraun-Lekunberrin, 1986-X-24 Zalbide, Mikel

Laburpena: Lekunberrin, 1986-X-24an ageriko batzarrean irakurritako txostena.

229 Balendin Enbeita Goiria (1906-1986): Donostian, Euskaltzaindiaren bileran, 1986-XI-28 Arana Martixa, Jose Antonio

Laburpena: Donostian, 1986-XI-28ko batzarrean irakurritako txostena.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper