Bilatzailea

Euskera 1986,2

Euskera 1986,2

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 1986
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

263 P. Xarrittonen Euskaltzaindian sartzea: Hazparne, 1986-VI-28.

Laburpena: Piarres Xarrittonen Euskaltzaindian sartzea. Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Luis Villasante, euskaltzainburua ; Léon Darraidou, Hazparneko alkateordea ; Piarres Xarrriton ; Jean Louis Davant. Hazparnen, 1986-VI-28an ageriko batzarrean egindakoak.

275 P. Xarritton-en Euskaltzaindian sartzea: Hazparne, 1986-VI-28 Xarritton, Piarres

Laburpena: Piarres Xarrittonen Euskaltzaindian sartzea. Hazparnen, 1986-VI-28an ageriko batzarrean egindakoak.

287 P. Xarritton-en Euskaltzaindian sartzea: euskaltzain berriari erantzuna: Hazparne, 1986-VI-28 Davant, Jean Louis

Laburpena: Piarres Xarrittonen Euskaltzaindian sartzea. Hazparnen, 1986-VI-28an ageriko batzarrean egindakoak.

295 Lexikologi Erizpideak Finkatzeko IV. Jardunaldiak (Hitz-elkarketari buruzko lehenak): (Beloken, 1986, ekainak 26-27).

Laburpena: Hazparnen, 1986-VI-28ko batzarrean egindakoaren kronika.
Edukia:
Hasierako hitzak / Fr. Luis Villasante
Bilera-akta / Jose Antonio Aduriz, idazkaria

305 Euskal Azentua eta Ebakeraz II. Jardunaldiak: Durango, 1986, maiatzak, 30-31.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Luis Villasante, euskaltzainburua ; Francesc Valverdú ; Lourdes Oñederra ; Patxi Altuna ; Txillardegi ; Alfonso Irigoien ; Jose Basterretxea ; Juan Manuel Etxebarria Aiesta. Abadiñon, 1986-V-29ko batzarrean egindakoaren kronika.
Edukia: Euskal Azentua eta Ebakerari buruzko Jardunaldietan batzordeñoaren bilera Donostiako Ordezkaritzan (1986-II-19)

317 Sobre el standar oral catalan: el modelo de lengua en TV3: Durango, 1986-V-31 Valverdú, Francesc.

Laburpena: Euskaltzaindiak antolatu Euskal Azentu eta Ebakeraz II. Jardunaldietan irakurritako txostena.

327 Hizkuntzen fonologia: Durango, 1986-V-30 Oñederra, Lourdes

Laburpena: Euskaltzaindiak antolatu Euskal Azentu eta Ebakeraz II. Jardunaldietan irakurritako txostena.

333 Azpeitiko euskal ebakera Altuna, Patxi

Laburpena: Euskaltzaindiak antolatu Euskal Azentu eta Ebakeraz II. Jardunaldietan irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

341 Proposamen bat azentuari buruz: Durango, 1986-V-30 Txillardegi

Laburpena: Euskaltzaindiak antolatu Euskal Azentu eta Ebakeraz II. Jardunaldietan irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

349 Euskal azentoa: Durango, 1986-V-30 Basterretxea, Jose

Laburpena: Euskaltzaindiak antolatu Euskal Azentu eta Ebakeraz II. Jardunaldietan irakurritako txostena.

351 Hizkuntzaren normalizazioa, kontzientzia linguistikoa eta euskal ebakerak: Durango, 1986-V-30 Irigoien, Alfonso

Laburpena: Euskaltzaindiak antolatu Euskal Azentu eta Ebakeraz II. Jardunaldietan irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

361 Kontsonante multzoen ahozkera: Durango, 1986-V-30 Etxebarria, Juan Manuel.

Laburpena: Euskaltzaindiak antolatu Euskal Azentu eta Ebakeraz II. Jardunaldietan irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

375 Euskal Herriko atlas linguistikoaren historiarako: Bilbo, 1986-I-31 Etxebarria, Jose Maria

Laburpena: Bilbon, 1986-I-31ko batzarrean irakurritako txostena.

413 Euskal Herriko hizkuntz atlasa (EHHA): inkesta metodologia eta ezezko datuak: 1986-I-31 Aurrekoetxea, Gotzon

Laburpena: Bilbon, 1986-I-31ko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

425 Atlas linguistikoa eta informatika Ibarra, I.

Laburpena: Bilbon, 1986-I-31ko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

437 Felix Landaburu Madaria (1886-1918): Bilbo, 1986-I-31 Arana Martixa, Jose Antonio

Laburpena: Felix Landaburu Madariaren jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Bilbon, 1986-I-31ko batzarrean irakurritako txostena.

441 Euskal Azentu eta Ebakeraz II. Jardunaldiak: Durango, 1986-V-30/31

443 Euskaltzaindiari proposamena: [batzarreetara ez datozen adineko euskaltzainei buruzko 1. proposamena]: Euskal Herrian, 1986ko otsaila

Laburpena: Donostian, 1986-III-21 eta 1986-IV-25eko batzarreetan aurkeztutako proposamena.

449 Euskaltzaindiari: [batzarreetara ez datozen adineko euskaltzainei buruzko 2. proposamena]: Donostian, 1986-garreneko martxoaren 21ean Irigoien, Alfonso

Laburpena: Donostian, 1986-III-21eta 1986-IV-25eko batzarreetan aurkeztutako proposamena. Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

451 Gure Akademiaren akademitasunaz: zenbait euskaltzainen bi proposamen direla eta, euskaltzainburuaren azalpena: Donostian, 1986, apirilak 25

Laburpena: Donostian, 1986-III-21 eta 1986-IV-25eko batzarreetan aurkeztu "batzarreetara ez datozen adineko euskaltzainei buruzko proposamenei" erantzuna, 1986-IV-25eko batzarrean irakurria.

465 Bilbon, 1986.eko urtarrilaren 31an.

469 Donostian, 1986ko otsailaren hogeita zortzian.

473 Donostian, 1986ko martxoaren 21ean.

477 Donostian, 1986ko apirilaren 25ean.

481 Abadiñon, 1986.eko maiatzaren 29an.

485 Hazparnen, 1986.eko ekainaren 28an.

Laburpena: Ageriko batzarra barne: Piarres Xarrittonen Euskaltzaindian sartzea.

489 Euskaltzaindiak ... onartu du ... Hauteskundeekiko Batzorde Nagusira jotzea, beronek euskara baztertzeagatik izen duen jokaera dela eta Euskaltzaindiaren nahigabea azaltzeko: Durango, 1986-V-31.

Laburpena: Abadiñon, 1986-V-29an hileroko batzarrean onartu zen adierazpen hau bidaltzea. Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

491 Memorandum de la audiencia concedia por el Excmo. Sr. Secretario de Universidades e Investigación al Presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia y su Comisión Económica.

497 Arbacegui y Guerricaiz - Munitibar: Bilbon, 1985-VI-5ean

499 Baracaldo-Barakaldo: Bilbao, 24-IX-1985

501 Miravalles - Ugao-Miraballes: Bilbao, 5-VI-1985

505 Betolazaren "Doctrina christiana": Bilbo, 1986-I-31 Betolatza, Joan Perez

Laburpena: Jose Antonio Arana Martixaren hitzaurrea, Bilbon, 1986-I-31ko batzarrean irakurria. 1925ean Resurreccion Maria Azkuek egindako argazkien faksimilea da. Separata gisa ere argitaratu da.

527 Hiztegigintza-batzordea: 1986rako ekintza plana: Bilbo, 1986-I-31

Laburpena: Bilbon, 1986-I-31ko batzarrean aurkeztutako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

535 Eratorbidea eta deklinabidea: Donostia, 1986-II-28 Mitxelena, Koldo

Laburpena: Donostian, 1986-II-28ko batzarrean irakurritako txostena.

543 Bizidun zentzuzko izen sintagmak eta -ko genitibo nominalizatzailea: 1986-III-21 Irigoien, Alfonso

Laburpena: Donostian, 1986-III-21eko batzarrean irakurritako txostena. Euskaltzaindiaren 1986-II-28ko batzarrean irakurri zen Mitxelenaren "Eratorbidea eta deklinabidea" txostenari egindako oharra. Separata gisa ere argitaratu da.

545 "Ezkondu" hitzaren etimologiaz: Donostia, 1986-III-21 González de Viñaspre, Roberto

Laburpena: Donostian, 1986-III-21eko batzarrean irakurritako txostena.

553 Ume erdeldunen euskararen inguruan: Donostia, 1986-IV-25 Arregi, Frantziska.

Laburpena: Donostian, 1986-IV-25eko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

573 Ameriketako Estatu Batuetara bidaia: 1985, abenduak 11-22 Arana Martixa, Jose Antonio

Laburpena: Bilbon, 1986-I-31ko batzarrean irakurritako kronika.

579 Londresera bidaia: Donostia, 1986-IV-25 Arana Martixa, Jose Antonio

Laburpena: Donostian, 1986-IV-25eko batzarrean irakurritako kronika.

581 Julio Caro Baroja Real Academia Española-ko sarrera hitzaldia: 1986-IX-26: [kronika] San Martin, Juan

Laburpena: Julio Caro Barojaren sarrera-hitzaldiaren izenburua: "Género biográfico y conocimiento antropológico"

583 "Onomasticon Vasconiae" sortaren lehen liburuaren aurkezpena Iruñean: [Toponimia de la Cuenca de Pamplona, Cendea de Cizur] Knörr, Henrike

Laburpena: Jose Maria Jimeno Jurioren liburuaren aurkezpenaren kronika.

585 "Euskaltzaindiaren X. Biltzarra" eta "Maileguzko hitz berriei buruz Euskaltzaindiaren erabakiak" liburuen aurkezpena: (Donostia, 1986, otsailak 28): Euskaltzainburuaren hitzak

Laburpena: Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

591 T. Etxebarriaren "Flexiones verbales y lexicon del euskera dialectal de Eibar" liburuaren aurkezpena: Durango, 1986-V-29 San Martin, Juan

595 Hileroko batzarretan izandakoen zerrenda: urtean.

Laburpena: Edukia:
1976. -- In: Euskera. -- 22. libk. (1977,2) ; 945-947 or. -- ISSN. 0210-1564
1977. -- In: Euskera. -- 23. libk. (1978, 1) ; 379-381 or. -- ISSN. 0210-1564
1978. -- In: Euskera. -- 24. libk. (1979, 1) ; 395-396 or. -- ISSN. 0210-1564
1980. -- In: Euskera. -- 26. libk. (1981, 1) ; 483-484 or. -- ISSN. 0210-1564
1986. -- In: Euskera. -- 31. libk. (1986, 2) ; 595-596 or. -- ISSN. 0210-1564
1987. -- In: Euskera. -- 33. libk. (1988, 2) ; 469. or. -- ISSN. 0210-1564
1988. -- In: Euskera. -- 33. libk. (1988, 2) ; 469-470 or. -- ISSN. 0210-1564
1989. -- In: Euskera. -- 36. libk. (1991, 1) ; 329-330 or. -- ISSN. 0210-1564
1990. -- In: Euskera. -- 36. libk. (1991, 1) ; 330-331 or. -- ISSN. 0210-1564
1991. -- In: Euskera. -- 37. libk. (1992, 3) ; 1283-1285 or. -- ISSN. 0210-1564
1992. -- In: Euskera. -- 37. libk. (1992, 3) ; 1285-1286 or. -- ISSN. 0210-1564
1993. -- In: Euskera. -- 38. libk. (1993, 3) ; 689-690 or. -- ISSN. 0210-1564
1994. -- In: Euskera. -- 40. libk. (1995, 1) ; 569-576 or. -- ISSN. 0210-1564
1995. -- In: Euskera. -- 41. libk. (1996, 1-2) ; 395-399 or. -- ISSN. 0210-1564
1997. -- In: Euskera. -- 42. libk. (1997, 3) ; 803-807 or. -- ISSN. 0210-1564

597 Euskaltzaindiaren aurkitegia eta organigrama.

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da: : Berriak eta gai laburrak.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper