Bilatzailea

Euskera 1983,1

Euskera 1983,1

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 1983
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

5 A. Sebastian Mendibururen II. mendeurrena: Oiartzun, 1982-VII-17.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Iñaki Irigoien, Oiartzungo alkatea ; Luis Villasante, euskaltzainburua ; Manuel Lekuona ; Koldo Mitxelena ; Patxi Altuna. Sebastian Mendibururen heriotzaren bigarren mendeurrena dela-eta, Oiartzun, 1982-VII-17an ageriko batzarrean egindakoak.

11 Sebastian Mendibururen lenengo liburua irakurtzen: Oiartzun, 1982-VII-17 Lekuona, Manuel

Laburpena: Sebastian Mendibururen heriotzaren bigarren mendeurrena dela-eta, Oiartzun, 1982-VII-17an ageriko batzarrean irakurritako txostena.

19 Mendiburu eta Larramendi: Oiartzun, 1982-VII-17 Mitxelena, Koldo

Laburpena: Sebastian Mendibururen heriotzaren bigarren mendeurrena dela-eta, Oiartzun, 1982-VII-17an ageriko batzarrean irakurritako txostena.

25 "Mendibururen idazlan argitaragabeak": [liburuaren aurkezpena: Euskararen lekukoak, 4]: Oiartzun, 1982-VII-17 Altuna, Patxi

Laburpena: Sebastian Mendibururen heriotzaren bigarren mendeurrena dela-eta, Oiartzun, 1982-VII-17an ageriko batzarrean irakurritako txostena.

31 Pedro Ignazio Barrutiaren II. [i.e. III.] mendeurrena: Aramaio, 1982-XII-18.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jexus Zabala, Aramaioko alkatea ; Luis Villasante, euskaltzainburua ; Josemari Velez de Mendizabal ; Henrike Knörr ; Emilio Gebara, Arabako diputatu nagusia. Pedro Ignazio Barrutiaren jaiotzaren hirugarren mendeurrena dela-eta, Aramaion, 1982-XII-18ko batzarrean egindakoak. Separata gisa ere argitaratu da.

37 Pedro Ignazio Barrutia Aramaioko antzerkilaria: Aramaio, 1982-XII-18 Velez de Mendizabal, Josemari

Laburpena: Pedro Ignazio Barrutiaren jaiotzaren hirugarren mendeurrena dela-eta, Aramaion, 1982-XII-18ko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

47 P. I. Barrutiaren III. mendeurrena: ["Gabonetako ikuskizuna" liburuaren aurkezpena]: Aramaio, 1982-XII-18 Knörr, Henrike

Laburpena: Pedro Ignazio Barrutiaren jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Aramaion, 1982-XII-18ko batzarrean aurkeztutako liburua.

51 Euskal Festen mendeurrena: [Bilbo, 1982-VII-30].

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: L. Villasante, euskaltzainburua ; Jose Antonio Arana Martixa ; Alfonso Irigoien. Bilboko Euskal Festen mendeurrena dela-eta, Bilbon, 1983-VII-30ean ageriko batzarrean egindakoak.

53 Euskal Idazleen Elkartea sortzean: Bilbo, 1982-VII-30

Laburpena: Bilboko Euskal Festen mendeurrena dela-eta, Bilbon, 1983-VII-30ean ageriko batzarrean egindakoa.

55 Bilboko Euskal Jaien mendeurrena: Bilbo, 1982-VII-30 Arana Martixa, Jose Antonio

Laburpena: Bilboko Euskal Festen mendeurrena dela-eta, Bilbon, 1983-VII-30ean ageriko batzarrean irakurritako txostena.

59 Bilbo euskal arloan eragile: Bilbo, 1982-VII-30 Irigoien, Alfonso

Laburpena: Bilboko Euskal Festen mendeurrena dela-eta, Bilbon, 1983-VII-30ean ageriko batzarrean irakurritako txostena.

65 Observaciones sobre la flexion nominal vasca Morvay, Károly.

81 Euskaltzaindia: zergatik eta nola sortu zen, eta eskuetan darabiltzan lanak: Bilbo, 1982-XII-3

Laburpena: Izenburuaren aurrean: "Toribio Alzaga eta Felipe Arrese Beitia sariak" banatzean.

97 Bizkaiko aditzaren erabileraz oharrak

Laburpena: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren Euskara Zerbitzuak Euskaltzaindiari bidalitako "Euskararen erabilera Bizkaiko irakaskuntzan : bizkaieraren idatzizko zereginetarako eredu-proposamena" txostenari Lino Akesolo, Pedro Puiana Agirregabiria, Juan San Martin eta Alfonso Irigoienek osaturiko batzordeñoak emandako iritzia. Bilbon, 1982-VII-30eko batzarrean aurkeztutako txostena eta Donostian, 1982-IX-24ko batzarrean onartua.

103 Hitz mailebatuez: Donostia, 1982-IX-24 Mitxelena, Koldo

109 Ochandiano-Otxandio: Bilbao, 5-I-1983

111 Gordejuela-Gordexola: Bilbao, 7-I-1983

113 Erdaraz egun "Gordejuela" deritzan udalaren izen forma zaharraz= Sobre la antigua forma de lo que hoy en castellano se llama "Gordejuela": Bilbao, 1982 Irigoien, Alfonso

121 Hiruerrieta: Bilbo, 1983-I-11

123 Arrasate-Mondragoe: Bilbo, 1983-I-21

125 Bilbao-Bilbo

Laburpena: Euskaltzainburuak Bilboko Udalari bidalitako gutuna barne (1983-II-14)

131 Erdaraz "San Julian de Musques" deritzan udaleko azken elementuaren forma zaharraz = Sobre el último elemento del nombre del municipio que en castellano se llama "San Julián de Musques": Bilbao, 1982 Irigoien, Alfonso

135 Vitoria-Gasteiz: Bilbao, 20-VII-1979

137 Euskaltzaindiaren adierazpena ["Proyecto de Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Regimen Foral de Navarra" dela-eta] = Declaración de la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia [en relación al artículo 9 del "Proyecto de Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra"]: Oiartzun, 1982.eko Uztailaren 17.an.

Laburpena: Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

143 Oihartzunen, 1982.eko uztailaren 17an.

Laburpena: Ageriko batzarra barne: Sebastian Mendibururen II. mendeurrena.

145 Bilbon, 1982.eko uztailaren 30ean.

Laburpena: Ageriko batzarra barne: Euskal Festen mendeurrena.

147 Donostian, 1982.eko irailaren 24ean.

149 Donostian, 1982.eko urriaren 29an.

151 Donostian, 1982.eko azaroaren 26an.

153 Aramaion, 1982.eko abenduaren 18an.

Laburpena: Ageriko batzarra barne: Pedro Ignacio Barrutiaren jaiotzaren hirugarren mendeurrena.

159 Testu zahar baten bitxitasunak: Donostia, 1982-IX-24 Kapanaga, Bittor

Laburpena: Donostian, 1982-IX-24ko batzarrean irakurritako txostena.

171 Euskarara iritsitako hitz erromanikoen bokalismoa: Donostia, 1982-X-29 Muxika, Luis Mari

Laburpena: Lan hau "Latina eta erromanikoaren eragina euskaran" doktorego tesiaren zati bat da, Donostian, 1982-X-29an batzarrean irakurria.

221 Izen sintagma mugagabea Tartasen "Ontsa hiltzeko bidea"n: Donostia, 1982-XI-26 Larrarte Garmendia, Jose Maria

Laburpena: Donostian, 1982-XI-26ko batzarrean irakurritako txostena.

245 Euskalkien ageriko aurpegia: Donaixti-Ibarre, 1982-IV-18 Mitxelena, Koldo

Laburpena: Donaixti-Ibarren egindako II. Dialektologia Jardunaldien barne irakurritako txostena.

253 Giza gorputzari buruzko inkesta: Donostia, 1982-XI-13

257 Cuestionario lexico.

261 Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 1982

269 Txekoslobakiako itzuliaren berri eta ondoreak: Donostia, 1982-X-29 Satrustegi, Jose Maria

Laburpena: Donostian, 1982-X-29ko batzarrean irakurritako txostena.

277 Euskara merkatalgoan indartzeko asmoz: Donostia, 1982-XI-26 Kintana, Xabier

279 Euskal biltzarrea Fresnon (Kalifornian) Altuna, Patxi

Laburpena: 1982ko abuztuaren 23tik-26ra ospatutako Ipar Amerikako Lehen Euskal Biltzarre Nazioartekoaren kronika.

281 Juan Pablo II Aita Santuarekin: Aramaio, 1982-XII-18

Laburpena: Aramaion, 1982-XII-18an hileroko batzarrean irakurritako kronika.

283 Euskaltzaindiaren batzar egutegia: urterako.

Laburpena: Edukia:
1975. -- In: Euskera. -- 20. libk. (1975) ; 471-473 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Azkoitin,1974-XII-27ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1979. -- In: Euskera. -- 24. libk. (1979, 1) ; 401-404 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon,1978-XII-29ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1981. -- In: Euskera. -- 26. libk. (1981, 1) ; 477-479 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1980-XII-19ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1982. -- In: Euskera. -- 27. libk. (1982, 1) ; 383-385 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Hondarribian, 1981-XII-29ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1983. -- In: Euskera. -- 28. libk. (1983, 1) ; 283-284 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Aramaion, 1982-XII-18ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1984. -- In: Euskera. -- 29. libk. (1984, 1) ; 403-406 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1983-XII-30eko batzarrean aurkeztutako egutegia
1985. -- In: Euskera. -- 30. libk. (1985, 2) ; 637-640 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1984-XII-21eko batzarrean aurkeztutako egutegia
1986. -- In: Euskera. -- 31. libk. (1986, 1) ; 239-244 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1985-XII-20ko batzarrean onartutako egutegia
1987. -- In: Euskera. -- 32. libk. (1987, 1) ; 199-201 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1986-XII-19ko batzarrean onartutako egutegia
1988. -- In: Euskera. -- 33. libk. (1988, 1) ; 47-51 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1987-XII-18an ageriko batzarrean onartutako egutegia
1989. -- In: Euskera. -- 34. libk. (1989, 1) ; 351. or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1988-XII-30ean ageriko batzarrean onartutako egutegia. Egutegiaren laburpean batzar-agirian argitaratua
1990. -- In: Euskera. -- 35. libk. (1990, 1) ; 249-250 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Iruñean, 1989-XII-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1991 [sic. 1992]. -- In: Euskera. -- 36. libk. (1991, 1) ; 333-335 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Andoainen, 1990-XII-21ean hileroko batzarrean onartutako egutegia
1992. -- In: Euskera. -- 36. libk. (1991, 3) ; 1081-1084 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1991-XI-29an ageriko batzarrean onartutako egutegia
1993. -- In: Euskera. -- 38. libk. (1993, 1) ; 234-235 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1992-XI-27an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1994. -- In: Euskera. -- 38. libk. (1993, 3) ; 467-470 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Zuzendaritzak, Durangon, 1993-XII-6an onartua, eta Euskaltzaindiak, Bilbon, 1993-XII-17an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1995. -- In: Euskera. -- 40. libk. (1995, 1) ; 565-567 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Zuzendaritzak, Durangon, 1994-XII-7an onartua eta Euskaltzaindiak, Oiartzunen, 1994-XII-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1996. -- Bilbon, 1995-XII-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia. Batzar egutegi hau ez da argitaratu
1997. -- In: Euskera. -- 41. libk. (1996, 3) ; 915-917 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1996-XI-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1998. --In: Euskera. -- 42. libk. (1997, 3) ; 623-626 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1997-XII-19an hileroko batzarrean aurkeztutako egutegia
1999. -- In: Euskera. -- 44. libk. (1999, 1) ; 477-480 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Gasteizen, 1998-XII-18an hileroko batzarrean onartutako egutegia
2000. -- In: Euskera. -- 45. libk. (2000, 1) ; 185-186 or -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1999-XII-16an hileroko batzarrean onartutako egutegia
2003. -- In: Euskera. -- 48. libk. (2003, 1) ; 337-339 or -- ISSN. 0210-1564. -- Laudion, 2002-XII-20an hileroko batzarrean onartutako egutegia
2004 . -- In: Euskera. -- 48. libk. (2003, 2) ; 1099 or -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 2003-XI-28an hileroko batzarrean onartutako egutegia. Donostian, 2004-I-30ean aldaketa bat egin ondoren ontzat hartzen da
2005 . -- In: Euskera. -- 50. libk. (2004, 1) ; 369-372 or -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, , 2004-XII-17an hileroko batzarrean onartutako egutegia.
2006 . -- In: Euskera. -- 51. libk. (2006, 1) ; 483 or -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 2005-XII-16an hileroko batzarrean onartutako egutegia.
2007 . -- Bilbon, 2006-XII-2an hileroko batzarrean onartutako egutegia. Batzar egutegi hau ez da argitaratu
2008 . -- In: Euskera. -- 52. libk. (2007, 3) ; 1599-1601 or -- ISSN. 0210-1564. -- Senperen, 2007-XII-21ean hileroko batzarrean onartutako egutegia.

285 Lapeyreren "Kredoa edo sinhesten dut"en aurkezpenean: [Euskararen lekukoak ; 5]: Donostia, 1982-X-29

Laburpena: Donostian, 1982-X-29an hileroko batzarrean aurkeztutako liburua.

297 Aita Plazido Muxika (1906-1982) Altuna, Patxi

Laburpena: Donostian, 1982-IX-24an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper