Bilatzailea

Euskera 1982,1

Euskera 1982,1

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 1982
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

5 Juan Antonio Moguel: "Peru Abarka" liburuaren mendeurrena dela eta.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Luis Villasante, euskaltzainburua ; Marisa Díez Ezkerra ; Antonio Mallea ; Rikardo Badiola ; Josebe Azpillaga.

7 En torno al centenario de la aparición de "Peru Abarca"

Laburpena: Juan Antonio Mogelen "Peru Abarka" liburuaren argitalpenaren mendeurrena dela-eta egindakoa.

13 "Peru Abarca" como acto comunicativo Díez Ezkerra, Marisa.

Laburpena: Juan Antonio Mogelen "Peru Abarka" liburuaren argitalpenaren mendeurrena dela-eta egindakoa.

59 Berezko "-a"dun izen eta izenlagunak "Peru Abarkan" Mallea Madariaga, Andoni.

Laburpena: Juan Antonio Mogelen "Peru Abarka" liburuaren argitalpenaren mendeurrena dela-eta egindakoa. Euskaltzaindiaren "B" titulua lortzeko aurkeztutako idazlana (B mailako lanak)

167 Euskal joskeraz zenbait puntu "Peru Abarka" liburuaren pasarte batzu aztertuz Badiola Uriarte, Rikardo

Laburpena: Juan Antonio Mogelen "Peru Abarka" liburuaren argitalpenaren mendeurrena dela-eta egindakoa.

193 "Peru Abarka": azterketa fonolojikoa eta komentaketa labur bat Azpillaga, Josebe.

Laburpena: Juan Antonio Mogelen "Peru Abarka" liburuaren argitalpenaren mendeurrena dela-eta egindakoa. Euskaltzaindiaren "B" titulua lortzeko aurkeztutako idazlana (B mailako lanak)

209 Frantziako iraultza garaiko euskal dokumentu batzu

Laburpena: "Pièces históriques de la période révolutionnaire en français et en basque, en regard" liburutik jasotako dokumentuak.

231 Zuberotar lege hiztegia hamaseigarren mende hastapenean Peillen, Txomin

239 Voces alavesas Lopez de Gereñu, Gerardo

Laburpena: Edukia:
Voces alavesas. -- In: Euskera. -- 3. libk. (1958) ; 173-367 or. -- ISSN. 0210-1564. Donostian, 1958-IV-24an hileroko batzarrean eman zen lan honen berri. Separata gisa ere argitaratu da
Más voces alavesas. Eranskina / Enrique Knörr. -- In: Euskera. -- 18. libk. (1973) ; 119- 150. or. -- ISSN. 0210-1564
Segunda adición a "Mas voces alavesas". -- In: Euskera. -- 27. libk. (1982, 1) ; 239-248 or. -- ISSN. 0210-1564

251 Euskal azentuari buruzko eskakizun eta proposamena: Gasteiz, 1981-XI-27

255 Pertsona izendegiaren hirugarren argitalpena: Gasteiz, 1981-XI-27 Satrustegi, Jose Maria

Laburpena: Gasteizen, 1981-XI-27an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

263 [Hondarribiko bilera bereziak eta adierazpenak: Hiztegigintza eta Euskararen Gaitasun Agiriari buruz]: 1981-XII-28-29.

Laburpena: Hondarribian, 1981-XII-29an hileroko batzarrean onartua.
Edukia:
Hondarribiko bilera bereziak : 1981-XII-28-29 / Fr. Luis Villasante, euskaltzainburua
Euskaltzaindiaren adierazpenak: 1. Hiztegigintzaz - 2. Euskararen Gaitasun Agiriaz

277 Donostian, 1981.eko irailaren 25ean.

279 Donostian, 1981.eko urriaren 30ean.

282 Gasteizen, 1981.eko azaroaren 27an.

284 Hondarribian, 1981.eko abenduaren 29an.

291 Egiategi: euskal bibliografiaren osatzale: Hondarribia, 1981-XII-29 Lafitte, Piarres

Laburpena: Hondarribian, 1981-XII-29an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

295 "-(e)la" eta beste konpletibatzaileak: Hondarribia, 1981-XII-29 Muxika, Jose Antonio

Laburpena: Hondarribian, 1981-XII-29an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

329 Patxi Lasa Jauregi-ri erantzunez: (Los Angeles, 1982ko otsailaren 8) Txillardegi

333 Bertsolarien estrofa-motak hegoaldeko usarioan: Donostia, 1981-X-29 Lekuona, Juan Mari

Laburpena: Donostian, 1981-X-30ean hileroko batzarrean irakurritako txostena.

363 Imanol Berriatuak hasitako lanaren jarraipena: Bilbo, 1981-X-29 Satrustegi, Jose Maria

Laburpena: Iberdueroren Euskal Mintegiak Bilbon 1981-X-29an Imanol Berriatuari egindako omenaldian irakurritako txostena.

367 Aita Imanol Berriatuaren omenaldia: Bilbo, 1981-X-29 Agirre, Norberto.

Laburpena: Iberdueroren Euskal Mintegiak Bilbon 1981-X-29an Imanol Berriatuari egindako omenaldian irakurritako txostena.

371 "Euskalarien Nazioarteko Jardunaldiak " liburuaren aurkezpena: [Iker, 1]: Gasteiz,1981-XI-27: Madrid, 1981-XII-4: Barcelona, 1981-XII-12.

Laburpena: Hendrike Knörrek Gasteiz eta Bartzelonan egindako aurkezpenen kronika ; Jose Maria Satrustegik Madrilen egindako aurkezpenaren kronika eta Luis Villasantek Madrilen emandako hitzaldia.

383 Euskaltzaindiaren batzar egutegia: urterako.

Laburpena: Edukia:
1975. -- In: Euskera. -- 20. libk. (1975) ; 471-473 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Azkoitin,1974-XII-27ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1979. -- In: Euskera. -- 24. libk. (1979, 1) ; 401-404 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon,1978-XII-29ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1981. -- In: Euskera. -- 26. libk. (1981, 1) ; 477-479 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1980-XII-19ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1982. -- In: Euskera. -- 27. libk. (1982, 1) ; 383-385 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Hondarribian, 1981-XII-29ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1983. -- In: Euskera. -- 28. libk. (1983, 1) ; 283-284 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Aramaion, 1982-XII-18ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1984. -- In: Euskera. -- 29. libk. (1984, 1) ; 403-406 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1983-XII-30eko batzarrean aurkeztutako egutegia
1985. -- In: Euskera. -- 30. libk. (1985, 2) ; 637-640 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1984-XII-21eko batzarrean aurkeztutako egutegia
1986. -- In: Euskera. -- 31. libk. (1986, 1) ; 239-244 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1985-XII-20ko batzarrean onartutako egutegia
1987. -- In: Euskera. -- 32. libk. (1987, 1) ; 199-201 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1986-XII-19ko batzarrean onartutako egutegia
1988. -- In: Euskera. -- 33. libk. (1988, 1) ; 47-51 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1987-XII-18an ageriko batzarrean onartutako egutegia
1989. -- In: Euskera. -- 34. libk. (1989, 1) ; 351. or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1988-XII-30ean ageriko batzarrean onartutako egutegia. Egutegiaren laburpean batzar-agirian argitaratua
1990. -- In: Euskera. -- 35. libk. (1990, 1) ; 249-250 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Iruñean, 1989-XII-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1991 [sic. 1992]. -- In: Euskera. -- 36. libk. (1991, 1) ; 333-335 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Andoainen, 1990-XII-21ean hileroko batzarrean onartutako egutegia
1992. -- In: Euskera. -- 36. libk. (1991, 3) ; 1081-1084 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1991-XI-29an ageriko batzarrean onartutako egutegia
1993. -- In: Euskera. -- 38. libk. (1993, 1) ; 234-235 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1992-XI-27an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1994. -- In: Euskera. -- 38. libk. (1993, 3) ; 467-470 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Zuzendaritzak, Durangon, 1993-XII-6an onartua, eta Euskaltzaindiak, Bilbon, 1993-XII-17an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1995. -- In: Euskera. -- 40. libk. (1995, 1) ; 565-567 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Zuzendaritzak, Durangon, 1994-XII-7an onartua eta Euskaltzaindiak, Oiartzunen, 1994-XII-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1996. -- Bilbon, 1995-XII-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia. Batzar egutegi hau ez da argitaratu
1997. -- In: Euskera. -- 41. libk. (1996, 3) ; 915-917 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1996-XI-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1998. --In: Euskera. -- 42. libk. (1997, 3) ; 623-626 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1997-XII-19an hileroko batzarrean aurkeztutako egutegia
1999. -- In: Euskera. -- 44. libk. (1999, 1) ; 477-480 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Gasteizen, 1998-XII-18an hileroko batzarrean onartutako egutegia
2000. -- In: Euskera. -- 45. libk. (2000, 1) ; 185-186 or -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1999-XII-16an hileroko batzarrean onartutako egutegia
2003. -- In: Euskera. -- 48. libk. (2003, 1) ; 337-339 or -- ISSN. 0210-1564. -- Laudion, 2002-XII-20an hileroko batzarrean onartutako egutegia
2004 . -- In: Euskera. -- 48. libk. (2003, 2) ; 1099 or -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 2003-XI-28an hileroko batzarrean onartutako egutegia. Donostian, 2004-I-30ean aldaketa bat egin ondoren ontzat hartzen da
2005 . -- In: Euskera. -- 50. libk. (2004, 1) ; 369-372 or -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, , 2004-XII-17an hileroko batzarrean onartutako egutegia.
2006 . -- In: Euskera. -- 51. libk. (2006, 1) ; 483 or -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 2005-XII-16an hileroko batzarrean onartutako egutegia.
2007 . -- Bilbon, 2006-XII-2an hileroko batzarrean onartutako egutegia. Batzar egutegi hau ez da argitaratu
2008 . -- In: Euskera. -- 52. libk. (2007, 3) ; 1599-1601 or -- ISSN. 0210-1564. -- Senperen, 2007-XII-21ean hileroko batzarrean onartutako egutegia.

387 Jokin Zaitegiri buruzko liburuaren aurkezpena: Arrasate, 1981-XII-30.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jesus Maria Leizaola, Juan San Martin eta Josemari Velez de Mendizabal.

397 Euskaltzaindiaren D maila tituludunen zerrenda

Laburpena: "Euskaltzaindiaren adierazpena "D" mailako hikzuntza gaitasun agiria ematerai uztean: Donostian, 2009ko otsailaren 13an" barne.

417 Rodolfo Bozas-Urrutia (1913-1978) San Martin, Juan

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper