Bilatzailea

Euskera 1979,1

Euskera 1979,1

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 1979
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

7 Decreto de bilingüismo: Real Decreto 1049-1979, de 20 de abril, por el que se regula la incorporación de la lengua vasca al sistema de enseñanza en el País Vasco

13 Vasco y lenguas caucásicas: indicios tipológicos Tovar, Antonio

37 Georges Lacomberi omenaldia: Baionan, 1979-I-26.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Luis Villasante, euskaltzainburua ; Piarres Xarritton. Georges Lacomberen jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Baionan 1979-I-26an ageriko batzarrean egindakoak.

39 Georges Lacombe (1879-1947) euskaltzain zenaren lanak eta gutunak Xarritton, Piarres

Laburpena: Georges Lacomberen jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Baionan 1979-I-26an ageriko batzarrean irakurritako txostena.

45 Bonifazio Etxegarai eta Korta (1878-1956): Zumaia, 1978-VI-4 Arana Martixa, Jose Antonio

61 Lopez Mendizabal-dar Ixaka-ren mendeurrena: Donostian, 1979, apirilak 27.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Luis Villasante, euskaltzainburua ; Juan San Martin. Ixaka Lopez Mendizabalen jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Donostian 1979-IV-27an ageriko batzarrean egindakoak.

63 Isaac Lopez Mendizabal euskaltzain ohorezkoa: Donostian, 1979, apirilak 27 San Martin, Juan

Laburpena: Ixaka Lopez Mendizabalen jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Donostian 1979-IV-27an ageriko batzarrean irakurritako txostena.

73 Bergarako adierazpenean agindutakoa betetzeaz

Laburpena: Donostian, 1978-IX-29an batzarrean egindakoa.

75 Euskaltzaindiko batzordeen bir-antolaketa.

Laburpena: Bilbon, 1978-XII-29 ; Donostian, 1979-III-30 eta Donostian, 1979-IV-27an batzarretan irakurritako txostenak.

87 Altube-tar Seber jaunaren mendeurrena: Euskaltzaindiaren IX. Biltzarra Arrasaten

Laburpena: Bilbon, 1978-XII-29an batzarrean irakurritako txostena Biltzarra antolatzeko sortu diren batzordeei buruz.

91 Kontsonante busti-palatalen grafiaz Euskaltzaindiaren erabakia.

Laburpena: Donostian, 1978-X-27an hileroko batzarrean onartua.

93 Hezkuntza Ministeritzari egindako eskea: Bilbon, 1978.eko abenduaren 29

Laburpena: Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz. Euskaltzaindiak Bilbon, 1978-XII-29an hileroko batzarrean onartu zuen gutun hau bidaltzea.

101 Euskara batua, euskalkiak eta tokian tokiko hizkerak: Euskaltzaindiaren agiria = El euskara comun, los dialectos y hablas locales: declaración de la Real Academia de la Lengua Vasca "Euskaltzaindia".

Laburpena: Proposamena Donostian, 1979-II-23an hileroko batzarrean irakurria eta erabakia Donostian, 1979-III-30ean hileroko batzarrean onartua.

111 Euskal-Herri hitza ez baztertzeaz = Que no sea relegada la palabra Euskal-Herria

Laburpena: Baionan, 1979-I-26an hileroko batzarrean onartua, Xabier Kintanak batzarrean irakurritako txostena barne.

121 Donostian, 1978eko uztailaren 28an.

124 Donostian, 1978.ko abuztuaren 25ean.

127 Bergarako Mintegian, 1978.eko irailaren 8an.

129 Donostian, 1979.eko apirilaren 27an.

129 Donostian, 1978ko irailaren 29an.

133 Donostian, 1978.eko urriaren 27an.

136 Donostian, 1978.ko azaroaren 24an.

138 Bilbon, 1978.eko abenduaren 29an.

140 Baionan, 1979.eko urtarrilaren 26an.

142 Donostian, 1979.eko otsailaren 23an.

144 Donostian, 1979.eko martxoaren 30ean.

153 Aizkibel euskara batuaren aintzindari: 1979-II-23 Satrustegi, Jose Maria

Laburpena: Donostian, 1979-II-23an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

161 Euskararen izterlengusuak direla eta: 1978-VII-28 Mitxelena, Koldo

Laburpena: Donostian. 1978-VII-28an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

167 Piarres Broussain-en paperak: 1978-VIII-25 Xarritton, Piarres

Laburpena: Donostian. 1978-VIII-25an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

171 Zuloagaren marrazkia Euskaltzaindian: Bergara, 1978-V-26 San Martin, Juan

Laburpena: Bergaran. 1978-V-26an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

175 Azentu diakritikoa Eibarko euskaran: Eibar, 1976-III-27 Laspiur Zabala, Imanol

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da.

271 Txori izenak Eibarren: 1978-IX-29 San Martin, Juan

Laburpena: Donostian. 1978-IX-29an batzarrean irakurritako txostena.

279 Herri administralgo hiztegiño baten eskabide eta premiaz: 1979-III-30 Lizundia, Jose Luis

Laburpena: Donostian. 1979-III-30ean hileroko batzarrean irakurritako txostena.

291 Zientzi eta teknika alorreko hiztegi bati buruz: 1979-III-30 Zalbide, Mikel

Laburpena: Donostian, 1979-III-30an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

307 Arkitektur hiztegia.

Laburpena: Donostian, 1978-XI-24an hileroko batzarrean onartutako txostena.

335 Euskaldun baten agurra milaurteburuan = Saludo de un vasco en el milenario/ Juan San Martin, Euskaltzaindikoa = de la Real Academia de la Lengua Vasca. San Martin, Juan

Laburpena: Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

339 1967-1977: liburuak eta batasuna: Bergara, 1978-IX-5 Torrealdai, Joan Mari

Laburpena: Luis Eleizalderen mendeurrena dela-eta Euskaltzaindiaren VIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

353 Euskal hitz elkartuez: Bergara, 1978-IX-6 Eguzkitza, Andolin

Laburpena: Luis Eleizalderen mendeurrena dela-eta Euskaltzaindiaren VIII. Biltzarrean irakurritako txostena.

361 "Bai Euskarari" kanpaina antolatu zutenei eskerrak emanez: Donostian, 1978 irailak 29

Laburpena: Donostian, 1978-IX-29an hileroko batzarrean irakurritakoa.

363 Ed. Seix Barral-ek ateratako "Curso de Lengua Vasca"ren aurkezpenean: Donostian, 1978, urriak 6

367 Euskaltzaindiaren bulego berriak Bilbon: Bizkaiko Diputazio Jauregian, 1978-XII-29

Laburpena: Bilbon, 1978-XII-29an hileroko batzarrean irakurritakoa. Bilboko bulego berrietan 1979-III-16an Amorrortu jaunari esker-diploma ematean Euskaltzainburuak esandako hitzak barne.

371 Iberduero-ren diru laguntza jasotzean: Bilbon, 1979, urtarrilak 16

Laburpena: Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

375 Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintzialaren diru laguntza jasotzean: Donostian, 1979, otsailak 2

377 Adegui-ren emaitza hartzean: (Donostian, urriak 6, 1978)

379 "Itxaskaria" liburuaren aurkezpenean: Bilbon, 1979, martxoak 16

381 Aditza batzeko batzordearen historiaz zerbait: 76-X-26 Kintana, Xabier

Laburpena: Donostian, 1978-XI-24an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

385 Georgiako bidaiaz zenbait berri: 78-VIII-24 Kintana, Xabier

Laburpena: Donostian, 1978-VIII-25ean hileroko batzarrean irakurritako txostena.

391 SIADECO: Euskararen hedapenaren plangintzarako oinarriak: Egin 28-X-78.

Laburpena: Egin egunkarian argitaratutako Euskaltzaindiak Donostian 1978-X-27an egindako hileroko batzarraren kronika.

395 Hileroko batzarretan izandakoen zerrenda: urtean.

Laburpena: Edukia:
1976. -- In: Euskera. -- 22. libk. (1977,2) ; 945-947 or. -- ISSN. 0210-1564
1977. -- In: Euskera. -- 23. libk. (1978, 1) ; 379-381 or. -- ISSN. 0210-1564
1978. -- In: Euskera. -- 24. libk. (1979, 1) ; 395-396 or. -- ISSN. 0210-1564
1980. -- In: Euskera. -- 26. libk. (1981, 1) ; 483-484 or. -- ISSN. 0210-1564
1986. -- In: Euskera. -- 31. libk. (1986, 2) ; 595-596 or. -- ISSN. 0210-1564
1987. -- In: Euskera. -- 33. libk. (1988, 2) ; 469. or. -- ISSN. 0210-1564
1988. -- In: Euskera. -- 33. libk. (1988, 2) ; 469-470 or. -- ISSN. 0210-1564
1989. -- In: Euskera. -- 36. libk. (1991, 1) ; 329-330 or. -- ISSN. 0210-1564
1990. -- In: Euskera. -- 36. libk. (1991, 1) ; 330-331 or. -- ISSN. 0210-1564
1991. -- In: Euskera. -- 37. libk. (1992, 3) ; 1283-1285 or. -- ISSN. 0210-1564
1992. -- In: Euskera. -- 37. libk. (1992, 3) ; 1285-1286 or. -- ISSN. 0210-1564
1993. -- In: Euskera. -- 38. libk. (1993, 3) ; 689-690 or. -- ISSN. 0210-1564
1994. -- In: Euskera. -- 40. libk. (1995, 1) ; 569-576 or. -- ISSN. 0210-1564
1995. -- In: Euskera. -- 41. libk. (1996, 1-2) ; 395-399 or. -- ISSN. 0210-1564
1997. -- In: Euskera. -- 42. libk. (1997, 3) ; 803-807 or. -- ISSN. 0210-1564

397 Homenaje a don Antonio Tovar Niebel, Klaus.

401 Euskaltzaindiaren batzar egutegia: urterako.

Laburpena: Edukia:
1975. -- In: Euskera. -- 20. libk. (1975) ; 471-473 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Azkoitin,1974-XII-27ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1979. -- In: Euskera. -- 24. libk. (1979, 1) ; 401-404 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon,1978-XII-29ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1981. -- In: Euskera. -- 26. libk. (1981, 1) ; 477-479 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1980-XII-19ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1982. -- In: Euskera. -- 27. libk. (1982, 1) ; 383-385 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Hondarribian, 1981-XII-29ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1983. -- In: Euskera. -- 28. libk. (1983, 1) ; 283-284 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Aramaion, 1982-XII-18ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1984. -- In: Euskera. -- 29. libk. (1984, 1) ; 403-406 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1983-XII-30eko batzarrean aurkeztutako egutegia
1985. -- In: Euskera. -- 30. libk. (1985, 2) ; 637-640 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1984-XII-21eko batzarrean aurkeztutako egutegia
1986. -- In: Euskera. -- 31. libk. (1986, 1) ; 239-244 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1985-XII-20ko batzarrean onartutako egutegia
1987. -- In: Euskera. -- 32. libk. (1987, 1) ; 199-201 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1986-XII-19ko batzarrean onartutako egutegia
1988. -- In: Euskera. -- 33. libk. (1988, 1) ; 47-51 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1987-XII-18an ageriko batzarrean onartutako egutegia
1989. -- In: Euskera. -- 34. libk. (1989, 1) ; 351. or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1988-XII-30ean ageriko batzarrean onartutako egutegia. Egutegiaren laburpean batzar-agirian argitaratua
1990. -- In: Euskera. -- 35. libk. (1990, 1) ; 249-250 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Iruñean, 1989-XII-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1991 [sic. 1992]. -- In: Euskera. -- 36. libk. (1991, 1) ; 333-335 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Andoainen, 1990-XII-21ean hileroko batzarrean onartutako egutegia
1992. -- In: Euskera. -- 36. libk. (1991, 3) ; 1081-1084 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1991-XI-29an ageriko batzarrean onartutako egutegia
1993. -- In: Euskera. -- 38. libk. (1993, 1) ; 234-235 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1992-XI-27an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1994. -- In: Euskera. -- 38. libk. (1993, 3) ; 467-470 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Zuzendaritzak, Durangon, 1993-XII-6an onartua, eta Euskaltzaindiak, Bilbon, 1993-XII-17an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1995. -- In: Euskera. -- 40. libk. (1995, 1) ; 565-567 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Zuzendaritzak, Durangon, 1994-XII-7an onartua eta Euskaltzaindiak, Oiartzunen, 1994-XII-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1996. -- Bilbon, 1995-XII-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia. Batzar egutegi hau ez da argitaratu
1997. -- In: Euskera. -- 41. libk. (1996, 3) ; 915-917 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1996-XI-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1998. --In: Euskera. -- 42. libk. (1997, 3) ; 623-626 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1997-XII-19an hileroko batzarrean aurkeztutako egutegia
1999. -- In: Euskera. -- 44. libk. (1999, 1) ; 477-480 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Gasteizen, 1998-XII-18an hileroko batzarrean onartutako egutegia
2000. -- In: Euskera. -- 45. libk. (2000, 1) ; 185-186 or -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1999-XII-16an hileroko batzarrean onartutako egutegia
2003. -- In: Euskera. -- 48. libk. (2003, 1) ; 337-339 or -- ISSN. 0210-1564. -- Laudion, 2002-XII-20an hileroko batzarrean onartutako egutegia
2004 . -- In: Euskera. -- 48. libk. (2003, 2) ; 1099 or -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 2003-XI-28an hileroko batzarrean onartutako egutegia. Donostian, 2004-I-30ean aldaketa bat egin ondoren ontzat hartzen da
2005 . -- In: Euskera. -- 50. libk. (2004, 1) ; 369-372 or -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, , 2004-XII-17an hileroko batzarrean onartutako egutegia.
2006 . -- In: Euskera. -- 51. libk. (2006, 1) ; 483 or -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 2005-XII-16an hileroko batzarrean onartutako egutegia.
2007 . -- Bilbon, 2006-XII-2an hileroko batzarrean onartutako egutegia. Batzar egutegi hau ez da argitaratu
2008 . -- In: Euskera. -- 52. libk. (2007, 3) ; 1599-1601 or -- ISSN. 0210-1564. -- Senperen, 2007-XII-21ean hileroko batzarrean onartutako egutegia.

405 Pasado, presente y futuro de la lengua: [Presentación del Libro blanco del euskara].

Laburpena: 1979-VI-5ean Bartzelonan "Euskararen liburu zuria" eta beste liburu batzuen aurkezpen ekitaldian Joan Krusellasek esandako hitzak; 6an J. Frabrek "Tele/Express" egunkarian argitaratutako artikulua eta 7an "Avui" egunkarian agertutako kronika laburra barne. Donostian, 1979-VI-29an hileroko batzarrena aipatutako ekitaldia.

417 Gabriel Manterola Urigoitia (1890-1977) San Martin, Juan

Laburpena: Iruñean, 1977-VII-29an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

419 Jose Antonio Oararteta Undabeitia (1900-1978) Arana Martixa, Jose Antonio

423 Bitor Gaubeka Duo: 1894-1979 Arana Martixa, Jose Antonio

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper