Bilatzailea

Euskera 1977,2

Euskera 1977,2

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 1977
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

323 J. Hiriart-Urruty jaunaren Euskaltzaindian sartzea: Hazparnen, 1977, martxoak 27.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Luis Villasante, euskaltzainburua ; Jean Hiriart-Urruti, Jean Louis Davant. Jean Hiriart-Urruti Euskaltzaindian sartzea. Hazparnen , 1977-III-27an ageriko batzarrean egindakoak.

323 Euskaltzainburuaren agurra: Hazparnen, 1977, martxoak 27.

Laburpena: Jean Hiriart-Urruti Euskaltzaindian sartzea. Hazparnen, 1977-III-27an ageriko batzarrean irakurritakoa.

327 Jean Hiriart-Urruty-ren mintzaldia: [Hazparne, 1977-III-27]. Hiriart-Urruti, Jean

Laburpena: Jean Hiriart-Urruti Euskaltzaindian sartzea. Hazparnen 1977-III-27an ageriko batzarrean irakurritakoa.

353 Euskaltzain berriari erantzuna: [Hazparne, 1977-III-27] Davant, Jean Louis

Laburpena: Jean Hiriat-Urruti Euskaltzaindian sartzea. Hazparnen, 1977-II-27an ageriko batzarrean irakurritakoa.

361 Juan Mateo Zabalaren omenaldia: Bilbon, 1977-IX-24.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Berasategi, Bilboko Alkatea; Luis Villasante, euskaltzainburua; Agustin Biain, Lino Akesolo, Alfonso Irigoien, J. M. Satrustegi. Juan Mateo Zabalaren omenaldia dela-eta, Bilbon, 1977-IX-24an ageriko batzarrean egindakoak.

363 Juan Mateo Zabalakoaren omenez: Bilbon, 1977-IX-24

Laburpena: Juan Mateo Zabalaren omenaldia dela-eta, Bilbon, 1977-IX-24an ageriko batzarrean irakurritakoa.

376 Juan Mateo Zabalari omenaldia: Bilbon, 1977-IX-24 Biain, Agustin

Laburpena: Juan Mateo Zabalaren omenaldia dela-eta, Bilbon, 1977-IX-24an ageriko batzarrean irakurritakoa.

385 Bilbo eta euskara: Bilbon, 1977-IX-24 Irigoien, Alfonso

Laburpena: Juan Mateo Zabalaren omenaldia dela-eta, Bilbon, 1977-IX-24an ageriko batzarrean irakurritakoa. Separata gisa ere argitaratu da.

427 Aita Pierre Lhanderen mendehurrena: [Zalgize-n (Zuberoa), 1977-VII-10].

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Luis Villasante, euskaltzainburua, Piarres Lafitte, Jean Louis Davant. Zalgizen, 1997-VII-10ean Pierre Lhanderen jaiotzaren mendeurrenean egindakoak. Separata gisa ere argitaratu dira Luis Villasante eta Piarres Lafitteren idazlanak.

429 Aita Pierre Lhanderen mendehurrena 1877-1977: [Zalgize-n (Zuberoa), 1977-VII-10]

Laburpena: Zalgizen, Pierre Lhanderen jaiotzaren mendeurrenean egindakoak.

433 Aita Lhande-ren lanez: 1977-VII-15 Lafitte, Piarres

Laburpena: Zalgizen, Pierre Lhanderen jaiotzaren mendeurrenean egindakoak.

437 Aita Lhande zenaren biziaz: 1977-VII-14 (??) Davant, Jean Louis

Laburpena: Zalgizen, Pierre Lhanderen jaiotzaren mendeurrenean egindakoak.

443 Aita Pierre Lafitte jaunari omenaldia: [Baigorri, 1977-X-22]

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Luis Villasante, euskaltzainburua ; Antonio Tovar ; Yu. Vl. Zytsar ; Ilya. M. Tabagoua ; Emile Larre ; Jean Haritxelhar.

445 P. Lafitte jaunari omenaldia: (Eskualtzaleen Biltzarrak eratua): Baigorri-n, 1977-X-22

Laburpena: Baigorrin 1977-X-22an Eskualzaleen Biltzarrak antolatu Piarres Lafitteri omenaldian egindakoa.

449 Comparaciones tipológicas del euskera Tovar, Antonio

Laburpena: Baigorrin 1977-X-22an Eskualzaleen Biltzarrak antolatu Piarres Lafitteri omenaldian egindakoa. Separata gisa ere argitaratu da.

477 Sobre el "pasivo" vasco Zytsar, Yuri Vl.

Laburpena: Baigorrin 1977-X-22an Eskualzaleen Biltzarrak antolatu Piarres Lafitteri omenaldian egindakoa.

499 Pour l'histoire de l'origine des basques et leur parente avec les caucasiens: Tbilissi, 28-VI-77 Tabagoua, Ilya. M.

Laburpena: Baigorrin 1977-X-22an Eskualzaleen Biltzarrak antolatu Piarres Lafitteri omenaldian egindakoa.

513 Geure hizkuntzari euskaldunok deritzagun izenaz: Bilbon, 1977-XI-24 Irigoien, Alfonso

Laburpena: Bilbon, 1977-XI-24an batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

539 Euskal arteaz eta arte hiztegiaz: 1977-VII-29 San Martin, Juan

Laburpena: Iruñean, 1977-VII-29ko batzarrean irakurritako txostena.

555 Gabiriaren etymologiaz: 1977-VIII-25 Kintana, Xabier

Laburpena: Donostian, 1977-VIII-26an batzarrean irakurritako txostena.

561 Algunas consideraciones sobre onomástica personal vasca Irigoien, Alfonso

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da.

625 Pertsona izenen hauzia Hego Euskal Herrian ; Pertsona izenez gehiago Irigoien, Alfonso

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da.

639 Hirietako izenez: 1977-XII-30 San Martin, Juan

Laburpena: Donostian, 1977-XII-30ean hileroko batzarrean irakurritako txostena.

647 Ahaidego izenak: 1977-27-V [i.e. 1977-V-27] Satrustegi, Jose Maria

Laburpena: Donostian, 1977-V-27an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

655 Sistema perifrastikoaren laguntzaile batzuen jatorriaz: Bilbon, 1977-XII-29 Irigoien, Alfonso

Laburpena: Donostian, 1977-XII-30ean hileroko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

659 Eritzi nola erabili behar den delako hauziaz: Bilbon, 1977-VI-27 Irigoien, Alfonso

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da.

667 Aditz laguntzaile batuaren gorabeherak: Donostian, 1975gn uztailaren 29an [i. e. 30ean] Altuna, Patxi

Laburpena: Donostian, 1975-VII-30ean hileroko batzarrean irakurritako txostena.

673 Euskeraz, euskarazaz, euskeratzaz, euskereaz: 1977-VI-24 Zatarain, Ambrosio

Laburpena: Donostian, 1977-VI-24an hileroko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

679 Herri eta lur: 1977-27-V [i.e. 1977-V-27] Lizundia, Jose Luis

Laburpena: Donostian, 1977-V-27an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

685 Birrazterpen bat, "Hiketa" eta "Zuketa": 1977-III Oregi Aranburu, Josu

Laburpena: Donostian, 1977-IV-29an banatu eta 1977-V-27ko hileroko batzarrean irakurritako txostena.

701 Hiketa edo hitanoaz zenbait argi: otsaila, 1973 Knörr, Henrike

721 Euskal hizkera eta euskal neurkera Mitxelena, Koldo

Laburpena: Donostian, 1977-XII-30ean hileroko batzarrean irakurritako txostena.

735 A organikoaz amaitutako hitzen deklinazioaz: 1977-VII-29 Basterretxea, Jose

Laburpena: Iruñean, 1977-VII-29an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

739 Ni naiz eta i aiz: 1976-X-29 Zatarain, Ambrosio

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da.

747 "Andre" eta "andra": 1979-29-IV [i.e. 1977-IV-29] Zatarain, Ambrosio

Laburpena: Donostian, 1977-IV-29an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

751 Joanes Leizarraga-ren lanez: 1977-VI-24 Lafitte, Piarres

Laburpena: Donostian, 1977-VI-24ean hileroko batzarrean irakurritako txostena.

757 Itzulpen arazoaz: 1977-I-28 [i.e. 1977-II-26] Badiola Uriarte, Rikardo

Laburpena: Donostian, 1977-II-26an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

761 Akademia-onartze maila desberdinez: 1977-X-28

Laburpena: Donostian, 1977-X-28an hileroko batzarrean irakurria eta onartua.

769 Euskara herrikoiaren magnetofoi bilketa: 1977-VI-24 Satrustegi, Jose Maria

Laburpena: Donostian, 1977-VI-24an hileroko batzarrean irakurritako txostena.
Edukia: "Azkue" euskara herrikoiaren I bilketa: oinarriak

769 Euskera

Laburpena: Edukia:
- 1-16 libk: Euskera 1919-1936
- 17 libk: Euskera 1937 - Gutunezko agiriak - Euskaltzaindiaren batzar agiriak (1949-1964) - Euskera 1953

777 Orixe euskal izkera-zale Damaso Intzakoa

781 Orixe Orixe

Laburpena: Orixek 1933-V-5ean Ramon Argarate eta Jokin Zaitegiri bidalitako gutuna.

785 Aditz sintetikoa.

Laburpena: Donostian, 1977-VIII-26an hileroko batzarrean bilduta euskaltzainak eta aditz batzordeko kideak onartua.

851 Euskararen batasunari buruzko batzarrea prestatzeaz: 1977-VII-29

Laburpena: Iruñean , 1977-VII-29an hileroko batzarrean onartua.
Edukia: Euskaltzaindiaren VIII. Biltzarra Eleizalderen mendeurrena Bergaran 1978 : [batzordeen organigrama]

857 Euskaldun huts-garbien hizketa zintan jasotzeaz: 1977-29-IV [i.e. 1977-IV-29]

Laburpena: Donostian, 1977-IV-29an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

859 Donostian, 1977ko urtarrilaren 28an.

862 Donostian, 1977ko otsailaren 26an.

865 Hazparnen, 1977ko martxoaren 27 an.

867 Donostian, 1977ko apirilaren 29an.

869 Donostian, 1977ko maitzaren 27an.

871 Donostian, 1977ko ekainaren 24an.

874 Iruñan, 1977ko uztailaren 29an.

877 Donostian, 1977ko abuztuaren 26an.

880 Juan Mateo Zabala euskal idazlearen berreungarren urteburua ospatuz:Bilbon, 1977ko irailaren 24ean.

881 Donostian, 1977eko urriaren 28an.

884 Donostian, 1977.eko azaroaren 25ean.

889 Euskararen liburu zuria: [liburuaren aurkezpena] Ugalde, Martin

899 Herri mailako hizkuntza: Israeleko esperientzia: 1977-I-28 Berriatua, Imanol

Laburpena: Donostian, 1997-I-28an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

907 Euskararen eta Kaukaso-ko hizkuntzen berezkuneaz: 1977-XI-4 Txillardegi

911 "Sobre la Real Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia": [liburuaren berri ematean].

912 Salbatore Mitxelena (1919-1965) zenaren omenez: [1977ko azaroan Donostian].

913 Alfabetatze Euskalduntza batzordea: 1977-78 ikasturteko ikasle-irakasle argitasunak.

Laburpena: Iruñean, 1977-VII-29an hileroko batzarrean onartu ziren batzorde honen erregela bereziak.

917 Euskaltzaindiaren B maila tituludunen zerrenda.

921 Euskaltzaindiaren D maila tituludunen zerrenda

Laburpena: "Euskaltzaindiaren adierazpena "D" mailako hikzuntza gaitasun agiria ematerai uztean: Donostian, 2009ko otsailaren 13an" barne.

935 UZEI, Euskal Unibertsitatearentzat aurregitura batez Intxausti, Joseba

Laburpena: Donostian, 1977-VIII-26an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

941 Georgiarekiko harremanez: 1977-X-27 Kintana, Xabier

Laburpena: Donostian, 1977-X-28an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

945 Hileroko batzarretan izandakoen zerrenda: urtean.

Laburpena: Edukia:
1976. -- In: Euskera. -- 22. libk. (1977,2) ; 945-947 or. -- ISSN. 0210-1564
1977. -- In: Euskera. -- 23. libk. (1978, 1) ; 379-381 or. -- ISSN. 0210-1564
1978. -- In: Euskera. -- 24. libk. (1979, 1) ; 395-396 or. -- ISSN. 0210-1564
1980. -- In: Euskera. -- 26. libk. (1981, 1) ; 483-484 or. -- ISSN. 0210-1564
1986. -- In: Euskera. -- 31. libk. (1986, 2) ; 595-596 or. -- ISSN. 0210-1564
1987. -- In: Euskera. -- 33. libk. (1988, 2) ; 469. or. -- ISSN. 0210-1564
1988. -- In: Euskera. -- 33. libk. (1988, 2) ; 469-470 or. -- ISSN. 0210-1564
1989. -- In: Euskera. -- 36. libk. (1991, 1) ; 329-330 or. -- ISSN. 0210-1564
1990. -- In: Euskera. -- 36. libk. (1991, 1) ; 330-331 or. -- ISSN. 0210-1564
1991. -- In: Euskera. -- 37. libk. (1992, 3) ; 1283-1285 or. -- ISSN. 0210-1564
1992. -- In: Euskera. -- 37. libk. (1992, 3) ; 1285-1286 or. -- ISSN. 0210-1564
1993. -- In: Euskera. -- 38. libk. (1993, 3) ; 689-690 or. -- ISSN. 0210-1564
1994. -- In: Euskera. -- 40. libk. (1995, 1) ; 569-576 or. -- ISSN. 0210-1564
1995. -- In: Euskera. -- 41. libk. (1996, 1-2) ; 395-399 or. -- ISSN. 0210-1564
1997. -- In: Euskera. -- 42. libk. (1997, 3) ; 803-807 or. -- ISSN. 0210-1564

949 Pedro Diez de Ulzurrun Ezcurdia, apaiza (1907-1977) Satrustegi, Jose Maria

Laburpena: Donostian, 1977-X-28an batzarrean irakurritako txostena.

951 Jaso diren liburuak: urtean.

Laburpena: Edukia:
-1968-1969. -- In: Euskera. -- 16. libk. (1971) ; 243-245 or -- ISSN. 0210-1564
-1970-1972. -- In: Euskera. -- 18. libk. (1973) ; 293-302 or -- ISSN. 0210-1564
-1973-1977. -- In: Euskera. -- 22. libk. (1977,2) ; 951-963 or -- ISSN. 0210-1564
-1978. -- In: Euskera. -- 23. libk. (1978, 1) ; 399-417 or -- ISSN. 0210-1564

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper