Bilatzailea

Euskera 1976,1

Euskera 1976,1

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 1976
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

5 Real Decreto de Reconocimiento de la Real Academia de la Lengua Vasca, "Euskaltzaindia": Decreto 573/1976, de 26 de febrero, por el que se reconoce a la Academia de la Lengua Vasca bajo la denominación de Real Academia de la Lengua Vasca = Euskaltzaindiaren Onarte Dekretoa: 573/1976 otsailaren 25ko [i.e. 26] Dekretoa, zeinetan onartzea ematen zaion Euskeraren Akademiari, Euskeraren Erret Akademiaren izena ipintzen zaiolarik.

Laburpena: Testu elebiduna gaztelaniaz eta euskaraz.
Edukia: Anexo : Estatutos de la Real Academia de la Lengua Vasca "Euskaltzaindia" = "Euskaltzaindia" Euskeraren Erret Akademiaren arautegia

25 Emile Larre jaunaren Euskaltzaindian sartzea: Aiherra, 1975-IX-28.

Laburpena: Emile Larreren Euskaltzaindian sartzea. Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Laurent Challet, jaun auzapeza ; Luis Villasante, euskaltzainburua ; Emile Larre ; Jean Haritxelhar. Aiherran, 1975-IX-28an ageriko batzarrean egindakoak. Separata gisa ere argitaratu da.

28 Euskaltzainburuaren agurra.

Laburpena: Emile Larreren Euskaltzaindian sartzea. Aiherran, 1975-IX-28an ageriko batzarrean egindakoak.

34 Emile Larre jaunaren mintzaldia. Larre, Emile

Laburpena: Emile Larreren Euskaltzaindian sartzea. Aiherran, 1975-IX-28an ageriko batzarrean egindakoak.

40 Euskaltzaindiko lankide maiteak Haritxelhar, Jean

Laburpena: Emile Larreren Euskaltzaindian sartzea. Aiherran, 1975-IX-28an ageriko batzarrean egindakoak.

51 Spécificité de l'evolution des langues romanes de la region pyreneenne occidentale Txillardegi

74 Gorputz eta soin hitzez eta abar Irigoien, Alfonso

89 Gabon Canta de Guernica de 1757 Arana Martixa, Jose Antonio

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da.

101 Oinatiko toponimia edo leku-izenak: Donostiako Batzarrea, 1975-I-3 [i.e. 1975-I-31] Ugarte Elortza, Félix Mª.

Laburpena: Donostian, 1975-I-31an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

108 Atarrabi apeza eta Pedro de Atarrabia: Donostia, 75-II-28 Alustiza, Julián

Laburpena: Donostian, 1975-II-28an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

111 Etienne Lapeyre: 1840-1893 Lafitte, Piarres

Laburpena: Donostian, 1975-II-28an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

115 Toribio Iriondo elgoibartarra (1848-1922): "Ogi zerutik" eta beste kantaren egilea San Martin, Juan

Laburpena: Donostian, 1975-IV-25ean hileroko batzarrean irakurritako txostena.

122 Musika gaietazko hiztegi bati buruz Gereño, Xabier

Laburpena: Donostian, 1975-IV-25ean hileroko batzarrean irakurritako txostena.

127 Oskodun baten izenaz: Donostia, 75-V-30 Lafitte, Piarres

Laburpena: Donostian, 1975-V-30ean hileroko batzarrean irakurritako txostena.

128 "Sinetsi" aditzaren erabilkera batzuk aztertuz: [1975-V-30] Villasante, Luis

Laburpena: Donostian, 1975-V-30ean hileroko batzarrean irakurritako txostena.

138 "Tasun" eta "-keri(a)" atzizkieri buruz: [1975-V-30] Zatarain, Ambrosio

Laburpena: Donostian, 1975-V-30ean hileroko batzarrean irakurritako txostena.

146 Emakumea euskal literaturan: Donostia, 1975-VI-27

Laburpena: Emakumearen Nazioarteko urtea dela-eta euskaltzainburuak Donostian, 1975-VI-27an hileroko batzarrean esandakoa.

152 Gaztea nintzanean ta maistra egiñ-berria nintzaneko oroimen maitegarri baztuek, beti nire biotzean ditudanak: [1975-VI-27] Azpeitia, Julene

Laburpena: Emakumearen Nazioarteko urtea dela-eta Donostian, 1975-VI-27an hileroko batzarrean esandakoa.

156 Madeleine Jauregiberri andrearen hitzak: [1975-VI-27]. Jauregiberri, Madalena

Laburpena: Emakumearen Nazioarteko urtea dela-eta Donostian, 1975-VI-27an hileroko batzarrean esandakoa. Izenburua aurkibidetik jasoa.

158 Tene Mujika andrearen hitzak: [1975-VI-27]. Muxika, Tene

Laburpena: Emakumearen Nazioarteko urtea dela-eta Donostian, 1975-VI-27an hileroko batzarrean esandakoa. Izenburua aurkibidetik jasoa.

160 Euskaltzaindiaren iker lanez: [1975-VII-30] Mitxelena, Koldo

Laburpena: Donostian, 1975-VII-30ean hileroko batzarrean irakurritako txostena.

167 J-P- Ulibarri-ri omenaldia Okendo-n: 1975-VIII-17

Laburpena: Jose Paulo Ulibarri Galindezen jaiotzaren bigarren mendeurrena dela-eta Okondon , 1975-VIII-17an ageriko batzarrean egindakoak.

167 J-P- Ulibarri-ri omenaldia Okendo-n: 1975-VIII-17.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Luis Villasante, euskaltzainburua ; Lino Akesolo ; Nikolas Altzola ; Henrike Knörr ; Federico Barrenengoa Arberatz. Jose Paulo Ulibarri Galindezen jaiotzaren bigarren mendeurrena dela-eta Okondon , 1975-VIII-17an ageriko batzarrean egindakoak.

170 Jose Paulo de Ulibarri Galindez (1775-1847): actualidad de su obra: [1975-VIII-17] Akesolo, Lino

Laburpena: Jose Paulo Ulibarri Galindezen jaiotzaren bigarren mendeurrena dela-eta Okondon , 1975-VIII-17an ageriko batzarrean egindakoak.

176 Ulibarriren idazti-lanen ganean hitz batzuk: [1975-VIII-17] Altzola, Nikolas

Laburpena: Jose Paulo Ulibarri Galindezen jaiotzaren bigarren mendeurrena dela-eta Okondon , 1975-VIII-17an ageriko batzarrean egindakoak.

182 Ulibarri eta Okendo: [1975-VIII-17] Knörr, Henrike

Laburpena: Jose Paulo Ulibarri Galindezen jaiotzaren bigarren mendeurrena dela-eta Okondon , 1975-VIII-17an ageriko batzarrean egindakoak.

185 El euskera de la Tierra de Ayala: [1975-VIII-17] Barrenengoa Arberatz, Federico

Laburpena: Jose Paulo Ulibarri Galindezen jaiotzaren bigarren mendeurrena dela-eta Okondon , 1975-VIII-17an ageriko batzarrean egindakoak.

194 Gramatika gaiak, esakune batzuen azterketan lehen-urratsak: Donostia, 1975-X-31 Oregi Aranburu, Josu

Laburpena: Donostian, 1975-X-31an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

203 Gorputz aurtikinak: [1975-X-31] Larzabal, Piarres

Laburpena: Donostian, 1975-X-31an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

210 Irakaskintza liburuetako euskeraren desberdintasunak: [1975-X-31] Mendiguren Bereziartu, Xabier

Laburpena: Donostian, 1975-X-31an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

214 Eguzkitza-ren gorazarrea Lemoan-n: 75-XI-30

Laburpena: Juan Bautista Eguzkitzaren jaiotzaren mendeurrena dela-eta Lemoan, 1975-XI-30ean ageriko batzarrean egindakoak.

214 Eguzkitza-ren gorazarrea Lemoan-n: 75-XI-30.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Luis Villasante, euskaltzainburua ; Eusebio Erkiaga ; Santiago Onaindia ; Tontorreko Mikolaitz. Juan Bautista Eguzkitzaren jaiotzaren mendeurrena dela-eta Lemoan, 1975-XI-30ean ageriko batzarrean egindakoak. Separata gisa ere argitaratu da ondoko izenburuarekin: Batzar txostenak 1975.

217 Eguzkitza Meabe, Juan Bautista (1875-1939): bere bizitza eta lanak Erkiaga, Eusebio

Laburpena: Juan Bautista Eguzkitzaren jaiotzaren mendeurrena dela-eta Lemoan, 1975-XI-30ean ageriko batzarrean egindakoak.

238 J. B. Eguzkitza'ren eleiz-idazlanak Onaindia, Santiago

Laburpena: Juan Bautista Eguzkitzaren jaiotzaren mendeurrena dela-eta Lemoan, 1975-XI-30ean ageriko batzarrean egindakoak.

250 Joan-Batista Eguzkitza-ri: Lemoa-n 1975-IX-28 Altzola, Nikolas

Laburpena: Juan Bautista Eguzkitzaren jaiotzaren mendeurrena dela-eta Lemoan, 1975-XI-30ean ageriko batzarrean egindako bertsoak.

251 Euskal irakasle tituluaz laugarren emanaldia: 75-XI-30

Laburpena: Juan Bautista Eguzkitzaren jaiotzaren mendeurrena dela-eta Lemoan, 1975-XI-30ean ageriko batzarrean egindakoak.

256 Barbier jaunaren omenezko batzarrea: Donibane Garazi, 75-XII-21

Laburpena: Jean Barbier jaiotzaren mendeurrena dela-eta Donibane Garazin , 1975-XII-21ean ageriko batzarrean egindakoak.

256 Barbier jaunaren omenezko batzarrea: Donibane Garazi, 75-XII-21.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Luis Villasante, euskaltzainburua ; Jean Baptiste Etxarren ; Piarres Lafitte. Jean Barbier jaiotzaren mendeurrena dela-eta Donibane Garazin , 1975-XII-21ean ageriko batzarrean egindakoak.

257 Euskal literatura Baxenafarren: [75-XII-21] Etxarren-Lohigorri, Jean Baptiste

Laburpena: Jean Barbier jaiotzaren mendeurrena dela-eta Donibane Garazin , 1975-XII-21ean ageriko batzarrean egindakoak.

269 Barbier jaun apeza: [75-XII-21] Lafitte, Piarres

Laburpena: Jean Barbier jaiotzaren mendeurrena dela-eta Donibane Garazin , 1975-XII-21ean ageriko batzarrean egindakoak.

279 Euskaltzaindiaren legezko nortasuna: Zaldibar, 1976, martxoak 5

Laburpena: Zaldibarren, 1976-III-6an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

283 Euskal-irakasle titulua emateko epai-mahaina [sic]: [1975-X-31]

Laburpena: Donostian 1975-X-31an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

287 Herri eta herritarren izendegia.

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da.
Edukia:
- Herri eta herritarren izendegia / J. L. Lizundia & Hendrike Knörr. Arantzazun, 1974-IV-19an hileroko batzarrean irakurritako txostena
- Herri izendegia : lehen zerrenda. Euskaltzaindiak, 1975-III-26an hileroko batzarrean onartua
- Herri izendegia : bigarren zerrenda. Euskaltzaindiak, 1976-IX-24an hileroko batzarrean onartua

316 Euskaltzaindiaren D maila tituludunen zerrenda

Laburpena: "Euskaltzaindiaren adierazpena "D" mailako hikzuntza gaitasun agiria ematerai uztean: Donostian, 2009ko otsailaren 13an" barne.

323 Bilbon 1975eko urtarrilaren 31an.

328 Donostian, 1975eko otsailaren 28an.

331 Donostian 1975eko martxoaren 26an.

334 Donostian 1975eko apirilaren 25ean.

337 Donostian 1975eko maiatzaren 30ean.

341 Donostian 1975eko ekainaren 27an.

343 Donostian 1975eko uztailaren 30ean.

346 Biltzar irekia Okondon Ulibarriren omenez: 1975eko abuztuaren 17an.

348 Biltzar irekia Aiherran: 1975eko irailaren 28an.

Laburpena: Emile Larreren Euskaltzaindian sartzea.

350 Donostian 1975eko urriaren 31an.

356 Batzar irekia Lemoan J. B. Eguzkitzaren omenez: 1975eko azaroaren 30ean.

357 Batzar irekia Donibane-Garazin J. Barbierren omenez: 1975eko abenduaren 21ean.

361 Euskaltzaindiaren esku-erakutsia Aita Sainduari.

Laburpena: Donostian, 1975-X-31 hileroko batzarrean egindako bidaiaren kronika eta Nuntzio Apostolikoaren erantzuna.
Edukia:
- El Obispo de Bilbao , a 25 de agosto de 1975. Rvdo. P. Luis Villasante, Academia de la Lengua Vasca [gutuna] / Antonio Añoveros
- Nunciatura Apostólica en España N. 10290/75. Madrid, 17 de agosto de 1975 [gutuna] / Luigi Dadaglio N.A., Antonio Añoveros Obiso de Bilbao

362 Karmelo Etxegarairen mende erdia (1925-1975)

Laburpena: Donostian, 1975-X-31an hileroko batzarren aipatutako omenaldia. Azpeitiko udalak Karmelo Etxegarairen omenez antolatutako ekitaldia, 1975-11-02an. Ekitaldi honetan parta hartu zuten ere: Juan San Martin eta Jose Antonio Arana Martixa.

364 Louis Dassance (1888-1976) Lafitte, Piarres

Laburpena: Donostian, 1976-IV-30ean hileroko batzarrean irakurritako txostena.

367 Gabriel Aresti Segurola (1933-1975) San Martin, Juan

368 Jose Etxeandia Beaskoa (1897-1976) San Martin, Juan

370 Contribución al diccionario vasco Garate, Justo

Laburpena: Edukia:
- Contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 21. libk. (1930), 153-163 or.
- Segunda contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 24. libk. (1933), 94-104 or.
- Tercera contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 23. libk. (1932), 515-521 or.
- Cuarta contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 25. libk. (1934), 56-60 or.
- Quinta contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 26. libk. (1935), 347-353 or.
- Sexta contribución al diccionario vasco. -- In: BRSVAP. -- San Sebastian : Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais, 1945- . -- Año V (1949), 353-364 or. -- ISSN 0211-111X. Separata gisa ere argitaratu da
- Séptima contribución al diccionario vasco. -- In: BRSVAP. -- San Sebastian : Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais, 1945- . -- Año XIII (1957), 44-53 or. -- ISSN 0211-111X
- Sexta [i. e. Octava] contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : Biblioteca de La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 27. libk. (1936), 335-341orr. ; In: BRSVAP. -- San Sebastian : Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais, 1945- . -- Año XVIII (1962), 257-264 or. -- ISSN 0211-111X
- Novena contribución al diccionario vasco : Nombres vascos y caracteres de los seles. -- In: Euskera. -- 7. libk. (1962) ; 121-130 or. -- ISSN. 0210-1564.
- X contribución al diccionario vasco. -- In: BRSVAP. -- San Sebastian : Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais, 1945- . -- Año XIX (1963), 147-161 or. -- ISSN 0211-111X. Separata gisa ere argitaratu da
- XI contribución al diccionario vasco : Voces vascógenas en idiomas modernos : discución - In: Euskera. -- 12. libk. (1967) ; 85-118 or. -- ISSN. 0210-1564
- XII contribución al diccionario vasco. - In: Euskera. -- 17. libk. (1972) ; 51-86 or. -- ISSN. 0210-1564
- Notas a mi XII contribución al diccionario vasco. - In: Euskera. -- 18. libk. (1973) ; 176-177 or. -- ISSN. 0210-1564. Justo Maria Mokoroaren "Carta sobre zerkausi" (izk. 51869) gutunari erantzuna. Separata gisa ere argitaratu da
- XIII contribución al diccionario vasco. - In: FLV. -- Iruñea-Pamplona : Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, Institución Príncipe de Viana. -- Año V ( 1973), 319-338 or. - ISSN 0046-435X
- XIV contribución al diccionario vasco. - In: Euskera. -- 20. libk. (1975) ; 239-255 or. -- ISSN. 0210-1564. Separata gisa ere argitaratu da
- Fe de erratas y cuatro adiciones al "XIV contribución al diccionario vasco". - In: Euskera. -- 21. libk. (1976) ; [370. or.]-- ISSN. 0210-1564

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper