Bilatzailea

Euskera 1975,1

Euskera 1975,1

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 1975
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

7 Zortzi urte arteko ikastola hiztegia

Laburpena: Donostian, 1975-VII-30ean hileroko batzarrean bukatu zen hiztegiaren zerrenden zuzenketa. Separata gisa ere argitaratu da "Hiztegiak ; 5" bilduman.

155 Euskaltzaindiaren aurkitegia eta organigrama.

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da: : Berriak eta gai laburrak.

161 Done Miliaga Kukullakoa eta euskara: Euskaltzaindian sartzean Alfonso Irigoyen euskaltzainak Done Miliaga Kukullakoan, 1974-garreneko ekainaren 15-ean, euskal glosen mila urte betetzea ospaturik, eginiko hitzaldia eta Aita Luis Villasante euskaltzainburuaren erantzuna.

Laburpena: Alfonso Irigoienen Euskaltzaindian sartzea. Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Alfonso Irigoien ; Luis Villasante. Donemiliaga Kukulan, 1974-VI-15ean ageriko batzarrean egindakoak.

161 Done Miliaga Kukullakoa eta euskara Irigoien, Alfonso

Laburpena: Alfonso Irigoienen Euskaltzaindian sartzea. Donemiliaga Kukulan, 1974-VI-15ean ageriko batzarrean irakurritako txostena.

187 Irigoien jaunaren sarrera-hitzaldiari erantzuna: San Millan de la Cogolla, 15-6-1974 Villasante, Luis

Laburpena: Alfonso Irigoienen Euskaltzaindian sartzea. Donemiliaga Kukulan, 1974-VI-15ean ageriko batzarrean irakurritako txostena.

195 Literatura landuaren sorrerrako giroa Axularren garaira arte: Euskaltzaindian sartzean Juan San Martin euskaltzainak Urdazubin, 1974-garreneko irailaren 14an, eginikako hitzaldia. San Martin, Juan

Laburpena: Juan San Martinen Euskaltzaindian sartzea. Urdazubin, 1974ko irailaren 14an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

195 Axularren omenez Euskaltzaindiak Urdazubin egindako batzarrea.

Laburpena: Juan San Martinen Euskaltzaindian sartzea. Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Luis Villasante, euskaltzainbura ; Juan San Martin ; Jean Haritxelhar. Urdazubin, 1974ko irailaren 14an hileroko batzarrean egindakoak. Separata gisa ere argitaratu da.

209 San Martin jaunaren sarrera-hitzaldiari erantzuna: Urdazubin 1974-IX-14 Haritxelhar, Jean

Laburpena: Juan San Martinen Euskaltzaindian sartzea. Urdazubin, 1974ko irailaren 14an hileroko batzarrean egindakoak.

221 La structuracion du champ semantique de la couleur en basque Txillardegi

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da.

239 Contribución al diccionario vasco Garate, Justo

Laburpena: Edukia:
- Contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 21. libk. (1930), 153-163 or.
- Segunda contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 24. libk. (1933), 94-104 or.
- Tercera contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 23. libk. (1932), 515-521 or.
- Cuarta contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 25. libk. (1934), 56-60 or.
- Quinta contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 26. libk. (1935), 347-353 or.
- Sexta contribución al diccionario vasco. -- In: BRSVAP. -- San Sebastian : Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais, 1945- . -- Año V (1949), 353-364 or. -- ISSN 0211-111X. Separata gisa ere argitaratu da
- Séptima contribución al diccionario vasco. -- In: BRSVAP. -- San Sebastian : Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais, 1945- . -- Año XIII (1957), 44-53 or. -- ISSN 0211-111X
- Sexta [i. e. Octava] contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : Biblioteca de La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 27. libk. (1936), 335-341orr. ; In: BRSVAP. -- San Sebastian : Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais, 1945- . -- Año XVIII (1962), 257-264 or. -- ISSN 0211-111X
- Novena contribución al diccionario vasco : Nombres vascos y caracteres de los seles. -- In: Euskera. -- 7. libk. (1962) ; 121-130 or. -- ISSN. 0210-1564.
- X contribución al diccionario vasco. -- In: BRSVAP. -- San Sebastian : Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais, 1945- . -- Año XIX (1963), 147-161 or. -- ISSN 0211-111X. Separata gisa ere argitaratu da
- XI contribución al diccionario vasco : Voces vascógenas en idiomas modernos : discución - In: Euskera. -- 12. libk. (1967) ; 85-118 or. -- ISSN. 0210-1564
- XII contribución al diccionario vasco. - In: Euskera. -- 17. libk. (1972) ; 51-86 or. -- ISSN. 0210-1564
- Notas a mi XII contribución al diccionario vasco. - In: Euskera. -- 18. libk. (1973) ; 176-177 or. -- ISSN. 0210-1564. Justo Maria Mokoroaren "Carta sobre zerkausi" (izk. 51869) gutunari erantzuna. Separata gisa ere argitaratu da
- XIII contribución al diccionario vasco. - In: FLV. -- Iruñea-Pamplona : Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, Institución Príncipe de Viana. -- Año V ( 1973), 319-338 or. - ISSN 0046-435X
- XIV contribución al diccionario vasco. - In: Euskera. -- 20. libk. (1975) ; 239-255 or. -- ISSN. 0210-1564. Separata gisa ere argitaratu da
- Fe de erratas y cuatro adiciones al "XIV contribución al diccionario vasco". - In: Euskera. -- 21. libk. (1976) ; [370. or.]-- ISSN. 0210-1564

259 Apostilla a la carta de citra-tumba del Dr. Justo Garate a D. Bonifacio de Echegaray. Etxenagusia, D.

Laburpena: Justo Garateren "Aportación a la historia de la euskarologia : carta de citra-tumba a D. Bonifacio de Echegaray "(izk. 51660) idazlanari erantzuna.

263 Lehen euskal hitzak Iratzeder

269 Axularren omenez Euskaltzaindiak Urdazubin egindako batzarrea.

Laburpena: Juan San Martinen Euskaltzaindian sartzea. Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Luis Villasante, euskaltzainbura ; Juan San Martin ; Jean Haritxelhar. Urdazubin, 1974ko irailaren 14an hileroko batzarrean egindakoak. Separata gisa ere argitaratu da.

273 Euskaltzaindiak eta Herri-adiskideek elkarrekin egindako batzarrean euskaltzainburuaren agurra: Azkotian, 1974-XII-27.

Laburpena: Azkoitian, 1974-XII-27an Euskalerriaren Adiskideen Elkartearekin batera, ageriko batzarrean egindakoak.

281 Jose Kruz Etxeberria idazlearen oroigarriz 1773-1973 Villasante, Luis

Laburpena: Donostian, 1974-I-25ean hileroko batzarrean irakurritako txostena.

293 Ots-izenez oharmen zombait: Zokotik, 1974 otsaila Larzabal, Piarres

Laburpena: Donostian, 1974-III-29an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

301 Hiru erromantze eta gorazarre bat Gandiaga, Bitoriano

Laburpena: Donostian, 1974-III-29ean hileroko batzarrean irakurritako txostena.

317 Perretxiku izenak Eibarren San Martin, Juan

Laburpena: Arantzazun, 1974-IV-19an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

325 Urdaingo [i.e. Urdiaingo] zizen izenak Satrustegi, Jose Maria

Laburpena: Donostian, 1974-V-24an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

330 Azterketa sintatikorako azterbidea Intxausti, Joseba

Laburpena: Arantzazun, 1974-IV-19an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

333 Txirrita eta Basarri Lekuona, Juan Mari

Laburpena: Donostian, 1974-V-24an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

340 Nombramiento de academico de honor a favor del Sr. Merino Urrutia.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Luis Villasante, euskaltzainburua ; Jose Juan Bautista Merino Urrutia. Donemiliaga Kukulan, 1974-VI-15ean ageriko batzarrean egindakoak.

340 Historia de la presencia del vascuence en la Rioja Merino Urrutia, Jose Juan Bautista

Laburpena: Donemiliaga Kukulan, 1974-VI-15ean ageriko batzarrean irakurritako txostena.

353 Gorputz eta soin Mitxelena, Koldo

Laburpena: Donostian, 1974-VII-26an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

359 Euskal -aditzen sailkakera [sic] jator baten bila Oregi Aranburu, Josu

Laburpena: Donostian, 1974-VII-26an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

373 Estatu izenak Mendiguren Bereziartu, Xabier

Laburpena: Donostian, 1974-VII-26an eta 1974-X-11n hileroko batzarretan irakurritako txostena.

389 Bosgarren pena eta nekea "Goruan ipini eta haria egin Alustiza, Julián

Laburpena: Donostian, 1974-X-11an hileroko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da: Batzar txostenak.

397 XVIIgarren mendeko Ioannes Haraneder fraidea Lafitte, Piarres

Laburpena: Donostian, 1974-XI-29an hileroko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

401 Euskaldunak eta koloreak Larzabal, Piarres

Laburpena: Donostian, 1974-XI-29an hileroko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

407 "Aditza euskalki guzietan" arloaren adieraztea Irizar, Pedro

Laburpena: Azkoitian, 1974-XII-27an Euskalerriaren Adiskideen Elkartearekin batera egindako ageriko batzarrean irakurritako txostena.

453 "Gavon-sariac": gure ilustrazioaren sarrera San Martin, Juan

Laburpena: Azkoitian, 1974-XII-27an Euskalerriaren Adiskideen Elkartearekin batera egindako ageriko batzarrean irakurritako txostena.

461 Gure egoera eta lanen kontu errendatzea: datorren urte bikoari begira: Bilbon, 1975-I-31

Laburpena: Bilbon, 1975-I-31an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

471 Euskaltzaindiaren batzar egutegia: urterako.

Laburpena: Edukia:
1975. -- In: Euskera. -- 20. libk. (1975) ; 471-473 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Azkoitin,1974-XII-27ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1979. -- In: Euskera. -- 24. libk. (1979, 1) ; 401-404 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon,1978-XII-29ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1981. -- In: Euskera. -- 26. libk. (1981, 1) ; 477-479 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1980-XII-19ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1982. -- In: Euskera. -- 27. libk. (1982, 1) ; 383-385 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Hondarribian, 1981-XII-29ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1983. -- In: Euskera. -- 28. libk. (1983, 1) ; 283-284 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Aramaion, 1982-XII-18ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1984. -- In: Euskera. -- 29. libk. (1984, 1) ; 403-406 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1983-XII-30eko batzarrean aurkeztutako egutegia
1985. -- In: Euskera. -- 30. libk. (1985, 2) ; 637-640 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1984-XII-21eko batzarrean aurkeztutako egutegia
1986. -- In: Euskera. -- 31. libk. (1986, 1) ; 239-244 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1985-XII-20ko batzarrean onartutako egutegia
1987. -- In: Euskera. -- 32. libk. (1987, 1) ; 199-201 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1986-XII-19ko batzarrean onartutako egutegia
1988. -- In: Euskera. -- 33. libk. (1988, 1) ; 47-51 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1987-XII-18an ageriko batzarrean onartutako egutegia
1989. -- In: Euskera. -- 34. libk. (1989, 1) ; 351. or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1988-XII-30ean ageriko batzarrean onartutako egutegia. Egutegiaren laburpean batzar-agirian argitaratua
1990. -- In: Euskera. -- 35. libk. (1990, 1) ; 249-250 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Iruñean, 1989-XII-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1991 [sic. 1992]. -- In: Euskera. -- 36. libk. (1991, 1) ; 333-335 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Andoainen, 1990-XII-21ean hileroko batzarrean onartutako egutegia
1992. -- In: Euskera. -- 36. libk. (1991, 3) ; 1081-1084 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1991-XI-29an ageriko batzarrean onartutako egutegia
1993. -- In: Euskera. -- 38. libk. (1993, 1) ; 234-235 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1992-XI-27an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1994. -- In: Euskera. -- 38. libk. (1993, 3) ; 467-470 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Zuzendaritzak, Durangon, 1993-XII-6an onartua, eta Euskaltzaindiak, Bilbon, 1993-XII-17an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1995. -- In: Euskera. -- 40. libk. (1995, 1) ; 565-567 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Zuzendaritzak, Durangon, 1994-XII-7an onartua eta Euskaltzaindiak, Oiartzunen, 1994-XII-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1996. -- Bilbon, 1995-XII-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia. Batzar egutegi hau ez da argitaratu
1997. -- In: Euskera. -- 41. libk. (1996, 3) ; 915-917 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1996-XI-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1998. --In: Euskera. -- 42. libk. (1997, 3) ; 623-626 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1997-XII-19an hileroko batzarrean aurkeztutako egutegia
1999. -- In: Euskera. -- 44. libk. (1999, 1) ; 477-480 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Gasteizen, 1998-XII-18an hileroko batzarrean onartutako egutegia
2000. -- In: Euskera. -- 45. libk. (2000, 1) ; 185-186 or -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1999-XII-16an hileroko batzarrean onartutako egutegia
2003. -- In: Euskera. -- 48. libk. (2003, 1) ; 337-339 or -- ISSN. 0210-1564. -- Laudion, 2002-XII-20an hileroko batzarrean onartutako egutegia
2004 . -- In: Euskera. -- 48. libk. (2003, 2) ; 1099 or -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 2003-XI-28an hileroko batzarrean onartutako egutegia. Donostian, 2004-I-30ean aldaketa bat egin ondoren ontzat hartzen da
2005 . -- In: Euskera. -- 50. libk. (2004, 1) ; 369-372 or -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, , 2004-XII-17an hileroko batzarrean onartutako egutegia.
2006 . -- In: Euskera. -- 51. libk. (2006, 1) ; 483 or -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 2005-XII-16an hileroko batzarrean onartutako egutegia.
2007 . -- Bilbon, 2006-XII-2an hileroko batzarrean onartutako egutegia. Batzar egutegi hau ez da argitaratu
2008 . -- In: Euskera. -- 52. libk. (2007, 3) ; 1599-1601 or -- ISSN. 0210-1564. -- Senperen, 2007-XII-21ean hileroko batzarrean onartutako egutegia.

475 Euskaltzaindiaren B maila tituludunen zerrenda.

476 Euskaltzaindiaren D maila tituludunen zerrenda

Laburpena: "Euskaltzaindiaren adierazpena "D" mailako hikzuntza gaitasun agiria ematerai uztean: Donostian, 2009ko otsailaren 13an" barne.

481 Donostian, 1974ko urtarrilaren 25ean.

484 Donostian, 1974ko otsailaren 22an.

487 Donostian, 1974ko martxoaren 29an.

489 Arantzazun, 1974ko apirilaren 19an.

491 Donostian, 1974ko maiatzaren 24an.

494 Kukullako Donemiliagan, 1974ko ekainaren 15ean.

496 Donostian, 1974ko uztailaren 26an.

500 Urdazubin, 1974ko irailaren 14an: (batzar irekia Axularren omenez).

502 Donostian, 1974ko urriaren 11n.

505 Donostian, 1974ko azaroaren 29an.

510 Donostian, 1974ko abenduaren 27an: [bilera idekia Real Sociedad Vascongada de los Amigos del Pais-koekin elkarturik].

515 En el acto inagural de la Cátedra de lengua vasca del Ateneo de Madrid, 7-10-1974.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: L. Villasante, euskaltzainburua ; Juan San Martin ; Rodolfo Bozas Urrutia. Donostian, 1974-X-11n hileroko batzarrean aipatutako ekitaldia.

515 En el acto inagural de la Cátedra de lengua vasca del Ateneo de Madrid, 7-10-1974

Laburpena: Donostian, 1974-X-11n hileroko batzarrean aipatutako ekitaldia.

521 En la presentación de D. Rodolfo Bozas Urrutia San Martin, Juan

Laburpena: Donostian, 1974-X-11n hileroko batzarrean aipatutako ekitaldia.

525 Ateneo de Madrid: apertura del curso, 7-X-1974 Bozas Urrutia, Rodolfo

Laburpena: Donostian, 1974-X-11n hileroko batzarrean aipatutako ekitaldia.

529 Oinatiko Arrazola etxeko manuskritoak Elortza Egaña, Jerardo

531 Udako euskal ikastaroak Zearreta Urigoitialdekozea , Juan Jose

545 Joanes Chabagno (1881-1975) Lafitte, Piarres

Laburpena: Donostian, 1975-IV-25ean hileroko batzarrean irakurritako txostena.

547 Mons. Ignazio Larrañaga Aldaba-ko obispoa (1892-1975).

Laburpena: Donostian, 1975-II-28an hileroko batzarrean euskaltzainburuak eman zuen heriotzaren berri.

549 Gregoire Eppherre (1929-1974) Lafitte, Piarres

550 Guillaume Eppherre (1911-1974) Lafitte, Piarres

Laburpena: Donostian, 1974-XI-29an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

553 1974 urteko diru-laguntzak: "entidades y personas que contribuyeron al sostenimiento económico de la Academia, año 1974".

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper