Bilatzailea

Euskera 1973,1

Euskera 1973,1

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 1973
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

5 Aditz laguntzaile batua.

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da.
Edukia:
- Zenbait argitasun eta argibide : Donostian, 1973 abuztuak 10 / Mitxelena
- Aditz batzordea [organigrama]
- Arantzazun, 1972ko uztailaren 28an : [Batzar-agiriak]
- Arantzazun, 1972ko uztailaren 29an : [Batzar-agiriak]
- Aditz batuari (lehen zatia) birrespena ematekoan : Donostia, 29-IX-72 / [Luis Villasante, euskaltzainburua]
- Euskaltzaindiko Batzar agiriaren zatia : (1972-IX-29)
- Bilbon, 1973ko apirilaren 6 eta 7an : [Aditz batzordekoak eta euskaltzain osoak , aditz laguntzailea onartu eta euskaltzain oso guziei beren oharrak jasotzeko zabaltzen zaie, Gasteizen, 1973ko apirilaren 27an egindako batzarrean]
- Aditz laguntzaile batuari (bigarren zatia) birrespena ematekoan : Donostia, 1973, uztailak 27 / [Luis Villasante, Euskaltzainburua]
- Euskaltzaindiaren bilera berezia (Euskaltzain osoena) : 1973-7-27
- Aditz laguntzaile batua : [paradigmak]

5 Aditz laguntzaile batua [

Laburpena: Kontsultaren data: 2009-10-29.
Edukia:
- Zenbait argitasun eta argibide : Donostian, 1973 abuztuak 10 / Mitxelena. -- Argitaratu da ere, Euskera aldizkarian, 18. libk. (1973) ; 5-8 or. -- ISSN. 0210-1564
- Aditz laguntzaile batua : [zenbait ohar eta taulak] -- Euskaltzaindiak Bilbon 1997-XI-28an hileroko bileran onartuak

75 Axular'ekin ikasle Etxeberria, Pi.

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da.

119 Voces alavesas Lopez de Gereñu, Gerardo

Laburpena: Edukia:
Voces alavesas. -- In: Euskera. -- 3. libk. (1958) ; 173-367 or. -- ISSN. 0210-1564. Donostian, 1958-IV-24an hileroko batzarrean eman zen lan honen berri. Separata gisa ere argitaratu da
Más voces alavesas. Eranskina / Enrique Knörr. -- In: Euskera. -- 18. libk. (1973) ; 119- 150. or. -- ISSN. 0210-1564
Segunda adición a "Mas voces alavesas". -- In: Euskera. -- 27. libk. (1982, 1) ; 239-248 or. -- ISSN. 0210-1564

152 Un pequeño léxico vasco de Seber de Altube Arana Martixa, Jose Antonio

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da.

160 Euskal-ipuinak Lafitte, Piarres

Laburpena: Donostian, 1972-XI-24an hileroko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

167 Euskal hiztegi analogikoari buruz Santamaria, Karlos

Laburpena: Donostian, 1972-V-26an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

173 Carta sobre "zerkausi": Bilbao, 26 febrero 1973 Mokoroa, Justo Maria

Laburpena: Justo Garateren "XII contribución al diccionario vasco" ( izk. 11565) idazlanari erantzuna.

176 Contribución al diccionario vasco Garate, Justo

Laburpena: Edukia:
- Contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 21. libk. (1930), 153-163 or.
- Segunda contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 24. libk. (1933), 94-104 or.
- Tercera contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 23. libk. (1932), 515-521 or.
- Cuarta contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 25. libk. (1934), 56-60 or.
- Quinta contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 26. libk. (1935), 347-353 or.
- Sexta contribución al diccionario vasco. -- In: BRSVAP. -- San Sebastian : Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais, 1945- . -- Año V (1949), 353-364 or. -- ISSN 0211-111X. Separata gisa ere argitaratu da
- Séptima contribución al diccionario vasco. -- In: BRSVAP. -- San Sebastian : Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais, 1945- . -- Año XIII (1957), 44-53 or. -- ISSN 0211-111X
- Sexta [i. e. Octava] contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : Biblioteca de La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 27. libk. (1936), 335-341orr. ; In: BRSVAP. -- San Sebastian : Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais, 1945- . -- Año XVIII (1962), 257-264 or. -- ISSN 0211-111X
- Novena contribución al diccionario vasco : Nombres vascos y caracteres de los seles. -- In: Euskera. -- 7. libk. (1962) ; 121-130 or. -- ISSN. 0210-1564.
- X contribución al diccionario vasco. -- In: BRSVAP. -- San Sebastian : Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais, 1945- . -- Año XIX (1963), 147-161 or. -- ISSN 0211-111X. Separata gisa ere argitaratu da
- XI contribución al diccionario vasco : Voces vascógenas en idiomas modernos : discución - In: Euskera. -- 12. libk. (1967) ; 85-118 or. -- ISSN. 0210-1564
- XII contribución al diccionario vasco. - In: Euskera. -- 17. libk. (1972) ; 51-86 or. -- ISSN. 0210-1564
- Notas a mi XII contribución al diccionario vasco. - In: Euskera. -- 18. libk. (1973) ; 176-177 or. -- ISSN. 0210-1564. Justo Maria Mokoroaren "Carta sobre zerkausi" (izk. 51869) gutunari erantzuna. Separata gisa ere argitaratu da
- XIII contribución al diccionario vasco. - In: FLV. -- Iruñea-Pamplona : Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, Institución Príncipe de Viana. -- Año V ( 1973), 319-338 or. - ISSN 0046-435X
- XIV contribución al diccionario vasco. - In: Euskera. -- 20. libk. (1975) ; 239-255 or. -- ISSN. 0210-1564. Separata gisa ere argitaratu da
- Fe de erratas y cuatro adiciones al "XIV contribución al diccionario vasco". - In: Euskera. -- 21. libk. (1976) ; [370. or.]-- ISSN. 0210-1564

182 Larreko-ren gorozarrea Auritzen.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Luis Villasante, euskaltzainburua ; Damaso Intzakoa (O.F.M. Cap.) ; Piarre Lafitte ; Eusebio Erkiaga. Auritzen, 1972-IX-10ean ageriko batzarrean egindakoak.

182 Lección de ejemplaridad: [Burguete, 10-IX-1072]

Laburpena: Auritzen, 1972-IX-10ean ageriko batzarrean esandakoak.

187 "Larreko" Irigaray'tar Fermin goresgarriaren omenez Damaso Intzakoa

Laburpena: Auritzen, 1972-IX-10ean ageriko batzarrean esandakoak.

191 "Larreko" eskualzale eta idazlari Lafitte, Piarres

Laburpena: Auritzen, 1972-IX-10ean ageriko batzarrean esandakoak.

195 "Larreko" gizon: Pablo Fermin Irigaray Goizueta (1869-I-25 - 1949-IX-3) Erkiaga, Eusebio

Laburpena: Auritzen, 1972-IX-10ean ageriko batzarrean esandakoak.

203 Lege gizonek behar duten hiztegi berezia

Laburpena: Donostian, 1972-V-26an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

205 Filateli hiztegia: Euskaltzaindiak, oraingoz , erabil ditekela erabaki duena ... beste erabaki bat hartzen ez den artean: (Donostian, 1972ko urtarrileko batzarra)

Laburpena: Donostian, 1972-I-31n hileroko batzarrean irakurritako txostena, Euskaltzaindiak onartua.

207 Euskal izendegiaz: [1972. otsailaren 25ean Satrustegi, Jose Maria

Laburpena: Donostian, 1972-II-25ean hileroko batzarrean irakurritako txostena.

210 Giza emakumeen izendegia: [1972-IX-29] Satrustegi, Jose Maria

Laburpena: Donostian, 1972-IX-29an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

215 Merkatalgo izendegia = Nomenclator de términos comerciales = Liste de termes commerciaux

Laburpena: Edukia:
- Hitzaurrea = Prólogo = Preface
- Izenok erabiltzeko moduaz = advertencias sobre el uso de estos nombres = Remarques sur l'emploi de ces noms
- Nomenclator de términos comerciales = Liste de termes commerciaux = Merkatalgo izendegia

230 Epe berri baten aitzinean

Laburpena: Donostian, 1972-XII-29an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

237 Euskaltzainburu jaunak egiten duen adierazpena = Comunicado del Presidente de la Academia de la Lengua Vasca

244 Euskaltzaindiaren D maila tituludunen zerrenda

Laburpena: "Euskaltzaindiaren adierazpena "D" mailako hikzuntza gaitasun agiria ematerai uztean: Donostian, 2009ko otsailaren 13an" barne.

244 Euskaltzaindiaren D maila tituludunen zerrenda

Laburpena: "Euskaltzaindiaren adierazpena "D" mailako hikzuntza gaitasun agiria ematerai uztean: Donostian, 2009ko otsailaren 13an" barne.

248 Donostian, 1972ko urtarrilaren 31n.

250 Donostian, 1972ko otsailaren 25ean.

253 Donostian, 1972ko martxoaren 28an.

256 Donostian, 1972ko apirilaren 4an.

257 Donostian, 1972ko apirilaren 28an.

260 Donostian, 1972ko maiatzaren 26an.

262 Donostian, 1972ko ekainaren 30ean.

265 Donostian, 1972ko uztailaren 28 eta 29an.

268 Auritzeko bilkura irekia "Larreko" ren gorasarrez: 1972ko irailaren 10ean.

269 Donostian, 1972ko irailaren 29an.

272 Donostian, 1972ko urriaren 27an.

274 Donostian, 1972ko azaroaren 24an.

277 Donostian, 1972ko abenduaren 29an.

283 Aita Iratzeder, Belokeko abade.

283 Julio de Urquijoren omenez.

283 Euskaltzaindiaren literatura sariak.

286 Euskararen egoera Nafarroan Villasante, Luis

Laburpena: José María Sánchez Carriónen liburuari buruz idatzitakoa.

288 Udako ikastaldia Arantzazun: [Ameriketako ikasle talde bati]

289 Antoinette Lacarra (1893-1970) Lafitte, Piarres

Laburpena: Donostian, 1971-II-26an hileroko batzarrean eman zen heriotzaren berri.

290 Américo Castro (1885-1972) San Martin, Juan

Laburpena: Arantzazun, 1972-VII-28an hileroko batzarrean eman zen heriotzaren berri.

290 Jon Mirande Ayphasorho (1925-1972) San Martin, Juan

291 Luis González Etxabarri (1893-1971) San Martin, Juan

293 Jaso diren liburuak: urtean.

Laburpena: Edukia:
-1968-1969. -- In: Euskera. -- 16. libk. (1971) ; 243-245 or -- ISSN. 0210-1564
-1970-1972. -- In: Euskera. -- 18. libk. (1973) ; 293-302 or -- ISSN. 0210-1564
-1973-1977. -- In: Euskera. -- 22. libk. (1977,2) ; 951-963 or -- ISSN. 0210-1564
-1978. -- In: Euskera. -- 23. libk. (1978, 1) ; 399-417 or -- ISSN. 0210-1564

303 Euskaltzaindiaren aurkitegia eta organigrama.

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da: : Berriak eta gai laburrak.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper