Bilatzailea

Euskera 1963-1964,1

Euskera 1963-1964,1

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 1963-1964
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

5 Despojo sistemático de la lengua de Axular Villasante, Luis

Laburpena: Edukia:
- I. "Gomendiozko carta" ; laburkuntza, A. I. -- In: Euskera. -- 1. libk. (1956) ; 49-87 or -- ISSN. 0210-1564. Separata gisa ere argitaratu da
- II. "Iracurtcailleari . -- In: Euskera. -- 2. libk. (1957) ; 55-90 or -- ISSN. 0210-1564
- III. Capítulo I. -- In: Euskera. -- 4. libk. (1959) ; 11-41 or -- ISSN. 0210-1564
- Caps. II y III. -- In: Euskera. -- 6. libk. (1961) ; 31-57 or -- ISSN. 0210-1564
- Cap. IV. -- In: Euskera. -- 8-9. libk. (1963-1964) ; 5-51 or -- ISSN. 0210-1564

53 Flexiones verbales de Eibar Etxebarria, Toribio

131 Son de origen extraño los sufijos -ekin, -ka y -z? Etxaide, Ignazio Maria

135 Observaciones al proyecto de gramática del euskera literario por la Academia de la Lengua Vasca Omaetxebarria, Ignazio

143 Esaera-zarrak Damaso Intzakoa

179 Cuatro poetas vascos actuales: conferencia pronunciada el 12 de noviembre de 1963 en la Biblioteca de la Diputación de Vizcaya y organizada por la Junta de Cultura de Vizcaya Arrue, Antonio

199 Apologistas vascos: conferencia pronunciada el 30 de diciembre de 1963 en la Biblioteca de la Diputación de Vizcaya y organizada por la Junta de Cultura de Vizcaya Castaños Garai, Florentino

213 Contribución al diccionario vasco: palabras de Arano Bozas Urrutia, Rodolfo

223 Observaciones a mis trabajos en esta revista Garate, Justo

229 La vascología del profesor Julien Vinson, de la Sorbona Garate, Justo

249 De Guillermo von Humboldt a Menéndez Pidal Garate, Justo

255 Vocabulario popular Satrustegi, Jose Maria

285 Jose Paulo Ulibarri'ren gutunak: 1823'an Egia bizkai'ko sindikuari egin ziona Ulibarri Galindez, Jose Paulo

289 Erria = lurra? Lekuona, Manuel

Laburpena: Bilbon, 1963-X-25ean hileroko batzarrean irakurritako txostena.

291 Euskalzaleen Biltzarra: Arantzazu-n, 1963 iraillaren 30-ean eta urriaren 1 eta 2-an: "Euskal iztegia ta gaur eguneko bearrak".

Laburpena: Biltzar honetan parte hartu zuten: Luis Villasante ; Julene Azpeitia ; Jose Maria Azpirotz ; Joxe Azurmendi ; Gaizka Barandiaran ; Jose Basterretxea ; Imanol Berriatua ; Nikolas Altzola ; Euskal Kulturaren Alde ; Joseba Intxausti ; Jean Haritxelhar ; Eujenio Agirretxe. Separata gisa ere argitaratu da.

293 Sebero Altube: iztegi arazoetan maisu Villasante, Luis

Laburpena: Euskaltzaindiaren V. Biltzarrean irakurritako txostena.

314 Gure Ama Euskeraren alde lau iritzi Azpeitia, Julene

Laburpena: Euskaltzaindiaren V. Biltzarrean irakurritako txostena.

317 Azkue jaunaren iztegia osatzeko, Naparroako Leitze-n bildutako itz-bilduma Azpirotz, Jose Maria

Laburpena: Euskaltzaindiaren V. Biltzarrean irakurritako txostena.
Edukia:
- Abar - zutikai. -- Euskaltzaindiaren V. Biltzarrean irakurritako txostena. -- In: Euskera. -- 8-9. libk. (1963-1964) ; 317-335 or. -- ISSN. 0210-1564
- Abearri - zurrupe . -- In: Euskera. -- 12. libk. (1967) ; 5-24 or. -- ISSN. 0210-1564

336 Jakin: euskal kulturaren bideak lantzen Azurmendi, Joxe

Laburpena: Euskaltzaindiaren V. Biltzarrean irakurritako txostena.

372 Euskera'ren iztegia, nola litzaken Barandiaran Balantzategi, Gaizka

Laburpena: Euskaltzaindiaren V. Biltzarrean irakurritako txostena.

378 Batasunerako urhatsak, euskal-analphabetismua ta kultur-hiztegia Basterretxea, Jose

Laburpena: Euskaltzaindiaren V. Biltzarrean irakurritako txostena.

385 Bermeoko arraintzaleen leksikua Berriatua, Imanol

Laburpena: Euskaltzaindiaren V. Biltzarrean irakurritako txostena.

392 Euskal-itzen maiztasuna Altzola, Nikolas

Laburpena: Euskaltzaindiaren V. Biltzarrean irakurritako txostena.

401 Euskeraren aldeko lan orokar baten egitaraua

Laburpena: Euskaltzaindiaren V. Biltzarrean irakurritako txostena.

408 Euskera batxiller-mutillentzat Intxausti, Joseba

Laburpena: Euskaltzaindiaren V. Biltzarrean irakurritako txostena.

440 Zertan den eskuara Haritxelhar, Jean

Laburpena: Euskaltzaindiaren V. Biltzarrean irakurritako txostena.

443 Gaurko izlariak eta euskera Agirretxe Azpillaga, Eujenio

Laburpena: Euskaltzaindiaren V. Biltzarrean irakurritako txostena.

451 Iru alaba: 1963 Toribio Altzaga teatro saria irabazia Zubikarai, Augustin

Laburpena: Bilbon, 1963-X-25ean hileroko batzarrean emandakoa.

491 Jose Indalezio Zinkunegi Arruti (1886-1964) Altzola, Nikolas

491 Guillermo Albizu 1963 urteko bertso papel sariketaren irabazle.

492 Jose Maria Lertxundi "Argiñ" Aya-koak 1964 Xempelar saria irabazi du.

Laburpena: Donostian, 1965-V-28an hileroko batzarren emandakoa.

492 Antonio Bilbao Monasterio 1964 Lizardi poesia sariaren irabazle.

Laburpena: Donostian, 1964-VII-24ean hileroko batzarren emandakoa.

492 Dominique Peillen 1964 urteko Domingo Aguirre novela-sariaren irabazle.

Laburpena: Donostian, 1964-X-30ean hileroko batzarren emandakoa.

493 Domingo Agirre zanaren omenez literatura sariketak, 1964 abenduaren 20-an lore jokoak Ondarrun.

Laburpena: Donostian, 1965-I-29an hileroko batzarren emandakoak.

494 1965 Lizardi poesia-sariaren oiñarriak.

494 1965 Toribio Alzaga teatro-saria: [oinarriak].

494 1965 Xenpelar poesia sariak bertsolarien klasean ari direnentzat.

495 Bilbon "XXVII Congreso Luso-español para el progreso de las ciencias": [1964 uztailaren 20-tik 24-ra].

495 Domingo Agirre jaio zala eun urte.

Laburpena: Txomin Aguirreren jaiotzaren (1864-1920) mendeurrena ospatzeko, Euskaltzaindiak 1964-V-7an ageriko batzarra Ondarroan egin zuen. Batzar honetako agiria ez zen argitaratu.

495 Euskaltzaindiaren jaia Bilbon.

Laburpena: Edukia:
- Bilbon, Arriaga teatroan Euskaltzaindiak antolatutako jaialdian egindako itzaldiak : [1956-VI-10]. -- Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Antonio Arrue ; Koldo Mitxelena. -- In: Euskera. -- 1. libk. (1956) ; 117-122 or -- ISSN. 0210-1564
- Euskaltzaindiak ilbeltzeko 12-an Bilbo-n antolatu zuen jaialdia [1958]. -- In: Euskera. -- 3. libk. (1958) ; 171 or -- ISSN. 0210-1564
- 1959 ilbeltzeko 4-an Arriaga Teatroan. -- In: Euskera. -- 4. libk. (1959) ; 245-246 or -- ISSN. 0210-1564
- 1960 ilbeltzaren 10-ean Arriaga Teatroan. -- In: Euskera. -- 5. libk. (1960) ; 424 or -- ISSN. 0210-1564
- 1961 urtarrilaren 6-an / 1962 urtarrilaren 7-an Arriaga Teatroan. -- In: Euskera. -- 6. libk. (1961) ; 372-373 or -- ISSN. 0210-1564. Separata gisa ere argitaratu da: Berriak te gai laburrak
- 1963 ilbeltzaren 13-an Arriaga Teatroan. -- In: Euskera. -- 7. libk. (1962) ; 365 or -- ISSN. 0210-1564
- 1964 ilbeltzaren 26-an Arriaga Teatroan. -- In: Euskera. -- 8-9. libk. (1963-1964) ; 495 or -- ISSN. 0210-1564

496 Euskalzaleen biltzarra Loyola-n: abuztuaren 21, 22 eta 23an ... gai nagusi bezela ... "Euskal irakurleak geitzeko bideak".

Laburpena: Euskaltzaindiaren VI. Biltzarraren kronika eta adierazpena.

496 Resurrezio Maria Azkue jaio zala eun urte.

Laburpena: Resurreccion Maria Azkue jaiotzaren (1864-1951) mendeurrena ospatzeko, Euskaltzaindiak Lekitioko udalak antolatu ospakizunetan parte hartu zuen.

498 Bertsolarien txapelketak.

Laburpena: 1964 urtean Euskaltzaindiak antolatutako bertsolarien txapelketen kronika.

498 Pernando Amezketarri gorazarrea bere errian jaiotzaren berrreungarren urtea ospatzeko: [1964 iraillaren 6-an].

499 Bizkaiko neska mutillen euskal esamiñak.

Laburpena: Edukia:
- 1960. -- In: Euskera. -- 5.libk. (1960) ; 425 or. -- ISSN. 0210-1564
- 1961. -- In: Euskera. -- 6.libk. (1961) ; 366 or. -- ISSN. 0210-1564
- 1962/1963. -- In: Euskera. -- 7.libk. (1962) ; 365 or. -- ISSN. 0210-1564
- 1964. -- In: Euskera. -- 8-9. libk. (1963-1964) ; 499 or -- ISSN. 0210-1564

500 Pello Mari Otaño-ri gorazarrea Zizurkillen: 1965 maitzaren 9-an.

500 Liturjia berria.

Laburpena: Donostian 1964-I-31an hileroko batzarrean onartu zen gutun bat bidaltzea Euskal Herriko apezpiku guztiei eskatuz, Vatikanoko II. Kontzilioan agindutakoari jarraituz liturgia berrian euskara gogoan izatea.

500 Itzaldiak Bilbon Resurrezio Maria Azkue zanaren gorazarretan

Laburpena: Ondoko hitzaldiak izan ziren:
- "Azkue y la lexicografía vasca" : 1965-III-30 / Luis Mitxelena
- "Azkue folklorista" : 1965-IV-7 / Julio Caro Baroja
- "D. Resurrección María de Azkue, gramático" : 1965-V-3 / Antonio Tovar

501 Iru euskaltzaiñen sarrera itzaldien argitaratzea.

501 "K-" eta "z-"ren arteko aldakuntzaz oharpen labur bat Lafitte, Piarres

503 Euskaltzaindiaren aurkitegia eta organigrama.

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da: : Berriak eta gai laburrak.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper