Bilatzailea

Euskera 1962,1

Euskera 1962,1

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 1962
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

5 El "guero" es obra original?: (texo parcial de la conferencia pronunciada por el autor con el título "Axular y su celebre obra Guero" el día 2 de marzo de 1962 en la Biblioteca de la Diputación de Vicaya y organizada por la Junta de Cultura de Vizcaya) Villasante, Luis

29 Declinación vasca Omaetxebarria, Ignazio

43 El vocabulario inedito de "Zubigar": Irún, 6-1-1963 Garbizu Salaberria, Jon

59 "Beharki" Leizarraga'ren testamentu berria-n Mitxelena, Koldo

Laburpena: Donostian, 1963-IV-26an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

61 Aita Xabier Diharce "Iratzeder"-ek euskaltzaindian sarrerako egin mintzaldia: [Belokeko eskual bidea]. Iratzeder

Laburpena: Iratzederen Euskaltzaindian sartzea. Beloken, 1963-V-18an ageriko batzarrean esandakoak. Azpizenburua batzar-agiritik jasoa.

70 P. Lafitte jaun kalonjeak egin ihardespena: [euskaltzain berriaren bizitza eta lanak kontatuaz]. Lafitte, Piarres

Laburpena: Iratzederen Euskaltzaindian sartzea. Beloken, 1963-V-18an ageriko batzarrean esandakoak. Azpizenburua batzar-agiritik jasoa.

75 Nuevos datos acerca de Aizkibel Garate, Justo

121 Contribución al diccionario vasco Garate, Justo

Laburpena: Edukia:
- Contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 21. libk. (1930), 153-163 or.
- Segunda contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 24. libk. (1933), 94-104 or.
- Tercera contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 23. libk. (1932), 515-521 or.
- Cuarta contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 25. libk. (1934), 56-60 or.
- Quinta contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 26. libk. (1935), 347-353 or.
- Sexta contribución al diccionario vasco. -- In: BRSVAP. -- San Sebastian : Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais, 1945- . -- Año V (1949), 353-364 or. -- ISSN 0211-111X. Separata gisa ere argitaratu da
- Séptima contribución al diccionario vasco. -- In: BRSVAP. -- San Sebastian : Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais, 1945- . -- Año XIII (1957), 44-53 or. -- ISSN 0211-111X
- Sexta [i. e. Octava] contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : Biblioteca de La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 27. libk. (1936), 335-341orr. ; In: BRSVAP. -- San Sebastian : Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais, 1945- . -- Año XVIII (1962), 257-264 or. -- ISSN 0211-111X
- Novena contribución al diccionario vasco : Nombres vascos y caracteres de los seles. -- In: Euskera. -- 7. libk. (1962) ; 121-130 or. -- ISSN. 0210-1564.
- X contribución al diccionario vasco. -- In: BRSVAP. -- San Sebastian : Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais, 1945- . -- Año XIX (1963), 147-161 or. -- ISSN 0211-111X. Separata gisa ere argitaratu da
- XI contribución al diccionario vasco : Voces vascógenas en idiomas modernos : discución - In: Euskera. -- 12. libk. (1967) ; 85-118 or. -- ISSN. 0210-1564
- XII contribución al diccionario vasco. - In: Euskera. -- 17. libk. (1972) ; 51-86 or. -- ISSN. 0210-1564
- Notas a mi XII contribución al diccionario vasco. - In: Euskera. -- 18. libk. (1973) ; 176-177 or. -- ISSN. 0210-1564. Justo Maria Mokoroaren "Carta sobre zerkausi" (izk. 51869) gutunari erantzuna. Separata gisa ere argitaratu da
- XIII contribución al diccionario vasco. - In: FLV. -- Iruñea-Pamplona : Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, Institución Príncipe de Viana. -- Año V ( 1973), 319-338 or. - ISSN 0046-435X
- XIV contribución al diccionario vasco. - In: Euskera. -- 20. libk. (1975) ; 239-255 or. -- ISSN. 0210-1564. Separata gisa ere argitaratu da
- Fe de erratas y cuatro adiciones al "XIV contribución al diccionario vasco". - In: Euskera. -- 21. libk. (1976) ; [370. or.]-- ISSN. 0210-1564

131 Ulibarri euskaltzaleak Luno-ko Aita Mariano kaputxinuari egin eutson eskutitza 1826-an Ulibarri Galindez, Jose Paulo

135 Vocabulario baztanes de Juan Bautista Gorosurreta (1845-1923) Gorosurreta, Juan Bautista.

195 Bordel'en mintzaira Satrustegi, Jose Maria

205 Datos para la geografía histórica del euskera en Navarra Fagoaga, Blas.

215 Un vascófilo yanqui muy citado, Georde William Erving Garate, Justo

219 Catálogo de la colección del Príncipe Luis Luciano Bonaparte que se guarda en la Biblioteca de la Diputación de Vizcaya

259 Carta en lengua vasca dirigida en 1683 desde Bilbao por Fermín de Basauiluaso a Joanes de Callo, a San Juan de Luz Irigoien, Alfonso

271 Euskalzaleen Biltzarra: Donostian, 1961 abenduaren 20 eta 21-ean.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Augustin Zubikarai ; Gabriel Aresti ; Julene Azpeitia ; Nikolas Altzola ; Antonio Arrue ; Juan San Martin ; Joseba Intxausti ; Antonio Zabala ; Luis Villasante. Txostenen ondoren sortutako elkarrizketak ere argitaratu dira. Barne, K. Mitxelenaren txosten bat hilabeteen izenen batasunari buruzkoa, XVI-XVIII. mendeetako idazle klasikoetatik jasotako zerrenda eginez (334-346. or.) Separata gisa ere argitaratu da.

280 Euskal teatroaz Zubikarai, Augustin

Laburpena: Euskaltzaindiaren IV. Biltzarrean irakurritako txostena.

285 Nola erein teatroaren gaurkotasuna euskaldunen artean Aresti, Gabriel

Laburpena: Euskaltzaindiaren IV. Biltzarrean irakurritako txostena.

289 Ume euskaldunai euskeraz idazten eta irakurtzen zelan irakatsi Azpeitia, Julene

Laburpena: Euskaltzaindiaren IV. Biltzarrean irakurritako txostena.

297 Euskal irakaskintzaz Altzola, Nikolas

Laburpena: Euskaltzaindiaren IV. Biltzarrean irakurritako txostena.

300 Euskal umoreaz Arrue, Antonio

Laburpena: Euskaltzaindiaren IV. Biltzarrean irakurritako txostena.

304 Umorea euskal literaturan San Martin, Juan

Laburpena: Euskaltzaindiaren IV. Biltzarrean irakurritako txostena.

309 Euskeraren kultura bide bat Intxausti, Joseba

Laburpena: Euskaltzaindiaren IV. Biltzarrean irakurritako txostena.

317 Bilintx-ez: (Indalecio Bizcarrondo Ureña) Zabala, Antonio

Laburpena: Euskaltzaindiaren IV. Biltzarrean irakurritako txostena.

326 Euskaltzaindiari zuzendutako karta: Abadiño-n, 1961'gko. urrillaren 20-an Lizundia, Jose Luis

Laburpena: Donostian, 1961-XI-24an, Euskaltzaindiaren hileroko batzarrean eta hurrengo abenduan egindako IV. Biltzarrean irakurri zen hilabeteen izenen batasunari buruzko gutun hau.

328 Illen izenak Villasante, Luis

Laburpena: Euskaltzaindiaren IV. Biltzarrean irakurritako txostena hilabeteen izenen batasunari buruzkoa. Txosten hau Jose Luis Lizundiak Euskaltzaindiari bidalitako gutun honen erantzuna da : "Euskaltzaindiari zuzendutako karta : Abadiño-n, 1961'gko. urrillaren 20-an" L. Villasanteren txostenaren ostean eztabaida luze bat argitaratu da (334-346 or.), horren barnean delarik K. Mitxelenaren txosten bat hilabeteen izenen batasunari buruzkoa, XVI-XVIII. mendeetako idazle klasikoetatik jasotako zerrenda eginez.

347 Iribarre ta lore: 1962 Lizardi poesia saria irabazi duen lana Bilbao Monasterio, Antonio.

Laburpena: Ondoko lehiaketan saritua: Lizardi poesia saria, 1962.

349 Jose Agerre Santesteban (1889-1962).

Laburpena: Donostian, 1962-X-26an hileroko batzarrean heriotzaren berri eman zen.

350 Iñazio Maria Etxaide Lizasoain (1884-1962).

Laburpena: Donostian, 1962-XI-30ean hileroko batzarrean heriotzaren berri eman zen.

353 Sebero Altube eta Lertxundi (1877-1963).

Laburpena: Bilbon, 1963-X-25ean hileroko batzarrean heriotzaren berri eman zen.

353 Léon Léon (1896-1962).

Laburpena: Donostian, 1962-III-30ean hileroko batzarrean heriotzaren berri eman zen.

354 Dos cartas de Juan Carlos Guerra a R. M.ª de Azkue sobre el manuscrito de la obra "Acto para la nochebuena", de Pedro Ignacio de Barrutia, y sobre poesias de la misma procedencia Gerra, Juan Karlos

Laburpena: Edukia:
- 1. gutuna: Mondragón, 10 de diciembre de 1897
- 2. gutuna: Mondragón, 13 de enero de 1898

355 El diccionario castellano-vasco del P. Añibarro Villasante, Luis

357 Ima Arrue, Antonio

Laburpena: Donostian, 1963-IV-26an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

357 Euskaltzaindiaren aurkitegia eta organigrama.

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da: : Berriak eta gai laburrak.

358 Jon Etxaide 1962 urteko Domingo Agirre novela-sariaren irabazle.

Laburpena: Donostian, 1962-X-26an hileroko batzarrean emandakoa.

359 Antonio Bilbao Monasterio 1962 Lizardi poesia sariaren irabazle.

Laburpena: Donostian, 1962-VI-22an hileroko batzarrean emandakoa.

359 1962 Lizardi poesia-sariaren oiñarrak [i. e. oinarriak].

359 1962 urteko poesia sariak bertsolarien klasean ari direnentzat.

360 Lau bertso papel saritu dira bertsolarien klasean egiñak.

Laburpena: Donostian, 1963-II-22 hileroko batzarrean ondoko irabazleei emandakoak: Jesus Lete Sarasola ; Sebastian Salaberria ; Manuel Uranga ; Basilio Puiana.

360 Orixe zanaren gorazarrez ipintzen diran aurren ipui sariketa eta poesia sariaren oiñarriak.

361 Gabriel Aresti, Orixe zanaren gorazarrez ipiñitako poesia sariaren irabazle: Tolosa-n festak eta sari emateak izan ziren [1963-IX-29].

361 Agustin Zubikaray 1963 Toribio Alzaga teatro sariaren irabazle ; Luis Mitxelena 1962 urteko "Premio de Literatura Caja de Ahorros Vizcaina"-rena.

Laburpena: Bilbon, 1963-X-25ean hileroko batzarrean emandakoak.

362 L. Dassance jaunaren omenez Ustaritzen: 1962 agustuaren 30-ean.

362 Euskaltzaiñen sarrera itzaldiak.

362 Bertsolarien txapelketak.

Laburpena: 1962 urtean Euskaltzaindiak antolatutako bertsolarien txapelketen kronika.

364 Itzaldiak Bilbon

Laburpena: Ondoko hitzaldiak izan ziren:
- "Axular y su celebre obra Guero": 1962-III-2 / Aita Luis Villasante
- "El vasco y las lenguas antiguas de España y Francia " : 1962-IV-12 / Luis Mitxelena
- "Análisis de la llamada cocina vasca" : 1963 XI-5 / Jose Mª Busca Isusi
- "Cuatro poetas vascos actuales" : 1963-XI-12 / Antonio Arrue
- "Apologistas vascos : Larramendi y Astarloa" : 1963-XII-30 / Florentino Castaños

364 Euskalzaleen Biltzarra euskaltzaindiak eratua Arantzazu-n: 1963 iraillaren 30-etik urriaren 2-ra.

365 Euskaltzaindiaren jaia Bilbon.

Laburpena: Edukia:
- Bilbon, Arriaga teatroan Euskaltzaindiak antolatutako jaialdian egindako itzaldiak : [1956-VI-10]. -- Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Antonio Arrue ; Koldo Mitxelena. -- In: Euskera. -- 1. libk. (1956) ; 117-122 or -- ISSN. 0210-1564
- Euskaltzaindiak ilbeltzeko 12-an Bilbo-n antolatu zuen jaialdia [1958]. -- In: Euskera. -- 3. libk. (1958) ; 171 or -- ISSN. 0210-1564
- 1959 ilbeltzeko 4-an Arriaga Teatroan. -- In: Euskera. -- 4. libk. (1959) ; 245-246 or -- ISSN. 0210-1564
- 1960 ilbeltzaren 10-ean Arriaga Teatroan. -- In: Euskera. -- 5. libk. (1960) ; 424 or -- ISSN. 0210-1564
- 1961 urtarrilaren 6-an / 1962 urtarrilaren 7-an Arriaga Teatroan. -- In: Euskera. -- 6. libk. (1961) ; 372-373 or -- ISSN. 0210-1564. Separata gisa ere argitaratu da: Berriak te gai laburrak
- 1963 ilbeltzaren 13-an Arriaga Teatroan. -- In: Euskera. -- 7. libk. (1962) ; 365 or -- ISSN. 0210-1564
- 1964 ilbeltzaren 26-an Arriaga Teatroan. -- In: Euskera. -- 8-9. libk. (1963-1964) ; 495 or -- ISSN. 0210-1564

365 Bizkaiko neska mutillen euskal esamiñak.

Laburpena: Edukia:
- 1960. -- In: Euskera. -- 5.libk. (1960) ; 425 or. -- ISSN. 0210-1564
- 1961. -- In: Euskera. -- 6.libk. (1961) ; 366 or. -- ISSN. 0210-1564
- 1962/1963. -- In: Euskera. -- 7.libk. (1962) ; 365 or. -- ISSN. 0210-1564
- 1964. -- In: Euskera. -- 8-9. libk. (1963-1964) ; 499 or -- ISSN. 0210-1564

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper