Bilatzailea

Euskera 2012, 1-2

Euskera 2012, 1-2

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 2013
 • 24 x 16 cm; 456 or.; azal arrunta
 • Hizkuntza: euskara

17,10€ 18,00€

Paperean erosi

Sinopsia

Euskaltzaindiaren lana eta bizitza akademikoa

Aurkibidea

13 "Euskarari Gorazarre" jardunaldiak Madrilen: 2012-III-13/14.

Laburpena: Ekitaldian parte hartu zuten: Jose Luis Lizundia Askondo, José Antonio Pascual, Andres Urrutia, Blanca Urgell.

23 Henrike Knörr Borràsen omenez Lizundia, Jose Luis

Laburpena: Madrilen, 2012-III-14ean Euskarari Gorazarre jardunaldietan irakurritako txostena.

29 Endrike Knörr In memoriam Pascual Rodríguez, José Antonio.

Laburpena: Madrilen, 2012-III-14ean Euskarari Gorazarre jardunaldietan irakurritako txostena.

35 El proceso de actualización de la lengua vasca: evolución, situación actual y retos Urrutia, Andres

Laburpena: Madrilen, 2012-III-14ean Euskarari Gorazarre jardunaldietan irakurritako txostena.

53 "Una lengua viva y con futuro: evolución sociolingüística del euskera Urgell, Blanca

Laburpena: Madrilen, 2012-III-14ean Euskarari Gorazarre jardunaldietan irakurritako txostena.

57 Nafarroa Oinez 2012: Euskaltzaindia Zizur Txikian 2012-X-5.

Laburpena: Zizur Txikian 2012-X-5ean, Nafarroa Oinez 2012 dela eta, Euskaltzaindiak eta Nafarroako Ikastolen elkarteak antolatu ekitaldia.

59 Ongi etorri Barcos, Javier.

Laburpena: Zizur Txikian 2012-X-5ean, Nafarroa Oinez 2012 dela eta, Euskaltzaindiak eta Nafarroako Ikastolen elkarteak antolatu ekitaldia.

63 Ikastolen hogeita batgarren mendeko erronkak: etengabeko ametsari eutsiz Vicente, Pilar.

Laburpena: Zizur Txikian 2012-X-5ean, Nafarroa Oinez 2012 dela eta, Euskaltzaindiak eta Nafarroako Ikastolen elkarteak antolatu ekitaldia.

71 Agurra Urrutia, Andres

Laburpena: Zizur Txikian 2012-X-5ean, Nafarroa Oinez 2012 dela eta, Euskaltzaindiak eta Nafarroako Ikastolen elkarteak antolatu ekitaldia.

73 Manuel Lekuonaren heriotzaren 25. urteurrena: Oiartzun, 2012-XI-7.

Laburpena: Manuel Lekuonaren heriotzaren 25. urteurrenean Oiartzungo Udalak eta Euskaltzaindiak antolatu omenaldia.

75 On Manuel Lekuona Urrutia, Andres

Laburpena: Manuel Lekuonaren heriotzaren 25. urteurrenean Oiartzungo Udalak eta Euskaltzaindiak antolatu omenaldia.

77 On Manuel Lekuonari buruzko hitz batzuk Murua, Iñaki.

Laburpena: Manuel Lekuonaren heriotzaren 25. urteurrenean Oiartzungo Udalak eta Euskaltzaindiak antolatu omenaldia.

81 Manuel Lekuona, zubigilea Zubimendi, Joxe Ramon.

Laburpena: Manuel Lekuonaren heriotzaren 25. urteurrenean Oiartzungo Udalak eta Euskaltzaindiak antolatu omenaldia.

89 XVII. Jagon Jardunaldiak: euskararen geroa Ipar Euskal Herrian, Baiona, 2011-XI-17 [i.e. 2012-XI-16].

Laburpena: Jardunaldietan parte hartu zuten: Jean-Baptiste Coyos, Erramun Baxok, Sebastian Castet, Pantxoa Etxegoin, Jojo Bidart, Frantxua Maitia, Paxkal Indo, Jakes Borthayrou, Joné Josié, Ttitto Betbeder, Arantxa Idieder, Aines Dufau, Paskal Bourgoin, Marie Andrée Ouret, Hur Gorostiaga eta Sagrario Aleman.

91 Sarrera Coyos, Jean Baptiste

Laburpena: Baionan, 2012-XI-16an XVII. Jagon Jardunaldietan esandakoak.

93 2011ko inkesta soziolinguistikoaren azterketa Ipar Euskal Herriko ikuspuntutik Baxok, Erramun

Laburpena: Erramun Baxok hizkuntzalariak V. inkesta soziolinguistikoa irakurtzen du Ipar Euskal Herriari begira. Bost ikerketa eremu landu dira: hizkuntza gaitasuna, familia bidezko transmisioa, euskararen gizarte erabilera, euskararen aldeko motibazioa, euskararen prospektiba. 1991ko lekuko zaharra eta 2011ko lekuko gazteenaren artean euskaldun kopuruaren 85 urteko historia idatz daiteke. Euskararen gainbehera ez da bururatua. Baina oraingo hizkuntza politikak bultzatzen du elkarte eta erakundeen arteko lankidetza. Ondorioz, garapen bat abiatua da 16­24 urtekoetan. Eskola bidezko transmisioa da nagusi, halere, guraso gazteen jokabide linguistikoa hobetzen ari da euskararen onetan.
Gako-hitzak: Ipar Euskal Herria, inkesta soziolinguistikoa, hizkuntza politika.
Resumen: El linguísta Erramun Baxok analiza la V. encuesta sociolinguística mirando al País Vasco Norte. Se han trabajado en cinco ámbitos de estudio: competencia linguística, transmisión familiar de la lengua, uso social del euskera, motivación a favor del euskera, prospectiva del euskera. Teniendo en cuenta al encuestado de más edad de 1991 y al más jóven de 2011 se podría escribir la historia de los euskaldunes en los últimos 85 años. Parece ser que el retro-ceso del euskera no ha tocado suelo. Sin embargo la politica linguística actual fomenta la cooperación entre instituciones y asociaciones. Surgen además algunos datos esperanzadores: Entre los hablantes entre 16 y 24 años se está dando una evolución positiva. Básicamente a través de la transmisión en las escuelas, aunque es cierto que el comportamiento lingüístico de los jovenes padres está cambiando en beneficio del euskera.
Palabras clave: País Vasco Norte, encuesta sociolinguística, política linguística.
Résumé: Le linguiste Erramun Baxok analyse la Vème enquête sociolinguistique concernant le Pays Basque Nord. Cinq domaines ont été étudiés: compétence linguistique, transmission familiale de la langue, usage social de la langue basque, motivation en faveur de la langue basque, prospective de la langue basque. Les témoins les plus anciens de cette enquête étant de 1991 et les plus récents étant de 2011, on pourrait écrire l’histoire des Basques au cours des 85 dernières années. Il semble que la régression ne soit pas terminée. Cependant la politique linguistique actuelle incite à une coopéation entre les institutions et les associations. De plus, des données encourageantes apparaissent: on remarque une évolution positive chez les jeunes entre 16 et 24 ans. Concrètement grâce à la transmission par l’école. Il est certain aussi que le comportement linguistique des jeunes parents se modifie au bénéfice de la langue basque.
Mots-clés: Pays Basque Nord, enquête sociolinguistique, politique linguistique.
Abstract: The linguist Erramun Baxok offers a reading of the fifth sociolinguistic survey with regard to the French Basque Country. Five areas of research are reviewed: language competence, language transmission within the family, societal use of Basque, pro­ Basque motivation, the prospects for Basque. Between the oldest informant in 1991 and the youngest in 2011, 85 years of the history of Basque speakers can be written. The decline of Basque has not yet bottomed out, but present ­day language policy is promoting collaboration between public and private sectors. As a result, there is a positive change in 16­24 year olds. Transmission is primarily via education; nevertheless, young parents’ language behaviour has improved in Basque’s favour.
Keywords: Northern Basque Country, sociolinguistic survey, language policy

135 V. inkesta soziolinguistikoaren azterketa kualitatiboa Castet, Sebastian.

Laburpena: Baionan, 2012-XI-16an XVII. Jagon Jardunaldietan irakurritako txostena.

143 Euskararen balorazio kulturala Etxegoin, Pantxoa.

Laburpena: Baionan, 2012-XI-16an XVII. Jagon Jardunaldietan irakurritako txostena.

149 Ipar Euskal Herrian euskara indarberritzeko hizkuntza politika :mahai-ingurua

Laburpena: Baionan, 2012-XI-16an XVII. Jagon Jardunaldietan esandakoak.

155 Irakaskuntza elebidunaren erronka: hiztun osoak egitea: mahai-ingurua

Laburpena: Baionan, 2012-XI-16an XVII. Jagon Jardunaldietan esandakoak.

163 Ondorioak Aleman, Sagrario

Laburpena: Baionan, 2012-XI-16an XVII. Jagon Jardunaldietan esandakoak.

169 Bilbon, 2012ko urtarrilaren 27an.

Laburpena: Edukia: Hileroko batzarra eta Ageriko bilkura

178 Ageriko bilkura: Donostian, 2012ko otsailaren 24an.

Laburpena: Edukia: Ageriko bilkura "Hitz-ordena: erabilera estrategikoa" Jardunaldia ospatzeko

182 Donostian, 2012ko martxoaren 30ean.

Laburpena: Edukia: Hileroko batzarra

191 Bilbon, 2012ko apirilaren 27an.

Laburpena: Edukia: Hileroko batzarra

198 Donostian, 2012ko maiatzaren 25ean.

Laburpena: Edukia: Hileroko batzarra

206 Bilbon, 2012ko ekainaren 29an.

Laburpena: Edukia: Hileroko batzarra

216 Gasteizen, 2012ko uztailaren 20an.

Laburpena: Edukia: Hileroko batzarra

224 Iruñean, 2012ko irailaren 28an.

Laburpena: Edukia: Hileroko batzarra eta Ageriko bilkura ospatzeko Euskararen Herri Hizkeren Atlasaren IV. tomoaren aurkezpena

235 Ageriko bilkura: Zizur Txikian, 2012ko urriaren 5ean.

Laburpena: Edukia: Ageriko bilkura Nafarroa Oinez 2012 ospatzeko

238 Bilbon, 2012ko urriaren 18an.

Laburpena: Edukia: Hileroko batzarra eta Zuzendaritza hautatzeko bilkura berezia

248 Bilbon, 2012ko abenduaren 14an.

Laburpena: Edukia: Hileroko batzarra

261 Euskaltzaindiaren araugintza 2012an: Exonomastika.

Laburpena: Ondoko arauen laburpena: 167. araua, Saharaz hegoaldeko Afrikako toponimia ; 168. araua, Afrika kolonialeko toponimia ; 169. araua, Ozeaniako toponimia ; 170. araua, Amerikako toponimia ; 171. araua, Asiako toponimia ; 172. araua, Itsaslasterren izenak, itsasgune batzuen izenak eta Antartikako toponimia ; 173. araua, Planetak eta planeta nanoak (Astroen izenak)

269 Aránguiz = Arangiz.

270 Atez = Atetz.

Laburpena: Ondoko txostena barne: Atez = Atetz / Andres Iñigo.

275 Bidania-Goiatz.

276 Bikuña.

Laburpena: Ondoko txostena barne: Bikuña / Mikel Gorrotxategi Nieto.

280 Bilbo

284 Etxarri Aranatz en lugar de Etxarri-Aranatz.

Laburpena: Ondoko txostena barne: Etxarri Aranatz en lugar de Etxarri-Aranatz / Andres Iñigo.

288 Falces = Faltzes.

Laburpena: Ondoko txostena barne: Falces = Faltzes / Mikel Gorrotxategi e Andres Iñigo.

293 Guenduláin = Gendulain.

Laburpena: Ondoko txostena barne: Guenduláin = Gendulain / Andres Iñigo.

299 Larrazkueta.

301 Olatzagutia.

Laburpena: Ondoko txostena barne: Olatzagutia / Andres Iñigo.

307 Ostiz = Ostitz.

Laburpena: Ondoko txostena barne: Ostiz = Ostitz / Andres Iñigo.

313 Uharte Arakil en lugar de Uharte-Arakil.

Laburpena: Ondoko txostena barne: Uharte Arakil en lugar de Uharte-Arakil / Andres Iñigo.

317 Mancomunidad de Valdizarbe = Izarbeibarko Mankomunitatea.

Laburpena: Ondoko txostena barne: Mancomunidad de Valdizarbe = Izarbeibarko Mankomunitatea / Andres Iñigo.

323 Sopela

327 Ziako Kontzejuaren izena dela-eta Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren sententzia.

Laburpena: Ondoko testu argigarria barne: Sarrera / Andres Iñigo, Euskaltzaindiaren Nafarroako ordezkaria.

347 Euskaltzaindiaren adierazpena 2012ko martxoaren 31ko Baionako manifestaldiaz.

Laburpena: Frantsesezko bertsioa barne: L´Académie de la langue basque soutient la manifestation du 31 mars à Bayonne.

351 Euskaltzaindiak 2012. urtean zehar hainbat lankidetza-hitzarmen izenpetu ditu.

Laburpena: Ondoko erakundeekin sinatu hitzarmenen laburpena: Euskal Ikasketetarako Fundazio Popularra ; Soziolinguistika Klusterra ; Soraluzeko Udala ; Nafarroako Gobernua ; Langune ; Mallabiko Udala ; Jakin aldizkaria ; Getariak Udala ; Elhuyar Fundazioa ; Baionako Herriko Etxea ; Deustuko Unibertsitatea ; Euskararen Erakunde Publikoa eta IKAS.

361 2012ko albisteen kronika.

373 2012an omenduak izan diren Euskaltzaindiko kideak.

377 Txillardegi euskara batuaren aita Davant, Jean Louis

Laburpena: Donostian, 2013-I-25ean ageriko batzarrean irakurritako txostena.

383 Itsasoaz honaindi Txillardegi (1929-2012) Arrieta Ugartetxea, Joxe Austin

Laburpena: Donostian, 2013-I-25ean ageriko batzarrean irakurritako txostena.

407 Karmele Esnal Zulaika (1932-2012): andereño Karmele Azkarate, Miren

Laburpena: Donostian, 2013-I-25ean ageriko batzarrean irakurritako txostena.

421 Josu Arenaza Lekerikabeaskoa (1930-2012) euskaltzain urgazlearen oroitzapenetan Kintana, Xabier

Laburpena: Donostian, 2013-I-25ean ageriko batzarrean irakurritako txostena.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper