Bilatzailea

Euskera 2009, 3

Euskera 2009, 3

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 2010
 • 24 x 17 cm; 740 orr.; azal arrunta
 • Hizkuntza: Euskara

15,91€ 16,75€

Paperean erosi

Sinopsia

Euskaltzaindiaren agerkari ofiziala da, 1920tik aurrera argitaratzen dena. Akademiaren lana eta bizitza akademikoa biltzeaz gain, ikerketa-artikulu originalak, liburu-aipamenak eta antzekoak ere argitaratzen ditu.

Aurkibidea

1171 2009ko urte guztiko errendapena

1201 Joan Mari Torrealdai Nabea Euskaltzaindian sartzea: Forua, 2009-X-31.

Laburpena: Joan Mari Torrealdai Nabea Euskaltzaindian sartzea. Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Igor Duñabeitia Alakano, Foruko alkatea, ; Andres Urrutia, euskaltzainburua ; Joan Mari Torrealdai ; Jose Antonio Arana Martixa. Forun, 2009-X-3ean ageriko batzarrean egindakoak.

1271 Alexandriatik digitalizaziora: Joan Mari Torrealdai Nabea Euskaltzaindian sartzeko hitzaldiari erantzuna Arana Martixa, Jose Antonio

Laburpena: Joan Mari Torrealdai Nabea Euskaltzaindian sartzea. Forun, 2009-X-31an egindakoak.

1279 Euskaltzaindiaren 90.urteurrena: Bizkaia: Espainiako Hizkuntza Akademien bilkura: Bilbo, egoitza, 2009-VII-17 = 90 aniversario de euskaltzaindia-R.A.L.V -- A.L.B.: jornada de las Academias de las lenguas de España: Bilbao, sede de Euskaltzaindia, 27-VII-2009

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: ; Andres Urrutia, euskaltzainburua ; José Antonio Pascual Rodríguez, académico de número de la Real Academia Española ; Manuel González González, secretario de la Real Academia Galega ; Isidor Martí, Institut d'Estudis Catalans ; Andoni Sagarna, Iker sailburua ; Victor García de la Concha, presidente de la Real Academia Española ; Xosé Ramón Barreiro Fernández, Presidente de la Real Academia Galega ; Joan Martí i Castell. Euskaltzaindiaren 90. urteurrena dela eta, Blboko Euskaltzaindiaren egoitzan 2009-VII. 17an Ageriko bilkuran egindakoak.
Edukia: Ikerketa buruen aurkezpen-txostenak = Ponencias de los titulares de la Sección de Investigación de las Academias de las lenguas de España -- Espainiako akademien buruen mintzaldiak = Ponencias de los presidentes de las academias de las lenguas de España

1291 90 aniversario de Euskaltzaindia Pascual Rodríguez, José Antonio.

Laburpena: Euskaltzaindiaren 90. urteurrena dela eta, Bilbon, 2009-VII-17an Ageriko bilkuran egindakoak.

1295 El trabajo lingüístico de la Real Academia Galega González González, Manuel.

Laburpena: Euskaltzaindiaren 90. urteurrena dela eta, Bilbon, 2009-VII-17an Ageriko bilkuran egindakoak.

1311 Principales proyectos de investigación en curso Martí, Isidor.

Laburpena: Euskaltzaindiaren 90. urteurrena dela eta, Bilbon, 2009-VII-17an Ageriko bilkuran egindakoak.

1329 Euskaltzaindia 90. urteurrean = 90 aniversario de la Real Academia de la Lengua Vasca- Euskaltzaindia Sagarna, Andoni

Laburpena: Euskaltzaindiaren 90. urteurrena dela eta, Bilbon, 2009-VII-17an Ageriko bilkuran egindakoak.

1339 En familia García de la Concha, Víctor.

Laburpena: Euskaltzaindiaren 90. urteurrena dela eta, Bilbon, 2009-VII-17an Ageriko bilkuran egindakoak.

1343 Euskaltzaindia, 90 aniversario Barreiro Fernández, Xosé Ramón.

Laburpena: Euskaltzaindiaren 90. urteurrena dela eta, Bilbon, 2009-VII-17an Ageriko bilkuran egindakoak.

1345 El Institut d'Estudis Catalans, academia de la lengua catalana Martí i Castell, Joan.

Laburpena: Euskaltzaindiaren 90. urteurrena dela eta, Bilbon, 2009-VII-17an Ageriko bilkuran egindakoak.

1351 Espainiako Akademien adierazpena = Comunicación de los representantes de la Academias de las Lenguas de España.

Laburpena: Euskaltzaindiaren 90. urteurrena dela eta, Bilbon, 2009-VII-17an Ageriko bilkuran egindakoak.

1355 Euskaltzaindiaren 90.urteurrena: Gipuzkoa: Gipuzkoako Foru Aldundia, urteurrenaren amaiera = 90 aniversario de la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia: Guipúzcoa: Diputación Foral de Guipúzcoa, cierre del 90 aniversario = 90 Anniversaire de la Académie de la Langue Basque: Guipúzcoa: Députation Forale de Guipúzcoa, l'action du fermer du 90 anniversaire: 2009-X-09 -09-X-2009

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Xabier Kintana Urtiaga, Euskaltzaindiko idazkaria ; Markel Olano Arrese, Gipuzkoako Diputatu Nagusia ; Ainhoa Beola Olaziregi, Donostiako Udalaren euskara zinegotzia ; Max Brisson, Euskararen Erakunde Publikoaren burua ; Blanca Urgell Lázaro, Eusko Jaurlaritzako Kultura sailburua ; Mercedes Chacón Delgado, Hezkuntza Ministerioaren Unibertsitate Prestakuntza eta Orientazioko Zuzendari Nagusia ; Juan Ramón Corpas Mauleón, Nafarroako Gobernuaren Kultura era Turismo kontseilaria ; Xabier Agirre Lopez, Arabako Ahaldun Nagusia ; Jose Luis Bilbao Eguren, Bizkaiko Ahaldun Nagusia ; Andres Urrutia Badiola, Euskaltzainburua. Euskaltzaindiaren 90. urteurrena dela eta, Gipuzkoako Foru Aldundian, 2009-X-9an Ageriko bilkuran egindakoak.

1361 Euskaltzaindia: euskararen herri akademia

Laburpena: Euskaltzaindiaren 90. urteurrena dela eta, Gipuzkoako Foru Aldundian, 2009-X-9an Ageriko bilkuran egindakoak. Izenburua gaztelaniaz: En el 90 aniversario de la fundación de la Real Academia de la Lengua Vasca.

1377 90. urteurrena

Laburpena: Euskaltzaindiaren 90. urteurrena dela eta, Gipuzkoako Foru Aldundian, 2009-X-9an Ageriko bilkuran egindakoak.

1379 Protocole

Laburpena: Euskaltzaindiaren 90. urteurrena dela eta, Gipuzkoako Foru Aldundian, 2009-X-9an Ageriko bilkuran egindakoak.

1383 90. urteurrena

Laburpena: Euskaltzaindiaren 90. urteurrena dela eta, Gipuzkoako Foru Aldundian, 2009-X-9an Ageriko bilkuran egindakoak.

1385 90 aniversario

Laburpena: Euskaltzaindiaren 90. urteurrena dela eta, Gipuzkoako Foru Aldundian, 2009-X-9an Ageriko bilkuran egindakoak.

1389 En el 90 aniversario

Laburpena: Euskaltzaindiaren 90. urteurrena dela eta, Gipuzkoako Foru Aldundian, 2009-X-9an Ageriko bilkuran egindakoak.

1391 Conmemoración institucional 90 aniversario de Euskaltzaindia

Laburpena: Euskaltzaindiaren 90. urteurrena dela eta, Gipuzkoako Foru Aldundian, 2009-X-9an Ageriko bilkuran egindakoak.

1393 90. urteurrena

Laburpena: Euskaltzaindiaren 90. urteurrena dela eta, Gipuzkoako Foru Aldundian, 2009-X-9an Ageriko bilkuran egindakoak.

1395 90. urteurrenaren amaiera

Laburpena: Euskaltzaindiaren 90. urteurrena dela eta, Gipuzkoako Foru Aldundian, 2009-X-9an Ageriko bilkuran egindakoak.

1403 Nafarroa Oinez 2009 eta Euskaltzaindia: Etxarri-Aranatz, 2009-IX-25

Laburpena: Etxarri-Aranatzen 2009-IX-25ean ageriko bilkuran , Nafarroa Oinez 2009 dela eta, Euskaltzaindiak eta Nafarroako Ikastolen elkarteak antolatu ekitaldia. Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Muxi Mariñelarena, Andra Mari ikastolako zuzendaria ; Pello Urzelai, Andra Mari iakstolako lehendakariordea ; Jose Luis Erdozia Mauleon, Euskaltzain urgazle eta irakaslea ; Andre Urrutia Badiola, Euskaltzainburua.

1411 Sakanako hitzekin jolasean Erdozia, Jose Luis.

Laburpena: "Nafarroa Oinez 2009" ekitaldiak direla eta, Etxarri-Aranatzen 2009-IX-25ean irakurritako txostena.

1419 Jose Mari Satrustegiren omenez Urzelai, Pello.

Laburpena: "Nafarroa Oinez 2009" ekitaldiak direla eta, Etxarri-Aranatzen 2009-IX-25ean irakurritako txostena.

1425 Etorkinak eta euskara

Laburpena: Jardunaldietan parte hartu zuten: Sagrario Aleman Astiz, Euskaltzain osoa eta Sustapen batzordeko burua ; Erramun Osa, EHIko Hizkuntz arduraduna eta Euskaltzaindiko Sustapen batzordeko idazkaria ; Erramun Baxok, Ohorezko euskaltzaina eta Sustapen batzordekidea ; Jean Baptiste Coyos, Euskaltzain urgazlea eta Sustapen batzordekidea ; Eduardo Javier Vieytez, Deustuko Unibertsitateko irakaslea ; Ibon Manterola , EHU ; Eider Lardizabal, EHU ; Begoña Zestau Baraibar, Sakanako Mankomunitatearen Inmigrazio Zerbitzuko teknikaria. Jardunaldiaren ondorioak barne.

1433 Inmigrazio berria, hizkuntza eta arazo berriak? Osa, Erramun

Laburpena: Garai batean Espainiatik etorri zen bezala, oraingo honetan, Espainiatik kanpo –nagusiki– immigrazio ­fluxu berria etorri da azken urteetan Euskal Herri penintsularrera. Oraindik gutxi dira, besteak beste, beste Erkidego batzuekin edota Espainian dagoen batez bestekoarekin alderatzen baldin badugu behintzat. Horiek horrela, pertsonen etorrera berri hori, euskara are egoera ahulagoan utziko duen zalantza areagotzen ari da. Alabaina, euskaraz jarduten duen hizkun­tza erkidegoaren arazoak, pertsona hauen etorrerarekin areagotu egin badaitezke ere, ez dira sortu berriak, Euskal Herriko gizarteak eusten baitie arazo horiei bere horretan kasik
Gako-hitzak: Immigrazioa, etorkina, euskara, hizkuntza politika, euskal hiztuna.
Resumen: Así como en su día llegaron de España, recientemente, un nuevo flujo de inmigrantes ha llegado a la Euskal Herria peninsular, esta vez de fuera de España. Es todavía un porcentaje mínimo si lo comparamos con otras Comunidades Autónomas o con la media española. La llegada de este nuevo tipo de inmigración, genera dudas en cuanto a cómo va a afectar a la por sí débil situación del euskera. Si es verdad que la llegada de este nuevo flujo puede debilitar aún más al euskera, no es una situación nueva, la sociedad vasca viene trabajando en este contexto desde hace tiempo
Palabras clave: Inmigración, inmigrante, euskera, política lingüística, vascopar-lante.
Résumé: Tout comme cela fut le cas depuis l’Espagne par le passé, de nos jours un nouveau flux migratoire, majoritairement non originaire d’Espagne, est arrivé ces dernières années au Pays Basque péninsulaire. Ces immigrants sont encore peu nombreux mais on peut néanmoins les rapprocher de ceux que l’on trouve dans d’autres Communautés et même en Espagne. Avec cette nouvelle immigration, la situation de la langue basque empire. Cepen-dant, si le problème de communauté linguistique empire avec l’arrivée de ces personnes, il n’est pas nouveau, la société du Pays Basque doit s’atteler à ce problème
Mots-clés: immigration, immigrant, langue basque, politique linguistique, bas-cophone
Abstract: Just as a wave of immigration arrived from Spain at one time, this time a different one, mainly from beyond Spain’s borders, has been arriving in the peninsular Basque Country in recent years. There are not many immigrants as yet, at least if we compare the numbers with those of other Autonomous Communities (regions) or with the average for Spain.That being the case, there is a growing doubt that this fresh entry of people will render Basque even weaker. But even if the problems of the speech community that operates in Basque could be further exacerbated by the entry of these people, no fresh problems have arisen, because they remain virtually the same as before with respect to the Basque Country’s society.
Keywords: Immigration, immigrant, Basque, language policy, Basque speaker.

1453 Helduen euskalduntzea eta etorkinak Ipar Euskal Herrian: AEK-ko ikaslegoaren azterketa Coyos, Jean Baptiste

Laburpena: Ikerketa honek euskara ikasten duten Ipar Euskal Herriko helduen ezaugarriak aztertzen ditu, herrikoenak (Euskal Herrian sortu direnak) eta etorkinenak bereiziz. Emaitzak AEK-ko ikasleen 1995-1996, 2002-2003 eta 2008-2009 ikasturteetako matrikulazio-fitxetan oinarritzen dira. Etorkin horiei buruzko datu soziolinguistikoak azaltzen dira eta herrikoenei konparatzen. Gainera zortzi motibapen aukerak eta hamar irakaskuntzaren helburu aukerak aztertzen dira. Oro har iduri luke etorkinek oinarrizko komunikazioa lortu nahiko luketela, herrikoek aldiz komunikazio-gaitasun handiagoa. Era orokorrean, AEKko ikasle helduak Ipar Euskal Herriko biztanleriaren maraila dira gutxi gorabehera, nola ezaugarri soziolinguistikoetan, hala euskarari buruzko motibazioetan.
Gako-hitzak: Helduen euskalduntzea, Ipar Euskal Herria, etorkinak, ezaugarri soziolinguistikoak, motibazioak
Resumen: Esta investigación estudia las características de la población adulta que estudia el euskera en Iparralde, diferenciando los nacidos en Euskal Herria de los inmigrantes. Los resultados tienen su base en las fichas de matriculación de los alumnos correspondientes a los cursos 1995­/1996, 2002­/2003 y 2008/­2009. Se ofrecen datos sociolingüísticos de los inmmigrantes y se comparan con los de los nativos. Se estudian 8 diferentes tipos de motivación junto con 10 objetivos pedagógicos.
Palabras clave: Euskaldunización de adultos, País Vasco Norte, inmigrantes, características sociolingüísticas, motivaciones.
Résumé: Cette étude examine les caractéristiques des adultes qui apprennent la langue basque en Pays Basque Nord, en distinguant les natifs et les non ­natifs. Les résulta­ts s’appuient sur les fiches d’inscription remplies par les élèves d’AEK en 1995-1996, 2002-2003 eta 2008-2009. Les données sociolinguistiques des non­natifs sont mises à jour et comparées à celles des natifs. De plus huit choix de motivations et dix objectifs d’apprentissage sont étudiés. Il apparaît que les non­natifs recherchent plutôt une compétence linguistique de base; pour les natifs c’est une compétence linguistique plus grande. D’une façon générale, les élèves adultes d’AEK sont plus ou moins le reflet de la population du Pays Basque Nord, que ce soit au plan des caractéristiques sociolinguistiques, qu‘en ce qui concerne les motivations pour la langue basque
Mots-clés: Apprentissage du basque par les adultes, Pays Basque Nord, non­natifs, caractéristiques sociolinguistiques, motivations.
Abstract: This piece of research studies the characteristics of adults in the Northern [French administered] Basque Country who are learning Basque, by distinguishing between the local population (people born in the Basque Country) and the immigrants. The results are based on the enrolment cards of AEK students [AEK=organisation that runs Basque courses for adults] during the 1995/1996, 2002/­2003 and 2008/­2009 academic years. Sociolinguistic information on these immigrants is provided and then compared with that of the local population. Furthermore, eight motivation options and ten teaching objective options are examined. On the whole, the immigrants would appear to want to achieve basic communication, while the local inhabitants are after greater communicative competence. Generally, adult AEK students are more or less a reflection of the inhabitants of the Northern Basque Country, both in sociolinguistic characteristics and in their motivations with respect to Basque.
Keywords: Basquisation of adults, Northern Basque Country, immigrants, so-ciolinguistic features, motivations.

1477 Etorkinak, euskara eta hizkuntz aniztasun berria: giza baliabideetatik sortutako hausnarketa Ruiz Vieytez, Eduardo.

Laburpena: Euskal gizartean azken urteetan gertatu diren immigrazio­ mugimenduek aurretik zegoen «hizkuntz paisaia» modu nabarmenean aldatu dute. Horren ondorioz, euskara normalizatzeko politikek testuinguru ezberdin bati aurre egin behar diote. Orain arte, etorkinen hizkutz aniztasunaren eta gizartera- tzearen arteko lotura ez da ondo aztertu. Herritartasunaren kontzeptu barne-hartzailea oinarri hartuta, beharrezkoa da hizkuntz identitate berriek gure eskema politikoetan duten eginkizunari buruzko galdera egitea. Bestaldetik, behar beharrezkoa da gizartean dagoen hizkuntz aniztasuna kudeaketa demokratikoa arautzea, parte-hertzeko aukerak handituz eta identitate ezberdinen presentzia egokia ziurtatuz.
Gako-hitzak: Hizkuntza aniztasuna, immigrazioa, herritartasuna, giza eskubideak, eremu urriko hizkuntzak.
Resumen: La mayor presencia de personas con orígenes diversos ha aumentado la diversidad lingüística (y cultural) de la sociedad vasca. Las políticas de normalización del euskera se enfrentan así a un contexto diferente de aquél para el que inicialmente fueron pensadas. Por otro lado, la conexión de diversidad lingüística e integración social de las personas inmigrantes no ha sido profundamente estudiada. Sin embargo, es obligado preguntarse sobre el papel que pueden ocupar las nuevas identidades lingüísticas en nuestro contexto político. La cuestión es reflexionar sobre qué tipo de intervenciones jurídicas deben establecerse en la relación entre las lenguas inmigradas y el euskera. En este sentido, es necesario asumir una gestión más abierta e integradora de la diversidad lingüística, pudiendo utilizarse como parámetro para ello la normativa europea vigente en materia de lenguas minoritarias.
Palabras clave: Diversidad linguistica, inmigración, ciudadanía, derechos huma-nos, lenguas minoritarias.
Résumé: Les mouvements d’immigration de ces dernières années dans la société basque ont modifié de façon très importante le «paysage linguistique» existant. C’est pour-quoi les politiques de normalisation de la langue basque doivent s’adapter à des contextes différents. Jusqu’à présent on n’a pas bien étudié le lien qui existe entre la pluralité linguistique des immigrants et leur intégration dans la société. En se basant sur le concept de citoyenneté, il faut que les nouvelles identités linguistiques s’interrogent sur leurs devoirs à l’intérieur de nos schémas politiques. D’autre part, il est indispensable de réglementer la gestion démocratique de la pluralité linguis-tique de notre société, en élargissant les choix participatifs et en assurant une présence correcte des différentes identités.
Mots-clés: pluralité linguistique, immigration, nationalité, droits de l’homme, langues moins répandues.
Abstract: The immigration movements that have taken place in recent years in Basque society have significantly altered the previously existing «language landscape». As a result, the policies for normalising Basque have to deal with a different context. Until now the link between the language diversity of the immigran ts and their integration into society has not been properly studied. Taking the inclusive concept of citizenship as the basis, it is necessary to ask what the task of the new language identities is in our political frameworks. On the other hand, it is essential to regu-late the democratic management of language diversity existing in society by in-creasing the opportunities for participation and by ensuring a suitable presence of the different identities.
Keywords: Language diversity, immigration, citizenship, human rights, little ­used language

1511 Haur etorkinen euskara: eskolaren eta inguru euskaldunaren eragina Manterola, Ibon.

Laburpena: Lan honetan euskal eskolaren egungo erronka handienetakoa den ikasle etorkinen euskalduntzea aztertzen da. Zehazki, adin ezberdineko sei ikasle etorkinen euskararen ikaskuntza aztertzea da helburua, horretarako, ikasleek testu­ genero batean (ipuin­kontaketan) dituzten trebetasunak eta zailtasunak aztertuz. Hizkun­tzaren alderdi testual­diskurtsiboak eta gramatikalak dira aztergai. Emaitzek erakusten dute ikasleek, oro har, ipuin-kontaketarako hainbat trebetasun testual-diskurtsibo (kontaketarako autonomia, planifikazioa) bereganatu dituztela eta baita euskal gramatikaren ezaugarri bat ere (ergatiboa). Baina ikasleen artean dauden aldeak ere nabarmentzen dira. Ondorioztatzen da ikasle etorkinen euskarazko trebetasunen atzean D ereduko eskolatzea dagoela, baina baita eskolaz kanpoko inguru euskaldunaren eragina ere.
Gako-hitzak: Helduen euskalduntzea, Ipar Euskal Herria, etorkinak, ezaugarri soziolinguistikoak, motibazioak
Resumen: Esta investigación estudia las características de la población adulta que estudia el euskera en Iparralde, diferenciando los nacidos en Euskal Herria de los inmigrantes. Los resultados tienen su base en las fichas de matriculación de los alumnos correspondientes a los cursos 1995­-1996, 2002-­2003 y 2008­-2009. Se ofrecen datos sociolingüísticos de los inmmigrantes y se comparan con los de los nativos. Se estudian 8 diferentes tipos de motivación junto con 10 objetivos pedagógicos Uno de las conclusiones de este estudio destaca que los imigrantes deseán conseguir una comunicación básica mientras que los nativos desearían adquirir una comunicación más profunda. Se pude afirmar que el alumnado adulto de AEK es reflejo de las características generales de la población de Iparralde, tanto en lo que respecta a las características lingüísticas como motivaciones para el aprendizaje del euskera.
Palabras clave: Euskaldunización de adultos, País Vasco Norte, inmigrantes, características sociolingüísticas, motivaciones.
Résumé: Cette étude examine les caractéristiques des adultes qui apprennent la langue basque en Pays Basque Nord, en distinguant les natifs et les non­ natifs. Les résulta­ts s’appuient sur les fiches d’inscription remplies par les élèves d’AEK en 1995-1996, 2002-2003 eta 2008-2009. Les données sociolinguistiques des non­natifs sont mises à jour et comparées à celles des natifs. De plus huit choix de motivations et dix objectifs d’apprentissage sont étudiés. Il apparaît que les non­natifs recherchent plutôt une compétence linguistique de base; pour les natifs c’est une compétence linguistique plus grande. D’une façon générale, les élèves adultes d’AEK sont plus ou moins le reflet de la population du Pays Basque Nord, que ce soit au plan des caractéristiques sociolinguistiques, qu‘en ce qui concerne les motivations pour la langue basque.
Mots-clés: Apprentissage du basque par les adultes, Pays Basque Nord, non­natifs, caractéristiques sociolinguistiques, motivations.
Abstract: This paper examines the learning of Basque in immigrant students, which is one of the biggest challenges that has to be addressed by the Basque school today. Specifically, the aim is to analyse the learning of Basque of six immigrant students of different ages, and to do so by analysing the students’ competence and difficulties in one text type (storytelling). The textual­discursive and grammatical aspects of the language were then examined. The results show that the students have largely acquired certain textual­ discursive skills for storytelling (autonomy in the telling, planning), as well as one of the features of Basque grammar (ergative). But the differences between the students are also clear. The conclusion reached is that crucial roles in immigrant students’ Basque competence are played by being schooled in the D [Basque­medium] education model and by the influence of the Basque speaking environment outside school.
Keywords: Basquisation of adults, Northern Basque Country, immigrants, so-ciolinguistic features, motivations.

1537 Etorkinak eta euskara: Sakanako esperientzia Zestau, Begoña.

Laburpena: 20.000 biztanle inguru ditu Sakanak (Nafarroa). Horietatik, %7,8 etorkina. Euskararekin batera gaztelania, arabiera, errumaniera, bulgariarra, wolof, amazigh... entzun daiteke bertako kaleetan. Etorkinak eta euskara binomioan tinko aritzen da Sakanako Mankomunitatea lanean: euskararen berri zabaltzen; hizkuntza minorizatua dutenekin identifikazioa, lotura afektiboak sortzen; ama hizkuntzaren garrantzia lantzen; euskararekiko emozio zein jarrera baikorrak sustatzeko jarduerak antolatzen... Nola hori dena? Koherentziaz jokatuz, beraienarekiko benetako interesa adieraziz, enpatiaz, zinezko hurbiltasunez, elkarlana bultzatuz, lehenengo harrera pausoak sakandarrok emanez, baikortasunez, kulturartekotasunaren bidetik pauso txikiak emanez... Baditugu hori dena posible egiten duten eredu batzuk
Gako-hitzak: Sakana, etorkina, hizkuntza minorizatua, elkarlana, kulturartekotasuna.
Resumen: La comarca de Sakana (Navarra) tiene en torno a un 7,8% de población inmigrada. El castellano, rumano, búlgaro, árabe, wolof, amazigh... son junto con el euskera algunos de los muchos idiomas que se escuchan en sus calles y pueblos. Desde la Mancomunidad de Sakana se viene trabajando en el binomio inmigración y euskera: favoreciendo la identificación y afecto con quienes hablan una lengua minorizada; informando de la existencia del euskera; promoviendo actitudes y sentimientos positivos hacia nuestro idioma... Todo ello actuando coordinadamente, con coherencia y empatía; mostrando un interés real hacia lo que es suyo;
Palabras clave: Sakana, persona inmigrada, lengua minorizada, trabajo en común, interculturalidad.
Résumé: Sakana (Navarre) compte environ 20.000 habitants. 7,8% d’entre eux sont des immigrants. A côté du basque, on peut entendre dans les rues de cette commune de l’espagnol, de l’arabe, du roumain, du bulgare, du wolof, de l’amazigh,... Les immigrants et la langue basque ont une relation très étroite et travaillent en binome dans la communauté de communes de Sakana : diffusion de l’information sur la langue basque, identification avec les autres langues minorisées, naissance de liens affectifs ; travail sur l’importance de la langue maternelle ; organisation de rencontres en vue de favoriser des émotions et des comportements positifs vis-à-vis de la langue basque... Comment cela est­il possible ? En jouant sur la cohérence, en manifestant un véritable intérêt envers eux, en favorisant un travail de collaboration empreint d’empathie et de proximité, les habitants de Sakana se montrant accueillants, positifs, en faisant des petis pas vers l’interculturalité...
Mots-clés: Sakana, immigrant, langue minorisée, collaboration, interculturalit
Abstract: The Sakana area (Navarre) has about 20,000 inhabitants. 7.8% of them are immigrants. Spanish, Arabic, Romanian, Bulgarian, Wolof, Amazigh, etc. can be heard alongside Basque in the streets there. The Association of Town Councils in Sakana has been working hard on the immigrant­-Basque binomial: by spreading information about Basque, by identifying with those who have a minority language, by creating affective bonds, by working on the importance of developing the mother tongue, by organising activities to foster positive emotions and attitudes with respect to Basque, etc. How is all this done? By acting consistently, by expressing a real interest in the immigrants’ languages through empathy and sincere proximity, and by promoting co­operation, while the inhabitants of Sakana take the initiative when receiving the newcomers, and to all this is added a dose of optimism while small steps are taken along the road of interculturality, etc. We have some models that make all this possible.
Keywords: Sakana, immigrant, minority language, co­operation, interculturality.

1569 Bilbon, 2009 ko uztailaren 16an.

1573 Bilbon, 2009 ko uztailaren 17an.

Laburpena: Bilbon, egoitzan, 90. urteurreneko ospakizuna.

1578 Donostian, 2009ko urriaren 8an.

1581 Donostian, 2009ko urriaren 9an.

Laburpena: Gipuzkoako Foru Aldundian, 90. urteurreneko ospakizuna.

1583 Bilbon, 2009ko urriaren 30ean.

1586 Foruan, 2009ko urriaren 31an.

Laburpena: Joan Mari Torrealdai Nabea Euskaltzaindian sartzea.

1589 Donostian, 2009ko azaroaren 27an.

1594 Bilbon, 2009ko abenduaren 18an.

1601 158: Kanpoko leku izenak euskaraz ahoskatzeko irizpideak

Laburpena: Euskaltzaindiak ondoko bileretan onartu zuen arau hau: Hazparne 209-VI-26 eta Bilbo 2009-VII-17.

1613 159: Europako toponimia fisikoa.

Laburpena: Exonomastika batzordeak 2010eko uztailaren 15ean paratua eta Euskaltzaindiak ondoko bileretan onartua: 2009-XI-27, 2009-XII-17 [ i.e. 18], 2010-I-29, 2010-II-26, 2010-IV-30 eta 2010-VI-25.
Edukia: Euskara-erdarak zerrenda - Gaztelania-euskara zerrenda - Frantsesa-euskara zerrenda - Ingelesa-euskara zerrenda

1701 160: Hiztegi batua "h - Hz".

Laburpena: Euskaltzaindiak, 2009-XII-31an onartua.

1733 161: Hiztegi batua "i - izutzaile".

Laburpena: Euskaltzaindiak, 2009-XII-31an onartua.

1763 "Senatu" hitzari buruzko irizpena

1765 "Erripañaga" toponimoaz = Acerca del topónimo "Erripagaña"

Laburpena: Andres Iñigok prestatutako txostena eta Euskaltzaindiaren Onomastika batzordeak 2009ko urriaren 14an Donostian egindako bileran onartua.

1773 Santi Onaindia jaio zeneko mendeurrena Urkitza, Julen.

Laburpena: 2009-XII-11an, Larrean, Literatura batzordeak Santi Onaindiaren jaiotzaren mendeurrena dela eta egindako omenaldian esandakoa.

1785 Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren eta Euskaltzaindiren arteko lankidetza hitzarmena = Convenio de colaboración entre el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia [2009].

Laburpena: Donostian, 2009-X-8an hileroko batzarrean hitzarmenaren berri eman zen.

1793 "Argia"ren eta Euskaltzaindiaren arteko lankidetza-hitzarmena: Donostian 2009ko uztailaren 21ean.

1801 Antonio Zavala Echeverria: Tolosam 1928-01-23 - Xabier, 2009-01-03 Iriondo, Joxemari

1841 Aurelio Etxarri Aranazkoa (Santiago Ezkerra Beltza Lizarrusti) euskaltzain urgazlea (1925-2009) Iñigo, Andres

1855 Roger Idiart: (1931-2009) Davant, Jean Louis

1860 Mikel Atxagari eskainitako hilberri-txostena: (1932-2009) Garmendia Lasa, Mari Karmen.

1865 Juri Vladimirovitx Zytsar-i, in memoriam (1928-2009) Kintana, Xabier

1879 Juanjo Zearreta Euskaltzaindian eta euskalgintzan (1947-2009) Lizundia, Jose Luis

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper