Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

1187 emaitza sagardogintza bilaketarentzat

1918: sidra / cidre / cider

 • Gaia: Sagardogintza
 • Galdera (es): sidra
 • Galdera (fr): cidre
 • Galdera (en): cider
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta sagarrardo ságarrárrdoa 1: [śáɣar̄ár̄ðoa] -
Ahetze saarno saárrno 1: [śaáRno] -
Aia saardo saárrdo 1: [śaár̄ðo] -
Aldude sagarrarno sagarrárrno 1: [śaɣar̄ár̄no] -
Alkotz sagardo sagárrdoa 1: [śaɣár̄ðoa] -
Altzai sagarrardu sagarrardú 1: [śaɣar̄arðṹ] -
Altzürükü sagarardu sagárardú 1: [śaɣárarðṹ] -
Amezketa saardo saárrdó 1: [śaár̄ðó] -
Andoain saardo saárrdó 1: [śaár̄ðó] -
Aniz sagardo sagarrdo 1: [śaɣar̄ðo] -
Aramaio sagardau ságarrdau 1: [śáɣar̄ðau̯] -
Araotz (Oñati) sagardau sagarrdáu 1: [śaɣar̄ðáu̯] -
Arbizu sagarrardo ságarrarrdó 1: [śáɣar̄ar̄ðó] -
Arboti saarrano saárranó 1: [śaár̄anó] -
Armendaritze saarno saárrno 1: [śaáRno] -
Arnegi saarrano saárranó 1: [śaár̄anó] -
Arrangoitze sagarrarno sagarrárrno 1: [śaɣaRáRno] -
Arrangoitze buruztino buruztíno 2: [βurustíno] -
Arrasate sagardau sagárrdau 1: [śaɣár̄ðau̯] -
Arrazola (Atxondo) sagardau sagárrdau 1: [śaɣár̄ðau̯] -
Arrieta sagardo sagárrdo 1: [śaɣár̄ðo] -
Arroa (Zestoa) saardo saárrdo 1: [śaár̄ðo] -
Arrueta saarrano saárrano 1: [śaár̄ano] -
Asteasu sagardo sagarrdó 1: [śaɣar̄ðó] -
Asteasu saardua saarrdua 2: [śaar̄ðua] -
Ataun sagardo sagarrdó 1: [śaɣar̄ðó] -
Azkaine sagarno sagárrno 1: [śaɣáRno] -
Azkoitia saardo saárrdo 1: [śaár̄ðo] -
Azpeitia sagardo sagárrdo 1: [śaɣár̄ðo] -
Baigorri sagarno sagarrno 1: [śaɣa:r̄no] -
Bakio sagardau ságarrdau 1: [śáɣar̄ðau̯] -
Bardoze saarnua saárrnua 1: [śaár̄nwa] -
Bardoze zidra zídra 2: [sídra] -
Bardoze saarrano saárrano 3: [śaár̄ano] -
Barkoxe sagaardo sagaárdo 1: [śaɣaárdõ] -
Bastida saarno saarrno 1: [śaar̄no] -
Bastida zidra zídra 2: [sídra] -
Beasain sagardo ságarrdó 1: [śáɣar̄ðó] -
Behorlegi saarrano saárrano 1: [śaár̄ano] -
Beizama saardo saárrdó 1: [śaár̄ðó] -
Bergara sardao sárrdao 1: [śár̄ðao] -
Bermeo sagardau sagarrdáu 1: [śaɣar̄ðáu̯] -
Berriz sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Beruete saardo sáarrdó 1: [śáar̄ðó] -
Beskoitze buztino buztíno 1: [βustíno] -
Beskoitze saarrarno saárrárrno 2: [śaáRáRno] -
Bidarrai sagarrardo sagárrarrdó 1: [śaɣár̄ar̄ðó] -
Bolibar sardao sárrdao 1: [śá:r̄ðao] -
Bolibar sagardao sagárrdao 2: [śaɣár̄ðao] -
Busturia sagardo sagárrdo 1: [śaɣár̄ðo] -
Deba saardo saárrdo 1: [śaár̄ðo] -
Dima sagardo ságarrdo 1: [śáɣar̄ðo] -
Domintxaine sagarnua sagárrnua 1: [śaɣár̄nwa] -
Domintxaine saarranua saárranua 2: [śaár̄anwa] -
Domintxaine sarrano sárrano 3: [śár̄ano] -
Domintxaine sarno sárrno 4: [śá:r̄no] -
Donamaria sagardo sagárdo 1: [śaɣárðo] -
Donibane Lohizune sarno sarrnó 1: [śa:Rnó] -
Donostia sardo sárrdo 1: [śá:r̄ðo] -
Donostia saardo saárrdo 2: [śaár̄ðo] -
Dorrao / Torrano sagarrardo ságarrárrdo 1: [śáɣar̄ár̄ðo] -
Eibar saardau saárrdau 1: [śaár̄ðau̯] -
Elantxobe sagardau sagárrdau 1: [śaɣár̄ðau̯] -
Elduain sardo sárrdó 1: [śá:r̄ðó] -
Elgoibar saardo saárrdo 1: [śaár̄ðo] -
Elgoibar zardua zárrdua 2: [sár̄ðua] -
Elorrio saardau sáarrdau 1: [śáar̄ðau̯] -
Erratzu saardo sáarrdo 1: [śáar̄ðo] -
Errezil sardo sarrdó 1: [śa:r̄ðó] -
Errezil sagardo sagarrdó 2: [śaɣar̄ðó] -
Errigoiti sagardo sagárrdo 1: [śaɣár̄ðo] -
Eskiula sagardu sagárdú 1: [śaɣárdṹ] -
Eskiula sagarrarnua sagárrarnúa 2: [śaɣár̄arnṹa] -
Eskiula sagrardun ságrardún 3: [śágrardṹn] -
Etxalar sagardo sagárrdo 1: [śaɣár̄ðo] -
Etxaleku sagardo sagarrdó 1: [śaɣar̄ðó] -
Etxarri (Larraun) saardo sáarrdó 1: [śáar̄ðó] -
Etxebarri sagardau sagárrdau 1: [śaɣár̄ðau̯] -
Etxebarria sagardau sagárrdau 1: [śaɣár̄ðau̯] -
Eugi sagardo sagárrdo 1: [śaɣár̄ðo] -
Ezkio-Itsaso sardo sarrdó 1: [śa:r̄ðó] -
Ezkurra sagardo sagarrdó 1: [śaɣar̄ðó] -
Ezterenzubi saarrano saárrano 1: [śaár̄ano] -
Ezterenzubi ano áno 2: [áno] -
Gaintza sardo sárrdó 1: [śá:r̄ðó] -
Gamarte saarrano saárrano 1: [śaár̄ano] -
Gamiz-Fika sagardo ságarrdó 1: [śáɣar̄ðó] -
Garrüze saarrano saarráno 1: [śaaRáno] -
Getaria saardo saárrdó 1: aár̄ðó] -
Getxo sagardau ságarrdau 1: [śáɣar̄ðau̯] -
Gizaburuaga sagardau sagárrdau 1: [śaɣár̄ðau̯] -
Goizueta sardo sárrdó 1: [śár̄ðó] -
Hazparne sagarno sagárrno 1: [śaɣáRno] -
Hendaia saarno saarrnó 1: [śaaRnó] -
Hernani saardo saarrdó 1: [śaar̄ðó] -
Hondarribia sagardo sagárrdo 1: [śaɣár̄ðo] -
Ibarruri (Muxika) sardau sárrdau 1: [śár̄ðau̯] -
Igoa saardo sáarrdó 1: [śáar̄ðó] -
Ikaztegieta sagardo sagárrdo 1: [śaɣár̄ðo] -
Ikaztegieta saardo saárrdó 2: [śaár̄ðó] -
Irisarri sagarrarno ságarrarrnó 1: [śáɣaRaRnó] -
Itsasu saardo saárrdo 1: [śaár̄ðo] -
Izturitze saarno saárrno 1: [śaár̄no] -
Izturitze sagarrarno sagárrarrno 2: [śaɣár̄ar̄no] -
Jaurrieta sagarrardo sagárrarrdó 1: [śaɣár̄ar̄ðó] -
Jutsi saarrano saarrano 1: [śaar̄ano] -
Kortezubi sagardau sagárrdau 1: [śaɣár̄ðau̯] -
Landibarre saarrano saarranó 1: [śaar̄anó] -
Larrabetzu sagardo ságarrdo 1: [śáɣar̄ðo] -
Larraine sagarrardu sagarrardú 1: [śaɣar̄ardṹ] -
Larzabale sagarrano sagárrano 1: [śaɣár̄ano] -
Lasarte-Oria sagardo ságarrdó 1: [śágar̄dó] -
Laukiz sagardau ságarrdau 1: [śáɣar̄ðau̯] -
Legazpi sagardo sagárrdo 1: [śaɣár̄ðo] -
Leintz Gatzaga sagardau sagárrdau 1: [śaɣár̄ðau̯] -
Leioa sagardau sagárrdau 1: [śaɣár̄ðau̯] -
Leitza sagardo sagarrdó 1: aɣar̄ðó] -
Lekaroz sagardo sagárrdo 1: [śaɣár̄ðo] -
Lekeitio sagardau sagárrdau 1: [śaɣár̄ðau̯] -
Lemoa sagardau ságarrdau 1: [śáɣar̄ðau̯] -
Lemoiz sagardau ságarrdau 1: [śáɣar̄ðau̯] -
Luzaide / Valcarlos sagarrano sagárráno 1: [śaɣár̄áno] -
Makea saarno saárrno 1: [śaár̄no] -
Mañaria sagardo ságarrdo 1: [śáɣar̄ðo] -
Mendaro saardau sáarrdáu 1: [śáar̄ðáu̯] -
Mendata sagardau sagárrdau 1: [śaɣár̄ðau̯] -
Mezkiritz sagarrardo sagárrárrdo 1: [śaɣár̄ár̄do] -
Montori sagarrardu sagarrárdú 1: [śaɣar̄árðṹ] -
Mugerre sagarrarno sagarrarrno 1: [śaɣar̄ar̄no] -
Mungia sagardau ságarrdau 1: [śáɣar̄ðau̯] -
Oderitz saardo sáarrdó 1: [śáar̄ðó] -
Oderitz sardo sárrdoá 2: [śá:r̄ðoá] -
Oiartzun sagardo sagárrdo 1: [śaɣár̄ðo] -
Oiartzun sardua sárrduá 2: [śá:r̄ðuá] -
Oñati sagardo sagárrdo 1: [śaɣár̄ðo] -
Ondarroa sagardau sagárrdau 1: [śaɣár̄ðau̯] -
Orexa sagardo sagárrdo 1: [śaɣár̄ðo] -
Orio saardo saárrdo 1: aár̄ðo] -
Orozko sagardo sagárrdo 1: [śaɣár̄ðo] -
Otxandio sagardau ságarrdau 1: [śáɣar̄ðau̯] -
Pagola sagarrardu sagarrarrdú 1: [śaɣar̄ar̄ðṹ] -
Pasaia sagardo ságarrdó 1: [śáɣar̄ðó] -
Santa Grazi sagarrardu sagarrarrdú 1: [śaɣar̄ar̄ðṹ] -
Sara saarno sáarrnó 1: [śáar̄nó] -
Senpere sagarno sagárrno 1: [śaɣáRno] -
Sohüta sagarrardo sagárrardó 1: [śaɣár̄arðṍ] -
Sondika sagardo sagárrdo 1: [śaɣár̄ðo] -
Suarbe sagardo sagárrdo 1: [śaɣár̄ðo] -
Sunbilla sagardu sagárrdu 1: [śaɣár̄ðu] -
Tolosa sagardo sagarrdó 1: [śaɣar̄dó] -
Uharte Garazi saarrano saárráno 1: [śaár̄áno] -
Urdiain sagarrardo sagárrárrdo 1: [śaɣár̄ár̄ðo] -
Urdiñarbe sagarrardu sagarrardú 1: [śaɣar̄arðṹ] -
Urketa zidre zídre 1: [sídre] -
Urretxu sagardo sagárrdó 1: [śaɣár̄ðó] -
Ürrüstoi sagardu sagardú 1: [śaɣardṹ] -
Uztaritze sagarrarno sagarrárrno 1: [śaɣaRáRno] -
Zaratamo sagardau sagárrdau 1: [śaɣár̄ðau̯] -
Zeanuri sagardau ságarrdau 1: [śáɣar̄ðau̯] -
Zeberio sagardo sagárrdo 1: [śaɣár̄ðo] -
Zegama sagardo sagarrdó 1: [śaɣar̄ðó] -
Zilbeti sagarardoa sagárárrdoa 1: [śaɣárár̄ðoa] -
Zollo (Arrankudiaga) sagardau sagárrdau 1: [śaɣár̄ðau̯] -
Zornotza sagardau sagárrdau 1: [śaɣár̄ðau̯] -
Zugarramurdi saarno saárrno 1: [śaár̄no] -
Zugarramurdi sagarno sagárrnoá 2: [śaɣár̄noá] -
 

1919: copa / rasade eau-de-vie après le déjeuner / cup, wineglass

 • Gaia: Sagardogintza
 • Galdera (es): copa
 • Galdera (fr): rasade eau-de-vie après le déjeuner
 • Galdera (en): cup, wineglass
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze pusa púsa 1: [púśa] -
Ahetze kopa kopá 1: [kopá] -
Aia kopa kopá 1: [kopá] -
Aldude ondoko ondokó 1: [ondokó] -
Alkotz piterra píterrá 1: [píter̄á] -
Alkotz pitterra pítterrá 2: [pítter̄á] -
Altzai alanbre alambreía 1: [alambreía] -
Altzai ¡üpiter ¡üpitér 2: [ʒypitér] -
Altzai ¡uspiter ¡uspitér 3: [ʒuśpitér] -
Altzürükü phusa phúsa 1: [phúśa] -
Altzürükü kafeondoko káfeondokúa 2: [káfeondokúa] -
Altzürükü ondoko ondóko 3: [ondóko] -
Amezketa kopa kopá 1: [kopá] -
Andoain auardiente auárrdienté 1: [awár̄ðjenté] -
Andoain pattar pattárr 1: [pattár̄] -
Aniz kopa kopá 1: [kopá] -
Aramaio kopa kópa 1: [kópa] -
Araotz (Oñati) paittar paittárr 1: [pai̯ttár̄] -
Arbizu karajillo karajíllo 1: [karaxíʎo] -
Arboti petiverra pétivérra 1: [pǿtivér̄a] -
Arboti pusa púsa 2: [púśa] -
Armendaritze ondoko ondókoa 1: [ondókoa] -
Armendaritze errekitu errékitu 2: [er̄ékitu] -
Arnegi oñddoko oñddóko 1: [oɲddóko] -
Arrangoitze ondoko ondóko 1: [ondóko] -
Arrangoitze kopa kópa 2: [kópa] -
Arrasate kopa kopa 1: [kopa] -
Arrazola (Atxondo) patar pátarr 1: [pátar̄] -
Arrieta kopa kópa 1: [kópa] -
Arroa (Zestoa) pattar pattárr 1: [pattár̄] -
Arroa (Zestoa) koñak koñák 2: [koɲák] -
Arrueta zurta zúrrta 1: [súr̄ta] -
Arrueta pusa pusá 1: [puśá] -
Arrueta ondoko ondóko 2: [ondóko] -
Ataun patar pátarr 1: [pátar̄] -
Azkaine kopa kópa 1: [kópa] -
Azkoitia kopaxka kopáxka 1: [kopáʃka] -
Azpeitia kopa kópa 1: [kópa] -
Azpeitia pattar pattárr 2: [pattár̄] -
Baigorri basottipi basottipi 1: [baśottipi] -
Baigorri oñddoko oñddoko 2: [oɲddoko] -
Bakio kopa kópa 1: [kópa] -
Bardoze ondoko óndokua 1: [óndokwa] -
Bardoze xipixter xípixter 2: [ʃípiʃter] -
Barkoxe pusa púsa 1: [púśa] -
Bastida ondoko ondóko 1: [ondóko] -
Bastida puza púza 2: [púsa] -
Beasain kopaka kopáka 1: [kopáka] -
Behorlegi oñddoko oñddokóa 1: [oɲddokóa] -
Behorlegi puzkafe púzkafé 1: [púskafé] -
Beizama pattar pattárr 1: [pattár̄] -
Bergara kopa kopa 1: [kopa] -
Bermeo kopa kópa 1: [kópa] -
Berriz kopa kópa 1: [kópa] -
Beruete kopa kópa 1: [kópa] -
Beruete kopako kopáko 2: [kopáko] -
Beskoitze agorrienta ágorriénta 1: [áɣoRiénta] -
Beskoitze ondoko ondóko 1: [ondóko] -
Bidarrai ttotta ttótta 1: [ttótta] -
Bidarrai ondoko ondokó 2: [ondokó] -
Bolibar pattar páttarr 1: [páttar̄] -
Bolibar kopa kópa 1: [kópa] -
Busturia paitxar paitxárr 1: [pai̯tʃár̄] -
Deba kopa kópa 1: [kópa] -
Dima kopa kópa 1: [kópa] -
Domintxaine phusa phúsa 1: [phúśa] -
Domintxaine ondoko ondókua 2: [ondókwa] -
Domintxaine xipizter xipízter 3: [ʃipíster] -
Donamaria kopo kópo 1: [kópɔ] -
Donibane Lohizune supixter supíxterr 1: [śupíʃteR] -
Donibane Lohizune pusa púsa 1: [púśa] -
Donibane Lohizune kafeondoko kaféondokó 2: [kaféondokó] -
Dorrao / Torrano kopa kópa 1: [kópa] -
Eibar kopa kopá 1: [kopá] -
Elantxobe kopa kópa 1: [kópa] -
Elduain kopa kópá 1: [kópá] -
Elduain ttotta ttottá 1: [ttottá] -
Elgoibar kopa kopa 1: [kopa] -
Elorrio paitar páitarr 1: [pái̯tar̄] -
Elorrio koñak kóñak 2: [kóɲak] -
Errezil pattar pattárr 1: [pattár̄] -
Errezil ttott ttótt 1: [ttótt] -
Errezil aguardienta aguárrdientá 2: [aɣwár̄ðjentá] -
Errezil sakramentu sakrámentuík 3: [śakrámentwík] -
Errigoiti kopa kópa 1: [kópa] -
Eskiula puxkafia puxkafía 1: [puʃkafía] -
Eskiula alanbre alámbre 2: [alámbre] -
Eskiula xipixter xípizter 2: [ʃípister] -
Etxalar kopa kópa 1: [kópa] -
Etxarri (Larraun) kopa kopá 1: [kopá] -
Etxebarri kopa kópa 1: [kópa] -
Etxebarria pattar pattárr 1: [pattár̄] -
Etxebarria patxarra patxárra 2: [patʃár̄a] -
Etxebarria kopa kópa 3: [kópa] -
Eugi piterra pitérra 1: [pitér̄a] -
Eugi patxarra patxárra 2: [patʃár̄a] -
Eugi aguerdientia aguerrdientia 3: [aɣwer̄ðjentja] -
Ezkio-Itsaso kopa kópa 1: [kópa] -
Ezkurra kopa kópa 1: [kópa] -
Ezterenzubi ondoko ondokuá 1: [ondokwá] -
Gaintza kopa kopá 1: [kopá] -
Gaintza kopako kopákó 2: [kopákó] -
Gamarte puz púz 1: [pús] -
Gamarte kopa kópa 1: [kópa] -
Gamarte arrapusa arrápusa 2: [ar̄ápuśa] -
Gamiz-Fika kopa kópa 1: [kópa] -
Garrüze pusa púsa 1: [púśa] -
Garrüze xipixter xipixtérr 1: [ʃipiʃtéR] -
Getaria kopa kópá 1: [kópá] -
Getxo kaña káña 1: [káɲa] -
Gizaburuaga kopa kópa 1: [kópa] -
Goizueta kopa kópa 1: [kópa] -
Hazparne basottipi básottípi 1: [báśottípi] -
Hendaia pusa púsa 1: [púśa] -
Hernani kopa kópa 1: [kópa] -
Hondarribia pattar pattárr 1: [pattár̄] -
Hondarribia xurruta xurrúta 2: [ʃur̄úta] -
Ibarruri (Muxika) paittar páittarr 1: [pái̯ttar̄] -
Igoa kopa kopá 1: [kopá] -
Ikaztegieta pattar pattár 1: [pattár] -
Ikaztegieta kopa kópa 1: [kópa] -
Ikaztegieta anix aníx 2: [aníʃ] -
Irisarri onddoko ónddoko 1: [ónddoko] -
Irisarri basottipi básottipi 2: [báśottipi] -
Itsasu koñak koñáka 1: [koɲáka] -
Itsasu kopa kópa 1: [kópa] -
Itsasu ondoko óndoko 2: [óndoko] -
Izturitze ondoko ondóko 1: [ondóko] -
Izturitze basottipi basottípi 2: [baśottípi] -
Izturitze kafiapusa kafiapusa 3: [kafjapuśa] -
Jutsi ondoko ondoko 1: [ondoko] -
Kortezubi paitxar paitxárr 1: [pai̯tʃár̄] -
Kortezubi katalingorri katalíngorri 2: [katalíŋgor̄i] -
Landibarre kafeondoko kaféondokó 1: [kaféɔndokó] -
Landibarre pusa púsa 1: [púśa] -
Landibarre disestif dísestif 2: [díźeśtif] -
Larrabetzu kopa kópa 1: [kópa] -
Larraine pusakafe púsakafé 1: [púśakafé] -
Larraine ondoko ondóko 2: [ondóko] -
Larzabale ondoko óndoko 1: [óndoko] -
Larzabale pusa pusa 2: [puśa] -
Lasarte-Oria pattar pattárr 1: [pattár̄] -
Lasarte-Oria kopa kopa 1: [kopa] -
Laukiz aguardiente aguarrdiénte 1: [aɣwar̄ðjénte] -
Legazpi txurrut txurrút 1: [tʃur̄út] -
Leintz Gatzaga paittar páittarr 1: [pái̯ttar̄] -
Leioa kopa kópa 1: [kópa] -
Leitza kopa kópa 1: [kópa] -
Lekaroz pattar páttarr 1: [páttar̄] -
Lemoa kopa kópa 1: [kópa] -
Lemoiz kopa kopa 1: [kopa] -
Luzaide / Valcarlos onddoko ónddoko 1: [ónddoko] -
Makea oñddoko óñddokó 1: [óɲddokó] -
Mañaria kopa kópa 1: [kópa] -
Mendaro kopa kopá 1: [kopá] -
Mendaro kopako kopáko 2: [kopáko] -
Mendata paittar páittarr 1: [pái̯ttar̄] -
Montori xipixter xipixtér 1: [ʃipiʃtér] -
Montori phusa phúsa 1: [phúśa] -
Montori txiripixter txiripixtér 2: [tʃiripiʃtér] -
Montori txipixter txipíxter 3: [tʃipíʃter] -
Montori txilipixter txílipixtér 4: [tʃílipiʃtér] -
Montori txipizterra txipiztérra 5: [tʃipistér̄a] -
Mugerre ondoko ondoko 1: [ondoko] -
Mungia kopa kópa 1: [kópa] -
Oderitz kopa kópá 1: [kópá] -
Oñati kopa kópa 1: [kópa] -
Ondarroa paitxar páitxarr 1: [pái̯tʃar̄] -
Orio kopa kopá 1: [kopá] -
Orozko kopa kópa 1: [kópa] -
Orozko paitar páitarr 1: [pái̯tar̄] -
Otxandio paittar páittarr 1: [pái̯ttar̄] -
Pagola ondoko ondóko 1: [ondóko] -
Santa Grazi ñola ñóla 1: [ɲóla] -
Santa Grazi undoko undóko 2: [undóko] -
Santa Grazi godaletxipi godaletxípi 3: [goðaletʃípi] -
Sara kopa kópa 1: [kópa] -
Sara ondoko ondóko 2: [ondóko] -
Senpere pattanttun pattánttun 1: [pattánttun] -
Senpere kopa kópa 2: [kópa] -
Sohüta phusa phusá 1: [phuśá] -
Sohüta xipister xipisterr 2: [ʃipiśter̄] -
Sondika kañe káñe 1: [káɲe] -
Suarbe kopa kópa 1: [kópa] -
Sunbilla kopa kópa 1: [kópa] -
Tolosa patar patárr 1: [patár̄] -
Tolosa kopa kopá 2: [kopá] -
Uharte Garazi onddoko onddokó 1: [onddokó] -
Urdiñarbe pusa púsa 1: [púśa] -
Urdiñarbe gudaletxipi gudaletxípi 3: [guðaletʃípi] -
Urketa ondoko óndokua 1: [óndokwa] -
Urketa ñola ñóla 1: [ɲóla] -
Urketa xipixter xípizter 2: [ʃípister] -
Urretxu pattar páttarr 1: [páttar̄] -
Ürrüstoi pusa pusá 1: [puśá] -
Uztaritze kafeondoko kaféondóko 1: [kaféondóko] -
Uztaritze kopa kópa 2: [kópa] -
Zaratamo kopa kópa 1: [kópa] -
Zeanuri aguardiente aguarrdiénte 1: [aɣwar̄ðjénte] -
Zeberio paitar páitarr 1: [pái̯tar̄] -
Zegama kopa kopá 1: [kopá] -
Zollo (Arrankudiaga) kopa kópa 1: [kópa] -
Zornotza aguardiente aguarrdiénte 1: [aɣwar̄ðjénte] -
 

1920: aplastar las manzanas / écraser les pommes / crush (apples) (to)

 • Gaia: Sagardogintza
 • Galdera (es): aplastar las manzanas
 • Galdera (fr): écraser les pommes
 • Galdera (en): crush (apples) (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze leertu leerrtú 1: [leeRtú] -
Aia zapaldu zápaldu 1: [sápaldu] -
Aia txikitu txikitú 2: [tʃikitú] -
Aldude xeatu xéatú 1: [ʃéatú] -
Altzai zapatü zapátü 1: [sapáty] -
Altzai lehertü lehértü 2: [lehérty] -
Amezketa txikittu txíkittú 1: [tʃíkittú] -
Andoain txikitu txíkitú 1: [tʃíkitú] -
Andoain estutu estutu 2: [eśtutu] -
Aramaio maspillddu maspíllddu 1: [maśpíʎddu] -
Arbizu zapatu zápatú 1: [sápatú] -
Armendaritze xehatzeko xéhatzeko 1: [ʃéhatseko] -
Armendaritze tinkatzeko tínkatzéko 2: [tíŋkatséko] -
Arnegi puskatu púskatu 1: [púśkatu] -
Arnegi xehatu xehátu 2: [ʃehátu] -
Arrangoitze xeatu xeatu 1: [ʃeatu] -
Arrangoitze zapatu zapátu 2: [sapátu] -
Arrangoitze tinkatu tínkatu 3: [tíŋkatu] -
Arrasate satittu satíttu 1: [śatíttu] -
Arrazola (Atxondo) apurtu apúrrtu 1: [apúr̄tu] -
Arroa (Zestoa) jo 1: [xó] -
Arroa (Zestoa) lertu lérrtu 2: [lɛ́r̄tu] -
Arroa (Zestoa) txikiu txikíu 3: [tʃikíu] -
Arrueta xeekatu xeékatu 1: [ʃeékatu] -
Asteasu jo 1: [xó] -
Asteasu prentsatu préntsatu 2: [préntśatu] -
Asteasu estutu éstútú 3: [éśtútú] -
Ataun txikittu txíkittú 1: [tʃíkittú] -
Ataun zapaldu zapáldu 2: [sapáldu] -
Azkoitia txikiu txikíu 1: [tʃikíu] -
Azpeitia txikiu txikíu 1: [tʃikíu] -
Baigorri sagar¡oitia sagarr¡oitia 1: [śaɣar̄ʒoi̯tja] -
Baigorri kraskatu kraskatu 2: [kraśkatu] -
Bardoze lehertu lehérrtu 1: [lehér̄tu] -
Bardoze zaphatzen zaphátzen 2: [saphátsen] -
Barkoxe xehekatü xehekátü 1: [ʃẽhẽkáty] -
Bastida zapatu zapátu 1: [sapátu] -
Bastida xehatu xehátu 2: [ʃehátu] -
Beasain txigittu txigíttú 1: [tʃiɣíttú] -
Beasain jo 1: [xó] -
Beasain prensau prénsau 2: [prénśau̯] -
Beasain estutu estútu 3: [eśtútu] -
Behorlegi xehatu xehátu 1: [ʃehátu] -
Behorlegi tinkatu tinkátu 2: [tiŋkátu] -
Beizama jo 1: [xó] -
Beizama txikittu txikíttu 2: [tʃikíttu] -
Bergara jo jo 1: [xo] -
Bermeo ausi ausí 1: [au̯śí] -
Beskoitze leertu leerrtú 1: [leeRtú] -
Beskoitze tinkatu tinkátu 2: [tiŋkátu] -
Bidarrai lehertu leherrtú 1: [leher̄tú] -
Bolibar jo jo 1: [xo] -
Busturia txikitxu txikítxu 1: [tʃikítʃu] -
Deba txikitxu txikítxú 1: [tʃikítʃú] -
Deba jo 2: [xó] -
Deba txikiu txikíú 3: [tʃikíú] -
Deba estutu estútu 4: [eśtútu] -
Dima satitu satítu 1: [śatítu] -
Dima sapaldu sapáldu 2: [śapáldu] -
Dima matxakau mátxakau 3: [mátʃakau̯] -
Donamaria zapatu zapátu 1: [sapátu] -
Donibane Lohizune xeatu xeatú 1: [ʃeatú] -
Donostia jo jo 1: [xo] -
Donostia txikitu txikítu 2: [tʃikítu] -
Eibar jo 1: [xó] -
Elduain txikitu txikítú 1: [tʃikítú] -
Elduain estutu estútú 2: [eśtútú] -
Elgoibar jo 1: [xó] -
Elgoibar estutu estútu 2: [eśtútu] -
Elorrio apurtu apúrrtu 1: [apúr̄tu] -
Erratzu zapatu zapátu 1: [sapátu] -
Erratzu brentsatu brrentsátu 2: [βr̄entśátu] -
Errezil txikittu txikíttu 1: [tʃikíttu] -
Errezil jo 2: [xó] -
Eskiula xehekatü xehekátü 1: [ʃẽhẽkáty] -
Etxalar xetu xétu 1: [ʃétu] -
Etxalar estutu estútu 1: [eśtútu] -
Etxalar yo 2: [ǰó] -
Etxalar prentsatu prentsátu 3: [prentśátu] -
Etxalar zapatu zapátu 4: [sapátu] -
Etxebarria jo 1: [xó] -
Eugi matxakatu matxákatú 1: [matʃákatú] -
Ezkio-Itsaso txikittu txikíttu 1: [tʃikíttu] -
Ezkio-Itsaso matxakau matxákáu 2: [matʃákáu̯] -
Ezkio-Itsaso estutu estútu 3: [eśtútu] -
Ezkio-Itsaso zanpau zámpáu 4: [sámpáu̯] -
Ezkio-Itsaso zapaldu zapáldu 5: [sapáldu] -
Ezkio-Itsaso lertu lérrtú 6: [lɛ́r̄tú] -
Ezkurra prentsatu prentsatu 1: [prentśatu] -
Ezterenzubi xehatu xehátu 1: [ʃehátu] -
Getaria txikitu txikítu 1: [tʃikítu] -
Getaria lertu lérrtu 2: [lɛ́r̄tu] -
Getaria estutu estútú 3: [eśtútú] -
Getxo satitu satítu 1: [śatítu] -
Gizaburuaga apurtu apúrrtu 1: [apúr̄tu] -
Goizueta yo 1: [ǰó] -
Goizueta txikittu txikíttu 2: [tʃikíttu] -
Goizueta estutu estútu 3: [eśtútu] -
Goizueta prentsan artzen préntsan arrtzen 4: [préntśan ar̄tsen] -
Hazparne poxikatu póxikatu 1: [póʃikatu] -
Hazparne xeatu xeatú 2: [ʃeatú] -
Hendaia xeatu xeátu 1: [ʃeátu] -
Hendaia zanpatu zampátu 2: [sampátu] -
Hendaia lertu lerrtú 3: [leRtú] -
Hendaia mazatu mazátu 4: [masátu] -
Hernani txikitu txíkitú 1: [tʃíkitú] -
Hernani jo 2: [xó] -
Hernani zanpatu zampátu 3: [sampátu] -
Hernani lertu lerrtú 4: [ler̄tú] -
Hondarribia zanpatu zampátu 1: [sampátu] -
Hondarribia lertu lérrtu 2: [lé:r̄tu] -
Hondarribia jo 3: [xó] -
Hondarribia prentzatu prentzátu 4: [prentsátu] -
Hondarribia extutu extútu 5: [eʃtútu] -
Hondarribia pizoittu pizóittu 6: [pisói̯ttu] -
Ikaztegieta txikitu txikítu 1: [tʃikítu] -
Ikaztegieta estutu estútu 2: [eśtútu] -
Irisarri leertu léerrtú 1: [léeRtú] -
Irisarri xehatu xehátu 2: [ʃehátu] -
Irisarri xeatu xéatu 3: [ʃéatu] -
Itsasu lehertu lehérrtu 1: [lehéRtu] -
Izturitze lehertu leherrtu 1: [leher̄tu] -
Jutsi xehatu xehatu 1: [ʃehatu] -
Kortezubi apurtu apúrrtu 1: [apúr̄tu] -
Landibarre lehertaazi lehérrtaazí 1: [lehér̄taasí] -
Larraine xeheki xehéki 1: [ʃehéki] -
Larzabale xehatu xehátu 1: [ʃehátu] -
Larzabale zaphatu zaphátu 2: [saphátu] -
Lasarte-Oria txikitu txikítu 1: [tʃikítu] -
Lasarte-Oria ixtutu ixtutu 2: [iʃtutu] -
Legazpi txikitu txikítú 1: [tʃikítú] -
Legazpi zapaldu zapáldú 2: [sapáldú] -
Legazpi istutu istútú 3: [iśtútú] -
Legazpi estutu estútú 4: [eśtútú] -
Leitza txikittu txikíttu 1: [tʃikíttu] -
Lekaroz brentsatu brrentsátu 1: [br̄entśátu] -
Lekeitio txikittu txikíttu 1: [tʃikíttu] -
Lekeitio sapaldu sapáldu 2: [śapáldu] -
Luzaide / Valcarlos xeatu xeátu 1: [ʃeátu] -
Makea lehertu lehérrtu 1: [lehéRtu] -
Makea xehatu xehátu 1: [ʃehátu] -
Mendaro jo 1: [xó] -
Mendaro apurtu apúrrtu 2: [apúr̄tu] -
Mendaro xeetu xeétú 3: [ʃeétú] -
Mendaro estutu estútu 4: [eśtútu] -
Mendata txikitu txikítu 1: [tʃikítu] -
Mugerre lehertu leherrtu 1: [leher̄tu] -
Oiartzun jo 1: [xó] -
Oiartzun lertu lérrtú 2: [lɛ́r̄tú] -
Oiartzun txikittu txíkíttú 3: [tʃíkíttú] -
Oiartzun estutu estútu 4: [eśtútu] -
Ondarroa txikitxu txikítxu 1: [tʃikítʃu] -
Ondarroa estutu estútu 2: [eśtútu] -
Orexa jo 1: [xó] -
Orexa estutu estútu 1: [eśtútu] -
Orexa txikitu txikítu 2: [tʃikítu] -
Orexa prentsatu préntsátú 3: [préntśátú] -
Orio txikitu txikítu 1: [tʃikítu] -
Orio lertu lérrtu 1: [lɛ́r̄tu] -
Orio jo 2: [xó] -
Orozko prentzea pasau prentzéa pasáu 1: [prentséa paśáu̯] -
Pagola lehertü lehértü 1: [lehérty] -
Pagola xehekatü xehékatü 2: [ʃehékaty] -
Pasaia txikitu txikítu 1: [tʃikítu] -
Pasaia jo 2: [xó] -
Pasaia estutu estútu 3: [eśtútu] -
Pasaia zanpatu zámpátú 4: [sámpátú] -
Pasaia prentzatu préntzatú 5: [préntsatú] -
Pasaia patzaldiya in patzáldiyáin 6: [patsáldiǰái̯n] -
Sara xeatu xeátu 1: [ʃeátu] -
Senpere leertu leerrtú 1: [leeRtú] -
Sondika aplasteu aplásteu 1: [apláśteu̯] -
Sondika apurtu apúrrtu 2: [apúr̄tu] -
Tolosa txikitu txikitú 1: [tʃikitú] -
Tolosa jo 2: [xó] -
Tolosa lertu lérrtu 3: [lɛ́r̄tu] -
Tolosa estutu estútu 4: [eśtútu] -
Tolosa extutu extútu 5: [eʃtútu] -
Uharte Garazi xeatu xeátu 1: [ʃeátu] -
Uharte Garazi leertu leérrtu 1: [leér̄tu] -
Urdiain zapaldu zapáldu 1: [sapáldu] -
Urdiñarbe xehekatü xehekátü 1: [ʃehẽkáty] -
Urdiñarbe xeheki xeheki 2: [ʃehẽki] -
Urretxu zapaldu zapáldu 1: [sapáldu] -
Urretxu estutu estútu 2: [eśtútu] -
Urretxu lertu lérrtu 3: [lɛ́r̄tu] -
Ürrüstoi zaphatü zaphátü 1: [sapháty] -
Zeberio matxakau matxákau 1: [matʃákau̯] -
Zegama txikitu txikítu 1: [tʃikítu] -
Zegama jo 2: [xó] -
Zollo (Arrankudiaga) sapaldu sapáldu 1: [śapáldu] -
Zornotza apurtu apúrrtu 1: [apúr̄tu] -
Zugarramurdi xeatu xeátu 1: [ʃeátu] -
Zugarramurdi zanpatu zampátu 2: [sampátu] -
 

1921: torno de machacar / tour à piler / apple masher

 • Gaia: Sagardogintza
 • Galdera (es): torno de machacar
 • Galdera (fr): tour à piler
 • Galdera (en): apple masher
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze maas leertzeko maás leérrtzekó 1: [maáś leéRtsekó] -
Aia matxaka matxáka 1: [matʃáka] -
Altzai mallü mallü 1: [maʎy] -
Amezketa matxaka matxáka 1: [matʃáka] -
Andoain sar jotzeko makin sárr jotzeko makín 1: [śá:r̄ xotseko makín] -
Arbizu prensa prénsa 1: [prénśa] -
Arboti fuluar fúluar 1: [fúlwar] -
Arrazola (Atxondo) sagarrak apurtzeko makiña sagárrak apúrrtzeko mákiña 1: [śaɣár̄ak apúr̄tseko mákiɲa] -
Arroa (Zestoa) matxaka matxáka 1: [matʃáka] -
Asteasu sar jotzeko makina sarr jotzeko makiná 1: [śa:r̄ xotseko makiná] -
Ataun saar txikitzeko makina saárr txikitzekó makiná 1: [śaár̄ tʃikitsekó makiná] -
Azkaine saar leertzeko saárr leérrtzeko 1: [śaáR leéRtseko] -
Azkaine saarra leertzekua saárra leérrtzekua 2: [śaáRa leéRtsekua] -
Azkoitia matxaga matxága 1: [matʃáɣa] -
Azpeitia matxaka matxáka 1: [matʃáka] -
Bardoze tinkalakua tinkalakua 1: [tinkalakwa] -
Bardoze xehekatzekua xehékatzekua 2: [ʃehékatsekwa] -
Barkoxe sagar txehatzeko sagar txehátzeko 1: [śaɣar tʃehátseko] -
Bastida fuluar fuluár 1: [fulwár] -
Beasain saarra jotzego magna saárra jotzego magna 1: [śaár̄a xotseɣo maɣna] -
Beizama matxaka matxáka 1: [matʃáka] -
Bergara sagarra joteko makina sagárra jóteko mákina 1: [śaɣár̄a xóteko mákina] -
Bidarrai leertzeko leérrtzeko 1: [leér̄tseko] -
Bolibar sagar apurtzeko makiñe sagárrapúrrtzeko mákiñe 1: [śaɣár̄apúr̄tseko mákiɲe] -
Deba matxaka matxáka 1: [matʃáka] -
Deba saarra jotzeko makiña saárra jotzekó mákiñá 2: aár̄a xotsekó mákiɲá] -
Dima trankador trankadórr 1: [traŋkaðór̄] -
Donibane Lohizune dama damá 1: [damá] -
Donostia saarra txikitzeko makina saárra txikítzeko makiná 1: [śaár̄a tʃikítseko makiná] -
Elduain sar txikitzeko makina sárr txíkitzeko mákiná 1: [śá:r̄ tʃíkitseko mákiná] -
Elgoibar matxaga matxagá 1: [matʃaɣá] -
Elgoibar saarra joteko matxakia saárra joteko matxakía 2: [śaár̄a xoteko matʃakía] -
Elorrio sagar apurtzeko makiña ságarr apurrtzeko mákiña 1: [śáɣar̄ apur̄tseko mákiɲa] -
Errezil matxaka matxaká 1: [matʃaká] -
Eskiula sagar matxatzeko ságar matxátzeko 1: [śáɣar matʃátseko] -
Etxalar sagar xetzekua sagár xétzekua 1: [śaɣár ʃétsekua] -
Etxebarria sagarra joteko makiñe sagárra jóteko makíñe 1: [śaɣár̄a xóteko makíɲe] -
Ezkio-Itsaso matxaka matxáka 1: [matʃáka] -
Ezterenzubi xehatzeko mekanikak xehátzeko mekánikak 1: [ʃehátseko mekánikak] -
Gamarte saar xeatzeko saárr xeatzeko 1: [śaár̄ ʃeatseko] -
Getaria matxaka matxáká 1: [matʃáká] -
Getaria makina makiná 2: [makiná] -
Getaria saarra jotzeko matxaka saárra jotzekó matxáká 3: [śaár̄a xotsekó matʃáká] -
Getaria saarra jotzeko makina saárra jotzekó makiná 4: [śaár̄a xotsekó makiná] -
Getxo makiña mákiña 1: [mákiɲa] -
Gizaburuaga sagar apurtzeko makiñe sagarr apúrrtzeko makíñe 1: [śaɣar̄ apúr̄tseko makíɲe] -
Goizueta sarra yotzeko makina sárra yótzeko mákiná 1: [śá:r̄a ǰó:tseko má:kiná] -
Hazparne saar xeatzeko maxina sáarr xeátzeko maxína 1: [śáaR ʃeátseko maʃína] -
Hendaia saar xeatzekua saárr xeátzekua 1: [śaáR ʃeátsekua] -
Hernani saar jotzego majina saárr jotzego májiná 1: [śaár̄ xotseɣɔ máxiná] -
Hernani majina saar jotzekuk majiná saarr jotzekuk 2: [maxiná śaar̄ xotsekuk] -
Hondarribia sagarra txetzeko sagárra txétzeko 1: [śaɣár̄a tʃétseko] -
Ikaztegieta sar txikitzeko makina sárr txikítzeko mákina 1: [śá:r̄ tʃikítseko mákina] -
Irisarri xaar xeatzeko mekanika xáarr xeátzeko mekániká 1: [ʃáaR ʃeátseko mekániká] -
Itsasu saar leertzeko maxina saárr leérrtzeko maxína 1: [śaáR leéRtseko maʃína] -
Jutsi saar xehatzeko saarr xehatzeko 1: [śaar̄ ʃehatseko] -
Kortezubi sagarrak apurtzeko makiñe sagárrak apúrrtzeko mákiñe 1: [śaɣár̄ak apúr̄tseko mákiɲe] -
Landibarre saar xeekatzeko saárr xeékatzekó 1: [śaár̄ ʃeékatsekó] -
Larzabale fuluar fuluárr 1: [fulwár̄] -
Lasarte-Oria matxaka matxaká 1: [matʃaká] -
Legazpi matxaka matxáka 1: [matʃáka] -
Lekeitio sagarrerrota sagarrerróta 1: [śaɣar̄er̄óta] -
Mendaro matxaka matxáka 1: [matʃáka] -
Mendaro makina makiná 2: [makiná] -
Mendaro saar joteko makinia saárr jotekó mákiniá 3: [śaár̄ xotekó mákiniá] -
Mendata sagar txikitzeko makiñe sagarr txikítzeko makíñe 1: [śaɣar̄ tʃikítseko makíɲe] -
Montori fuluar fuluár 1: [fulwár] -
Montori xehekatzeko bekanika xehekatzéko bekánika 2: [ʃẽhẽkatséko βekánika] -
Mugerre sagar lehertzeko sagarr leherrtzeko 1: [śaɣar̄ leher̄tseko] -
Oiartzun sar jotzeko makina sárr jotzeko makiná 1: [śá:r̄ xotseko makiná] -
Ondarroa sagar joteko makiña sagarr jóteko makíña 1: [śaɣar̄ xóteko makíɲa] -
Orexa saar jotzeko makina saárr jotzekó makiná 1: [śaár̄ xotsekó makiná] -
Orio saarra jotzeko makina saárra jotzekó makiná 1: [śaár̄a xotsekó makiná] -
Orozko prentza préntza 1: [préntsa] -
Orozko tornu tórrnu 2: [tór̄nu] -
Pagola sagar txehekatzeko sagarr txehekatzeko 1: [śaɣar̄ tʃehekatseko] -
Pasaia sagar txikitzeko makina sagárr txíkitzekó makiná 1: [śaɣár̄ tʃíkitsekó makiná] -
Pasaia saar jotzeko makina saárr jotzeko makiná 2: [śaár̄ xotseko makiná] -
Sara saar leertzeko sáarr leérrtzekó 1: [śáar̄ leér̄tsekó] -
Senpere saar lertzeko saárr lérrtzekó 1: [śaáR léRtsekó] -
Senpere saar leertzekoa saárr leérrtzekoa 2: [śaáR leéRtsekoa] -
Tolosa saarra jotzeko makina saárra jótzeko makiná 1: [śaár̄a xótseko makiná] -
Uharte Garazi brents brénts 1: [bréntś] -
Uharte Garazi leerzeko mekanika leérzeko mekánika 2: [leérseko mekánika] -
Urretxu makina mákiná 1: [mákiná] -
Zeberio trituradora trituradóra 1: [trituraðóra] -
Zeberio tornu tórrnu 1: [tór̄nu] -
Zegama matxaka matxaká 1: [matʃaká] -
Zornotza sagar txikitzeko makiña sagarr txíkitzeko mákiña 1: [śaɣar̄ tʃíkitseko mákiɲa] -
Zugarramurdi saarrak xeatzekoa saárrak xeátzekoá 1: [śaár̄ak ʃeátsekoá] -
 

1922: pala de cortar el orujo / pelle pour trancher le marc / stick for cutting through the bagasse

 • Gaia: Sagardogintza
 • Galdera (es): pala de cortar el orujo
 • Galdera (fr): pelle pour trancher le marc
 • Galdera (en): stick for cutting through the bagasse
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze matxarde matxarrdé 1: [matʃaRðé] -
Aia pala pála 1: [pála] -
Amezketa pala palá 1: [palá] -
Andoain pala palá 1: [palá] -
Andoain palar palárr 1: [palár̄] -
Arnegi xixpa xixpá 1: [ʃiʃpá] -
Arnegi pala palá 2: [palá] -
Arrangoitze pala pála 1: [pála] -
Arroa (Zestoa) pala pála 1: [pála] -
Asteasu palar palárr 1: [palár̄] -
Azkoitia palar pálarr 1: [pálar̄] -
Azpeitia pala palá 1: [palá] -
Azpeitia palar palárr 2: [palár̄] -
Behorlegi palaar paláarra 1: [paláar̄a] -
Beizama palar palárr 1: [palár̄] -
Bergara pala pála 1: [pála] -
Bolibar laortzeko laórrtzeko 1: [laór̄tseko] -
Deba pala pála 1: [pála] -
Deba atxurkulo atxúrrkuló 2: [atʃúr̄kuló] -
Dima pala pála 1: [pála] -
Elduain pala palá 1: [palá] -
Elgoibar pala pála 1: [pála] -
Elgoibar ozpiko ozpíko 2: [ospíko] -
Errezil palar palárr 1: [palár̄] -
Errezil atxur atxúrrakin 2: [atʃúr̄akin] -
Etxebarria atxur atxúrr 1: [atʃúr̄] -
Ezkio-Itsaso pala pála 1: [pála] -
Getaria pala pálá 1: [pálá] -
Goizueta palaxuxen páláxuxén 1: [páláʃuʃén] -
Goizueta trabesa trabesá 2: [traβeśá] -
Hazparne fuzina fuzína 1: [fusína] -
Hendaia paler palérr 1: [palɛ́R] -
Hernani patsa eagitzego patsaeagitzegó 1: [patśáeaɣitsegó] -
Ikaztegieta ikullatxur ikúllatxurr 1: [ikúʎatʃur̄] -
Ikaztegieta pala palá 2: [palá] -
Ikaztegieta atxur atxúrr 3: [atʃúr̄] -
Ikaztegieta palaar paláarr 4: [paláar̄] -
Irisarri fuxina fúxina 1: [fúʃina] -
Irisarri matxarde matxarrde 1: [matʃaRðe] -
Landibarre pala pála 1: [pála] -
Larraine mallü mállü 1: [máʎy] -
Lasarte-Oria pala palá 1: [palá] -
Makea matxarde matxárrde 1: [matʃár̄ðe] -
Mendaro pala palá 1: [palá] -
Oiartzun palar palárr 1: [palár̄] -
Orexa palazabal pálazábal 1: [pálasáβal] -
Orio palar palárr 1: [palár̄] -
Pagola phala phála 1: [phála] -
Pagola axkoa axkóa 2: [aʃkóa] -
Pasaia pala pálá 1: [pálá] -
Santa Grazi mallü mállü 1: [máʎy] -
Santa Grazi zurmallü zurmállü 2: [surmáʎy] -
Tolosa palazabala pálazabalá 1: [pálasaβalá] -
Urdiñarbe mallü mall´ü 1: [maʎý] -
Urretxu atxur atxúrr 1: [atʃúr̄] -
Ürrüstoi mallü mállü 1: [máʎy] -
 

1923: rueda o muela / meule / grinding stone

 • Gaia: Sagardogintza
 • Galdera (es): rueda o muela
 • Galdera (fr): meule
 • Galdera (en): grinding stone
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aia eme emé 1: [emé] -
Amezketa tornu torrnú 1: [tɔr̄nú] -
Arnegi iharaarri iháraárri 1: [iháraár̄i] -
Arroa (Zestoa) eme emé 1: [emé] -
Behorlegi tornu torrnía 1: [tor̄nía] -
Bolibar torno tórrno 1: [tór̄no] -
Deba tanbor tambórr 1: [tambɔ́r̄] -
Donostia muela muéla 1: [mwéla] -
Elorrio arri arri 1: [ar̄i] -
Errezil enbra embrá 1: [embrá] -
Ezkio-Itsaso buru burú 1: [βurú] -
Ezkio-Itsaso sinfiñ sínfiñ 2: [śíɱfiɲ] -
Getaria eme emé 1: [emé] -
Goizueta tornu tórrnú 1: [tór̄nú] -
Hernani tornu torrnú 1: [tɔr̄nú] -
Hondarribia torno torrnó 1: [tor̄nó] -
Larzabale errota errota 1: [er̄ota] -
Legazpi tornu torrnú 1: [tor̄nú] -
Makea errota erróta 1: [er̄óta] -
Mendaro supill supíll 1: [śupíʎ] -
Oiartzun plaka pláka 1: [pláka] -
Orio eme emé 1: [emé] -
Pagola errota erróta 1: [er̄óta] -
Tolosa tornu torrnú 1: [tor̄nú] -
Zugarramurdi zilindro zilíndro 1: [silíndro] -
 

1924: tablas encima de la pulpa / planches placées sur le pulpe / boards placed over pulp

 • Gaia: Sagardogintza
 • Galdera (es): tablas encima de la pulpa
 • Galdera (fr): planches placées sur le pulpe
 • Galdera (en): boards placed over pulp
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze trebesa trrebésa 1: [tReβéśa] -
Aia txorro txorró 1: [tʃɔr̄ɔ́] -
Altzai taula taula 1: [tau̯la] -
Arboti zur zúr 1: [súr] -
Arrangoitze taula táula 1: [táu̯la] -
Arroa (Zestoa) uri urí 1: [urí] -
Asteasu kanaloi kanáloddák 1: [kanáloddák] -
Asteasu ori orí 1: [orí] -
Azkaine taula táula 1: [táu̯la] -
Azkoitia kanal kánal 1: [kánal] -
Azpeitia kanal kanál 1: [kanál] -
Bardoze estalgi estálgi 1: [eśtálgi] -
Bardoze barreta bárreta 2: [bár̄eta] -
Behorlegi zur zúrak 1: [súrak] -
Beizama tabloi tablói 1: [taβlói̯] -
Bergara tabloe tablóe 1: [taβlóe] -
Bolibar karga kárrga 1: [kár̄ɣa] -
Deba txorro txórro 1: [tʃɔ́r̄ɔ] -
Dima busterri bustérri 1: [βuśtér̄i] -
Donostia txorro txorró 1: [tʃor̄ó] -
Elduain tabloi tablói 1: [taβlói̯] -
Elduain kuadradillo kuadrádilló 2: [kwadráðiʎó] -
Elorrio tabla tábla 1: [táβla] -
Elorrio prensetako egur prénsetakoegúrr 2: [prénśetakoeɣúr̄] -
Ezkio-Itsaso tabloi tablói 1: [taβlói̯] -
Ezterenzubi taula táula 1: [táu̯la] -
Garrüze zur zurak 1: [surak] -
Getaria kanala kanálá 1: [kanálá] -
Goizueta lako lákó 1: [lákó] -
Hazparne taula táula 1: [táu̯la] -
Hernani txorro txorró 1: [tʃor̄ó] -
Hondarribia tabloi tablói 1: [taβlói̯] -
Ikaztegieta kanaloi kanálói 1: [kanálói̯] -
Irisarri taula taulá 1: [tau̯lá] -
Izturitze lakoko zur lakoko zur 1: [lakoko sur] -
Jutsi taula taula 1: [tau̯la] -
Larzabale zur zur 1: [sur] -
Lasarte-Oria patzol patzól 1: [patsól] -
Luzaide / Valcarlos taula táula 1: [táu̯la] -
Makea taula táula 1: [táu̯la] -
Makea pieza piéza 2: [piésa] -
Mendaro txurro txúrro 1: [tʃúr̄ɔ] -
Montori trebes trebés 1: [treβéś] -
Mugerre beso beso 1: [beśo] -
Oiartzun laku lakú 1: [lakú] -
Oiartzun lako láko 2: [láko] -
Orexa ori óri 1: [óri] -
Orio txorro txorró 1: [tʃɔr̄ɔ́] -
Orozko tapa tápa 1: [tápa] -
Pagola zur zur 1: [sur] -
Senpere plaka pláka 1: [pláka] -
Tolosa uli ulí 1: [ulí] -
Uharte Garazi beso besó 1: [beśó] -
Urretxu tabloi tábloi 1: [táβloi̯] -
Zeberio tabloi tablói 1: [taβlói̯] -
Zegama tronko tronkó 1: [troŋkó] -
 

1925: tablones del lagar / autres planches / apple press boards

 • Gaia: Sagardogintza
 • Galdera (es): tablones del lagar
 • Galdera (fr): autres planches
 • Galdera (en): apple press boards
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze trebesa trrebésa 1: [tReβéśa] -
Aia patsol patsól 1: [patśɔ́l] -
Amezketa patsola patsolá 1: [patśolá] -
Andoain patsol patsól 1: [patśól] -
Arrangoitze trebes trrébes 1: [tRéβeś] -
Arroa (Zestoa) patsol patsól 1: [patśól] -
Asteasu patsola patsolá 1: [patśolá] -
Azkaine taula táula 1: [táu̯la] -
Azkoitia egur égurr 1: [éɣur̄] -
Azpeitia ol ól 1: [ɔ́l] -
Bardoze trebeskako trébeskáko 1: [trébeśkáko] -
Bastida zur zur 1: [sur] -
Beasain tabloi tablói 1: [taβlói̯] -
Beizama tabloi tablói 1: [taβlói̯] -
Beizama ol ól 2: [ɔ́l] -
Bergara kuadradillo kuadrádillo 1: [kwaðráðiʎo] -
Bolibar karga kárrga 1: [kár̄ɣa] -
Deba ol ól 1: [ɔ́l] -
Donibane Lohizune madre mádrre 1: [máðRe] -
Donibane Lohizune taul taul 2: [tau̯l] -
Donostia ol ól 1: [ól] -
Elduain ol ól 1: [ól] -
Elorrio prensetako egur prénsetakoegúrr 1: [prénśetakoeɣúr̄] -
Errezil patsol patsól 1: [patśól] -
Ezkio-Itsaso tabloi tablói 1: [taβlói̯] -
Getaria patzaola patzaolá 1: [patsaolá] -
Getaria patzolak pátzolák 2: [pátsolák] -
Goizueta tauloi taulói 1: [tau̯lói̯] -
Hazparne madrier mádrrier 1: [máðRier] -
Hendaia taulzabal taulzabal 1: [tau̯lsaβal] -
Hernani ola ólá 1: [ólá] -
Hernani ol ól 2: [ól] -
Hondarribia tabloi tablói 1: [taβlói̯] -
Ikaztegieta tablontzillo tablóntzilló 1: [taβlóntsiʎó] -
Irisarri pisu písu 1: [píśu] -
Izturitze lakoko zur lakoko zur 1: [lakoko sur] -
Jutsi brentsazur brentsazur 1: [brentśasur] -
Larzabale zur zur 1: [sur] -
Lasarte-Oria patzol patzól 1: [patsól] -
Makea pieza piéza 1: [piésa] -
Mendaro ol ól 1: [ɔ́l] -
Mugerre beso beso 1: [beśo] -
Oiartzun patsola patsolá 1: [patśolá] -
Orexa ol ól 1: [ól] -
Orio patsol patsól 1: [patśól] -
Orozko tapadera tapadéra 1: [tapaðéra] -
Pasaia tolareko ol tolareko ól 1: [tolareko ól] -
Pasaia trabiesa trábiesá 2: [tráβjeśá] -
Senpere trebesa trebésa 1: [treβéśa] -
Tolosa ol ól 1: [ó:l] -
Uharte Garazi brentsazur bréntsazúr 1: [bréntśasúr] -
Ürrüstoi taula táula 1: [táu̯la] -
Zeberio tabloi tablói 1: [taβlói̯] -
 

1926: maderos del lagar / planches placées au-dessu de presoir / thick apple press boards

 • Gaia: Sagardogintza
 • Galdera (es): maderos del lagar
 • Galdera (fr): planches placées au-dessu de presoir
 • Galdera (en): thick apple press boards
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze trebesa trrebésa 1: [tReβéśa] -
Aia trunko trunkó 1: [truŋkó] -
Amezketa taluoi taluoi 1: [talwoi̯] -
Arroa (Zestoa) trongo trongó 1: [troŋgó] -
Asteasu tabloi tablói 1: [taβlói̯] -
Azpeitia trabesiñu trabésiñú 1: [traβéśiɲú] -
Beasain kuadraillo kuadráillo 1: [kwaðráiʎo] -
Beizama trabesiño trabésiñó 1: [traβéśiɲó] -
Bergara uztarri uztárri 1: [ustár̄i] -
Deba tabloi tablói 1: [taβlói̯] -
Donostia puska puská 1: [puśká] -
Donostia trabesak trabésak 2: [traβéśak] -
Donostia kuadradillo kuadrádilló 3: [kwaðráðiʎó] -
Elgoibar trangux trangúx 1: [traŋgúʃ] -
Elorrio prensetako egur prénsetakoegúrr 1: [prénśetakoeɣúr̄] -
Errezil trongo trongó 1: [troŋgó] -
Ezkio-Itsaso tabloi tablói 1: [taβlói̯] -
Getaria tromingo tromingó 1: [tromiŋgó] -
Goizueta trunku trúnkú 1: [trúŋkú] -
Hazparne madrier mádrier 1: [máðrier] -
Hernani puska puská 1: [puśká] -
Hondarribia tabloi tablói 1: [taβlói̯] -
Ikaztegieta kuadraillo kuadráilló 1: [kwaðráiʎó] -
Irisarri pisu písu 1: [píśu] -
Izturitze lakoko zur lakoko zur 1: [lakoko sur] -
Jutsi brentsazur brentsazur 1: [brentśasur] -
Larzabale zur zur 1: [sur] -
Makea pieza piéza 1: [piésa] -
Mendaro trongix trongíx 1: [troŋgíʃ] -
Mugerre beso beso 1: [beśo] -
Oiartzun tronko trónkó 1: [tróŋkó] -
Orexa trunko trunkó 1: [truŋkó] -
Orio trumingo trumingó 1: [trumiŋgó] -
Orio tabloi tablói 2: [taβlói̯] -
Pasaia tolareko tronko toláreko trónko 1: [toláreko tróŋko] -
Pasaia trabiesa trábiesá 2: [tráβjeśá] -
Tolosa frontal frontál 1: [frontál] -
Zeberio tabloi tablói 1: [taβlói̯] -
 

1927: cargadero del lagar / poutre qui fait poids / apple press hopper

 • Gaia: Sagardogintza
 • Galdera (es): cargadero del lagar
 • Galdera (fr): poutre qui fait poids
 • Galdera (en): apple press hopper
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze krika krríka 1: [kRíka] -
Aia urka urrká 1: [ur̄ká] -
Aia burko burrkó 2: [βur̄kó] -
Andoain urkatxo úrrkatxó 1: [úr̄katʃó] -
Arnegi ardatz árdatz 1: [árðats] -
Arrangoitze abis abís 1: [aβíś] -
Arroa (Zestoa) urka úrrka 1: [úr̄ka] -
Asteasu uztarri uztárrí 1: [ustár̄í] -
Asteasu urka urrká 1: [ur̄ká] -
Azkoitia jinbel jímbel 2: [xímbɛl] -
Azpeitia uztarri uztárri 1: [ustár̄i] -
Beasain tranga tránga 1: [tráŋga] -
Beizama bulko bulkó 1: [bulkó] -
Deba supill supíll 1: [śupíʎ] -
Elduain uztarri uztárrí 1: [ustár̄í] -
Elorrio prensaegur prensaégurr 1: [prenśaéɣur̄] -
Errezil urka urrká 1: [ur̄ká] -
Eskiula demilüna démilüna 2: [démilyna] -
Eskiula erdiargizagi érdiargizági 3: [érdiargisáɣi] -
Ezkio-Itsaso kabezal kabézal 1: [kaβésal] -
Garrüze ardatz ardatza 1: [arðatsa] -
Getaria urka úrrká 1: [úr̄ká] -
Goizueta matilla mátillá 1: [mátiʎá] -
Goizueta uztarri uztarria 2: [ustar̄ia] -
Hazparne tornu tórrnu 1: [tóRnu] -
Hernani urkatxo úrrkatxó 1: [úr̄katʃó] -
Hondarribia prentza préntza 1: [préntsa] -
Ikaztegieta biga bigá 1: [βiɣá] -
Jutsi ardatz arrdatz 1: [ar̄ðats] -
Larzabale thornu thorrnu 1: [thor̄nu] -
Legazpi tabloi tablóya 1: [taβlóǰa] -
Makea ardatz árrdatz 1: [ár̄ðats] -
Mendaro supill supíll 1: [śupíʎ] -
Mugerre beso beso 1: [beśo] -
Oiartzun urkatxo urrkatxó 1: [ur̄katʃó] -
Orexa uztarri uztárri 1: [ustár̄i] -
Orio urka urrká 1: [ur̄ká] -
Sara ardatz arrdátz 1: [ar̄ðáts] -
Urretxu jinbel jímbel 1: [xímbɛl] -
Zeberio prensage prenságe 1: [prenśáɣe] -
 

1928: agujero o canalillo / trou gouttière pour écouler / hole or drainpipe

 • Gaia: Sagardogintza
 • Galdera (es): agujero o canalillo
 • Galdera (fr): trou gouttière pour écouler
 • Galdera (en): hole or drainpipe
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze dupeletako xurru dupéletako xúrru 1: [dupéletako ʃúRu] -
Aia zorroten zorrotén 1: [sɔr̄ɔtén] -
Altzai ttütto ttüttó 1: [ttyttó] -
Altzürükü turrusta turrústa 1: [tur̄úśta] -
Andoain aska aská 1: [aśká] -
Arnegi xurruta xurrúta 1: [ʃur̄úta] -
Arrangoitze xurrut xúrrut 1: [ʃúRut] -
Arroa (Zestoa) txorrozulo txórrozúlo 1: [tʃór̄osúlo] -
Arrueta xurruta xúrruta 1: [ʃúr̄uta] -
Asteasu kanal kánal 1: [kánal] -
Azkoitia kanal kánal 1: [kánal] -
Azpeitia txulo txuló 1: [tʃuló] -
Azpeitia zorrote zorróte 2: [sɔr̄ɔ́te] -
Baigorri xurrut xurrut 1: [ʃuRut] -
Bardoze xurruta xúrruta 1: [ʃúr̄uta] -
Barkoxe ixurgia ixurgía 1: [iʃurgía] -
Bastida xilho xilhó 1: [ʃilhó] -
Beizama tubo túbó 1: [túβó] -
Bergara txorro txórro 1: [tʃór̄o] -
Beskoitze arlaa arrláa 1: [aRláa] -
Deba txorro txórro 1: [tʃɔ́r̄ɔ] -
Dima kanal kánal 1: [kánal] -
Domintxaine xurruxta xurrúxta 1: [ʃur̄úʃta] -
Domintxaine arteka artéka 2: [artéka] -
Donibane Lohizune xurruta xurrúta 1: [ʃuRúta] -
Donibane Lohizune xurrut xúrrut 2: [ʃúRut] -
Donostia txorro txórro 1: [tʃór̄o] -
Elduain kaja kája 1: [káxa] -
Elorrio txorro txórro 1: [tʃór̄o] -
Erratzu xurrute xurrúte 1: [ʃur̄útɛ] -
Errezil zorroten zorrotén 1: [sor̄otén] -
Ezkio-Itsaso zulo zuló 1: [suló] -
Getaria zulo zuló 1: [suló] -
Goizueta txulo txuló 1: [tʃuló] -
Hazparne xurruxta xúrruxta 1: [ʃúRuʃta] -
Hazparne xorrota xorróta 1: [ʃɔRɔ́ta] -
Hondarribia kañutua kañútua 1: [kaɲútua] -
Irisarri txurruxta txurrúxta 1: [tʃuRúʃta] -
Itsasu xurru xúrru 1: [ʃúr̄u] -
Izturitze xurruta xurrúta 1: [ʃur̄úta] -
Jutsi tutun tutun 1: [tutun] -
Landibarre xurruta xurrutá 1: [ʃur̄utá] -
Lasarte-Oria kanal kanál 1: [kanál] -
Legazpi kañu kañú 1: [kaɲú] -
Lekaroz xurrute xúrrute 1: [ʃúr̄utɛ] -
Luzaide / Valcarlos xurruta xurrúta 1: [ʃur̄úta] -
Makea xurru xúrru 1: [ʃúr̄u] -
Mendaro txurro txúrro 1: [tʃúr̄ɔ] -
Montori kaneta kanéta 1: [kanéta] -
Oiartzun aska aska 1: [aśka] -
Oiartzun tolareko aska toláreko áska 2: [toláreko áśka] -
Ondarroa mustusulu mustúsulu 1: [muśtúśulu] -
Orio zorroten zorróten 1: [sɔr̄ɔ́ten] -
Orozko kanal kánal 1: [kánal] -
Pagola arrolla arrollá 1: [ar̄oʎá] -
Pasaia tubo túbo 1: [túβo] -
Santa Grazi txirrina txirrína 1: [tʃir̄ína] -
Sunbilla xorrota xorróta 1: [ʃor̄óta] -
Uharte Garazi xurrut xúrrut 1: [ʃúr̄ut] -
Urretxu kanal kánal 1: [kánal] -
Ürrüstoi kaneta kanéta 1: [kanéta] -
Zeberio kañu káñu 1: [káɲu] -
 

1929: reposar (dejar la sidra) / laisser le cidre se repos / let (cider) settle (to)

 • Gaia: Sagardogintza
 • Galdera (es): reposar (dejar la sidra)
 • Galdera (fr): laisser le cidre se repos
 • Galdera (en): let (cider) settle (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze irakitu irakitú 1: [irakitú] -
Aia utzi utzí 5: [utsí] -
Altzai phausatzea ützi phausatzéa ützi 1: [phau̯śatséa ytsi] -
Altzai eakitzea ützi eakitzéa ützi 2: [eakitséa ytsi] -
Altzürükü phausatzea ützi pháusatzea ´ützi 1: [pháu̯śatsea ýtsi] -
Amezketa bee artan utzi bée arrtán utzí 1: [bée ar̄tán utsí] -
Andoain utzi irekin dezan utzí írekin dezan 1: [utsí írekin desan] -
Arboti ützi bere gisa ´ützi bére gísa 1: [ýtsi bére ɣíśa] -
Arboti phausian ützi pháusian ´ützi 2: [pháu̯śjan ýtsi] -
Armendaritze utzi pausatzerat utzí pausatzérat 1: [utsí pau̯śatsérat] -
Arnegi xaartu xaarrtú 1: [ʃaar̄tú] -
Arnegi pausatu páusatú 2: [páu̯śatú] -
Arrangoitze pausatu páusatú 1: [páu̯śatú] -
Arroa (Zestoa) utzi utzí 1: [utsí] -
Arrueta pausatzea ützi páusatzea ´ützi 1: [páu̯śatsea ýtsi] -
Asteasu utzi utzí 1: [utsí] -
Azkaine pausatzeat utzi pausátzeat útzi 1: [pau̯śátseat útsi] -
Azkoitia asentatzen utzi aséntatzen útzi 1: [aśéntatsen útsi] -
Azkoitia asentau aséntau 2: [aśéntau̯] -
Azkoitia eitten utzi éitten utzí 3: [éi̯tten utsí] -
Azpeitia asentatu aséntatú 1: [aśéntatú] -
Baigorri iakitzea utzi iakitzea utzi 1: [iakitsea utsi] -
Bardoze utzi phausatzea útzi phausátzea 1: [útsi phau̯śátsea] -
Barkoxe ützi ützi 1: [ytsi] -
Bastida pausatu páusatu 1: [páu̯śatu] -
Bastida pausatzeat utzi páusatzeat utzí 2: [páu̯śatseat utsí] -
Behorlegi pausatzea utzi páusatzea utzí 1: [páu̯śatsea utsí] -
Beizama itten utzi ítten utzí 1: [ítten utsí] -
Beizama asentatu aséntatú 2: [aśéntatú] -
Bergara geldik euki géldik eukí 1: [ɣéldik eu̯kí] -
Beskoitze utzi trentsan utzi - trréntsan 1: [utsi - tRéntśan] -
Bolibar irakiñ irákiñ 1: [irákiɲ] -
Deba laga lága 1: [láɣa] -
Deba itxen ítxen 2: [ítʃen] -
Dima asentau ásentau 1: [áśentau̯] -
Domintxaine phausatzea üzten phausátzea ´üzten 1: [phau̯śátsea ýsten] -
Donibane Lohizune pausatzen utzi páusatzen útzi 1: [páu̯śatsen útsi] -
Donibane Lohizune pausatu pausátu 2: [pau̯śátu] -
Donostia euki eukí 1: [eu̯kí] -
Elduain utzi útzí 1: [útsí] -
Elgoibar utzi utzí 1: [utsí] -
Elorrio geldik itxi géldik itxi 1: [géldik itʃi] -
Elorrio eitten itxi éitten itxi 3: [éi̯tten itʃi] -
Errezil utzi utzí 1: [utsí] -
Eskiula phausatü pháusatü 1: [pháu̯śaty] -
Eskiula eakitzia ükhatü eakitzía ükhátü 2: [eakitsía ykháty] -
Etxalar irakin irákin 1: [irákin] -
Eugi fermentatu ferrmentátu 1: [fer̄mentátu] -
Ezkio-Itsaso asentatzen utzi aséntatzen utzí 1: [aśéntatsen utsí] -
Ezkio-Itsaso asentau aséntáu 2: [aśéntáu̯] -
Ezterenzubi phausatu phausátu 1: [phau̯śátu] -
Gamarte pausatzea utzi páusatzeautzí 1: [páu̯śatseatsí] -
Garrüze ützi pausatzeat ützí pausátzeat 1: [ytsí pau̯śátseat] -
Garrüze pausatu pausatu 2: [pau̯śatu] -
Getaria asentatu aséntatú 1: [aśéntatú] -
Getaria eitten utzi éitten utzí 3: [éi̯tten utsí] -
Goizueta utzi útzi 1: [útsi] -
Hazparne auriatu auriátu 1: [au̯riátu] -
Hendaia irakiñ irakiñ 1: [irakiɲ] -
Hernani utzi utzí 1: [utsí] -
Hondarribia asentatu asentátu 1: [aśentátu] -
Ikaztegieta asentatzen utzi aséntatzen utzí 1: [aśéntatsen utsí] -
Ikaztegieta eiten utzi éiten útzi 2: [éi̯ten útsi] -
Izturitze phausatu pháusatu 1: [pháu̯śatu] -
Izturitze phausatzeat utzi phausátzeat útzi 2: [phau̯śátseat útsi] -
Jutsi eakitzetik gelditu eakitzetik gelditu 1: [eakitsetik gelditu] -
Larraine phausatzea ützi pháusatzéa ´ützi 1: [pháu̯śatséa ýtsi] -
Larraine eakitzea ützi eakitzéa ´ützi 2: [eakitséa ýtsi] -
Larraine eakia eitea ützi eakia eitéa ´ützi 3: [eakia eitéa ýtsi] -
Larzabale phautsatzeat utzi phautsatzeat utzí 1: [phau̯tśatseat utsí] -
Lasarte-Oria irakiten utzi irákiten útzi 1: [irákiten útsi] -
Lasarte-Oria utzi útzi 2: [útsi] -
Legazpi utzi útzí 1: [útsí] -
Lekaroz itxiki itxikí 1: [itʃikí] -
Mendaro laga lága 1: [láɣa] -
Mendata gelditxi gélditxi 1: [gélditʃi] -
Montori phausatzea ützi pháusatzéa ´ützi 1: [pháu̯śatséa ýtsi] -
Montori eakitzen ützi eakítzen ´ützi 2: [eakítsen ýtsi] -
Mugerre pausatzeat utzi pausatzeat utzi 1: [pau̯śatseat utsi] -
Oiartzun eitten utzi éitten utzí 1: [éitten utsí] -
Orexa utzi útzi 1: [útsi] -
Orio utzi útzi 1: [útsi] -
Orozko fermentau ferrméntau 1: [fer̄méntau̯] -
Orozko maña máña 1: [máɲa] -
Orozko irikin iríkin 2: [iríkin] -
Pagola phausatü phausátü 1: [phau̯śáty] -
Pasaia utzi útzí 1: [útsí] -
Sara utzi pausatzeat utzí - pausatzéat 1: [utsí - pau̯śatséat] -
Senpere pausatzea utzi pausátzea útzi 1: [pau̯śátsea útsi] -
Sohüta huntzea húntzea 1: [húntsea] -
Tolosa eitten utzi éitten utzí 1: [éi̯tten utsí] -
Uharte Garazi irakitu irákitú 1: [irákitú] -
Urdiain iekiten jarri iékiten járri 1: [iékiten xár̄i] -
Urdiñarbe ützi phausatzea ützi phausatzéa 1: [ytsi phau̯śatséa] -
Urketa utzi phausatze útzi - phausatzé 1: [útsi - phau̯śatsé] -
Urretxu asentatzen utzi aséntatzen utzí 1: [aśéntatsen utsí] -
Urretxu irakiñ írakíñ 2: [írakíɲ] -
Ürrüstoi phausatzea ützi phausatzea ützi 1: [phau̯śatsea ytsi] -
Zeberio irikiten itxi irikiten ítxi 1: [irikiten ítʃi] -
Zegama asentau aséntáu 1: [aśéntáu̯] -
 

1930: polvo blanco / poudre blanche / white powder

 • Gaia: Sagardogintza
 • Galdera (es): polvo blanco
 • Galdera (fr): poudre blanche
 • Galdera (en): white powder
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze tela téla 1: [téla] -
Aia tela telá 1: [telá] -
Aia mintz míntz 2: [mínts] -
Aldude lore loré 1: [loré] -
Altzai ahetz ahétz 1: [ahéts] -
Altzai lili líli 2: [líli] -
Altzürükü tela téla 2: [téla] -
Amezketa pits píts 1: [pítś] -
Andoain patsapar pátsapárr 1: [pátśapár̄] -
Arboti tela téla 1: [téla] -
Armendaritze hagun hagún 1: [haɣún] -
Arnegi hagun hágun 1: [háɣun] -
Arnegi lili líliak 2: [líliak] -
Arrangoitze tela téla 1: [téla] -
Arrazola (Atxondo) tela téla 1: [téla] -
Arroa (Zestoa) pitz pítz 1: [píts] -
Arrueta lili lilí 1: [lilí] -
Asteasu pits pitsá 1: [pitśá] -
Azkaine tela téla 1: [téla] -
Azkoitia pitx pítx 1: [pítʃ] -
Azpeitia apar apárr 1: [apár̄] -
Azpeitia pits píts 1: [pítś] -
Baigorri lapa lapa 1: [lapa] -
Bardoze tela téla 1: [téla] -
Bardoze estalgi estálgi 2: [eśtálgi] -
Barkoxe bahüts báhüts 1: [báhytś] -
Bastida tela téla 1: [téla] -
Beasain pats páts 1: [pátś] -
Beasain tela télea 2: [télea] -
Beizama apar apárr 1: [apár̄] -
Bergara bitx bitx 1: [bitʃ] -
Beskoitze arnolili arrnolíli 1: [aRnolíli] -
Deba pitz pítz 1: [píts] -
Dima porkeri porrkéri 1: [por̄kéri] -
Domintxaine lili líli 1: [líli] -
Donibane Lohizune tela téla 1: [téla] -
Donostia apar apárr 1: [apár̄] -
Elduain pitxe pitxé 1: [pitʃé] -
Elduain apar apárr 2: [apár̄] -
Elgoibar pitz pítz 1: [píts] -
Elorrio bitz bítz 1: [βíts] -
Errezil apar apárr 1: [apár̄] -
Errezil pits píts 2: [pítś] -
Errigoiti madre mádre 1: [máðre] -
Eskiula tela téla 1: [téla] -
Etxalar fatsa fátsa 1: [fátśa] -
Etxalar apar apárr 2: [apár̄] -
Ezkio-Itsaso pits píts 1: [pítś] -
Ezterenzubi depota depótak 1: [depótak] -
Ezterenzubi arnolili árrnolilíak 2: [ár̄nolilíak] -
Gamarte tela téla 1: [téla] -
Garrüze hagun haguna 1: [haɣuna] -
Getaria lira lírá 1: [lírá] -
Getaria tela télá 2: [télá] -
Gizaburuaga bitz bítz 1: [βíts] -
Goizueta apar apárra 1: [apár̄a] -
Hazparne hagun hágun 1: [háɣun] -
Hazparne agun águn 2: [águn] -
Hendaia liga ligá 1: [ligá] -
Hernani apar apárr 1: [apár̄] -
Hondarribia apar apárra 1: [apár̄a] -
Ikaztegieta tela telá 1: [telá] -
Irisarri agun águn 1: [áɣun] -
Izturitze liga líga 1: [líɣa] -
Jutsi lili liliak 1: [liliak] -
Kortezubi bitz bítz 1: [βíts] -
Landibarre hagun hágun 1: [háɣun] -
Larraine zahi záhi 1: [sáhi] -
Larzabale lili lili 1: [lili] -
Larzabale tela téla 2: [téla] -
Lasarte-Oria apar apárr 1: [apár̄] -
Legazpi apar áparr 1: [ápar̄] -
Luzaide / Valcarlos hagun hágun 1: [háɣun] -
Makea hagun hágun 1: [háɣun] -
Mendaro pitx pítx 1: [pítʃ] -
Mendata tela téla 1: [téla] -
Mugerre lili liliak 1: [liliak] -
Oiartzun liga lígá 1: [líɣá] -
Ondarroa bitz bítz 1: [βíts] -
Orexa pits pítsa 1: [pítśa] -
Orio meya meyá 1: [meǰá] -
Orozko bitz bítz 1: [βíts] -
Orozko sagarporra sagarrpórra 2: [śaɣar̄pór̄a] -
Pagola lili líli 1: [líli] -
Pasaia sikiñ síkíñ 1: [śíkíɲ] -
Pasaia ama amá 2: [amá] -
Sara tela telá 1: [telá] -
Sara lore loréak 2: [loréak] -
Senpere tela téla 1: [téla] -
Sohüta bahuts bahúts 1: [bahútś] -
Tolosa apar apárr 1: [apár̄] -
Tolosa pits pitsá 1: [pitśá] -
Uharte Garazi anolili anólíli 1: [anólíli] -
Urdiñarbe lili líli 1: [líli] -
Urdiñarbe zikhinkeia zikhinkéia 2: [sikhiŋkéja] -
Urketa limorra limórra 1: [limóRa] -
Urketa lili lília 1: [lília] -
Urretxu pits píts 1: [pítś] -
Ürrüstoi ahetz ahétza 1: [ahétsa] -
Zeberio bitz bítz 1: [βíts] -
Zegama pits píts 1: [pítś] -
Zornotza tela téla 1: [téla] -
Zugarramurdi pasta pástá 1: [páśtá] -
Zugarramurdi zikin zíkiná 2: [síkiná] -
 
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper